Læsetid: 5 min.

Små tegn på et sygt samfund?

Gravide kvinder spiser markant flere antidepressiva end resten af danskerne, viser en ny undersøgelse. Sundhedsstyrelsen fraråder antidepressiva til gravide, fordi det kan skade fosteret, mens læger ser stigningen som fremskridt. Lykkepiller er et medicinsk vedligeholdelsesprogram, siger sociolog
Kultur
8. februar 2008
Pilleforbrug. Under graviditeten og frem til tre måneder efter fødslen blev der i Danmark i 2006 indløst otte gange så mange recepter på antidepressiver af gravide kvinder som i 1997. Model

Pilleforbrug. Under graviditeten og frem til tre måneder efter fødslen blev der i Danmark i 2006 indløst otte gange så mange recepter på antidepressiver af gravide kvinder som i 1997. Model

Ester Sorri

Gravide kvinder lindrer sjælesmerter med antidepressiv medicin i højere grad end resten af befolkningen. Men eksperter er uenige om, hvorvidt man skal bekymre sig over, at den søde ventetid for mange kvinder ikke er så sød endda.

Antidepressiva, populært kaldet lykkepiller, er på den ene side anerkendt som lægemiddel til syge mennesker, mens medicinen på den anden side er et symptom på, at der mangler terapeutisk støtte og almindelig omsorg fra omverdenen.

"Jeg tvivler på, at samtlige gravide har brug for antidepressiva," siger Ralph Edwards, der er medlem af WHO's Expert Advisory Group on Narcotic and Psychotropic Drugs.

"Jeg tror, at kvinderne oplever et ydre pres fra samfundet, der leder til symptomer, som kan minde om depression, og en graviditet tilføjer blot yderligere pres. Mange af kvinderne ville have større gavn af økonomisk, social og terapeutisk støtte," siger han.

Under graviditeten og frem til tre måneder efter fødslen blev der i Danmark i 2006 indløst otte gange så mange recepter på antidepressiva af gravide kvinder som i 1997, hvor tallet var 541, viser en ny undersøgelse fra Sundhedsministeret, der fremhæver, at for resten af befolkningen i den medicingruppe, har stigningen i receptløsninger kun været 60 procent. Problemstillingen er så ny, at det ikke er undersøgt til bunds, hvorfor de gravide har så stort et forbrug af antidepressiv medicin.

"Tidligere har der været en kolossal underbehandling af gravide med depressioner. Læger er ikke længere bange for at give antidepressiva til gravide kvinder, fordi forskning har vist, at det ikke er farligt. Det er farligere, hvis man ikke behandler, fordi der kan komme fødselskomplikationer," sigerPoul Videbech, der er ledende overlæge på Center for Psykiatrisk Forskning på Århus Universitet.

Måske er det farligt

Netop forskningen bruges som argumentet både for og imod gravides brug af antidepressiv medicin.

På den ene side er der begyndt at komme forskning, som viser beskedne ricisi. På den anden side er den nye forskning endnu meget sparsom.

Amerikanske undersøgelser har påvist en lille sammenhæng mellem hjertemisdannelser hos fostre og mødrenes brug af antidepressiva. Den 8. december 2005 bragte den amerikanske lægemiddelstyrelse, Food and Drug Association, en pressemeddelelse med resultaterne fra en svensk undersøgelse, der viste en sammenhæng mellem virkningsstoffet Paroxetin og hjertemisdannelser hos spædbørn. I februar 2006 fandt en engelsk undersøgelse en stigning fra en til seks ud af 1.000 nyfødte med lungesygdommen PPHN, som er for høj blodgennemstrømning mellem barnets hjerte og lunger, der giver for lidt ilt til kroppen. Her var ikke blot Paroxetin synderen, men antidepressiva i almindelighed. Det fik medicinalvirksomheden Glaxo-SmitKline til at advare gravide om brug af antidepressiva, og FDA bad medicinalproducenterne om at opdatere deres produktlister. I Danmark fraråder Sundhedsstyrelsen også gravide og ammende kvinder at tage antidepressiva, medmindre det er tvingende nødvendigt.

"På den ene side risikerer kvinden komplikationer ved fødslen eller misdannelser på fosteret, men på den anden side kan en mor med svær depression være til fare for sig selv og sit barn. Det er en individuel afvejning, som lægen må foretage, og desværre er det lettest at give antidepressiva og bede patienten komme tilbage om en måned. Men når patienten først tager antidepressiva, er det svært at komme af dem igen," siger Ralph Edwards fra WHO.

Antidepressiva hjælper svært psykisk syge mennesker, og når der er en stigning i gravides forbrug, handler det om, at graviditet er blevet kompliceret frem for at være naturlig, mener Yves Sales, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg.

"Det kan være et ønskebarn, der kommer efter lang tids barnløshed, som forældrene måske har fået hjælp til. Kvinderne skal scannes gentagne gange under graviditeten, og i det hele taget er der langt flere bekymringer forbundet med graviditet i dag, som øger risici for en psykisk modreaktion," siger han.

"Men det er nok rigtigt, at hvad man tidligere opfattede som en naturlig del af tilværelsen, opfattes nu lettere som egentlig sygdom," siger han.

Ralph Edwards er til gengæld bekymret over udviklingen.

"Problemet er, at diagnosekriterierne har ændret sig til at give antidepressiva langt tidligere. Depression er en meget alvorlig lidelse, men jeg er bekymret for et generelt overforbrug," siger Ralph Edwards.

Depression som patologi

"Depression er et skraldespandsfænomen. Det omfatter jo alt fra psykose til tristhed," siger sociolog Anders Petersen, der netop har udgivet sin ph.d.-afhandling, Depression - vor tidsalders vrangside.

I sin ph.d. ser han på udviklingen af de krav og normer, som mennesket har været stillet overfor gennem de sidste 30 år. Krav der kan sammenfattes i det ansvarlige, initiativrige menneske. Især fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til arbejdsmarkedet er menneskelige kvaliteter, der er forudsætninger for at opleve sig selv som en succes.

"Det interessante er, at efterhånden som kravene til mennesker har ændret sig, så har betegnelsen for depression gjort det samme. De karaktertræk, der er ønskværdige i vores samfund, er præcis de modsatte af, hvad der karakteriserer depression i dag," mener Anders Petersen.

Hvis man ikke magter at leve op til samtidens idealer, bliver man lidet attråværdig, og det er i følelsen af utilstrækkelighed, at det passive menneske kan tippe over i depressionen. Her kommer antidepressivane ind i billedet, fordi de kan råde bod på utilstrækkeligheden.

"Antidepressiva virker opkvikkende, og de gør folk i stand til at realisere krav, som de ikke var i stand til uden pillerne. De bliver 'selvrealiseringsmotorer', når vores selvrealisering er gået i stå. Så bliver man fortvivlet, og man er ude af stand til at se lys for enden af tunnelen, og så bliver pillerne en måde at komme på rette kurs igen," siger Anders Petersen.

"Hvis en gravid kvinde ikke føler, at hun er i stand til at klare sin graviditet uden antidepressiv medicin, kan det være fordi, at graviditeten forhindrer hende i at realisere sig selv som det individ, hun troede, hun kunne være," siger sociolog Anders Petersen.

Han peger på, at antidepressiv medicin ikke er en typisk behandlingsform, med en begyndelse og en afslutning. Både depression og antidepressivindtaget har en tendens til at blive kroniske, og derfor er det argumenter som 'livskvalitet' og 'lindring', fremfor helbredelse, der kendetegner depressionsdebatten, og derfor bliver antidepressiva også en måde at forhindre dårlig livskvalitet på. Derfor peger han på faren for, at brugere af antidepressiv medicin bliver fanget i et medicinsk vedligeholdelsesprogram.

"Hvis du skal kunne realisere dig selv ligegyldigt hvad, så kan risici ved antidepressiva blive nedtonet i forhold til de positive dimensioner, der måtte være. På den måde anses antidepressiva ikke som patologiske i forhold til doping og narkotika, men sidestilles nærmest med diabetikerens behov for insulin. Hvis den depressive kan kategoriseres som en slags psykisk diabetiker, er vejen for antidepressiva banet. Det nødvendige ved antidepressiva bliver indlejret som en generel samfundsværdi, og derved nedtones risici forbundet med lykkepiller," siger Anders Petersen.

"Der er altid nogle tvivlstilfælde, når et menneske kategoriseres eller diagnosticeres som deprimeret, men for en sikkerheds skyld, så lad da vedkommende få antidepressiv medicin. Hun har det jo ikke særlig godt, så hvorfor ikke give vedkommende muligheden for at komme op i de ordentlige selvrealiseringsomdrejninger, og så fokusere mindre på, om det er en korrekt diagnose eller ej," slutter han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Bjørn Holmskjold

hvor har du ret.

alt naturligt i dette samfund bliver efterhånden sygeliggjort.

hvordan har mennesket overlevet?

er der penge i sygeliggørelsen?

Arh, Bjørn, for helvede, det er sgu da bedre at gå på kursus, og erkende at man har noget at lære, end at ro at man bare kan finde ud det hele fordi det er "åh, så naturligt" at være forældre.

Jeg kan godt sige dig, at dengang for 20 år siden, da jeg fødte min søn, anede jeg ikke hvordan man skulle lægge ble på og mange andre ting, jeg skulle nærmest have en "brugsanvisning til babyer". Men jeg læste en masse om det, forhørte mig om andres erfaringer, og voila: der kom sandelig et dejligt, velafbalanceret ungt menneske ud af det!

Menneskets fordel er netop at kunne lære af andres erfaringer, ikke kun sine egne.

Ja nu må jeg le, hvis vi skal fodre mennesket med medicin for at udholde det samfund vi har skabt. Så er det et meget, meget sygt samfund.
det gælder jo også for alle de unge som er på antidepresiva i vores samfund.

hvornår er der nogen der råber op og stiller spørgsmål??????

DET ER JO SYGT at skulle æde piller for at "overleve" mentalt

"Mange af kvinderne ville have større gavn af økonomisk, social og terapeutisk støtte"

Gælder det kun gravide kvinder? Burde det ikke være et gældende princip i behandling af ALLE udsatte grupper i samfundet?

For 50 år siden levede familierne generelt tættere sammen, så de fleste kvinder, der blev mødre, havde deres egne mødre i nærheden til at lære dem, hvordan man gjorde. Langt de fleste havde også adskillige mindre søskende at "øve sig" på. At mange unge mødre i dag føler sig rådvilde, har en del at gøre med, at unge som en selvfølge om muligt flytter hjemmefra længe før, de bliver gift, og at familierne oftest lever langt mere geografisk spredt end før i tiden.

Der er såmænd ingen grund til at søge efter alle mulige moralske, etiske eller religiøse grunde.

Ralph Sylvestersen

Overordnet er det måske netop et sundhedstegn, at dette syge samfund har så svært ved at reproducere sig selv, jf artiklen "Er feminismen skyld i færre børn?".

Jeg kan ikke lade være med at komme med påstanden om at samtlige syge tendenser i samfundet er konsekvenser af liberalismens dominans i vores del af verdenen.

De to samfund, som man efterligner og ser op til i DK er nok blandt de top 5 største fiaskoer i verdenshistorien - efter min mening. Disse to samfund jeg snakker om, kan ikke være andre end USA og det gamle Athen. Demokratiet og dets tilhørende friheder er jo hentet fra Athen i første omgang. Dette samfund, hvis ideologi man har adopteret (efter noget redigering) bestod af pædofiler, der anså det som værende normalt for ældre herrer at have sexuel omgang med små drenge.
USA's situation er fin udenrigs, men indenrigs rådner landet jo simpelthen op. Behøver jeg at nævne eksempler?

Disse konsekvenser ("syge tendenser") er en naturlig følge, når mennesket gør sig selv til herre og samfundet adopterer menneskeskabte ideologier og lovgivninger. Historien er fyldt med eksempler.

- Kommunismens undertrykkelse
- Nazismens ondskab
- Feudalismens heksejagter, blindhed og bedøvelse/udnyttelse af dens egen folk
- Imperialismens uretfærdigheder

Og det var bare Europa.
Som muslim skulle man undre sig over, hvor længe dette skal fortsætte før man indser at menneskeskabte ideologier og systemer er ubrugelige.

Samtlige tanker og ideer som har præget Europa gennem historien har været reaktioner på det daværende samfund. Et eksempel herpå er sekularismen, som er en reaktion mod pavestyret. Sekularismen blev populær blandt folket, da disse var trætte af at blive udnyttet i religionens navn. Dermed måtte det eneste rigtige være det præcis modsatte: adskillelse af politik og religion. Men hvad gør man så, når sekularismen byder på nye problemer i samfundet?

- I Danmark finder man lappeløsninger. Og det gør man, sålænge det er muligt frem til den dag sekularismen bliver erstattet med en ny ide, som medfører en ny slags kaos.

Nu har jeg åbent kritiseret alt det, som de fleste herinde højst sandsynligt tror på og implicit hævdet at islam er den sande ideologi og sharia den sande lovgivning, så er jeg klar (vant) til et angreb på islam.

Men lad os lige holde "tonen" pæn.

Bare en skam, at islam bygger på løgnen om Guds eksistens og derfor ikke har nogen relevans for noget som helst (andet end som undertrykkelsesmiddel ligesom alle andre religioner).

Khadidja - der FINDES kun menneskeskabte ideoogier og systemer - også religionerne.

Det er forstemmende, at samtidig med at Informations papirspalter er fulde af kristelige (og buddhistiske - emc) moralske opstød, er netspalterne fulde af muslimske ditto.

"Ham Gud han er edemame svær at få smit ud" - men vi kommer ikke videre, før vi gør det.

Jamen, så lad os snakke om Guds eksistens. Du mener, det er en løgn. Jeg mener, det er en sandhed. Frem med beviserne.

- Enten er universet kommet til ud af ingenting.
- Ellers har universet skabt sig selv
- Ellers har universet altid eksisteret
- Ellers er universet skabt af en skaber

Ud fra realiteten kan vi hurtigt fastslå, at der ikke er noget, der kommer til bare sådan lige pludseligt. Fx skal der mindst to stoffer til at danne et nyt. Dermed må der være noget, der har forårsaget universet.

At universet har skabt sig selv er også udelukket, da universet så selv ville være årsagen til sig selv, hvilket ikke er muligt, da det ville kræve, at det eksisterede, før det eksisterede.

For at gøre påstanden om at universet er evigt sand, så kræver det at universet er konstant. Dvs universet ikke ændrer sig med tiden, da alt det, der ændrer sig med tiden er afhængigt af tid og dermed har en begyndelse og en ende. Alt det, der har en begyndelse og en ende, kan ikke være evigt. Vi ved at universet udvider sig hele tiden, dette betyder at universet ændrer sig med tiden, hvilket igen betyder at universet er afhængigt af tid. Dette gør kaosteorien den mest populære teori blandt ateister i dag. Kaosteoriens svaghed er bare, at den varme, som sku have forårsaget skabelsen og udvidelsen af rum, heller ikke kan komme af sig selv.

Så har vi den sidste mulighed tilbage: Skaberen har skabt universet.

Nu vil du højst sandsynligt spørge: "Hvem har så skabt Skaberen?" og det ser jeg frem til at svare på, men vil dog lige høre om du er enig/uenig så langt.

Btw jeg ville foretrække at man undlod at kalde islam for en religion, da islam ikke kun - som andre religioner - handler om et moralsæt, nogle bud og åndelige andagter, men har et økonomisystem, socialsystem, styresystem osv - altså islam dækker alle aspekter af livet/samfundet.

khadijah

du glemte en mulighed:

universet eksisterer ikke

Det er lykkedes Khadijah at afspore debatten med et emne som med sikkerhed vil opildne mange skrivere herinde, hvilket forleder mig til at tro at Khadijah slet ikke er en muslimsk kvinde underlagt sharia, men derimod en eller anden som har til formål at afspore debatten fra det væsentlige, nemmelig diskussionen om det syge samfund.

Ja det kørte godt nok af sporet her, specielt Bjørn Holmskjold kammede helt over i det ulæselige.

Kære debattører,

Jeg mener Aage Øhlen stillede det helt rigtige spørgsmål:

"er der penge i sygeliggørelsen?"

Hvis der er penge i sygeliggørelsen er der vel også motiv?

I situationer som denne tænker jeg på disse ord, som den afdøde og savnede folkesanger Natasja har skrevet og rappet: "/En grådig mand har sjældent været svær at forføre/"

Gud er de voksnes usynlige ven.

At lige gruppen af gravide får meget antidepressions-medicin tror jeg er lidt af en tilsnigelse. Mit bekendt er gamle mennesker - især på plejehjem - den gruppe som lægerne udskriver mest antidepressiv og antipsykotisk medicin til. Så teserne fra artiklen kan ikke holde helt. Det forventes næppe, at de gamle plejehjemsbeboere skal ud og realisere sig selv med toplederkarriere, to biler, super kondi, værtindedyder, modelmål, perfekt moderskab osv. Der mangler noget.

Dels mangler der et alternativt fokus på de "sandheder" og det menneskesyn, der undervises i på medicinuddannelsen, samt medicinalindustriens aggressive markedsføring af psykofarmaka og antidepressiva overfor lægerne, og endelig de arbejdsgange og de rutiner, der findes rundt om på klinikerne.

Dels mangler der fokus på det, som Per Vadmand var inde på længere oppe i debattråden - inden denne blev helt tabt...nemlig fokus på udvikling indenfor demografien, hvor familier ikke længere bor i de samme regioner, folk flytter hyppigt, alle venner og hele familien er fuldtidsengagerede på arbejdsmarkedet osv. Derfor har mennesker i almindelighed større risiko for at stå alene og uden pårørendestøtte, når nogle af de store opgaver i livet skal klares. Det er i hvert fald den problemstilling, som jeg har hørt om fra den jordemoder, jeg kender. Hun mener, at det, der kaldes fødselsdepression, i virkeligheden er ensomhed og har kunnet iagttage, at den især rammer kvinder med mangelfuld social støtte. Ikke at deres mænd bebrejdes - for de står i den samme situation. Ensomhed for to (med eller uden børn) er blevet meget udbredt. Og det spinner alle fra medicinalindustrien til diverse TV- og ugeblads-coaches altså guld på. Den ensomhed slider med garanti også mange forhold op.

Små tegn på sygt vrøvl?

Som det trist nok ofte sker udelader vor journalist her det vigtigste: hvor udbredte var pillerne tidligere blandt gravide, og hvor "slemt" er det blevet?

Vi får kun det skræmmende OTTE GANGE FLERE! men uden perspektiv:

"Under graviditeten og frem til tre måneder efter fødslen blev der i Danmark i 2006 indløst otte gange så mange recepter på antidepressiva af gravide kvinder som i 1997, hvor tallet var 541, viser en ny undersøgelse fra Sundhedsministeret"

OK, lad os prøve at skabe perspektiv.

Landet har omkring 65000 levendefødte p.a.

Lad os bare ignorere dødfødte og spontane/provokerede aborter, for nemheds skyld, selv om det jo nok kunne blive væsentligt.

541 recepter over 65000 er 0,83%.

Dog uden at vide om de allerfleste er givet til de samme ca. 50 personer... MEGET sandsynligt hvis vi siger 6 - 8 stk hver, givet som een fornyelse per måned.

Og 8 x 541 er 6,66%, og igen uden at vide om de allerfleste er givet til de samme ca. 400 personer... MEGET sandsynligt hvis vi siger 6 - 8 stk hver, givet som een fornyelse per måned. Ca. 400, ud af 65000...

D.v.s. hvad er det det bliver solgt helt vildt her: piller - eller aviser?

Er det ikke ganske sandsynligt at flere hundrede gravide nu får en lindring som tidligere kun en håndfuld fik?

Bare for at blande mig i diskussionen om pengene, så er det jo lige præcis en af kapitalisternes fiduser at skabe efterspørgsel efter en vare, som de kan sælge. Lav krig, sælg våben og tjen penge. Definer den smukke kvinde, markedsfør hende, sælg skønhedsprodukter og -operationer og tjen penge. og skønhedsindustrien er jo den industri i verden, der har den største omsætning - næst efter våbenindustrien.

og for at undertrege pointen, der fremgår af Bjørn Holmskjolds overskriftssamling, kan jeg tilføje, at på globalt plan tjener kvinder generelt mindre end mænd. De eneste brancher hvor kvinder faktisk tjener mere end mænd er porno- model- og prostitutionsbranchen.

minder lidt om Saigon under Vietnamkrigen, hvor en prostitueret - takket være de amerikanske soldaters store forbrug - kunne tjene mere end en minister.

Ja listen af onder er endeløs og fluerne summer om skraldespanden.

Lyt evt. til dette MP3-radiointerview med Dr. Ann Blake-Tracy som har insider-viden omkring hvordan, hvorfor og hvad det er lægerne skriver ud som var det slik til gravide, børn, husdyr, ældre med flere (200.000 danskere):

http://www.redicecreations.com/radio/2007/08aug/RICR-070819.html

I sidste ende handler det ikke om penge, men om kontrol, da en fordummet befolkning er lettere at styre, hvilket lader til at være sket.

Nu ved jeg hvorfor de gravide bliver deprimerede: de læser alle de lorteartikler som Bjørn åbenbart samler på.

Så skal det jo ende galt.

Er der nogensinde nogen der har set pressen sætte overskrifter op om noget der går godt?

Bjørn Holmskjold

Hvad hvis jeg sagde til dig, at darwinismen bare er et forsøg på at forklare, hvordan mennesket kan eksistere, hvis Gud ikke findes?

Og hvad hvis jeg sagde til dig, at det ikke er islam, der skal anerkende darwinismen og psykologien, men omvendt?

Det er ikke for sjov, at (fundamentalistiske) muslimer praler af, at vi ikke har brug for psykologer, da vi mener, at psykiske forstyrrelser som alt andet ondt er konsekvenser af fraværet af islam. Så i stedet for at opsøge hjælp hos en psykolog, som selv lider af psykiske forstyrrelser, så hellere slå op i koranen for at finde løsningen.

En definition af islam ville nu være på sin plads. Selve ordet "islaam" er dannet ud fra to andre ord: "istislaam" (underkastelse/overgivelse) og "salaam" (fred/harmoni/balance). Simplificeret: islam er opnåelse af salam via istislam til Allaah. Denne salaam opnås ikke kun som individ, men også i samfundet, både i denne verden såvel som den næste.

Islams kerne er "laa ilaaha illa Allaah" som kan oversættes meningsmæssigt til: "Der er ingen/intet værdig tilbedelse udover Den, der bliver tilbedt". Heraf udspringer en ideologi, en ide om hvordan samfundet skal indrettes - nemlig sådan, som Allaah har åbenbaret til Sit Sendebud (frvmh) det skal indrettes.

Forestil dig at jeg har foræret dig et tv, som jeg selv havde lavet. Nu er det gået i stykker, og du vil have det repareret. Hvem vil du opsøge? Du vil højst sandsynligt opsøge mig, fordi jeg har lavet det, så må jeg bedre end andre vide, hvordan det skal ordnes. Ligeledes vender vi os mod vores Skaber, når vi har et problem, der skal løses eller et spm, som skal besvares, fordi det er Ham, der har skabt os, så Han ved bedst, hvordan...

Hvis du uafhængigt af Gud vil forstå Guds vilje, så kan jeg vel ligeså godt bede dig om at forestille dig en farve, som du aldrig har set før.

Allaah skabte menneskene og glemte os? Hmm..

Islams alternativ:
(Hizb ut-Tahreer står bag flg. tekst)

Behovet For Sendebud
w w w . i q r a . d k

Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide, som leder mennesket til en specifik vej med hensyn til livets affærer. F.eks. er det essentielt, at denne aqeedah bliver adopteret gennem en oplyst og intellektuel undersøgelse af menneskets liv, og at den ikke adopteres gennem efterligning eller overfladisk tænkning. Den intellektuelle adoptering af denne aqeedah forsikrer en rodfæstet livsanskuelse, der gør menneskets liv produktivt og progressivt.

En vej, som mennesket ikke vil afvige fra.

Ser man på situationen, som den muslimske Ummah befinder sig i, vil man dog finde, at produktiviteten og det progressive, som forventes af en hel nation, der adopterer den islamiske aqeedah, tydeligt er fraværende. Desuden indikerer de ideer og tanker, som Ummah gennem tiderne har adopteret, tilstedeværelsen (i Ummahs tankegang) af en overflod af ideer, der er i modstrid med fundamenterne i den islamiske aqeedah. Blandt disse ideer er bid’ah, som bliver præsenteret i Sufi-kulturen, adopteringen af maslaha (interesse), selvom det modstrider Shari’ah-teksten, sekularisme, patriotisme og nationalisme.

Ved studering af historien bag opståelsen af disse falske ideer, som i sahabahs tid og de første generationer herefter, kan vi finde en Ummah, som ikke kun var progressiv, men styrede og tog vare om hele menneskeheden i alle livets affærer. Derfor er vore dage uduelige til at leve et progressivt liv som en Ummah, og det er en del af konsekvensen af vor afvigelse fra den islamiske aqeedah. Dette skulle tvinge os til at omvurdere vejen, hvorpå vi har adopteret vores aqeedah, for at genopbygge aqeedahen på sunde og intellektuelle beviser. Vi skal derefter rense vores tanker for ideer, som er bygget på efterligning eller på tvivl.

En af de fundamentale ideer i den islamiske aqeedah, er Muhammad (saaws), som er Allahs sendebud. Alle muslimer tror på denne ide, men der er mange muslimer, som fejler i forståelsen af ideen, som er en forudsætning for at tro på Muhammad (saaws), nemlig ideen om at tro på behovet for sendebud. Uden at vide, hvor essentielt det er for menneskeheden at have en profet fra Allah, får os til at miste synet omkring den store værdi, ideen tillægges i Islams budskab. Derfor præsenterer vi følgende de vigtigste beviser for behovet for sendebud og illustrerer herved, virkningen ideen har på måden, hvorpå Islam bliver adopteret af folk.

Ved en studering af de mange kulturer og samfund, som har eksisteret gennem menneskets historie, ser man, at ideen om tilbedelse af noget har været tilstede hos menneskeheden, lige siden man begyndte at nedskrive historie. Samfund fra alle dele af verden har, som en del af deres kultur, opbygget en ærbødighed for nogen eller noget. Tilstedeværelsen af denne opførsel i samfund indikerer, uden at tage hensyn til tid eller sted, at tilbedelse er en instinktiv adfærd hos mennesket. Det er en del af menneskets natur at se op til noget andet end sig selv, som har en indflydelse på ens skæbne. Derudover er tilbedelse et instinkt, som ikke kan undertrykkes permanent.

Som et eksempel på ovenstående, kunne man under det kommunistiske Rusland ikke dyrke nogen form for religion. Religion blev bandlyst, og folket havde ikke andre måder at tilfredsstille religiøsitetsinstinktet, undtagen ved at vise deres ærbødighed over for Lenin, Stalin og endda også det kommunistiske parti. Men efter sammenbruddet af kommunismen opstod der en hurtig og stor efterspørgsel på kirker og andre symboler fra den kristne arv. Man begyndte at genopbygge kirker kort efter bandlysningen blev ophævet i Rusland. Dette er en indikation på, at religiøsitetsinstinktet er så stærkt hos mennesket, at selv efter 70 års kommunistisk bandlysning og undertrykkelse ikke kunne fjerne instinktet fra mennesket. Man skal derfor indse at religiøsitetsinstinktet er en magtfuld kraft, som skubber og driver mennesket til at adoptere specifikke ideer og ritualer, som er midlerne, hvorpå man tilfredsstiller dette instinkt.

Hvis dette instinktive behov for tilbedelse er bygget på en intellektuel og oplysende tanke, vil man nå frem til, at det eneste, som er værd at tilbede, er Skaberen, Allah (swt). Det er fordi, Allah (swt) er skaberen af mennesket, og som skabte religiøsitetsinstinktet i mennesket, og som har evnen til at påvirke menneskets skæbne. Derfor er det alene Allah (swt), der skal tilbedes. Dette er selvfølgelig grundfundamentet for den islamiske aqeedah. Men spørgsmålet, som melder sig af denne konklusion, er, hvordan skal man tilbede Allah (swt)?

Angående dette, skal det forstås, at forholdet er mellem mennesket og Allah (swt). Alle forhold skal defineres og opklares, idet definitionen bliver fundamentet for forholdet. Hvis forholdet mellem mennesket og Allah (swt) ikke bliver defineret, vil der ikke være nogen form for mekanisme til at tilfredsstille religiøsitetsinstinktet. Derfor er det nødvendigt at definere instinktet. Og det store spørgsmål er, hvordan skal man definere forholdet mellem mennesket og Allah (swt)! Ved at reflektere over denne sag, når man frem til følgende muligheder:

Enten afgøres dette forhold af det enkelte individ, menneskenes konsensus eller af skaberen Allah (swt).

Ved at oprette et forhold til Skaberen, skal man, som ved alle forhold, have viden om alle dele i forholdet. Mht. Allah (swt) kan man ikke tilegne sig meget viden om Ham (swt) ved brugen af intellektet, foruden intellektuel overbevisning om skaberens eksistens, enhed, suverænitet og enkelte andre attributter. Mennesket kan derfor på ingen måder konstatere, hvordan Skaberen skal helliggøres og tilbedes. Det er ikke muligt at bruge intellektet, om hvad Allah (swt) kan lide eller ikke kan lide, eller at tale om ideen om at lide eller ikke at lide vedrørende Allah (swt). Det er fordi, Allah (swt) er ubegrænset og ligger over og uden for vores opfattelses- og forståelsesrammer, og at forudsætte, hvordan Allah (swt) skal tilbedes, er ikke andet end spekulation, som ikke er baseret på realiteten. Derfor kan mennesket alene ikke bestemme, hvordan man skal tilbede Allah (swt). Hvis det var, at hver enkelt person tilbeder Allah (swt) ifølge sin egen tænkning, vil det ende med konflikter i samfundet. Den ene person vil eksempelvis konstruere idoler for at tilbede Allah (swt), og en anden persons ide vil være at destruere alle idoler. Siden tilbedelse er et instinkt, som skal tilfredsstilles, vil begge individer stræbe efter at udføre deres tilbedelse, og det uundgåelige resultat vil være en heftig kamp mellem folket. Desuden vil kriteriet for den enkeltes tilbedelse være klart subjektivt, og det vil ikke være muligt at løse denne konflikt ved accept af den enes dominans over den anden.

Kortfattet vil resultatet, af at lade mennesket selv etablere forholdet til Skaberen, være falske ideer om tilbedelsen, men de vil også kæmpe mod hinanden for de falske ideers skyld. Derfor vil det være ukorrekt at tilfredsstille religiøsitetsinstinktet i overensstemmelse med individets egen tænkning.

Den anden mulighed er, at tilbedelsesmåden sker gennem individernes enstemmighed. Dette er allerede blevet tilbagevist, og mennesket har ikke nok viden om Allah (swt) til at etablere et forhold. Dette gælder for den enkelte person og desuden for samlingen af individer. Så selvom alle mennesker enes om en specifik måde for tilbedelse af Allah (swt), er der intet rationelt grundlag for at tro, at denne form for tilbedelse er korrekt. Herudover vil tanken i sig selv om enstemmighed være svag og ubestemt. Det vil være nødvendigt at overskue alle individers holdning, adoptere de ideer, som er mest præsenteret og overbevise alle til at adoptere ideerne som deres standard, hvilket i realiteten er umuligt. Derfor vil det ikke være muligt at tilbede Allah (swt) ved at adoptere en tanke på basis af menneskers enstemmighed.

Den endelige mulighed er, at Skaberen selv skal bestemme for mennesket, hvordan og hvorledes Han (swt) skal tilbedes, idet Allah (swt) er skaberen af mennesket og har anbragt religiøsitetsinstinktet i mennesket. Han (swt) er den eneste, som ved, hvordan dette instinkt skal tilfredsstilles på den bedste måde. Desuden er Allah (swt) den eneste, som har viden omkring, hvilken pligt mennesket har over for Ham (swt). Derfor er den eneste mulighed, for at tilfredsstille religiøsitetsinstinktet på den rigtige måde, at basere det på et budskab fra Skaberen. Men en åbenbaring bliver ikke sendt til alle og enhver person. Samtidig kan nogle påstå at have modtaget en åbenbaring. Faktummet er, at meget få mennesker i historien har påstået at have fået en åbenbaring.

Derfor har mennesket brug for sendebud for at instruere mennesket i, hvordan Allah (swt) skal tilbedes og klargøre den virkelige implementering af denne tilbedelse.

Desuden kan man se, at åbenbaringen ikke kan komme på et individuelt grundlag, idet mennesket har opbygget så mange forskellige former for tilbedelse. Derfor må åbenbaring komme til menneskeheden gennem specifikke individer udvalgt af Allah (swt) som sendebud. Sendebud skal ikke kun viderebringe budskabet til menneskeheden, men også forklare og demonstrere den praktiske metode for tilbedelsen af Allah (swt). Dette er nødvendigt, således at religiøsitetsinstinktet bliver tilfredsstillet gennem praktiske handlinger, om end det er at recitere ord eller lave visse ritualer. Derfor har menneskeheden brug for sendebud for at instruere folk, i hvordan Allah (swt) skal tilbedes og for at demonstrere den rigtige måde for tilbedelse.

Derudover er der andre beviser på behovet for sendebud, som også opstår fra en studering af menneskets liv. Menneskers natur indebærer et socialt behov. Mennesker, der lever i et samfund, etablerer forhold mellem hinanden. Disse forhold bliver sat i gang med henblik på tilfredsstillelse af menneskets behov og instinkter. Derfor etablerer vi økonomiske forhold mellem hinanden, for at opnå en profit og tilfredsstille vores overlevelsesinstinkt. Vi gifter os og får børn for det instinktive behov og/eller for at bevare den menneskelige art. Sammen med dette er der mange andre aktiviteter i samfundet, som alle skal tilfredsstilles på den rigtige måde, for at mennesket skal leve i fred og ro. Derfor er målet for ethvert samfund at tilfredsstille hvert menneskes behov og instinkter. Da disse behov og instinkter bliver tilfredsstillet gennem forhold, er det essentielt, at disse forhold indgås på den korrekte måde.

Forholdene i ethvert samfund er bestemt af systemet, som bliver implementeret i samfundet. Dette system kan enten være et produkt af menneskelig tænkning eller være fra menneskets skaber. Hvis man ser historisk på de menneskeopfundne systemer, kan man se, at de alle har været uduelige, partiske, modsigende, overfladiske og ændrer sig i forhold til tid og sted. Derfor har mennesket aldrig produceret et perfekt og universelt system, som er i stand til at etablere det korrekte forhold, som tilfredsstiller alle behov og instinkter hos et hvert individ til alle tider. Vi finder snarere systemer, som fører til tilfredshed hos få mennesker på bekostning af majoriteten.

I de moderne kapitalistiske samfund er der klare eksempler på sådanne resultater af de menneskeskabte systemer. Velhavende lande som USA og Storbritannien har kæledyr, som er soigneret, bespiste og er beskyttet i overdådige paladser, mens hundrede af tusinder af nationens egne borgere lever i papkasser, spiser af restauranternes skraldespande og har ingen mulighed for medicinbehandling. Ydermere er realiteten af menneskeskabte systemer, at løsninger, som de påtvinger folk for at løse et problem, skaber flere problemer end, der var i forvejen. Den sidste budgetkrise i USA er et klassisk eksempel på dette. Den kapitalistiske økonomi indebærer, at der altid vil være fattigdom blandt en del af samfundets borgere. For at udligne dette problem, blev tanken om det sociale sikkerhedsnet dannet. Men i dag ser vi, at disse lappeløsninger har ført til en opståen af velhavende klasser, forsikringsbedrageri og en enorm gæld. Alt dette er blevet samfundets største problem, og der bliver fokuseret på dette i den såkaldte budgetkrise. Derfor er det umuligt for mennesket at etablere et system for dem selv, som fuldstændigt behandler og tilfredsstiller hele folkets instinkter og behov.

Den eneste måde, hvorpå mennesket kan leve i forhold til det korrekte og produktive system, er, hvis systemet kommer fra Skaberen Allah (swt). Allah (swt), som er skaberen, har fuldstændig viden om det gode og det onde og hvad, der frembringer lykke og katastrofe. Han (swt) har viden om fortid, nutid og fremtid. Han (swt) skabte mennesket og kender dets natur; hvad der vil tilfredsstille det, og hvad der vil gøre det ulykkeligt og elendigt. Desuden er Allah (swt) den eneste, som er i stand til at nedfælde et system, som henvender sig til alle mennesker, beskytter menneskets ret og giver mennesket visse ansvar, som det er i stand til at opfylde. Derfor er Allah (swt) den eneste, som skal forsyne mennesket med det system, som kan organisere samfund og tilfredsstille menneskets behov og instinkter. Dette system er dog kommet til menneskeheden som et budskab fra Skaberen. Det er ikke noget, som opstår lige pludselig i samfundet, så samfundet begynder at fungere med det samme. Studering af realiteten i dag er nok til at forstå pointen. Derfor har mennesket brug for et sendebud fra Allah (swt), som skal etablere de rigtige forhold iblandt dem, og som skal bringe dem budskabet og instruere dem i implementeringen af dette.

Derfor har mennesket brug for et sendebud fra Allah for at etablere et rigtigt forhold imellem dem, og som skal bringe dem budskabet og instruere dem i dets implementering.

Det tredje bevis for behovet for sendebud er bygget på forståelsen af, at vi alle er skabt af Allah (swt), og derfor er vi alle lige. Derfor burde ingen person være suveræn over den anden, og ingen skal være slave for den anden. Faktisk er Allah (swt) den eneste suveræne, og menneskene skal være slaver for Ham (swt) alene. Men hvis vi accepterer ideen om, at mennesket skal lovgive for sig selv i dette liv, begynder vi at sætte nogle personer suveræne over de andre. Men filosofferne i den vestlige kultur diskuterer, at selvom Gud er den suveræne, har Han givet mennesket muligheden for at lovgive. Derfor strides de om, at det er naturligt for mennesket at lovgive og prøve at opdage "Guds lov".

Menneskets evne til at lovgive er dog ikke en speciel attribut, som det er udstyret med. Snarere er det blot en udvidelse af evnen til at tænke. Tænkning kræver mennesket til at bedømme, og så snart mennesket udstrækker sin bedømmelse angående forholdene i samfundet, og de bliver implementeret i samfundet, bliver det til lovgiver. Derfor er evnen til at lovgive kun en af funktionerne i tænkningen. Desuden vil det ikke betyde, når man har kapacitet til at udføre en handling, at man har tilladelse til at udføre denne handling. Som eksempel kan man ikke, fordi man har hænder og er i stand til at røre og tage ting, tage andres ting, som ikke tilhører en selv. Man skal have tilladelse fra ejeren af tingen for at røre eller tage tingen. Derfor kræver det et bevis for denne tilladelse fra Skaberen for at bruge menneskets hjerne til at lovgive på Skaberens vegne. Tilladelsen skal komme som et budskab fra Skaberen. De vestlige filosoffer kan ikke gøre fordring på noget autentisk budskab fra Allah (swt), som giver dem denne tilladelse. Derfor er påstanden om, at mennesket skal lovgive på vegne af Allah (swt), et forsøg på at overtage Allahs (swt) suverænitet.

Selv hvis mennesket fik tilladelse til at lovgive, vil det kun være dem, der har magt og rigdom, der ville komme til at styre masserne ved at opbygge en offentlig opinion. Derfor vil det kun være de rige og magtfulde, som tager beslutninger for resten af samfundet om, hvordan de skal leve, hvad der er ret og uret, godt og ondt, moralsk og umoralsk. Resultatet af dette vil være, at majoriteten af folket vil blive slaver for denne lille elite. Dette var tilfældet, da kirken i Europa påstod suverænitet for gejstligheden og regerede folket med deres egne menneskeskabte lovgivning. Konsekvenserne var, at folk blev slaver for kirken og til den grad, at de kun fik lov til at tænke på den måde, som præsterne ville have det, som tilfældet var med videnskabsmænd som Galileo. Det samme gjorde sig gældende i de kapitalistiske samfund, som opstod i Europa efter kirkens opløsning som en politisk eksistens, hvor nogle personer gjorde sig til suveræne over andre. De gjorde dette under demokratiets ansigtsmaske og frembragte et endnu større og magtfuldt slaveri. Under demokrati har folket illusioner om frihed, men i virkeligheden er de underlagt at leve ifølge en lov, som er formet af en lille del af folket, valgt til deres poster med hjælp fra de rige og magtfulde i samfundet.

Dette er den naturlige konsekvens ved at prøve at overtage Allahs suverænitet. Derfor må mennesket, hvis mennesket vil være fri for at leve under andres slaveri, anerkende Allah (swt) som den absolut suveræne af dem alle, og den eneste lovgiver for dem. Hvis Allah (swt) skal være Lovgiveren, har vi brug for sendebud fra Ham (swt), som giver folket lovgivningen. Loven, som kommer fra Allah (swt), er ikke påvirket af en gruppe eller anden, men er den eneste, som er henvendt med lighed og retfærdighed til alle mennesker. Derfor realiseres den rigtige betydning af frihed kun, når vi anerkender behovet for sendebud fra Allah, foreviser deres sandhed, når de kommer, og følger dem helhjertet, med viden om at underkaste sig fuldstændigt til Skaberen af mennesket og universet, Allah (swt).

Brugen af disse beviser for at rekonstruere vores forståelse af, hvorfor vi har brug for Muhammad (saaws) som et sendebud for at retlede os, er en principiel vigtighed som position i den rene islamiske aqeedah. Uheldigvis er der mange muslimer i dag, som ved grundig studering gør sig til talsmænd for ideer, som i bund og grund modstrider anerkendelsen af Islam. Som eksempel herpå er der nogle muslimer, der påstår, at Islam ikke kom med et fuldkomment system til et samfund, men snarere kom med generelle regler og lod det være op til mennesket at regere, som det ville. Desuden er der nogle muslimer, der mener, at de islamiske strafferegler er forældede, og at det islamiske forbud mod riba er upraktisk. Disse påstande hentyder til, at Islams budskab ikke er fuldkomment og ikke kan bruges til alle tider og steder. Dette er et argument, som ikke-muslimer vil komme med, men at muslimer kommer med ideer bygget på dette argument, afspejler den svage forståelse de har for den islamiske aqeedah. Hvis vi tror på, at menneskeskabte systemer er uperfekte, og at mennesket ikke selv ved, hvordan man skal tilbede Allah (swt), og at den eneste måde, hvorpå mennesket kan blive fri på, er at opfatte Allah (swt) som den absolut Suveræne, ville det være umuligt at favorisere vores egne personlige meninger frem for ordrerne fra åbenbaringen.

Derfor er alle de forhenværende ideer om benægtelsen af behovet for sendebud i bund og grund fejlagtige og falske. Hvis vi grundlægger vores livsanskuelse på dette behov på den oplysende og intellektuelle måde, gennem de ovennævnte beviser, vil vi, Insha' Allah, være i stand til at beskytte os selv fra disse afvigende og lignende ideer, som får mennesket til at prioritere menneskeskabte ideer frem for åbenbaringen. At have et budskab fra skaberen er en nødvendighed, og muslimer er beærede ved at følge det sidste sendebud Muhammad (saaws), hvis budskab en dag vil dominere over alle de menneskeskabte systemer.

For at grundfæste forståelsen af behovet for sendebud, forlanger den islamiske aqeedah at have en afgørende tro på Muhammads (saaws) profetskab. Dette kan kun opbygges gennem undersøgelsen af miraklet, som Muhammad (saaws) kom med, nemlig Qur'anen. For at tro på, at Qur'anen er et mirakel, kræves et bevis.

Tak til Per Vadmand, Vibeke Nielsen og Mikkel Sørensen for gode indlæg i denne tråd, som fra anden side bliver spammet hårdt med kilometerlange indlæg fra folk, der ikke formår at holde sig til emnet.

Man kunne måske tilføje at den kraftige vækst i antidepressiva til kvinder i det beskrevne ti år kan hænge sammen med at de såkaldte "lykkepiller" var et ret nyt fænomen i slutningen af halvfemserne som man forholdt sig forsigtigt afventende til og endnu ikke var så socialt acceptable som de er i dag.

Dertil kommer at kvinders - og i øvrigt slet ikke så få mænds (sic) -fødselsdepressioner var et kendt, men som det også siges i artiklen samtidig underbehandlet fænomen.

Khadijah

Fortsæt endelig dit missionsarbejde: Ingen læser alligevel din endeløse ene-tale, men til gengæld skræmmer du mange folk væk fra din religion.
Og så har du alligevel gjort lidt gavn

Bjørn Holmskjold og "Kadidjah" - dette er et debatforum, ikke en prædikestol. Skån os for jeres religiøse fims og prøv i stedet at skriove - helst KORT - om det, diskussionen drejer sig om.

""For at grundfæste forståelsen af behovet for sendebud, forlanger den islamiske aqeedah at have en afgørende tro på Muhammads (saaws) profetskab.""
Citat: Khadijah

........

Der sidder verden over alt for mange alvorlige og selvhøjtidelige mænd – politikere og præster...paver, guru’er, lama’er, imam’er - i alt for mange magtfulde stillinger og binder / kontrollerer befolkninger på hele kloden med religion: Regler og ritualer fra Gud/Allah, der undertrykker milliarder af kvinder og mænd med birthcontrol, sexkontrol, seksuelle overgreb, kontrol med kvinder, omskæring af drengebørn, omskæring af pigebørn, kontrol af Israels og Palæstinas borgere…kontrol med daglige bønner fra bibler og koraner, kontrol med faste og pilgrimsrejser, kontrol med skyld og skam…Jesus naglet på et kors.

Man finder næsten altid en eller anden person og oftest en mand: en profet...en guds søn...et sendebud...en søn af solen...en religion / en tro / en eller anden "binding"... , som befinder sig mellem individet og GUD/ALLAH….(what ever name).

Enhver, som stiller sig imellem Gud og individet er ude på at kontrollere og manipulere. Lad os blive FRI for den kontrol, der udøves i religioners navn af magtens gamle mænd.
Det er næsten ikke til at holde ud og det er slet ikke spor kærligt overfor nutidens mennesker: At vi skal blive ved at slæbe rundt med årtusinders gamle forældede dogmer og regler fra bibler, tora’er og koraner…også kan de fleste af disse religiøse magtmænd ikke rigtig lide kvindelige præster eller profeter;-)

Den Gud jeg kender behøver ikke at få min tro bekræftet gennem hverken en religion eller diverse mærkværdige ritualer. Sådan er den Gud, som jeg kender slet, slet ikke. Det er tværtimod en på alle måder vidunderlig, alkærlig, frihedselskende, varm algod Gud, som har skænket os alle et overjordisk sted at leve i Universet.

Så hvad med, at vi alle arbejder på, at få direkte kontakt med vores skaber …(hvad vi nu hver især vælger at kalder ham/hende/den/det)...uden sendebud og mellemmænd/kvinder og lader religion, præst, pave, profet og imam ligge, som de selv har redt.....! Og bliver vores egne autoritet. Så kan vi begynde AT LEVE LIVET SAMMEN MED HINANDEN.

Det er det, vi er her for at gøre.

""When you call yourself an Indian or a Muslim or a Christian or a European, or anything else, you are being violent. Do you see why it is violent? Because you are separating yourself from the rest of mankind. When you separate yourself by belief, by nationality, by tradition, it breeds violence. So a man who is seeking to understand violence does not belong to any country, to any religion, to any political party or partial system; he is concerned with the total understanding of mankind.""
-- J. Krishnamurti, Freedom from the Known, pp. 51-52

http://www.medicalook.com/reviews/Prozac.html

Ved at læse lidt om sideeffects til anti drepressive medicin bliver man først rigtig deprimeret!! Og i den lille youtube video fortælles om hvorledes bla Prozac findes i vores drikkevand, i fisks organer, i frøer m.m

Og det kun fordi vi mennesker tisser alle de overskydende medicinske stoffer ud i naturen...

Jeg er helt sikker på at Gud/Allah...eller deres respektive sendebud.... ikke kommer og fjerner vores forureninger for os. Det skal vi selv via vores egen autoritet og handlekraft.

frederiksen

Tror du på de biologisk og psykologiske lovmæssigheder?

I givet fald, hvordan er de gældende i forhold til din Gud. Som for mig lyder, som var han George W. Bush!

Hilsen

Bjørn Holmskjold

.................

Jeg opfatter ikke Gud med mit intellekt.
For mig er Gud følelse og ingen lovmæssighed, som jeg skal dissikere.
Jeg oplever.
For mig er Gud kærlighed af den slags, som er i hjertet, som er af det svageste, det stærkeste og af det mindste og det største. Af den slags som opløfter os og får os til at falde på knæ i glæde eller gråd... og som elsker alt og alle...også George W Bush.

Hvordan du kan få assosiationer i retning af, at GWB må være en slags Gud for mig, er mig ubegribeligt: Mener du da at GWB på alle måder er
""vidunderlig, alkærlig, frihedselskende, varm algod Gud, som har skænket os alle et overjordisk sted at leve i Universet.""?

That's funny...det er lige ved at blive "så sjovt", at man kan blive rigtig deprimeret over sammenligningen.
Næh, det kan såmænd blive rigtig interessant, hvis vi begyndte at researche lidt på...hvem og hvad George W Bush mener er Gud. Bare man kigger lidt efter, begynder nakkehårene at rejse sig....
Hvem sagde sygt samfund?

Bjarne F. Nielsen

Bjørn Holmskjold

Ser, at Khadijah har bragt et langt propagandaskrift højere oppe
i tråden. Det eneste af egen frembringelse er første linje. Alt
andet er et propagandaskrift, som cirkurer på www. Kendes
let på de manglende slå- og stavefejl.

Hiz-et-eller-andet har sammenvævet islam med marxisme, og
kalder kludetæppet en ideologi - ikke religion. Vistnok udtænk
i Nasser-tidens Ægypten i 1960'erne. Bevægelser er med god
grund forbudt i visse lande.

Rent spam her i tråden.

Med venlig hilsen

Bjarne F. Nielsen

Rettelse og god anledning til gentagelse.

Der skulle have stået:

"Bevægelsen er med god grund forbudt i vise lande."

Med venlig hilsen

Det er ærgeligt at et en debat om et vigtigt og spændende tema skal afspores af religiøst fnidder. I mine unge dage læste jeg Huxleys fremragende "Fagre nye verden." Jeg havde dog ikke forestillet mig at det skulle blive virkelighed. Nu mangler vi så bare den anden del af bogens tema: aflivningen af de gamle, de uproduktive.

Jeg har selv i en ganske kort periode prøvet at tage Cipramil. Rædselsfuld oplevelse. Jeg var hverken trist eller glad. Et limbo mellem følelserne.

Dagene gik i en lang bane forbi mig. En platisk virkelighed. Man skal godt nok have en alvorlig, næsten livstruende depression, før jeg kan se relevansen af dette produkt. Problemet er så i dag at det er lykkedes for lægemiddelindustrien (Lundbeck) at overbevise lægestanden om at der er næsten uanede anvendelsesmuligheder for dette og lignende produkter.

Det er i overvældende grad klart at der er tale om symptombehandling. Samfundet er, hvad vi gør det til. Vi må alle tage et fælles ansvar. Hvor vil vi hen? Hvilke konsekvenser har vore handlinger - og mangel på samme?

Bjørn. Hvis der er en ting man kan kalde dig, så er det nekrofil. Jeg håber du en dag finder modet til at gå ud af dit kammer. Lyder som om du har siddet der i snart 700 år.

Måske har vi brug for at turde VÆRE i vores følelser....og brug for at sætte hælene i, når medicinindustrien/lægen mener vi hellere må have en pille, når livet - med dets ups and downs - kommer for tæt på os - og gør ondt.

Måske har vi brug for "at være som børn"...(hovsa, der var en viis mand for et par tusinde år siden, som sagde noget i den retning)....at stole på vor egen intuition/autoritet/indre stemme, at overgive os til vore ægte og dybe følelser og den naturlige gnist og kærlighed, som ligger medfødt i ethvert menneske.

Måske har vi brug for at finde tilbage til shamanens, åndemanerens, naturfolkenes...the aboriginals... nærvær med og forståelse for universets/naturens enkle sammenhænge....både i det store som i det små.

Måske har vi glemt at være mennesker midt i vores stræben efter at udvikle goder for menneskeheden. Måske skal vi vælge at sige nej tak til at blive receptbedøvet fra at leve livet.

Måske har vi glemt at lægge mærke til, hvem som faktisk sidder på toppen af kransekagen og hvordan toppen administrerer de midler, som er blevet dem betroet. Måske har vi glemt at stille spørgsmål til autoriteter og accepteret for længe og for meget.

Sålænge vi har en formuefordeling med 15 - 20% af befolkningen, som ejer og grådigt styrer alle ressourcer på vores fælles jordklode.....så har vi som menneskehed kæmpe problemer. Måske er det værd at forske mere i, hvem som i virkeligheden ejer aktieposterne i medicinindustrien.

Måske skal vi begynde at blive modige og at se verden og livet i øjnene og sige nej tak til at blive bedøvet og hellere forlange at se virkeligheden, som den er. Det kan selvfølgelig være angstfuldt; men måske er den anden vej i virkeligheden endnu værre og langt mere angstfuld.
Og måske skal vi gennemleve angstfuldheden og undgå medicamenter, som skader vores ufødte børn.......så vi kan efterlade en renere og mindre angstfuld verden til vore efterkommere......

Det er kun op til os selv at vælge.

Det lykkedes ellers næsten med den tone.

Forresten Bjarne, jeg har et par kommafejl, som jeg overså inden jeg trykkede "send kommentar" - men den slags prøver man jo at undgå.
Grunden til at mine holdninger er de samme som HT's må vel være ret indlysende.

Bjørn Holmskjold jeg vil henvise dig til brødre fra partiet, hvis du vil fortsætte diskussionen.

Og med det sagt, vil jeg trække mig ud.

""Ser, at Khadijah har bragt et langt propagandaskrift højere oppe
i tråden. Det eneste af egen frembringelse er første linje. Alt
andet er et propagandaskrift, som cirkurer på www. Kendes
let på de manglende slå- og stavefejl.

Hiz-et-eller-andet har sammenvævet islam med marxisme, og
kalder kludetæppet en ideologi - ikke religion. Vistnok udtænk
i Nasser-tidens Ægypten i 1960'erne. Bevægelser er med god
grund forbudt i visse lande.

Rent spam her i tråden.""

Citat: Bjarne Brønager

................

Jeg synes det var interessant at læse. Det er godtnok ret knudret, gammeldags missionsmanipulerende og kontrollerende holdninger. Man vil helst holde folk indenfor "kasserne" og styre dem;-)
Men jeg mener, det er godt at få disse holdninger frem i lyset, fordi jeg tror på, man så bedre kan forstå og forholde sig til, hvorfor nogle folk handler mere ekstremt end andre....også overfor de andre, som ikke bifalder disse "kasse"holdninger.

Det vil være et langt skridt, om også missionerende organisationer kan acceptere, at der faktisk er folk, som har ganske andre holdninger...og har ret til at tro på dem og at ytre dem.

Holmskjold: "Det er jo meget praktisk at have en Gud, som man så selv former efter behag."

Det er den eneste slags gud, der findes. Det, man kan undre sig over, er, hvor ubehageligt visse troendes "eget bahag" kan være.

Nu er jeg snart så træt af at læse dit postulat, Per Vadmand. Nogen tror, de ved, andre ved, de tror. Sådan er det.

Bjarne Brønager

Nu har jeg intet problem med Hizb ut-Tahrir på anden måde, end de er så firkantede i deres fortolkning af Gud. Og deres eneste problem med mig er, at jeg lige så ufravigeligt konsekvent forholder mig til en freudiansk-darwinistisk fortolkning af naturens lovmæssigheder. Der for øvrigt er endnu mere fundamentalistisk, end Hizb ut-Tahrirs fortolkninger.

Men bortset fra disse tilsyneladende modsætningsforhold, så forstår vi fint hinanden. For vi tolker i store stræk meget ens i mangt og meget. Hvorfor der nok, når det kommer til stykket, er langt mere der samler, end der skiller os. Desuden er der ikke brug for en freudiansk-darwinistisk forståelse i et gennemført kalifat, idet forskellen ikke er så store i helhedsforståelse af Guds vilje. Men omvendt er der i den grad brug for den freudiansk-darwinistiske helhedsforståelse i argumentationen mod den vantro verden. Som ikke begriber islam som andet end noget skrækkeligt farligt og undertrykkende.

Således hjælper det ikke på forståelse med lange beskrivelser med udgangspunkt i koranens komplicerede tekster, der er målrettet de vantro med en vestlig tænkning, der end ikke begriber sine egne handlinger. Her er den freudiansk-darwinistiske helhedsforståelse til gengæld det sværd, som ubesværet kan hugge den vesterlandske enfoldighed i stumper og stykker. For den findes nemlig ikke, som kan forsvarer den vestlige samfundsmodel ude at komme til at fremstå som en omvandrende hjerneblødning.

Og det er i sandheden en ufravigelig kendsgerning!

Venlig hilsen

Bjørn Holmskjold

Det er sært at alle åbenbart er helt vilde med at inddrage religion i alle mulige - men især umulige - forhold. Jeg betragter mig selv som kristen, men formår som regel at adskille, hvad jeg mener er Guds anliggender og hvad vi mennesker selv har ansvaret for.

Det kan undre at visse agressive ateister er så optaget af religion at de hele tiden partout må give deres afsky for andres tro til kende. Men en så absolut fornægtelse af tro, giver nærmest anledning til at mistænke vedkommende for at opfatte ateismen som en tro for sig selv. Hvorfor skulle det ellers være så vigtigt for f.eks. Per Vadmand til ulidelighed at gentage sine ubegribelige meninger? 'Enhver bliver salig i sin tro' (eller mangel på samme?), det gælder forhåbentlig også ham. Fred være med Vadmand, Khadijah og alle de andre 'troende', som har et stort behov for at missionere..

Denne tråd handler ellers om forhold, som vi mennesker selv kan gøre noget ved. 'Vorherre hjælper den, der hjælper sig selv." For 30 år siden var mottoet at det hele var 'samfundets skyld'. Den går sgu' ikke mere. Nu må vi for alvor gribe i 'egen barm'.

Michael Skaarup

verden er sindsyg og jeg er normal, eller også er det omvendt... plejede jeg at joke i mine teenageår....

Nu har jeg accepteret at verden er sindsyg...

Det er fandme trist, at man ikke må ryge tjald, men gerne stopfodre sig med pop-medicin fra de kemiske medicinalselskaber....

Det er lige så trist at vi er ensomme, selvom vi bor ved siden af en nabo....

Verden er syg, mennesket er sygt, og alt hvad vi gør, er at snuppe et par piller til og håber at det går over i morgen....

Kærlighed

Bjarne F. Nielsen

Undskyld og nede på følsomme knæ.

Jeg var for hurtig på tasterne, da jeg forsøgte at fumle mig frem
til at skrive, at Hizb-ut-Tahir med god grund er forbudt i visse
lande.

Forbuddet er rigtig nok, men resten fortryder jeg, og undskylder
med svaghed i ånden og overdreven irritation over at se et propa-
gandaskrift, der fylder jeg ved ikke hvor mange skærmbilleder
i tråden.

Khadijah

har dog bragt flere selvstændige indlæg. Også Khadijahs stemme
skal kunne høres i dette forum. Og har Khadijah fået det indtryk,
at jeg ville kvæle den, så modtag en undskyldning herfra.

Den islamiske bevægelse skal ikke forbydes herhjemme og med
samme begrundelse som for eksempelvis den nazistiske forening.
Demokratiet skal også kunne rumme ideologier, der ønsker demo-
kratiet fjernet.

Der skal være plads til ideologier og ytringer af enhver art, der
dog ikke nedsættende eller æreskrænkende (uha og moderator),
opfordrer til eller udøver vold. Det er et domstolsanliggende.

Det bør insisteres på adskillelse af religion og politik. Det gør Hiz
-ut-Tahir ikke. Derfor min modvilje.

Bjarne F. Nielsen

Bjørn Holmskjold

Ja, jeg har bemærket din "freudiansk-darwinistisk fortolkning af
naturens lovmæssigheder", også i andre indlæg.

Dit indlæg er vist skrevet i et godt humør. Det er eneren, der på
skærmen trække de store kosmopolittiske linjer og afklarer, hvad
menneskeden selvfølgelig bør indse. Og ja, det må således være
den freudianske-darwinistiske helhedsforståelse, som med åndens
svær kan bekæmpe kalifatet og den enfoldige samfundsmodel i
Vesten. En ufravigelig kendsgering, jow. Vi kender det alle.

Dit indlæg har givet stof til laaaaang eftertanke.

Som jeg har begrebet Johannes Witt-Hansen i forord til Kapitalen
(1970) og i Historisk Materialisme (1973), så efterlod Marx Das
Kapital uafsluttet. Frederich Engels fik udgivet manuskript og kladde
i bind 2 og 3, men dermed var arbejdet med samfundsbeskrivelsen
ikke afsluttet. Marx' ønske var, at eftertiden ville ajourføre i takt
med samfundsudviklingen, i en dynamisk proces. Og Marx var
inspireret af naturvidenskaberne.

Jeg har på fornemmelsen, at du sidder med et uudtalt ønske om
at videreføre Das Kapital, særligt med henblik på den rolle psykiske
processer spiller i samfundet. Det vil passe fint med dine tanker om:
- ateisme
- Darwin
- naturens lovmæssigheder
- Freud

Er det dit ønske, så må du nok søge en studiegruppe, hvor denne
monumentale opgave kan forsøges. Alene kan opgaven ikke løses.

Med venlig hilsen

Bjarne
Din undskyldning er accepteret, men nu er det måske lidt for sent at fortsætte herinde. Dog ville jeg lige nævne, at "Nasser-tidens Ægypten i 1960'erne" resulterede i det muslimske broderskabs opståen (al-ikhwan al-muslimoon - asmaa abdol-hamid). Hizb ut-tahreer kan godt ligne disse, men der er væsentlige forskelle.

frederiksen:
"Det vil være et langt skridt, om også missionerende organisationer kan acceptere, at der faktisk er folk, som har ganske andre holdninger...og har ret til at tro på dem og at ytre dem."

Hvis dette er rettet mod mig eller HT, så vil jeg bede dig om at tage i betragtning, at minoriteten består af min slags, mens majoriteten består af din slags, og set fra mit standpunkt er det ikke særlig svært at være en frederiksen sammenlignet med, hvad man skal finde sig i, når man er en Khadijah.

Lad mig gøre det klart, at HT ikke har problemer med at "acceptere andres holdninger og ytringer". HT's problem er den islamiske nations svaghed grundet fraværet af den islamiske stat, som HT arbejder for at etablere (med lovlige midler) og målet for denne stat er hverken dk eller usa.

Lad mig også fastslå, at de muslimer (lad os antage, at det faktisk er muslimer, der står bag), der har dræbt civile i London/NY ikke er fra HT. Ikke en. HT har faktisk ikke en eneste terror-handling på samvittigheden.

Hvorfor vil nogen frygte os? Jeg forstår det ikke.
Hvad med at frygte den nye terrorpakke i stedet?
Ved I hvor lidt, der skal til, før man kan defineres som en "potentiel terrorist"?

PET is watching

Vi er ikke farlige terrorister. Vi er ikke åndsformørkede fanatikere. Vi er heller ikke dumme perkere, der kun er ude på at snyde systemet med mottoet: "penge, respekt og ære". Vi er velintegrerede, intellektuelle og fredelige muslimer, der har nogle klare holdninger og ytringer.

Så accepter, at vi har vores holdninger, og lad os beholde vores ret til at ytre dem.

Jeg vil ikke putte mig selv eller HT i offerrollen her, men prøv nu at se lidt bredere på tingene.

Bjarne F. Nielsen

Khadijah

Grundlovens ånd om trosfrihed og om frihed for tro skal
respekteres.

Et Danmark, der hviler på en grundlov med konkrete
henvisninger til Bibel eller Koran dur ikke.

Religion og politik skal holdes adskilt, så den ligeglade, den
religiøse og det rigtige, ateisten, kan omgås hinanden overalt
i samfundet.

Hizb ut-Tahrir, en marxistik-muslimsk bevægelse, agiterer
for et muslisms præg på Grundloven og Danmark. Dur ikke.

Når der er kønsopdeling i moskeen, så falder sympatien.

Folkekirken er bedre end sit rygte og med kvindelige præster.
Selvfølgeligt. Det må blive så fundamentalistisk, så det hæm-
mer ligestillingen. Den er ulige nok i forvejen.

Dansk Folkepartis anti-muslimske holdning modarbejder
integration. Dur ikke.

Så har jeg markeret nogle holdninger.

Med venlig hilsen

Bjarne F. Nielsen

Bjørn Holmskjold

Støvede bøger. Jo, og det giver rigtig nok dårligt samvittighed
med støvede bøger af og om Marx. Det snakkker vi ikke højt
om.

Men så har jeg tænkt på, om måske kunne søge inspiration hos
denne tidehvervspastor, Søren Krarup, med gode tanke om at
bevæge sig mellem det abstrakte og det konkrete?

Med venlig hilsen

Bjarne Brønager

Med al respekt: jeg tror ikke du forstår. Vores mål er ikke DK. Vores mål er at oprette en islamisk stat i et land/område, som har været en del af den tidligere islamiske stat, der faldt i 1924.
DK har aldrig været en del af den islamiske stat, så DK er udelukket fra diskussionen.

Mht. kønsadskillelse osv, så troede jeg at du gik ind for religionsfrihed?

Vil du kræve at vi assimilerer os? For umiddelbart ser det ud til at være det, du lægger op til.

I den islamiske stat, der faldt i 1924 fik kristne og jøder lov til at holde fri på deres helligdage, de fik lov til at passe sig selv, deres rettigheder og ejendom blev beskyttet. Hvis DK ikke engang kan leve op til et samfundssystem, der blev oprettet for 1429 år siden, så hellere oprette det 1429 år gamle samfundssystem igen.

Min pointe er, at dengang I boede under islams tag, lod vi jer passe jer selv. Nu når vi bor under jeres tag, forventer vi, at få lov til at passe os selv.

Jeg glemte at nævne, at HT piller den kommunistiske ideologi fuldstændigt fra hinanden i flere af deres bøger, som kan downloades på http://khilafah.dk/materiale.php

Når man har kigget lidt på det, så er jeg åben overfor en diskussion om hvorvidt HT er påvirket af kommunismen.

Khadidjah, du er jo ikke åben for nogen som helst diskussion. Du ønsker bare at prædike din religion. Det er du velkommen til, men lad være med at gøre det i et debatforum - det er spild af både din og andres tid.

Per Vadmand

En ting er at man ikke kan udtale mit navn rigtigt, men når du så staver mit navn forkert for tredie gang, fordømmer min intention, forstyrrer debatten med tomme påstande uden nogen som helst form for argumentation, provokerer et svar fra min side bare for at afvise mit svar og ignorere mine argumenter med dommen om, jeg alligevel ikke er åben overfor diskussion, så kan jeg godt blive lidt irritabel.

Det er pga arrogante folk som dig, der findes visse muslimer, som godt kunne tænke sig, at se DK blive bombet af Osama og co.

Desuden så var mit sidste indlæg ikke henvendt til dig, så lad mig være fri for dine kommentarer. Dé har nemlig været spild af tid!

Bjørn Holmskjold

Efter at have understreget at muslimer kun kæmper for Allaah, så vil jeg sige, at jeg beklager, hvis du har følt, at jeg har "undviget" dig. Af respekt for visse personer, afbrød jeg diskussionen med dig. Normalt ville jeg have tilbudt dig at mødes for at fortsætte diskussionen og invitere dig til islam, men det er ikke passende i dette tilfælde, da du er en mand. Derfor henviste jeg dig til brødre fra HT, som kan gøre arbejdet for mig. (De er ret nemme at finde, hvis du skulle være interesseret - du kan evt. møde op til den næste konference).

Det, du tolker som mindreværdsfølelse, er snarere det modsatte - efter min vurdering. Hvis du blev muslim og viste, at du var muslim, så ville du inden længe vænne dig til underlige blikke, sjove kommentarer til dit udseende fra fremmede mennesker osv. Dette vil ikke få dig til at føle dig mindre værd. Dette vil få dig til at føle dig vred, bedrevidende, og opbygge en arrogance, stolthed, foragt, afsky og had i dig, som du vil prøve at undertrykke, fordi denne indstilling ikke er særlig gavnlig, når du har en diskussion med en dansker, som gerne vil konvertere til islam.

"Simple spørgsmål besvares med overmægtige opstillinger, som ingen kan finde hoved og hale i."

Den her studser jeg lidt over. Hvis du har oplevet noget af det, som jeg har sagt som uforståeligt og unødvendigt kompliceret, så må du gøre mig opmærksom på det, så jeg kan forsøge, at forklare tingene bedre.

Muslimer afviser alt, hvad der modstrider islam. At Freud og Darwin har levet, kan vi godt nikke ja til, men fordi de har levet, så er det ikke ensbetydende med at deres teorier bør tillægges nogen værdi. Som eksempel kan du tage enhver teoretiker, (som også har levet) og som vi med sikkerhed ved, tog fejl.

At Darwin og Freud skulle være nogle profeter/sendebude, der indirekte modtog åbenbaringer fra Gud? Darwin var videnskabsmand og Freud var forelsket i sin mor. Du vil måske være dybt uenig, men videnskaben kan altså godt tage fejl - og gør det jævnligt - hvilket historien kan bevidne. Dermed kan du ikke basere din 'aqeedah (jeg bruger islamiske termer, da jeg kan se, at du har forståelse for dem) på videnskabelige teorier, fordi der må ikke være tvivl i 'aqeedah.

Fx lad os sige, at en bestemt person, x, har baseret sin 'aqeedah på en videnskabelig teori fremført af en forsker, der fremsætter, at jorden er kuglerund, selvom denne ide modstrider islam (der står i koranen, at jorden er æggeformet) senere bliver der vha sattelitbilleder fastslået, at jorden ikke er kuglerund, men spids oppe i toppen. Hermed vil x's 'aqeedah falde fra hinanden.

Muslimer bruger hverken videnskaben til at bevise eller modbevise Gud. Vi kommer frem til eksistensen af Gud vha tænkning udfra realiteten dvs udfra hvad vi kan sanse

jeg er ikke færdig, skriver resten senere inshaAllaah

Bjarne F. Nielsen

Kadijah

Rolig, rolig. Selvom du støtter Hizb-ut-Tharir, så kan vi da godt
få en snak om al-Mamun og de eventyrlige skatte i pyramiden
og om Mellemøsten, sågar. The går an. Vandpibe?

"Mht. kønsadskillelse osv, så troede jeg at du gik ind for reli-
gionsfrihed?"

Adskillelse af køn bør heller ikke forekomme med religiøse
begrundelser. Jeg går ind for religionsfrihed. Så derfor skrev
jeg blot, at Folkekirken er mere sympatisk uden adskillelse og
med kvindelige præster. Andet og mere har jeg ikke skrevet.
Vi er blot unige.

"Vores mål er ikke DK. Vores mål er at oprette en islamisk
stat i et land/område, som har været en del af den tidligere
islamiske stat, der faldt i 1924..."

Om Israel-Palæstina-konflikten, som du kryptisk hentyder til,
så har jeg i en anden tråd udtrykt, at er kun er forhandlings-
bordet, som kan skabe fred. Og mellem to parter, der er i et
dødeligt favntag. Vi er mange i Vesten, som ønsker fred for
begge folk. Der er også med blødende hjerte, jeg ser de gen-
sidige ødelæggelser og drab.

"Min pointe er, at dengang I boede under islams tag, lod vi
jer passe jer selv. Nu når vi bor under jeres tag, forventer vi,
at få lov til at passe os selv."

Mindretal har altid i en eller anden grad været udsat for for-
skelsbehandling overalt. Det er dybt beklageligt.

Jeg lytter til de moderate muslimer og ikke Hizb-ut-Tahrir.

Med venlig hilsen og kaffe er bedst.

Khadijah: "Det er pga arrogante folk som dig, der findes visse muslimer, som godt kunne tænke sig, at se DK blive bombet af Osama og co."

Interessant - eftersom det eneste, jeg har været så fræk at påpege, er, at jeg ikke tror på gud, og at talebanerne er en flok gale mordere. Det skulle altså give "visse muslimer" lyst til at bombe - nej, ikke mig, men Danmark. Interessant argumentation, må man sige.

Khadijah: "Desuden så var mit sidste indlæg ikke henvendt til dig, så lad mig være fri for dine kommentarer. Dé har nemlig været spild af tid!"

Når du skriver i et debatforum, henvender du dig til alle og må finde dig i svar fra alle. Hvis du blot vil have bekræftet dine synspunkter af ligesindede, så skriv til dem privat.

Men undskyld fejlstavningen. Det var ikke bevidst, jeg har bare så tit set dit navn stavet på den anden måde, at jeg ikke bemærkede, at du stavede det anderledes. Transskription af arabiske navne kan være ret indviklet.

Sider