Nyhed
Læsetid: 3 min.

Forfatter frifindes i strid om roman

To kunstnere i usædvanligt opgør i landsretten. Das Beckwerk alias Claus Beck-Nielsen får medhold i striden
To kunstnere i usædvanligt opgør i landsretten. Das Beckwerk alias Claus Beck-Nielsen får medhold i striden
Kultur
17. marts 2011

Et af de mere usædvanlige opgør i kunstverdenen er udkæmpet i Østre Landsret, hvor dommerne torsdag har frifundet forfatteren til romanen "Suverænen."

Claus Beck-Nielsen og forlaget Gyldendal frifindes for kravet om, at romanen skal kaldes tilbage fra alle forhandlere, og at den aldrig må optrykkes.

Heller ikke kravet om 90.000 kroner er Beck-Nielsens modstander kommet igennem med.

Det er Beck-Nielsens tidligere samarbejdspartner, Thomas Skade-Rasmussen Strøbech, der har anlagt retssagen.

Værket er fiktion

Han har påstået, at "Suverænen" går alt for tæt på hans liv. Romanen indeholder en række personfølsomme detaljer om Strøbechs liv.

Dommerne afviser dog påstanden. De fastslår, at værket er fiktion.

Alligevel har de besluttet at undersøge, om Strøbechs menneskerettigheder er blevet krænket.

Dommerne noterer sig, at oplysningerne om hans liv enten ikke er særligt følsomme eller i forvejen er offentligt kendte.

Og i denne situation vejer hensynet til den kunstneriske ytringsfrihed tungest, lyder det fra landsretten.

Fra en fiktiv person

Også en stribe andre påstande fra Strøbech får en kold skulder. For eksempel at han i romanen skulle være tillagt racistiske ytringer og sympati for medlemmer af en terrorgruppe.

Men udtalelserne stammer utvivlsomt fra en fiktiv person, fastslår dommerne.

Netop forholdet mellem virkelighed og fiktion optager forfatteren til romanen.

Nogle gange kaldes han Das Beckwerk, og han benytter også navnet Helge Bille Nielsen.

Pressemeddelelsen fra Østre Landsret:

 

Frifindelse af forfatter og forlag i sag om romanen Suverænen

17-03-2011

1.afd., j.nr. B-1706-09.

Østre Landsrets 1. afdeling har i dag, den 17. marts 2011, afsagt dom i en sag anlagt af Thomas Skade-Rasmussen Strøbech mod forlaget Gyldendal og Helge Bille Nielsen.

Ved dommen er Gyldendal og Helge Bille Nielsen blevet frifundet.

Sagen drejer sig navnlig om, hvorvidt Gyldendal og Helge Bille Nielsen i bogen Suverænen uberettiget har anvendt og offentliggjort oplysninger om Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs private forhold.

Sagens juridiske spørgsmål har navnlig drejet sig om en afvejning af bestemmelsen i EMRK (Den europæiske menneskerettigheds konvention) artikel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv, som Thomas Skade-Rasmussen Strøbech har påberåbt sig, over for bestemmelsen i EMRK artikel 10 om retten til ytringsfrihed, som Gyldendal og Helge Bille Nielsen har påberåbt sig.

Efter bevisførelsen har landsretten fundet, at Suverænen ikke er et dokumentarisk værk, men at hele bogen, herunder også de første 27 sider, er fiktion.

Da Helge Bille Nielsen imidlertid har forklaret, at fiktionen tager afsæt i reelt eksisterende personer og ting, og da der på en række konkret angivne punkter utvivlsomt er sammenfald mellem forhold vedrørende sagsøgeren, Thomas Skade-Rasmussen Strøbech, og bogens person med navnet Thomas Skade-Rasmussen Strøbech, har landsretten fundet, at der - uanset at hele værket er fiktion - må tages stilling til, om bestemmelsen i EMRK artikel 8, fører til, at grænsen for den kunstneriske ytringsfrihed er overskredet.

Ved afvejning af Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs interesse i at beskytte oplysninger af rent privat karakter over for hensynet til den kunstneriske ytringsfrihed har landsretten på den ene side lagt vægt på, at Suverænen i det hele er fiktion, og at værket er et kunstnerisk udtryk for deltagelse i en debat af samfundsmæssig interesse og på den anden side, at de oplysninger, som Thomas Skade-Rasmussen Strøbech ønsker beskyttet, enten er af mindre følsom karakter, eller allerede er offentligt kendt. Landsretten har på denne baggrund fundet, at hensynet til den kunstneriske ytringsfrihed vejer tungere end hensynet til Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs ønske om at beskytte oplysninger af privat karakter.

Thomas Skade-Rasmussen Strøbech har derfor ikke fået medhold i, at Gyldendal og Helge Bille Nielsen uberettiget har anvendt og offentliggjort oplysninger om Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs private forhold i Suverænen.

Thomas Skade-Rasmussen Strøbech har endvidere under henvisning til andre regler end EMRK artikel 8 gjort gældende, at hans rettigheder er blevet krænket, og at han er berettiget til en økonomisk godtgørelse.

Om disse øvrige forhold bemærkes, at landsretten har fundet, at der heller ikke efter navneloven, markedsføringsloven, erstatningsansvarsloven eller almindelige retsgrundsætninger er grundlag for at statuere, at Gyldendal og Helge Bille Nielsen har krænket Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs rettigheder, ligesom landsretten heller ikke har fundet, at der ved gengivelsen af nærmere omhandlede tekststykker i Suverænen er sket en krænkelse af Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs ophavsret.

Under sagen har Thomas Skade-Rasmussen Strøbech endvidere gjort gældende, at han i Suverænen er taget til indtægt for anvendelse af racistiske ytringer og sympatitilkendegivelser over for medlemmer af en tysk terrororganisation, og at dette udgør en retsstridig krænkelse af hans person. Landsretten bemærker herom, at de udtalelser, som Thomas Skade-Rasmussen Strøbech her har henvist til, utvivlsomt er tillagt en fiktiv person. Udtalelserne findes derfor ikke at krænke Thomas Skade-Rasmussen Strøbech.

Gyldendal og Helge Bille Nielsen er således begge frifundet i det hele.

Der henvises til 1.afd., j.nr. B-1706-09. 

Vi dækker sagen i Information i morgen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her