Baggrund
Læsetid: 6 min.

Islam må finde vej tilbage til civilisationen

Den islamistiske terror har religiøse dogmer som sin forudsætning og kan kun imødegås med teologisk modstand, herunder et forstærket samarbejde med alle moderate muslimer. Derfor burde EU optage Tyrkiet som medlem
Kultur
5. januar 2008

Islam bliver i stadig højere grad til et globalt problem, ja til sikkerhedsrisiko nummer et på vor planet.

Tilbøjeligheden for vold synes kun at tage til inden for denne religion, og til dato har det ikke været muligt at mobilisere nogen muslimsk autoritet, der kan holde den tilbage. Tværtimod gyder ikke så få muslimske 'autoriteter' kun yderligere benzin på bålet med hadprædikener og menneskeforagtende, fremmedfjendtlig, antisemitisk retorik.

Denne udvikling må navnlig bekymre de troende muslimer, for hvem anstændig opførsel er en grundpille i deres tro. Disse muslimer forsikrer os ganske vist om, at islam er en fredens religion og beklager sig over fornedrelsen af deres tro, men over for de apokalyptiske ryttere fra deres egne rækker står de magtesløse. De har ingen begrebslige værktøjer, ingen modtræk imod radikaliseringen af deres religion, og frem for alt mangler de en autoritativ stemme.

Alt for mange af Islams sønner drages imod ikke at skabe kunstværker, ikke imod at udrette gode gerninger, ikke imod at lære og undervise, ikke imod at forske og opdage, men imod livsdestruktive handlinger. De har anstiftet en krig, som også har rettet sig imod dem selv. Uddannelse har de muligvis, men viden har de ikke erhvervet sig. De tror klippefast på, at al viden og visdom har deres kilder i én eneste bog, nemlig Koranen.

Koranen er Islams sakrale kerne. Koranen er i den muslimske tro Guds åbenbaring for sin profet, Muhammed.

Guddommelighed

Koranen er imidlertid også som ethvert skriftstykke et dokument af sin tid. Det afspejler den mentalitet og de opfattelser, de lidenskaber og de afsavn, som var fremherskende hos de mennesker, der beboede Den Arabiske Halvø i det 7. århundrede, og til disse mennesker var den henvendt.

Denne tidsfaktor vil muslimer imidlertid ikke vide af. De er ikke i stand til at skelne imellem historisk kontingens og guddommelig evighed.

De har afskåret sig fra alle optikker, som kunne muliggøre en sådan sondring. Vor tids muslimske terrorisme er derfor også i første række et teologisk problem - ikke et socialt, økonomisk eller politisk, som det så ofte hævdes. Koranen gælder for muslimerne som rettesnor i livet, men uden en historisk-kritisk bearbejdelse bliver denne snor imidlertid alt for let til en bombelunte.

Religion er en del af kulturen og ikke omvendt. Og kulturen er først en målestok, hvis den rummer civilisatoriske komponenter.

Den muslimske diskurs har ikke hidtil kunnet opvise mange af disse. På mange områder hersker der efterslæb. Civilisationen, som den eksisterer i dag, kan hverken indoptage kønsdiskrimination eller indskrænkninger i ånds- og ytringsfrihed og da slet ikke vold som middel for politisk og åndelig konfrontation.

Et andet spørgsmål er imidlertid, hvordan det står til med vores civilisations åndelige og religiøse kilder. Her kan religioner absolut inspirere i den udstrækning, at de rummer oversættelige kvaliteter, dvs. at kan oversætte deres visdoms indsigter fra ikke blot det ene til det andet sprog, men også fra den ene tidsalder - og vi taler her om mange århundreder - til den anden.

Hvor stor succes har muslimer i dag med dette oversættelsesarbejde? Hvor ser man intellektuelle, kunstnere og åndelige forbilleder i muslimske samfund bestræbe sig på kreativ nytilegnelse af æstetiske, sociale og etiske kompetencer? Islam har mange bønneledere, men ingen forbilleder for vor tid. Vil man beskæftige sig med hovedtørklæder eller genteknik? Sådanne spørgsmål må nødvendigvis stilles.

Lys i ørkenen

Ethvert skolebarn ved i dag, hvordan troende muslimer ser på tørklædet. Men hvem ved, hvad de tænker om genteknikkens gennembrud eller hvordan de vil definere en menneskeværdig død i en verden af nye medicinske teknikker?

Skal de finde tilbage til civilisationen, kommer muslimerne ikke uden om at tage tråden op fra oplysningen. Denne vej er ganske vist brydsom og smertelig, og Oplysningsprocessen kan derved sammenlignes med at undergå en operation ved fuld bevidsthed.

På denne vej er enkelte muslimske tænkere allerede slået ind i løbet af de seneste to århundreder.

Masserne kunne de imidlertid ikke drage med sig. De lyser som isolerede lanterner i ørkenen, ofte uden forbindelse med hinanden og med ringe strålekraft. Videre langt formåede ingen af dem at komme.

Kampen imod den islamistiske terror kan ikke føres eller vindes fra Pentagon. Den må føres fra de teologiske fakulteter i Sarajevo, Ankara, Baku og Tasjkent, og den må føres med argumenter og intellektuelle udredninger, der kan gøre indtryk. I Kairo, Teheran og Kuala Lumpur er denne kamp allerede tabt. Det legendariske al-Azhar universitet er degenereret til et fatalistisk, intellektuelt dorsk og ukreativ opdragelsesanstalt for imamer. Dens konservative og fjendtlige indstilling over for enhver reform og innovation er i enhver henseende modproduktiv.

Muligvis undgår den islamiske verden ikke et skisma. På den nordlige halvkugle har den islam, der forstår at kommunikere med moderniteten, absolut gode chancer. I store dele af Nordafrika, Syd- og Sydøstasien er fundamentalismen derimod blevet den så godt som enerådende udlægning. I Pakistan eksempelvis findes der så godt som intet grundlag længere for en modernisering. Hvilken tragedie, når man betænker, på hvilke demokratiske og sekulært-moderne visioner Ali Jinnah grundlagde denne nation for 60 år siden.

Tyrkiets nøglerolle

I den aktuelle situation må der tilkomme Tyrkiet en nøglerolle. Ifølge den tyrkiske nations fader, Mustafa Kemal Atatürk, findes der nok mange kulturer, men kun én civilisation.

Igennem næsten et århundrede er tyrkerne blevet drevet til fremgang af denne læresætning. Civilisationen er menneskehedens Leitkultur. Civilisationen opstiller normer, som i lige grad retter sig imod alle folkeslag og trosretninger. Mustafa Kemal erkendte for 80 år siden dette kerneproblem og gjorde dets overvindelse til ledemotivet for sin kulturrevolution.

Muslimerne er ikke længere repræsentanter for en civilisation, som de var det i Bagdad og Andalus i det 10. og 11. århundrede eller i Konya og på Sicilien senere. Der findes i dag ikke en muslimsk civilisation, men nok en vestlig.

Ikke mange i den islamiske verden har delt eller deler Kemal Pascha indsigt, så meget mere da, som den er smertelig og af sine iagttagere fordrer en ægte storhed, nemlig evnen til selvkritisk holdning.

Store dele af den islamiske verden er i de mellemliggende århundreder fuldstændig blev afsporet fra kursen imod civilisationen, og denne moderniseringskrise har åbnet dør på dør for totalitarisme og sekterisme. Modgift og immunitet over for denne krise kan kun tilvejebringes, om overhovedet, igennem en smertelig oplysningsproces. Uden volds- og magtkritik gives der ingen fri tro, og uden religionskritik findes der intet frit samfund.

Mustafa Kemals civilisationsprojekt er ikke nået ud til enhver i Tyrkiet.

Og Tyrkiets fromme muslimer har længe gjort alt, hvad de kunne for at undergrave denne proces. Det tog årtier, før den obligatoriske skolegang for piger kunne føres helt igennem, og endnu i dag udøves der i vide egne af Anatolien entydig diskrimination og kønsapartheid imod kvinder. Men der er i mellemtiden også blandt muslimer vokset nye aspirationer frem og en fornyet selvbevidsthed og kreativ energi. Og endnu engang handler dette om intet andet end civilisationsprocessen. Kan den muslimske civilisation regenerere sig selv, så den ikke længere bliver til modspiller, men til en medpart til den vestlige?

Muslimer, der gerne ser Tyrkiet som en del af Europa, vil svare ja til dette, og ikke alt, men ganske meget af det, de udretter i kultur og politik går også i denne retning og bekræfter, at dette er deres ambitioner.

Her bør Vesten og frem for alt Europa se nøjere på sig selv og mobilisere til kritisk eftertanke. Vi må spørge bag om modsætningerne og ind til den virkelighed, der ligger bag de klart definerede og fra hinanden afgrænsede positioner: Hvilke kræfter er det, vi fremmer med en politik, som med alle midler søger at holde Tyrkiet ude af Europa?

© Zafer Senocak og Information

Zafer Senocak, f. 1961, er tyrkisk forfatter bosiddende i Berlin

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Fornemt og meget indsigtsfuldt. Hun siger noget, som vi trænger til at blive mindet om: opgøret med islamismen skal føres som en intern, teologisk og selvkritisk kamp indenfor islam! Mon optage lse af Tyrkiet i EU kan hjælpe? En overvejelse værd

EU har stillet nogle betingelser for Tyrkiets optagelse. Den dag, Tyrkiet opfylder dem, skal landet selvfølgelig optages, hverken før eller senere.

Et muslimsk land i EU kunne måske også svække katolikkerne - et frynsegode, men absolut et gode. De polske tvillinger er sikkert ikke de sidste fundamentalistiske landsbytosser, der kommer til magten i et EU-land.

ATS:

"Vi kan ikke bare trække gardinerne for og sidde med hænderne i skødet, imens vi danser om den varme grød."

Zafer Senocak:

"Religion er en del af kulturen og ikke omvendt. Og kulturen er først en målestok, hvis den rummer civilisatoriske komponenter."

Det er lige præcis det modsatte af hvad euroislams grundlægger og og hovedfigur Tariq Ramadan siger. For Ramadan er det vigtigt at religionen islam er det der giver muslimer identitet og "nationlitets"-følelse. Han understreger repititivt at islam og kultur skal adskilles. Ramadan er toneangivende og en ledersskikkelse for mange unge europæiske muslimer, han udgiver indspilninger af sine prædikener og teologiske "visdomdsord" overalt hvor han kan komme til det. Hans sidste bog hedder "In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad". En fundamentalistisk tilgang til islam. For ham kan der kun blive tale om civilisation i anden eller tredje række, altid kun i lyset fra islam. Han er ansat som professor ved Oxford.

Det er interessant at se kommentarene til denne artikel sammenlignet med dem til Lone Nørgaards.

Zafer Senocak skriver bla.:
"Koranen er imidlertid også som ethvert skriftstykke et dokument af sin tid. Det afspejler den mentalitet og de opfattelser, de lidenskaber og de afsavn, som var fremherskende hos de mennesker, der beboede Den Arabiske Halvø i det 7. århundrede, og til disse mennesker var den henvendt.

Denne tidsfaktor vil muslimer imidlertid ikke vide af. De er ikke i stand til at skelne imellem historisk kontingens og guddommelig evighed.

De har afskåret sig fra alle optikker, som kunne muliggøre en sådan sondring. Vor tids muslimske terrorisme er derfor også i første række et teologisk problem - ikke et socialt, økonomisk eller politisk, som det så ofte hævdes. Koranen gælder for muslimerne som rettesnor i livet, men uden en historisk-kritisk bearbejdelse bliver denne snor imidlertid alt for let til en bombelunte. "

Det er langt mere radikalt end noget af det Nørgaard skriver, hvorfor er der ingen der kalder Zafer Senocak en racist og islamofob?

Titlen siger vel det hele: "tilbage til civilisationen"? Så får vi altså på samme tid at vide at Islam er uciviliseret, og antydet en romantisk mytologi om at sådan har det ikke altid været.

Det blev engang trættende når folk ikke kunne skelne mellem Islam og islamisme, for slet ikke at tale om Islam og muslimer. Der er med stor sandsynlighed masser af uciviliserede muslimer, selvom de med langt større sandsynlighed overgås af de hundreder af millioner af civiliserede muslimer. Og man kan utvivlsomt kalde islamisme for uciviliseret - selvom der ikke synes at være nogen særlig klar definition af hverken civilisation eller islamisme på spil - det betyder her blot "voldelig og intolerant Islam (aka islamisme) er voldelig og intolerant (aka uciviliseret)". Men det betyder ikke at Islam (forstået som samlebegreb for alle de religioner der betragter koranen som primærkilde) er uciviliseret. Ikke mere end at Ku Klux Klan betyder at kristendommen (fra protestantisme til den russisk ortodokse) er det.

Det blev engang blot trættende at læse og påpege sådanne begrebs- og logikfejl. Idag har vi passeret kvalmegrænsen.

De sorte præster, Lone Nørgaard, Erik Meier Carlsen, Zafer Senocak...

Har Informations redaktion besluttet sig for fremover at agere som talerør for Den Danske Forening, Dansk Folkeparti og hvad vi eller har af nationalistiske bevægelser?

Hvis vi levede på hver vores planet kunne hver af disse måske passe sig selv, og lade enhver kritik være selvkritik.
Vil man være en del af verdenssamfundet må man finde sig i "indblanding i indre anliggender".
(ikke dermed nødvendigvis sagt væbnet). Dette endnu meget mere hvis man lever i fælles "samfund" og ønsker at deltage i disse(f.eks. det danske eller lignende). Er altiernativet ikke isolation?

Per Thomsen skriver: "De sorte præster, Lone Nørgaard, Erik Meier Carlsen, Zafer Senocak...

Har Informations redaktion besluttet sig for fremover at agere som talerør for Den Danske Forening, Dansk Folkeparti og hvad vi eller har af nationalistiske bevægelser?"

Mon PT også ønsker at bortcensurere Ayaan Hirsi Ali, Farshad Kolghi og alle andre, der påpeger problemer med islam. Er de også nationalister, og i givet fald for hvilken nation?
Men det er selvfølgelig rigtig træls, når indsigtsfulde debattører udfordrer ens dogmer og selvindbildte frisind og oplysning. Især hvis de er muslimer.

"Men det er selvfølgelig rigtig træls, når indsigtsfulde debattører udfordrer ens dogmer og selvindbildte frisind og oplysning. Især hvis de er muslimer."

Nej, det er ike spor træls. Når de altså ER indsigtsfulde - hvad Krarup, EMC og Nørgård i modsætning til fx Kholgi og Ali ikke er.

Klaus Kristiansen:

”Mon PT også ønsker at bortcensurere Ayaan Hirsi Ali, Farshad Kolghi og alle andre, der påpeger problemer med islam.”

Det kan aldrig blive tale om at bortcensurere de nationalistiske, chauvinistiske og nationalromantiske synspunkter, da disse har haft en næsten total dominans af mediebiledet i Danmark gennem de senere år.

Til gengæld kunne det være både befriende og forfriskende, hvis man kunne købe aviser i Danmark, hvor redaktionen havde mod til at vælge en alternativ vinkel på nyhedsformidlingen. Jeg synes faktisk kun det ville være rimeligt i et demokrati, hvis man havde mulighed for at vælge typer som Kjærsgaard, Hirsi og Krarup fra.

Det hører faktisk mest af alt hjemme i diktaturstater, at der stilles krav om, at der skal bringes en regeringstro artikler i samtlige medier…

@ Per Thomsen:

Ja - pluralisme er noget værre lort.

Vi vil kun have vinklet nyhedsformidling, der bekræfter vores egen holdninger og selvforståelse.

Bo S. Nielsen

Svend W skrev:

"Vi vil kun have vinklet nyhedsformidling, der bekræfter vores egen holdninger og selvforståelse."

Jamen så er det jo godt, at det er fede tider for højrefløjen disse år.

Bo S. Nielsen

Zafer Senocak skrev:

"Islam bliver i stadig højere grad til et globalt problem, ja til sikkerhedsrisiko nummer et på vor planet."

Ja da, global fattigdom, global opvarmning og aggressiv USA-udenrigspolitik blegner jo helt ved siden af denne sikkerhedsrisiko nummer 1.

Godt vi har en hær af højreorienterede konspirationsteoretikere til at give vores avis den daglige portion drama.

Zafer Senocak skrev:

"Islam bliver i stadig højere grad til et globalt problem, ja til sikkerhedsrisiko nummer et på vor planet."

Her kan det godt være den gode Zafer overdriver.
Islam er først og fremmest et problem for den arabiske verden og alle de muslimske piger herhjemme, men dem er multi-kulti'erne jo bedøvende ligeglade med, så længe de kan demonstrere deres grænsleløse tolerance og medmenneskelighed

Svend W.

"Vi vil kun have vinklet nyhedsformidling, der bekræfter vores egen holdninger og selvforståelse."

Hvis du nu gad at læse (og forsøge at forstå) den tekst du kommenterer, så ville du se, at jeg i modsætning til dig advokerer for et varieret udbud af medier og holdninger.

Lige nu har regeringen stort set monopol på massemedierne, og det er vel ikke ligefrem et forhold der ønskværdig i et land der ynder at betegne sig selv som et demokrati?

Islam er lige så uciviliseret som alle andre religioner kan være. Forskellen med den synlige effekt er at den dyrkes i verdens rigeste lande, befolket af verdens fattigste og mest undertrykte mennesker.

Andersen:

"Mon ikke det, du efterlyser, er en fiktiv vinkel på nyhedsformidlingen."

Ork nej. Det har vi såmænd så rigeligt af i forvejen. Man skulle næsten tro, at du aldrig har prøvet at se en udsendelse fra TV2s nyheder. Det skulle du tage at prøve.

Den licensfiansierede nyhedsformidling slår slår simpelthen Hollywood, Bollywood og Babelsberg med adskilllige længder...

Spændende artikel.

Det kunne have været interessant, hvis Zenocak havde været lidt mere gavmild med name-dropping om de "enkelte muslimske tænkere" hun anser for at være slået ind på oplysningens vej i de sidste par århundreder.

Hun nævner kun politikerne Jinnah og Atatürk - men ikke nogle mere teologisk funderede intellektuelle. Sådanne kilder kan ellers være til inspiration i dagens debatter, især blandt muslimerne selv, men også for alle os andre.

Ramadans euro-islam er vist ikke meget andet end modificeret fundamentalisme, så det store og nødvendige gennembrud kommer næppe fra denne kant.

En større interesse blandt muslimer og ikke-muslimer for, hvilke faktorer der, har bidraget til, at andre religioner end islam har haft større held med at tage oplysningsprojektet til sig og skille domænerne for tro, videnskab og kunst kunne være gavnlig (Det kræver blandt andet at det går op for mange at tidens ateistiske debattører, at denne proces har fundet sted, selvom den stadig langt fra er ført til ende - heller ikke inden for kristendommen).

Der ligger uden tvivl en overførselsværdi ved en klarlægning af disse moderniseringserfaringer som kan virke ind på den meget fastlåste, konventionelle religion Islam udgør i dag.

Samtidig har vi en unik historisk situation, hvor mange muslimer vokser op i Vesten med en helt ny form for livserfaring i skæringspunktet mellem traditionalisme, modernitet og postmodernitet. Og udgør et menneskeligt brohoved for dialog mellem den muslimske verden og Vesten.

Det er berlineren og tyrkeren Senocak efter artiklen at dømme et godt eksempel på.

Zafer Senocak:

"Igennem næsten et århundrede er tyrkerne blevet drevet til fremgang af denne læresætning. Civilisationen er menneskehedens Leitkultur. Civilisationen opstiller normer, som i lige grad retter sig imod alle folkeslag og trosretninger. Mustafa Kemal erkendte for 80 år siden dette kerneproblem og gjorde dets overvindelse til ledemotivet for sin kulturrevolution.

Muslimerne er ikke længere repræsentanter for en civilisation, som de var det i Bagdad og Andalus i det 10. og 11. århundrede eller i Konya og på Sicilien senere. Der findes i dag ikke en muslimsk civilisation, men nok en vestlig. "

Han modstiller altså en "vestlig" og en "muslimsk" civilisation og her kan man stille spørgsmålet om han ikke netop overser hvad der er forskellen mellem de to. "Vestlig" er ikke betegnelsen på en religion imodsætning til "muslimsk" og problemet er jo netop i ifølge ham selv, at muslimer stiller religionen over civilisationen : "Koranen er Islams sakrale kerne. Koranen er i den muslimske tro Guds åbenbaring for sin profet, Muhammed."

Deres hellige bog kan der ikke stilles spørgsmål ved og der påkræves immunitet overfor kritik. Dvs, at det anti-civilisatoriske træk ligger i religionen selv hvilket Senocak også påpeger men han gør heller ikke selv noget for at løsne religionens strong hold når han tager udgangspunkt i religionen i modsætning til kulturen eller geografien som det er tilfældet når han omtaler den vestlige civilisation. Han påtvinger nogle mennesker en religiøs identitet som det egentlige før alt andet. I den forstand er han måske alligevel ikke så forskellig fra Ramadan når det kommer til stykket.

(P.S .Zafer Senocak er en mand)

Tak til M.B, for rettelsen vedr. kønsforvirringen...

Fandt på nedenstående link en beretning fra Senocaks's hånd med titlen
"Between the Sex Pistols and The Koran", der bl.a. kommer omkring en del af hans personlige dannelseshistorie, mest af alt som et afsæt for at tegne et billede af den indre splittelse unge muslimer vokser op med i Vesten.

http://www.signandsight.com/features/281.html

Bjørn Holmskjold skrev:

"Link til beskrivelsen af Guds vilje"

Bjørn Holmskjold kan tale på Guds vegne. Det gør Bjørn til en profet. Hermed underminerer han profeten Muhammed.

Det er også blasfemi.

Bjørn Holmskjold promoverer sin egen syge fantasi som religiøs pligt. En pligt der legitimerer og opmuntrer til en "hellig" krig gennem den perverterede morderbande al-Qaeda. Adolf Hitler ville være stolt. Hvis der findes en Gud, vil denne - med mindre denne Gud har skabt mennesket af pervers sadisme - græmmes.

Racister og voldsfanatikere - og tydeligvis også megalomaniske prædikanter har gjort sit indtog i debatterne her på information.dk

Det er en skam, for det gør det umuligt at føre en civiliseret debat.

Derudover fremstår denne Bjørn Holmskjolds megalomaniske vrangforestillinger om at kunne tale på vegne jvf. "Guds vilje" endnu mere absurd, når man tager i betragtning, at Bjørn Holmskjold efter eget udsagn ikke engang har sat sig ind i den religion, han med vold vil tvinge andre mennesker til at indordne sig. Her er et indlæg, BH således skrev rettet til undertegnede i en tidligere debat på http://information.dk/152231

"Bo Nielsen

Det hjalp ikke meget, at du forsøgte dig i rollen som den seriøse. Dels er jeg ikke konverteret muslim, dels har jeg aldrig læst koranen, og dels fortolker jeg ud fra de samme naturlovmæssigheder, som man i den vestlige verden studerer meget, men som man ikke evner at konkludere til fordel for menneskeheden.

Hvad der herefter måtte kunne imponere dig er i højde med rendestenen, og det jeg beskæftiger mig med rent fagligt i form af det for den vestlige verden så kendetegnende psykiske forfald, der netop forstærkes af demokratiet.

Så jeg forstår godt du væver og vrider dig uden om svaret på mit helt direkte spørgsmål. For så langt har heller ikke du evnet at analysere denne selvdestruktive opfindelse.

Kom igen, når du ved hvad du taler om!

Bjørn Holmskjold"

Læg mærke til de tre udsagn

1) BH er ikke konverteret til Islam

2) BH har en ikke læst Koranen

3) BH opfordrer ANDRE til at diskuttere, når DE ved hvad DE taler om

Som jeg ser det, må BH enten lide af svære psykiske problemer, som fremkalder denne megalomani. Eller også er BH et falsum, muligvis en troll plantet i debatter som disse af den ekstreme højrefløj for at tilsværte Islam og bære brænde på det xenofobiske bål, der allerede brænder så lystigt.

Jeg har læst enkelte af BH's tilkendegivelser og har aldrig fundet mening i dem. Følgelig kan jeg heller ikke se, at han skulle være højre- eller venstreorienteret, men i høj grad desorienteret.

Bo Nielsen vælger igen at bruge pladsen til personlige angreb i stedet for at reagere på at "moderate muslimer " er et begreb, der ikke eksisterer i virkeligheden, der findes kun islamister, der mener at mord, vold og terror er lovlige overfor de vantro.

Ja, G.B. tag du det bare som et "persnligt" angreb, hvis du har lyst. Det er nu lidt svært at blive personlig overfor et par initiale på en internetblog, der ikke bidrager med andet end idiotisk racistisk propaganda.

Ligesom G.B. er Bjørn Holmskjold en propagandamaskine, man kun kan ryste på hovedet af.

Klaus Kristiansen, du har ganske ret i, at intet indikerer hverken politisk højre- eller venstreorientering i Bjørn Holmskjolds udgydelser. Min strøtanke gik mere i retning af, at det er set før, at den ekstreme højrefløj netop benytter blogs, fora og mailinglister til at udgive sig for at være noget andet end, de er.

Eksempelvis måtte den daværende formand for den stærkt racistiske organisation Dansk Front, som Foreningen Demos i øvrigt dokumenterer rummede flere kendte nazister, Julius Børgesen, ind og ruske for at have udgivet sig for at være venstreorienteret aktivist på bz.dk, hvor han opfprdrede til attentater mod navngivne danske politikere. Underforstået: for målrettet at skade venstrefløjsaktivister.

Nu fik jeg så googlet denne Bjørn Holmskjold, og det er faktisk ret morsomt at se hvordan idioten angiveligt er en plage for diverse muslimske net-communities.

Dokumentation:

http://msu-sdu.dk/msuforum/viewtopic.php?t=132&postdays=0&postorder=asc&...

Jeg hælder i stærk grad til, at BH er psykisk syg.

Ja, stakkels Holmskjold er uden for rækkevidde, det er ganske vist.
Jeg kiggede ind på dette muslimske debatforum og det er da lidt trist med den debat de har kørende der før valget. De snakker om et debatmøde med problemstillingen:
"Hvad kan vi sige om forholdet mellem islam og politisk deltagelse i en demokratisk kontekst, herunder spørgsmålet om det er tilladt at stemme eller ej"

Tilladt at stemme? Til et demokratiske valg? Skulle det virkelig være nødvendigt at holde et debatmøde om man har lov til at stemme? Jeg forstår det simpelthen ikke, og så er der ovenikøbet tale om en studenterforening. Der er altså tale om uddannede mennesker. Hvem skulle forbyde dem at stemme? De må da være klar over, at det netop er det der er meningen med et demokrati, ja, det er selvfølgelig dets forudsætning. Hvis det er udtryk for almindelig usikkerhed blandt muslimer i den vestlige verden er det virkelig foruroligende.

M.B.: "Hvis det er udtryk for almindelig usikkerhed blandt muslimer i den vestlige verden er det virkelig foruroligende."

Snarere end en usikkerhed er der vel tale om en åbenlys frontlinie internt i den ortodokse del af det muslimske miljø. En kamp om hvorvidt man med Guds ord i ryggen kan anerkende og deltage i det parlamentariske demokrati.

Derfor er Enhedslistens Asmaa en gave til demokratiet, fordi hun har modet til at udfordre anti-demokraterne i egne rækker.

For en ortodoks muslim bør sagen være klar: demokratiet er ugudeligt, da Guds love står over alle menneskeskabte love.

Hvad angår Asmaa, så er hun vist en hadegave!
Nej, jeg kan godt se din pointe, men hendes tvetungede, diffuse og undvigende udmeldinger om sine standpunkter virker ikke betryggende. EL er langt ude i hampen, de tror, at minoriteter pr. definition har ret.

Bjørn Holmskjold

Den der artikel har du så linket til og anbefalet efterhånden mange gange, og den er stadig lige forvrøvlet og pseudovidenskabelig såvel som pseudoreligiøs, og den giver ganske enkelt ingen logisk mening. Men nok om den "artikel".

Hvad jeg finder meget mere foruroligende er din maniske udbredelse af dine forkvaklede vrøvlerier her og andre steder på nettet. Havde du så bare været en stakkels opmærksomhedssøgende tosse, der skrev lidt ligegyldige provokationer, så var det såmend nok gået. Men din hyldest til al-Qaeda er simpelthen noget fækalt svineri! Føj for satan!!!

Tror du at Gud elsker mennesker? HVORFOR hader du dem så selv så meget?! Din perverse selvretfærdige naziGud og dine mordervenner i al-Qaeda kan rende mig.

Jeg ville anbefale alle at ignorerer Bjørn Holmskjold. Han er en ekstremist som alle tager afstand fra. Han er ikke muslim.

Der er ingen modsætning imod Islam og demokrati. Islam er en religion der indeholder en moral der minder om den danske velfærds samfund. Nogle få muslimer tror det ikke hører sammen med Islam at deltage i demokrati og stemme. De tager fejl og snyder dem selv for indflydesel. Når de ikke stemmer er det som at stemme på pia kjærsgård. Og på Fogh og krig.Muslimer vil have social retfærdighed. I danmark kan muslimer selv detgae og være med til at bygge en samfund med retfærdighed og lighed og gode uddannelser til vores børn.

Bjørn Holmskjold forstår ikke Quran og forstår ikke mennesker. Han forstår kun had og terrorism.

venlig hilsen

Godt indlæg, Fred!

Bo Nielsen

Kan du og fred ikke klare mosten, så læse SE og Hør, Alt for damer eller Anders And! For der er ikke så meget at forstå. Så det tror jeg godt I til nød kan overkomme!

Bjørn Holmskjold

Frej
overskriften tilbage til civilisationen"? antyder ikke på nogen måde eller form en ide om at Islam skulle være uciviliseret, det handler tværtimod om at de islamiske lande engeng var en af vores civilisations og videnskabelige traditioners vugge. Et sted hvor undertykte europære kunne søge tilflugt når de var fulgt af den katolkse kirkes inkvisition.

Der er god grund til at den islamiske verden ser til bege på den tradition istedet for at omfavne fascister som Osama bin Laden. Artiklen her er en god og saglig artikel,

At sige at der kun er een civilisation kan selvsagt misforstås, men hvis man forstå ordet civilatition (nemlig som et rum med mange kulturelle og etniske rum) så er det absolut rigtigt. Og det er netop sådan jeg læser denne artikel

Jeg er fundamentalt enig i at Tyrkiet bør optages i EU, det vil være en betydelig styrkelse af det multikulturelle over national EU og vil være et eksempel til efterfølgelse for resten af verden. Det vil også fører til en styrkelse af ytringsfrihed og demokrati i Ryrkiet, eller rettere det skal være et absolut krav til optagelseskriterierne at ytringsfrihed skal beskyttes.

Jeg hører derfor også til dem der mener at man skal holde fast i nogle krav til Tyrkiet som betyder at ytríngsfríheden beskyttes og højrenationalistiske kræfter rulles tilbage og ikke mindst at Tyrkiet må accepotere at vi taler om de folkemord som vitterligt fandt sted for snart hundrede års siden, ligesom etniske mindretal i turkiet skal have samme beskyttelse og rettigheder som i resten af Europa.

På de vilkår vil Tyrkiet kunne være endog et stort asset for Europa. Mustafa Kemal Atatürk var ikke nogen dårlig mand, han var et produkt af sin tid, begik fejl som andre men han havde fundamentalt ret på flere afgørende punkter

Bo S. Nielsen

Bjørn Holmskjold, det handler ikke om at forstå eller at kunne klare mosten. Der er intet at forstå, andet end at du undskylder dit had med en pseudo-analyse af "Guds mening".

"Klare mosten"? Jeg klarer mosten fint, tak - så længe jeg kan få lov at demonstrere min klare og utvetydige afstandstagen til fascistisk propaganda, uanset omafsenderen så hedder Johnni Hansen eller Bjørn Holmskjold. Gudskelov står du meget isoleret med dit fordrukne, hadske og løgnagtige sludder.

Ristinge

Inden du svømmer fuldstændig over af begejstring for den muslimske civilisation i den tidlige middelalder, må jeg lige påpege, at det var islams gradvise erobring af det Byzantinske rige og den lærdom, de fik fra dette, der medførte opblomstring. Den opstod ikke af sig selv.

En tilsvarende bølge gik først over vesteuropa i renæssancen, da vi igen fik lov at læse klassisk literatur.

Bo Nielsen

Om jeg så var den eneste menneske på denne Jord, der skrev det jeg beskriver, så står du stadig med det altfavnende problem, at du ikke sagligt kan pille mine argumenter fra hinanden!

Så vræl du bare op, for hvad andet kan du gøre fra det niveau, hvor du befinder dig?

Bjørn Holmskjold

Kim Vibe

Middelalderen var slet ikke så mørk. De skolastiske filosoffer kendte udmærket den klassiske filosofi.

Muslimerne er med rette stolte af deres lærdomstradition i middelalderen (Avicenna & co.) De burde dog spørge sig selv, hvorfor den forsvandt så sporløst og hvorfor Vesten fik meget mere ud af mødet med den klassiske græske filosofi (dog frygter jeg, de giver Bush og zionismen skylden).

Jeg kan anbefale den amerikanske orientalist Bernard Lewis. To af hans bøger er oversat til dansk, lidt korte, men meget oplysende.

Bjørn Holmskjold, du kan dårligt vide, om nogen kan pille dine argumenter fra hinanden, eftersom du endu ikke er kommet med nogen - kun trosartikler.

Per

Jeg forstår simpelthen ikke, at nogen reagerer på BH's indlæg!

Klaus anbefaler at læse den amerikanske orientalist Bernard Lewis. Det overrasker mig nu ikke, selvom orientalismens billede af "os og dem" næppe har gjort meget godt for nogen andre end hvide judeo-kristne, der gerne vil have bekræftet deres egen kolonialistiske forestillinger.

Så skulle folk hellere læse den amerikansk-palæstinensiske Edward W. Said's "Orientalism", udgivet på dansk i 2002 under titlen "Orientalisme. Vestlige forestillinger om Orienten".

Nej, lad endelig være med at læse Saids forældede sag.
En spritny bog, udgivet på Vandkunstens Forlag, piller Saids orientalisme-tese fra hinanden.
Den hedder "Af begær efter viden", forfatteren hedder vist Irwin.

Saids post-koloniale paradigme står for fald. Det har hærget længe nok.

Ja okay, inden der for alvor går namedropping i denne debat, vil jeg bare understrege, at orientalisme er ren tropehats"videnskab", der kun har reproduceret fordomme. Vi skal videre, tak.

"Islam må finde vej tilbage til civilisationen" er en misvisende overskrift.

Islam har aldrig været en civilisation i den forstand at den har været fremsynet, menskelig, retfærdig og ikke-voldelig. Islam har aldrig produceret noget af værdi. På den måde ligner den kristendommen og andre religioner. Det er folkeslag og nationer der her skabt udvikling ikke bagstræberiske, konservative og voldelige religioner.

Klaus Kristiansen, Medicin videnskabens fader Avicenna, kemividenskabens fader Razi, digter, filosofer og videnskabsfolk som Ferdosi, Farabi, Khayam og alle andre som du kalder ”og co.”var fra Persien. De havde en stor indflydelse på den islamiske verden og ikke omvendt.
Islam fik videnskab og kunst fra Persien, Babylon, Asurien, Armenian mm. ikke omvendt. Mens Islam blev importeret i disse civilisationer, blev den islamiske verden præget af disses kunst, kultur og videnskab.
Det er en god ide at skiller disse fra hinanden og det er hvad Zafer Senocak prøver at fortælle. Han mener at engang var Islam under disse civilisationers indflydelse. Nu er disse civilisationer blevet domineret af religionen.

Jeg er 100% enig med Simon her. Man kan vælge og vrage. På den eneside kan vi finde forældede terser som Lewis, der ser Islam som et fedt anser al kritik af Israle (han hører nemlig til i Israel lobbyen) som antisemitisk, støtter den yderste højrefløj i Tyrkiets og deres påstande om at Armenerne ikke blev udsat for genocide. Istedet hævder han det bare var krig mellem hvem der skulle kontroillere Tyrkiet. Det forfærder ikke Lewis at dette var den selv samme begrundelse nazisterne anvendte i deres 'krig' mod jøder. Årsagen er meget enkel, Lewis ønskede at styrke israel og forestillingen om jøderne som et udvalgt folk, derfor er det vigtigt at understrege at de eneste der er virkeligt forfulgte her i verden er jøder.

Konklusionen er selvsagt at vi nu står over for en civilisationskrig mellem eller rettere en krig mellem civilisationen (hvortil Israel vi andre og USA er) og manglende civilisation - og det sidste er selvsagt islam.

Hvis det er sådan noget man tror på kan man få sine meninger bekræftet ved at læse Lewis. Jeg anbefaler til enhver tid Said, her er tale om nuancer og en dybere forståelse ofr modsætningene i islamisk kultur. Desuden hører jeg ikke til dem der mener at israel har ret i alt og at kritik af israel er antisemittisk. Jeg mener ogå atn andre en jøderne blev forfulgt og myrdet. Det er et misbrug at påstå at jøder var det eneste folk Hilter ville udrydde, og det er et misbrug som flittigt anvendes politisk på den mest usmagelige måde. Havde Hitler startet sit tredje rige idag ville det ikke være jøderne der stod for først på listen, men islam og tyrkere og pakistanere i Tyskland.

Omvendt hører jeg bestemt heller ikke til dem de mener at israel skal nedlægges eller kastes ud i middelhavet.

I det hele taget er religion noget l... det tog os over 600 år at få banket levrelegionselementerne tilstrækkelight ned i kristendommen og få pavernes fingre ud af stateskasserne og vores nationale styreformer. Nogen af os gik ret radikalt til værks og fjernede paven helt, men reminisenser af at de religiøse stadig mener de skal styre eksistere stadig.

Her er vi dog så forbandet heldige at vi kan citere Jesus Christensen for en bemærkning om at man sla lade kejseresn hvad kejserens er og mit rige er ikke af denne jord og sådan. Derfor har vi en kile der kunne gøre at vi kunne holde den lovreligion der ligger i det gamle testamente og som et par muslimer her på strengende har fundet frem, i arve. Havde vi ikke haft det så ville vi også have haft kristne der mente at vi skulle stene homoseksuelle ihjel.

Ristinge skriver:

"Her er vi dog så forbandet heldige at vi kan citere Jesus Christensen for en bemærkning om at man sla lade kejseresn hvad kejserens er og mit rige er ikke af denne jord og sådan. Derfor har vi en kile der kunne gøre at vi kunne holde den lovreligion der ligger i det gamle testamente og som et par muslimer her på strengende har fundet frem, i arve. Havde vi ikke haft det så ville vi også have haft kristne der mente at vi skulle stene homoseksuelle ihjel."

Det har jeg selv skrevet flere steder på disse tråde.
Endelig en der forstår, hvorfor kristendommen sekulariserer, modsat islam, der ikke har noget skriftsted der minder om ovenstående. Derfor, for 117. gang, kan man ikke skelne mellem politik og religion, Gud og kejseren, i islam

Interessant artikel der dog falder i niveau da den gamle skåltale om de positive følgevirkninger ved optagelsen af Tyrkiet bliver skubbet ind i en kontekst, der ikke holder vand:

http://avisen.dk/blogs/hansenmch/tyrkiet-eu-180407.aspx

Tyrkiet er ikke, og har aldrig været, bro til Mellemøsten. Hverken ift. demokratisk eller økonomisk udvikling.

Når Tyrkiet optages vil de omkringliggende muslimske lande, med rette, også mene at en eventuelt positiv udvikling skyldes optagelsen i EU, og de privilegier, der herved følger.

Og hvis nabolande som Iran, Irak og Syrien aldrig vil kunne optages i unionen med henvisning til at de altså, i modsætning til Tyrkiet, ikke har en stump jord på 1/30 af deres land inde på det europæiske kontinent, vil deres incitament for at reformere landet efter tyrkisk mønster naturligvis være behersket.

Bemærk i øvrigt at ingen af de pågældende lande hidtil har ladet sig inspirere af Tyrkiets demokrati-model.

PS. Sjovt nok er flosklerne omkring ”kristen klub” og ” xenofobi” nogle af de stærkeste hold-kæft bolcher i debatten da ingen af os ønsker at blive sat i bås med DF.

Men den går altså ikke.

1. EU er IKKE en kristen klub. De seneste årtiers indvandring fra muslimske lande har gjort at der allerede i dag bor over 20 millioner muslimer i EUropa. Der findes således flere muslimer end skandinavere i EU anno 2005.

Hertil kommer at kristendom (heldigvis) blev fjernet fra forfatningstraktaten. Så nej, EU er ikke, og vil (heldigvis) aldrig blive!, en kristen klub.

Så skal vi ikke lade de populistiske skåltaler være i denne debat, og i stedet koncentrere os om substansen.

2. EU's befolkninger er IKKE xenofobisk. Europæiske muslimske lande er således velkomne. Selv tyrkere og tyrkiske efterkommere i Europa ønsker ikke at det store asiatiske land skal presses ind i EU.

Må jeg ikke i den forbindelse minde om den famøse undersøgelse fra Istanbul Universitet, som viser at intet mindre end 4/5 tyske tyrkere IKKE ønsker Tyrkiet i EU, mens 3/5 franske tyrkere IKKE ønsker Tyrkiet i EU. (læs hele artiklen i Information 31 august 2004, side 9).

Tyrkiet skal ikke optages i EU fordi det ganske enkelt ikke er bæredygtigt.

Det her handler altså hverken om pro- eller anti-Tyrkiet/islam/mellemøsten (fyld selv floskler på efter temperament!) men om hvorvidt det grundlæggende er bæredygtigt med Tyrkiet i EU.

Selvom Informations læsere ikke bryder sig om sandheden, kan man ikke nedgøre 79 % af Danmarks befolkning.

SE:

http://www.berlingske.dk/article/20080121/danmark/701210048/

Det vil sige, Chris Henriksen, at du mener, at en indskrænket og uoplyst holdning til andre mennesker bare skal tages til efterretning?

Sider