Interview
Læsetid: 8 min.

Øvig-bøger mangler intellektuel refleksion

Vi må fortælle om den kinesiske Anne Frank for at forstå venstreradikalismens gerninger. Kun ved at inddrage venstreradikalismen på linje med højreradikalismen kan vi vurdere det 20. århundredes historie, siger Bent Blüdnikow, der kritiserer Peter Øvig Knudsens bøger om Blekingegadebanden for at være som en krop uden arme og ben
Som Bent Blüdnikow ser det, er det væsentligste budskab i forhold til Blekingegadebanden, at der var tale om en bevægelse og ikke bare 10 gale mennesker i en pervers afsides gruppe. Og det perspektiv mangler i Peter Øvig Knudsens bøger om banden, mener Blüdnikow. Billedet er fra en demonstration imod Vietnam-krigen foran USA-s ambassade i København den 28. april 1968.

Som Bent Blüdnikow ser det, er det væsentligste budskab i forhold til Blekingegadebanden, at der var tale om en bevægelse og ikke bare 10 gale mennesker i en pervers afsides gruppe. Og det perspektiv mangler i Peter Øvig Knudsens bøger om banden, mener Blüdnikow. Billedet er fra en demonstration imod Vietnam-krigen foran USA-s ambassade i København den 28. april 1968.

Erik Petersen

Kultur
16. januar 2008

"Der er stadig på Information et rodnet tilbage af det, man i mangel af bedre ord kan kalde venstre-fascismen."

"Det ser man, f.eks. når Peter Øvig Knudsens bøger om Blekingegadebanden eller bøger om Rote Arme Fraktion anmeldes, så rører man ikke ved avisens egen fortid."

"Der var jo, ved vi, langt ind i redaktionslokalerne på Information en fascination af både RAF og Blekingegadebanden. Hvor ved vi det fra? Bl.a. fra levende kilder som tidligere chefredaktører og journalister. Hvorfor tør avisen ikke røre ved det? Medarbejderne kan jo blot bladre de gamle numre af avisen igennem. Men når andre så bringer den beklemte fortid frem, så dæmoniseres budbringerne."

Der skydes med skarpt, når historikeren Bent Blüdnikow, kulturmedarbejder på Berlingske Tidende, fører ordet. Gennem snart 15 år har Blüdnikow været blandt frontfigurerne i et opgør med 1970'er-venstrefløjens trang til totalitarisme.

Forskningsbibiliotekar Morten Thing kaldte i et interview bragt her i avisen den 2. januar Blüdnikow for en både "dum og doven" historiker i modsætning til Peter Øvig Knudsen, hvis bøger om Blekingegadebanden var velegnede til "selvrefleksion" på venstrefløjen. Mente altså Morten Thing.

100 millioner ofre

Det med 'dum og doven' smiler Blüdnikow af og siger, at "det er da noget af det pænere, der er blevet sagt om mig igennem årene med debatten om venstrefløjen. Så i betragtning af proportionerne i, hvad vi taler om - som på meget kort formel er 100 millioner ofre for de totalitære styrer - så er det altså noget, der går langt videre end Things personlige opfattelse af mig," siger Blüdnikow, der var ansat som historiker på Rigsarkivet, inden han blev debatredaktør først på Weekendavisen, så på Berlingske Tidende.

"Men det er da fuldt forståeligt, at Thing og mange andre reagerer kraftigt, for det er jo følelser, der går dybt, som jeg og også andre kritiserer. Men jeg har hørt på den slags i snart 15 år," siger han.

"Det er en fortabelse af perspektivet, hvis vi dykker for dybt ned i de personlige opgør og den hjemlige danske andedam. I hvert fald bør vi altid have for øje, at den brutale virkelighed uden for landets grænser kostede menneskeliv og betød undertrykkelse, og at danskerne ikke er løsrevet fra den virkelighed. Men skal vi snakke om hjemlige forhold her og nu, så kan vi jo diskutere f.eks. Informations rolle. Jeg har nogle gange bl.a. i debatindlæg forsøgt at rode op i sagen og skrive indlæg om en nødvendig selvransagelse på jeres avis."

- Hvad skulle det handle om?

"Tilbage i 70'erne spillede Information - selv om det var en gammel frihedskæmperavis - en meget ulykkelig rolle, fordi avisen ikke blev et bolværk mod totalitarismen, men i stedet det stik modsatte. Der var selvfølgelig også demokratisk sindede mennesker på avisen, men desværre var der en drift henimod støtte til totalitarisme."

Som eksempel henviser Blüdnikow til, at da Mao Zedong døde i september 1976, udkom Information med sørgerand, mens avisens korrespondent omtalte det lokale kinesiske styre som et udtryk for direkte demokrati.

"Det var en ulykke, for den gang var Informations ungdommens avis med over 30.000 læsere. Så avisen styrkede altså fascinationen af totalitarismen."

Gemmer egen fortid

Den dag i dag er der ifølge Blüdnikow på Information "et rodnet tilbage af det, man i mangel af bedre ord kan kalde venstre-fascismen. Ganske vist er de gamle medarbejdere sikkert blevet klogere, men de ønsker ikke at afdække fortiden."

"Man kunne jo så håbe, at nye generationer af journalister på Information kunne overvinde fortiden, men desværre synes avisen i høj grad at ansætte åndelige børn af fortidens journalister. I hvert fald har avisen ikke haft modet til at tage fat i det allermest betændte."

- Og det sker stadigvæk efter din opfattelse?

"Ja. Når Peter Wivel skriver en bog om Rote Arme Fraktion, eller Øvig skriver sine Blekingegadebøger, hvorfor tager avisen så ikke det emne op? Der var jo, ved vi, langt ind i redaktionslokalerne på Information en fascination af både RAF og Blekingegadebanden. Hvor ved vi det fra? Bl.a. fra levende kilder som tidligere chefredaktører og journalister. Det findes, hvis man gider at kigge efter det. Men hvorfor tør avisen ikke røre ved det?"

"Jeg vil vove den påstand, at hvis man vil have et job på Information, så skal man ikke bevæge sig for langt uden for den såkaldt 'progressive' dagsorden."

- Og hvorfor er det så slemt?

"Der var langt flere ofre for venstreradikalismen end for højreradikalismen. Så dét er kernen, det er ikke bare en debat om nogle få danske medløbere. Og det er også derfor, at vi fører debatten," siger Blüdnikow og tilføjer:

"Det er selvfølgelig også for at mindes ofrene, ikke bare den jødiske Anne Frank, men også den sovjetiske eller kinesiske Anne Frank. Alle de, der blev sultet til døde eller blev kvalt med en plasticpose over hovedet. For bare fem år siden var en debat med dette udgangspunkt meget vanskelig, simpelthen fordi mange journalister og intellektuelle ikke brød sig om den."

- Hvorfor ikke?

"Det har til dels historiske rødder. Danmark var besat af nazisterne, mens ofrene for venstreradikalismen var alt for langt væk. Og så havde venstre-intelligentsiaen været med til at definere nazisterne som de onde, selv om forfattere som både Arthur Koestler, George Orwell og andre allerede i 1940'erne havde beskrevet, hvad der virkelig skete med Gulag osv."

"Vi led et voldsomt tilbageslag med 68-generationen og deres store march frem mod utopien. Alle tidligere erfaringer og alle erindringer blev med et snuptag skrællet af. Det er den store tragedie og samtidig også det store mysterium. Hvordan kunne det ske? I begejstringens navn blev erindringerne fra Sovjetunionen udgrænset, og det er dét, debatten handler om: Hvordan kan en ny ung generation - på trods af alt, hvad man vidste - så alligevel springe på venstreradikalismens vogn? I ønsket om at skabe det ideelle samfund bliver man parat til at bruge alle midler. I 1930'erne var det højrefløjen, i 1970'erne var det venstrefløjen. Og præcis derfor bliver debatten tit så ubehagelig, fordi venstrefløjens ungdoms prægning - som i egen forståelse er at forsvare de svage og skabe et idealsamfund - ikke nødvendigvis var sandheden. Den demaskering tilgiver venstrefløjen os aldrig, og derfor bliver budbringerne dæmoniserede."

Øvigs manglende viden

Og så til Peter Øvig Knudsens bøger om Blekingegadebanden. Blüdnikow medgiver, at Øvig-bøgerne "på mange måder er både velskrevne, væsentlige og krimi-spændende", men de "misser også noget".

Det, Øvig misser, er ifølge Blüdnikow bandens dybe forankring i den daværende danske venstrefløj.

"Efter min opfattelse var Blekingegadebanden udsprunget af tanker, der i bred almindelighed var på venstrefløjen. Partiet VS havde også kontaktfolk i PFLP, og det var interessant nok de samme personer, som Blekingegadebanden også havde kontakt med. Så Øvig misser dybden og især dæmonien, og derved bliver bøgerne en torso, altså en krop uden arme og ben. Det skyldes også en manglende viden om anti-semitismen på venstrefløjen," siger Blüdnikow.

Sammen med sin far var Blüdnikow opført på den særlige Z-file, som Blekingegadebanden samlede over bl.a. fremtrædende danske fortalere for Israel. Z-file blev udleveret til PFLP i Damaskus.

"Det var jo en regulær jødeliste. Og hvornår har der sidst i danmarkshistorien været jødelister? Det var under besættelsen, da de danske nazister fik fat i en medlemsfortegnelse over Det Mosaiske Troessamfund," påpeger Blüdnikow.

"Selvfølgelig kan man spørge, hvad f... rager det resten af den danske befolkning, at min far og jeg og en masse andre var opført på den liste? Mit svar er, at når man analyserer ligheder og forskelle mellem højre- og venstreradikalisme, så er en af de klare ligheder anti-semitismen," siger Blüdnikow og fortsætter:

"Her er vi virkelig inde ved et af de betændte områder, hvor venstrefløjen forarget vil protestere: Vi er da ikke jøde-hadere ... Men i 1970'erne var den nye anti-semitisme hægtet på den såkaldte anti-zionisme, som kan kaldes en stærk tro på, at jødiske kræfter var i tæt alliance med USA-imperialismen, og at jøder potientielt var reaktionens femte kolonne. I sidste instans var jøderne nogen, der skulle gøres op med, når revolutionen kom," forklarer Blüdnikow og henviser til, at den daværende formand for VS' Internationale Udvalg Anne Grete Holmsgaard i bogen Zionismens Israel anførte, at i det endelige opgør ville jøderne være at finde i de reaktionæres lejr.

Det gør stadig for ondt

"Hvad er der så tilbage i 68-generationens tro på, at man som en ny ungdom repræsenterede godheden og et kommende idealsamfund, hvis denne bacille i form af anti-semitismen også var en del af ungdommens synder," som Blüdnikow spørger.

"Peter Øvig Knudsen forstår ikke i sin fulde udstrækning, hvad antisemitisme er. Tværtimod lader han den såkaldte 'stemme', altså et af bandemedlemmerne, sige i bind to, at de sørme ikke havde noget imod jøder. Vi ved, at banden havde et kvindeligt medlem, som arbejdede som sygeplejerske på det jødiske plejehjem Meyers Minde i Krystalgade. Hun var der for bedre at kunne følge med i, hvad der skete i den jødiske menighed. Men det får vi ikke at vide i Øvigs bøger. Og han lader stemmen sige, at listen til PFLP i Damaskus skam ikke var farlig. Selvfølgelig var den det."

- Hvad skulle Øvig i stedet have gjort, synes du?

"Bøgerne mangler intellektuel refleksion over, at det overhovedet kunne komme så vidt. Derfor bliver bøgerne, som jeg ser det, kun en torso. Hvorfor nævner Øvig ikke, hvad f.eks. VS og KAP mente og gjorde og ville?."

- Nu handler bøgerne jo om Blekingegadebanden, ikke om VS eller KAP?

"Det væsentlige budskab er, at vi har at gøre med en bevægelse og ikke bare 10 gale mennesker i en pervers afsides gruppe. Disse ekstreme tanker blev delt af mange på venstrefløjen - ikke blot i Danmark, men i Europa - og i sin seneste bog om Rote Arme Fraktion har Peter Wivel jo netop gjort meget ud af RAF's antisemitiske synspunkter. Efter min opfattelse er det alt, alt for nemt bare at beskrive Blekingegadebanden som nogle ekstremister, hvis tanker i øvrigt ikke fandt grobund i den pæne del af venstrefløjen."

"Vi har jo set, at der skulle gå omkring en 6o år, før yngre historikere begyndte at pille ved det danske medløb under den nazistiske besættelse. Så måske bliver vi også nødt til at vente nogle år endnu på et opgør med venstreradikalismen. Det gør stadig for ondt."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeg har ikke kunnet overskue at læse hele debatten så ved ikke om det er blevet fremhævet før, men så vidt jeg ved så er venstreradikalismen en markat Lenin satte på de "kontrarevolutionære" der ville have ytringsfrihed, arbejderkontrol og strejkeret indført under hans tid.

Lidt sjovt at det lige er det udtrykket venstreradikal Hr. Blüdnikow bruger om den totalitære del af venstrefløjen.

Jesper

Det er stadig ikke ismen, der er skyld i grusomhederne, ligesom det ikke i sig selv er kristendommen, der er skyld i heksebrændingerne, udryddelsen af indianerne , de mange pædofilisager, den helt vanvittige kamp mod kondomer i Afrika osv.
Det ville ikke være helt på sin plads at hænge en almindelig kirkegænger op på kristendommens mange forbrydelser, selvom denne f eks er stor beundrer af paven.

Er nazismen så også uden skyld i jødeudryddelsen?

karen helle grue

det er godt nok mange år siden jeg sidst hørte den der med, at kommunismen er en god ide, den fungerer bare ikke i praksis / den blev bare forkert udført.

Men det lyder som om det er det du mener?

Fejlen ligger selvfølgelig i teorien/ismen, fordi den påstår at kende historiens indre udviklingslov og vil virkeliggøre paradis på jord i en gylden fremtid, hvilket kræver en masse ofre undervejs. Disse ofre retfærdiggøres under henvisning til det store mål, den historiske nødvendighed og de fremtidige generationers kommunistiske lykke.

En dansk forfatter skrev en bog om det i 1969, inden jeg blev født, med den rammende titel "Om at ofre sig for menneskeheden og ofre menneskene". Tænk lidt over det!

Fejlen ligger i den marxistiske teori - den er umenneskelig.
Alle ideologier, der vil skabe paradis på jord ender med at oprette et glohedt helvede. Og det er flintrende ligegyldigt, om ideologien har humane idealer (kommunismen) eller anti-humane idealer (nazismen).

For ofrene har det ingen betydning, om de blev likvideret af de gode eller de onde, de røde eller de sorte.

Den eneste forskel er vel, at kommunismen og marxismen har været en intellektuel fristelse, hvilket man bestemt ikke kan sige om den åbenlyst sindssyge nazistiske "verdensanskuelse".

Peter Øvig - smut dog ned på Harald Jensens Plads og tag bus 15 til Jyllands-Postens kulturredaktion - og aflevér så den statuette til Flemming Rose, så vi slipper for mere vrøvl!

Klaus Kristiansen, Vibe og Jesper

det er da vældigt, som man kan blive skudt ting i skoene.
Jeg har aldrig været tilhænger af kommunismen, og slet ikke de forbrydelser, der begået i dens navn. Jeg har demonstreret imod dem.

Så jeg er vist oppe imod nogle små kommisærer her, og man får smæk, hvis man ikke mener som Jer.

så netop en b-film om den Røde Pimpernel i flimmeren i aftes.
Den franske revolution var sguda et blodbad.
alligevel fejres den hvert år, nævnes med ærefrygt..

Historiske hændelser er ikke rigtige eller forkerte. De er komplekse og det er let at sidde i bagkolgskabens sofa bedrevidende&kålhøgne og dømme folk.

I minder såmænd om dem, I kritiserer fra 70'erne.
jeg har jo selv hørt på dem, omend jeg ikke spildte tiden med sådanne folk

Kim Vibe
Nej jeg vil ikke engneg sidestille nazister der melder sig under fanerne idag med kommunister der melder sig under fanerne idag.

Alt andet lige har man jo lov at mene at den bolsjevik kommunistiske orientering har forbedret sig og lært af sine fejltagelse og de har stadig ikke programsat hvad må siges at være forbrydelser mod manneskeheden.

Nynazister er jo netop dannet med et sådan formål. De vil rense det danske eller andre samfund for 'fejlfaver' så jeg synes man skal lade sådanne sammenligninger ligge, de tjener ikke noget formål. Venstreekstremistiske organisationer ligner ofte i mine øjne fascistiske organisationer på afgørende punkter, men det må komme an på en individuel vurdering om der er tale om at sådanne organisationer har forbryderiske hensigter.

Nazister har per definition sådanne forbryderiske hensigter. bare det at erklære at en bestemt race er mere end andre må karakteriseres som en forbrydelse. i fasciustiske og visse venstreekstremistiske gruppe bekender man sig til en program der vil usskille institutioner som værende mindre eller mere værdige. Disse institutioner kan være religioner eler andre bevægelser - men de er ikke baseret på racer - og det må være tilladt at mene at ens egen opfattekse bevægelse, statsform eller religion er mere værdig end din og min - og -

der er en himmelvid forskel på det og så have til hensig at gennemføre etniske udrensninger med vold og muligvis også mord.

Hvis jonni hansen kom til magten i Danmark i morgen - ville det være med et ønske om at gruppere det danske folk efter etnisk oprindelse hudfarve etc og fordrive alle som Jonni ikke finder er 'danske'

Deriblandt folk der fx er af jødisk eller roma oprindelse og måske ikke har levet i deres tror eller livsform i mange generationer

Det er et forbryderisk ærende

det er ikke nødvendigvis forbrydereisk at mene at alle mennesker skal og bør være muslimer, kristne - eller leve efter forskrifter fra bestemte anskuelser - eller være tilhængere af et bestemt politisk mål eller på anden måde være eller mene lige som jeg.

Men at det er fascisme at mene sådan noget - er der næppe tvivl om - og så er det ligegyldigt om man selv mener at man er fascist eller ej.

Det er grov mangel på respekt for andre livsanskuelser end ens egen - det er deri fascismen ligger - men om det også medfører forbrydelser mod anderledes tænkende forbliver i de fleste tilfælde uklart.

Men at opdele menneske i mindreværdige og herrermennesker grundet på deres etniske oprindelse alene er at erklære sig for tilhænger af et formål som er forbryderisk og har forbryderiske hensigter

Sådan ser det ud for mig fascisme er en grundlæggende mangel på respekt for andre synspunkter og livsformer end ens egen

fascisme kan forklæde sig som religion eller politisk overbevisning til højre eller venstre - man kan også udvise småfascistiske tendenser på enkeltområder - jeg mener for eksempel at det er en form for fascisme at beslutte sig til at ufødte børn ikke skal have de samme ret til at kende navnet på sin biologiske mor og far som jeg har.

det her handler om definitioner og jeg vil definere på denne måde - og jeg mener at der er grundlage for at sige at det er almengyldigt

Fascisme i min definition er at diktere andre hvordan de skal leve og tænke - derfor er visse venstreorienterede og visse kriste og muslimer etc i mine øjne fascister - mebn de er ikke nødvendigvis forbrydere - kun potentielle forbrydere

Nazisme er at have til hensigt at udrense andre på grundlag af deres etniske oprindelse hudfarve etc - det er hævet over enhver tvivl at det er forbryderisk hensigt

Prøv - at tænke lidt over den definition - og vi vil kunne - v´bibringe større klarhed over hvad det er vi beskylder hinanden og ikke mindst hvad det er man - i mine øjne uberettiget - beskylder Helle Grue for her

Karen Helle Grue: "I minder såmænd om dem, I kritiserer fra 70'erne."

Ja, på det psykologiske plan er der slående ligheder mellem den måde folk fra den borgerlige fløj, der følger Blüdnikovs linie meget nidkært, gerne vil give gamle venstreorierede 'tørt på' - og så klimaet på dele af venstrefløjen i 70'erne og måske et stykke ind i firserne.

Som fast læser af Weekendavisen fulgte jeg op gennem halvfemserne med i Blüdnikovs og et par andres skribenter løbende revselses-projekt. Mønsteret blev efterhånden genkendeligt og opskriften lød nogenlunde således:

1), Vi-alene-vide-holdning
2). Proportionsforvrængning af det reale politiske landskab
3) Tæskeholds-mentalitet
4) Doven, tendentiøst løsrevet og unuanceret omgang med kilder
5) Fortrængning af forbrydelser begået af egen politisk fløj gennem tiden
6) Manisk fremstillingsform

Altsammen noget man genfandt i de militante venstrefløjsgrupperinger i universitetsmarxismen tidsalder - måske bortset fra den lille detalje med det 'dovne'. Aktivisterne var typisk myreflittige, indtil de mistede gejsten.

Skal man endelig finde en forskel i debatformen, så må det være, at de militante venstreorienterede ikke primært brugte deres energi på at 'tæske' dem fra den borgerlige lejr, men på at føre alenlange teoretiske diskussioner om, hvorfor dem fra de andre venstreorienterede grupperinger - slet ikke havde forstået, hvordan verden hang sammen.

Jeg er ikke på nogen måde den eneste i verden der anvender ordet fascisme på denne måde i min argumentation mo dele af venstrefløjen såvel som mod nyere træk inden for islam. Se her fra et nyt leksikon

"Fascism is an authoritarian political ideology (generally tied to a mass movement) that considers individual subordinate to the interests of the state, party or society as a whole. Fascists seek to forge a type of national unity, usually based on (but not limited to) ethnic, cultural, racial, religious attributes. The key attribute is intolerance of others: other religions, languages, political views, economic systems, cultural practices, etc. "

islamister er klar fascister dele af venstrefløjen i 70erne havde endog stærke facistoide træk - det er vigtigt at en erkendelse breder sig på venstrefløjen når det gælder dette spørgsmål. Man faldt i vandet

I modsat fald er det umuligt at drage erfaringer og samle et nyt venstre - som kan stå frem, formulere sammenhængende politiske alternativer og blive en faktor i det 21 århundrede

facisme adskiller sig fra nacisme deri at den ikke nødvendigvis includrer en raceideologi

Jeg er helt eniog med Marker - Blüdnikov og de andre har lært meget lidt af deres tidliger fejltagelser og forvildelser, de har bare skiftet fløj - det er det hele. Det er sådan en selvsuggesion hvor man i egen indbildning mener man har ændret sig men i virkeligheden ikke har forstået problemets kerne

Som arbejdsløs journalist ville jeg så gerne have et arbejde på min yndlingsavis Information, men det lader sig jo ikke gøre p.gr.a. nepotismen i Store Kongensgade. Kan Blüdnikow, der ganske ivist kke har megen erfaring som arbejdsløs hjælpe? Jeg lader mig gerne omvende, omskære, om-hvad-som-helst. Under alle omstændigheder: hvordan kommer man hele tiden i medierne, hvis man har behov for at excellere i det samme reletivt begrænsede historiske emne igen og igen?

Shalom
Jensen

Ristinge

Jeg er ganske enig i dine definitioner. Jeg er heller ikke venstrefløjsbasher. Jeg synes faktisk, at venstrefløjens tanker bestemt har haft deres berettigelse og på mange måder har været med til at skabe et betydeligt bedre samfund.

Der er dog ingen tvivl i mit sind om, at det gik for langt ud i halvfjerdserne. Så langt ud at venstredrejningen trak store dele af Socialdemokratiet i en retning, hvor det medvirkede til nogle helt uansvarlige beslutninger.

Derudover finder jeg, at der stadig mangler et lille stykke vej, før vi er helt tilbage et punkt, hvor samfundet fordømmer undertrykkelsen af anderledes tænkende ligeligt, uanset hvilken fløj den kommer fra.

Vi kan tage eksemplet om Morten Messerschmidts påståede brug af "forbudte vers"(I sig selv en fantastisk ting i et demokratisk samfund) i den tyske nationalsang.

Der er jo ingen, der kommer efter Søvndahl, hvis han synger "Internationale" eller "Avanti Popolo" på et SF årsmøde, på trods af at begge sange har et voldsromantisk og antidemokratisk indhold..

Ergo må jeg slutte at det stadig er mere forbudt at være højrefacist, end det er at være venstrefacist.

Nja jeg sluger den nu ikke helt - jeg husker ikke detaljerne i Avanti popolo, men International og det den kam der her besrives er fundamentalt set en kamp for et flertal mod et mindretal - sådan som de så på det før 1900 var det en demokratisk kamp - ikke en kamp mod demokratiet.

Selv det ofte misbrugte ord 'proletariatets diktatur' havde i virkeligheden intet med diktatur at gøre. Andet end i forstand af flertals diktatur og det er der jo mange der mener er demokrati. Proletariatet i bred forstand - de besiddelsesløse - var set som et flertal og var det også numerisk får 1900. Teorien om at et proletariatets diktatur var nødvendigt var således ikke andet end en ide om at flertallet - de bessiddelsesløse - ville være nød til at tage magten og diktere det besiddende mindretal en overgang til et mere retfærdigt samfund. Marx var radikal demokrat ikke tilhænger af diktatur i fascisitisk forstand

- men det er rigtigt at de dengang ikke troede man kunne skabe velfærd for alle uden blodsudgydelse og at man burde være realistisk på det punkt - og at dette somme tider blev fremhævet lidt bombastisk - de fortolkede jo den verden de så - ikke den realitet som vi kender i norden idag. Men når det er sagt så har udvikling i retning af ægte folkeligt demokrati og velfærd kostet meget blod og gør det stadig...

Men ok Vibe - vi har nu fået pillet snottet væk og er dernede hvor de virkelige politiske forskelle og den virkelige debat burde stå -

men den der proletariske friskole indoktrinerede altså en masse nonsens i hovederne på jer, og det er ærgerligt, men når ekstremister tager over gå forstanden a helvede til.

Kim Vibe

Der er altså forskel på, hvad en lille ubetydelig gruppe bønner op om, og så, hvad regeringens parlamentareiske grundlag lukker ud.

Vi havde haft en lang række pinlige sager med Camre, Krarup og Frevert.
At der så var en svipser mht Messerschmidt er vel, at hvor der handles, der spildes
Det er jo også Danmarks omdømme, der er på spil.

Ja Jacob - men tåberne i Blekingegade banmden er sgu ikke venstrefløjen - de var en lille frustreret gruppe - dem ´var der en del af - men selv hvis du samlede dem alle ragte de aldrig til bare en plads i folketinget

DKP er en anden snak - men de hade sgu ikke sympatier i den retning - de var bare en del af moskvas ambassade

du overdrive det der Jacob - jeg kan sgu godt se at det har været en øjeåbner for nogen at tåberne ligefrem sad og lavede sig et haderegister - der skal sgu nok have været en del flere på venstrefløjen i det

Men der er ingen grund til at tabe balance og overblik af den grund - men der er grund til at være på vagt og forstå at fascisme og reaktionære antidemokratiske holdninger bestemt også har blomstret på venstrefløjen. Mussolini startede også som Socialist

og der var mange fre venstrefløjen som blev nazister også i fortiden - der var mange for hvem sprinegt af gode grunde ikke var stort

Jakob Schmidt-Rasmussen

Du og andre venstrefløjsrevsere skriver som om venstrefløjen var en stor gruppe med en sammenhængende selvforståelse og strategi.

Det vil jeg mene er en form for "mytologisk" tankegang. For et kan jo ikke lade sig gøre i virkeligheden medmindre man har et stramt fasttømret partiapperat.
Det var jo en hel masse uafhængeige grupper.

Den gang anede jeg ikke, at jeg 30 år senere ville blive stillet kollektivt til regnskab for, hvad en hel masse mennesker, jeg ikke kendte, havde bedrevet.
Jeg mødte da undertiden de der meget bedrevidende teoretiske fliphoveder, men jeg spildte ikke tiden med dem. De var i mine øjne lidt kedelige og negative. Og så havde de ikke rigtigt gang i nogle fede projekter. Andre af dem var virkeligt spændende, fordi de var meget vidende og havde styr på en masse sammenhænge,

Sjovt nok var jeg dengang bekymret for en invasion fra Soviet, fordi jeg tænkte at antiautoritære folk som mig, ville blive sendt til Sibirien med det samme, før højrefløjen. For de ville nok rette ind.

Men altså den der store konspiration, som venstrefløjsrevsere forestiller sig, den eksisterede ikke.
vi ønskede politiske forandringer. Og det er jo sådan set tilladt i et demokrati.
Vi havde jo ikke nogen magt. Erhvervslivet stod ikke bag os. Fagforeningerne kun lidt. Sovietunionen slet ikke.
det var båret af folks egen vilje og evne.

Ristinge

"Avanti popolo," der på dansk hedder "På barrikaden frem," er en kampsang, der hylder den voldelige revolution.

Jeg ved godt, at kommunisterne altid har talt om "Folkets sag," men når man gør det i et demokratisk samfund, hvor man er meget langt fra at have flertal, virker det temmelig voldsromantisk på mig.

Karen Helle

Nu tror jeg SF ville blive meget kede af, at blive betegnet som en lille bønnegruppe.

Og jeg er da heller ikke på nogen måde bekymret for deres demokratiske sindelag, men der åbenbart mange på "jeres fløj," der tiltænker os andre det værste, hvis vi gud forbyde det, i et opløftet øjeblik skulle komme til at ytre noget, der bare lugter det mindste.

Det er ærlig talt en lille smule anstrengende.

Kim Vibe

jeg tror, det er Extrabladet, BT og den borgerlige presse i det hele taget, du skal henvende dig til. Det er dem, der tager sagerne op, når Jonni Hansen og Frevert går i udbrud.

Kim Vibe, har du egentlig nogen sinde set nærmere på indholdet af "Kong Kristian" eller "Marseillaisen"?

Foruroliger det dig lige så meget, når millioner af franskmænd synger om, at "det urene blod skal gøde vore plovfurer" eller danskene om at "hamre så fast, at gothens (svenskens) hjelm og hjerne brast"?

Nej, Per, som jeg netop skriver bekymrer det mig overhovedet ikke.

Men hvis jeg afsang "Det var et herligt KU møde" eller "Horst Wessel sangen", så var der formentlig nogen, der nok skulle råbe op.

Der er jo netop ikke frihed for Loke såvel som for Thor.

Ja Vibe men der er jo en historie bag og man kan ikke løsrive sådanne gamle sange fra denne. Vi måtte rent faktisk kæmpe for at få det samfund vi har idag

men som også Per Vadmand siger så fik vi travlt hvis vi skulle censurere gamle historiske sange der indeholder noget der kan udlægges som voldsforherligelse (et begreb der i øvrigt er morsom at høre fra en mand med militær baggrund)

Ikke mindst skulle vi fjerne en hel del sange og marscher, vores national hymne røg, som Per siger, på stdet, 'Den gang jeg drog afsted' fra 1848 krigen og ja der ville sgu ikke være meget tilbage når vi var færdige

Karen Helle Grue

Det er mig en gåde, at du kan læse mine oventsående principielle overvejelser om marxismen, som om jeg holder dig personligt ansvarlig for Gulag!

jJeg reagerede på, at du skrev:

"Det er stadig ikke ismen, der er skyld i grusomhederne"

Og så argumenterede jeg for, at det lige præcis er marxISMEN og kommunISMEN, der er skyld i grusomhederne. For enver ISME, der påstår at kende historiens endemål og hævder at sidde inde med opskriften på det perfekte samfund - og forsøger at realisere det - ender i en form for diktatur.

Det var i kort form det, jeg hævdede. Er det så svært at forstå?

Endvidere skriver du.

"Historiske hændelser er ikke rigtige eller forkerte. De er komplekse og det er let at sidde i bagkolgskabens sofa bedrevidende&kålhøgne og dømme folk."

Det har jeg til gengæld svært ved at forstå. Det lyder som ren og skær kynisk moralsk relativisme, men jeg vil ikke begive mig ud i gætterier om, hvad du egentlig mener. Så beskylder du mig jo bare for at være en "kommissær".

Nazister er som jeg fremhævede tidliger mennesker der bekender sig til raceforbrydelser, Vibe. Du har derfor helt ret i at heller ikke jeg har til sinds at give dem lighed.

Hvad angår KU sange har jeg aldrig hørt at de skulle være et problem for andre end KU, men det er muligvis mig der er uvidende her. Men jeg mindes ikke nogen sinde at have hørt at nogen ville blande sig i hvad man sang blandt KUere

Men selvfølgelig kan der da være ting i en saang som er anstødeligt. Men det ville være nyere sange, 150 år gamle kampsange skrevet i et kontext som længe har været historie kan næppe hidse nogen op idag. Jeg har ikke tænk mig at forlange nationalhymnen omskrvet.

Men sange der relatere til mere nutidige begivenheder kan være anstødelige - det vil jeg ikke afvise, men jeg kan ikke komme på en sådan fra den røde sangbog, men det er bestemt tænkeligt at der er en, men det er næppe en der synges på SF eller Socialdemokratiske møder, sikkert heller ikke når enhedslisten samles

Klaus på et tidspunkt må du gerne uddybe denne her

'Fejlen ligger i den marxistiske teori - den er umenneskelig.
Alle ideologier, der vil skabe paradis på jord ender med at oprette et glohedt helvede. Og det er flintrende ligegyldigt, om ideologien har humane idealer (kommunismen) eller anti-humane idealer (nazismen).

For ofrene har det ingen betydning, om de blev likvideret af de gode eller de onde, de røde eller de sorte.'

Jeg er ikke marxist for jeg ser på sådanne teorier som redskaber ikke teologiske doktriner, men jeg vil stadig hævde at du er ude i noget med at bebrejder Marx samfundsteoretiske begreber og teorier ting som han og disse ikke har noget ansvar for.

Ristinge

Ja, det er jeg sådan set. Marx' "samfundsteoretiske begreber og teorier" lyder jo uskyldigt, men det har vist sig at være gift, når det indebærer påstået indsigt i historiens jernhårde nødvendighed og en utopi om det perfekte samfund, der skal realiseres.

Så er det nemlig, at man ender med at likvidere en masse konkrete mennesker for menneskehedens skyld. Deres ofre er "en historisk nødvendighed", et skridt på vejen mod det jordiske paradis. Kort sagt.

(jeg ved godt, at Marx sagde, at han ikke var marxist. den "reelt eksisterende socialisme" ville ham fyldt ham med rædsel" og han kunne nok ikke selv gøre en flue fortræd, men: "på deres frugter skal I kende dem".)

Klaus Kristiansen

Jeg mener stadig ikke, at ismen er årsag til grusomhederne. Der er jo masser af ismer, der ikke lige udvikler sig til totalitære systemer.
jeg mener, at fanatisme og psykopati og tilsvarende kan udleves gennem en isme, med en isme som forklaring/undskyldning for grusomheden.

og jo, historiske hændelser kan være meget komplekse. Tag f eks den franske revolution. Den var meget blodig og voldsomt grusom. Alligevel fejrer vi den i dag, fordi den i sidste ende banede vej for en ny styreform.

Du kan jo også kritisere Marx sønder og sammen. Især hvis du kun vurderer ham ud fra den russiske revolution.
Men hvis du ser på, hvilken betydning, han har haft for, at arbejderklassen organiserede sig og skabte velfærd for millioner af mennesker.

Var Jesus en fordel for verden?
Du kan jo spørge de kættere, der blev brændt eller alle de mennesker, der blev dræbt i religionskrigene, eller alle dem, der levede et langt liv i rædsel for skærsildens pinsler
eller spørg de mennesker, som har fundet dyb mening i livet ved at være kristne.

Skal vi hænge Jesus & Marx op på det gode eller det onde?

Det er saaledes paa inkvisitionen 30 aars 100 og de andre krige, kaetterbaal og hekseafbraendinger, korstog, forfolgelser af anderledestaenkende, mord paa homoseksuelle, stening af utro kvinder, slavehandel, KKK og kristne som Pinochet og George Bush - at vi skal kende og forstaa din gammeltestamentlige lovreligion Klaus?

Vi kan ignorer alt andet - er det det du mener?

Du behoever ikke vaere nervoes Helle. Det Klaus har i tankerne er impressionisme, katolisisme, daisme, mongolisme, mekanisme, surrealisme, spiritisme, pietisme, pacifisme, okkultisme, magnetisme, maccartyisme, nihilisme, og ikke mintst protestantisme

manden taenker paa - for han er en taenksom og begavet mand der ved hvad han taler om - han er ikke bare et sludrehoved, som ikke evner at argumentere sagligt og fremlaegge en sammanhaengende analyse og saglig begrundelse for sine paastande

Proev at fortaelle bare en jernhaard noedvendighed som du har hentet fra Marx selv Klaus, fortael os hvor du har det fra
bare en kilde

men du maa hellere vare lidt forberedt og vise at du har laest og ved hvad du taler om

du har nemlig et problem Klaus og det er stort

men eftersom du sikkert vil kunne citere biblen op og ned af hver side kan du vel ogsaa redegoere ligesaa godt her og bevise dine paastande

Proev at fortaelle bare en jernhaard noedvendighed som du har hentet fra Marx selv Klaus, fortael os hvor du har det fra
bare en kilde

men du maa hellere vare lidt forberedt og vise at du har laest og ved hvad du taler om

du har nemlig et problem Klaus og det er stort

men eftersom du sikkert vil kunne citere biblen op og ned af hver side kan du vel ogsaa redegoere ligesaa godt her og bevise dine paastande

saa giv mig et enkelt eksempel paa en jernhaard lovmaessighed paastaaet fa Marx og en sidehenvisning

her har du et par citater fre din lovreligion

1. Hver gang jeg brænder en okse af som et offer, ved jeg, at dette giver en duft som behager Herren, (3. Mosebog 1:9). Problemet er at naboerne klager, hvad gør jeg?

2. Jeg ønsker at sælge min datter som slave (2. Mosebog 21:7) Med det nuværende prisniveau, hvad vil du mene er en fornuftigt pris?

3. I 3.Mosebog 24:44 står der klart og tydeligt, at jeg kan eje både mandlige og kvindelige slaver, bare de er købt fra et naboland. En af mine venner påstår, at det kun gælder for mexicanere og ikke canadiere. Her er jeg lidt i tvivl. Kan jeg eje en canadier?

4. Jeg har en nabo der insisterer på at arbejde i sabbatten. 2. Mosebog 35:2 er utvetydig på dette punkt: Han skal helt klart slås ihjel. Er jeg moralsk ansvarlig for at udføre dette selv?

5. De fleste af mine venner går til frisøren. De får klippet håret i siderne og skægget i kanten. Dette er helt klart en synd ifølge 3. Mosebog 19:27. Hvordan bør de straffes?

6. Min onkel er landmand. Han synder mod 3. Mosebog 19:19, fordi han planter to forskellige afgrøder på samme jord. Konen er ikke meget bedre, da hun går iklædt tøj lavet af to forskellige stoftyper (bomuld og polyester). Min onkel har også den uvane, at han bander meget. Er det virkelig nødvendigt, at vi samler hele byen for at stene dem til døde, (3. Mosebog 24:10-16)? Er det ikke nemmere bare at brænde dem ved et familieselskab, som man plejer at gøre ved folk, der har samkvem med sine slægtninge(3.Mosebog 20:14)?

vi skal hvis prise os lykkelige at vi lige havde et citat fra jesus Christensen om at man skal give gud hvad guds er og kejseren hvad kejserens er med sagt et par utro konger og magtgale kejsere - for ellers havde vi ikke haft et et eneste redskab at stikke i hjulet paa galskaben i de mindst 600 aar hvor staten skulle slaas med kirkerne og de hellige om hvem og hvad der skulle styre staten og bestemme hvordan lovgivningen skulle se ud

Vi har i det hele taget vaeret meget heldige og en hel del igennem Klaus, men vi har jo ogsaa haft naesten 1000 aar mere tid end islam til at finde ud af at nedtone de lovreligioese sider af det kristne vroevlb

Ristinge

Ristinge

"Du behoever ikke vaere nervoes Helle. Det Klaus har i tankerne er impressionisme, katolisisme, daisme, mongolisme, mekanisme, surrealisme, spiritisme, pietisme, pacifisme, okkultisme, magnetisme, maccartyisme, nihilisme, og ikke mintst protestantisme"

Altså, jeg skriver udtrykkeligt alle ISMER, der påstår at kende historiens lov og samtidig indeholder en utopi, der skal realiseres. Det er da morsomt, det du skriver, det har bare ikke noget med min påstand at gøre.

Ristinge

Det er sør'me nogle fine citater fra Gamle Testamente, du har fundet frem. Jeg kan imidlertid oplyse dig om, at kristendommen bygger på noget, der hedder Det ny Testamente

Ristinge:

Siden du og fr. Grue nu har sporet diskussionen ind på kristendommen, vil jeg gengive et citat fra en filosof, som I måske har lidt respekt for, et gammelt ikon for venstrefløjen, Jürgen Habermas:

”Den egalitære universalisme, som ligger til grund for ideerne om frihed og solidarisk fællesskab, om autonom livsførelse og emancipation, om individuel samvittighed og moral, menneskerettigheder og demokrati, er en umiddelbar arv fra den jødiske retfærdigheds- og den kristne kærlighedsetik.”

Det slap du overmåde let over og helt uden at risikere at skulle ud og brilliere med din uvidenhed Klaus

For en ordens skyld har jeg faktisk forsvaret Morten Messerschmidts ret til at synge, hvad han har lyst til, når han har en lille skid på.

Og til Klaus Kristiansen: Kristendommen bygger på HELE Bibelen, ikke kun på de "pæne" skriftsteder i Det Nye Testamente". Du kan i øvrigt finde masser af tåbelige citater også i det nye, men dem vil du selvfølgelig bare afvise - som de mere lalleglade folkekirkepræster gør det - med, at det er jo bare ham Paulus, og at det kun er Jesu Ord, der VIRKELIG gælder. Kort sagt, de fleste kristne benytter Bibelen som et tagselv-bord, hvor man lader de retter stå, der ikke smager én. Det du og andre ikke VIL fatte er, at Koranen fungerer på samme måde for masser af muslimer.

Ole E. Mikkelsen

Jeg mener flere debattører gør den fejl i denne tråd at man diskuterer om beretninger eller bøger eller nedskrevne folosofiske overvejelser kan have et ansvar.

Og det kan de naturligvis ikke.

Kun mennesker kan pådrage sig ansvar. Fejl og grusomheder i historien er altid forårsaget af mennesker.

Det er forståelsen af hvad et menneske er for noget, der står på spil.

For mennesket er nemlig det grusomste af alle dyr (frit citeret efter Thomas Hobbes).

Mennesket har en indbygget evne til at tro på noget. Denne evne kan ikke fjernes.

Ole E. Mikkelsen

Og til Per Vadmand..

Det er korrekt at kun et meget lille antal mennesker anvender bibelen som et juridisk opslagsværk, og at kristendommen dermed ikke er en såkaldt lovreligion. Men derimod en fortolket livsforståelse.

Er der noget galt i det?

Og er det ikke det man kalder dannelse?

Ole E. Mikkelsen

Ikke at jeg ønsker at dreje debatten væk fra den oprindelige debat. Men alligevel.

Den globale og kollektivt pludseligt opståede tanke at der var et nyt menneske muligt, et menneske der afgørende adskilte sig fra det hidtidige menneske, slår mig ved 68, - og at denne tanke var det afgørende i hele 68-bevægelsen.

Det medførte at nogle, - heldigvis meget få, troede så meget på sig selv at de tog sagen i egen hånd og kæmpede som om det var om deres eget liv det handlede om. Herunder Blekingegadebanden, hvis tro blev til kamp, hvor døden som bekendt er en mulighed.

P.G. Lindhardt, den navnkundige teolog, far til Jan Lindhardt, nuværende biskop i Riskilde, kaldte 68-bevægelsen for det tyvende århundredes vækkelse, - helt på linie med de vækkelser som skete i det 19. århundrede i form af indre mission, grundtvigianismen m.v.

Der opstod sig denne tanke at 'det nye samfund' var muligt på linie med det nye Jerusalem. Det slog sig i påklædningen, i udseendet, i sproget og i den totale afvisning af alt hidtidigt som værende 'det gamle menneske'.

Vækkelser er tilsyneladende en integreret det af det menneskelige væsen. En egenskab ved det menneskelige sind, som historien viser der er grund til at være opmærksom på, Og som jo åbenlyst optræder når historien, nutiden og den trosmæssige fremtid ikke kommunikerer med hinanden.

Det er det vi tror på, der skaber vore liv. men det er ikke ligegyldigt hvad vi lader os danne af. At tro at det nye menneske kan skabes uden det gamle menneske er en del af det, er en illusion.

Ristinge skriver til mig

" - for han er en taenksom og begavet mand der ved hvad han taler om - han er ikke bare et sludrehoved, som ikke evner at argumentere sagligt og fremlaegge en sammanhaengende analyse og saglig begrundelse for sine paastande"

og

"Det slap du overmåde let over og helt uden at risikere at skulle ud og brilliere med din uvidenhed Klaus"

Du bliver da også mere og mere sur og perfid. Er argumenterne sluppet op, eller er der noget andet i vejen?

Nå, men ud fra dine indlæg må jeg konkludere, at du ikke anser marxismen for at være en ideologi, der på et påstået videnskabeligt grundlag har analyseret sig frem til historiens ljernhårde ovmæssigheder, der via en overgangsfase kaldet "proletariatets DIKTATUR" skal munde ud i et kommunistisk paradis.

Så meget for din egen viden

Du mener tilsyneladende heller ikke, at der en årsagssammenhæng mellem den marxistiske ideologi og den reelt eksisterende socialisme i Østblokken.

Og her er det så, at vi er uenige. En gang til: alle -ismer, der påstår at være i overensstemmelse med den historiske nødvendighed, og som konkret vil realisere utopia, ender i diktatur og undertrykkelse, fordi de konkrete mennesker aldrig passer ind i det fine idealbillede, men først skal ryddes af vejen i fremskridtets navn, eller genopdrages.

Fri os fra utopierne!

desuden skriver du:

"vi skal hvis prise os lykkelige at vi lige havde et citat fra jesus Christensen om at man skal give gud hvad guds er og kejseren hvad kejserens er"

Nemlig!! det er for mig at se essensen af det hele (ikke også, Vadmand?)

Du kunne jo prøve med saglige argumenter og lidt dokumentation for alle dine løse påstande Klaus, - men nej - sådan en sammenhæng eksisterer ikke..

Du mener tilsyneladende ikke at det gamle testamente er en del af biblen og at der en årsagssammenhæng mellem denne og inkvisitionen, 30 og 100 aars og de andre krige, kætterbålene og hekseafbrændingerne, korstogene, forfølgelser af anderledestænkende, mord paa homoseksuelle, stening af utro kvinder, slavehandel, KKK og gode kristne som Pinochet og George Bush - at vi skal kende og forstå din lovreligion på dens storslåede resultater Klaus?

Ristinge Furioso (faghistoriker)

Det ligger mig meget fjernt at forsvare alle de uhyrligheder, der er begået af kirke og politikere i kristendommens navn!

Det, der interesserer mig (som faghistoriker, ikke som "troende"), er, hvorfor sekulariseringen - adskillelsen af den politiske og religiøse sfære - er lykkedes langt bedre i den kristne verden end i den muslimske. Og så er det, at man må analysere og studere de interne forskelle i kristendom og islam, i Bibelen og koranen.

Var det sagligt nok, "faghistoriker"?

Og så kan jeg konstatere, at du stadig nægter at forholde dig sagligt og dokumenterende til min principielle kritik af marxismen.

Klaus Kristiansen

Russerne havde det forfærdeligt under royalimen, under Zaren.
Russerne havde det forfærdeligt under kommunismen
og de har det forfædeligt under kapitalismen eller liberalismen, især, hvis de befinder sig i Tjetjenien.

min pointe er, at det ikke er ismen, der er problemet. At det er langt større og komplekse kræfter, der afgører, om et samfund udvikler sig sundt og retfærdigt.

sekulariseringen i Europa er nok ikke sket pga kristendommen.
Men fordi kristendommen mistede mere og mere magt.
Det samme kunne ske i den islamiske verden

kirken er jo ikke ligefrem gået forrest i kampen for frihed, lighed og fællesskab

Nej, men den havde svært ved at finde belæg for fortsat undertrykkelse i Jesu ord. Det er vel deri forskellen ligger.

Karen Grue, du skriver

"sekulariseringen i Europa er nok ikke sket pga kristendommen."

Her er det så jeg vil pege på Luther og protestantismen (og minde om, at den katolske kirke for længst har rettet ind).

Og du skriver:

"kirken er jo ikke ligefrem gået forrest i kampen for frihed, lighed og fællesskab"

Det er alt for generelt formuleret. Man skal være idiot for at benægte kirkens alt for lange synderegister, men må jeg gøre dig opmærksom på den katolske kirkes rolle i Polen under kommunismen eller "den bekendende kirke" i Tyskland under nazismen (teologen D. Boenhoeffer bla., hængt i KZ-lejr i 1945).

Og så skriver du, mht. sekularisering:

"Det samme kunne ske i den islamiske verden"

Det håber jeg sandelig, men en muslimsk Luther ville desværre have meget store vanskeligheder med at finde støtte til den sag i koranen og hadith.

Sluttelig: med fare for at lyde som en Cato gentager jeg: en konsekvent udførelse af marxismen ender i totalitarisme.

Ligesom der er forskel på religioner, er der forskel på -ismer.

Så skøn var Luther sgu heller ikke. det var i høj grad under og efter ham, at heksebålene brændte.
hvis du ser på, hvad der skete i Englane under Cromwell, så skal man være en hårhudet benægter, for at mene, at kristendommen er bedre end islam, hvis man ser udover de sidste par år
Det er jo bare vores skønmaleri om os selv.
der er du nok ikke så meget bedre end DKP'erne

Jamen, hvis du ikke kan lide marxismen, så er det da helt OK

hvis du ikke kan få øje på, at Marx tanker flyttede fokus mht fattigdom:
at det ikke var den flinke fabriksejer, eller herremand, der forbarmede sig over de usle daglejere og gave dem arbejde, men at det var arbejderne, der skabte værdierne
ja, så vil jeg mene, at du fortjener at hakke roer til 5 kr i timen
fremfor at have tid til at sidde her og sige din mening

Sider