Nyhed
Læsetid: 4 min.

Et frø af jødehad

Aksel Haaning beskriver i sin bog 'Antikrist', hvordan kristen-dommen fra evangelisterne til Luther opstiller et fjendebillede af jøder, som leder frem til holocaust. En alt for firkantet analyse, lyder kritikken fra teologer
Alex Haaning har ksabt debat med sin bog.

Alex Haaning har ksabt debat med sin bog.

Kultur
28. november 2009

Blev baggrunden for holocaust etableret i Bibelens evangelier? Det spørgsmål rejser lektor i religion, filosofi og historie på RUC Aksel Haaning i sin bog Antikrist. Ud fra de evangeliske beretninger om korsfæstelsen af Jesus er der opstået et fjendebillede af jøder, som gennem århundreder på forskellig vis har vist sit ansigt i europæisk kultur ved korstog, fordrivelse af jøder og ikke mindst hos Martin Luther. Hitler omsatte derfor under Anden Verdenskrig så at sige blot de allerede eksisterende fjendebilleder til praksis, lyder Aksel Haanings analyse.

Aksel Haaning møder dog stærk kritik fra både domprovst Anders Gadegaard og folketingspolitiker, præst og redaktør af tidsskriftet Tidehverv, Søren Krarup.

»At antisemitisme skulle stamme direkte fra evangelierne er en fortolkning, som er blevet brugt af kristendomshadere igennem tiden. Prøver man i stedet at forstå kristendommens hovedbudskab, ville man vide, at Det Nye Testamentes pointe ikke er, at det er jøderne, der slog Jesus ihjel, men at vi alle er skyldige i hans død,« siger Søren Krarup.

Den halve sandhed

Søren Krarup ser det som en fejltolkning at føre Anden Verdenskrigs jødeforfølgelser tilbage til evangelisterne.

»Hitler hadede jøder ud fra en racemæssig tanke. Ikke en kristen - og der er ikke noget, der er så fjernt fra hinanden som kristendommens budskab og nazismens gerninger. Hitler hadede jo også kristendommen, men misbrugte selvfølgelig Luther.«

Også domprovst Anders Gadegaard er kritisk over for Haanings forehavende.

»Det er en mørk side af den kristne udviklingshistorie, som er sund at fokusere på; især i en luthersk kirke Men samtidig er det også kun den halve sandhed. Haaning beskriver ikke den anden side af historien, som består i, at der også har været et broderligt forhold mellem kristne og jøder. Jesus lægger selv vægt på, at han var jøde,« siger Anders Gadegaard, der blandt andet peger på det projødiske engagement, der er hos mange kristne.

»Jeg mener, Aksel Haaning begår en fejl ved at bære ved til det bål om, at Det Nye Testamente indeholder et kraftigt fjendebillede af jøderne, når det tværtimod i høj grad betragter det jødiske folk både som forudsætning og målgruppe.«

Professor i teologi Martin Schwarz Lausten og forfatter bag et seks-bindsværk om forholdet mellem den danske kirke og jøder giver i højere grad Aksel Haaning medhold i hans udlægning af jødehadets oprindelse. Men som Anders Gadegaard understreger han, at det er en analyse, der kræver en række modifikationer.

»Det er rigtigt, at der i Lukas- og Johannesevangeliet fremsættes et fjendebillede af jøder. Men det er vigtigt at bemærke, at det er et religiøst polemisk fjendebillede,« forklarer Martin Schwarz Lausten.

Nye fjender

Haaning beskriver blandt andet i Antikrist, hvordan nazisterne direkte benyttede Luthers bog Jøderne og deres løgne i deres propaganda. En bog, som Søren Krarup har stået bag en udgivelse af på dansk i 1999.

»Vi udgav bogen, fordi vi syntes, det var et vigtigt teologisk skrift. Bogen gør opmærksom på, hvor modsætningerne er mellem religionerne som et argument mod ideen om, at vi alle tror på den samme Gud. Det ser jeg ikke som det samme som at skabe fjendebilleder, men som at fastholde kristendommens dogmer,« siger Søren Krarup. Han mener ikke, det er et problem for den lutherske, kirkelige tradition, at Luther rasede mod jøderne, da den hårde tone var kendetegnende for samtidens retorik.

At der i Luthers skrifter om jøder kunne ligge en del af kimen til nazisternes jødehad vækker derimod genklang hos Martin Schwarz Lausten

»Luther overskrider i modsætning til evangelierne de teologiske bevæggrunde for sit jødehad, og det er stadig en gåde for teologer, hvorfor det skete. Luthers vrede mod jøder begynder ved et teologisk spørgsmål, men det skæbnesvangre ligger i det øjeblik, han går ud over det felt. Det er derfor udtalelser, som man ikke kan undskylde med datidens hårde retorik, for også samtidens teologer tog afstand fra Luther i denne sag,« forklarer Martin Schwartz Lausten.

Han påpeger dog, at Luthers andel i et jødisk fjendebillede hos nazisterne skal ses sammen med andre faktorer som den tyske nationalisme og racetænkningen.

»Kogt sammen er der ingen tvivl om, at Luthers skrifter om jøder også blev udnyttet til at frembringe jødehadet under nazismen,« fastslår Martin Schwarz Lausten.

»Det er forskernes rolle at udrede, hvad der har været religiøst betinget i forhold til kristnes vrede mod jøder, for selvfølgelig er der en diskussion jøder og kristne imellem, om for eksempel hvem Jesus var, men det behøver ikke lede til forfølgelse. Men man må desværre sige, at det religiøse har leveret meget materiale, som politikere og statsledere har kunnet bruge til at skabe fjendebilleder. Det dukker også op i dagens Danmark i forbindelse med holdningen til muslimer.«

Fjendebillede udvikles

At fjendebilleder netop er i forandring understreges af journalist og ph.d i Jødiske Studier Heidi Laura.

»Det er besnærende at forestille sig jødehad som et frø, der plantes og derefter bare vokser og forgrener sig. Men i praksis er alle kulturer og også deres fjendebilleder i konstant rivende udvikling, så når man trækker på gammelt stof sker det typisk snarere for at legitimere tidens nye holdninger,« forklarer Heidi Laura med en henvisning til nutidens muslimske fjendebillede eller tidligere tiders af osmannerne.

»Det er snarere stereotyperne, vi skal se nærmere på, for det er dem, vi konstruerer fjendebilleder med. Sjovt nok er det omtrent de samme stereotyper, vi bruger om og om igen til at skildre det fremmedartede og skræmmende,« siger Heidi Laura og uddyber.

»Jeg kan derfor ikke se, at jøder skulle have haft en særstatus her. Andre fremmede eller marginale typer skildres også som hykleriske, bedrageriske og så videre. I stedet opnår man ved at operere med en sådan essentialisme ved forestillingen om, at kristendommen skulle rumme et essentielt had til jøder, at man på uheldig vis reducerer jøderne til en helt passiv offerrolle. Men ser man tilbage på forholdet mellem jøder og kristne, har det været præget af gensidig polemik og gensidig stædig afvisning. Det er måske nok et søskendeforhold, men et meget kompiceret ét.«

Aksel Haaning blev interviewet i torsdagens bogtillæg.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Tom W. Petersen

Angående artiklen om Aksel Haanings bog:

Det er mit indtryk, at en af teologiens vigtigste funktioner er at udøve damage control ved at bortforklare de mange uspiselige dele af religionen. Bl.a. mange af de synspunkter, fundamentet under den danske folkekirke, Martin Luther, står for. Men man kan gå bag om alle forsøgene på at undskylde hans udtalelser med, at tonen på reformationstiden var generelt grov, etc. og læse ham selv. Jeg citerer om jøderne:

"De er de rigtige Løgnere og Blodhunde… Aldrig nogensinde har Solen skinnet paa et mere blodtørstigt og hævngerrigt Folk end dette…" "Vogt dig derfor for Jøderne og pas paa, hvor de har deres Skoler, da disse ikke er andet end en Satansrede, hvori der kun findes Indbildskhed, Løgn og Modbydelighed…" "Derfor giver man dem i Historien ofte Skyld for, at de forgifter Brøndene, stjæler Børn og udsuger deres Blod… De siger ganske vist nej. Men enten det er saadan eller ikke, saa ved jeg vel, at det ikke mangler den paa fuldstændig Beredvillighed dertil, dersom det kunne lykkes dem hemmeligt eller aabenlyst at gøre dette i Gerning." "De lever hjemme hos os, under vor Skærm og Beskyttelse, de bruger vort Land og vore Veje, vore Marker og Gader, og imens sidder Fyrsterne og Øvrigheden og snorker med aaben Mund, tillader Jøderne at tage af deres Punge og Kasser, at stjæle og røve, hvad de vil… Thi Jøderne, der er Udlændinge, havde jo bevisligt intet, saa hvad de har maa være vort." "Saa er det vel ogsaa vor Fejl, at vi… ikke slaar dem ihjel, men tiltrods for alle deres Myrderier, Forbandelser, Laster, Løgne og Skændselsgerninger lader dem sidde frit hos os, beskytter og skærmer deres Skoler, Huse, Liv og Gods, saa de kan dovne og føle sig trygge og trøstigt kan udsuge os for vore Penge og vort Gods. Og yderligere kan spotte os og spytte paa os, og tilsidst blive saa mægtige, at de for vore store Synders Skyld kan slaa os ihjel, tage alt vort Gods, hvad de dagligt beder om og haaber maa ske." "..de er en svær Byrde for os, en Plage, Pestilens og lutter haard Ulykke for vort Land." "Hvad skal vi Kristne nu gøre med dette fordærvede, fordømte Jødefolk?"
Luther siger, at man bør brænde deres synagoger og deres boliger, tage deres skrifter fra dem, forbyde undervisning i jødedom, fratage dem enhver retsbeskyttelse, forbyde dem at tage renter af lån (her benævnt åger) og sætte dem til hårdt legemligt arbejde – og iøvrigt drive dem ud af landet, hjem til deres land ved Jerusalem.

Der er MEGET mere af samme skuffe, men lad dette være nok. Der er meget kort vej herfra og til nazismen.

Det bliver en årelang diskussion om Jødehad og Nazisme og Holocaust indtil modige forfattere en dag tør indsætte de manglende elementer i ligningen.

Tag f. eks Reinhard Heydrich som ledede Wannsee- konferencen hvor Holocaust blev besluttet.
Om Reinhard Heydrich kan læse bl.a følgende på Wikipedia:
>>> Påstande om jødisk afstamning
Der verserede rygter om, at en af Heydrichs bedsteforældre var jødisk. Hans farmor, Ernestine Wilhelmine Lindner, fik i sit første ægteskab med Reinhold Heydrich flere børn, deriblandt Heydrichs far. Som enke giftede hun sig igen med en låsesmed Gustav Robert Süss. Han var som sine forældre medlem af den evangelisk-lutherske menighed og altså ikke jøde, men Süss er et jødisk efternavn som i Lion Feuchtwangers roman Jud Süss fra 1926.

Lina Heydrich fortæller i sin selvbiografi, at få uger efter brylluppet anmeldte Heydrichs kammerater fra marinen ham til distriktslederen for NSDAP i Halle, fordi de mente, at han egentlig hed Süss til efternavn og var jøde. 6.juli 1932 skrev distriktslederen til Gregor Strasser at "der er grund til at tro, at Halle-manden som udpeges som vedkommendes far, er jøde". Allerede i 1926 var Heydrichs bror Heinz blevet nægtet medlemskab i en fægteklub i Dresden, fordi han blev regnet som jøde. Rygtet om, at familien var af jødisk ophav, kom til at forfølge Heydrich hele hans liv.

Parti- og SS-karriere
1931 blev han medlem af NSDAP og SS, og 1. marts 1934 Gruppenführer. Han deltog i opbygningen af sikkerhedstjenesten (SD). Fra 1936 var han chef for sikkerhedspolitiet (SIPO) og SD (CS-SD). Han baserede sin angiverstat på Loven om ondsindethed af 20.december 1934, som gjorde det strafbart at fremføre påstande egnet til at undergrave folks tillid til partiledelsen. Bare i løbet af 1937 blev 17.168 personer anmeldt efter denne lov. [5]

Efter NSDAPs magtovertagelse hjalp Heydrich Hitler med at fremgrave hemmeligheder om politiske modstandere, og han byggede efterhånden et stort arkiv op. SDs udenrigschef, Walter Schellenberg, hævder, at Heydrich straks fik øje på et andet menneskes svagheder og "registrerede dem både i sin egen fænomenale hukommelse og i sit kartotek", der også omfattede partifæller. Specielt holdt han mulighederne åbne for, at Hitlers farfar kunne være jøde, og at der kunne være jødisk blod i Himmlers slægt. Joseph Goebbels' sidespring og Hermann Görings frådsen og korruption blev også behørigt noteret. Heydrich gik så langt, at han åbnede et bordel kaldet Salon Kitty i Giesebrechtstrasse 11 i Berlin, hvor alle værelser var aflyttede, i håb om at de prostituerede kunne aflokke de celebre gæster betroelser, han kunne drage nytte af; men det kom der dog aldrig noget ud af <<<.

Her læser man direkte at Hitlers farfar kunne være Jøde og at der kunne være jødisk blod i Himmlers slægt.

Sættes disse oplysninger ind i regnestykket om jødehad og Holocaust - kan menneskelige hjerner givet komme til at bruge år på at fatte den alternativt mulige sandhed om f.eks Holocaust - specielt når "arkitekterne" bag Holocaust - Hitler og Himmler og Heydrich muligvis selv er af jødisk afstamning !

Jeg mener at Aksel Henning har fat i den lange ende. At antisemitismen er indbygget i kristendommen (ikke den oprindelige jødiske udgave som ingen kender i dag, men den kristendom som vokser ud af Paulus forkyndelse, og tager fart i andet århundrede), og dermed gør sit til, at antisemitismen er så vedværende i kristne samfund. En svaghed ved argumentationen er den nærmest idehistoriske tilgang. Det er sjovt at se de bukkespring som Søren Krarup og Co. Gør for, at bortforklare det kristne had, som de selv har været ude og sået. Ak ja – som man så, således høster man, var der engang en jødisk rabbiner der sagde! Når Krarup siger at” Hitler hadede jøderne ud fra en racemæssig tanke. Ikke ud fra en kristen- (tanke)” så kan han måske forklare os hvad et sådan kristent jødehad egentlig går ud på og måske kan han ved samme lejlighed forklare hvorfor det er mere etisk forsvarligt, at hade jøderne på den kristne måde, end det er at hade den på baggrund af racemæssige fordomme! Måske skulle Søren Krarup, Martin Schwarz Lausten og Heidi Laura bare bide i det sure æble og indrømme kristendommens bidrag til Auswitz ligesom pave Johannes Paul 2. faktisk gjorde idet han opfordrede til: ”selvransagelse for det ansvar, som de (kristne) også har for vor tids ondskab”. Selvransagelse er måske ikke så udbredt blandt evangeliske kristne?
PS: Jens Catlow pseudovidenskabelige, og stærkt national socialistiske udredning, om jøder og jødeforfølgelser, ville have sendt ham i tugthuset under Nürnberg processen.

Claus Overskov
..."Jens Catlow pseudovidenskabelige, og stærkt national socialistiske udredning, om jøder og jødeforfølgelser, ville have sendt ham i tugthuset under Nürnberg processen"....

Nå - Nå - Min Tekst er da ellers sakset fra Wikipedia - !
Jeg har blot tilladt mig at gøre opmærksom på visse interessante detaljer !

Med Wikipedia er det som med Reader's Digest ikke et sted som er så pålidelig at det gør noget! Men skide være med det – det er din måde at dreje og vende tingene på der er så genkendelige. Hvor vil du hen med din snak?

Jens Catlow:

Ikke rigtigt. Det som jeg går ud fra at Claus Overskov hentydede til (og som jeg i hvert fald bed mærke i) var helt din egen, nemlig følgende:

"Sættes disse oplysninger ind i regnestykket om jødehad og Holocaust - kan menneskelige hjerner givet komme til at bruge år på at fatte den alternativt mulige sandhed om f.eks Holocaust - specielt når “arkitekterne” bag Holocaust - Hitler og Himmler og Heydrich muligvis selv er af jødisk afstamning !"

Claus Overskov

Hvis debat er ment til at skabe enighed om en sag er det spild af min tid at debattere mod dig - enige bliver vi aldrig.

F. eks kan jeg ikke hverken genkende eller bifalde dine udfald mod Kristendommen der netop lærer mennesker at møde andre mennesker med barmhjertighed og forståelse og kærlighed.
Det kristne livsyn kommer i høj grad også Jøderne til gode. På trods af alt hvad Jøder har gjort og gør lærer Kristendommen, at man bør bedømme også hver Jøde for sig og indse at en Jøde - Jøderacens negative rygte til trods - også blot er en lille uskyldig sjæl - ihvertfald til det er modbevist.
Derfor skal Kristendommen heller ikke påduttes skyld og årsag til Holocaust - uanset at personer der uretmæssigt kalder sig Kristne har misbrugt den Kristne platform til udfald og angreb mod Jøderne.

Hvad angår mine citater fra Wikipedia så er disse udsagn lige så vigtige som alle andre udsagn - der i denne verden med lige så god grund bruges til at dømme den ene eller den anden - det være sig via Sladderbladene eller Lovsystemet.

Hvordan du skal fortolke oplysningerne om Nazi-koryfæernes mulige jødiske genetik - må du selv afgøre.
Lige som andre mennesker er jeg dødtræt af ethvert negativt "fingeraftryk" der sættes på livet - det være sig fra Jøder eller ikke Jøder - men at jeg derfra skal begynde at tolke lige på denne problemstilling - Nej Tak.
Hvis der eksempelvis er Jøder der har et problem af at Nazi-"arkitekterne" bag Holocaust muligvis selv var af Jødisk afstamning - så kan de pågældende Jøder - værs'go selv foretage den nødvendige efterforskning af sagen.

@Jens Catlow. Interessant debat indlæg. Der er bare noget jeg ikke helt forstå så du kan måske uddybe et par punkter? Du skriver f.eks.” På trods af alt hvad Jøder har gjort” , kan du give et par eksempler på det? Og så skriver du længere fremme: ” Jøderacens negative rygte til trods” det kan du måske uddybe og samtidig forklare mig hvad du mener med begrebet ”race” for det er noget jeg aldrig har forstået! Så skriver du noget meget forunderligt som jeg slet ikke forstå: ” Nazi-“arkitekterne” bag Holocaust muligvis selv var af Jødisk afstamning”. Hvad mener du med jødisk afstamning i denne sammenhæng? Er der tale om noget genetisk? Og hvad for noget?

Claus Overskov

Jeg kan desværre ikke påtage mig at bruge mere tid på at forklare hvad der allerede er indlysende enkelt at forstå - specielt når du ikke VIL forstå !

@Jens Catlow. Du må meget undskylde men for mig er det ikke indlysende når du skriver: ”På trods af alt hvad Jøder har gjort”. Det må da være muligt for dig at komme med bare et lille bitte eksempel som kan underbygge din påstand. Ellers bliver det meget svært at tro dig i fremtiden. Hvad tænkte du på da du skrev det? Bare skriv løs. Det kan da ikke være så svært! Og kan du så ikke ved samme lejlighed oplyse mig om hvem du taler om når du skriver: ” På trods af alt hvad Jøder har gjort”. Er det alle jøder i fortid, nutid og fremtid og i alle aldre f.eks. nyfødte børn. Eller er det kun børn fra 3-4 års alderen, som er skyldige i det du ikke vil skrive? Du kan nok forstå at jeg er i vildrede og du har da en pligt til at underbygge de påstande du har fremkommet med!

Claus Overskov

…”Du må meget undskylde men for mig er det ikke indlysende når du skriver: ”På trods af alt hvad Jøder har gjort”. Det må da være muligt for dig at komme med bare et lille bitte eksempel som kan underbygge din påstand”…

Sætningen kunne og skulle nok have været : ”På trods af alt hvad Jøder ifølge rygterne og de herskende opfattelser har gjort”.
Her kan du jo læse Tom W Petersens øverste indlæg hvor Martin Luthers syn på jøderne kan studeres.
Derudover har jeg ikke meget at forklare og tillægge om jøderne.
Sandsynligheden for at jeg igen bliver misforstået er for stor.
Men ikke desto mindre er det da en kilde til forundring at spørgsmålet om hvorfor
at Nazi-Holocaust-"arkitekternes" - Hitlers & Himmlers & Heydrichs mulige slægtskab med den jødiske race – er blevet fortiet siden 1945.
Inden der igen råbes “Pseudovidenskab” om disse påstande – så bør man erindre at den sande historie om f. eks. 2. verdenskrig og Holocaust ofte læses bedst i de omkringfarende rygter og altså desværre ikke i historiebøgerne – der ofte kun kan levere rammefortællingen.
De jøder der i dag forfærdet må stille spørgsmålet - om Nazi-”arkitekterne” bag Holocaust selv var af jødisk ophav –har min sympati.
Og jeg kan kun opfordre til at dette spørgsmål bliver opklaret hurtigst muligt.
Men belært af erfaringer kan man god grund tro at den pågældende sag vil blive bortforklaret og gemt væk således at Kristendommen og Europæerne også i de næste 100 år skal være ”prygelknabe” i stedet for at få klarlagt om en obskur og ukendt “Subreligion” inden for "Jødedommen" kom til udtryk i Holocaust.
Også de næste 200 år vil der formentlig blive henvist til Holocaust og forventet at ”vi Europæere” kollektivt skal føle skyld og skam.
Så af hensyn til den Europæiske fremtid er det derfor egentlig også bydende nødvendigt at få klarlagt om disse Nazi-”arkitekter” bag Holocaust - Hitler, Himmler og Heydrich med flere - var af jødisk ophav; således at den kollektive byrde af skyld og skam over Holocaust der sansynligvis ligger misplaceret på Europæernes skuldre – kan blive fjernet for evigt.

Hvorfor overhovedet gå så meget op i 'jøderne', der jo blot er en religiøs minoritet, der blev spredt ud over romerriget ved landsforvisning for snart 2000 år siden.
Jødernes skæbne i Europa må iøvrigt om noget skræmme vor tids muslimske indvandrere - for det tager åbenbart mange hundrede år og utallige overgreb, før det går så galt, at den europæiske overmenneske-ideologi når til en smule besindelse.

@Peter Hansen. Rigtigt set - derfor har jeg heller aldrig forstået den udbredte holocaust fornægtelse, som trives så godt i muslimske samfund.