Interview
Læsetid: 8 min.

Venstrefløj i frit fald

Henrik Dahl er aktuel med bogen 'Spildte Kræfter', hvis udgangspunkt er en venstrefløj, han selv har bevæget sig rundt i hele sit liv. Men hvis fremtidsudsigter, han betragter som uendeligt ringe. Alligevel kan han ikke se sig selv som borgerlig
Kultur
11. maj 2011
Henrik Dahl betragter venstrefløjens fremtidsudsigter som uendeligt ringe. Alligevel kan han ikke se sig selv som borgerlig, og Venstre og Konservatives kortsigtede politiske visioner imponerer ham heller ikke.

Henrik Dahl betragter venstrefløjens fremtidsudsigter som uendeligt ringe. Alligevel kan han ikke se sig selv som borgerlig, og Venstre og Konservatives kortsigtede politiske visioner imponerer ham heller ikke.

Sofie Amalie Klougart

Hvorfor kalder venstrefløjen VK-regeringen for »nyliberal«, når den offentlige sektor er vokset siden 2001, og der var betydelig flere privatiseringer under Nyrup?

Hvorfor beskylder den samme fløj den nuværende regering for at føre »blokpolitik«, når det overvejende flertal af love vedtages med brede flertal, og der i øvrigt intet nyt rent parlamentarisk er i at vedtage vigtig lovgivning med små flertal?

Hvorfor beskriver S og SF VK-regeringens politik som »populisme«, blot fordi den fører den politik, den er gået til valg på, og hvorfor vrænger de ad kontraktpolitikken, når VK tager ved lære af Nyrup og overholder sine valgløfter?

Og hvorfor har »venstreintelligentsiaen himlet op over Brian Mikkelsens forskellige kanoner, selv om de for det første ikke har haft den helt store betydning, og selv om de for det andet ikke var mere sprængfarlige, end at en hvilken som helst gruppe bestående af 10 dannede mennesker ville have frembragt lister, der så nogenlunde lige- sådan ud?«

Det er blot nogle af mange spørgsmål som sociolog, forfatter og samfundsdebattør Henrik Dahl stiller i sin nye bog, Spildte Kræfter, hvis udgangspunkt er en venstrefløj, han selv har bevæget sig rundt på hele sit liv. Men hvis fremtidsudsigter han betragter som uendeligt ringe. Alligevel kan han ikke se sig selv som borgerlig.

De venstreorienterede akademikere skaber ikke ny erkendelse, de venstreorienterede kunstnere skaber ikke ny kunst, og de venstreorienterede politikere giver ikke svar på nutidens store spørgsmål.

Således går Dahl i bogen til frontalangreb på den venstrefløj, han på godt og ondt selv har været en aktiv del af i mange år, og han giver en beretning om sit eget politiske engagement og det forfald, han mener har bredt sig på den danske venstrefløj i omegnen af S og SF.

Katastrofekurs

Bogens overordnede tese er, at venstrefløjen for det første har spildt sin tid med at kritisere de borgerlige uden selv at udtænke de reformplaner for velfærdsstaten, som VK-regeringen og dens støtteparti DF har været uden vilje til at frembringe; og dermed ikke har udviklet »en universalistisk værdipolitik, der undlod at besvare højrekulturalisme med venstrekulturalisme. Det er hovedårsagen til, at venstrefløjen i dag har kurs direkte mod overflødigheden.«

For det andet mener Dahl, at venstrefløjen har taget direkte fejl i sine analyser af vigtige samfundsudviklinger, fordi den grundlæggende har en manglende evne til at tage ved lære. Bl.a. fordi det at være venstreorienteret »for mange handler om identitet og følelser«, og fordi det overordnede mantra om for enhver pris at bevare den offentlige sektors »magt og vælde« skygger for analysen.

Dahl nævner mange områder blandt andre:

1. Sikkerhedspolitikken, hvor der under Den Kolde Krig var en tendens til at se begge sider som »lige slemme ... hvilket producerede mange mærkelige hjælpekonstruktioner for at tilsløre eller benægte, at USA var Danmarks allierede i kampen for personlig frihed og national selvbestemmelse«.

2. Man så EF/EU som en art komplot for at sætte folkestyret ud af kraft. Adspurgt svarer han, at dette problem dog er på retur, fordi SF's ledelse »efterhånden er blevet mere pragmatisk i tilgangen til EU«.

3. Økonomisk uansvarlighed, hvilket truer på ny, »fordi venstrefløjen er splittet på spørgsmålet om de langsigtede reformer, som en praktisk taget enig sagkundskab siger er bydende nødvendige, hvis velfærdsstaten skal bestå«.

4. Udlændingepolitikken, der af Dahl betragtes som den største synd af dem alle. Han kalder udlændingeloven af 1983 for »formentlig den største og mest vidtrækkende beslutning, magthaverne i Danmark siden demokratiets indførelse i 1849 har forsøgt at luske uden om selv samme«, og som blev til »uden, at nogen overhovedet overvejede konsekvenserne«, og hvor endelig enhver, der stillede spørgsmålstegn ved den, blev kaldt racist.

Fra Skærbæk til SF

Udgangspunktet i bogen er personligt. Fra barndommen i sønderjyske Skærbæk, glæden ved at finde en venstrefløj i teenage- og ungdomsårene, der for Henrik Dahl, som for så mange af hans samtidige, mere handlede om, hvor der var gode fester, søde piger og fed rockmusik over studierne som sprogofficer og senere sociologistudiet i København, mens instituttet var mest ekskluderende rabiat og ubehageligt; så ubehageligt at den unge Dahl flygtede til studier i USA, hvor det lykkedes ham at lære mere end på den marxistiske højborg i Linnésgade. Senere blev Dahl både forsker og privatansat ved A.C. Nielsen (han skriver muntert, at hans gamle venner gysende spurgte ham, om »han nu skulle til at gå med slips«, da han som den eneste i sin omgangskreds forlod den offentlige sektor).

Samtidig indgik han over et tiår i talrige sammenhænge rundt om SF og S, både formelt som oplægsholder og som statsminister-sanktioneret fact-finding person under Poul Nyrup Rasmussen samt som medlem af talrige løsere strukturerede diskussionsgrupper, hvor han skrev bøger og udarbejdede oplæg med en kongerække af kommende og nuværende politikere herunder bl.a. Ritt Bjerregaard, Marianne Jelved, Mogens Lykketoft, Steen Gade, Christine Antorini (som han var gift med og nu er skilt fra), Helle Thorning- Schmidt, Morten Bødskov, Signe Wenneberg og Mette Frederiksen.

Den totale desillusion

I dag er han imidlertid mere end desillusioneret over dansk politik.

Det gælder også den borgerlige fløj, men som det er med den slags tæppefald, er man altid mest skuffet over sine egne. Han forudser intet mindre end en katastrofe, når eller hvis S og SF (snart) sætter sig på regeringsmagten igen.

Særligt anklager han venstrefløjens trang til automatisk at forsvare den offentlige sektor og tro, at individet er et hjælpeløst offer, der skal opdrages af barnepige- eller formynderstaten. Og at velfærd altid skal være offentlig; både når det gælder finansieringen og produktionen af ydelser:

»Skat er hos S og SF pr. definition en mere social og retfærdig måde at finansiere velfærd end forsikring eller tbrugerbetaling. Offentlige udbydere ses altid som bedre end private, uanset at det er fristende at sløse med andres penge, specielt når der ikke rigtig skal aflægges regnskab, og der ikke rigtig kan klages over det. Man ignorerer, at finansiering over skatterne (og manglende konkurrence) fratager den enkelte muligheden for at klage på den måde, der ellers er mest almindelig: at handle et andet sted i fremtiden.«

Smæk til S-formand

Over for Information kalder han endvidere Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraternes formand og statsministerkandidat, for »den svageste formand, partiet nogen sinde har haft«:

»Hun deltog i skrivegruppen omkring bogen Epostler. Og her stod det klart, at hun er, hvad jeg vil kalde en blank person. Hun kan ikke skrive eller improvisere. Hun har en meget begrænset almen viden, hun ejer ikke hverken nærvær eller nogen større visioner. Hun har muligvis, hvad man kan kalde en reproduktiv begavelse, hun kan forberede sig og lære ting udenad. Men hun kan ikke indgå i de uformelle sammenhænge med egne ræsonnementer, som er så vigtige, hvis man skal lede et lille land.«

- Har hun ikke spillet jænbyrdig op over for statsministeren i deres debatter, og håndterede hun ikke sin egen skattesag både åbent og modigt?

»Nej, hun havde sikkert fin rådgivning om skattesagen til sidst. Og hun var god til at lære udenad og forberede sig til debatterne med Løkke. Men hun har intet format.«

Tvivlrådig ind til benet

- Du argumenterer i din bog for, at det at være venstreorienteret handler om identitet. Eller følelser. Hvis man ændrer holdninger, er det lig med en art syndefald, hvor man oplever følelsen af at miste sig selv (og muligvis også alle sine venner). Hvorfor er det anderledes at være borgerlig?

»Det er det måske heller ikke. Men jeg skriver om det, jeg kender fra mig selv. Man kunne f.eks. godt forestille sig en naturglad borgerlig, som blev så bekymret over, hvad han så i naturen og over klimaforandringer, at han tænkte, 'nej, jeg går godt nok ind for en ureguleret markedsøkonomi, men det her går ikke. Vi må have staten til at gribe ind. Og at han så fik problemer med sine tidligere holdninger eller sin omgangskreds.«

- Hvad vil du selv stemme på ved det kommende folketingsvalg?

»Jeg aner det simpelt hen ikke. Jeg har aldrig følt mig mere tvivlrådig,« svarer han og fortsætter:

»Altså, hvis ikke Radikale Venstre havde den her ekstremt verdensfjerne udlændingepolitik og vanvittige linje på uddannelsesområdet, så ... Men på den anden side irriterer Radikale mig grænseløst med deres selvgode virkelighedsfornægtelse og rent ud sagt højrøvethed. Men skulle miraklet ske, og de blankt erkendte deres hovedansvar for den katastrofale udlændingelov af 1983 og følgende 30 års polarisering af dansk politik, er det lige før, jeg ville tilgive dem.«

- Er du ikke bare ...? Hvorfor ikke bare indrømme, at du simpelt hen er blevet borgerlig?

»Men det tror jeg ikke, jeg er. I min ungdom handlede det nok meget om, at det på ingen måde var smart at være borgerlig. Det var som at være med til en fest med de mest dødssyge af ens onkler og tanter. Ingen rockmusik eller intellektuelle.«

Ingen te med Thorning

»Men Venstre og Konservative imponerer mig ikke. Jeg ser kun svage ansatser til, at de er i gang med det, enhver regering burde beskæftige sig med: for det første en kortsigtet krisepolitik, der genskaber væksten i de små og mellemstore virksomheder og dermed begrænser arbejdsløsheden. For det andet en langsigtet strukturpolitik, der omdefinerer velfærdsstaten og dermed redder den.«

- En af de få socialdemokrater, du roser i din bog, er Morten Bødskov. Tror du, han er enig med dig i din kritik af det, du kalder Socialdemokraternes gammeldags velfærdsfundamentalisme – han er jo med i den øverste ledelse af partiet i dag?

»Jeg tror, han er ked af det. Han er en af de få i partitoppen, der har haft mod på reformer og virkelig har forsøgt internt i partiet også. Han var en af forfatterne af Forsvar for Fællesskabet sammen med Helle Thorning-Schmidt, Tine Aurvig-Huggenberger, Lars Olsen og Villy Dyhr. Det var jo ham, Svend Auken beskyldte for at være en »kongreskaprer« i sin tid, men for at sidde, hvor han gør i dag, må han have slugt nogle gevaldige kameler. Det er egentlig lidt trist.«

Dahl forudser selv, at han med den nye bog vil blive endnu mere persona non grata, end han er i dag blandt sine gamle meningsfæller.

- Hvordan har du det med den risiko?

»Jeg har sat mig for at være totalt ærlig med denne bog. Ikke perfid eller urimelig, men beskrive virkeligheden, som jeg ser den. Jeg har set, hvordan gamle venstrefløjsfolk som f.eks. Erik Meier-Carlsen er blevet hængt ud på skammeligste vis for at tage deres eget virkelighedsbillede op til revision. Det, synes jeg, er både uretfærdigt og trist at have bevidnet, men jeg nærer ingen illusioner om at blive inviteret til kaffe i hverken S eller SF igen. Det tog er kørt.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Hvorfor beskriver S og SF VK-regeringens politik som »populisme«, blot fordi den fører den politik, den er gået til valg på"

Jeg vidste ikke at VK gik til valg på, at de ville skabe den største offentlige sektor set herhjemme, men man lærer noget nyt hver dag.

Naturligvis er det populisme, da VK kan tillade sig at pisse på deres liberale vælgere, som i værste fald ender hos LA, men som aldrig kunne drømme om at stemme rødt.

Erik Nissen

Jeg er ked af det. Ligegyldigheder i fadeburet, mens radikaliseringen fortsætter. Inden for delsystermes rammer er alt rationelt og velargumenteret, men det samlede system er dysfunkionelt og truer menneskehedens eksistens. Også Dahls og hans børns.

Radikaliseringseksempel. Bilismen tager maden ud af munden på næste generation.

Dahl bør arbejde på at udvikle en helt ny tilgang til vores fælles problemer.

Frej Klem Thomsen

Dahls begrundelse for ikke at være borgerlig er så vidt det kan vurderes at V og K ikke er borgerlige nok. Med erklærede venner som ham er det højst tvivlsomt om venstrefløjen har brug for fjender.

Mikkel Hansen

Dahl har fuldstændig ret i at identetsspørgsmålet, selvforståelsen og tilhørsbehovet ofte er vigtigere for mange venstrefløjsvælgere end selve substansen i den første politik.
Som udgangspunkt er det selvfølgelig en styrke for venstrefløjen at dens vælgere er "loyale", men det bliver samtidig et problem, fordi ingen tør tænke i nye tankebaner for at håndtere samfundsudviklingen, fordi de er bange for at træde ved siden af de vedtagne normer på venstrefløjen.

Angsten for eksklusion af det gode selskab, og derved tabt selvforståelse og identitet, er for stor!

Det er også grunden til at man oplever fuldstændig absurde sager, såsom sagen om Asmaa's opstilling hos Enhedslisten.
Stort set alle vælgere på venstrefløjen vidste inderst inde godt at det var fuldstændig absurd at en religiøs og kønsforskrækket fundamentalist blev opstillet i et ateistisk parti som enhedslisten. Alligevel blev hun opstillet.

Konklusionen må være at venstrefløjens identitsforståelse både er dens store styrke, men samtidig også dens store forbandelse på samme tid.

Henrik Bjerre

Henrik Dahl er jo god for nogle fine iagtagelser - men har han overset denne tendens som jeg saa fremfoerer paa provokerende vis:

Hvis politik er blevet smaatrist maa det vaere fordi de skarpe hoveder holdes i gang andetsteds?

Her i England har der vaeret klager fra universiteterne over, at de ikke laengere fik de hoveder de havde brug for, fordi de fleste blev snuppet af London City til investmentbanking og dertil hoerende IT-systemer.

Curt Sørensen

Så har pop-sociologen Henrik Dahl igen leveret en af sine mange overfladeanalyser, hvis hovedformål atter en gang synes at være at gøre ham selv interessant. Er der da ingen grænser for Dahl's sygelige trang til selvfremføring ? Og hvorfor i alverden er den danske 'samfundsdebat' så utrolig overfladisk og poppet? Det er tilsyneladende tilstrækkeligt, som i eksemplet her, at strø om sig med overfladiske fraser følgende de frie indfalds metode.

Mikkel Hansen

Curt Sørensen viser konkret på mange måder netop Dahls tese om problemerne på venstrefløjen er rigtig.
Hans kommentar fremkommer med absolut ingenting udover en masse ligegyldig bashing af Dahl's person.
Han har intet at sige!

Venstrefløjens nuværende problemer kan altså koges ned til Curt Sørensens indlæg på 7 linjer.
En masse identitet, men intet indhold...

Rene Hansson

Dahl virker jo helt redundant med den gode Georg Metz ---lommeuld forklædt som sagligt indlæg ----trist

Rasmus Knus

De eneste spildte kræfter i forbindelse med Henrik Dahl vil da være, hvis man læste hans bog og tog nogle af hans bitre skriblerier alvorligt.

Curt Sørensen

Til Mikkel Kaels:

Jo jeg har skam masser at sige, men en diskussion kræver to parter. Man kan ikke diskutere med en frasemager der gør karriere ved at snakke 'tidsånden' efter munden med kling, klang af typen- 'identitet' , 'universel værdipolitik' o.s.v..

Jeg skal gerne fremkomme med nogle henvisninger til egne analyser, som du efterlyser, men hvor er i grunden din analyse?

Mikkel Hansen

Du argumenterer absurd Curt Sørensen!

Hvorfor mener du at du ikke kan diskutere med Henrik Dahl?
Hvad kræves der så for at kunne diskutere med dig?

Udefra virker det som om at du i bund og grund kræver at man skal være enig med dig for at kunne diskutere med dig. For hvis man er uenig med dig, så basher du personligt istedet, i dette tilfælde Henrik Dahl, og nægter at diskutere med henvisning til at modparten ikke er værdig.

Igen eksemplificerer du venstrefløjens problem med at håndtere andre holdninger end de vedtagne på venstrefløjen.

Vile Werneby

Jeg er enig med Dahl og personlig siden forrige årtusinde (*G*) haft lignende frustrationer og manglende nyorientering i fløjen, der kunne havde endt i nye målsætninger og som kunne havde været grundlag for langt mere progressiv debat.

Men som Dahl langt hen ad vejen "omtaler", så valgte man at sminke programmerne og vendte ryggen til bevægelsens rod. Dette "hovedløse" taktik fik sin kulmination den 19. nov. 2001med en hulemandsagtig "socialdemokrati" nu med ren spin og kontrol som drivkraft. Og det kunne kun ske, fordi socialdemokratiet blev afkodet i sin "størknede tilstand" og at man ikke lyttede nok til baglandet i tide om velfærdssamfundets eklatante problemer. (uha de var jo så kloge på borgen..;-)

Men valgnederlagets problemet bestod - som i Dahl's frustrationer - fordi man i fløjen uden en ny erkendelse, uden kreativt nyorientering "bare flyttede sig mod" højre !

Man har i årtier fuldkommen glemt - især hos Socialdemokrater -, at den grundlæggende fundament i partiet er "bevægelsen" for det var altid denne indre styrke der skabte fremdriften. Så når "den" ikke bevæger sig, så kan den kun krystallisere sig i "størknet identitet og følelser".

(jeg kom af med mine i rædselsåret '93 og som Dahl er jeg stadig grundlæggende socialist og demokrat..;-)

Jeg kan læse at mange kritiserer Dahl for overfladiskhed, men det kræver jo indforståethed for Socialdemokratiets egentlige fundament og ikke lade sig narre af VOK's 90er kopi..;-))

Bo S. Nielsen

Tak til Henrik Dahl. Jeg er ret sikker på, jeg kan sove nu.

Som tak for at jeg om et øjeblik kan vende mig om og indstille optællingen af får, skal du have denne her på falderebet:

»Altså, hvis ikke Radikale Venstre havde den her ekstremt verdensfjerne udlændingepolitik og vanvittige linje på uddannelsesområdet, så … Men på den anden side irriterer Radikale mig grænseløst med deres selvgode virkelighedsfornægtelse og rent ud sagt højrøvethed. Men skulle miraklet ske, og de blankt erkendte deres hovedansvar for den katastrofale udlændingelov af 1983 og følgende 30 års polarisering af dansk politik, er det lige før, jeg ville tilgive dem.«

Kære Henrik. Det der er nøjagtig den samme svada, jeg hører fra hovedparten af de borgerlige, jeg kender. Det kræver nogle helt særlige briller at få øje på Radikale Venstre på venstrefløjen. Af en mand, der lever af at analysere samfundet, synes du ærligt talt forbavsende uvidende om din egen person.

Godnat.

Jostein Algroy

Frustrationen som Henrik Dahl oplever er at den intellektuelle og politiske elite har i de sidste 20 år fejlet gevaldigt og størknet i deres egen selvbagte sovs. Udover at benytte sig af de samme gamle opskrifter, der førte os ind i den 21 århundrede, har de ingen begreb om hvordan de kan forny samfundet til at imødekomme nutidens og især fremtidens udfordringer. Ser frem til at læse din bog.

Annegrethe Rasmussen

Kære alle,
tak for en række interessante indlæg og kommentarer.
jeg har til brug for interviewet læst Henrik Dahls bog og man behøver ikke være hverken borgerlig eller over-frustreret socialist for at nyde den.
Den er faktisk uhyre velskrevet og har masser af - progressive - pointer.
Så man kan roligt købe den. Eller låne den på biblioteket, såfremt man synes så lidt om Dahl, at man ikke ønsker at bidrage til hans indtægt ved salget :-)
alt godt
Annegrethe Rasmussen

Thomas Bonde

1. Det at karakterisere sig selv som tilhørende en politisk orientering præger selvfølgelig ens personlige identifikation med omverdenen. Når man identificerer sig med en politisk orientering identificerer man sig med en fortolkning af verden og denne verdensfortolkning kan rigtig nok vække en del følelser i en. Det er vanskeligt at se hvorfor dette skulle være noget som begrænser sig til venstrefløjen og desuden hvorfor det skulle være en særlig interessant analyse.

2. Venstrefløjen starter ikke i dag på midten, men langt ude til venstre. Socialdemokratiet ophørte for længst med at være et egentligt venstrefløjsparti. Det skete for alvor under Nyrup da man gik med på den Giddensianske tredje vej, men også den uforbeholdne opbakning til det nyliberale og demokratifjendtlige EU-projekt samt NATOs krigsmageri bør nævnes. I dag er partiet således blevet et udpræget midterparti af den socialliberalistiske variant som i høj grad dyrker centralistiske løsninger, hvorfor man altså afhægter sig fra den demokratiske venstreorienterede tradition som typisk har været decentralistisk. Det politiske projekt synes da næppe længere at være en afskaffelse af kapitalismen - hvilket synes ganske glimrende eksemplificeret i det forhold, at formanden for partiet er gift med en ledende skikkelse i World Economic Forum - mens den marxistiske arv for længst synes at være noget man er gået bort fra.

3. Dahl nævner den sikkerhedspolitik som venstrefløjen førte under den kolde krig, men hvorfor det skulle være specielt interessant i dag er svært at regne ud. Det er i hvert fald noget af en tilsnigelse at hævde at USA af i dag står for frihed og national selvbestemmelse, idet man såvel udenrigspolitisk som indenrigspolitisk krænker befolkningers frihed, mens udenrigspolitikken kun har tilladt national selvbestemmelse i det omfang at denne selvbestemmelsespraksis havde konsekvenser som var sammenfaldende med amerikanske eliteinteresser. Eksempler på suveræne stater der enten er blevet overfaldet og bekriget eller som har fået deres suverænitet krænket af USA er så talrige, at enhver dannet person mindst bør kunne nævne tre-fire stykker. En sikkerhedspolitik som knytter sig til opretholdelsen af USAs globale hegemoniske dominansdoktrin og verdens mest militante organisation (NATO) kan næppe siges at være i god tråd med basale venstreorienterede ideer såsom demilitariseing og anti-imperialisme.

Lone Løvstad

Henrik Dahl har ret i at den rebelske venstrefjøj er stoppet med såkaldte metakommunikation i samfundsdebatten eks Solvognen i 1970érne,der er stort ingen metakommunikation længere.det hele handler om den offentlige sektor magt og opretholdelse med alle den behandleres opretholdelse af et livsgrundlag til skade for individet med "hatten i hånden"Metakommukationen om dette samfundsfænomen er total fraværende undtagen ,det økonomiske aspekt samfundsmæssigt.Det handler nok om at den rebelske del selv blev en del af behandler systemet og tilegnede sig 30érne mennesksyn på individedet og menneskeheden - gennem den ateistiske possitivisme, desværre.Meta kommunikationen forsvandt lige så langsomt i samfundfundsdebatten,og samfundet udviklede sig til kontrolstaten fra at være diciplinstaten.Man kan godt undre sig over,hvorfor højrefløjen ikke fostre tænkere, der analysere og kommer med metakommunikatin andet når det gælder økonomiske tal.

William Jansen

Kun 179 kroner - faktisk billigt efter danske standarder. Jeg tror, at det bliver den første danske bog jeg køber på denne side af Flemming Rose.

I samme kategori, og til en lidt billigere penge, vil jeg gerne anbefale Nick Cohens fremragende rykken rundt med den britiske/internationale venstrefløj i "What's Left - How Liberals Lost Their Way" kun £6.61 på amazon.co.uk.

Paul Richardt Metelmann

”Henrik Dahl skaber ikke ny erkendelse, Henrik Dahl skaber ikke ny kunst og Henrik Dahl giver ikke svar på nutidens store spørgsmål”

Ja, ih hvor er det mærkeligt, Henrik og Annegrethe, at nogen kan finde på at kalde udviklingen under VKO for nyliberal(-istisk). De har jo bare blandt andet sat skatterne evigt ned for især de rigeste, neddroslet udbygningen med vedvarende energi, forgyldt privathospitaler med offentlige midler og fradrag på sundhedsforsikringer til de bedst stillede, fordyret / fjernet den kollektive transport og udvidet motorvejsnettet, halveret dagpengesikkerhedsnettet fra fire til to år, så man hurtigt havner på kontanthjælp eller ingenting, lempet og lempet miljøkravene til landbruget, skåret ned på overførsler til de fattigste og skabt større ulighed år for år. Sikke nogle dumme nogen, de venstreorienterede!

Per Holm Knudsen

Jeg forstår i grunden godt Henrik Dahls tristesse. Jeg ved heller ikke, hvor jeg skal sætte mit kryds ved næste valg, selv om jeg altid har stemt på Y og Ø - og synes, at Johanne er knalddygtig. Det huer mig ikke, at præster og puritanere har erobret SF, har flertal i S og at vi osse finder dem i Ø. Engang var den personlige frihed og opgøret med sexformynderiet nogle af venstrefløjens mærkesager. Nu er det Victorias døtre, der sætter dagsordenen. ØV!

christen thomsen

Henrik Dahl er i mediebranchen, ovenikøbet med eget privat (rådgivning? kurser?) firma. Han ser på billedet ung og sund ud. Høj cigarføring med andre ord. CBS-studentens synsvinkel, cirka.
Den siger ikke mig noget som helst. Men sådan er vi så forskellige.

Lone Løvstad

Det jeg mente :Ar erkendelser -uanset om det ligger til højre eller venstre for midten,-skabes ud fra at der er nogen, der formår metakommikuationens kunst.
Det er vel bare det Henrik Dahl mener og savner.og siger at poltikere ikke på nyværende tidspunkt har svaret på de store spørgmål og ej skaber nye erkendelser.Han tager ej heller nogen politisk fjøj i forsvar, som Niels Enrum tror,hvilket Niels selv gør.

Henrik Dahl har jo bedrevet nyttig sociologisk forskning og hans MINERVA model er ganske anvendelig i idealtyiske analyser af trends, især hvad forbrugsmønstre angår, men også i forhold til politiske præferencer; derfor er det ret uforståeligt, at han i interviewet selv begår en erkendelsesteoretisk fejlslutning, som strider mod formallogikkens 1. bud. 1) Jeg har søgt min identitet på venstrefløjen. 2) Alle venstreorienterede søger deres identitet i den politiske orienteringsretning 3)Ergo er venstreorienterede ligesom jeg var, indtil jeg blev klogere.

Der er mig bekendt ikke offentliggjort forskningsresultater, som kan bekræfte, at venstreorienterede er ude af stand til at producere ny (erkendende) viden, ligesom der heller ikke er belæg for at påstå, at højreorienterede har særlige evner i erkendelsesmæssig henseende. Erkendelse er funderet i metodiske principper og kritisk stillingtagen til eksisterende viden, ikke i politisk filosofi..

Det er egentlig ærgerligt, at HD vælger denne debatform; for hvis vi ser bort fra (og det kræver en hel del abstraktion) den postulerende og generaliserende facon, har han flere pointer, Venstrefljøen burde tage alvorligt . Mest påtrængende spørgsmålet om en troværdig finansiering af de udfordringer, den offentlige sektor står over for, bl.a. fordi VKO flertallet har gennemført underfinansierede skattelettelser og en bekostelig og indtil videre fejlslagen strukturreform. I tillæg hertil har samme flertal ført en arbejdsmarkedspolitik, som er gift for den danske flexicurity model (jf. Goul Andersens kommentar i går.

S-SF's "Fair Forandring" er ikke funderet på visioner, men en minimalistisk model for afværgelse af de værste følger af den borgerlige klassepolitik. Meningsmålingerne har antydet, at dette er tilstrækkeligt til at vinde regeringsmagten, men der må naturligvis etableres en langt mere perspektivrig udviklingsplan, hvis det lykkes for HTS at danne en regering. De radikale kan - som vi har set i de seneste dag - være den liden tue, der vælter læsset; om disse realpolitiske betingelser ville ændre sig, hvis "venstrefløjen" formulerede en mere visionær strategi, er tvivlsomt, især hvis de afgørende midtervælgere alene stemmer ud fra de formodede egeninteresser. "Eksperterne" står jo i kø for at sprede det budskab i medierne, at VKO (helst med støtte fra R ) er den ansvarlige blok.

Jesper Kristensen

Heh ... den med EF/EU er jo ret indlysende, altså hvorfor venstrefløjen er blevet mere positiv. EU er nu et socialistisk drevet projekt, som er gået LANGT ud over det ellers fine mål med at skabe samhandel, effektive markeder og fred i Europa. Nu blander EU sig i et hav af unyttige ting, som kun medfører bureaukrati og tjener levebrødspolitikerne.

Peter Lassen

Sjældent har jeg læst noget der i den grad rammer plet som Henrik Dahls artikel. Den udtrykker det rigtig mange af os er så frustrerede over - nemlig politikernes evne og mod til at tage de beslutninger, der skal danne ramme om Danmarks udvikling mange år frem. Politik drives idag med baggrund i meningsmålinger og pressionsgruppers evne til at råbe højt tilsat lidt gammeldags socialisme eller liberalisme - men de gamle løsningsmodeller duer ikke i en global sammenhæng.

Niklas Monrad

Citat "[Henrik Dahl] han flere pointer, Venstrefljøen burde tage alvorligt ." Ja, det skal jeg ellers love for. Men selvkritik har nu (heller) aldrig været venstrefløjens force og de skingre tilråb der fremkommer på disse sider, havde han tydeligvis korrekt forudset ville komme, netop af samme grund.

Hans bog er tydeligvis et personligt projekt, og HD forventer næppe at nogen på venstrefløjen vil lære noget af den. Fra den kant skal man bare forvente mere af det samme, igen og igen og igen. Imedens kommer resten af verden videre ...

Niels-Simon Larsen

Det stærkt påkrævede politiske kærnepunkt i dag hedder:
Forbrugsnedgang.
Forbrugsnedgang.
Forbrugsnedgang.

Jeg ved heller ikke, hvem jeg skal stemme på til næste valg, men det er nok af andre grunde end Henrik Dahl.

Christian Sund

Jeg er af den overbevisning at det ofte kan fungere godt, at være selvkritisk og forsøge at overveje om man kan gøre tingene bedre eller på en anden måde. Jeg har ikke læst Henrik Dahls bog, men sådan som den bliver fremstillet her i artiklen, giver det umiddelbart et billede af en mand, der sjovt nok minder meget om det han selv kritiserer venstrefløjen for, nemlig at kritisere det eksisterende og ikke komme med nogle bud på, hvordan man kan gøre det bedre. Det ser jo umiddelbart heller ikke ud som om man kan det, for højrefløjen er jo tilsyneladende lige så ubrugelige. Det bærer præg af en ukonstruktiv kritik, der ikke kommer med konkrete bud på alternative forbedringer.

Curt Sørensen

Da det var in og smart at være venstreorienteret var Henrik Dahl venstreorienteret, da det blev in og smart ar rykke til højre rykkede han til højre, altid og opportunistisk selvfremførende søgende at bringe sig i overensstemmelse med 'tidsånden', lige som Meier Carlsen, Pittelkow og Jespersen..

Og hvad er det så han byder på i dag, hvor han angivelig er blevet 'klogere'? Jo følgende dybsindigheder: : 1) venstrefløjen må forklares ud fra en følelses betinget identitetssøgning ( det gjorde han nemlig selv den gang han var på fløjen) 2) det politiske hovedskel går for ham mellem de der går ind for en stor offentlig sektor og de der går ind for markedsøkonomi. Realiteten i den moderne verden er imidlertid at elementer af plan og marked overalt eksisterer sammen, omend i noget forskellige kombinationsforhold, og at stat og erhvervsliv overalt indgår i en symbiose følgende formlen : 'profitten skal privatiseres, tabene skal socialiseres.' Dahl lever her åndeligt i en 1800 tals verden uden blik for væsentlige træk i den moderne udvikling. 3) Han har ikke blik for neoliberalismens ideologiske funktion i denne sammenhæng, 4) Han ignorerer den moderne klassestruktur og relationerne mellem økonomiske, statslige og medie-eliter, 5) Han har ikke blik for finanskrise og moderne økonomiske problemer 6) Han ignorerer eller bagatelliserer den alvorlige og voksende trussel over hele Europa fra den nye højreradikalisme , 7) Han har en forenklet evolutionistisk opfattelse af demokratiets historiske udvikling og forveksler iøvrigt liberalisme og demokrati, 8) Han præsenterer os for et idealiseret billede af USA's politik under den kolde krig byggende på US elitens ideologiske selvforståelse, 9) Han idealiserer den moderne storpolitik og nedtoner -lige som medierne- elementerne af magt og interesser, og10) I stedet for en historisk perspektiveret og samtidig komparativ samfundsanalyse fremfører han en lang række luftige spekulationer, postulater og tomme fraser.
Kort sagt: Han lever helt op til 'tidsånden' , mediesituationen og debatklimaet i VKO æraen. Jeg forudser at han vil blive en hyppig gæst i Deadline fremover, lige som Cepos folkene.

Bill Atkins

Ja, gu har venstrefløjen et problem. Deres sprog er blevet taget fra dem. Kapitalisterne. Udbytterne. Lønslaverne. Renegaterne. Klassekampen. Revolutionen. Proletariatets diktatur. Nationaliseringer. Fælles eje. Socialisme. Kommunisme. Alle sammen vigtige ord som helt bevidst er blevet vristet ud af sproget af medieludderne. Men disse ord dækker over begreber som stadig er eksisterende og som stadig er vigtige for den samfundsdebat, der skal bibringe folket den samtidsforståelse, der gør det muligt at beskrive og vælge et alternativ til det bestående liberalistiske udskillelsessamfund.

De autonome vil tage gaderummet tilbage. De venstreorienterede bør tage deres sprog tilbage.

Per Holm Knudsen

@ Bill
Vi kunne jo starte med at holde fast i ordene - arbejdskøber og arbejdssælger.

odd bjertnes

Den man elsker tugter man.
Venstrefløjen vil lige så lidt som andre magt-kandiderende størrelser, 'elskes'. Den vil hyldes, underkastes sig og adlydes, men 'elskes' med alt hvad deraf kommer, det er en eenvejskommunikation, og ... venstrefløjen elsker 'folket' ganske voldsomt og grænseløst, så meget ved vi.

Henrik Dahls kritikpunkter og diagnoser er stort set signeret herfra.
Næh ikke noget nyt i dem for mig heller....

Signeret dog med forbehold overfor Dahl's opgivende holdning overfor 'offentlige sektor-monopoler'. De har ikke behov for konkurrence fra private udbydere for at undgå magtmisbrug og middelsjusk. Kun gennemsigtighed, åbenhed og evne til at rette fejl.
Og faktisk er evnen til at indrømme fejl - i forhold til før Dahls levetid - udviklet ganske pænt i de socialdemokratiske regier - bag ansættelsesbeskyttelser og faglig sanktionsfrihed naturligvis (jae ... !!!) - så der er vel håb om yderligere fremskridt engang fra den side, når engang DJØF-kulturen viger for tidens tand.

Men lad os da iagttage også, at kritikerne af denne artikel har ganske ret. Og Dahl er enig med sine kritikere...: Han har ikke noget konstruktivt alternativ, som vil kunne holde centrum-venstre fri for sin historiske skændsel på indvandrerpolitisk felt. De bliver nødt til at konfrontere emnet - og der stopper enigheden med kritikernes 'følelser og identitet'.
At det er i opgøret dermed, at venstrefløjens tråd til fremtiden ligger., er heller ikke noget nyt ......

Lene Timmermann

Er det ikke HD, der har et erkendelsesproblem?

Iflg. artiklen skyldtes hans midlertidige tilholdssted på venstrefløjen efter "barndommen i sønderjyske Skærbæk, glæden ved at finde en venstrefløj i teenage- og ungdomsårene, der for Henrik Dahl, som for så mange af hans samtidige, mere handlede om, hvor der var gode fester, søde piger og fed rockmusik" - tja..
Det vil betyde, at han ikke holdt til i det miljø på grund af idealer. Dermed ser jeg hans nuværende udtalelser og skriverier som et forsøg på at legitimere sit eget manglende politiske engagement for noget, han egentlig aldrig troede på.
Men jeg må også indrømme at jeg slet ikke har opfattet ham som socialist eller noget der bare ligner.

Bill Atkins

Per Holm, enig! Det er begreberne der er det vigtige og ikke ordene...

Benjamin Skou

Henrik Dahl er vist blevet borgerlig. Han har kun nogle ukonkrete følelser for venstrefløjen, samtidig med, at han vil erstatte venstrefløjens politik med flere udliciteringer, privatiseringer og frivillig arbejdskraft. I artiklen er der ingen bud på, hvad han mener, venstrefløjen positivt kunne beskæftige sig med og stå for ud over at gøre op med den offentlige sektor og den visse steder stadig eksisterende "gavebodsudlændingepolitik"...

Dermed peger han dog på noget væsentligt: Venstrefløjen mangler en plan for at finansiere velfærdsstaten - herunder genprioritere, hvad staten skal tage sig af. S og SF mangler at svare på, hvordan regnestykket bare nogenlunde skal gå op. Hvis de har en plan om en arbejdsmarkedsreform, der samlet set kan flytte mange offentlige midler væk fra beskæftigelsesområdet, vil det da være et godt tidspunkt at lægge planen frem. Derudover må man sluge samtlige forringelser af efterlønnen og acceptere reallønsnedgang for arbejderen. Endelig må man skrue op for udliciteringerne efter "bedst og billigst-princippet" ude i kommunerne (det er jo kommet for at blive). Når man har accepteret EU's budgetreform (modsat Sverige!) hos S og SF, må man jo også sige B og holde de budgetter.

Men hvad så derefter? Der er jo masser af tage fat på: 1. Ordentlige vilkår for kontanthjælpsmodtagerene - højere ydelser og mindre Stasi-agtig kontrol. 2. Stimulering af det frivillige arbejde på en sammenhængende måde inden for klart prioriterede områder, så det ikke bare fremføres som pseudoløsninger i kommunernes spareplaner.
3. Grøn vækst og bedre offentlig transport. 4. En "nok er nok" tilgang til stramninger på udlændingeområdet - nok er de radikales udlændingepolitik måske for naiv, men man skal da for fanden ikke gå med til et pointsystem for familiesammenføringer!
5. Folkeskolereform, flere penge til og mange gange bedre resultater i folkeskolen. Vis, at man vil mere end tomme målsætninger om verdens bedste folkeskole. Accepter, at man kan lære noget om forældreinddragelse fra de private skoler og få så lavet en folkeskole, der danner udgangspunkt for en uddannelsespolitik, hvor alle har muligheder, men hvor ikke alle nødvendigvis behøver beskæftige sig med akademiske øvelser.
Listen er sikkert meget længere - jeg mener bare, at hvis finansieringen fremstod lidt mere klart, og man var parat til at genprioritere offentlige opgaver - ja, så er der sgu da så mange fede politikområder, en moderne og ansvarlig venstrefløj kan forholde sig til - på en venstrefløjsagtig måde!

Bill Atkins

Venstrefløjen mangler en plan for at finansiere velfærdsstaten

Nåh:

Finanslovsunderskud + skattelettelser = 0

Med mindre Enhedslisten altså ikke hører til venstrefløjen.

Inger Sundsvald

Nu husker jeg jo godt den tid hvor venstrefløjen kom med konstruktive reformplaner i lange baner. Det var dengang Fogh blev ”socialdemokrat”, og hvor han overtog politikken med nogle små tvist.

Derved kunne det sådan set være lige fedt hvor man satte sin stemme, syntes mange. Og så fik vi yderligere 4 år uden vilje til at frembringe »en universalistisk værdipolitik«, med alt hvad det har indebåret af fejlslagne reformer som højrefløjen ikke talte noget om inden valgene.

Curt Sørensen

I to af de foregående indlæg er en Mikhael Kaels og Kent Weygaard-Hansen rørende enige om en karakteristik af min person. De falder ligefrem hinanden om halsen i gensidig bekræftelse. De kender mig ganske vist ikke, men det forhindrer dem ikke i at fremkomme med meget kategoriske. udtalelser om hvad jeg tænker, føler og fornemmer. Det væsentlige for dem er tydeligvis ikke at vide noget om det og den de udtaler sig om, men at få deres i forvejen eksisterende fordomme bekræftede og støtte hinanden heri.
Det er ganske afslørende for mekanismen i den løbende debat: i bunken af store problemer i tiden griber man ned og trækker frem et pseudo-problem, nemlig 'venstrefløje' ) og så kører den ellers for fuld udblæsning. I toppen opportunistiske og selvfremførende pop-sociologer og kommentatorer ( a la Dahl, Meier Carlsen, Pittelkow og Rune Lykkeberg ) med deres luftige fraser , generalisationer og postulater båret frem og forkælet i medierne. Og i bunden har vi så de allerede hjernevaskede fodsoldaters der jubler over at høre det de gerne vil høre , og som igen og igen får bekræftet -og som oså bekræfter hinanden i -i deres allerede fast indbyggede fordomme.

Benjamin Skou

@ Bill Atkins

Udgangspunktet er, at DK's fremtidige økonomi ikke er sikker og stabilt fungerende selv med 2020-forhandlingerne.
Hvis Enhedslistens eneste realpolitisk realistiske reform er at tage skattelettelserne tilbage, så er det lidt fattigt, synes jeg. Man bør på venstrefløjen have flere bud end bevarelsen af velfærdsstaten i sin nuværende form. Der skal ske en prioritering af, hvilke ydelser der er vigtige - i den forbindelse synes jeg det er godt, at Johanne vil sikre bedre vilkår for kontanthjælpsmodtagere. Men om stigningerne i ydelsen skal være så markante, kan nok diskuteres - retssikkerhed har også en værdi i sig selv.

Den med fuld beskatning af Mærsk og de andre er desværre lidt svær at realisere.
Og jo, Elisten er venstrefløj extreme! På mange måder postivt, men jeg køber ikke den økonomiske pakke i ret stort omfang.

Anne Marie Jensen

@ Curt Sørensen

Ligesom Mikkel Kaels og Kent Weygaard kender jeg dig heller ikke, men jeg vil alligevel gerne have lov at gratulere dig med, at dine indlæg er sådan ca 1000 gange så indsigtsfulde og nøgterne som Henrik Dahls narcisstistiske selvudlevering.

HD er for at sige det rent ud ikke en skid interessant i det, at han ganske enkelt er jævnt gennemsnitlig. Dvs borgerlig. At han ikke kan få dét til at passe med sit selvbillede og åbenbart føler sig kaldet til at foretage offentlig selvterapi ved bl.a. at bebrejde "venstrefløjen" en påstået manglende tidssvarende indsigt og evne til at blive klogere, er sådan set højst lidt småpinligt på Dahls egne vejne.

En mildest talt tynd omgang fra pop-sociologen og Anne Grete Rasmussen, så tak for at bidrage med noget substans, Curt Sørensen.

Derudover har Thomas Bonde en temmelig væsentlig pointe i sit indlæg: Venstrefløjen er ikke Socialdemokratiet og vice versa. Og som Bo S. Nielsen påpeger, er Radikale Venstre da slet ikke. Så hvad er det egentlig, Henrik Dahl forsøger at sige, hvis ikke at det bare handler om et småkikset farvel til en fløj, han aldrig var andet end forbruger af?

Anne Marie Jensen

Jeg må nok hellere uddybe denne sætning:

"HD er for at sige det rent ud ikke en skid interessant i det, at han ganske enkelt er jævnt gennemsnitlig. Dvs borgerlig."

Ovenstående er ikke en fordom om borgerlige mennesker, men en konstatering af, at Dahls kritik af venstrefløjen ganske enkelt er dybt uinteressant, i og med, at den så åbenlyst kommer fra et helt andet sted og i stedet antager form af en personlig afstandstagen til selve venstrefløjsprojektet.

Hvorfor er billedet vedlagt artikel blevet skiftet ud fra smart hawaiblomstret 30 årig luksushippie med intellektuelle ambitionsbriller:
http://ing.dk/artikel/86166-sociologen-henrik-dahl-skal-praedike-sit-eva...

til 51 årig seriøs med rynker bekymret og let opgivende slående blikket ned... Hvorfor?

Inger Sundsvald

Samtidig er det typisk at H.D. kritiserer venstrefløjen for ikke at bestille andet end at kritisere højrefløjen. Hvad er det lige han selv præsterer? Hvor bliver de konstruktive forslag af fra en tydeligvis borgerlig radikal, der ikke rigtig kan finde ud af hvilket ben han skal stå på?

Bill Atkins

Debatten kan nemt ende ud i en opremsning af den alenlange liste over VKO's fortrædeligheder, lige fra forkastelse af et utal af kommissionsrapporter, over magtfordrejning, flertalstyranni og ufinansierede skattelettelser, til grundlovsbrud og overtrædelse af internationale aftaler - vi kan snart listen i søvne, og ellers vil Metz sikkert gerne hjælpe - men problemet er at vi mangler at debattere hvorfor venstrebevægelsens politikere og deres vælgere ikke har kunnet dæmme op for VKO's regime. Vi må starte et sted og gribe om egne nosser, og her mener jeg at Henrik Dahl – hans person er i øvrigt heller ikke vigtig - peger på en pointe:

der var betydelig flere privatiseringer under Nyrup?

Vi spiller jo selv på rouletten.

Privatiseringer er ikke rentable for skatteborgerne og har aldrig været det. Det er muligt at de ældre i en periode kan vælge portvin til jordbærerne, men når TV-kameraerne er væk, så serveres der dampkogte kartofler igen... og vi lader hospitalsledelserne kæmper alene med privatklinikkernes skævvridning af sundhedsvæsenet.

Hvorfor tillod venstrefløjen dette klasseforræderi. Hvorfor er der ikke internt gjort op med Nyrup og Lykketofts liberalistiske politik?

Claus Piculell

"3. Økonomisk uansvarlighed, hvilket truer på ny, »fordi venstrefløjen er splittet på spørgsmålet om de langsigtede reformer, som en praktisk taget enig sagkundskab siger er bydende nødvendige, hvis velfærdsstaten skal bestå«."

Jeg kan forstå, at den "praktisk taget enige sagkundskab" ikke indbefatter følgende, der vel så må anses som uduelige økonomer:
Jesper Jespersen, Christen Sørensen, Per Kongshøj Madsen, Lars Andersen, Jørgen Goul Andersen og alle andre danske økonomer, der mere eller mindre tager udgangspunkt i Keynes's "General Theory" fra 1936 og ikke mindst metodologien bag den, for ingen af disse - eller jeg - er enige med den "praktisk taget enige" sagkundskab om deres matematisk-økonomiske fremskrivninger.

I øvrigt er det bestemt ikke hele venstrefløjen, der har betegnet VOK-flertallet som "nyliberalt" - selv har jeg siden cirka 2006 betegnet konstruktionen som hyperliberalistisk nationalkonservatisme - og hyperliberalistisk (uanset om man ny kan lide ordet eller ej) betyder ikke "meget liberal", men betegner en liberalistisk ideologi, der er kammet over i sin modsætning, og hvor man ikke længere kæmper for borgerens frihed men mere for, at denne skal leve efter herskende middelklassenormer.

Når disse ting så er sagt, ønsker jeg ikke at deltage i den generelle "Dahl-bashing": Hver fugl synger med sit næb, og Henrik har efter min mening altid lagt for stor vægt på livsstil og for lille vægt på klasser og lag, og måske har han nævnt den ellers dejlige jyske by Skærbæk en gang eller to for meget, men jeg har aldrig tvivlet på, at han har nogle budskaber, som han ønsker at slå fast, og her er jeg enig med ham i, at venstrefløjen i den grad kunne bruge flere og bedre visioner.

Det er såmænd også min egen drivkraft for at hjælpe til i Centrum-Venstre-akademiet og i det hele taget formulere analyser og forslag til, hvad venstrefløjen kan gøre. I den forbindelse ville jeg såmænd gerne læse Henriks bog, men så må han altså være sød at udgive den som e-bog, så vi, der er på forkant også med den teknologiske udvikling, kan kigge med ... ;)

Med kærlige, kritiske og kammeratlige hilsener
Claus Piculell

Claus Piculell

PS: I øvrigt kneb det netop den "praktisk taget enige økonomiske sagkundskab" at forudsige krisen i 2008, for slet ikke at nævne mulige strategier for at komme ud af krisen og undgå lignende excesser i finanssektoren igen ...

Claus Piculell

PS: I øvrigt kneb det netop den "praktisk taget enige økonomiske sagkundskab" at forudsige krisen i 2008, for slet ikke at nævne mulige strategier for at komme ud af krisen og undgå lignende excesser i finanssektoren igen ...

Jørn Andersen

Curt Sørensens indlæg illustrerer jo på smukkeste vis Henrik Dahls pointer .

Karsten Olesen

Henrik Dahl melder sig i rækkerne af dem - desværre mange - der ikke har fået noget udbytte af den marxistiske lære, deres studiefæller har præsenteret dem for.

Men de sociale klasser findes heller ikke imellem siderne i Karl Marx's værker - de går rundt på gaderne udenfor.

Folk i forskellige positioner - skal levere vidt forskellige arbejdsbyrder, for at opnå samme levestandard.

De problemer, et samfund står overfor, er derfor også af forskellig art og tyngde på forskellige steder.

Endnu tydeligere bliver det, når man rejser udenfor Europa, , fjernt fra fortove og lattecafeer.

I Østeuropa arbejder folk en måned for en dansk ugeløn, længere væk for endnu mindre.

Trendanalytikeren går fejl af alt dette - fordi han antager at det velstandsniveau og det forbrug, han ser omkring sig, er gældende for alle - han sætter sit eget velstandsniveau som præmis, ligesom når borgerlige politikere ikke tilregner de stigende fødevarepriser nogen betydning - "hvis ikke de har brød kan de jo bare spise kage".

Trendanalytikerens verden er de storbyer, hvor der i forvejen er overflod af både penge og varer - og der forbliver han.
Derfor bekymrer han sig heller ikke om de tusindvis af detaljer der skal til for at rydde op efter VKOs hærgen.

Sider