Nyhed
Læsetid: 11 min.

Bogoplevelser

Kultur
15. november 2002

(2. sektion)

*Lars Kolind, erhvervsleder.
– Har du haft en god oplevelse med en bog inden for det seneste år?
»Jeg vil fremhæve Et løft af sløret af Rushy Rachid. Det er den kvindelige muslim, der fortæller om sin barndom og de problemer, hun har haft i kulturmødet mellem islam og Danmark.«
– Hvorfor netop en bog om kulturmøde?
»Bogen virker meget ærlig, afbalanceret og oprigtig og har givet mig en bedre mulighed for at forstå de muslimer, som jeg i øvrigt er glad for, vi har her i landet. Både de og vi har vanskeligheder med at finde den rette måde at forholde os til hinanden. Dette problem synes jeg bogen illustrerer meget fint gennem hendes selvfortalte historie. Jeg lærte kort sagt noget ved at læse den.«

*Kirsten Olesen, skuespiller.
– Har du haft en god bogoplevelse i år, som du har lyst til at fortælle læserne om?
»Ja, jeg har haft stor fornøjelse af at læse Otto Sten Dues nye oversættelse af Odysséen, som jo udgør et hovedværk inden for europæisk litteratur. Som rejseroman og dannelsesrejse cykler eventyr, røverhistorier, fantasi og oplevelser ’der ud af’ til den helt store fornøjelse i en mundret og veloplagt gendigtning på hexameter.«
– Hvad betyder bøger for dit liv?
»Jeg læser for at få styr på min tilværelse. Jeg søger folk, der kan fortolke min virkelighed og min verden for mig. Som kan sætte ord på den. Pludselig kan der være en, der dykker lige ned i den rigtige problematik og får samlet alle tankerne omkring den. Litteraturen giver mig kort sagt muligheden for at blive klogere.«

*Grethe Hjul Mandrup, tildelt den international Florence Nightingalepris, 2001/2002:
»Jeg vil pege på fagbogen: Når det almindelige bliver ualmindeligt vigtigt – en bog om børn med traumer. Denne bog fortæller os noget nyt om børn med traumer: Vi skal ikke henvise traumatiserede børn, men rumme dem. I stedet for at smide børnene ud af institutionen, skal vi lave aktiviteter, der inviterer børnene til at fortælle om deres traumatiske oplevelser. Denne åbenhed giver børnene meget bedre mulighed for at fortsætte tilværelsen, selv om deres baggrund aldrig kan slettes.«

*Kamal Qureshi, Folketingsmedlem, SF.
– Hvilken forfatter gav dig årets største læseoplevelse?
»Det må nok være Arundhati Roy med The God of Small Things. Det er en god fortælling med et flot billedsprog, og jeg kan godt genkende de billeder, denne indiske forfatter har fra sin hverdag og sit blik på verden.«
– Hvorfor ikke en forfatter, der bor i Danmark?
»Jeg er rigtig glad for at læse mange af de forfattere, der bor i storbyerne i Indien eller Pakistan. De har et billede af verden, hvor deres identitet ikke er baseret på en nationalhistorisk forestilling, men på deres oplevelser i verden. Her synes jeg, den europæiske identitetsdebat i alt for høj grad er koblet op på nationale og historiske traditioner.«

*Kasper Holten, instruktør og operachef.
– Hvad var din største bogoplevelse 2002?
»Jeg må nok vælge Shakespeares Romeo og Julie. Stykket er selvfølgeligt primært skrevet for scenen, men det er samtidig fantastisk at læse. Shakespeare er mester i at lave krævende og svær poesi, der samtidig er meget direkte og let forståelig. Han sætter med Romeo og Julie nogle fantastiske billeder på oplevelsen af kærlighed, når man møder de største følelser første gang i livet. «
– Hvad skal der til for, at du læser en bog færdig?
»Min nysgerrighed skal fænges, eller jeg skal blive bevæget. Den skal blive personlig for mig. Jeg kan godt lide at føle, at en bog er min ven, som spejler et eller andet i mig. «

*Erland Kolding Nielsen, Direktør for Det Kgl. Bibliotek.
– Hvilken bog gav dig den største læseoplevelse i år?
»Jan Guillous historiske roman, Arven efter Arn. Den handler om Sveriges samling set gennem Biger Jarls øjne og er fjerde bind i en historisk serie. Serien begynder med en trilogi om svenskeren Arn, der deltager i et korstog til det hellige land og bliver tempelridder. Guillou skriver godt og med indlevelse.«
– Kan du kort sige, hvad der karakteriserer denne indlevelse?
»Kombinationen af en god og velbeskrevet historisk baggrund, en spændende handling og et budskab, der rækker ud over romanens tid. Budskabet hos Guillou er bl.a. at pege på en anden og mindre fundamentalistisk udgave af islam end den, der ofte sættes i fokus i dag.«

*Ole Michelsen, Bogart, forfatter
– Hvad var din bedste bogoplevelse i år?
»Illusionernes bog af Paul Auster! Han er en begavet romanforfatter, der laver dybdeborende research på sine bøger. Den er skrevet i et tørt og kontant sprog, der ind imellem blomstrer op i meget følelsesladede vendinger. Det er denne her blanding af det tørre og det flamboriante, jeg sætter pris på.«
– Kan du i tre sætninger sige noget om de bøger, du gider læse?
»For det første skal der være en sproglig originalitet. Bogen skal ikke benytte sig af banalt og naturalistisk brugssprog, men benytte en overraskende og personlig stil. Bogens handling er jeg ikke vanvittig optaget af, for den har jeg fået nok af fra film. Jeg er derfor som punkt to mere interesseret i de bøger, der udforsker sjælen. De bøger, der når ned i dybden af beskrivelsen af det indre menneske. Og så selvfølgelig humor, som det f.eks. er tilfældet i Illusionernes bog, hvor forfatteren formår at beskrive en masse opdigtede stumfilm; næsten som hvis man så Buster Keeton tone frem på lærredet.«

*Janus Kodal, forfatter.
– Største bogoplevelse 2002?
»Så kommer jeg nok til at tænke på Morten Bloks digtsamling Kabinet. Morten er en digter, der er meget optaget af Lissabon som psykologisk landskab. Der er på mange måder tale om vise digte af en yngre digter. Digtene er indsigtsfulde og centrallyriske, sådan som man i modernismen forstår lyrik eksistentielt og uden de store udfordringer i formen.«
– Hvad skal der til for at lave en god digtsamling?
»Den skal have en selvstændig verden, den skal udvise total ærlighed over for, hvor man står som digter, og digteren skal i hver eneste bog risikere sin forstand, så der bliver tale om erkendende lyrik. Samtidig er det vigtigt, at der ligger virkelige erfaringer bag lyrikken, som kan forplante sig videre ind til en læser, der ikke har erkendt det selv. «

*Helle Helle, forfatter
– Hvad er din største læseoplevelse i år?
»Det er jo fandens besværligt, for man husker jo bedst det, man lige har læst. Hmm, det er altid årets største bogoplevelse at læse nordmanden Kjell Askildsen. Jeg har lyst til at pege på, at han, ud over at være så utrolig skarp i sit sprog, så klar og enkel, også er fantastisk morsom. Anmelderne peger ofte på det alvorlige ved hans bøger, hvor jeg synes, de også er afsindigt morsomme i al deres vandring mellem terrasse, soveværelse og baghave...«

*Connie Hedegaard, Deadline.
– Hvilken bogoplevelse gav dig mest i 2002?
»En hårfin balance af inderen Rohinton Mistry. Den er en er de stærkeste fortællinger fra det moderne Indien, jeg har læst. Her får man det her indtryk af et gennemkorrupt samfund med et frygteligt kastesystem præget af trøsteløshed. Dermed kan bogen samtidigt sige os vesterlændinge noget om denne verdens ulighed, som den kommer til udtryk i en anden kulturkreds. Men først og fremmest er der tale om en afsindigt velskrevet roman.«

*Marianne Jelved, Partileder, R
– Hvad var din største bogoplevelse i år?
»Jeg vil vælge ud fra, hvad der overraskede mig mest. Det var Knud Sørensens: En Tid, fordi han sprogligt kommer næsten på højde med Hermann Bang. Via dialog og tanker evner han i denne bog at skrive i en sprogtone, der rammer en kulturperiode meget præcist. Jeg synes det er fantastisk gjort.«
– Hvad fænger dig ved en bog?
»Punkt 1: Den skal sprogligt formå at placere læseren i et helt andet miljø end det, man ellers går rundt i. Man skal sprogligt blive revet med ind i bogens univers. Punkt 2: Den skal være i stand til at give en oplevelse, der inspirerer til eftertanke. Man skal have noget, man ikke bare kan lægge fra sig sammen med bogen. Punkt 3 handler om temaet. Det skal være aktuelt. Det er f.eks. tilfældet i Knud Sørensens bog, hvor man følger en dreng i den første tid under besættelsen. Bogen beskriver på fantastisk vis barnets oplevelse af de voksne, og hvor sårbare børn er, når de voksne ikke taler med dem.«

*Niels Højlund, Højskolemand.
– Hvad var din største bogoplevelse i år?
»Bo Lidegaards bog: Jens Otto Kragh. Da jeg læste den, var det næsten som at genopleve sit eget liv. Kragh har været en politisk figur i hele min tilværelse, og det har været oplysende at følge denne politiker gennem det 20. århundrede. Bogen er skrevet i den bedste danske højskoletradition af fortællende og letlæseligt sprog uden akademisk overlegenhed.«
– Hvad får dig til at læse en bog færdig?
»Jeg gider ikke læse flere ligegyldige bøger i mit liv. Derfor kræver jeg, at en bog skal vedkomme mig, udfordre mig og give mig indre vitaminer. Den skal kort sagt have noget med min tilværelse at gøre, få mig til at genåbne min egen fortid og få mig til at tænke mig om. «

*Ole Fogh Kirkeby, filosof
– Din største bogoplevelse i år?
»Det må være Paulus’ 2. brev til Korintherne. Dette brev handler bl.a. om forholdet mellem krop og kød. Kroppen er det tilfældige, det, der lukker os ude fra skabningen. Kødet er det, der forener os med verden. Virkeligheden er kød gennemstrømmet af ånd. ’Kødet’ betyder, at begivenhed, tanke, krop og verden er ét. Vores kød er et brev til Kristus.«

*Abdul Wahid Pedersen, Imam.
– Hvad er din største bogoplevelse inden for det seneste år?
»Min største oplevelse hvert eneste år er Koranen. Den giver perspektiver, dybde og ro. Den taler på en helt anden måde ind i mennesket, end en hvilken som helst anden bog gør. Den taler til én der, hvor man befinder sig og der, hvor man er nået til med sig selv. «
– Hvad fænger dig mest ved en bog?
»Det er bl.a. vigtigt, at forfatteren har lavet ordentlig research for at skrive sin bog. Så skal den være spændende både i sprog og i handling. Når der er tale om religiøs litteratur, er det vigtigt, at det er noget, der taler ind til den enkelte; at det er vedkommende.«

*Henrik Nordbrandt, forfatter.
– Din største bogoplevelse 2002?
»Jeg har lige læst en bog, der gjorde stort indtryk på mig. Det er en tyrkisk bog, som jeg ikke kan huske forfatteren på. Titlen betyder oversat fra tyrkisk: ’Det gør ondt i den finger, Sharia skærer af’ og udfordrer et religiøst ordsprog, der siger det modsatte. Bogen er en gennemgang af Koranens idioti og underbygger rigtig mange tyrkeres opfattelse af Islam. Den beskriver grundigt de vanvittige steder i Koranen og forklarer, hvorfor Islam ikke kan forenes med demokrati.«
– Hvordan læser du skønlitteratur?
»I lange perioder læser jeg slet ikke romaner og digte. Hvis jeg er inde i en krise, kan jeg nemlig ikke blive fanget af fiktionen. I disse perioder læser jeg helst faglitteratur eller noget, der er meget svært. Det kunne f.eks. være en bog på et sprog, jeg mestrer dårligt.«

*Jørgen Poulsen, Generalsekretær i Dansk Røde Kors.
– Hvad var din største bogoplevelse 2002?
»Man har lige genudgivet Stefan Zweigs bog Verden af i går. Jeg synes, man kan lære utrolig meget om nutiden ved at læse denne bog, der fortæller om tiden omkring de to verdenskrige.«
– Hvilke ligheder ser du mellem nu og dengang?
»Lige nu er vi i Røde Kors voldsomt under pres med Genevekonventionerne, hvor man vil have dem tilpasset den nye terrortid. Vi er bekymrede for, at denne tilpasning medfører et skred i stedet for en forstærkning af menneskers rettigheder. Zweig så både Første og Anden Verdenskrig komme, og hans fortælling ligner meget den verden af i dag, der med demokratisk flertal indskrænker folks frihed. Verden af i går er dermed på mange måder et uhyggeligt spejl af verden af i morgen. «

*Søren Espersen, Pressechef, DF
– Hvad var din største læseoplevelse inden for det sidste år?
»Jeg har jo sådan en bog, som jeg altid vender tilbage til. Jeg tror jeg har læst den 12 gange, senest for fire måneder siden. Det er Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier, det er min perle over alle perler.«
– Hvad giver den dig?
»Historierne bærer på en kæmpe kærlighed til det danske folk og specielt til den egn, hvor både forfatteren og jeg selv kommer fra. Jeg genkender så meget fra min egen hjemby. F.eks. de øgenavne, vi altid brugte. Alle havde et øgenavn med henvisning til en eller anden underlig ting, der var sket i fortiden. Himmerlandshistorierne er så forskellige og fantastiske, at jeg glæder mig, hver eneste gang jeg læser dem.«

'Tine Marie Koefoed, Quirky Girls (kvindekunstnergruppe).
– Hvad var din bedste bogoplevelse inden for det seneste år?
»Kristin Lavransdatter af Sigrid Undset, for jeg er lidt en ’sucker’ for den slags nordiske kvindeskæbner. Jeg ved egentligt ikke hvorfor; den bog er bare en skide god fortælling om et liv.«
– Hvad hæfter du dig ved, humoren f.eks.?
»Nej, jeg tror mere, det er det modsatte; tyngden i det.«
– Du hæfter dig ved manglen på humor?
»Neeej, den er bare godt fortalt. Det er så banalt. Det er bare en god fortælling.«

*Jens Kramer Mikkelsen, Overborgmester i København.
– Største bogoplevelse 2002?
»Viktor Klemperes Dagbøger. Her følger man udviklingen i Tyskland i 30’erne og under krigen set fra et ganske almindeligt menneskes synsvinkel. Bogen er på mange måder højaktuel i Danmark i dag.«
– Du ser en lighed mellem dengang og nu?
»Hvis ikke vi er i stand til at håndtere biologiske og åndelige forskelligheder, er vi ikke rige, men fattige. Klempere beskriver med det uhyggelige vidnesbyrd, der ligger i dagbogsformen, hvad der skete. Bogen fortæller, hvordan vise og demokratisk indstillede mennesker på snigende måder blev opslugt af snævertsynetheden. Jeg mener, bøger som Klemperes kan være med til at vende denne udvikling, ligesom Dagbladet Information er et af beviserne på, at det kan lade sig gøre. Ellers ville I ikke kunne overleve.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her