Interview
Læsetid: 7 min.

Historien om et aldrende indvandrerland

Den demografiske danmarkshistorie er en gyser. Den handler om en homogen stamme, der for 40 år siden holdt op med at føde børn nok til at reproducere sig selv og i stedet åbnede for massiv indvandring - uden at være ordentlig forberedt. Og nu har det aldrende danske samfund endnu engang brug for at skrue op for indvandringen, hvis velfærden skal sikres, lyder det i en ny bog af Hans Kornø Rasmussen
Den demografiske danmarkshistorie er en gyser. Den handler om en stamme, der holdt op med at føde børn nok til at reproducere sig selv og i stedet åbnede for massiv indvandring
Kultur
31. januar 2008

I disse år bliver der fejret flere 60-års fødselsdage end nogensinde tidligere i Danmarkshistorien. Isoleret set en glædelig begivenhed, men ud fra en demografisk synsvinkel er der ingen grund til at kippe med flaget. De mange runde fødselsdage vidner om, at Danmark i dag er et aldrende samfund, hvor fødselstallene er lave, og kun indvandrere og deres børn holder folketallet oppe. Netop i disse år rykker de store generationer ud af arbejdsmarkedet uden at have sikret sig, at der er tilstrækkelig mange til at afløse dem. Og så har vi balladen.

Sådan lyder den korte version af de senere års demografiske Danmarkshistorie, som den formuleres i bogen Den danske stamme. En befolkningshistorie, der udkommer i dag. Her gennemgår Hans Kornø Rasmussen, cand. polit. og ph.d. i international økonomi, den danske familie gennem 3.000 generationer - fra istiden og frem til i dag. Det er en historie om liv og død, om eksploderende befolkningstal og dræbende epidemier - og så er det en historie, som navnlig i de seneste 30 år har udviklet sig til en vaskeægte gyser:

"I midten af 1980'erne får vi en enorm indvandring fra hele verden, hvilket vi ikke har haft før. Samtidig bremser vores fødselstal dramatisk op. 10 år i træk - fra 1980 til 1990 - dør der flere, end der bliver født i Danmark. Det er ikke sket siden 1830'erne, hvor vi havde en epidemi, og før det skal man helt tilbage til 1660 for at se noget lignende," siger Hans Kornø Rasmussen og uddyber:

"Med andre ord stopper linjen af uafbrudt tilvækst i den danske stamme i 1980, og det betyder, at dem, der kommer ud på arbejdsmarkedet i dag, er ekstremt få i forhold til de meget store generationer - babyboomerne fra efterkrigstiden - som er på vej på pension," siger han.

Ifølge forfatteren er et af hovedformålene med bogen at sætte de parallelle demografiske udviklinger, som kolliderer netop nu, ind i en historisk sammenhæng. Den danske stamme tager således udgangspunkt i de seneste årtiers udlændingedebat:

"Venstrefløjen har argumenteret for, at Danmark igennem hele sin historie har modtaget en betydelig strøm af flygtninge, og at nutidens indvandring til Danmark ikke udgør en historisk speciel situation. Mens højrefløjen med Dansk Folkeparti i spidsen har hævdet, at vi historisk altid har været en homogen stamme, og at samfundet derfor ikke kan klare den store grad af indvandring. Begge dele kan ikke være sandt, og ud fra en demografisk betragtning, er det Pia Kjærsgaard, der har ret," siger Hans Kornø Rasmussen.

Ganske vist har der altid vandret mennesker ind i Danmark, men frem til midten af 1980'erne har indvandringen været yderst beskeden, fortæller han. Det var med andre ord ikke helt forkert, da Sir James Mellon, tidligere britisk ambassadør i Danmark, i begyndelsen af 1990'erne sammenlignede det danske folk med en stamme: "En stamme har en indre styrke, er homogen i en grad, en nation aldrig kan nå, og netop stammefølelsen er altafgørende for danskernes syn på verden omkring dem," sagde ambassadøren dengang. Hans Kornø Rasmussen supplerer:

"Ud fra en demografisk betragtning har Danmark historisk været en homogen stamme. Indvandringen har op gennem historien været minimal og har hovedsageligt fundet sted i overklassen, i hoffet og på universiteterne. Desuden har det primært drejet sig om tyskere, svenskere, nordmænd og englændere - og ikke om mennesker fra tredjeverdenslande, som det bliver tilfældet fra midten af 1980'erne," siger Hans Kornø Rasmussen.

Han peger på, at Danmark - også langt op i det 20. århundrede - fortsætter med at være et udvandrerland, hvor flere rejser ud af landet, end der kommer ind:

"Helt frem til 1960 har der aldrig været mere end 4.000 personer i Danmark fra den ikke-vestlige verden, hvilket svarer til under en promille af befolkningen," siger han.

Vendepunktet

I slutningen af 60'erne begynder trafikken dog i stigende grad at gå den anden vej. Gæstearbejderne og senere deres familier bliver hentet til landet omkring 1970, og i midten af 1980'erne begynder billedet for alvor at ændre sig:

"På det tidspunkt kommer en bølge af indvandrere ind i landet - flere end vi nogensinde før har oplevet i Danmark. Årsagen er en række borgerkrige rundt om i verden kombineret med en lempelig familiesammenføringspolitik," siger Hans Kornø Rasmussen.

Den kraftige indvandring resulterer i, at antallet af udenlandske statsborgere på kun 15 år - fra 1985 frem til 2000 - vokser med mere end 150 procent, fra knap 108.000 til lidt over 259.000. Ved indgangen til det nye årtusinde har hver 20. person i Danmark udenlandsk statsborgerskab:

"Og det er i virkeligheden først ved indgangen til 2000, at det bliver tydeligt, hvor uforberedt det danske samfund har været til at håndtere den massive indvandring. De mange indvandrere, der kommer til landet fra midten af 80'erne, har ikke på noget tidspunkt fået nogen form for hjælp. Der er ingen, der har taget hånd om dem, før Karen Jespersen fremlægger sin integrationsplan i 1999," siger Hans Kornø Rasmussen, som mener, at integrationen i Danmark set i det lys går overraskende godt:

"Vi har for eksempel ingen raceproblemer. Vi har nogle problemer med andengenerationsindvandrerne, men det har man over hele verden. Dertil kommer, at over halvdelen af de indvandrere, der kom tidligt til Danmark, nu er i beskæftigelse. Det er mindre end gennemsnittet for danskerne, men stadig ganske pænt," siger han.

- Mener du ligefrem, at regeringens stramning af indvandrerpolitikken har været en succes?

"Regeringens indvandrerpolitik har været en succes ud fra det ønske, regeringen havde, om at bremse den meget voldsomme indvandring fra tredjeverdenslande. Det er jo rent faktisk lykkedes at stoppe indvandringen af folk, der ikke kommer for at arbejde - uden at hindre den nødvendige indvandring af arbejdskraft."

Flere indvandrere, tak

Med den nye udfordring, hvor der ikke bare er flere gamle end unge, men hvor levealderen også fortsætter med at stige, er der dog igen brug for at skrue op for indvandringen, mener han.

"Hvis du ser den seneste jobplan, regeringen har lagt frem, så er vi jo virkelig nede og pille i småtingene. Den kan højst skaffe 8.000-9.000 i arbejde, for vi står reelt i en situation, hvor kapacitetsgrænsen er nået. Det er ikke som under lavkonjunkturen i 1930'erne, hvor man også havde lave fødselstal. Dengang var kvinderne ikke for alvor kommet ud på arbejdsmarkedet, og landbruget endnu ikke blevet effektiviseret. De to forhold udgjorde tilsammen en kolossal arbejdskraftreserve, som slet ikke er til stede i dag".

Løsningen er heller ikke, at der bliver født flere børn, som man umiddelbart skulle tro. Så enkelt ser regnestykket ikke ud, forklarer Hans Kornø Rasmussen:

"Vi har i vores velfærdssamfund indrettet os sådan, at systemet tager sig af både børn og gamle - det er ikke os selv, der gør det længere. Det vil sige, at hvis vi fik tre børn, som familie- og forbrugerminister Carina Christensen kom for skade at foreslå sidste år, så ville det være en enorm belastning for velfærdssystemet. Det tager måske 25-27 år, før børnene er blevet voksne og kan bidrage til arbejdsmarkedet, og i alle de mellemliggende år er de blot udgifter for samfundet," siger han.

Tilbage står, at Danmark nødvendigvis må tiltrække arbejdskraft udefra, hvis vi også i fremtiden skal være sikret velstand og velfærd:

"Fordelen ved at få indvandrere ind udefra er, at de kan gå direkte ind på arbejdsmarkedet, og Danmark kommer ikke uden om at lokke flere indvandrere hertil. Så sent som i sidste uge kunne man høre Claus Hjort Frederiksen (beskæftigelsesminister, red.) takke polakkerne og slå fast, at det med den nuværende vækst er nødvendigt at hente endnu mere arbejdskraft fra Polen og de baltiske lande."

Ifølge Hans Kornø Rasmussen bør udlændingeloven lempes, så Danmark bliver endnu mere konkurrencedygtig i den globale kamp om kvalificeret arbejdskraft:

"Regeringen gør allerede meget for at ændre på de regler, der forhindrer arbejdskraften i at komme ind. Men den kan gøre mere, og efter min mening ville det klogeste være at afskaffe forbeholdet om retlige og indre anliggender (RIA), så vi kommer med i EU's asyl- og indvandrerpolitik. Under alle omstændigheder er det nødvendigt, at reglerne lempes på familiesammenføringsområdet," siger Hans Kornø og fortsætter:

"Det vil næppe heller få de store konsekvenser på asylområdet, for EU har de senere år halveret asyltallet til Europa. Desuden er indvandring i dag ikke som indvandring i 1990'erne. Vi globaliseres i en vældig hast, og flere og flere vandrer fra land til land. Derfor gælder det om at have så fleksible regler som overhovedet muligt, så vi er i stand til at tage imod den arbejdskraft, der byder sig til fra hele verden."

- Hvor stor en hindring er den nuværende udlændingepolitik i forhold til den ambition?

"Den er en stor hindring. Efter min mening er det ikke fremtidsorienteret at have så stram en familiesammenføringsregel, som vi har. Men det er klart, at det er en svær balancegang for politikerne, og vi må også have respekt for, at samfundet ikke kan klare lige så mange indvandrere, som vi lukkede ind fra midten af 1980'erne, hvor vi overhovedet ikke var forberedte."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Sir James Mellon, tidligere britisk ambassadør i Danmark, i begyndelsen af 1990'erne sammenlignede det danske folk med en stamme:

Det var godt nok 300 år tidligere at Sir James Mellon gav sin (ikke særligt flatterende) beretning om danskerne. Altså: 1690'erne, ikke 1990'erne.

Tsk, tsk.

"Hvad så med mere indvandring fra mere udviklede lande, spurgte professoren. Ja, Velfærdskommissionen har regnet ud, at Danmark årligt skal tiltrække 45.000 uddannede arbejdere og specialister, hvis det skulle løse problemet. Og det skal være 40-årige mænd uden familie. Igen. »Ikke særligt realistisk,« fastslog Nina Smith."

http://www.berlingske.dk/article/20040525/danmark/105251227/

Den eneste måde på at løse strukturelle problemer på er ved strukturelle løsninger. Derfor skal efterlønnen afskaffes, rådighedsreglerne på arbejdsmarkedet skærpes og skatten sættes ned så man ikke straffer de produktive eller dem der arbejder mere end Kornø Ramussen,

Hvis vækst og velstand skal sikres skal skatterne sættes ned og det offentlige skal stoppe med at præmiere folk der ønsker at leve på andre regnning.

Ralph Sylvestersen

Overbefolkning og økonomisk vækst

Fra gårdagens THE GUARDIAN.

Økonomer forventer en årlig vækstrate i verdensøkonomien på 3 % i dette århundrede – og regeringer og politikere vil øjensynligt gøre alt for at sikre denne vækst.

FN forudsatte i 2005, at Jordens befolkning vil vokse med ca. 50 %, for så at stabilisere sig ved ca. 10 milliarder i 2200, der er dog ca. en 88 % chance for at befolkningstilvæksten allerede i dette århundrede vil fade ud, og stabilisere sig.

Hvis den økonomiske vækst forløber som forudsat vil verdensøkonomien fordobles hvert 23. år – og, tilvæksten fra i dag til århundredets slutning, vil være på 1600 %. Dvs. vi kan forvente en vækst i verdens samlede forbrug på 1600 %!

I det lys er det måske ganske udmærket, hvis Danmarks befolkningstal falder.

Se artiklen her; http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,,2248419,00.html?gusrc=rss&fee...

Man ser det for sig. Når vi danskere inklusiv medlemmerne af Dansk Folkepartii engang kommer på plejehjem, eller måske får brug for hjemmehjælp, vil vi/de være henvist til at modtage pleje og omsorg fra et personale, der i vid udstrækning har en indvandrerbaggrund.

De utopiske forestillinger om "balance" og "altid tidligere" kan du godt glemme, D. Kristensen, for de findes ikke. Det er en mærkelig naiv forestilling at tro, at virkeligheden kører efter en snor, hvis man bare ikke blander sig i den. Tværtimod siger al menneskelig erfaring, at det først går godt, når der bliver sat lidt styr på rammerne.
Og hvorfor denne paniske angst for andre mennesker? De er ikke spor mærkelige eller farlige.

Det danske folk har såmændbare tilpasset de nye tider, hvor det ikke er nødvendigt med så mange mennesker for at sikre en god overlevelse.

Gid de snart ville få den erkendelse i Kina og Indien. Den største fare for jordens fortsatte overlevelse er alle de prutter, der slås i Asiens folkerige lande.

Erik

Det var også det jeg hæftede mig ved: "Vi har nogle problemer med andengenerationsindvandrerne, men det har man over hele verden."

Bevares, det er meget normalt. Sålænge det ikke går ud over mig. Lad det gå ud over de andre, det er meget normalt.

Et stort fleretal af den danske befolkning har generelt intet imod uddannede arbejdskraft, konflikten opstår når EU og de nationale politikere tager uuddannede arbejdskraft ind, der i det lange løb bliver en belastning for samfundet.

Det komiske opstår når forskerne argumenterer for uddannet arbejdskraft fra europæiske- og nordamerikanske kontinent. Det er som om det ikke er gået op for dem, at det er uuddannede fra tredie-landene som mange værger imod.

Vi mangler stadigvæk et svar fra Dansk folkeparti og dets støtter til følgende spørgsmål: Når nu i går ind for bevarelse af velfærdsstaten og velfærdsstaten er afhængig af indvandring, hvordan har i så tænkt jer at løse det problem hvis i er imod indvandring?

Orla.

En en gång - denna lednåtande ton emot indvandrere. Ni bor de skämmas.

HKR har rätt. Indvandrarna räddar DK, och jag är stolt som indvandrare genom 51 år att rädda Danmark genom mitt arbete, min familj och mina barn.
Dansk Folkeparti för oss tilbaka till stenåldern - vissa forskare menar danskarnas gener har sitt ursprung i Afghanistan i forna tider.
Roligt att tänka på dessa folkvandringar, som har gjort Danmark så rikt och till en av världens främsta handelsnationer.
Så - var tacksamma för att vi kommer - utan oss är ni förlorade.

Klanledare i Danmark

Kempe

sikke noget vås!

hvorfor snakker du om "gener", hvad har gener med nogetsomhelst at gøre?

Er Danmark blevet rigt pga. "folkevandringer", blev velfærdssamfundet grundlagt under folkevandringstiden, eller hur?

Hvad mener du, ved du det selv?

Jovisst, vet jag ved efter 50 år i det här landet.
"Den afghanske forbindelse" var en rolig -ironiserenda point emot vissa danskars rädsla emot de främmande. Det har i forna tider varit indvandring ifrån Afghanistan.
Dansk kultur kommer liksom svensk ifrån söder och öster - helt ifrån Thor och helleristningarnas tid.
När Danmark blir utnämnd till världens bästa folk inom handel kan detta föras tilbaka till en mycket fin och gammal tradition. Den bygger på tillit och inte rädsla eller bekymmer om att de främmande vill ta` över.
Tillitskulturen har också betydelse inom politik och välfärd i den offentliga sektorn
Så ta' det lugnt. Danmark har aldrig stått stilla - vi räddar Danmark - stille og roligt.
Klanledaren Kempe

Forkerte forudsætninger

Hvorfor skal vi have vækst og flere folk når vi derved udrydder flere og flere leveområder for dyr og forurener og ødelægger omkring os fordi mennesker nu engang kan lide at leve bekvemt?
Jvf- Ralph Sylvestersen

Integration er et underligt ord, måske vi kan lære at leve side om side. Medmindre vi kulturelt minder om hinanden.

Jeg har selv haft morakanske , irakiske og iranske venner der ikke var højtuddannende. Der er en kæmpe forskel på hvordan man anskuer verden i forhold til os.
Har i udenlandske venner fra muslimske lande?
Hvor mange politikere spadserer en tur på Nordvest?
Folk der skriver sådanne bøger og laver lovene bor ofte ikke blandt problemområderne og er derfor ganske fjernt fra at se ulemperne i forhold til fordelene?
Det er let, at have de rigtige meninger når man aldrig kommer i kontakt med det man udtaler sig om.

Jeg bor selv i Nordsjælland og det er jo rart, da der kun er indvandrere der har en vis status og uddannelse. Desuden har jeg selv boet og arbejdet, mange år, i to europæiske lande, hvor jeg boede og levede som en borger i landet. Jeg var ikke udstationeret, hvilket er en noget anden oplevelse.
Så jeg kan godt begå mig blandt forskellige nationaliteter og har ikke berøringsangst.

Men jeg mener dog, at der er kæmpeproblemer ved at ”blande” kulturer der ikke er nogenlunde ens.

Ret beset er det jo fantastik hvor konkurrencedygtigt land vi er og hvor rige vi er blevet ud af nul naturlig naturrigdom.
Hvorfor - måske fordi forudsætning for en stabil økonomi er at finde i sociale kulturelle forhold såsom tillid og delingskultur?
Den delingskultur findes ikke ret mange steder i verdenen og den starter på individniveau.

Christian Lindhardt-Larsen skriver rammen, hvilke folk vi burde tiltrække og sådan er virkeligheden jo desværre ikke som han påpeger.

Vedrørende fødselstal.
Klippet fra artiklen: ”Det vil sige, at hvis vi fik tre børn, som familie- og forbrugerminister Carina Christensen kom for skade at foreslå sidste år, så ville det være en enorm belastning for velfærdssystemet.”

Hvor skal dette argument kun gælde for etniske danskere, det gælder vel også får den arbejdskraft vi tiltrækker. Hvilke af de ikke-vestlige, hvorfra artiklens forfatter ønsker indvandring har lavere fødselstal end etniske danskere? Så denne problematik skal da modregnes i indvandringen.

For ikke at nævne det samfund vi får, ved at vi alle ikke pr. definition har den samme opfattelse af hvordan et samfund skal være og hvordan man opfører sig i et samfund. Vi går jo ikke på arbejde hele tiden!
For at integrere skal man have stærke værdier at integrere i.
Ved at være i udlandet lærer man hvad vi danskere er rigtigt gode til og hvad der har gjort os rige og det skal vi ikke glemme når vi inviterer mennesker herop, der skal være en del af fællesskabet.

Samarbejde, tillid og økonomisk deling med andre mennesker vi ikke kender er unikt for os og vores samfund.

Hmmm.
Selv om Saudi Arabien er rigt nok til at modtage flygtning gør de det ikke, måske på grund af manglende delingskultur.

kempe

du har ret: tillidskultur er essentielt for ethvert samfund.

Men den er skrøbelig; den forudsætter en form for fælles tradition og kulturel homogenitet, og derfor skal man ikke eksperimentere voldsomt med et multikulturelt samfund, dvs. at man skal overveje hvilke indvandrere man vil have.

Jo større kulturforskelle, jo større konfilktpotentialer.

Det har danskerne fundet ud af, og det har intet at gøre med at "stå stille" eller lukke af for omverdenen. Selvfølgelig ikke.

Og det er i den forbindelse fuldstændig irrelevant, hvilke folk der bosatte sig i det høje Nord i tidernes morgen. En ting er sikkert: de etablerede også grænsehegn!

mvh

Tack til både Stig och Klaus

Detta blir ganska kortfattat -
Vi skall ställa kvalitativa krav till växten i vårt samhälla (miljö, välfärd
samhandel och utveckling)
Har mött flera hundrade indvandrare i DK ifrån Sri Lanka, Vietnam, Laos, Thaland, Philipinerna, Libanon, Syrien, Iraq, Iran, Israel, Somalia, Etiopien, Kenya. Också ifrån Kosovo, Bosnien, Turkiet, Armenien. Detta har varit enormt lärorikt gör mig.
De har varit starka människor. Vårt system gör folk svaga - när vi inte får jobba. Det blir utanförskap och rammar familierna på individniveau.
Därför ligger hopper nu i:
1) Vuxna indvandrare som nu får jobb
2) Unga indvandrare som nu tar utbildning och springer förbi deres gammaldanska kolleger.
Gemenskapen på jobbet och där du bor är i mina ögon också enormt beydelsesfull. Jag jobbade förra våren på en fabrik med 10 olika nationaliteter.
Visst var det tufft då och då,. Vi hade det dock fantastisk roligt (skojigt) trots våra skillnader - och nej. DK är inte multikulturelt.
Detta begrepp är missvisande. Vi har bara en kultur - gränsen är borta - det är en stor utmaning.

"Så sent som i sidste uge kunne man høre Claus Hjort Frederiksen (beskæftigelsesminister, red.) takke polakkerne og slå fast, at det med den nuværende vækst er nødvendigt at hente endnu mere arbejdskraft fra Polen og de baltiske lande."
Jamen så længe man forhindrer løndumping og udnyttelse af de arbejdstagere, der kommer, er der vel ingen, der har noget mod det. De deler vores kultur, de kan integreres eller de rejser hjem, når de ikke har lyst mere.
Hvad vi (dvs. jeg og største delen af befolkningen) ikke vil, er flere, der foretrækker at leve deres liv i parallelsamfund i stedet for at blive integreret (som f.eks. mange muslimer gør).

Stig Larsen:

"Men jeg mener dog, at der er kæmpeproblemer ved at ”blande” kulturer der ikke er nogenlunde ens."

Vi lever lissom på den samme planet, Stig Larsen, så vi bliver nok nød til at finde ud af, hvordan man "blander kulturer der ikke er nogenlunde ens". Der er lgesom ikke andre muligheder, med mindre vi ønsker at udrydde dem vi ikke opfatter som Nogenlunde ens" med os selv. Det skal man i øvrigt være forsigtig med, bare spørg tyskerne. De har dårlige erfaringe rmed den slags.

I øvrigt er det da vist også gået meget godt i USA, hvis man anvender økonomi som målesstok, og det er jo rent faktisk det, der er temaet i denne tråd...

PS.
Tak til Kristoffer Kempe for nogle gode kommentarer.

Per Thomsen:

"Vi lever lissom på den samme planet, Stig Larsen, så vi bliver nok nød til at finde ud af, hvordan man "blander kulturer der ikke er nogenlunde ens". Der er lgesom ikke andre muligheder, med mindre vi ønsker at udrydde dem vi ikke opfatter som Nogenlunde ens" med os selv. "

Så efter at folkeslag har levet i adskilte kulturmønstrer i tusinder af år, kan det nu pludeseligt ikke længere lade sig, uden at vi udrydder hinanden????

"Det skal man i øvrigt være forsigtig med, bare spørg tyskerne. De har dårlige erfaringe rmed den slags."

Ja lad os spørge tyskerne - Jesus - gud ved hvor mange nulevende tyskere, der reelt havde et ansvar for hvad der foregik i deres land for 70 år siden.

Sikke dog nogle rædselsfulde foredomme du pludeselig kan hive op hatten, danskerne skal accepterer det multikulturelle samfund, men du kan ikke engang komme overens med tyskerne!

Selvfølgelig skal vi holde fast i vores kultur, og andre kulturer skal holde fast i deres, det ville sgu da være trist hvis vi alle sammen skulle være ens. Jeg gad fandme ikke rejse til Borneo for at se på kolonihavehuse og spise frikadeller!

Kempe, jeg synes ikke det tilkommer dig at sige til danskerne at de skal skamme sig. Min far var svensker, min mor halvt tysk og jeg føler, jeg og min familie skylder DK en hel masse. Hvorfor tror du, du redder DK? Det er vel ligeså meget DK der redder dig? Jeg er frygtelig træt af, at DK er blevet verdens største prügelknabe. Det er virkeligheds- og proportionsforvrængende.

Jens Søndegård:

"Jeg gad fandme ikke rejse til Borneo for at se på kolonihavehuse og spise frikadeller!"

Det forstår man så godt, Jens Søndergård.

Haha.. hvorfor tror folk her på information at voldtægt tangerer knapt 5000 om året med det største spring for to år siden... sjovt, ikke?
Så fremt man er lalleglad og/eller har en meget morbid humor...
Prøv at samle brikkerne, istedet for at luk øjnene og fantasér!
Vågn dog op mennesker.
Eller fald skulder ved skulder!

God weekend

Undskyld, glemte at skrive at de 5000 voldtægter er i vores naboland, Sverige... prøv at sammenlign danske og svenske voldtægter og dansk og svensk befolkningstal... hvorfor er der næsten fire gange så stor chance for at en svensk kvinde bliver voldtaget end en dansk... og hvorfor er Malmø så udsat :)

Check selv den deprimerende læsning på svenska statistik... søg evt også på mord over de sidste 10-20 år. Advarsel: den officielle svenske statistik er ikke for sarte sjæle!

Heino G.:

"Regeringen burde køre en kampagne ..., evt. med nye økonomiske tiltag og ordninger, der kunne hæve lysten hos danskerne til at reproducere sig ud af problemet."

Jeg ser det for mig. Vi begynder med de bedste og mest motiverede: medlemmer af det kulturracistiske "Dansk Folkeparti" - dem er der jo masser af, og med moderne teknik kan selv kvinder over de 60 år føde børn!

Lebensborn again! The little boys from Semen, uh I mean Seem!

Eller også tænker vi os om og indser at danskerne allerede har verdens mest generøse barsels- og børnepasningsordninger. Og alligevel hellere vil have ny fladskærm.

Poul Landrup:

"God weekend"

Poul Landrup har sådan cirka lige så meget hold på sine argumenter, som han har på ugens dage . Hvilken måned og årstal har du egentlig i dit helt eget xenofobiske parallelunivers, Poul?

Mikkel Sørensen...

Problemet ligger i at ikke alle "danskere" hellere vil have en ny fladskærm... nogen "danskere" har tid nok til både det ene og det andet, grundet uhyre lav - hvis nogen beskæftigelsesgrad, check evt. dansk statistik - jeg hører allerede "racist" tordne i det fjerne... haha

Måske stud.ignur Per Thomsen skulle undersøge

http://www.bra.se/ ?

Indsæt bare din egen tidsregning - min er for såvidt underordnet - ellers kan du jo passende holde mund før du beskylder andre for xenofobi.

Til din inforation er jeg ikke særligt xenofobisk overfor svenskere - mener du noget andet så skriv det.. drop dine insinueringer, tak!

I værste fald viser du bare dine egne xenofobiske ulvetænder frem, nej tak!

God weekend, til især Per Thomsen,

Poul

Poul, det lyder da snarere som om du tilhører kategorien "selv-hadende dansker" idet du kritiserer nationen for dovenskab. Eller hvad?

Man kan vel ikke blive racist ved at kritisere sine egne.

Ak ja, lad mig så da skrive på dansk,da mine synspunkter bliver misforstået..
Jeg bor i Danmark siden 1957, opvokset i en ghetto og jeg har dansk statsborgerskab. Mit hjem er her - ligesom det er for alle andre indvandrere her og nu i DK. Jeg har dog slægtninge i Sverige, som jeg besøger. Jeg har aldrig boet i Sverige og vil ikke forsvare, hvad de gør i Sverige og har heller ikke gjort det i disse spalter. Og jeg er som sagt ikke tilhænger af et multikulturelt samfund eller et multietnisk samfund som et politisk program, fordi det ikke giver mening.
Vi har en herskende kultur i DK, det er jeg enig med historikeren Søren Mørch i.
Jeg er klanleder - den ældste efter min mor døde og er stolt af det. Og bruger meget telefontid som coach på at støtte min ene søster i Tanzania, den anden søster i USA og mine mindre brødre i Danmark. Sådan bevarer og vander jeg også selv mine rødder.
Jeg har arbejdet med indvandrere i 22 år i DK. - Og det er min baggrund for at være tryg ved indvandring og kæmpe imod de politiske strømninger, der bekæmper indvandring. Selvfølgelig er det provokerende at sige, at vi redder Danmark i disse tider. Og jeg siger der for at ruske op i folk.
Udviklingen kan heldigvis ikke stoppes. Vi skal være realister, som HKR og andre i disse spalter siger det.
Vi bliver integreret hver dag, stille og roligt uden vi egentlig lægger mærke til det, og vi er med til at forme det fremtidige Danmark, stille og roligt. - Det betyder f.eks. allerede nu, at indvandrerfamilier får langt færre børn end tidligere.
Jeg bor imidlertid tæt på en by, hvor vi har store problemer med etniske unge danske drenge, der ikke går i skole, fordi kommunen svigter dem, fordi lokalsamfundet svigter dem og forældrene også svigter dem.
Måske skulle vi vende kompasset 180 grader og se på, hvordan vi får disse unge på ret køl, hvordan vi undgår at deres fertilitet går fuldstændig ned og der fødes færre og færre rigtig hvide danskere i fremtiden.
Disse unge gør hvad de kan for at råbe kommunen op, men vinder ikke gehør. De er jo gammeldanskere, hvordan kan de have problemer. Det kan kun være indvandrere, der har problemer.

Det er min erfaring, at indvandrere i DK helst ikke skilter med at de er indvandrere. Vi vil helst passe os selv, vores arbejde, vores hus, børn og kolonihave stille og roligt for her er vi hjemme.

Klanlederen

Hej Kempe,
Jeg er både glad og ked af dine egne personlige erfaringer med indvandrer og danskere.

For en mere fyldestgørende oversigt over kriminalitet iblandt indvandrer og danskere henviser jeg til dst.dk (danmarks statistik) og især til Rigsstatistiker fra Danmarks Statistik(http://www.dst.dk/upload/jan_p_kronik1.pdf).

Fred,

Poul

Tak til Kempe, jeg ville ønske der var flere af dig.

@Mikkel Sørensen,
Nu kritiserer jeg ikke mine egne.

Iøvrigt kan man godt være racist hvis man kritiserer sine egne;

Spørg du bare Ayan Hirsi Ali om det... man muslimske somaliere kalder hende racist. Ak ja, hvad hjertet er fuld af løber munden over med.

"Islam er ikke en voldelig religion... sig det og vi halshugger dig" , indsæt selv flere spidsfindigheder.

God fredag,

Poul

Poul Landrup:

"Til din inforation er jeg ikke særligt xenofobisk overfor svenskere - ..."

Jamen det var da rart at høre, Poul. Lidt har som bekendt også ret, som man siger.

Per Thomsen,
Haha... selv den mest humorforladte svensker ville nok smile lunt af dine insinueringer... :o)
Kig nu på de tal jeg serverer og prøv at undgå at være så mavesur... jeg tror ikke det klder dig.

Et gratis tip:
prøv at undgå kun at gøre og sige det som man gør og siger...
dan dig din egen mening udfra det foran dig forelagte.

Hav det godt - stadig også til Per Thomsen,
Poul

For Per Thomsen, (og andre nytilkommende)
tager vi lige min sætning igen (for ligesom at bevare den kontekst Per på formasteligt vis prøver at fravriste den!)

"Til din inforation er jeg ikke særligt xenofobisk overfor svenskere - mener du noget andet så skriv det.. drop dine insinueringer, tak!

I værste fald viser du bare dine egne xenofobiske ulvetænder frem, nej tak!"

Ja, smiler til svensken når jeg læser dette - hvad siger i om dette og hin?

Alt det bedste (også til alle de værste)

Poul

Poul (ej Dissing) skriver:

"Statistik er et vigtigt fundament i den demokratiske debat. I debatten om kriminalitet og national oprindelse er netop kriminalstatistikken en af de få kilder til saglige oplysninger om, hvad der er fakta, og hvad der bare er på-stande."

For et par år siden kom det frem, at hver gang politiet i Århus stoppede en indvandrer på gaden, blev det registreret som kriminalitet, begået af en indvandrer forstås. Af samme årsag var der en meget høj kriminalitets-rate blandt indvandrere i Århus. Det fandt politiet uhensigtsmæssigt, fordi den høje målte kriminalitet dermed hvilede på et falsk grundlag. Og lige så snart politiet holdt op med at registrere indvandrerne på denne måde, faldt kriminalitets-raten blandt indvandrere forståeligt nok drastigt i Århus. Det blev desværre bare ikke bemærket så voldsomt. I stedet tog den daværende integrations-minister, Bertel Haarder æren, hvilket jo så ikke var rigtigt, det skyldtes blot en anden måde at registrere indvandrer-kriminalitet på. Men historien viser i hvert fald, at hvad der er påstande, og hvad der er fakta ikke altid er så sikker en kilde til saglige oplysninger som du gerne vil have.

Orla.

@ Orla Poulsen:

Hvad får dig til at tro, at vi ikke kan selv uden indvandring ?

At vi bliver så fattige som svenskere eller tyskere uden den ? Og er det en katastrofe ?

Hvorfor skal vi frygte indvandrere/indvandring ? Nævn bare én 'farlig' urealistisk ting ved det ? Én éneste frygtelig 'farlig' ting ved det ?

Indvandring kan retfærdiggøre og påkræve udvandring.

Der bør kunne ske en økonomisk støttet udvandring af alle ikke beskyttelses-påkrævede gammel-flygtninge, sammenførte familier, børn og efterkommere osv., så der frigøres resourcer og 'hænder' i Danmark til vigtigere formål, f.eks. til opmundring af de 500.000 voksne, som bevidst er kasserede for at dække over den unødvendige indvandring af langtidsflygtninge, som for længst kunne være draget tilbage til oprindelseslandene, så at vi i Danmark selv kan finde vor egen balance uden unødvendigt langvarige forstyrrelser udefra, og så der igen kan blive gjort plads til andre nye akutte nødlidende flygtninge for en tid.

Vi kan vise, vi ikke behøver indvandring og kan klare os i konkurrencen mod internationale globale immigrationsnationer, også uden indvandrende 'nødhjælp' udefra.

Vor gode økonomi kan betale indvandrere til at repatriere og bygge deres fattige oprindelseslande op efter forbillede fra tiden i Danmark, og skulle vi få brug for arbejdskraft om en 10-20-30 år, ja så står japanerne der med billige robotter, som kan alt.

Og nogle danskere vil måske begynde at tænke i familiestiftelsesbaner igen uden hensyn til den omklamrende indvandrer-omklamring, der hvor gennemsnits-underdanmark lever, bor og færdes, og som tager lysten til familiedannelse fra nok så mange en gennemsnitsdansker.

Orla Poulsen skriver:
"Vi mangler stadigvæk et svar fra Dansk folkeparti og dets støtter til følgende spørgsmål: Når nu i går ind for bevarelse af velfærdsstaten og velfærdsstaten er afhængig af indvandring, hvordan har i så tænkt jer at løse det problem hvis i er imod indvandring?"

Og nu skal jeg ikke svare for DF eller noget andet parti. Men se Orla.....for det første er konstant vækst ikke en nødvendighed for at bevare statur quo!

For det andet er det et faktum, at hvis VI bliver færre borgere i DK, så er der færre der skal passes og plejes, færre der skal undervises, færre der skal rådgives, færre der skal fængsles, osv. osv. De resterende borgere kan så bruge sine kræfter på at skabe værdier til de resterende. Dvs. at regnestykket går op..........

Bliver vi derimod VED med at importere udlændinge ... med svingende arbejdsløshed..... vokser forsørgerbyrden for de værdiproducerende danskere også stadigt. Hvilket igen sætter os på status quo eller sender os for nedadgående.

Så nej............velfærdsstatens bevarelse er IKKE afhængig af indvandring.

Stig Larsen

31. januar, 2008 #

Hvem er du?