Baggrund
Læsetid: 9 min.

Frygten for den muslimske magtovertagelse

Det er blevet legitimt at tale om 'muslimerne' som en femtekolonne i den europæiske familie. Er det racisme? Nej, for det handler ikke om race, men om kultur, lyder svaret fra ideologerne bag Den Store Teori om 'islamisering' af Europa
Det er blevet legitimt at tale om 'muslimerne' som en femtekolonne i den europæiske familie. Er det racisme? Nej, for det handler ikke om race, men om kultur, lyder svaret fra ideologerne bag Den Store Teori om 'islamisering' af Europa
Kultur
22. august 2009

»Parabolerne forbinder forstæderne med Marokko,« lyder speaken. Billedsiden panorerer hen over en boligblok i udkanten af Amsterdam. Marokko føles på én gang meget langt væk og uhyggeligt tæt på. Fra arabisk tv lærer 'de' - altså 'muslimerne', som åbenbart bor bag parabolerne og betonen - at »se sig selv som ofre for undertrykkelse«. Man forstår på speaken, at den er helt gal.

»Om morgenen den 2. november 2004 blev en mand myrdet på åben gade midt i Amsterdam. Men det kunne være sket hvor som helst i Europa. Ofret var filmmanden Theo van Gogh« - det er søndag aften på DR2. Egentlig skulle jeg have læst i Hatet mot muslimer, en ny bog af den svenske forsker Andreas Malm, men havner i stedet midt i et af den slags tv-programmer, Malm analyserer i sin gennemgang af, hvordan Den Store Teori om muslimsk magtovertagelse i Europa - også kaldet Eurabien - bliver til og bliver mainstream.

Mohammed Boyeri, den unge mand med marokkansk baggrund, der blev dømt for mordet på van Gogh, er hovedperson i programmet. Speaken begriber ikke, hvorfor efterretningstjenesterne ikke aflyttede Boyeris telefon op til mordet - han havde jo i årevis spredt »ekstremistiske« budskaber på nettet, der tydeligt viste, at han »bevægede sig længere og længere væk fra det moderne samfund«.

Netop modstillingen moderne/middelalderlig brugt synonymt med Vesten/islam er karakteristisk for det, nogle kalder islamofobi. Det begreb stiller Andreas Malm sig kritisk overfor. Blandt andet fordi begrebet islamofobi tilslører lighederne mellem nutidens tale om muslimer og god gammeldags racisme. Og antisemitisme, mener Malm.

Alligevel er der flere jødiske akademikere blandt tilhængerne af Eurabien-teorien. Efter en konference ved Hebrew University i 2006, hvor en af de mest prominente Eurabien-ideologer, Bat Ye'or, deltog, sammenlignede historikeren Robert Wistrich da også Eurabien-teorien med Zions Vises Protokoller - teorien om, at et dokument fra 1864 angiveligt skulle afsløre en hemmelig jødisk verdenserobringsplan.

»Men til forskel fra Zions Vises Protokoller, som er et totalt falsum, har vi i det her tilfælde dokumentation,« sagde Wistrich til den israelske avis Ha'aretz.

Et okkult maskineri

Bat Ye'or udgav i 2005, hvad der senere blev et kultværk blandt såkaldte islamkritikere: Eurabia - the Euro-Arab Axis. Her udfolder Ye'or en detaljeret teori om, hvordan 'de arabiske lande' fik krammet på de europæiske regeringer under oliekrisen i 1973 og dermed det afgørende magtovertag til at iværksætte en årtusinder gammel plan om muslimsk verdensherredømme.

Ifølge Ye'or har islam nemlig fra Muhammeds dage omkring år 600 udgjort et »besættelsesapparat«, med 'jihad' som den dødbringende kerne, drevet frem af ønsket om »muslimsk overtagelse og dominans af enorme territorier befolket af ikke-muslimer«.

I Ye'ors vokabular kommer 'muslimer' og 'arabere' ud på et, og hun kalder islam en »blodsugende religion«, der »stjæler blodet fra sine undersåtter«. Indtil 1973 havde araberne svært ved at få suget blodet ud af Europa, men det år ændrede alt sig. Da OPEC satte prop i olieledningerne, stillede araberne et hemmeligt ultimatum med en række krav, som EF-landene skulle opfylde, hvis de ville have olien - og pengestrømmene fra de arabiske banker og fonde - til at flyde igen.

»De europæiske magthavere [havde] intet valg. De kapitulerede betingelsesløst,« skriver Ye'or.

Euro-Arab Dialogue (EAD), der blev etableret det år, var ikke, som den officielle forklaring lyder, et fransk initiativ til at drøfte økonomiske og politiske spørgsmål mellem de europæiske og arabiske lande. Ifølge Ye'or var og er EAD et arabisk initiativ og har siden 1973 fungeret som Vesteuropas hemmelige regering. Somme tider agerer den under kodenavne som Euromediterrenian Partnership eller Barcelona-processen, men der er tale om ét og samme projekt:

»Indtil den dag i dag er den Euroarabiske Dialog fuldstændig ukendt for europæerne, til trods for, at dets okkulte maskineri har gennemført Europas irreversible forvandling via hemmelige kanaler. Europæiske skattebetalere indser ikke, at de finansierer Dialogens mange stiftelser og komplekse organer, som arbejder gennem deres egne nationale parlamenter, Europaparlamentet, EU-Kommissionen, akademia, pressen, medierne og politikerne - alle spinder de nettet,« skriver Ye'or, og tilføjer siden kirkerne, partierne, industrierne, bankerne til dette »okkulte maskineri«.

Årsagen til europæernes oplevelse af og forvirring over »den stigende sociale usikkerhed, erosionen af de grundlæggende friheder og den snigende mutation af deres samfund« er ifølge Ye'or en følge af, »hvad valgte politikere har planlagt i det skjulte i Europakommissionens besluttende organer«, og det hele leder tilbage EAD og året 1973.

'Muslimerne' udøver nu »et solidt herredømme over Europas politik og økonomi«.

Udover overgivelse af institutionel magt kapitulerede de europæiske ledere også over for 'arabernes' krav om at »implementere en stor muslimsk befolkning i Europa, som skulle nyde fulde politiske, kulturelle, sociale og religiøse rettigheder i værtslandene«. Det såkaldte indvandringsproblem i Europa er altså hverken resultat af misforstået venstrefløjshumanisme eller europæiske arbejdsgiveres behov for billig arbejdskraft. Masseindvandringen »blev faktisk planlagt på et euroarabisk seminar ved universitetet i Venedig den 28-30. marts 1977«, afslører Ye'or.

En 'banebrydende forfatter'

Ye'or er ombejlet både politisk og akademisk. I 2005 talte hun om »jihads ofre« på en FN-menneskerettighedskonference - i selskab med blandt andre Ayaan Hirsi Ali, der lavede filmen Submission sammen med Theo van Gogh.

I Danmark er Ye'or populær hos blandt andre Jyllands-Postens kommentator Ralf Pittelkow, mens medstifter af Trykkefrihedsselskabet Lars Hedegaard har kaldt hende en »banebrydende forfatter« - og Ye'or var blandt hovedtalerne på Jyllands-Postens og Trykkefrihedsselskabets ytringsfrihedskonference i 2005.

Blandt internationale hotshots er Ye'ors teori om Eurabien hyldet af blandt andre Bruce Bawer, tidligere skribent for bl.a. Newsweek og Wall Street Journal, der mener, at »ingen anden bog forklarer den europæisk-muslimske situation i al dens kompleksitet bedre end denne«. Den britiske historiker Niall Ferguson kalder Ye'ors teori for »profetisk«, ligesom Daniel Pipes, der blandt andet har undervist i historie ved Harvard, har prist Ye'or for at »have sporet en næsten hemmelig historie«. Daniel Pipes modtog i 2006 Trykkefrihedsselskabets ytringsfrihedspris.

Ifølge Andreas Malm har Eurabien især et karakteristisk træk til fælles med klassiske konspirationsteorier:

»Indbyg fraværet af bevis som bærende bevis for teorien. Hvis ingen har hørt tale om EAD, er det et tegn på EAD's magt. (...) Hvis vi ikke kan se den arabermuslimske magt, betyder det, at den virker i det usynlige.«

Men »som fortælling om Europas samtidshistorie er EAD-teorien bizar«, skriver Malm, eftersom magtforholdet snarere forholder sig omvendt: Allerede i 1972, året før oliekrisen, udtrykte EF ønske om at oprette en frihandelszone tværs over Middelhavet - det, der senere blev kendt som Barcelona-processen. Men først i 1990'erne var styrkeforholdene de rette, skriver Malm. Vilkårene for den frihandelszone, der blev etableret i 1995, var nemlig langt mere fordelagtige for EU end for de arabiske lande:

»For EU repræsenterer markederne på den anden side af Middelhavet en lækkerbisken. For de nordafrikanske stater udgør den en livline (...) I Barcelona-processen, der til forskel fra EAD's tophemmelige 'generalkommission' kan observeres i den empiriske virkelighed, er det EU, der forbereder målsætningerne, skriver udkast til deklarationer, arrangerer konferencer, administrerer løbende virksomhed, faxer og ringer og mailer fra Bruxelles og forhandler i fælles front mod isolerede arabiske lande, som bevilges audiens én for én.«

At tælle muslimer

Mens visse elementer i Ye'ors Eurabien-teori måske virker en anelse for fantasifulde for mange, er flere af dens grundelementer til gengæld temmelig rodfæstet i den offentlige debat. F.eks. ideen om, at 'muslimerne' i Europa udgør en slags femtekolonne, som formerer sig i en hast, de moderne europæere umuligt kan hamle op med.

Spørgsmålet om, hvorvidt 'muslimerne' gennem indvandring og barnefødsler snart vil udgøre majoriteten i Europa, tog magasinet Newsweek op i slutningen af juli.

»The myth of Eurabia - the false fears of a muslim takeover,« lød det på forsiden skrevet i midten af et turban-lignende hvidt klæde på sort baggrund. Eurabien-ideologer som f.eks. amerikanske Mark Steyn citeres for påstande om, at muslimer i år 2025 vil udgøre 40 procent af Europas befolkning. Newsweek maner til besindighed: så mange muslimer er der slet ikke i Europa. Artiklen refererer en undersøgelse fra U.S National Intelligence Council, der opstiller en række mulige scenarier, hvoraf »det mest aggressive« lyder på, at antallet af muslimer i Europa kan stige fra godt 20 millioner i dag - ca. fem procent af befolkningen - til omkring 38 millioner i 2025, altså blot otte procent af den europæiske befolkning.

Så kan man spørge, hvorfor det overhovedet er relevant at tælle 'muslimer' i Europa. Hvad Newsweek da også problematiserer i sidste del af artiklen:

»Myten om Eurabien forudsætter eksistensen af et samlet Islam, en blok, der er i stand til kollektiv og potentielt farlig handling.«

Men, skriver Newsweek, et sådant samlet islam eksisterer ikke, hverken som sammenhængende teologisk forståelsesramme, eller i form af et politisk og socialt holdningsfællesskab blandt muslimer i forskellige lande.

Muslimskhed i kroppen

Et andet spørgsmål er, hvordan man tæller 'muslimer' i Europa. I langt de fleste europæiske lande er det jo forbudt at registrere folk efter religiøs overbevisning. Men det er ikke noget problem for Eurabien-ideologerne. For 'muslim' handler ikke så meget om religion som om krop og slægt.

»Det er den genealogiske baggrund i et muslimsk land, defineret som et land, hvor islam er den største religion, som afgør, om et menneske regnes for muslim,« skriver Malm i Hatet mot muslimer.

Dette kriterium må også statistikerne udgå fra, hvis de vil tælle 'muslimer' i Europa.

Malm efterprøver selv tesen om kolonisering via formering i Hatet mot muslimerne, fordi demografi er »et område, hvor de islamofobiske ideologer fremfører teser, som faktisk kan efterprøves mod virkeligheden«.

Malm fremviser herefter en række studier, der dels viser, at 'indvandrere' - i den udstrækning de har højere fødselsrate end 'indfødte' europæere - efter en generation har stort set samme fødselsrate som landsgennemsnittet, og dels at et land som f.eks. Iran har samme fødselsrate som Sverige, mens forskellen mellem Iran og Afghanistan er enorm.

»Islam har ingen demografisk profil,« skriver Malm.

Nødvendig borgerkrig

Det er især dette element i Eurabien-teorien - koblingen mellem tesen om demografisk kolonisering og definitionen af 'muslim' som et spørgsmål om genealogi snarere end religiøs praksis - der får Malm til at kalde den for gedigen racisme. Eurabien-teorien forudsætter, at 'muslimskhed' bor i kroppen, og at 'muslimer' skulle være nærmest forprogrammeret fra 'de arabiske lande' til at udføre planen om verdensherredømme - og for anden- og tredjegenerations-'indvandrere' må forprogrammeringen vel så afløses af fjernstyring. Måske via parabolerne i forstæderne?

I forlængelse af denne ide mener Eurabien-ideologer, at muslimer kan være »perfekt assimilerede på overfladen«, som Mark Steyn formulerer det, uden at det betyder noget - faktisk er de, som »ligner europæere«, de farligste, fordi de kan virke i det skjulte. Alle muslimer er potentielle homegrown terrorists, som f.eks. de, der slog til i Londons undergrund. Man skal ikke lade sig narre af 'muslimers' praksis og fremtræden, for det handler om »essensen af identitet, af loyalitet«, skriver Steyn. Han mener ikke, at den forestilling er racistisk, for det »handler ikke om race; det handler om kultur«.

Til dette anfører Malm, at hvis kulturen bor i kroppen og nedarves generation efter generation, er det svært at se forskel på kultursammenstødsteori og racelære.

Eurabien-ideologen Bruce Bawer er ikke i tvivl om løsningen på 'kultursammenstødet' mellem muslimer og Vesten: Det europæiske folk må indse, at alternativet for Vesteuropa vil blive »total kapitulation eller massefordrivelse«. Steyns forslag lyder: »I en demokratisk tidsalder kan man ikke overvinde demografien - undtagen gennem borgerkrig.«

Malm, Andreas: 'Hatet mot muslimer.' Atlas, 2009, 747 s., 195 svenske kroner fra bokforlagetatlas.se, ISBN 978 9173893497

Ye'or, Bat: 'Eurabia: The Euro-Arab Axis.' Fairleigh Dickinson University Press, 2005, 384 s., 20 britiske pund fra amazon.co.uk, ISBN 978 0838640777

Serie

Muslimer og Vesten

Seneste artikler

 • Er det slut med dæmonisering af Islam?

  9. januar 2010
  Nye bøger om hvorledes relationerne mellem 'de transatlantiske samfund' og den 'muslimske verden' kan forbedres er in. De sprøjtes ud på stribe i USA i disse måneder. Og der er et klart behov
 • Muslimer er under dobbelt pres

  10. november 2009
  Hver gang radikale islamister gribes i nye terrorplaner eller anretter endnu en blodig udåd, vokser mistroen og modviljen imod muslimer og muslimske indvandrere yderligere
 • Hader vesterlændinge islam?

  11. juli 2009
  Hvorfor forarges Vesten mere over iransk end over egyptisk valgsvindel? Hvorfor gør vestlige medier en myrdet iransk kvinde til hovedhistorie, men nedtoner, at en egyptisk kvinde i Tyskland blev myrdet, alene fordi hun bar hijab?
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lars Peter Simonsen

"Es lebe der Faschismus" ...

Lars Peter Simonsen

Ovenstående viser sig at være overskriften til en artikel i Der Spiegel, jeg fandt den efter at have skrevet det...
http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?id=14316954&top=S...

'at muslimer kan være »perfekt assimilerede på overfladen«, -, uden at det betyder noget - faktisk er de, som »ligner europæere«, de farligste, fordi de kan virke i det skjulte. Alle muslimer er potentielle homegrown terrorists'
og så er paranoiaens amokløb givet fri. Med den slags teorier er det ingen grænser for hvad man kan forestille sig af skjult ondskab og konspirationer fra muslimsk side. Mistroens gift vil forpeste alle forsøg at fremme forståelse og accept - for det er jo alt sammen led i en ond konspiration. Konsekvenserne af den tænkemåde er uhyggelige . Det adskiller sig ikke fra nazismens antisemitisme, det er de samme argumenter den samme syge logik.
Hvem var det der sagde: 'Der er intet at frygte udover frygten selv' ? - godt at huske på

Jeg er jo ikke den store fan af muslimsk indvandring, men her er kæden da hoppet helt af.

Det er jo det rene nazisme.

Ja Kim, men problemet er at nok største delen af SIAD og en god del af DF tager det for den skinbarlige sandhed.

Ah, mon dog.

Den store muslimskeuropæiske sammensværgelse er en komplet latterlig konspirationsteori på linie med de mest idiotiske af slagsen, jeg ofte skal høre fra den modsatte fløj i dette forum.

Her har sølvpapirshatten virkelig været i brug.

Heinrich R. Jørgensen

Kim Vibe,

jeg er svært bange for, at Thomas Holm har mere end ret, når han hævder at disse rablerier anses for den skinbarlige sandhed i mange kredse.

Realitetsfornægtende loonies og fantaster findes der desværre mange af. Om det skyldes religion, ideologi, frustration, eller om rablerierne placeres yderst til højre eller venstre, kan jeg ikke se har nogen betydning. Uanset hvad, er deres fundamentalisme en udfordring...

Kim Vibe, der er jo en populær og ofte citeret dansk bog, der hedder "I krigens hus", der tager teorien helt alvorligt.

Alexander Carolinus

Der er ingen tvivl om, at der findes kræfter i den muslimske verden, der ønsker at opnå total verdensdominans - præcis ligesom nogle zionister, frimurere og anglosaksiske NWO elitister ønsker det samme. Spørgsmålet er nok hvem der pt udgør den største trussel mod demokrati og valgfrihed.

William Jansen

Det her svarer til de Bush-kritikere som mener at han stod bag 9/11. De skal ikke have lov at komme i vejen for mere sober Bush-kritik.

Det her svarer til de Israel-kritikere som mener at jøder er bodysnatchers. De skal ikke have lov at komme i vejen for mere sober Israel-kritik.

Lad os lytte til artiklens advarende ord, men lad dem ikke komme i vejen for den nødvendige kritik af Islam.

William Jansen

Iøvrigt er Bruce Bawer en elendig researcher (læs: løgner). Tillad mig at citere et enkelt lille eksempel fra min egen anmeldelse af hans makværk 'While Europe Slept'.

WHERE OTHER AUTHORS MIGHT ADHERE TO FACTS, BAWER SIMPLY MAKES STUFF UP

I know this is a harsh accusation. Let me try my best to document it.

Quoting from the chapter ‘Before 9/11′, page 45:

In 2003, the Danish Supreme Court fined Pia Kjærsgaard of the Danish Peoples Party 50.000 kroner for making “racist” statements that were not racist at all.

First of all, I can hear you screaming ‘what the fuck is a sentence pertaining to 2003 doing in a chapter called “Before 9/11″‘, and I second your objections. But there is a much more severe problem with the statement above: IT IS SIMPLY NOT TRUE. It appears that Bruce Bawer combined two true stories into one false story:

Story no. 1: In march of 2003 Pia Kjærsgaard was fined 3.000 kroner for carrying pebber spray for self-defense (which is SO illegal in Denmark). This did not go to court as Pia Kjærsgaard turned herself in, and did not contest the fine.

Story no. 2: In June of 2003 Pia Kjærsgaard took a political rival to the Supreme Court over allegedly libelous statements (the rival had described one of Pia Kjærsgaards statements as ‘racist’). Pia Kjærsgaard was the plaintiff in the case. When Pia Kjærsgaard lost the case, she was ordered to pay 50.000 kroner to the defendant, thus covering the defendants legal expenses.

Now if we take some of the elements from Story no. 1 (Kjærsgaard being the defendant, Kjærsgaard being fined) and mix them up with elements from Story no. 2 (The Supreme Court, 50.000 kroner, the allegedly racist statements), then HEY! PRESTO! I’ve got myself a brand new story, that fits well with this book I am writing about them stupid Europeans…’

Seriously: This sentence could only have landed in the book through conscious and malicious manipulation, either by Bawer himself or one of his researchers.

http://bohemianrhapsody.dk/2009/01/09/why-i-gave-up-on-while-europe-slept/

Hvis man lytter til Camres taler eller læser Pittelkows og Flemming Roses artikler, står det klart, at de bestemt abonnerer på en - måske lidt vandkæmmet . udgave af omtalte konspirationsteori, hvis mest gentagne påstand er den om, at "muslimerne vil udgøre flertallet i Danmark om 20/30/50 år! (vælg selv).

William Jansen

@ Per Vadmand:

Der er en verden til forskel på at mene at vi står foran en demografisk forskydning, og at mene at den demografiske forskydning er styret af en konspiration.

Du kan læse op på demografien på denne glimrende blog:

http://logisksnit.blogspot.com/search/label/demografi

jan henrik wegener

Selvom man ikke tror på at der findes absolutte "blokke" i dagens verden betyder det da ikke at alt er problemløst, det er eller burde vel være nærmest banalt. Som "ikke "alle europæere mener det samme om alt, heller ikke alle muslimer, eller alle europæsike kritikere af denne religion eller alle forsvarere". Der er i høj grad spørgsmål om hvorlangt kritikere henholdsvis forsvarere vil gå og på hvilket grundlag. "Forsvaret" virker bestemt ikke altid så uproblematisk som det ofte fremstilles (tænk "Kære Bin Laden").

Det er vist ikke så meget angsten om de andres magtovertagelse der driver dette end meget mere angsten for at de, som "hvid", som mand og som kristen, ikke længere igennem disse karakteristika automatisk har social autoritet og højstatus.

Lars R. Hansen

Den islamisk verden er splittet og svag. Og der er naturligvis ingen samlet islamisk konspiration om at overtage Europa eller verden for den sags skyld - udover selvfølgelig den indbygget mekanisme alle missionerende religioner har - og som måske nok er særlig udtalt i islam.

Det betyder naturligvis ikke, at landene i Mellemøsten og Nordafrika ikke aktivt bruger samarbejdet med EU i deres respektive udvandrings-programmer, samt naturligvis søger at sikre og udvide deres udvandreres politiske, kulturelle og religiøse rettigheder i udlandet. Hvortil kommer at mange af de islamiske lande aktivt søger at fastholde deres udvandreres nationale identitet og religion fx. ved at udstationere imamer eller ved at nægte statsborgerskift etc.

Regeringerne i Mellemøsten og Nordafrika er udmærket klar over de har et næsten uoverkommeligt befolkningsoverskud, der vil destabilisere styrerne og samfundsordnerne, hvorfor de har en klar interesse i at Vesten åbner for indvandring - den interesse forfølger de naturligvis - men det har næppe meget at gøre med islam som sådan.

"Iran har samme fødselsrate som Sverige"

Iran har et ganske effektivt befolkningsprogram (og i øvrigt en ganske effektivt stats subsidieret udvandringspolitik), mens Sverige helt modsat søger at få deres befolkning til at få flere børn. Derfor kan man ikke uden videre sammenligne de to.

"...antallet af muslimer i Europa kan stige fra godt 20 millioner i dag - ca. fem procent af befolkningen - til omkring 38 millioner i 2025, altså blot otte procent af den europæiske befolkning.

Der er i dag over 50 mio. muslimere i Europa, hvoraf omkring de 20 mio. lever i EU.

Men ellers er det jo også en voldsom stigning U.S National Intelligence Council påregner - altså næsten en fordobling på på mindre end en generation - især når dette sammenstilles med den lave europæiske reproduktionsrate vil det have betydelige indflydelse på den fremtidige demografiske sammensætning.

Hvorom alting er - bliver de 'europide' befolkningsgrupper i Europa (både relativt og absolut) mindre og ældre, mens de 'ikke-europide' befolkningsgrupper (hvoraf muslimere udgør den største gruppe) i Europa fortsat bliver større - det er et faktum.

Hvis denne demografiske udvikling fortsætter - er det kun et spørgsmål om tid - førend de 'europide' befolkningsgrupper bliver minoriteter i Europa. Om det så tager 2, 4 eller 8 generationer er for så vidt underordnet.

Om det så er et problem er jo en smagssag - mange vil jo mene, at en fortsat større islamisk indflydelse i Europa vil være en berigelse.