Læsetid: 9 min.

'Islam gør folk skruphysteriske'

Kvindeundertrykkelsen er værst i den muslimske verden, mener forfatter Helle Merete Brix, der taler om civilisationernes sammenstød, mens Karen M. Larsen, gymnasielærer og 'liberal folkekirkekristen' mener, at kristen og muslimsk fundamentalisme er lige store trusler mod kvindefrigørelsen
Kultur
1. februar 2008
-Jeg giver ikke meget for kvinder med hovedtørklæde, der stiller sig op og taler for kvinderettigheder, siger forfatter Helle Merete Brix (billedet), og afviser, at en kvinde, der har tørklæde på, kan kæmpe for de samme feministiske synspunkter som en sekulær feminist. Så firkantet er Karen M. Larsen, der underviser i religion, ikke.

-Jeg giver ikke meget for kvinder med hovedtørklæde, der stiller sig op og taler for kvinderettigheder, siger forfatter Helle Merete Brix (billedet), og afviser, at en kvinde, der har tørklæde på, kan kæmpe for de samme feministiske synspunkter som en sekulær feminist. Så firkantet er Karen M. Larsen, der underviser i religion, ikke.

Pelle Rink

Nogle af dem, der hyler mest op om homofobi og kvindeundertrykkelse i islam, står for værdier, der er tættere på muslimsk fundamentalisme, end de selv vil være ved, mener Karen M. Larsen, der underviser gymnasieelever i religion og selv har en fortid som "fundamentalistisk konservativ katolik."

I dag kalder hun sig liberal folkekirkekristen. Sammen med forfatter og debattør Helle Merete Brix, svarer Karen M. Larsen på de pointer, som feminister med muslimsk baggrund har fremført i Informations artikelserie og islam og feminisme.

Karen M. Larsen mener, at hendes personlige erfaring med konservativ religiøsitet, giver hende nogle fordele i islam-debatten.

"Jeg ved, hvad det vil sige at være meget religiøs. Hvad helvedesangst vil sige," siger Karen M. Larsen. Man tager fejl, hvis man tror folks ydre fremtoning afslører, om de er fundamentalister eller liberale, mener Karen M. Larsen, der ikke ser nogen grundlæggende forskel på kristen og muslimsk fundamentalisme. Så frem for et civilisationssammenstød, mener hun, der er tale om et sammenstød mellem konservativ religiøsitet og liberale sekulære kræfter.

Dermed ligger hun på linje med den feministiske organisation Women Living Under Muslim Laws (WLUML), der erklærer at "civilisationernes sammenstød eksisterer ikke. Sammenstødet i verden i dag er mellem facisme og anti-facisme," selv om Karen M. Larsen mener, at begrebet facisme forplumrer debatten, fordi fundamentalistisk religion trækker på noget, der er ældre facister," siger Karen M. Larsen, der giver WLUML ret i, at fundamentalisme kan kendes på sine kvindefjendske politikker og findes overalt i verden og inden for alle religioner.

Tror hver mand stjæler

"Religiøs konservatisme og fundamentalisme ser kvindefrigørelse som en trussel for deres værdier. Det er jo det, der gør islam-debatten så sjov. Tyv tror hver mand stjæler. Noget af det, man måske selv står for, projicerer man over på muslimer," siger Karen M. Larsen og nævner som eksempel, at Dansk Folkeparti "hyler op" om homofobi blandt muslimer, men selv stemmer imod enhver forbedring for homoseksuelle i Danmark.

"Konservative kristne bebrejder muslimer, at de ikke køber det vestlige kvindefrigørelsesprojekt, og mener samtidig selv, at det vestlige kvindefrigørelsesprojekt har undergravet familien og børneopdragelse hos os. Eller de bebrejder muslimer, at de ikke accepterer homoseksualitet, men gør det heller ikke selv," siger Karen M. Larsen.

Helle Merete Brix mener derimod, at perspektivet om et sammenstød mellem civilisationer er en relevant måde at analysere de feministiske udfordringer på. Hun kender WLUML, og synes, de gør et fremragende arbejde med hensyn til at rette fokus på kvinders vilkår i både muslimske lande og muslimske immigrantmiljøer i Europa. Men hun forstår ikke deres afstandtagen til civilisationernes sammenstød-anskuelsen.

"I den civilisation, vi hører til, har man skabt sekulære samfund, givet en garanti til kvinders rettigheder, religionsfrihed, ytringsfrihed og alt mulig andet. Og så har du en kultur, en civilisation, hvor de her begreber er ret fraværende," siger Helle Merete Brix, men pointerer samtidig, at der også er muslimer, der deler ønsket om kvinderettigheder og demokrati - både i "vores og i den muslimske del af verden."

Anti-amerikanisme

Helle Merete Brix mener også, at WLUML og andre feministiske organisationer fra muslimske lande har tendens til at blive for anti-amerikanske i deres retorik.

"Jeg kan godt forstå irritationen over forestillingen om, at der ikke findes stærke kvindebevægelser i muslimske lande, eller at kvinder generelt er formummede og ude af stand til at formulere sig eller organisere sig. Det er klart, at det er ikke rigtigt. Der er uvidenheden nogle gange meget stor i denne her del af verden," siger Helle Merete Brix, og tilføjer:

"Men jeg synes ikke, det er rigtigt, at Vesten kun vil bruge muslimske kvinder som tavse bugtalerdukker i egne formål. Det er lidt ærgeligt, at disse organisationer, som jeg har stor respekt for, er præget af en meget stor anti-amerikanisme, som fratager USA og Vesten enhver hæderlighed i, hvorfor vi ønsker at sætte spot på kvinderne. Det forstår jeg ikke helt."

Karen M. Larsen forstår godt de pakistanske feminister kritik af "Vestens hykleri," når USA taler om demokrati og kvinderettigheder og samtidig støtter f.eks. Musharrafs militærdiktatur.

"Det har altid været en svaghed ved amerikansk politik, at man vil gøre det til et spørgsmål om moral. I stedet for at sige, at man har nogle bestemte interesser. Det er til at tage og føle på."

Lov og religion

Helle Merete Brix definerer civilisationernes sammenstød som et "sammenstød mellem to fundamentalt forskelllige lovsystemer."

"Vi har det vestlige lovsystem, hvor alle er lige for loven, og så et lovsystem, der er inspireret mere eller mindre af sharia, og lande hvor klanstrukturen stadig betyder meget. I modsætning til Vesten, hvor samfund ikke længere er styret af klaner eller etniske grupper. Det er et sammenstød mellem to fundamentalt forskellige lovsystemer," siger Helle Merete Brix.

Hun anerkender, at lovgivningen også i mange vestlige lande er inspireret af religion, men mener ikke, det er sammenligneligt.

"Der er forskel på en lovgivning, som er præget af den dominerende religion, som i Vesten har været kristendommen, der jo skiller religion og politik, og så et lovgivningssystem, der er præget af en helt anden religion. Jeg mener, det er usammenligneligt. Den katolske kirke f.eks. har jo aldrig gjort krav på hele samfundet - hvor magtfuld den end er - men det gør islam," siger Helle Merete Brix, der mener, at selvom kvinderettigheder også bliver angrebet af fundamentalistiske kristne, så "må man rette fokus på, hvor kvinderundertrykkelsen er værst."

Gradsforskelle

"Ingen steder er kvindeundertrykkelsen så grel som inden for muslimske samfund. De problemer, der er inden for andre religioner, er en mindre ting," siger Helle Merete Brix.

Det er Karen M. Larsen ikke enig i.

"Det er rigtigt, at lige for tiden slår muslimsk fundamentalisme flere ihjel end den kristne, men den kristne fundamentalisme slår ihjel på en anden måde, f.eks. ved at bekæmpe fri abort. Der dør jo hundredetusindevis af kvinder af den vej. Og de kristne er tættere på magten i dag, og har ikke samme behov for at bruge vold. Men f.eks. Pavens retorik bliver jo mere og mere dyster og vil i længden også kunne føre til vold," siger Karen M. Larsen.

Den sammenligning mener Helle Merete Brix ikke er rimelig.

"Om du tvinger kvinder til at gå hjemme, eller kun posere i en fodlang burka og fratager dem retten til at arbejde, eller om man i et vestligt demokrati, vil diskutere, om der skal være fri abort, det er helt usammenligneligt. Jeg synes det er helt reelt at diskutere abortspørgsmålet, det er en helt anden skuffe," siger Helle Merete Brix, der understreger, at hun selv støtter abort, og hun kalder den katolske kirkes modstand mod prævention for "højst uheldig," ikke mindst fordi det sker i alliance med "repressive kræfter i den muslimske lejr."

Karen M. Larsen mener, at islam-kritikken i den danske debat har tendens til at blive skinger, ikke mindst i feministiske kredse.

"For nogen handler feminisme åbenbart kun om de onde muslimer. Prøv f.eks. at diskutere med Kvinder For Frihed - det er jo goddav mand økseskaft," siger Karen M. Larsen, og uddybder:

"Da jeg optrådte i TørklædeXperimentet (DR2-udsendelse, hvor tre ikke-muslimer skulle prøve at gå med tørklæde, red.), sagde Kvinder For Frihed, at så kunne jeg ligeså godt lade mig omskære eller gå med hagekors. Det foregår på det niveau, så er det jo svært at komme nogle vegne. Det er kernen i problemet med en feministisk kritik af islam - i løbet af ingen tid bliver folk skruphysteriske."

Moderne religion

Helle Merete Brix og Karen M. Larsen er dog enige om, at Koranen trænger til at blive luftet godt igennem, så der kan blive plads til moderne og mere progressive udlægninger af islam.

"Hvor var kvindebevægelsen i dag, hvis man ikke havde taget opgøret med de borgerlige værdier, med Biblen og den patriarkalske kristendom? Det store problem med islam er, at man ikke må kritisere islam - og så kommer man ikke langt. Man kan ikke komme uden om, at Koranen giver kvinder færre rettigheder end mænd, og ligesom feminisme tog opgøret med alle de forfærdelige ting, der står i biblen, så må muslimske feminister gøre det samme med Koranen, ellers bliver det overfladeløsninger," siger Karen M. Larsen.

Helle Merete Brix kan godt forstå, at kvinder i muslimske lande forsøger sig med feminisme inden for Koranens rammer, fordi det måske er det eneste mulige - men hun kan ikke forstå det i Vesten.

"Det ender i intellektuel uhæderlighed, hvis man vil gøre islam til en garant for kvinders rettigheder i stedet for at sige, der er nogle punkter, hvor denne religion er utidssvarende, og det vil vi gerne have ud, uden at vi fralægger os vores gudsbegreb, kernen i islam," siger Helle Merete Brix og peger på tre punkter, som trænger til en kritisk revision:

"Frafaldne muslimer, ikke-muslimer og kvindens stilling er nøgleområder i Koranen og Sharia, som man må gøre noget ved, hvis islam skal blive tidssvarende," siger Helle Merete Brix med henvisning til Abdullahi Ahmed An-Naim, juraprofessor ved Emory University i Georgia, der mener, at en modernisering af islam i respekt for menneskerettigheder må starte med en revision af disse tre områder.

Tørklædet

De to danske islam-debattører er også enige om, at tørklædet er et religiøst og til dels politisk, konservativt symbol.

"Hver gang den konservative udlægning af islam får vind i sejlene, kommer kravet om hovedtørklædet frem," siger Helle Merete Brix. Hun anerkender, at nogle muslimske kvinder i Vesten måske tager tørklædet på i protest mod det, de opfatter som diskrimination mod muslimske mindretal, sådan som den pakistanske feminist Neelam Hussein argumenterer for, at man må se det.

"Men hvad enten de vil det eller ej, bliver tørklædet brugt som et politisk symbol. Pigerne er en art spydsspids for en islamisk bevægelse, hvor kvinder bliver delt ind i de rene og de urene," siger Helle Merete Brix.

Hun er skeptisk overfor Neelam Husseins opfordring til, at sekulære og religiøse feminister - uanset om de bærer hovedtørklæde eller ej - lærer at arbejde sammen i alliance mod fundamentalisme. "Jeg giver ikke meget for kvinder med hovedtørklæde, der stiller sig op og taler for kvinderettigheder. De er en kvindelig pendant til de mandlige muslimer, som ikke er på frihedens og demokratiets side," siger Helle Merete Brix, og afviser, at en kvinde, der har tørklæde på, kan kæmpe for de samme feministiske synspunkter som en sekulær feminist.

"Nej, den hijab-model kan jeg ikke tage alvorligt. Jeg kan slet ikke se dem som feminister eller frigjorte kvinder. Og jeg synes, det er påfaldende at de her kvinder gang på gang viser sig at være uldne om ytringsfrihed, dødsstraf og flerkoneri, så snart de bliver gået på klingen," siger Helle Merete Brix.

Karen M. Larsen er også skeptisk over for tørklædet, fordi hun mener, at det umiddelbart signalerer konservativ religiøsitet.

"Men det er ikke tørklædet alene, der afgør, om man kan arbejde sammen, det er for billigt. Man må finde ud af, om man mener det samme. Hvad mener du med demokrati og kvinderettigheder, og hvad mener jeg med det. Vi behøver ikke være enige om alting for at kunne arbejde sammen, men vi skal være ærlige om, hvad vi konkret vil arbejde for," siger Karen M. Larsen. Hun mener ikke, at rettigheder og demokrati er uløseligt forbundet til vestlig kultur og giver den canadiske sociolog Sherene Razack ret i, at feminister må lade kulturbegrebet hvile i analysen af patriarkalsk vold:

"Det er jo en grundfeministisk idé, at patriarkatet er uafhængig af en bestemt kultur. Patriarkalsk vold foregår i alle samfund og i alle historiske perioder, så det giver ikke mening at se det som noget, der er forbundet med f.eks. muslimsk kultur."

Serie

Islam og feminisme

Seneste artikler

 • Hvordan overvinder vi kvinders fristelser?

  8. august 2009
  I Egypten har Mellemøstens mest læste forfatter sat heldækkende kvindetilsløring under debat - og det er ikke en blomst, der er groet i islams have, mener han
 • Irans feminister står ved en korsvej

  8. august 2009
  Den iranske kvindesagsbevægelse må koble sig på den voksende folkelige modstandsbevægelse mod det islamiske diktatur - men uden at miste sit særpræg
 • Feministers fokus på sløret er forfejlet

  26. marts 2008
  Det feministiske projekt i muslimske lande kan ikke defineres udefra, og det er ikke mere relevant at smide sløret end at smide bh'en som frigørelsesstrategi, konkluderer et nyt speciale
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jo, den katolske kirke har skam gjort krav på hele samfundet og ville stadigvæk gøre det, hvis det ikke lige havde været for Luthers oprør mod den katolske kirkes moralske, etiske og politiske hegemoni i 1500-tallet.

I adskillige avisartikler kan man læse om at en vis katolsk konservativ gruppe i USA kritiserer diverse kunst-udstillinger for at fornærme katolicismen eller kristendommen. Pavens (Benedixt XVI) udtalelser i sommeren 2007 om, at kun den katolske kirke er en ægte [b]kristen[/b]
kirke skal ses som en politisk markering af een ting: at den katolske kirke ønsker at samle alle kristne retninger under Pavens indflydlese igen, så den Katolske Kirke (igen) kan få en betydende og bestemmende indflydelse over folks moralske liv, habitus og vandet - og bestemme, hvordan folk skal leve deres liv - for at blive frelst.

Hvis man skal kigge på Kristendommen vs. Islam er det altså sådan at det kan man ikke, alene af den grund, at der er ca. 70-80 retninger indenfor Islam og vel 100 (eller flere) retninger indenfor Kristendommen, herunder hovedretningerne: Baptisterne, Katolikker, Lutheranere, Calvinister mv.
Hvis man kigger på hvad der står i Bibelen og i Koranen om kvinders plads i samfundet er det faktisk ikke så forskelligt endda, ganske enkelt fordi både Bibelen og Koranen er blevet til i det bondesamfund vi i Danmark forlod omkring 1970 (eller måske 1980?) hvis man skal tro Jens Smærup Sørensens nye roman *mærkedage* og det bør man, mener jeg.

I et aldeles fremragende interview med DR 2 Deadline 2. sektion for nogle uger siden påviste Jens Smærup at rent ideologisk og mentalt er måske 90% af vore (muslimske) indvandrere (og efterkommere) stadig bønder oppe i hovedet. Jeg er ganske sikker på at hvis jeg tog en ung muslimsk kvinde på 22 år med op til Mors eller Salling området, ja så vil hun der finde ligesindede, i hvert fald i den noget ældre generation omkring hvordan man bør opføre sig, hvor meget relgionen skal fylde i ens hverdag og om børnene selv må bestemme, hvem de vil gifte sig med. Oppe omkring Mors og Salling og på de yderste revler i Thy eksisterer der skam stadig rester og lommer af den gamle bondekultur, hvor man blev (og bliver) opdraget til at gøre sin pligt, og ellers holde sin kæft - og kun tale hvis man ved noget om det man taler om. (Anders Fogh Rasmussen stammer også fra denne bondekultur der stadig i 1950erne og en del af 1960erne eksisterede som mentalitet overalt i det danske samfund).

Helle Merete Brix har aldeles ikke ret i, at vi her i Vesten ikke er styret af klaner eller etniske grupper. Vi kan bare kigge til USA, eller Canada, eller Tyskland mv. USA er på mange måder et meget moderne land, men også et meget traditionelt land, hvor man altså godt kan kan komme igennem en en unversitets-uddannelse fordi ens forældre er rige, og lige giver en bygning eller to til universitet. Man kan også blive ansat fordi man lige kender har en far der ejer et firma eller lige er nevø til nogen - ofte uden at have de rette kvalifikationer til jobbet. I USA altså. Det samme kan man altså i Sydeuropa, ligesom den katolske kirke moralske (klamme) hånd stadig ligger tungt over
især folks seksualvaner i Sydeuropa. Det samme gør de højrefløjskristne fundamentalistiske kirker i USA altså. Og USA., Vatikanet og de muslimske, især Saudi-Arabien og Iran, blokerer (ofte) for ethvert fremskridt indenfor seksualpolitik på FN's konferencer om dette emne.

Jeg har intet imod at man kritiserer Islam, sålænge det sker på et sobert grundlag. Kvinder For Friheds grundlag er bestemt ikke sobert, når de skingert råber, at Karen M. Larsen lige så godt kunne have ladet sig omskære mv. Det er altså ikke en sober måde at føre debat eller diskussion på.

Der er bestemt grund til at kritisere Islam på visse punkter, især hvis tolkningen foretages af en imam fra Saudi-Arabien, som jo bekendt tolker Koranen (og shariaen) ekstremt strengt, dvs. salafistisk og wahabistisk.
Men derfra og så til at mene at alle muslimer, også ganske almindelige muslimer, tolker Koranen som en imam fra Saudi-Arabien vil gøre der, ja der er der altså et stykke vej - for ikke at sige at det kan man slet slet ikke.
[Det ville jo svare til at sige at en indremissionsk præst fra den sorteste indre mission er lig med alle kristnes tolkning af Kristendommen, både i Danmark, i USA og i resten af Europa].

Og nej, Helle Merete Brix - vi har ikke skabt sekulære samfund. Vi har, måske især i Norden, og i Nordeuropa, skabt samfund hvor religiøsiteten og spiritualiteten findes i det enkelte menneskes hjerte - og ikke i det ydre.
I Sydeuropa og i visse muslimske lande er det den ydre markering af religiøsiteten, der er vigtig - og så kan du være et svin i forretninger dagen efter du er gået ind i moskeen eller i Katedralen.

Et interessant forsøg på nybrud i den muslimske verden findes faktisk i Marokko, hvor parlamentet og Kongen samarbejde om at give kvinder forbedringer - med udgangspunkt i Islam og Koranen. Og det har jeg faktisk ingen problemer med, da jeg mener, at hvordan folk vil leve i deres egne lande, det er deres egen sag. Det interessante er også at konservativt religiøst indstillede imamer var aldeles rasende, men intet kunne side, netop fordi al lovgivning var i fuld overensstemmelse med Koranen, Islam og Sharia (sædvane).

Helle Merete Brix overser totalt,imo, at skellet går mellem moderne indstillede folk og folk, der vil tilbage til 'de gode gamle tider' - dvs. til det bondesamfund som Jens Smærup Sørensen taler om i sin roman *mærkedage*. Pointen er at dette bondesamfund aldrig kommer tilbage, hverken i Danmark eller i Ægypten. Kasbaens tid såvel som de småhandlendes tid er forbi. Der findes kun en vej - og det er modernitetens vej.

Og i moderniteten er det altså sådan, at staten ikke skal rende rundt og bestemme eller kontrollere hvilket tøj folk har på, når de færdes i det offentlige rum. Eller sagt på en anden måde. Hverken staten eller kirken, uanset om den er grønlyseblå, jødisk, muslimsk, buddhistisk, eller kristen, skal bestemme hvordan folk går klædt i det offentlige rum. Det er altså op til folk selv.

Jeg mener desuden at Helle Merete Brix er ateist? I så fald er jeg slet slet ikke overrasket hendes holdninger, da det er min erfaring at ateister slet slet ikke kan sætte sig ind i den religiøse erfaring folk kommer med. Og dermed kan ateister slet slet ikke forholde sig til, at folk, i dette tilfælde kvinder, godt kan bære tørklæde eller hidjab og være feminister dvs. gå ind for fuld ligestilling mellem mænd og kvinder, og at børn selv må vælge deres partnere.

Argumentet fra Helle Merete Brix's side mod hidjab er jo faktisk det velkendte, at det kun er kvinde, der skal leve op til et vist renheds-ideal, mens mændene gerne må bolle (udenom) hele tiden. Dette er sådan set korrekt nok. Det har bare intet at gøre med Islam, men mere med en patriarkalsk bondekultur. I Koranen står der nemlig noget lignende det:
*sig til de troende mænd og kvinder at de skal sænke deres blikke og ikke åbenbare andet (...)* Mændene skal altså også sænke deres blikke og lade være med at kigge på (andre) damer.

Det er som om at vi i Vesten tror, at Saudi-Arabien (og måske Irans) tolkning af Islam mv. er den eneste rigtige. Det er den langtfra...

/Karsten

Se de porno film, hvor en dame bliver kneppet af 3, 4,5, mænd. Er det ikke kvinde undertrykkelse i en forældet Kristne samfund.

Karsten....Hvad ved DU om Islam? Har du læst koranen? Jeg ved ikke hvor du har din citat, men intet sted i koran er der en directe samtale/ dialog TIL kvinder. Hvis der står noget til kvinder, starter det med: troende mænd, sig det til jeres døtre og koner at....

Det der implementeres i Iran, er det der står i koran. Og i alle andre hellige bøger for den sags skyld. Mere eller mindre.

Paulus' første Brev til Korintherne 11:

”…Men jeg vil, at I skulle vide, at Kristus er enhver Mands Hoved; men Manden er Kvindens Hoved; men Gud er Kristi Hoved.4 Hver Mand, som beder eller profeterer med tildækket Hoved, beskæmmer sit Hoved.5 Men hver Kvinde, som beder eller profeterer med utildækket Hoved, beskæmmer sit Hoved; thi det er lige det samme, som var hun raget.6 Thi naar en Kvinde ikke tildækker sig, saa lad hende ogsaa klippe sit Haar af; men er det usømmeligt for en Kvinde at klippes eller rages, da tildække hun sig!7 Thi en Mand bør ikke tildække sit Hoved, efterdi han er Guds Billede og Ære; men Kvinden er Mandens Ære.8 Mand er jo ikke af Kvinde, men Kvinde af Mand.9 Ej heller er jo Mand skabt for Kvindens Skyld, men Kvinde for Mandens Skyld.10 Derfor bør Kvinden have et Ærbødighedstegn paa Hovedet for Englenes Skyld.

Enhver kvinde, der dækker sit hår frivillig og enhver mand der ønsker det for sine kone/døtre/søster mm, tror på ovenstående. Resten er fortolkning som det passer en. Dvs religion á la person. Man er ikke den rigtige kristne, hvis man er homoseksuel. Sådan er det bare. Iran er Islam. Sådan er det bare. Resten er fortolkning. Fortolkning er " at bilde sig i".

Jeg er erklæret ateist. Jeg har intet problem med at nogle går med tørklæde eller har et kors om halsen eller lignende. Det truer mig ikke det fjerneste. Alle individer skal da have lov til at klæde sig og smykke sig, som de vil.

Jeg har heller ikke noget problem med, hvis muslimske feminister synes, at mærkesager som skilsmisse, forældremyndighed, lighed for loven, oa. er vigtigere end tørklæder.

Jeg forstår faktisk godt, at mange muslimer ser ned på amerikansk og vestlig kultur og ikke orker at spilde energi på at respektere den. De har vel bare vigtigere ting at tage sig til. For at være ærlig, synes jeg også at amerikanernes kultur ser latterlige ud på afstand.

Jeg har ikke meget til overs for danskere, som baserer kritik af Islam på Koranens ord. Religiøs fundamentalisme bør anses for uddebateret og nedstemt i dansk kultur. Ellers må vi starte der. Selvfølgelig skal man ikke basere et samfunds regler på en religiøs bog. Debat slut.

Jeg vil endda gå videre. Jeg mener, at vi bør arbejde imod et oplyst ateistisk samfund, hvor Gud anses på lige linje med Odin, Thor, Freya og resten af Valhal-kliken. Som et levn fra dengang man ikke vidste bedre. For vi VED bedre i dag.

At ligestille et religiøst verdenssyn med et moderne sekulært verdenssyn - hvad enten det er udtryk for kulturkonservatisme eller for ikke at såre folks følelser - er ren idioti efter min bedste overbevisning. Jeg siger ikke, at folk ikke skal have lov til at have deres personlige tro. For min skyld kan folk frit tro på nisser og trolde. Men come on. Troen på Gud er forældet overtro og skal behandles som forældet overtro. Det er ikke mere troværdigt end krystalhealing, håndlæsning eller astrologi. Hvorfor skal vi som samfund stadig ære den slags røverhistorie som andet end excentricitet?

Jeg er helt med på at feminisme er en god ting i forhold til ligestilling. Men at blande religion ind i kampen er at spille på udebane, og hvis vi har danskere, som stædigt vil fastholde, at der er beviser for at der findes en alvidene gud, så bør slaget stå der først. Der findes ikke beviser. Biblen eller troen er ikke et bevis for Guds eksistens.

Jeg er ateist. Men har intet problem med om religiøse mennesker viser deres overtro frem. Og jeg støtter fuldt ud undertrykte kvinders ret til selv at vælge hvor deres kamp for ligestilling skal sættes ind. Politisk vil jeg gerne støtte frihedskæmpere uanset om de er religiøse eller ej. Men jeg nægter at pege fingre af muslimers religion, så længe der findes danske kristne, som holder på at der findes en Gud.

En afgansk journalist studerende, Sayed Pervez Kambaks er blevet dødsdømt for at have dowloaded, en artikel om kvindefrigørelse.
Se forsiden af The Independent, netudgave. Der kører en underskrivindsamling for at få præcidenten til at gribe ind!

Dorte Sørensen

Er den kristne kultur mindre kvindeundertrykkende end den muslimske kultur. Jeg er meget tvivlende. Bl.a. efter debatterne ang. herre håndboldtlandsholdets bedrift mod alle damelandholdets bedrifter.
Her lød det, at herrernes ene bedrift var meget større end damernes nogen sinde havde været.
Fx Syrine Godtfredsen sagde højt og flot i en debat med Annemarie Melgaard i P1-debat i DR, at kvinderne ikke var skabt til at spille håndboldt på et højt niveau og det måtte de affinde sig med.
Jamen dog er det ikke de samme toner, der høres fra troende muslimer.

Dorte har ret i, at historien om hvordan herrelandsholdet i håndbold blev fejret med eskorte af to F-16 fly fra Norge da de vandt guld i EM og damerne ikke er blevet fejret på samme overvældende måde på trods af at de har vundet både EM, VM og OL, viser at der ikke er ligestilling i DK. Det er beskæmmende. Damerne spiller efter min mening meget bedre håndbold netop fordi de er mindre voldelige og mere teknisk dygtige end mændene. Det er tydeligvis end smagssag hvilken type håndbold man synes bedst om og hvis man berømmer det ene køns præstation mere end det andets, er det plat og primitiv diskrimination.

Men at sammenligne denne kønsdiskrimination med den kvinderne er udsat for i den muslimske verden, hvor de i mange lande ifølge loven ikke har de samme rettigheder som mænd og det gælder meget alvorligere sager end sådan noget som sport, er nok en anelse proportionsforvrængende.

Hvor er det skønt, at vi har så mange debatter om afviste flygtninge, indvandrere, islam, tørklæder, muslimsk kvindeundertrykkelse, civilisationernes sammenstød, islamister, terrorister, 2.g kriminalitet o.s.v o.s.v. , debatter, der har fyldt medierne i stadig højere grad gennem de sidste 10 år, for på den måde er vi dejlig fri for at se kritisk på os selv.

Dorte Sørensen

Marie ja heldigvis havde vi kristne kvinder kvindebevægelserne først og nyder nu godt af vore forkvinders indsats.
Fx blev lige arveret mellem mænd og kvinder først indført i 1920érne i Danmark.

.

Islam er den sande Tro og forbyder undertrykkelse. Som kvinde, når jeg skal til indkøb i byen konstaterer jeg masser af frække og porno blade og film på hylderne, der krænkker mig. Islam giver til kvinder værdi, men jeg synes vestlige kvinder burde tænke sig om og sige nej til de kvinder, som bliver misbrugt sexsuelt.

Her er nogle af citat fra den hellige koran:

Sura 2 (Koen) vers 241
Fraskilte kvinder har krav på underhold med ret og rimelighed. Det er en pligt for de gudfrygtige

Sura 4 (Kvinderne) vers 1
I mennesker! Frygt jeres Herre, som skabte jer af ét væsen, af dette skabte dets mage, og fra disse to lod mange mænd og kvinder udbrede sig! Frygt Gud, i hvis navn I beder hinanden om noget, og blodsslægtskabet! Gud vogter over jer.

Sura 4 (Kvinderne) vers 4
Giv kvinderne deres brudepenge som gave, men hvis de frivilligt overlader jer noget deraf, så brug det, og vær glade til!

Sura 65 (Skilsmissen) vers 1
Profet! Hvis I skiller jer fra kvinder, så skil jer fra dem efter deres ventetid! Hold regnskab med ventetiden! Frygt Gud, jeres Herre! Fordriv dem ikke fra deres huse. De skal ikke forlade disse, med mindre de har begået en åbenlyst skamløs handling. Dette er Guds bud. Den, der overtræder Guds bud, handler uret mod sig selv. Du ved ikke, om Gud siden vil befale noget nyt.

Sura 65 (Skilsmissen) vers 2
Når deres frist udløber, så behold dem, med ret og rimelighed, eller skil jer fra dem, med ret og rimelighed! Lad to retfærdige mænd blandt jer være vidner, og aflæg vidnesbyrd for Gud! Herom formanes den, der tror på Gud og den yderste dag. Den, der frygter Gud, ham lader Han finde en udvej

Dorte Sørensen

Til Jakob Schmidt-Rasmussen
Det var nu Karin Bennedsen, der skrev det.
I mine øjne er fx ændringen fra et solidarisk skattebetalt velfærdssamfund med lige mulighed til alle til et forsikrings og brugerbetalt samfund, hvor det bliver familiens økonomi, der blever bestemmende for ens uddannelse, pleje osv, osv, som Fogh Rasmussen er ved at indføre af bagdøren og så godt som uden en debat meget mere væsenligt at få en debat i gang om.

Derudover forstår jeg ikke dit spørgsmål om mindreværd - bare at du kan få dig selv til at stille det.
vh

Kamel:

"Islam er den sande Tro og forbyder undertrykkelse."

Måske er Islam den sande tro for dig, for mig er det indbegrebet af intolerance, chauvinisme, undertrykkelse, had, vold og terror. Her 2 eksempler fra den afskyelige Koran:

1) "Dræb dem og slagt dem, hvorsomhelst du finder dem, og fordriv dem fra alle de steder, hvorfra de har fordrevet jer". (Koranen 2.192)

2) "Påfør dem krig, indtil hedenskaben ikke findes mere og Allah's religion hersker overalt" (Koranen 8.39)

"Som kvinde, når jeg skal til indkøb i byen konstaterer jeg masser af frække og porno blade og film på hylderne, der krænkker mig."

Hvis disse blade krænker dig så meget, så har du jo i realiteten indtil flere muligheder:

1) kig den anden

2) lad være med at handle i de butikker hvor sådanne fy-fy blade kan købes

3) overvej eventuelt om du skulle bosætte dig i et rigtigt muslimsk funderet land med tilhørende Sharia-lov.

Tankevækkende forøvrigt, at du holder så meget øje med disse krænkende blade!

Nej integration mellem Islam og vestlige værdier er en dødsejler - det vil andre lykkes!

Inferno: det her skal ikke forstås som et forsvar for Islam, som er lige så lidt tiltalende for mig som andre religioner. Men der er sandelig også nogle afskyelige passager i biblen:

Den Danske Bibel, Tredje Mosebog Kapitel 20, vers 13

10) Om nogen bedriver Hor med en anden Mands Hustru, om nogen bedriver Hor med sin Næstes Hustru, da skal de lide Døden, Horkarlen såvel som Horkvinden.
11) Om nogen har Samleje med sin Faders Hustru, har han blottet sin Faders Blusel; de skal begge lide Døden, der hviler Blodskyld på dem.
12) Om nogen har Samleje med sin Sønnekone, skal de begge lide Døden; de har øvet Skændselsdåd, der hviler Blodskyld på dem.
13) Om nogen ligger hos en Mand, på samme Måde som man ligger hos en Kvinde, da har de begge øvet en Vederstyggelighed; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld på dem.
14) Om nogen ægter en Kvinde og hendes Moder, er det grov Utugt: man skal brænde både ham og begge Kvinderne; der må ikke findes grov Utugt iblandt eder.

Og fra 2. mosebog:

2 Mosebog 31,14: I skal holde sabbatten, for den er hellig for jer. Den, som vanhelliger den, skal lide døden; enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk.

2 Mosebog 31,15: I seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være fuldstændig hvile; den er hellig for Herren. Enhver, der udfører arbejde på sabbatsdagen, skal lide døden.

2. Mosebog 17,12 Men den mand, som handler selvrådigt og hverken vil lytte til præsten, som forretter tjeneste dér for Herren din Gud, eller til dommeren, den mand skal dø. Du skal udrydde det onde af Israel.

Jeg må indrømme, at jeg har så lidt kendskab til biblen at jeg ikke kan bekræfte rigtigheden af de (kopierede) passager, men går ud fra, at de er rigtige.

Mvh Tom

Tak til Tom Clark for endnu et indlæg der sidder lige i skabet.

Ja Tom vi kunne fandeme få det hyggeligt tillands hvis vi skulle til at leve efter sådan noget sludder.

Det er ikke midst derfor at det er problematisk at de hellige i den grad er blevet lukket ind i det politiske rum at vi skal synes at det er interessant vda de mener om hinanden

Kamela, Islam er ikke "den sande tro" for der findes ingen sand tro eller nogen gud, og altså heller ikke nogen profeter. Heller ikke nogen "hellige" bøger, som vi kan bruge til facitlister for, hvordan vi skal opføre os. Luk øjnene op og indse, at de lyver for jer! Allesammen - hvad enten de kalder sig præster, paver, imamer, ayatollaher eller guruer.

Tom Clark

Øh og hvad så, havde jeg nær sagt!

Hvor mange danskere møder du i din hverdag som hævder, at Biblen er hellig og Kristendommen er den eneste sande tro? På 1 år kunne dette antal garanteret tælles på en hånd! Det handler ikke om at Koranen er værre eller bedre end Biblen, men om graden af ens religiøse overbevisning og i hvilken udstrækning man forlanger af sine omgivelser, at disse efterlever ens tro.

Kamela fremstår ikke som en debattør, men blot en person der ønsker at bedyrer sin egen hellighed, tilvejebringe hvad der er sandt eller falsk og dernæst fremhæve de mange krænkelser, hun dagligt udsættes for i vores vestlige kultur. Kan en småtbegavet ufaglært DF'er som mig bruge dette til noget opbyggeligt, næppe - tværtimod vil jeg sige.

Mit råd til Kamela er endnu engang, rejs til et land hvor din tro og religiøse overbevisning kan udleves. Dels slipper du for de vantros krænkelser, men du vil også meget nemmere kunne blive forankret i din Allah sammen med ligesindede! Abdolly Hamid kender til Yemen, måske det kunne være et udgangspunkt?

Per Thomsen

Jeg ved ikke om du har bind for øjene og propper i ørerne, eller der blot er tale om et gennemslag af dine sygelige trang til politisk korrekthed, under alle omstændigheder, din kommentar lader mig urørt!

Kamela, som kvinde finde du det da ikke undertrykkende at koranen aldrig henvender sig direkte til dig men kun til mænd som bydes "sig til kvinden, din kone, søster etc at ...."?

Det kunne også være interessant at høre hvad du mener om alle de muslimske lande hvis love ikke ligestiller kvinder og mænd. Finder du ikke det undertrykkende? Og hvad synes du om påbudet om at kvinder skal tildække sig? Er det ikke undertrykkende?

Jeg spørger fordi det er mig en gåde hvorfor muslimske kvinder finder sig i disse ting og nogle af dem endda forsvarer undertrykkelsen - eller det som vi efter vestlig målestok finder undertrykkende og ingen mand noget sted i verden ville finde sig i.

PS. Bare for at berolige alle de som måtte tro jeg er islamofob: Jeg synes også at bibelen er propfyldt med kvindeundertrykkende materiale, ligesom mange andre religioner, ideologier og tankesystemer er det. Ligegyldigt hvilken etiket der kan hæftes på det, fortjener det at blive kritiseret. Man kan sagtens give sig til at citere Paulus' tåbeligheder om hvordan kvinder bør opføre sig og behandles, men der findes kun få som vil bestride, at det netop drejer sig om tåbeligheder. I al fald i dette forum. De besynderlige fortidslevninger der åbenbart findes i den danske folkekirkes præstestab som er imod kvindelige præster, holder for det meste lav profil, så man hører ikke meget fra dem. Jeg kan ikke forstå hvordan det kan være lovligt at de praktiserer kønsdiskrimination når de er ansat af staten? De burde afsættes, der er ikke så meget andet at sige til det.

Man bør, kan og skal kritisere religionen islam præcis på samme måde man kan, bør og skal kritisere andre religioner. Og jeg mener måske nok der noget vigtigere at tage fat på end tørklædet. F.eks. er en kvindes udsagn kun halvt så meget værd som en mands ligesom kvinder kun arver halvdelen af det manden arver. Og sikkert også andre nogle andre ting, jeg har glemt.

Ikke alle muslimer mener desuden at kvinder har pligt til at bære hidhab eller skal bære tørklæde. Igen kommer dette an på hvilken tolkning af teksterne man anligger og anvender...

/Karsten

Kamela: Måske er islam "den sande tro" for dig, men hvad med os andre? Du lyder ærligt talt, som en ensrettet islamofascist. Jeg foretrækker fri pornografi over religiøse dogmer, tak. Religion krænker mig.

Karin Bennedsen har som sædvanligt det problem, at hun klientgører muslimer. Hun gør dem til en mindretal der skal pusles om, et mindretal der skal beskyttes. I virkeligheden er hun den største racist af dem alle, for hun opfatter ikke muslimer som jævnbyrdige.

Det er også sjovt at se den automat-reaktion, at hver gang islam kritiseres, så SKAL man også lige minde om hvor farlig kristendommen er. For fanden, "ja", religion er noget bras, men kristendommen er ikke ekpansiv og militant for tiden.

Det er kernen i problemet med en feministisk kritik af islam - i løbet af ingen tid bliver folk skruphysteriske."

Det kaldes også escalering. Ligesom når feminister optrapper fra mandschauvenister til sexistiske fjolser.

Per Vadmand

Kamela, Islam er ikke "den sande tro" for der findes ingen sand tro eller nogen gud, og altså heller ikke nogen profeter. Heller ikke nogen "hellige" bøger, som vi kan bruge til facitlister for, hvordan vi skal opføre os. Luk øjnene op og indse, at de lyver for jer! Allesammen - hvad enten de kalder sig præster, paver, imamer, ayatollaher eller guruer.
_

Kære Per Vadmand

Dit indlæg er lige på kornet. Jeg kunne ikke være mere enig.

Det er godt, at Danmark har Helle Merete Brix, der kæmper mod fascismen i alle dens afskygninger.

Dette er mere et spørgsmål end en kommentar:

Vi ved at kristendommen i vor udgave er åben for fortolkning og løbende har tilpasset sig vore samfund så vi ikke oplever at det kristne element i samfundet er er i konflikt med den adfærd som vi oplever som hensigtsmæssig i vor tid.

Vi ser også at toneangivnede muslimer kommer hertil med en rigid og statisk opfattelse af islam som har holdt dem fast i forældede traditioner siden Muhameds tid.

Men findes Muhamed alligevel ikke i en mere moderne udgave end muslimernes, og har denne udgave ikke haft stor indflydelse på samfundet gennem tiderne?

DR2 genudsender idag "Frimurernes hemmligheder", i udsendelsen antydes bl. a. at de benytter et symbol som vist ikke findes i den kristne overlevering og som hos frimurerne kaldes Bahomed.

Oprindelsen til denne figur som er en slags gud eller djævel, skulle være Sydfrankrig og have at gøre med maurernes besættelse i 800 tallet og navnet skulle være en variant af Muhamed.

Der synes også at være nogle fælles elementer i forestillingen om at man er de udvalgte, bedre end dem udenfor, eller ønsket om magt over hele verden.

Så måske har der engang kunnet opstå varianter af muhamedanismen i Europa, og måske er der sket en udvikling gennem tiden, så den meget statiske udgave vi ser hos indvandrerne idag, ikke er den eneste mulige?

Men om det har noget på sig og hvilke muligheder det i givet fald åbner op for , det var mit spørgsmål.

Inspirerende overvejelser,Jens. Et par refleksioner i den anledning:

Vi stirrer os ofte blinde på det forhold at Islam som den fremtræder i dag er den religion som er mest fastlåst i en konventionel religionsforståelse.
Herved overser vi de spæde tegn, der gennem de sidste 200 år har været inden den muslimske verden mod at ville være en del af oplysningsprojektet.

At tale om en moderne udgave af Islam "gennem tiderne" er derimod nok for meget, i og med at vi også først for alvor kan tale om modernitet i vesten i forbindelse med industrialiseringen og urbaniseringen. Ikke desto mindre har sufi-tradtionen altid forholdt sig mere frit til religionsudøvelsen end de lov-religiøse. I kraft af at den fokuserer på spiritualitet som en indre proces modsat de lovreligiøses fokus på religion som et spørgsmål om ydre adfærd. Et håb for islams udvikling skal stadig i høj grad søges gennem sufismen. Desværre er denne tradition nærmest ukendt blandt mange jævne muslimer - og begrebet forbindes ofte med helt andre ting.

Den islamiske verden har også givet anledning til post-islamiske religionsdannelser, som har givet de muslimske lærde anledning til mange hovedbrud. Mest interresant er måske Bahai-religionen som opstod i 1800-tallet og i dag tæller 5-6 millioner tilhængere. En frisindet religion som selv mange sekulære ateister finder sympatisk.

Endvidere er det værd at bemærke at den islamistiske bølge, selvom den synes at hvile på en besynderlig længsel efter at trække os allesammen tilbage til middelalderen ikke er fri for moderne træk. Det kan spores i måden at argumentere fra de velduddannede i grupper som Hizb-ut-Tahrir,
i fascinationen og begæret efter vestlig teknologi etc. Den politiske islamisme som vi ser den udfolde sig idag er da også en ret 'ny' tendens som hører ind under de seneste 30-40 års historie. De indvandrere som kom til Danmark i halvfjerdserne var generelt præget af en ureflekteret, konventionel og ikke særlig hysterisk religion. Islamismen er primært noget nogle af deres børn som hovedsageligt er opvokset i vesten har taget til sig.

Selv om de unge islamister skal udfordres og mødes med en form for "repressiv tolerance" - så tror jeg ikke i et længere perspektiv vi behøver at bekymre os om dem, hvis vi behandler dem ordentligt. Der er tale om en identitetsbevægelse som i den grad minder om rabitate unge venstreorienterede fra 70'erne eller KU'ere fra 80'erne. De ender sikkert som samfundets samvitttighedsfulde støtter, hvis vi møder dem med omtanke.

I weekenden protesterede mere end 100.000 tyrkere mod regeringens beslutning om delvist at ophæve tørklæde forbuddet på tyrkiske universiteter, fordi de frygter den tiltagende islamisering af samfundet.
Hvor er det latterligt, at så mange i den danske venstrefløj lukker øjnene for dette symbol og fuldstændig uden hold i realiteterne påstår, at det kun er et stykke stof.
Forbyd tørklæder og bederum på danske universiteter.

En fuldstændig rigtig overskrift:
Islam gør folk skruphysteriske.

Islam får folk til
- at bære et upraktuisk slør
- at bombe tilfældig mennesker til døde
- at stene voldtagne kvinder
- at slå ulydige døtre ihjel
- at ville slå jøderne ihjel

Islam er i sandhed hysteri-skabende.

Jeg er selv læge og overvejer at udvandrere fra Danmark. Ikke pga, skattetrykket, men pga. denne massive indvandring. Først og fremmest beskyttelse af mine to døtre.

Pointen som Dansk Folkeparti/Konservative ikke har fattet, er at det er RELIGIONEN islam (og for den sags skyld også kristendom) man skal bekæmpe/være kritisk imod - ikke de muslimer der rent faktisk tror på den! Du kan ikke straffe en muslim for at følge sit lands skikke og traditioner.

Jeg er erklæret anti-teist, hvilket vil sige jeg er modstander af religion da jeg mener den nedbryder folk og udvisker tolerancen for andre folkeslag og hæmmer menneskehedens udvikling og lignende. Konservatisme som monoteistiske religioner lægger sig tæt op ad nu om dage, især fundamentalistiske retning, ser jeg som en falsk ideologi der kun har fået en navn og en ordlyd med en 'romantisk' indholdstekst der dækker over at de oprindelige rige godsejere ønsker at forblive ved magten og fortsat undertrykke den lavere del af befolkningen. Men jeg er ikke modstander af mennesker - uanset hvad de tror på.

Det er soleklart at folk der er fundamentalister og tror på en 2000 år gammel bog vil tendere til at have ekstreme og ofte fordømmende holdninger over for alt hvad der er 'moderne'. Det beviser blot at religion bogstaveligt talt er noget skidt noget fordi 'teoribogen' er håbløst forældet, bl.a. med hensyn til straffepolitik. Prøv engang at kigge både koran og bibel igennem og se, hvor mange gange der ikke står i fx 1. Mosebog, at mennesker skal straffes til døde for en forbrydelse der i dag ses som en bagatel eller som slet ikke er kriminel. Eksempelvis homoseksualitet. Jeg er selv fundamentalist - politisk en af slagsen, da jeg mener den retning JEG tror på inden for politik er grundlæggende god i dens bogstavelige forstand, fordi det tilgodeser den svageste i samfundet.

Men som Anarchist Black Cross skriver i deres 'survival guide for prisoners' (http://blackcross.dk/leve_i_faengsel/kapitel_5_da.asp): "5.1 Kriminalitet og straf under forandring
Synet på forbrydelse og straf er under forvandling i vores del af verden. Der skabes nye perspektiver, strategier og praksiser på området. Hvad der er kriminelt, hvorfor der er kriminalitet og hvordan det straffes er ikke konstant, men forandre sig med tiden og stedet. De økonomiske, sociale og kulturelle forandringer i samfundet afspejles i forandringerne i forholdet mellem hvad der er lovligt og ulovlig. På baggrund af disse forandringer forvandler lovgivere, politiet, retsvæsnet og straffesystemet det uaccepterede til kriminalitet og afvigeren til forbryder.
I middelalderen var mord noget der kunne klares med en bøde. Gudsbespottelse eller majestætsfornærmelse, der i dag er et anliggende for sommerrevyerne, var i middelalderen derimod alvorlige forbrydelser, som blev straffet på det grusomste. At forgifte byens brønd var i gamle dage en af de værste forbrydelser man kunne tænke sig. I dag ser loven mere mildt på dem, der forurener vores fælles grundvand og luft."

Det kan vi vist kun konstatere er sandt.

Jakob Schmidt-Rasmussen:

"Men af en eller anden grund bilder debatredaktøren og adskillige debattører sig ind, at jeg er DF'er eller racist,..."

Forstå det, hvem der kan...

@Jakob
Det som jeg ser som det grundlæggende problem er at folk 'glemmer' at det er folks religion som leder dem til fjendske og asociale holdninger - ikke deres menneskelige skikkelse. Jeg ved hvad jeg snakker om, jeg har formået at gå på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing i fire måneder, før jeg blev smidt ud for at "være for venstreorienteret" og "have svært ved at indordne mig". Der blev endda tegnet hagekors og ungdomshusfjendske tegninger på min dør i de to uger jeg var hjemme inden jeg kom og hentede mine ting!

Spørg mig ikke om jeg følte mig dybt såret over at jeg ikke havde frihed til at udtrykke mig politisk i et indremissionsk vestjysk lokalsamfund. Folk har tendens til at dæmonisere den enkle muslim, der blot er troende, i stedet for at angribe de tordnende præster og imamer som prædiker løgne og stærke holdninger ned i folk hver søndag når de går i kirke. Indoktrinering af folk på det groveste. Jeg har set en afghansk film i Øst For Paradis kaldet Osama. Se den, mine damer og herrer, og oplev hvem der er de virkelige fjender i religionens verden: de som håndhæver sharialovene (eks. Taleban i ovenstående tilfælde), Scientology, Faderhuset, Jehovas Vidner og andre sekteriske bevægelser etc.

Det er korrekt at nogle muslimer er fundamentalister ind til benet og er folk man ønsker ville afstå fra visse synspunkter og handlinger der er forankret i deres konkrete tro. Paven er selv en af de mest fundamentalistiske kristne vi har i vores verden. Han er villig til at gå på kompromis med abort og prævention. Selvfølgelig har han ret til at være imod det - det er en smuk tanke at sex skal bevares som en gave der hører ægteskabet til, men hvor er det dog noget vås at påstå man løser de omfattende AIDS-problemer i Afrika ved at "folk skal afstå fra at dyrke sex", helt ærligt! Det er ikke en holdbar løsning. Sådan noget får man ikke folk til fra en dag til anden. Hvis man skulle få folk til at afstå fra denne 'vederstyggelighed', så skulle det ske gennem ikke-religiøs overtalelse, så folk selv kunne overveje det moralske og ædle i at lade være med at miste sin uskyld før tid, men det er nu engang et faktum i den moderne verden, at sex er en altdominerende faktor, både i medier, film og musik. Det er meget svært at vende tilbage til den naturlige respekt der burde være for det seksuelle. Noget som der først og fremmest blev opretholdt af religionens stærke position i samfundet helt tilbage fra middelalderen.

Hvorfor bruger I kræfter på at 'debattere' med Per Thomsen? Han snupper som sædvanligt et par linjer ud og fyrer en enkelt, helst perfid frase af.
Dialog? My foot. Manden er bare en indskrænket nar.

Hej Chris,

Til gengæld formår Per til tider at sætte tingene på spidsen, og i det her tilfælde med JSR har han faktisk ret.

JSR forsøger at dække sig ind under sin fortid i SFU og meget andet, men når man læser hans indlæg, er man ikke i tvivl om, at manden er mørkeræd i en grad, så han ikke kan tænke klart. Sad but true.

Per Thomsen har formået i praksis at overføre begrebet/lignelsen ...en pind og en lort, og ødelægge begge dele... til skrift. Andet har han ikke præsteret.

@Operating Thetan, du skal også huske på at 'islam-kritik også gør folk skruphysteriske'! For meget af alting er skadeligt, hvad enten det er vitaminer eller narkotika.

Markus Lund skriver:

"Pointen som Dansk Folkeparti/Konservative ikke har fattet, er at det er RELIGIONEN islam (og for den sags skyld også kristendom) man skal bekæmpe/være kritisk imod - ikke de muslimer der rent faktisk tror på den! Du kan ikke straffe en muslim for at følge sit lands skikke og traditioner."

Der tager Markus Lund ganske fejl, DF understreger efterhånden med omhu, at det er islamisme de kritiserer og ikke muslimer. Langballemanden har endda slœbt fru Hornbech i retten for at have citeret ham forkert i sin bog. Hun skrev, at Langballemanden havde kaldt muslimerne en pest over Europa, hvilket ikke er sandt. Han har derimod kaldt islam en pest over Europa. Hvilket i sin negative substans ikke er så langt fra hvad Markus skriver om religioner i sit indlœg:

"Jeg er erklæret anti-teist, hvilket vil sige jeg er modstander af religion da jeg mener den nedbryder folk og udvisker tolerancen for andre folkeslag og hæmmer menneskehedens udvikling og lignende. Konservatisme som monoteistiske religioner lægger sig tæt op ad nu om dage, især fundamentalistiske retning, ser jeg som en falsk ideologi der kun har fået en navn og en ordlyd med en 'romantisk' indholdstekst der dækker over at de oprindelige rige godsejere ønsker at forblive ved magten og fortsat undertrykke den lavere del af befolkningen. Men jeg er ikke modstander af mennesker - uanset hvad de tror på."

- Hvis man går udfra at "religioner" generelt ikke udelukker islam?
Er det ikke skønt at vœre på linie med DF, Markus?

Markus Lund skriver i sit andet inlœg:

"Paven er selv en af de mest fundamentalistiske kristne vi har i vores verden. Han er villig til at gå på kompromis med abort og prævention. Selvfølgelig har han ret til at være imod det - det er en smuk tanke at sex skal bevares som en gave der hører ægteskabet til, men hvor er det dog noget vås at påstå man løser de omfattende AIDS-problemer i Afrika ved at "folk skal afstå fra at dyrke sex", helt ærligt! Det er ikke en holdbar løsning. Sådan noget får man ikke folk til fra en dag til anden. Hvis man skulle få folk til at afstå fra denne 'vederstyggelighed', så skulle det ske gennem ikke-religiøs overtalelse, så folk selv kunne overveje det moralske og ædle i at lade være med at miste sin uskyld før tid, men det er nu engang et faktum i den moderne verden, at sex er en altdominerende faktor, både i medier, film og musik."

Ja, katolikkerne er urealistiske hvis de tror man kan bekœmpe AIDS med seksuel afholdenhed. - Ligeså urealistiske som Markus når han tror han kan bekœmpe kapitalisme og fri markedsøkonomi vha en ikke-voldelig socialistisk revolution. økonomisk lighed er uden tvivl både moralsk og œdelt, men ligeså lidt som folk vil afstå fra sex, vil de afstå fra chancen for at skaffe sig så mange rigdomme som muligt.

Med venlig hilsen Kim Sørensen - jeg skyldte dig et svar - tak fordi du tog min opfordring i en anden tråd, om at forklare hvordan Enhedslisten vil genneføre en socialistisk revolution uden at bruge vold, op.

I Holland er det lykkedes at forhindre et nyt fejt og blasfemisk angreb på islam. En højreorienteret politiker ville ved hjælp af dokumentarfilm af steninger og håndsafhakninger tilsudle islam, men mordtrusler og poltiets råd om at flytte til udlandet har nu fået den formastelige til at udsætte offentliggørelsen. En sejr for tolerancen.
Herfra et stort til lykke til Per, Per, Mikkel, Jesper, Markus og de øvrige tolerante, politisk korrekte, apologeter og konvertitter.

Kim, forskellen på mig og DF er at jeg også bekriger kristendommen, ergo er jeg nok mere på linje med Enhedslisten, der som det eneste parti gør det klart at de udspringer af et ateistisk grundlag som grobund for deres gennemgående styrke: tolerance. Problemet i samfundet i dag er at langt de fleste mennesker nøjes med kun at kritisere muslimerne, mens de fundamentalistiske kristne får lov til at leve i fred og fordragelighed. Folk kommer med verbale blodsudgydelser mod "de satans perkere" og gør de traditioner og kulturnormer de ufrivilligt er vokset op under (heriblandt islam) til et kriminelt fænomen, hvis gerningsmand de retter mod modtageren af den åndelige propaganda og ikke afsenderen af den (imamer, paver, biskopper osv. og andre med magt og præcedens inden for de kirkelige miljøer).

Jeg bryder mig ikke om religion, fordi jeg gennem mit liv har haft negative erfaringer med den (fortrinsvis kristendommen og indremissionske troende). Jeg har endnu ikke haft én eneste negativ oplevelse med muslimer. Ingen unge andengenerationsindvandrere har nogensinde overfaldet hverken min familie eller mig, i de 18 år jeg har levet. Hvorfor? Fordi jeg hele vejen har haft en cool attitude over for mine mørke brødre som deler mit livssyn og samfundsvisioner. Nogle gange ønsker jeg faktisk at jeg havde en anden hudfarve, bare for at prøve hvordan det måtte føles at være så hadet uden grund.

Jeg tror det i rigtig mange tilfælde handler om opførsel og respekt. En dansker af mellemøstlig oprindelse hader nok ikke 'hr. og fru Danmark' uden at der findes en årsag, vel? Jeg tror da på at hadet er gensidigt. En ting jeg ikke begriber ved jer i den voksne generation: hvorfor er I så bange all the time? Jeg mener, nok er jeg en ung og uerfaren idealist og pokkers optimistisk anlagt, men altså, jeg går da ikke rundt og er så tudebange for "de fremmede"? Hvad er I bange for, eller rettere: hvad er der at være bange for? I lever i et overvejende godt samfund. Altså er der ingenting at være bange for - slet og ret intet...

Jeg har selv udlandske forældre, hvoraf min stedfar til tider er ret autoritær i sin opdragelse. Trods stilen har han forbløffende nok engang udtalt at "samfundet bliver aldrig retfærdigt så længe hende Pia Kjærsgaard regerer det här landet" - direkte hentydning til Pia K's nøgleposition for det parlamentariske flertal. Desværre for ham er han vist svensk eller finsk statsborger og har ikke ret til at stemme, for på den måde at påvirke hvilke folkevalgte der skal sidde i parlamentet og fremsætte en bedre politik. Dette er jo dybest set urimeligt. Hvorfor skal førstegenerationsindvandrere ikke have stemmeret ligesom alle andre danskere? Er vi tilbage ved de 30-årige jordejere hvis tjenestemænd og -piger heller ikke måtte? Hvis det stod til mig skulle valgretsalderen sættes så langt ned som til 16 år og desuden indbefatte danskere med permanent opholdstilladelse. Det ville være langt mere demokratisk. Tilmed vidste jeg allerede som 16-årig hvad jeg ville stemme, og den beslutning har ikke ændret sig siden, ej heller til valget i november.

Markus, jeg har læst din kommentar, men den er vist ikke specielt rettet til mig. I hvert fald svarer du ikke på det jeg skriver ang. Enhedslistens urealistiske forestillinger om en socialistisk revolution som skal gennemføres i landet uden vold. Derimod fremsætter du ikke så få fordomme og floskler som fanger dig selv mere end nogen anden og dem vil jeg da gerne se på.

Fx:

"Jeg tror det i rigtig mange tilfælde handler om opførsel og respekt. En dansker af mellemøstlig oprindelse hader nok ikke 'hr. og fru Danmark' uden at der findes en årsag, vel? Jeg tror da på at hadet er gensidigt. En ting jeg ikke begriber ved jer i den voksne generation: hvorfor er I så bange all the time? Jeg mener, nok er jeg en ung og uerfaren idealist og pokkers optimistisk anlagt, men altså, jeg går da ikke rundt og er så tudebange for "de fremmede"? Hvad er I bange for, eller rettere: hvad er der at være bange for? I lever i et overvejende godt samfund. Altså er der ingenting at være bange for - slet og ret intet..."

Først og fremmest vil jeg lige understrege, at jeg IKKE er hverken islamofob eller xenobfob hvilket du som en selvfølge men uretmæssigt synes at gå ud fra - som om du var en anden alvidende gud;-)

Det er rigtigt, at DF næsten udelukkende kritiserer islam og at de derved adskiller sig fra Enhedslisten, men på den anden side ligner de dem derved at også Enhedslisten har det med at koncentrere sin kritik om en bestemt religion, nemlig kristendommen. Det er ikke rigtigt, at det kun er islam der står for skud, der findes næppe nogen anden religion der er blevet stærkere kritiseret end kristendommen - og godt for det, det er som det skal være. Men der er det at sige til det, at det efterhånden er lidt meningsløst, som at løbe åbne døre ind. Alle er så inderligt enige om at kritisere kristendommen.

"Hvad er I bange for...?" spørger du, og går altså igen uretmæssigt ud fra at jeg er bange. Du skulle vænne dig fra at pådutte andre mentale tilstande, motiver og meninger. Det er underlødigt. Du fortsætter: "hvad er der at være bange for? I lever i et overvejende godt samfund. "

Hvis du mener vi lever i et overvejende godt samfund - hvad skal vi så med en revolution?
Og hvis det handler om opførsel og respekt i forholdet mellem indvandrede og indfødte danskere, som du skriver, vil det så sige, at du mener det er ligeså meget "de fremmedes skyld, at der er problemer? Det må du jo ligesom mene, ellers giver din argumentation slet ingen mening. Du skriver, du ikke har haft en eneste negativ oplevelse med muslimer - hvis du havde, ville det så berettige kritik af muslimer? Det er vel ikke et forsøg på at sætte dig i den lille dumme danskers sted? Ham med alle fobierne, som alle elsker at hade for tiden og som det er helt legalt at håne og nedgøre. Ham med alle de forkerte holdninger som garanteret også ryger og ikke dyrker motion og og ....

Tja, dit indlæg er ret fordomsfuldt og usammenhængende - og jeg ville også hellere have hørt hvad du mente om sammenligningen mellem paven og hans opfordring til seksuel afholdenhed og socialistens opfordring til økonomisk afholdenhed. Den er da ganske rammende ikke...?

Når jeg læser Per Thomsens indlæg, kommer jeg af og til til at tænke på det gamle ord: "Gud fri mig for mine venner - mine fjender skal jeg nok klare."

Og så lige til Lauritzen: Det er forstemmende, at du ikke kan se forskel på kravet om en anstændig integrations- og flygtningepolitik og islam-apologi.

Jeg har ofte nok prøvet at forklare dig og andre, at man ikke automatisk går ind for stening og klitorisomskæring, fodi man synes, badeforhæng i svømmehaller er en ligegyldig bagatel.

Enig med Vadmand. Det er ikke religion per sic, som bør vække mishag, men den ofte afskyellige praksis, som dens udøvere i den højestes navn finder belæg for i diverse hellige skrifter.

Der er således også kristne, som mere hæfter sig ved gammeltestamentlige skikke og love end Kristi ord om at "..det I gør mod den mindste af mine, gør I også mod mig." De 10 bud kan være fornuftige regler i mange af livets forhold, men har dog ikke direkte noget med kristendommen at gøre. Der var kun ét bud, som til gengæld stod over alle andre: "Du skal elske din næste som dig selv." Det er dog næppe muligt.

Men det skader vel ikke at prøve lidt, bare en gang imellem.

Ligesom vi i dag kender "kultur-kristne" og "kultur-jøder" er der vel også ved at komme "kultur-muslimer" frem, hvilket ikke bør overskygges af de terrorhandlinger, som begås af et meget lille antal og som der ikke engang findes belæg for i Koranen m.v. (så vidt jeg er orienteret).

Mennesket er menneske på godt og ondt, uanset hvilken religion det bekender sig til - og selv om det ikke bekender sig til nogen.

@Kim Sørensen

Det er korrekt at mit indlæg ikke kun var rettet mod dig (måske snarere slet ikke og kun den linje med DF?), men bare 'den almene dansker' generelt. Jeg føler i hvert fald ikke at jeg hører til den gruppe, for jeg får tit at vide at jeg er 'underlig' og at min far har en 'kikset' tøjstil bare fordi han er fattig og ikke har råd/lyst til at følge moden, så han er stået af ræset. Det er indlysende at man på et tidspunkt vender sit oprør udad når man efter 6 uddannelsesinstitutioner stadigvæk ikke har fundet sig til rette i samfundet. På et eller andet tidspunkt når konklusionen en: "er det mon et godt samfund jeg lever i?" Mit umiddelbare svar er nej - der er masser af ting som kan gøres bedre, men for den almene, stille og rolige borger, tror jeg ikke vi i Danmark skal være de første til at være utilfredse, dette erkender jeg.

Jeg antager naturligvis ikke at du hverken islamofob eller xenofob. Stakkels person der må lide under disse betegnelser. Nu vel, da jeg er SUF'er er jeg desværre ikke så meget inde i Enhedslistens politik, det står jeg ved, så hvis jeg for en anden gangs skyld taler på vegne af EL så er I hjertens velkomne til at dobbelttjekke deres principprogram og hænge mig op på nogle påstande jeg kommer med som de i givet fald ikke har. Men jeg mener nu selv at jeg har rimelig meget styr på deres holdninger, dog vidste jeg ikke at de selv kritiserede religion med udgangspunkt kristendommen.

Når dette nu er tilfældet, skal der da lyde skuffelse fra min side af, da man, som jeg sagde før, må huske på at det er religionen i sig selv der er noget galt med og ikke hvilken underforgrening i monoteismen den tilfældigvis hører til. Men hvis alle er enige om at kritisere kristendommen, hvorfor hører man så ikke mere om det i medierne? Det synes jeg er lidt sært - jeg ser for det meste kun negative omtaler af muslimer jf. deres kriminalitetsprocent.

Hvis man som jeg foragter kapitalismen af hele sit hjerte, så vil der altid være brug for en socialistisk revolution, uanset hvor 'fredeligt' samfundet end må være. Det er en hård og svær kamp, men den skal starte et sted, hvis man nogensinde skal gøre sig håb om at fattigdommen globalt må afskaffes. Jeg tror ikke på dette kan gøres via frihandel og 'betinget ulandsbistand', som blot atter smider pengene tilbage til de riges lommer, når modtagerne bliver påbudt at købe vestlige varer som modydelse for kronerne.

Det er selvfølgelig beklageligt at folk begår kriminalitet - altså kriminalitet forstået som ting der ikke har politisk eller symbolsk betydning og som går ud over almindelige, sagesløse mennesker. Både danskere så vel som indvandrere. Men i stedet for at skyde skylden på islam og mellemøstlige værdier (i ordets bogstaveligste forstand - jeg beundrer skam andre landes kulturer), skulle man måske kigge lidt indad og tænke på, hvad vi mon som samfund gjorde galt.

Jeg ville sætte den forfejlede integration af flygtninge på dagsordenen, og kigge på hvordan man ellers kunne tage sig af disse krigstraumatiseredes børn. Jeg tror på det gode i mennesket, og at mennesket handler dumt og egoistisk til egen vindings skyld hvis vedkommen enten er blevet svigtet i opvæksten eller for tit overladt til kedsomhed. Men så snart en kriminel løbebane iværksættes og dette går ud over en almindelig dansk kernefamilie, så er ofrene måske ikke så kloge så de går efter bolden, men efter manden, og giver alle indvandrere skylden for problemer i ægte DF-stil. Indvandrerne mærker dette og straks har man iværksat en kædereaktion af gensidigt had. Voila, og hvem startede den? Det gjorde 'samfundet', altså den bestemmende del af den (hvilket vil sige folketing/regering på et givent tidspunkt).

Jeg ved ikke rigtig hvad nyt jeg skal skrive til det med paven og seksuel afholdenhed. Det er mit indtryk at der i et af mine forrige indlæg var konsensus for mine udtalelser om at afholdenhed absolut ingenting løser. Men det er klart at man nok ikke får Pave Benedikt den 16. til at smide sine indgroede traditioner og dogmer, i dette tilfælde modstand mod abort og prævention, lige foreløbig, så derfor skal man i stedet bruge sin fornuft og indse at hverken revolutionen eller den naturlige, ikke-religiøse seksuelle afholdenhed ikke kommer af sig selv - det kræver sikkert en livslang kamp som aldrig ender, men det betyder vel ikke at man skal give op på forhånd?

Problemet med paven er at han er talerør for mange mennesker (katolikker - den største religiøse strømning under kristendommen, som er verdens mest udbredte religion og så vidt vides overgår ateismen!), så når han går ud og siger sådan noget så får han en enorm indflydelse på folk, da der jo findes folk der tilbeder ham næsten fanatisk og gør alt hvad han siger og befaler, som en slags enevældig kongemonark. Hvis paven i stedet sagde noget andet og eksempelvis accepterede eller så igennem fingre med kondomer, så ville situationen nok være en helt anden. Min pointe er altså at det fremfor menneskerne, der praktiserer religionen, er de store religionsoverhoveder og -ledere vi skal kritisere. Det er jo dem der er hovedbagmændene bag hjernevaskelsen - ikke en 2000 år gammel bog som kan fortolkes på kryds og tværs...

Det er da sjovt man kan udtale sig om Islam og hvor hårdt det er for kvinderne at være muslimer, ved at tage udsnit fra blandt andet Koranen, for så er man også saglig nok. Det er den samme debat gang på gang og man vil ikke komme videre fordi det er åbenbart nok at til sidst konkludere at tørklæde er fy fy, men der er den såkaldte frihed og man kan gøre hvad man har lyst til.

”"Men hvad enten de vil det eller ej, bliver tørklædet brugt som et politisk symbol. Pigerne er en art spydsspids for en islamisk bevægelse, hvor kvinder bliver delt ind i de rene og de urene," siger Helle Merete Brix.”. Ja, det er en flot pointe, lidt ligesom piger med tørklæde bliver kategoriseret for de undertrykte og piger uden er de frie og moderne. Det er folk som Brix der gør piger med tørklæde spydsspids, og der er altså ikke en islamisk bevægelse i gang! Man skulle tro at Nørrebro snart vil erklære sig uafhængige.

Et godt råd herfra som vil ændre debatten og gøre den mere nyttig: Forstå begreberne frihed lighed, respekt på muslimsk. Vi er altså helt almindelige mennesker der også ønsker stabilitet og harmoni i livet. Lidt ligesom mad, alle mennesker ved hvorfor og hvor vigtigt det er at vi spiser mad, men hvordan vi spiser og hvad indholdet maden er anderledes end hvad en f.eks. dansker vil spise. Det er det samme som begreberne, jeg forstår dem anderledes end hvad Camilla vil have gjort.

Kommentar til Maria B:

"Kamela, som kvinde finde du det da ikke undertrykkende at koranen aldrig henvender sig direkte til dig men kun til mænd som bydes "sig til kvinden, din kone, søster etc at ...."?"
Koranen blev åbenbaret til Profet Muhammed via Gabrial. Koranen henvender sig altid til Profet Muhammed, samlet folk eller direkte til en person kvinde eller mand.

Derfor laver Koranen altså ikke en kønsopdeling.

Se, det er et andet problem. Tolkede udsnit fra Koranen kan man ikke bruge som argumenter, ellers hvorfor har vi ayatollah, imamer, mullaer og lærde religionsmænd? F.eks. bruger en ayatollah hele sit liv på at studere Koranen og forstå den og på basis på den viden han får udformer han sharia og regler, selvfølgelige bygger han også sharia på haditerne. Derfor kan man ikke bare hente udsnit fra Koranen på nogle Islamkritiske hjemmesider og råbe ironisk: ” Her lidt vers fra den ikke kvindeundertrykkende Koran”. Der hører altid en analyse til hvert udsnit fra Koranen.

Lad mig svare sig på nogle af eksemplerne: ”9:23) I, der tror! Tag ikke jeres fædre og brødre til venner, hvis de foretrækker vantroen frem for troen!” - Det er da fuldstændigt logisk. Ligesom du vil stå chokeret hvis din datter blev muslim, tog tørklæde på og blev gift med en religiøs iraner.

”4:11) Gud pålægger jer for jer børn: Et af hankøn skal have samme lod som to af hunkøn.” – Ja, det er rigtigt. Men man skal huske at en mands ejendom også tilhører konen fordi han skal sørge for hende økonomisk, mens konens ejendom tilhøre kun hende. For min skyld er det kun godt!

”4:15) Hvis nogle af jeres kvinder begår utugt, lad da fire blandt jer vidne mod dem! Hvis de vil vidne, hold da kvinderne indendørs, indtil døden kalder dem bort, eller Gud viser dem en udvej.”. Ja, men før de skal straffes er der vise krav bl.a. skal vidnerne være kendte for at være ærlig, anstændige og samvittighedsfulde, og blot en af dem ikke har så godt et rygte vil anklagerne falde. Alle fire vidner skal se samlejet i detaljer, altså falder anklagerne hvis der er en dyne over de anklagede så man ikke kunne se noget. Jeg kan ikke huske hvor mange krav der var, men omkring 45 krav før man kunne gå videre til straffen.

Derfor giver dine udsnit ikke et korrekt billede af Koranen.

Hvad vil du sætte i stedet for religionen? At opfordre mennesker til at bruge hovedet er en ædel bestræbelse, men er det så også tilstrækkeligt? Vil du slet ikke anerkende at der findes et 'religiøst behov' hos mennsker? At vi for hver logisk, didaktisk løsning, støder på et hydrahoved af nye paradokser og dilemmaer? Er moral kun et intellektuelt og rationelt anliggende? For selv I ateister har jo brug for en moral. Er sådanne foreteelser ikke baseret på begreber, som tager deres udgangspunkt i religionerne? Du vil altid kunne stille spørgsmål og selvom religionerne ikke giver svar på alt, så gør den menneskelige 'fornuft' det heller ikke, Per Vadmand.

Til Fatma,

Du har vist ikke helt forstået mit spørgsmål; jeg spørger om det ikke generer muslimske kvinder, at koranens bud taler direkte til mænd, men kun indirekte til kvinder gennem mændene. Lad os tage et ex fra et af de citater du selv bringer her:

”4:15) Hvis nogle af jeres kvinder begår utugt, lad da fire blandt jer vidne mod dem! Hvis de vil vidne, hold da kvinderne indendørs, indtil døden kalder dem bort, eller Gud viser dem en udvej.”

Læg mærke til at der står "jeres kvinder" og "... hold da kvinderne væk..." Der er tale om forskrifter rettet til mænd om hvordan de skal styre deres eget liv og deres kvinders liv - ganske som om kvinderne var deres ejendom...
Det finder jeg som kvinde krænkende og undrer mig over om ikke muslimske kvinder føler ligesådan.

Iøvrigt finder jeg det skræmmende, at du ikke mener, at alle og enhver i kraft af at være et menneske har lov til at tage stilling til og tolke ligeså meget man lyster det der står i koranen, men at man altid skal lytte til lærdes udlægninger. Særligt når man tænker på alt det forfærdelige sludder imamer rundt om i verden jævnligt bliver citeret for. Som for eksempel denne imam i Egypten som udstedte en fatwa før jul om at kvinder skulle amme deres mænds venner og kollegaer... så kan det vist næsten ikke blive mere grotesk... Synes du det er særligt lærd? Mister du ikke respekten for imamer der siger den slags vås?

Iøvrigt synes jeg det er forkert at forbyde religiøse klædedragter, men man kan ikke forhindre folk i at mene hvad de vil om hovedtørklædet og jeg synes det er vigtigt at debattere alting i det offentlige rum.

Gang på gang må jeg undre mig over, hvor utilfredse visse danskere må være med deres liv - som jo potentielt kunne være så godt, hvis de blot havde blik for de fantastisk gode rammer, de får foræret i et samfund som vores.
Småligheden kender ingen grænser, og forståelsen for andre menneskers helt legitime ret til at efterleve kulturelle normer, der ikke overskrider loven.

Chris Henriksen, jeg tror, det religiøse behov er tillært. Det er en afsporing af det behov, man kunne kalde behovet for mening. Og mennesket bliver først frit, når det erkender, at der ikke er anden mening i tilværelsen end den, vi selv skaber.

Og jeg mener faktisk, at det er sund fornuft at behadle andre, som man selv ønsker at blive behandlet - og yderligere moeral behøver vi såmænd ikke.

Mads Noesgaard, hvad er det for en "totalitær ideologi", venstrefløjen nu tilbeder? Er det mon den gamle traver om "marxist-islamist-alliancen", der igen trækkes af stalden? Det er utroligt, at lige så mange gange man forlanger dokumentation af det vrøvl - og ikke få det, lige så tit trækkes krikken ud af båsen igen. Men en løgn bliver ikke til sandhed ved gentagelse.

Heino G, jeg lider ikke af selvhad, men jeg er tværtimod godt på vej til at hade alle de selvretfærdige skiderikker, der regerer Danmark for tiden.

Angående den der med Abdul der anbefalede en stemme på Asmaa Riyad Abdol-Hamid, ser jeg som et udtryk for at han har ønsket en 'mere rettroende' muslim i folketinget end fx Özlem Sara Cekic fra SF og Naser Khader fra NA. Det er ganske vist en lidt uheldig association, og jeg tror på ingen måder at Asmaa billiger dødsstraf. Jeg tror det handler om at hvis Asmaa var kommet ind kunne hun varetage nogle af de danske muslimers, også dem der ikke har stemmeret, interesser, og det var Abdul Wahid Pedersens intention (han er i øvrigt dansk konvertit, apropos, ret tankevækkende). Selvfølgelig skal der være plads til tro og plads til religion, men det skal ikke gå ud over mennesker uden status inden for det religiøse miljø at man hetzer islam. Jeg finder det selv fuldstændig harmløst og uskyldigt at en kvinde bærer hijab og lige forsvinder ud i et baglokale i fem minutter nogle gange om dagen. Jeg kan ærligt talt ikke se hvordan det kan være 'undergravende' for det danske samfund, sorry. Religion skal 'bekæmpes' med argumentation og ikke med spydigheder eller fysiske overfald. Jeg tror selv på at religion har nået sit toppunkt for længe siden i takt med videnskabens indtog. Om 300 år er den religiøse bestand (fortrinsvis i højtudviklede industrilande) højst sandsynligt reduceret med 75%.

Sider