Baggrund
Læsetid: 10 min.

Dommedagsprædikanter - på vej til en tv-station nær dig

GOD Channel sender prædikanter med forbindelser til toppen af det amerikanske republikanske parti, som forkynder dommedag og kristen zionisme. I al ubemærkethed er GOD Channel kommet ind hos mange danske tv-distributører og kan snart ses af de fleste danskere. Der er en stigende interesse for religiøst tv, siger Ib Konrad Jensen, pressechef hos YouSee, der også er på vej til at tilbyde kanalen
Kabel-Gud. -Danmark har hidtil været lidt bagud. Men vi er inde i en utrolig dejlig udvikling. Vores mål globalt set er én milliard sjæle for Jesus,- siger Simon Jacobsen, regional director for GOD TV i Skandinavien.

Kabel-Gud. -Danmark har hidtil været lidt bagud. Men vi er inde i en utrolig dejlig udvikling. Vores mål globalt set er én milliard sjæle for Jesus,- siger Simon Jacobsen, regional director for GOD TV i Skandinavien.

GOD TV

Kultur
20. marts 2009

"Hver dag er nyhederne fyldt med historier om den finansielle krise, rygter om krig og en global kultur som sikkert bevæger sig mod dommedag ..."

Er fjernsynet koblet på en jysk antenneforening eller til en parabol med et Viasat-abonnement, er det muligt at zappe forbi nyheden om, at enden er nær, på kanalen med det bastante GOD logo i hjørnet.

"Fra Mount Zion til 473 millioner mennesker over hele verden."

I den dansksprogede glitrede folder for kanalen reklameres der med, at dette er kristent tv for hele familien, som har fået positive tilkendegivelser fra lokale ledere i den danske folkekirke i form af biskop Karsten Nissen fra Viborg Stift, Sten Skovsgaard biskop over Lolland Falster samt tidligere kirkeminister og sognepræst Tove Fergo.

Stiller man imidlertid ind på kanalen i prime time, er der ikke meget, der minder om det, de fleste danskere ville kunne genkende fra deres konfirmationsforberedelser.

"Vredens dag er kommet. Nation vil rejse sig mod nation. Kongerige mod kongerige..."

Billeder fra militære konflikter i Mellemøsten glider professionelt hen over hinanden og et skilt med flammeskrift fortæller, at dette er "the Apocalypse and the Endtimes".

I den uge, hvor jeg har set kanalen, har Rory & Wendy Alec - det sydafrikanske ægtepar som har grundlagt koncernen GOD TV - hver aften haft den samme gæst: Hr Gary Kah. En mand som med sit sortfarvede hår og plukkede øjenbrun ligner Robert De Niros portræt af djævelen i filmen Angel Heart. Men trods sin fremtoning har Kah fået et særligt indblik i guds plan for den forstående apokalypse.

Den særlige gæst i talkshowet bliver præsenteret som en "specialist, der tidligere har arbejdet for regeringen". Under sit arbejde her "fandt han ud af", at der er en hemmelig plan, hvis mål det er at skabe en ny verdensorden. Det er en meget omfattende plan, men kort fortalt går den ud på, at en global okkult sammensværgelse er tæt på at skabe en verdensregering, og indføre en global møntfod og et fælles politisk system, som antikrist vil stille sig i spidsen for. Og dette er begyndelsen på den forstående krig mellem himmel og helvede som vil komme før Kristi genkomst og det kommende tusindårs rige.

Sammensværgelsen omfatter dele af den amerikanske regering, EU, FN, Vatikanet, Bilderberggruppen, Romklubben og frimurerne, og den orkestrerer mange af tidens vigtigste politiske begivenheder. Obamas finansielle stimuluspakke er for eksempel første skridt mod indførelsen af en global møntfod. Oliekrisen er kunstigt skabt for at skræmme folk i armene på den ny verdensregering. Frihandelsaftaler og den europæiske union er første skridt i skabelsen af regionale enheder, som skal smelte sammen i den nye verdensorden.

Israel central figur i den store plan

Under Oslo-aftalen blev der ifølge Gary Kah indgået en hemmelig aftale som med FN's hjælp skal give Paven kontrol over den gamle by i Jerusalem. Dette vil forhindre jøderne i at vende hjem til Israel, og derfor må denne hemmelige plan om at sætte Jerusalem under FN-mandat og slutte fred med palæstinenserne selvfølgelig forhindres af politisk vej.

"Som troende har vi brug for at forstå, hvad der sker i verden, og hvad Biblen siger om disse katalytiske begivenheder."

Det lyder som marginale synspunkter fra esoteriske hjørner af internettet. Men den kristne zionisme og den evangeliske interesse for mellemøstpolitikken er i amerikansk sammenhæng ikke det mindste isoleret.

En anden stor prædikant, der optræder på GOD Channel og som også har et stærkt fokus på Israel er for eksempel John Hagee. Bag sig har Hagee kirken Cornerstone Church Texas, der har flere end 19.000 aktive medlemmer, og Hagee har stor indflydelse på det republikanske parti. Blandt andet søgte John McCain meget aktivt Hagees støtte i sin præsidentkampagne. Hvilket sandsynligvis endte med at skade frem for gavne McCain, fordi Hagee blandt andet har kaldt den katolske kirke for "den store hore" hvilket McCains mange katolsk-konservative nordamerikanske vælgere ikke brød sig om.

Udover udfald mod Vatikanet er Hagee også kendt for at have en stærk udenrigspolitisk dagsorden. Hagee har grundlagt den evangeliske lobby organisation 'Christians United for Israel' og har ifølge Wikipedia mødt enhver Israelsk premierminister siden Menachem Begi. Til det konservative magasin Human Events har han udtalt at "Iran er en trussel mod en den vestlige civilisation ... 9/11 viste, at islamisterne har viljen til at dræbe, og nu søger de at blive atommagt for at dræbe os".

Kah er ikke et stort navn på samme måde som Hagee, men de deler en specifik form for teologi som Svend Lindhardt, cand.mag. i historie og religion med speciale i amerikansk kristen fundamentalisme, kalder for den 'dispensationelle premillenarisme' (millenarisme henviser til forestillinger om en ny tids komme, tusindårsriget, red.)

Den nye tid

"Det er en form for eskatologisk (dommedagsorienteret, red.) kristendom som er blevet mainstream i USA på trods af, at den tegner et verdensbillede, som for de fleste mennesker er fuldstændig forrykt."

Svend Lindhardt har i flere bøger beskæftiget sig med den religiøse indflydelse på konflikten i Mellemøsten. Han siger, at den udbredte teori om, at den amerikanske politik over for Israel skyldes den såkaldt jødiske lobbys indflydelse i Washington, er fuldstændig forfejlet. Teorien overser helt hvor mange almindelige amerikanere praktiserer en tro, som tager biblen - og især Johannes Åbenbaring - helt bogstavelig, og som mener at dommedag er nært forstående.

Det er en form kristendom som er langt fra den protestantiske mainstream og som Lindhardt udlægger således:

"Man tror på, at Gud har indgået en række pagter med menneskene. Men det er i teologisk forstand virkelig kontroversielle ved dispensationalismen er, at man altså tror på, at der er to udvalgte folk. Der er både de rettroende kristne og jøderne. Guds pagt med Abraham er aldrig blevet brudt - den gælder stadigvæk for jøderne - men den gælder ved siden af den kristne pagt, som Jesus indgik med menneskene. Og når dommens dag kommer, så skal jøderne herske over jorden igen, de gode kristne i Guds himmel - og alle andre kommer selvfølgelig i helvede. Og denne kristne zionisme har ikke kun stor indflydelse i USA - men også på visse grupper af israelske jøder."

Med Jesus i skyerne

Svend Lindhardt taler sig hurtig varm om og sprutter over af begejstring, når han fortæller om den teologisk meget aparte 'rapture' forestilling (rapture - at den rettroende menighed 'rykkes bort' for at møde Jesus, red.). Denne forestilling er grundlaget for den apokalyptiske bogserie Left behind, der er dispensationel premillenarisme som knaldroman. Og i øvrigt den mest solgte bogserie i USA nogensinde ifølge Lindhardt.

"De har jo den her fuldstændig fantastiske forestilling om den mellemste himmel, hvor frelseren stiger ned lige før dommedag, og hvor til han bortrykker alle de gode kristne, så de sammen fra første parket med skadefryd kan se ned på dommedag, hvor synderne får deres bekomst. Retfærdigheden sker simpelthen fyldest helt konkret."

Lindhardt mener, at GOD Channel lægger sig i forlængelse at dette bibelsyn, fordi de kristne fundamentalister oplever, at de befinder sig i en kampsituation umiddelbart før det endelige opgør mellem lyset og mørket. Og derfor skylder man faktisk sine medmennesker at gå ud og oplyse om at enden er nær.

Omkostningsfrit at være alsidig

Det er svært at forstille sig, at der i Danmark skulle være et særligt stort marked for denne efter danske forhold ekstreme form for vækkelseskristendom. Hvilket Tom Daugaard fra Dialogcenteret bekræfter:

"Det er ren fornemmelse, men der er efter min opfattelse et ret smalt publikum til GOD Channel i Danmark. Jeg vil gætte på nogle tusinder omkring frikirker som pinsebevægelsen og prædikanten Christian Hedegaard."

"Og jeg tror ikke, det vil få en massiv udbredelse i Danmark. Det er danskerne alt for individualistiske til. Den slags tv som GOD Channel sender, appellerer typisk til en lille, meget konservativ gruppe, som ser den her type tv-prædikanter som en ung, moderne og sexet form for kristendom."

GOD Channels kontroversielle indhold og lille målgruppe rejser derfor spørgsmålet om, hvordan GOD Channel har fået så stor udbredelse her i landet. Kanalen ligger på 50-60 jyske fællesantenners pakker og på Viasat. Men ingen udover Simon Jacobsen - regional director for GOD TV i Skandinavien - vil rigtig kendes ved kanelen.

En opringning til biskopperne Karsten Nissen og Sten Skovsgaard - der optræder i GOD tv's lobbymateriale, afslører, at hverken Karsten Nissen eller Sten Skovsgaard er bekendt med, hvilken form for kristendom, der bliver prædiket på GOD Channel. Og begge understreger på det kraftigste, at man ikke har anbefalet specifikke programmer eller konkret indhold på GOD Channel.

Hos Viasat fortæller informationschef, Kirstine Rasmussen, at der er en større tradition for frikirker i Sverige, men at Viasat tilbyder kanalen i Danmark, fordi "vi fik den tilbudt gratis og valgte at stille vores distribution til rådighed. Indtil videre har vi ikke oplevet nogen negative reaktioner fra vores kunder. Skulle det ske, vil vi naturligvis overveje, om vi fortsat vil distribuere den".

Nogenlunde samme svar kommer fra Irene Ejlertsen fra administrationen i Hjørring Antenne selskab, som forklarer, at man tilbyder sine abonnementer GOD Channel fordi "det er omkostningsfrit at være alsidig".

Én milliard sjæle for Jesus

Årsagen til GOD Channels efterhånden store, men stille, udbredelse i Danmark skal derfor ses som produktet af det arbejde som Simon Jacobsen og hans kontor i Hjørring har udført siden kontorets grundlæggelse i 1997.

På spørgsmålet om hvordan GOD Channel er blevet udbredt i Danmark svarer Simon Jacobsen:

"Danmark har hidtil været lidt bagud. Men vi er inde i en utrolig dejlig udvikling. Vores mål globalt set er én milliard sjæle for Jesus. Vi er små i den sammenhæng, for vi er kun 23 millioner i Norden. Men 5-6 millioner - altså cirka 25 procent - kan med det udstyr, de har i dag, modtage GOD Channel, som kan tages ned via fem satellitter i Norden. I Finland har alle, der ser TV via kabelnet tilgang, og i Sverige har to tredjedele - og vi er glade for, at halvdelen, der har kabelnet i Danmark, nu også snart kan være med."

- Nogle af prædikanterne på jeres kanal, for eksempel John Hagee, er kendt for kontroversielle politiske budskaber - har I en politisk dagsorden i Danmark?

"Programindhold er ikke noget, jeg går ind i. Det er ikke min opgave, men det er min opgave at præsentere GOD Channel og gøre mit til, at et hvert hjem i Norden får adgang til kristent TV. Vi tilbyder en bred vifte af prædikanter som tilgodeser det vore seere ønsker at se. Fra de livlige prædikanter fra pinsebevægelsen til prædikanter, der står stille bag talerstolen, som vi kender fra folkekirken."

Simon Jacobsen gør dog opmærksom på, at GOD Channel ikke sender prædikanter, som har tilknytning til den danske folkekirke.

Et tegn på at kanalens ambitioner er på vej til at blive indfriet er, at YouSee bekræfter, at man vil tilbyde kanalen i nær fremtid. Det sker ifølge pressechef for YouSee, Ib Konrad Jensen, fordi der er stigende interesse for religiøst TV, og fordi YouSee har haft henvendelser, der specifikt efterspurgte GOD Channel.

Tom Daugaard fra Dialog Centeret mener, at dette arbejde for at påvirke for eksempel tv-programpakker i en fundamentalistisk retning er typisk for denne type kirkesamfund:

"De har en meget flad struktur, meget anticentralistisk og meget skeptiske over for staten og det omgivende samfund. De bliver stærke ved, at de finder sammen i løst koblede netværk med lokale initiativer og aktiviteter, der giver plads til en helliggørelse af hverdagen."

Denne strategi med at lave lokalt lobbyarbejde for eksempel omkring tv-operatører - eller skolebestyrelser - er ifølge Sara Diamonds bog Roads to Dominion: Right-Wing Movements and Political Power in the United States typisk for den evangeliske højrefløj i USA. I sin bog beskriver hun, hvordan den evangeliske bevægelse udnyttede the Federal Communications Commisions lovgivning i 60'erne, der i alsidighedens navn gjorde det fordelagtigt for tv-distributører at sælge sendetid til religiøs broadcasting.

Dét førte hurtigt til, at den kristne programflade kom under fundamentalistisk kontrol i 70'erne, fordi frikirkerne brugte deres store ressourcer af kapital og frivillige til at skabe et mylder af små lokale kontorer, der blev drevet af aktivister, og som gav bevægelsen kontrol over et vidt udstrakt netværk af lokale tv-kanaler. Netværk som senere skabte utrolig magtfulde prædikanter som Pat Robertson og hans Christian Broadcasting Network. Denne udvikling lagde ifølge Diamond selve grunden til det kristne højres enorme succes i det politiske landskab i 80'er og 90'ernes USA.

En succes som det dengang var svært at bliver klog på som dansker, men som vi nu har fået gode muligheder for at lære nærmere at kende, hvis vi blot stiller ind på GOD Channel.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det er vel det samme som at tilbyde Al Qaeda's tv-station til danske tv-seer...

Bente Simonsen

Fri os fra disse forklædte megalomaner og psykopater.

Michael Skaarup

Jeg er glad for at jeg har været TV-fri i 16 måneder nu.

Men jeg husker godt de der nederen rabler kanaler, man kunne se på parabol i min ungdom. Det er jo vanvittigt, at man vil acceptere at sådan noget religiøst hadsk tågesnak, skal forurene de danske tv-seeres fjernsyn. Og som Martin Nice påpeger, vil der sikekrt være en ramaskrig, hvis det var en al-kajda- kanal

Lennard Grahn

" turn on, tune in, drop out..."

Morten Egebjerg

Hej alle! ...jeg tror nu det er rigtigt, som God Channel siger, at de viser et forskelligartet udsnit af kristne forkyndere.

"Dommedag" er jo i sig selv ganske svært at forholde sig til! - men et vigtigt bibelsk tema. Jeg tror ikke på at God TV er fyldt med dommedagsprædikanter, som ikke kender til det næstekærlige budskab - som er det centrale i det kristne budskab.

Det kunne være rigtig stærkt for den danske kultur inkl. folkekirken med et par nationalt dækkende programmer fra danske kirker - både folkekirker og frikirker. Ikke noget påduttet gennem DR, men drevet af danske kristne på tværs af flere kirker. Vi bør absolut ikke blive afhængige af 1 enkelt kanal med de begrænsninger som det giver.

Lennart Kampmann

I disse polariserede tider er det let at sælge kristen fundamentalisme som et modsvar til frygten for islamisk fundamentalisme.

Begge dele er noget formørket uvidenskabeligt sludder, der giver almindelige mennesker skyldfølelse over nogle vanvittige principper.

Arvesynd, Vantro --- sikke nogle umenneskelige begreber.

Det bevidner at opgaven med at uddanne mennesker langt fra er noget der overstås på en gang, men derimod pågår altid.

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann:

"I disse polariserede tider er det let at sælge kristen fundamentalisme som et modsvar til frygten for islamisk fundamentalisme."

Findes der overhovedet noget, som du ikke er parat til at give muslimerne skylden for, Kampmann?

Lennart Kampmann

Per Thomsen, jeg giver ikke muslimerne skylden for noget som helst. Jeg påpeger at når folk (rationelt eller irrationelt) frygter noget søger de i den modsatte retning.

Kan man overhovedet sige noget der ikke får dig til at tænke på racisme?

Men tiderne er polariserede. Mediernes billede af folks tro er da ikke baseret på rationel oplysning, men derimod frygt og forsimpling.

Nå men fint du er vågen, men det har intet med muslimer at gøre - stand down defcon 3

med venlig hilsen
Lennart