Baggrund
Læsetid: 6 min.

Værdidebat fra angstens musehul

Fatwaen mod Salman Rushdie fremkaldte protester og solidaritetserklæringer i vestlige medier - mordkomplotterne og attentatforsøget mod Kurt Westergaard har kun mødt larmende tavshed. Hvad grunden til dette kan være, diskuteres heftigt i tysk presse
Den tyske kommentator Andrian Kreye mener, at Muhammed-tegningerne hverken handler  om ytringsfrihed eller respekt for religiøse følelser. Det handler om Vestens manglende evne til realistisk at vurdere konfrontationen med den islamiske kulturkreds og dennes indflydelse på den muslimske diaspora på europæisk grund. Her ses Kurt Westergaard på et arkivfoto i sit kontor på Jyllands-Postens redaktion i Viby J.

Den tyske kommentator Andrian Kreye mener, at Muhammed-tegningerne hverken handler om ytringsfrihed eller respekt for religiøse følelser. Det handler om Vestens manglende evne til realistisk at vurdere konfrontationen med den islamiske kulturkreds og dennes indflydelse på den muslimske diaspora på europæisk grund. Her ses Kurt Westergaard på et arkivfoto i sit kontor på Jyllands-Postens redaktion i Viby J.

Mikkel Østergaard

Kultur
5. januar 2010

Nytårsdags akkurat forfejlede drabsforsøg mod tegneren Kurt Westergaard er som bekendt ikke første gang en dødsfatwa bliver forsøgt ført ud i livet. Men reaktionsmønstret har forskubbet sig i forhold til for 20 år siden, da Irans islamistiske og revolutions- og statsleder, Ruhollah Khomeini, satte en pris på Salman Rushdies hoved for forfatterens udgivelse af sin romanen De sataniske Vers.Dengang var protesterne over dødstruslen og solidaritetstilkendegivelser med den fatwa-ramte fremherskende i de liberale demokratiers offentlighed.

I dag synes der at have indfundet sig lammende tavshed - eller er det massiv træthed? - over den tilsyneladende ørkesløse strid mellem på den ene side dem, som forsvarer retten til at krænke blasfemisk og på den anden side dem, for hvem sådanne grænsesøgende ytringer må kalde på fordømmelser og opfodringer til mord.

Fatwaen mod Rushdie har indtil videre har båret mindst én morderisk frugt: Det lykkedes at tage livet af hans japanske oversætter, Hitoshi Igarashi. Siden måtte også den hollandske filminstruktør og islamkritiker Theo van Gogh lade livet for sin 'gudsbespottelse', knivdræbt af en rasende islamist.

At et klimaskifte er indtrådt over for islamistisk intimidering er påstanden i et indlæg i det indflydelsesrige tyske ugemagasin Der Spiegel af den polsk-tyske journalist Henryk Broder, der er kendt for sine islamkritiske synspunkter - han udgav i 2006 udgav en bog om europæernes eftergivenhed over for islam, Hurra, wir kapitulieren. Også dengang med Rushdie var angsten først håndgribelig, husker Broder i sin Spiegel-artikel. For i Tyskland var der til at begynde med intet forlag, som ønskede at udgive De sataniske Vers.

I brechen for Rushdie

Men så var det, at Günter Grass og andre fremtrædende tyske forfattere tog skridt til at udsende den på et til lejligheden stiftet forlag, der fik navnet ARTIKEL 19 (paragraffen i FN's menneskeretserklæring, der fastslår ytringsfrihed som grundlæggende rettighed, red.). Mange andre rykkede nu ud til forsvar for Rushdie, deriblandt Tysk PEN, Oskar Lafontaine, Nobert Blüm og Hans Magnus Enzensberger - ifølge Broder var det »den bredeste koalition i Forbundsrepublikkens historie«.Et principforsvar for ytringsfriheden burde vel kunne mobilisere tilsvarende bred tilslutning, uanset om den truede part er romanforfatter eller karikaturtegner? Nej, sådan gik det slet ikke i Tyskland, beklager Broder sig. For den 'krænkede' part var reaktionen dog den samme: I 1988 demonstrerede millioner af muslimer verden over fra London til Jakarta - uden at have læst Rushdies bog, og det gjorde millioner af muslimer igen 17 år senere - og kun de færreste havde overhovedet set Jyllands-Postens Muhammedtegninger.

Men denne gang var der ingen tyske forfattere og intellektuelle, der ville være med til at danne vognborg om Kurt Westergaards ytringsfrihed - ja, flere, deriblandt samme Günther Grass, udtrykte nu ligefrem forståelse for »muslimers krænkede følelser« og de dermed forbundne voldsomheder, som ifølge Grass måtte forstås som »et fundamentalistisk svar på en fundamentalistiske handling«.

Grass gik så vidt som til at sige: »Vi har fortabt retten til at søge beskyttelse under de frie meningsytringers tag.«

Og mange, deriblandt SPD-partiavisen Vorwärts, sammenlignede JP-karikaturerne med »antijødiske tegninger fra Hitlertiden«.

Dagens parole var med teaterdirektør og medlem af Europa-Parlamentet for De Grønne, Claudia Roths ord: »Deeskalation beginnt zu Hause« (konfliktnedtrapning begynder hjemme).

I tråd med dette vovede kun de færreste tyske medier at vise de ifølge Broder fuldstændig »harmløse« Muhammed-tegninger eller foretrak at vise dem tildækkede, som ville de følge psykoanalytiker Hors Eberhard Richters råd:

Vi er skræmte af terror

»Vesten må undgå alle provokationer, som kan fremkalde følelser af fornedrelse og ydmygelse i den islamiske verden«.»Uvist var det, om Richter også er den opfattelse, at Vesten fremkalder følelser af fornedrelse og ydmygelse i den islamiske verden, når den tillader sine borgere at gå med miniskørter, nyde svinekød og legalisere homoægteskaber,« polemiserer Henryk Broder.

De forstående reaktioner, fortsætter Broder, var i alle tilfælde »udenomssnak« og udtryk for, at debattørerne var »krøbet i angstens musehul«.

»For der var jo sket noget imellem Rushdie-affæren og karikaturstriden: 11. september, terroranslagene i London, Madrid, Bali, Jakarta osv. - anslag, som mange kommentatorer også tolkede som udtryk for fornedrelse og ydmygelse i den islamiske verden. På baggrund af trusselskulissen forekom det nu mere fornuftigt - og frem for alt langt mere sikkert - at forkynde 'respekt' for religiøse følelser frem for at stå fast på ytringsfrihed.«

Men, og her vi fremme ved en central pointe i Broders indlæg, ikke blot begynder konfliktnedtrapning i hjemmet. Den slutter desværre ved hjemmets dørtærskel:

»For den anden side har ikke tænkt sig at deeskalere. Fatwaen mod Salman Rushdie står stadig ved magt, og attentatet mod Kurt Westergaard var kun seneste forsøg på at eksekvere en dødsdom for noget, som er helt uden strafbart grundlag.«

Og Broder konkluderer: »Islam er måske i teorien en fredelig religion, men i praksis ser det ikke sådan ud«, hvorpå han supplerer med endnu et eksempel:

»Midt i Berlin bor der en tysk-tyrkisk advokat, som har måttet gå under jorden, fordi hun udgav en bog. Der var ikke en eneste Muhammed-karikatur i den, men alene titlen var en stærk nok provokation: Islam behøver en seksuel revolution.«

Plumpe tegninger

Broders præmis om at Rushdie og Westergaard befinder sig på samme principielle plan, forkastes dog af en anden tysk kommentator, Andrian Kreye fra Süddeutsche Zeitung:

»Man kan på ingen måde sammenligne et værk fra verdenslitteraturen, hvor en af vor tids klogeste forfattere (Rushdie) på højeste kulturhistoriske niveau går i clinch med religiøse spændinger fra sit hjemstavnsland, Indien, med en danske vittighedstegners plumpe løjer.«»Hvor førstnævnte er et intellektuelt mesterværk, som skal forsvares, er sidstnævnte en bevidst provokation, der er omtrent lige så intelligent som at gøre forsøg på at tæmme en tiger ved først at vifte den om næsen med en kotelet og derpå fjerne den igen.«

Kreye ser fokus for »værdidebatten« et andet sted:

»Det handler hverken om ytringsfrihed eller respekt for religiøse følelser. Det handler om Vestens manglende evne til realistisk at vurdere konfrontationen med den islamiske kulturkreds og dennes indflydelse på den muslimske diaspora på europæisk grund. I Vesten går værdidebatten principielt ud fra, at vores værdikanon - frihed, lighed, demokrati og menneskerettigheder - er noget, resten af menneskeheden sukker efter at få del i.«

Men dette er en grundlæggende misforståelse, mener Kreye:

»Islams værdikanon er slet ikke den diametralt modsatte af den jødisk-kristne, men visse værdier er grundlæggende uforenelige: Frihed og demokrati er ikke livsformer, som den islamiske verden ser som højeste udviklingstrin. En adskillelse mellem kirke og stat står heller ikke på dagsordenen.«

Ting værre end døden

Erdnu mere ømtåleligt er forholdet til ytringsfrihed, betoner Kreye og henviser til, hvordan muslimers fornemmelser for Profetens uantastelighed blev udnyttet af amerikanske forhørsspecialister i Guantánamo Bay og Abu Ghraib i Irak. I disse lejre »foregik der systematiske krænkelser af religiøse følelser: Koranskænderier, trusler om at måtte bede halvnøgen osv. Men for en from muslim er sådanne fornedrelser »værre end døden«, hævder Kreye og citerer her islam-eksperter som Bernard Haykel.Heri ligger dog ikke, må vi forstå, at så er hver en from muslim disponeret for at myrde 'blasfemiske krænkere'. Det handler om politik.

»For de radikale strømninger i den islamiske verden er fornedrelsen fra Vesten ledemotiv for mobilisering. Den, der vil forsvare ytringsfriheden over for islam med provokerende karikaturer som Jyllands-Postens kulturredaktør, Flemming Rose, eller ved at recitere De sataniske Vers i en moské, som Günter Walraf planlagde for et par år siden, erobrer intet nyt land for vestlige værdier. Det leverer blot mere stof til en debat, som tilsyneladende ingen ende vil finde. For vores grundværdier er ikke til forhandling. Og med Gud kan man ikke diskutere,« mener Kreye.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jens Thorning

Henryk Broder er kendt for sine evindelige bebrejdelser mod tyskerne for manglende anger og selvransagelse, skønt man næppe kan forestille sig noget andet folk, der er bedre til det - alene tanken om en selvanklagende dansker er jo absurd, men ifølge Fogh-regeringen I-II er den slags vist også mere eller mindre forbudt - og så blev han herostratisk berømt, da han lod sig overfalde på Christiania efter en, må man formode, veltilrettelagt plan, for at overtræde advarslen på Stadens Gågade om "No Photo".

Jonas Ørting

Der er mig bekendt ingen stat der har udstedt dødsdom over Westergaard. Hvem havde interesseret sig for Rushdies skæbne hvis han 'bare' var blevet overfaldet af en tilfældig somalier?

Den kære Kreye er på alvorligt dybt vand med sin sammenligning mellem islam og kristendommen – den borgerligt-demokratiske retsstat er på ingen måde et produkt af kristendommen eller dennes værdier. Mage til historieløshed skal man da lede længe efter.
Tværtimod er det den historiske udvikling og folkelige kamp der har givet os de demokratiske rettigheder – der er intet guddommeligt over dem, og som det så glimrende demonstreres i disse dage er de hverken universelle eller evige.

Det er heller ikke hos islam man skal lede efter den største trussel mod demokratiet. En ganske kort gennemgang af de største nyere anslag mod de demokratiske rettigheder peger et ganske andet sted hen:
* Defacto afskaffelsen af brevhemmeligheden
* Kriminaliseringen af politisk protest
* Indskrænkelserne i demonstrationsretten
* Særlove mod enkelte grupper
* Registreringen af vores gøren og laden
* Politiseringen og militariseringen af politiet
* De facto legaliseringen af (nye former for) tortur
osv. osv.

Næh, alt det har 'vi' såmænd klaret helt selv – og der er et betænkeligt sammenfald mellem de der i stor stil 'advarer' mod truslen fra islam, og de der kæmper allerhårdest for at indskrænke vores frihedsrettigheder yderligere.

Svend W. Jensen

Hvad er det, der gør, at der ikke kan tages entydig afstand fra religiøst idioti, når det viser sig?

Den provinsielt selvsvingende danske presse har i den forgange uge nået hidtil usete hysteriske højder. Dagbladet Information holder sig sandelig heller ikke tilbage!

Den eneste danske journalist, der har skrevet noget sagligt og velbegavet om sagen vedrørende Kurt Westergaard er Karen Thisted.

Hun skriver blandt andet:

.”Det har intet med ytringsfrihed at gøre at blive ved med at råbe op om sig selv og sine kunstneriske rettigheder, og jeg er så irriteret over, at vi danskere skal blive ved med at lide under, at Kurt Westergaard ikke kan få nok af sine fem minutters berømmelse.”

Så kort og præcist kan det faktisk siges! Karen Thisteds kloge ord kan læses her:

http://ekstrabladet.dk/nationen/article1277653.ece

Inger Sundsvald

Hvis jeg, hver gang jeg udtaler mig, skulle tage ”entydig afstand” fra alle idiotiske tanker og handlinger, så kunne jeg få nok at gøre.

Jeg kan sige så meget, for mit vedkommende, at jeg har ikke tænkt mig at tilfredsstille disse behov for og krav om ”entydig afstandstagen”.

Hvis det generer nogen, så er det bare ærgerligt. Verden må klare sig uden min fordømmelse.

Landsbytosserne er heldigvis let genkendelige, uanset hvad de kalder sig. Og heldigvis behøver man ikke at reagere.

Jane Smidtfelt

Det er bare en tegning. Er der virkelig nogen der fortjener at dø over en tegning?

Thorsten Lind

."Clashes of Civilisations", er blevet en selvopfyldende profeti, med "Den Vestlige Verden",
som AGRESSOREN!!

At lilleput-nationen Danmark, er blevet frontkæmper i det Korstog, kan vi takke Fogh og Jyllands Posten for.

Kurt Westergaard er kun en lille brik i det spil,
en såkaldt "nyttig idiot".

I den påståede kamp for YTRINGSFRIHEDEN, er politikere på begge fløje, i fuld gang med at afvikle demokratiet ( inkl. selvsamme ytringsfrihed ).
Danmarks "goodwill" i udlandet, har lidt ubodelig skade.....Det vil tage mange år, at rette op på det,
hvis det overhovedet er muligt.

Problemerne, Danmark står over for, er selvskabte,
og så længe HYSTERIET fortsætter.....
...så længe politikerne pøser benzin på bålet,
vil de kun vokse. Som borgere i Danmark,
er vi GIDSLER for en dybt uansvarlig politik,
som også omfatter krigsførelse, under fjerne himmelstrøg.

ANGSTEN for TERROR har sendt friheden ud i kulden....

Selvfølgelig skal Kurt Westergaard IKKE lade livet,
på den konto....Men nogen helt, det er han sgu´ikke!

( ....for en god ordens skyld: jeg er en arg modstander af ALLE former for terrorisme, inkl.
statsterrorisme........ ~~*~~ )

Niels-Simon Larsen

Jeg underviste engang en flygtning fra Syrien. Han belærte mig sådan ang. demonstrationer: ”Der sker intet spontant i Syrien”. Når man tænker på de optøjer der var i sin tid, havde de jo politiet som tilskuere.
Hvilket land med muslimsk dominans har ikke en øvrighed, der er frygtet af almindelige mennesker?
Religiøse fantaster findes der rigeligt af også i kristenheden, så hvorfor ikke bare se dem som det, der er?

Pedro Delgado

Jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om ovenstående artikel. Jeg ved dog med sikkerhed, at ytringen:

"At forsvare retten til at krænke blasfemisk"

er langt mere tro mod virkeligheden end:

"At forsvare ytringsfriheden".

Hvad gør man hvis man synes at begge parter i den oprindelige sag (Jyllandsposten/den danske regering OG den muslimske verdensøvrighed) var lige tåbelige, selvretfærdige og aggressive overfor hinanden?

Sætter sig ned og tuder i en krog?

Synes bestemt det er tåbeligt og forkert at kræve at man ikke må afbilde profeten Muhammed, osv. Selvfølgelig må man det.
Men med en bombe i turban'en, og efterfølgende statslig afvisning af diplomater..... det skal man altså ikke være cand. scient. pol. for at vide er en grim fornærmelse af nogle andre spillere på verdensarenaen, som har nogle temmelig divergerende kulturelle værdier.
Men det er jo så netop det der er diplomatiets kunst: at snakke sig til rette med nogen, selvom man synes de er hamrende idiotiske og åndsformørkede, til gavn for den globale husfred.
Dén basale politiske spilleregel kunne Anders Fogh ikke tage sig af. Ergo har vi balladen.

Man var ude efter en reaktion, og man fik én.
Godnat og sov godt.

At agere på frygt og angst er minusværdier. Men hvem er bange?
Man anklager Per Ramsdal, men var det ikke journalisten på formiddagsbladet, der skulle under anklage, når han dog fortalte, at han havde udgivet sig for en person, der gerne ville hjælpe asylansøgerne imod lovens lange arm?
Og var det ikke redaktør Rose, der skulle på anklagerbænken, eftersom det var ham, der med sine ord søgte at udsætte andre for fare og sætte verden i brand.
Og ligeledes Lars Hedegaard fra det selvmodsigende Trykkefrihedsselskab? Om hvem Søren Krarup har skrevet forsvarsskrifter for, bl.a. i Berlingske 2.jan.: Hedegaard "véd nemlig noget om islams lære og praksis med hertil hørende holdning til kvinder...."
Alle disse ytringsglade folk, der lader som om de taler før de tænker, véd altså, hvad der sker, hvis man vil fornærme muslimer med en bombe i turbanen eller påstande om sexuelle krænkelser. Det må være dem, samfundet anklager!
Og alle disse yndefulde pandora'er i Trykkefrihedsselskabet, som vil begrænse muslimernes frihed, kan ikke holde æsken lukket, men lader alle ånderne slippe løs. Gad vide, om de nåede at lukke låget for den sidste, håbet?

Man sår vind, og høster storm - og bagefter er man forundrede???

Det er som om realiteterne fortoner sig i glemslens slør ?

Muhammedtegningerne er ret uskyldige set i forhold til hvad der iøvrigt i tidens løb er lavet af tegninger m v ( prøv f eks en søgning på internettet).

Det var først efter at nogle danske islamister/muslimer rejste rundt med delvist fordrejet tegningsmateriale og klynkede hos meningsfæller i mellemøsten m v, at sagen blev pustet op og rullede.

Var tegningerne blevet lavet i USA, England, Frankrig eller f eks Rusland, så ville man fra de radikale muslimers side næppe have turdet gøre noget af frygt for at få smæk - Danmark er bare et lille land, så det er risikofrit at gå løs på Danmark.

Og iøvrigt, så er vi vel blevet "svage" i vores forsvar af menneskerettigheder og ytringsfrihed - vi camouflerer vores svaghed med allehånde sofistikerede psykologiske og politiske spin, så at vi undgår at føle os dårligt tilpas, når vi ser på os selv..

Jimmi Thøgersen

Hvad gør man hvis man synes at begge parter i den oprindelige sag (Jyllandsposten/den danske regering OG den muslimske verdensøvrighed) var lige tåbelige, selvretfærdige og aggressive overfor hinanden?

Ja, så finder man sig i at blive stemplet som ekstremist-sympatisør af størstedelen af højrefløjen og racist af en del af venstrefløjen. Danmark er ikke bygget til sådanne nuancerede holdninger.

Jørgen Nielsen

Svend W. Jensen:

"Hvad er det, der gør, at der ikke kan tages entydig afstand fra religiøst idioti, når det viser sig?"

Fordi religion er kun rigtig "ond", hvis den er vestlig. Alle andre religioner (og afsporede lokale skikke) får udstedt livsvarigt carte blanche, fordi nogle mennesker render rundt med en så massiv White Man´s Burden (arvesynd) at de dårligt kan stå oprejst.

Læg hertil at de præmoderne handlingsmønstre og primitive kausalitetskæder, der i rigt mål kan observeres i Mellemøsten og omegn, er en torn i øjet på relativisterne og multikulturalisterne.

Disse ideologiske brugtvognsforhandlere, flagellanter og kulturelle selvhadere forsøger at bilde os på ærmet, at al kultur er pragtfuld og lige god (den vestlige dog undtaget), og hvis vi bare er tålmodige nok (og giver penge nok), så er de på omgangshøjde inden for et par generationer.

Der er ikke meget der tyder på det.

Hvis relationer til fx. de arabiske stater indebærer et livslangt knæfald og lefleri (læs: interkulturel kompetence, på ny-sprog), så vil jeg anbefale opførelsen af en helvedes bunke A-kraftværker og vindmøller i DK.

Det kan kun gå for langsomt.

Jens Thorning

Man må rose Thorsten Linds både engagerede og genenmført korrekte indlæg. Læg i øvrigt mærke til, at Fogh simpelt hen dekreterede, at tegning-sagen handlede om ytringsfrihed - dekreterede! Det ryster de stadig på hovedet af i udlandet. Hvad er gået galt for danskerne?

Svend W. Jensen

PH: ” Alle taler om, at man ikke må såre folks følelser. Men, hvor ville verden dog se anderledes ud, hvis det var fornuften man ikke måtte såre”.

Hvor går man hen og klager, hvis det er ens fornuft der såres, og når det ikke er anstændigt at udstede bandbuller (fatwaer) med dødsdomme mod krænkerne, her religiøse tågehorn med ansvar for religiøst idioti?

Med blod, sved og tårer er der siden oplysningstiden arbejdet hen imod at få sat religion på samfundsmæssig plads – med sekularisering at gøre religion stueren.

Vi har nu i en årrække oplevet en opblomstring af religiøs idioti, hvis ofre først og fremmest har været muslimske intellektuelle, men med spektakulære udløbere i Vesten og altså også Danmark.

Reaktionen fra nogle i den lokale andedam er plat uforståelig. Det har udviklet sig en venstrefløj (det kalde de sig selv), der har holdt totalt ophørsudsalg på de klassiske venstreorienterede dyder af religions –og kulturkritik.

Med et kompleks af omskrivninger, bortforklaringer og relativeringer er de ude i en besynderligt forsvarsposition af de religiøse mørkemænd med deres religionsidioti.

Denne fraktion af nyreligiøse højreorienterede, der har den frækhed at kalder sig venstreorienterede, svigter ikke alene de venstreorienterede idealer, men også alle de muslimer, der ønsker en befrielse fra religionsidiotien, men ikke fra deres religion.

Den nyreligiøse, højreorienterede såkaldte venstrefløj er med den manglende afstandstagende til det religiøse idioti, blevet det religiøse idiotis nyttige idioter.

I et telegram i Information i går tilkendegav det norske muslimske netværk LIM , at de ville demonstrere for Kurt Westergård under parolen:

“Respektér ytringsfriheden. Nej til vold og trusler”.

Bemærkelsesværdigt at opfordringen kom i avisen Klassekampen.

Tænk, at man i det nye årtusinde er blevet vidende til at den gode gamle venstrefløj er begyndt at forsvare religion og religiøse følelser!!!

Hvor fanden var det lige at det gik galt undervejs???

Gorm Petersen

Rigtig mange lovparagraffer har kun eet formål:

At forebygge selvtægt.

Blasfemiparagraffer såvel som andre paragraffer der skal forbyde "krænkelser" tilhører denne kategori.

En krænket person har mulighed for at gå rettens vej, og vil først ty til selvtægt, hvis denne ikke viser sig farbar.

Arbejdsløsheden er høj, og en ny global vareboykot af danske varer ville være højst uheldig på nuværende tidspunkt.

Har man brug for at praktisere "ytringsfrihed" kan jeg anbefale følgende øvelser, der næppe kan udløse handelsboykot.

1)
Find ud af hvordan rygmærket hos den lokale rockerklub ser ud. Lav en karrikatur af dette - tag den på og opsøg rockerne på deres yndlingsværtshus.

2)
Næste gang du møder på arbejde, så sig til chefen hvad du VIRKELIG mener om ham/hende (helst i de øvrige ansattes påhør).

Begge disse øvelser udmærker sig på 2 områder:

1)
Danmarks eksportmuligheder ødelægges ikke (i sin tid hindrede FETA-eksporten til Iran at DK udtalte solidaritet mod Rushdie).

2)
Sandsynlige gengældelses-aktioner rammer kun een selv. Ikke tilfældige s-togs passagerer.

Bent Kim Jepsen

NAIV DEBAT
Somom det betyder noget som helst for islams militante tilhængere, hvad vi skriver og tegner.
Somom vi kan undgå deres intimidering, hvis vi øver omfattende selvsencus.
Disse Islams soldater nærer et dødeligt had til hele vor vestlige kultur. De er opdraget til et patriarkalsk menneskesyn, der ikke kan døje vores frivole kultur. Vi er i deres øjne arrogante, depraverede hedninger.

Morten Kjeldgaard

Skal vi ikke lige slå fast, at antallet af ofre for terrorisme i Danmark er nær nul? Bare her over jul og nytår har vi oplevet indtil flere mord, og i løbet af næste år vil 500 mennesker miste livet i trafikken. Og op mod 3000 vil miste livet som følge af ringe rengøring på vore sygehuse.

Hvorfor så denne maleriske angst for terrorisme? Er der mon politiske kræfter der har en interesse i at holde gryden i kog?

Her på det seneste har vi iagttaget SF overtage DF-modellen for politisk spin, og hver morgen kan man i nyhederne læse at nu protesterer SF og DF imod dette, hint og det andet. Også SF er hoppet på terrorskræmmekampagnens vogn.

Det ville være ganske forfærdeligt hvis der skete Kurt Westergaard noget. Men nogen basal trussel mod vores demokrati er det ikke. Staten Danmark vil ikke bryde sammen, selv hvis det var lykkedes den somaliske øksemand at dræbe Kurt Westergaard. Livet ville fortsætte i morgen som i dag.

Derfor opfatter jeg anslaget mod Kurt Westergaard som en almindelig forbrydelse. Alle mordere har et eller andet som inde i deres egne hoveder retfærdiggør deres handlinger, men det har ingen betydning for hvordan omverdenen ser på forbrydelsen.

Gorm Petersen

Hvis de vil slå os ihjel under alle omstændigheder er der vel ingen anden løsning end at vi kommer dem i forkøbet og slår dem ihjel (Afghanistan ?).

Er det korrekt forstået ?

Man vil nødig opfatte Kurt Westergaard som et umælende får i ørknen. Han omgiver sig med folk af den straffende skole og er selv ude om øretæverne. De er dyre for os, men langt større straf venter os alle for at sætte verden i brand. Frihed?

Jørgen Nielsen

JPs forkætrede, satiriske streger blev jo først rigtigt interessante da en flok islamistiske spindoktorer (med dansk pas) turnerede Mellemøsten, med bagagen fyldt med hjemmelavede tegninger og mundene fyldt med (i bedste fald) halve sandheder.

Derefter dukker en samling selvretfærdige, fornærmede karriere-diplomater fra diverse diktaturstater op på scenen, og forlanger en undskyldning fra Statsministeren på vegne af en privatejet avis.

Allerede dér er vi jo helt ude på overdrevet indenfor manglende demokratiforståelse.

En privatejet avis der viderefører en hævdvunden europæisk, og dansk, tradition med satiriske tegninger der tager et aktuelt emne op og sætter det på spidsen, behøver vel næppe at forholde sig til censur forklædt som krav om "saglighed" og "respekt", fra mennesker der baserer deres liv på et 1200 år gammelt eventyr?

Og det var jo ikke fordi, at tegningerne ikke behandlede relevante emner såsom selvmordsterrorisme og kvindeundertrykkelse som jo i en vis grad klæber til islamismen.

Sagen blev bragt for en domstol - uden resultat. Og så er den vel ikke længere, medmindre der lurer en hævntørst i det skjulte?

Under alle omstændigheder må det understreges, at får man lyst til at dræbe andre mennesker på dette grundlag (og udtrykker man forståelse for disse afsporede "følelser"), er der behov for alvorlig selvransagelse - evt. psykiatrisk behandling.

Det er lige blevet oplyst at der skal ansættes 30 livvagter til Kurt Westergaards af den nette sum af 20 mio. om året. Jeg skal da lige love for ar den værdikæpende danske presse forstår at bruge samfundets og skatteydernes penge.

Utroligt at en lilleputnation som Danamrk har råd til den slags....

Svend W. Jensen

Jeg startede mine indlæg med : “Hvad er det, der gør, at der ikke kan tages entydig afstand fra religiøst idioti, når det viser sig?” og henviste senere til det norske muslimske netværk LIM , der i avisen Klassekampen tilkendegav, at de ville demonstrere for Kurt Westergård under parolen: “Respektér ytringsfriheden. Nej til vold og trusler”.

Og det krænker min fornuft, at man ikke umiddelbart kan tilslutte sig.

Herefter gik komplekset af omskrivninger, bortforklaringer og relativeringer i gang i den besynderlige forsvarsposition af religiøse mørkemænd med ansvaret for religionsidiotien.

Morten Kjeldgaard med en række nivellerende til meningsløshed (pseudo)argumenter om, at det hele ikke betød noget i den store sammenhæng. En argumentation, der stort set kan bruges om alt og at et mord på KW jo bare er et mord og dem er der jo så mange af med hvert deres motiv, men selvfølgelig med den rituelle afstandstagende fra brug af vold og trusler i almindelighed og så skulle legitimeringen være i orden.

Per Diepgen går helt anderledes håndfast til værks. KW er selv uden om ”øretæverne” og ”øretæverne” er vel at mærke mordtrusler og mordforsøg.

Gorm Petersen henviser til blasfemiparagraffer til forebyggelse af selvtægt, men synes at acceptere selvtægt, hvis rettens vej ikke var farbar (sic).

Hvis man skulle tage blasfemiparagraffer helt alvorligt, skulle al religion forbydes. Religionerne er indbyrdes ultimativt blasfemiske overfor hinanden og ifølge de fleste er du vantro uanset hvilken tro eller ikke tro du har og hvis du ikke kan forstå det, kan du blive udsat for en gang selvtægt – vold, trusler og mord.

Jens Thorning forsøgte i tråden om Biers film, der nu også er en krænkelse af nogle (religiøse?) idioters følelser, at anvende Günther Grass absurde argument om ”kunstnerisk kvalitet”. Hvis dette skulle gælde som betingelse for ytringsfrihed, skulle det store flertal bortset fra de selv –eller statsudnævnte skønånder have frataget ytringsretten.

Jeg er enig med dig i, at en del af reaktionerne fra muslimer kan forklares ved og skyldes, at de lever i stammesamfund, hvor det fungerende retssystemet er centreret omkring Ære/Skam begreberne, som vi med blod, sved og tårer fra Oplysningstiden og frem har kæmpet os ud af og sat det religiøse idioti - men ikke religion - på porten

Men den undskyldninger gælder ikke proselytterne her i landet med hele deres forløjede bortforklaringskompleks og det skal på ingen måde forhindre os i, at forsvare vores retssystem og frihedsrettigheder bl.a. ytringsfriheden.

Vedrørende artiklens indhold

Kommentarer omhandlende teologiske diskussioner og overordnede religiøse emner, henvises til artikler der omhandler disse emner. Emnet for denne artikel er vestlige mediers dækning af trusler mod tegneren Kurt Westergaard.

Debatvært
Espen Fyhrie

jens peter hansen

Karen Thisted synes ikke Kurt Westergaard er en helt. Jamen skal han da være det ??. Kurt Westergaard er udsat for et annonceret mordkomplot i simpel western stil. Dusør udbetales. En aflivning som Per Thomsen kalder det. Som var han et skadedyr.
Den der sår vind, høster storm, skriver Niels Mosbak. Som en udtalelse af Goebbels efter Krystalnatten.
Hvor langt ude kan vores medfølelse for bindegale terrorister blive???

Gorm Petersen

En forhånelse er en ytring, der giver udtryk for "foragt".

Den skal naturligvis omfattes af ytringsfrihed.

En forhånelse har normalt til formål at fremkalde "vrede".

Hvad så med en ytring, der giver udtryk for "vrede" ?

Hvis man forbyder sidstnævnte under henvisning til, at vrede kan føles som en trussel, frustrerer man jo begge parter.

Den krænkede fordi hun ikke kan få lov at give udtryk for sin "vrede" - og krænkeren fordi krænkeren ikke kan få bekræftet, at det faktisk lykkedes at fremkalde "vrede".

Er det paranoidt også at opfatte ytringer, der udtrykker "foragt" som en trussel ?

Det var der folk, der allerede i starten af 30-erne gjorde - de forlod Tyskland - og overlevede af samme grund.

Svend W. Jensen

Gorm Petersen,

Din ordleg med foragt, vrede og trusler ved du godt har sine juridiske afgrænsninger og hvornår disse grænser overskrides afgøres ad rettens vej.

Men til det væsentlige.

Mener du virkeligt, at jødeforfølgelserne i Nazityskland med KZ-lejre og det hele, i Sovjetimperiet med dets systematisk forfølgelse af anderledes politisk tænkende med Gulag og det hele og enhver diktaturstats vilkårligheder, skyldes for meget ytringsfrihed?!

Jeg er af den absolut diametral modsatte opfattelse, at diverse uhyrligheder kun kunne finde sted på grund af mangel på ytringsfrihed. Hvorfor skulle de ellers slå den ned?

At ytringsfriheden ved intimidering, trusler, terror med tortur og drab og internering var ophørt med påtvungen ”frivillige” selvcensur på alle planer. Alle var skræmt langt, langt ned i musehullet.

Og det er den samme form for ”frivillig” selvcensur og med de samme midler, som vi nu ser fundamentalistisk religion – religiøst idioti – føre sig frem med og tilsyneladende med resultat, hvad en hel stribe af tilfælde verden over dokumentere.

Jeg synes, ligesom diskussionen i Tyskland, der refereres til i artiklen, at det er stof til eftertanke også for proselytterne i andedammen, der i misforstået solidaritet, har solidariseret sig med de forkerte.

jens peter hansen

"Den der sår vind, høster storm, skriver Niels Mosbak. Som en udtalelse af Goebbels efter Krystalnatten."

Det er faktisk et citat fra det Gamle Testamente - Hoseas Bog...

Og man har vel på en eller anden måde forventet en reaktion fra muslimsk hold?
Eller var det bare et indenrigspolitisk stunt, der røg ud over grænsen?
Eftersom hele optakten var at Kaare Bluitgen hævdede, ikke at kunne finde en tegner til at afbilde profeten i en børnebog, der senere er udkommet, følte man sig altså foranlediget til dette mediestunt, og man kan vel ikke forestille sig at der "ingenting" skete ved dette?
Har man forventet et positivt udkomme af tegningerne?

Svend W. Jensen

Niels Mosbak,

Hvilken nederdrægtighed rettet mod muslimer, der er de første og største ofre.

Intimidering, trusler, vold, mord og terror er aldeles ikke reaktioner fra muslimer.

Det er reaktioner fra perverterede religiøse galninger. Det er deres og alene deres værk.

Gorm Petersen

Et par korrektioner:

Den mest markante udtalelse efter "krystalnatten" her til lands kom faktisk fra --

Yes - Jyllandsposten.

Den sluttede med: "Jøderne havde jo godt nok været rodet ind i mange slibrige affærer".

Hele mytologien er den samme: Vi er de forfulgte (krøbet i et musehul) - vi er ofrene - de pønser på at slå os ihjel (en verdensomspændende sammensværgelse).

Nu venter vi bare på at en mandsling med et lille overskæg skal kalde til hævn og gengældelse.

Hans fanklub har allerede gjort replikkerne klar. Udtryk som "perverterede religiøse galninger" vil han sikkert kunne bruge.

I virkeligheden har vi at gøre med en her til lands meget lille - og internationalt set totalt magtesløs gruppe. Eneste alternativ til at sprænge sig selv i luften (og håbe der ryger nogen med i købet) er at kaste med gedelort for nu at sætte det lidt på spidsen.

Hvis vi var blevet kostet rundt i manegen på samme måden af Israel og USA incl. medløbere havde vi været lige så vrede og magtesløse. For 20 år siden var det socialistiske bevægelser (f.ex. PLO) der var samlingsmærket. Nu er det Koranen - i morgen formentlig noget helt tredie.

At gøre en sådan befolkningsgruppe til en farlig magtfaktor krydser psykose-grænsen. Selv Hitler ville have været chokeret.

I stedet for pr. automatik at dæmonisere Pia K, skulle i hellere lytte efter hvad hun siger. Så ved i hvad i selv kommer til at mene om 2-3 år.

Hun er bare lidt kvikkere i pæren end jer andre.

Gorm Petersen

Skulle vi ikke allesammen sende Pia K, Pittelkow og Karen Jespersen en kollektiv undskyldning. Hvor var vi dog blinde.

GP

Hvorfor skulle nogen skylde Karen Jespersen (kamæleonen) en undskyldning? Hun har jo netop aldrig forstået at udtrykke hvilken holdninger hun selv tilhører?

Damen er jo komplet forvirret.

Gorm Petersen

Ikke desto mindre sagde hun for adskillige år siden, hvad alle Informations læsere nu synes at have indset. Pia K var faktisk endnu tidligere ude.

Hvis jeg kendte nogen, som altid var nogen år foran mig selv, ville jeg synes det var interessant. Tænk at kunne ringe til nogen og spørge:

Hvad vil min politiske holdning være om 2-3 år ?

Bortset fra dette er det tankevækkende, at mennesker som selv synes optændt af stor vrede, ikke kan fatte vredens anatomi hos andre.

Hvis Vesten (læs Israel og USA) sagde: Det vi elsker mest er Fedtmule og det vi hader mest er Anders And-

ja så ville hele den 3-die verden glemme alt om både socialisme og Koran og koncentrere sig om at hade Fedtmule og elske Anders And.

Hele den 3-die verden identificerer sig med de 1400 ofre for Gaza-aktionen. På Israelsk side var der 3 ofre.

Prøv at tage din egen vrede - multiplicer den med 1400/3 (ca. 467) - så har du en ide om de andres vrede - men kun en svag ide.

Michael Thomsen

Lige på sømmet:
Jane Smidtfelt siger:
Det er bare en tegning. Er der virkelig nogen der fortjener at dø over en tegning?

Hvor meget skal der koges suppe på disse tegninger? Er der ikke større problemer i verden end nogle ligegyldige (og ikke speciel sjove) tegninger fra en ligegyldig nordeuropæisk avis?

Kom nu religiøse og danske venstreorienterede freaks: klap hesten. Træk vejret. Find de rigtige problemer! Fx krig, hungersnød, klima.

Gorm Petersen

Ingen skal være i tvivl om at jeg er af den opfattelse af at Karan Jespersen tilhører en uddødende race. Alligevel har hun sine egne begrundelser for sine valg, der alligevel ligger uden for hendes forståelsessfære.

Jeg er af den opfattelse, at Karen Jespersen lever i sin egen fortid, som de fleste feminister, og mangler forståelse for hvad fremtiden medfører, mens hun har har fornemmelse for hvad islamistik politik medfører, af selvsamme årsager.

Derfor er det ufatteligt at diverse debattører ikke tilstrækkeligt udviser forståelse mellem politisk islam og demokrati, der er absolut uforenelige, hvis du spørger hvilken som helst iman.

Spørg dog disse tåbelige imaner? Jeg kan sige allerede nu, at du ikke finder en eneste der tilholder sig demokrati.

Alle imaner er politiske diktaturtilhængere -modbevise dette - hvis du kan ;-)

Gorm Petersen

Selv du ville kunne gøres så skummende rasende at du ville være villig til at sige hvad som helst.

Det eneste der dikterer udtalelsens karakter er ønsket om at få afløb for størst mulig vrede.

Hvis beskyldninger om voldtægt af børn får lov at svirre længe nok, jamen så er det kun et spørgsmål om tid før vi ser demonstrationer i den 3-die verden, hvor afmægtigt rasende mennesker taktfast råber "børn skal voldtages".

Ekstrem vrede er en form for klinisk sindssyge.

Vi har vænnet os til krigsførelse så asymmetrisk, at den ene part er villig til at ofre livet på 100-vis af deres egne - blot for en minimal chance for at tilføje modparten en hudafskrabning.

Gorm Petersen

Hvad mener du? Skummende vrede? Det er der absolut ikke tale om, ikke endnu i hvert fald!

Der er tale om at dem af idiotisk misforståede, ikke fatter hvad politisk islam er for en størrelse. Vanvid optimalt - så simpelt som nævnt.

Gorm Petersen

Det er mangel på empati ikke at kunne forstå den ekstreme vrede, der er resultatet af ekstrem asymmetrisk krig. Kun en meget lille del af deltagerne i en påstået islamistisk demonstration kender koran-citater i nævneværdigt omfang.

Vreden forstår alle deltagerne derimod. Vores kære Blekingegade-bande var næppe heller Koran-eksperter. Men de forstod hvordan det må føles at være den svage part i den mest asymmetriske krig verdenshistorien endnu har kunnet fremvise.

Hvis man spurgte dem i dag, ville de med garanti ikke gå ind for politisk islam. Men de ville til fulde forstå vreden - og vreden har brug for et samlende symbol.

Gorm Petersen

Jeg mener at din misforståelse skyldes mangle på tro på empati.

Det kan kan jeg ikke være uenig i. Derimod er jeg uommtvisteligt uenig i at politisk islam er svaret på andet end selvdestruktion.

Jeg er aldeles ligeglad med alt andet end demokratisk
ligestilling, og anser dette som det endelige mål. Alt andet må tabe på sigt, uanset hvilket poliisk udtryk eftertiden måtte få.

Bjarne Hosbo Poulsen

Jeg synes nu at folk har det med at miste fokus.

Jeg vil spørge:

Hvis nu det var en hvilken som helst anden person end profeten Muhammed, der var blevet tegnet med en bombe i hovedet - eller tilsvarende - ville det så have udløst uroligheder og trusler på livet?

Fx er medlemmerne af den danske regering ofte blevet fremstillet som bødler og mordere i Roald Als streg. Og Pia Kjærsgaard er blevet tegnet som en rotte.

Hvis man går på Nettet, kan man også se Jesus med en maskinpistol.

Svend W. Jensen

Gorm Petersen,

Af du af ond vilje bevidst fejllæser mig, kan jeg ikke forhindre.

Men af dine specielt det sidste indlæg må jeg forstå, at du anser de fundamentalistisk fortolkende religiøse mørkemænd – de perverterede religiøse galninger, der anvender trusler, vold, mord og terror i deres ”forsvar” for deres tolkning af deres religion også er denne religions sande forsvarer og at alle der tilhører religionen har disse holdninger og at du støtter op om (forstår) disse handlinger og at du derfor ønsker indskrænkninger i bl.a. ytringsfriheden for ikke at såre deres religiøse følelser. Hvis man, muslim eller ikke muslim, vover at såre deres religiøse følelser, er det helt i orden (forståeligt) at truslerne effektueres – man kunne jo bare have ladet være.

Er det korrekt forstået?

Gorm Petersen

Til SWJ:

Mit sidste indlæg lød sådan faktisk sådan her:

"Det er mangel på empati ikke at kunne forstå den ekstreme vrede, der er resultatet af ekstrem asymmetrisk krig. Kun en meget lille del af deltagerne i en påstået islamistisk demonstration kender koran-citater i nævneværdigt omfang.

Vreden forstår alle deltagerne derimod. Vores kære Blekingegade-bande var næppe heller Koran-eksperter. Men de forstod hvordan det må føles at være den svage part i den mest asymmetriske krig verdenshistorien endnu har kunnet fremvise.

Hvis man spurgte dem i dag, ville de med garanti ikke gå ind for politisk islam. Men de ville til fulde forstå vreden - og vreden har brug for et samlende symbol."

GP:
Som du ser, kommer jeg slet ikke i nærheden af de emner du udleder i din kommentar.

Men det er et levende eksempel på hvordan "ekstrem vrede" kan få folk til at sige det værste sludder - og det var netop min pointe.

Når man må lade 500 af sine egne dø for en minimal chance for at tilføje modstanderen en hudafskrabning bliver man meget, meget vred.

Tænk på den vrede der fik dig til at skrive det forrige indlæg. Multiplicer den med 500 og forestil dig hvad du ville kunne sige/skrive i en sådan situation.

Tror du ikke det MINDST ville lyde som politisk Islam ?

jens peter hansen

Niels Mosbak.: Det var jo netop pointen. Et bibelcitat benyttet i en sammenhæng, hvor et organiseret raseri skulle se ud som en berettiget reaktion på en grusom handling. Det var løgnen omkring Krystalnatten i 1938. Når du siger at tegninger sår vind og høster storm er dit argument nøjagtigt det samme som nazisterne, da de skulle forklare hvorfor synagoger, forretninger og hjem skulle nedbrædes og plyndres, mennesker myrdes eller slås til plukfisk. De var jo selv ude om det. Som Jyllands-Posten så smukt selv antydede for over 70 år siden. En plet der endnu ikke er vasket af avisen.
Nazister skulle man være varsomme over for, de var så følsomme. Det er islamister også. Det har Niels Mosbak forstået. Og accepteret. Hjælp.

Bibelcoitater?

Det er prævis hvad ingen gider høre på. Ligeledes korancitater...

Der er kun en ting at sige til dette, stop diet op !!!

Svend W. Jensen

Gorm Petersen,

Jeg var for upræcis, beklager. Med ” men af dine specielt det sidste indlæg” refererede jeg til dine tidligere indlæg og specielt til indlægget efter mit forrige vedrørende ”for meget eller for lidt ytringsfrihed hos totalitærstaterne” og hvori du skriver:

” Nu venter vi bare på at en mandsling med et lille overskæg skal kalde til hævn og gengældelse. Hans fanklub har allerede gjort replikkerne klar. Udtryk som “perverterede religiøse galninger” vil han sikkert kunne bruge.”

Men du har ikke forholdt dig til, om jeg har forstået dig korrekt, som efterspurgt i mit sidste indlæg, ej heller til den for meget eller for lidt ytringsfrihed i totalitærstaterne.

Der kan ikke herske tvivl om retten til at udtale sig, uanset meninger.

Ytringsfrihed medførerer naturlighvis alles ret til at udtale sig under ánsvar.

Svend W. Jensen

Gorm Petersen,

Og et P.S. Én ting er at forstå en vrede, en anden ting at acceptere en vrede og en tredje ting at underkaste sig en vrede.

Hvordan man forholder sig til vreden er helt afhængig af, om man finder vreden berettiget og hvilken udtryksform vreden tager.

Sider