Interview
Læsetid: 7 min.

'Der er ingen genveje til den mystiske oplevelse'

Stoffer duer ikke, LSD duer ikke, New Age duer ikke. Religionerne rummer de eneste autentiske veje ind i den mystiske oplevelse, siger Erik Meier Carlsen, buddhist i den tibetanske doghzen-tradition
'Det, vi opfatter som substantielle fænomener, holder ikke for en kritisk refleksion, men består i en gensidig betinget tilsynekomst, af relationer og processer,' 
 siger Erik Meier Carlsen.

'Det, vi opfatter som substantielle fænomener, holder ikke for en kritisk refleksion, men består i en gensidig betinget tilsynekomst, af relationer og processer,'
siger Erik Meier Carlsen.

Sofie Amalie Klougart

Kultur
16. august 2011

Erik Meier Carlsen giver ikke meget for den opfattelse af mystik, der trives i Vesten. Der er opstået en nyere fascination af religion i kølvandet på videnskabens fremmarch og kristendommens tilbagegang, hvor man forestiller sig, at sandheden i alle religioner i grunden er én og den samme, siger han. Dette er efter Erik Meier Carlsens mening en vildfarelse.

»Man vil uddrage et religiøst substrat af de forskellige religioner, samtidig med at man forsøger at finde videnskabeligt holdbare beviser for dets sandhed. Ved at tænke med moderne rationalisme og reflektere med moderne videnskabelig nøgternhed mener man at kunne komme ind til en essens, befriet for religiøse dogmer og ritualer.«

»Religionerne, derimod, som har udviklet et differentieret sprog og en differentieret praksis, som inddrager alle aspekter af menneskelivet, rummer efter min opfattelse de eneste autentiske veje ind i den mystiske oplevelse.«

»Med blandt andre Harvard-psykologen Timothy Leary, der eksperimenterede med LSD, bredte opfattelsen sig i den såkaldte New Age-bevægelse, at man så at sige kunne skyde genvej til den mystiske oplevelse, at der fandtes en smutvej. Man gjorde den mystiske oplevelse håndgribelig og afgrænset på en meningsløs måde,« siger Erik Meier Carlsen.

»Men der er ingen genveje, tilnærmelsen må inddrage alle felter, ikke mindst den sproglige aktivitet, og den er kulturbestemt. Sproget er afgørende for vores virkelighedsopfattelse, det kommer også til stede i vores biologi, vores centralnervesystem, sproget er medbestemmende for hjernens udvikling.«

Tibetanske begreber

Erik Meier Carlsen har i 2010 udsendt sin egen oversættelse fra tibetansk af Dødebogen, så jeg spørger, hvordan det så er lykkedes ham at lære et så fremmed sprog i en moden alder, men faktisk har han beskæftiget sig med sproget det meste af sit liv, siger han.

»Jeg blev meget tidligt optaget af at oversætte fra tibetansk, fordi jeg kunne se, at det, der forelå på andre sprog, var så utilstrækkeligt. Jeg har prøvet at oversætte Dødebogen i 30 år.«

Vanskelighederne opstår blandt andet, fordi de tibetanske og de danske begreber ikke dækker det samme. Således bruger tibetanerne ikke ordet angst, men de har i stedet tre begreber, der kan oversættes med henholdsvis frygt, panik og rædsel. Heller ikke ordet meditation forekommer, det er et begreb, der stammer fra kristendommen, fortæller Erik Meier Carlsen. Vi bruger 'meditation' til at oversætte tre forskellige tibetanske begreber: gom, som betyder tilvænning eller træning, øvelse.

»For eksempel det at benytte mantraer og refleksioner som den systematiske modgift mod utallige livs optræning i en 'normal' bevidsthed med jeg'et i centrum.«

Højeste stadium betegnes med ordet tingedzin, der kan oversættes med fordybelse eller overskridende sindstilstand. Et tredje ord, samten, kan oversættes med samling af sindet, en rolig tilstand, hvor man afskærer sig fra distraktioner.

De metoder, som de tibetanske buddhister bruger for at skaffe sig indsigt i dødsprocessen, kan dog have lighedstræk med psykedeliske oplevelser, erkender Erik Meier Carlsen. For eksempel går en praksis ud på at sidde 49 dage i mørke, hvilket automatisk medfører hallucinationer, og det er den slags hallucinationer, der er fortolket i Dødebogen. Når man kan drage sammenligninger med LSD-oplevelser, er det fordi oplevelsen af lys ligger dybt i vores biologi, forklarer han, nemlig i phosphenerne, som giver lys-oplevelser uden eksterne lyskilder. Eksempelvis vil man i et kort øjeblik se lysfænomener, hvis man presser på øjenæblerne, selv om der ikke er noget lys.

Ingen genveje

- Betyder den biologiske forankring så ikke, at der alligevel kan findes genveje til den mystiske oplevelse for eksempel via LSD? Og når du kan indgå i en tibetansk, kulturel kontekst, har vi vel alle et eller andet sted den samme kerne?

»Der er forskellige lag. Nede i de meget dybe lag er der nogle alment menneskelige grundstrukturer. Basalt er der de tre sindsgifte, had, begær og dumhed. Til dem tilføjes stolthed og jalousi som næste udviklingstrin.«

- Det lyder som de syv dødssynder?

»Ja, men i Abidharmaen, den tibetanske erkendelsesfilosofi, kommer man helt ud i 51 sindselementer, og kommentaren understreger, at der ikke er tale om følelser. Det er processer, de har ikke den voldsomme subjektivitet i sig, som vores idé om følelser har.«

»Tibetansk opererer ikke med den samme egocentrerede narrativitet, som ligger i vores syntaks. De personlige pronominer er næsten fraværende, men betydningsindholdet er og kan naturligvis ikke være helt fraværende. Meget markant er det dog, at man i langt højere grad beskriver processer. I Vesten, derimod, binder vi stadig flere ressourcer i egoet.«

- I Vesten er der også en tendens til at opfatte reinkarnation som 'en chance mere'?

»Forestillingerne om reinkarnation og karma er ældgamle hinduistiske forestillinger fra før Buddha, og de udgør en fuldstændig anden måde at tolke virkeligheden på end vores. Man må forstå dem som en måde at tolke oplevelsen af kontinuitet mellem tidligere og nuværende eksistenser på, man har jo kunnet se repetitionen fra generation til generation, der fødes et barn, og så ligner det fuldstændig bedstefar. Mange nomadefolk har forestillingen om, at forfædrene genfødes, måske har tibetanerne også allerede haft den, før buddhismen kom til Tibet. Det kan være sådanne forestillinger, der ligger bag udviklingen af tulku-institutionen, hvor et barn skal genkende nogle af sin foregående inkarnations ejendele, en institution som er helt enestående for Tibet.«

»Men når vi udvikler moderne forestillinger om reinkarnation ved at hente elementerne ud af deres kontekst, bliver resultatet en form for overtro.«

- Som teosoffernes forestilling om, at vi bevæger os mod stadig højere udviklingsstadier igennem vore inkarnationer?

»Teosoffernes reinkarnations-ideer er påvirket af darwinismen: Individet udvikler sig fra liv til liv i stadig fremgang. Tibetanerne, derimod, siger, at det er uhyre sjældent, at man bliver genfødt som menneske. Langt de fleste genfødes som dyr, og de fleste tibetanere er rædselsslagne for at blive genfødt, mens genfødslen hos os let bliver en flugt fra dødens realitet. I buddhismen er målet at frigøre sig fra det evige kredsløb, der spærrer den forskelsløse kærlighed og uhindrede klarhed, som er sindets dybeste natur, inde i den ego-centriske indskrænkning«

- Hvis de fleste mennesker ikke genfødes som mennesker, hvorfor bliver vi så flere og flere. Vi er oppe på syv milliarder?

»I det store billede udgør menneskene en uendelig lille andel af alle levende væsener, hvis du medregner bakterier og encellede organismer.«

»Men det er ikke reinkarnation og karma, der står i centrum for den buddhistiske tænkning. Jeg har stor tillid til de buddhistiske vidensformer, abidharma, og madhyamika, som rummer dén tibetanske psykologi og erkendelsesfilosofi, der gennemskuer og analyserer, hvordan vi konstruerer vores verden. Det, vi opfatter som substantielle fænomener, holder ikke for en kritisk refleksion, men består i en gensidig betinget tilsynekomst, af relationer og processer. Derfor er det stræben efter jeg-løshed, anatman, og opfattelsen af virkeligheden som gensidig betinget tilsynekomst uden egen substans, pratityasamutpada, der står centralt i buddhismen.«

Skal Vesten og buddhismen i dialog, er den moderne neurobiologi imidlertid en åben mulighed, mener Erik Meier Carlsen. Den har påvist, at der ikke findes et center for bevidsthed i hjernen, men derimod en mangfoldighed af centre.

»Det kunne føre til den slutning, at jeg-oplevelsen er en konstruktion, der er etableret af evolutionsprocessen, og at det er den, der hele tiden producerer det, vi opfatter som virkeligheden, det som Buddha kalder samsara. Og det er det, man skal give totalt slip på, hvis man skal nå den udfriende, mystiske oplevelse. Der eksisterer ingen isolerede fænomener, alt eksisterer som relation, proces, det er den fundamentale buddhistiske trossætning, og herfra forekommer det mig, at dialog er mulig.«

Vejen

Erik Meier Carlsens egen vej til buddhismen går over ungdomsoprør, medlemskab af SF, hvor han var medlem af hovedbestyrelsen, medindsamler af underskrifter til VS' opstilling til Folketinget, dog uden at melde sig ind. I stedet voksede hans interesse for religion. Erik Meier Carlsen er journalistuddannet på Demokraten i Århus, og gennem nogle Århus-venner fik han kontakt med den hinduistiske Swami Narayanananda på Gyllingnæs. Der begyndte det.

»Han indførte mig i kundalini-yoga, og det var min praksis fra 1970-72. Jeg var glad for min praksis, men det hinduistiske pantheon og ritualerne sagde mig ikke så meget.«

Op til en ferie i 1971 i de norske fjelde faldt han imidlertid over teosofiske udgaver af buddhistiske bøger, blandt andet af Evans-Wentz's udgave af Den tibetanske dødebog, og de blev læst med overvældende opmærksomhed og udsigt til et fjeldlandskab, meget mage til Tibets.

I 1973 mødte Erik Meier Carlsen Dalai Lama i Danmark. Der fulgte andre indvielser og belæringer, Erik Meier Carlsen 'tog pænt afsked med Swami Narayanananda', og efter 10 år som praktiserende buddhist i 1984 mødte han den ene af sine 'rod-lama'er, Namkhai Norbu Rinpoche, som var kommet til Italien sidst i 60'erne som assistent for en af datidens mest anerkendte tibetologer, Giuseppe Tucci, og som »viste mig sindets natur«, siger han. Siden har han fået undervisning af mere end 50 tibetanske mestre og fulgt utallige retreats fra en til fem gange om året i de sidste tre årtier. I dag er nogle af hans vigtigste lærere tibetanske mestre, som ikke valgte eksilet, understreger han, men som har deltaget i den store revitalisering af bud-dhismen i Tibet siden først i 80'erne.

- Og sideløbende med din praksis har du arbejdet som politisk journalist, du har endda været chefredaktør på Information. Hvordan har du fået det til at hænge sammen?

»Jeg vil svare med at referere en ordveksling, jeg netop har haft med den tibetanske Rinpoche, Chökyi Nyima. »Du ved meget om politik,« sagde han til mig, hvilket jeg svarede ja til. »Hvad er politik,« spurgte han dernæst, og jeg svarede, at politik drejede sig om 'fordelingen af muligheder'.

»Findes der nogen hvid politik?« spurgte han. »Nej,« sagde jeg, »al politik er blandet.« »Det må være meget vanskeligt at bevare en ren vision,« spurgte han. Og her var mit svar, som jeg står ved: »Ja, men mange politikere gør et vældig godt stykke arbejde for en mere lige fordeling af muligheder.««

Serie

Mystikere og mystik

Hvad er mystik egentlig? I spirituel, i kristen, i religiøs forstand?

Fem mennesker, der på forskellig måde har undersøgt og levet med mystikken, giver i fem sommerinterview deres fortolkning af mystikken. I Weekenden Anne Lise Marstrand-Jørgensen om nonnen Hildegard af Bingen.

Seneste artikler

 • Peter Bastian: ’Meningen med livet er livet’

  5. august 2011
  Peter Bastian tror ikke på en ydre skabergud, men taler alligevel om Gud. Vi kan ikke undvære en betegnelse for det største, forklarer den 68-årige musiker og fysiker
 • En dansk mystiker

  3. august 2011
  Den uregerlige mystiske tænker Anker Larsen var ikke til at komme uden om for litteraten Knud Wentzel. Så meget, at han måtte skrive en biografi om manden, der mente at overskride den lokale kristne religion for at nå et fælles niveau, hvor alle verdens religioner er ens
 • 'Spiritualitet er hårdt arbejde'

  1. august 2011
  Vi henter meditationsmetoder ind fra østen, omformer dem og kalder dem 'mindfulness'. Men hvis man er tibetansk buddhist, mediterer man for at hjælpe andre, målet er ikke egen velvære. Peter Elsass har i sin nye bog sammenlignet tibetansk buddhisme og vestlig klinisk psykologi
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

*******
!!

Gorm Petersen

Der er måske en pointe i, at politik bygger på metafysik - altså troen på, at fysiske systemer kan have en indre oplevelse.

I sin simpleste form: "Samfundet har ikke råd til at du skal have det godt, fordi pengene skal bruges til at jeg kan få det godt".

Her sammenlignes ens egen jeg-følelses velbefindende med den hypotetiske jeg-følelses velbefindende hos et andet fysisk system.

Når jeg selv er venstreorienteret bygger det ligeledes på metafysik - altså muligheden for at sammenligne den indre oplevelse mellem forskellige individer.

Jeg tror på, at den fattiges lidelse ved at mangle xx kroner "føles stærkere" end den riges nydelse ved at modtage xx kroner ekstra.

Og dermed også at summen af lidelse nedbringes vad at fordele rigdom i stedet for at koncentrere den hos nogle få.

Kende også fra den kristne oldkirke.

Christian Olesen

Hvordan kan man være både buddhist og så være redaktør på BT, som du har været?
Det kan jo ikke la sig gøre, vel?
Så er der noget du ikke har forstået!

Andreas Trägårdh

og religioner inkl. buddhisme duer heller ikke. De er alle stimulanser. Og den eneste forskel på de kemiske stoffer og religioner er at stofferne virker hurtigere.

Niels-Simon Larsen

Det må være svært at være buddhist og samtidig leve i et moderne samfund, der bygger egoet. E.M.C. har klaret sig godt i egoernes konkurrence, må man sige, og det må da give nogle forfærdelige problemer.

Selv synes jeg, at Buddhas tanker er noget af det mest inspirerende inden for religionerne, men alt hvad Buddha har sagt, opfatter jeg som en kæp i hjulet på det egocentristiske, moderne liv. Hvordan man kan være redaktør af et formiddagsblad og tilmed buddhist er mig en gåde.

Hver gang jeg ser en religiøs overvægtig, ser jeg samtidig et bevis på denne religions begrænsning. Hverken Jesus eller Buddha virker altså slankende på folk, og fattige er de religiøse sjældent, og det vil igen sige, at de er lystige deltager i et overforbrugs samfund. Hvad skal vi så med religion?

Der er et par ting EMC nok har misforstået... Jeg mener absolut ikke at den såkaldte "New Age" bevægelse foregiver at skyde genvej, ej heller at anbefale LSD ell. andre stoffer. Det må nok være erindringer fra EMC´s egen omgangskreds i "de vilde år" - hvor mange gik tabt ved at tro der var nogen nem genvej! Eik Skaløe f.eks. og mange andre... Ib Michael er her endnu, sådan da, han lever vel på sin egen "Lille Prins Planet", mon ikke? ;)
Nå, jeg tror det ville hjælpe EMC at kappe forbindelsen til et ekstremt Samsara/Tamas miljø som BT, ja, hele den danske medieverden for at opnå et ægte mystisk/kosmisk glimt eller gennembrud? Ret forbavsende at han kan få det hele til at hænge sammen ved at dyrke en så ekstrem "overjordisk" filosofi som Buddhismen, for religion mener jeg absolut ikke det er...

Andreas Trägårdh

Forøvrigt, hvordan kan man både prædike had mod minoriteter som fx. muslimerne, som EMC gjorde i formiddagsbladene i en årrække og samtidig hævde at være buddhist? Jeg husker ham som en af fascismens helt store talerør i 90ernes danmark.

Slettet Bruger

Andreas,

Der er mange forskellige slags 'buddhister'

http://www.information.dk/195037

Andreas Trägårdh

A pro pro mystik:
At glemme, og at glemme at man har glemt, dvs. at fortrænge, er den eneste virkelige vej til mystik.

Andreas Trägårdh

?
+ prins Knui, en del software og div. Internet opkoplinger, naturligvis(!)

Maj-Britt Kent Hansen

Den mystiske oplevelse!

Og at finde den autentiske vej ind i den mystiske oplevelse!!

Skulle det nu være interessant?

Kan snildt nøjes med helt almindelige oplevelser, og at finde dem af uautentisk vej, men jeg holder så - som Dan Turell - også mest af hverdagen.

Med den samme alt for brede målestok, som bladsmøreren Erik Meier Carlsen bruger i sin konstante hetz mod muslimer, er det nemt at sværte buddhismen. Buddhistisk dominerede lande som fx Burma, Cambodja, Japan, Sri Lanka og Vietnam har nemlig en nyere historie spækket med grumme krigsforbrydelser og regulær terror.

En dygtigt journalist som Meier Carlsen kan lige så hurtigt bortforklare religion som en faktor her, som i det aktuelle tilfælde fra Norge - men kan kun se nuancer, når problemet rammer han eget ego.
Min pointe er ikke, at buddhisme fører til terror, selv om fx selvmordsbomber har været en dominant buddhistisk praksis. Men at idioter (som Meier Carlsen) ikke altid holder op med at være idioter, bare fordi de finder sig en religion. Ofte finder de i stedet uventede måder at misbruge religion på til fortsat at opføre sig idiotisk...

Og PS: Religioner rummer sgu ikke "de eneste autentiske veje ind i den mystiske oplevelse". Vi kan da godt blive enige om at pege fingre af dumme smutveje som indtagelse af diverse hallucinogener. Og om at også buddhister har lavet noget rimelig grundforskning i emnet. Men der er mange andre veje end buddhisme - og religion er ikke en nødvendighed.

morten jacobsen

@Andreas
Heinrich Himmler, var så vidt jeg ved også Buddhist

Gorm Petersen

Når hjerneforskningen har afmystificeret menneskesindet, vil vi kende svaret på tilværelsens største spørgsmål:

Et livet et fordelagtigt alternativ til ikke-livet ?

Hvem ville kunne nænne at sætte børn i verden, hvis svaret viser sig at være nej ?

Både dele af Buddhismen og dele af Oldkristendommen gættede på netop dette svar.

Derfor anbefalede de cølibat som middel til at hindre barnefødsler og derved på sigt opnå kosmisk fred - frihed for lidelse.

Af samme grund er der ikke nogen teologisk pointe i at homoseksuelle udviser seksuel afholdenhed. Afholdenhed er kun relevant for heteroseksuelle.

Slettet Bruger

Ja, det kan lyde besynderligt, at man kan være buddhist og redaktør på selveste sindsgifte avisen!

Man skal nok passe på ikke at knytte sig til mystiske oplevelser eller jhanas som det vist hedder. Ellers kunne det være interessant at læse om buddhister i Danmark, som praktiserer filosofien nede på jorden og uden at snakke i gåder.

”Der er ingen genveje til den mystiske oplevelse”
”Religionerne rummer de eneste autentiske veje ind i den mystiske oplevelse ...”

Tænk, - og jeg som troede, at ’den mystiske oplevelse’ var ’genvejen’, og ’religionerne’ bare var fortegnelser over alle ’de blinde veje’.

Med venlig hilsen - og tak for ’Oplysningen’, :-).

@Bo -

Nej Buddhisme er netop ikke en religion, som mange fejlagtigt omtaler den som. Det er en livsfilosofi. Buddha var ingen Gud, men en vis mand ( som jeg iøvrigt også opfatter Jesus)

Men ECM lyder til generelt at være på en yderst velformuleret vildspor... Alle veje fører til Rom, og da vi alle er individuelle er der ligeså mange veje som der er af os til mystikkens verden, den ophøjede fred, den kosmiske bevidsthed - ens egen guddommelighed. Om der er genveje er jo et sjovt definitions spørgsmål. Hvis vi alle har individuelle veje hvordan definerer man så en genvej. ? Jeg er overbevist om at vores hver isærs vej er unik og enestående. Om den så på et tidspunkt har bestået af et LSD trip eller andet er stadig ens individuelle vej til ens inderste eller realisation af ens potentiale.

Selv har jeg haft stor glæde af bla. New Age både musik og bøger som har inspireret mig videre til andre ting som så igen har ført mig videre. Buddhismen bruger jeg dagligt - men jeg bruger også de 10 bud dagligt :) Der er sådan set ikke den store forskel :) ! Næstekærlighed, moral, ansvar og etik er i alle sammenhænge nok grundpillerne i det meste. Så kan vi jo kalde det hvad vi vil.

Og så er der jo dem som kalder sig Buddhister uden på nogen måde at følge Buddhas lære. Eksempelvis måske Himmler :) Vi kan jo alle kalde os noget for at virke interessante eller "rigtige" eller "spirituelle" som det virker på mig at ECM gør - uden at det på nogen måde er overbevisende...

@Mark”Der er ingen genveje til den mystiske oplevelse”
”Religionerne rummer de eneste autentiske veje ind i den mystiske oplevelse …”

Tænk, - og jeg som troede, at ’den mystiske oplevelse’ var ’genvejen’, og ’religionerne’ bare var fortegnelser over alle ’de blinde veje’.

Med venlig hilsen - og tak for ’Oplysningen’, :-).

Ja - hvis religionerne er den eneste autentiske vej - så er vi da vist alle fortabt, især fordi der ikke er ret meget autentisk tilbage i religionerne.... De er jo blevet fortolket og omformuleret så mange gange, så hvor katten skal vi så "lede" ??

Måske inden i os selv :)

Guds rige er jo i os - og Himlen er på jorden :) Hvis vi nu tygger lidt på dette - så kunne det være vi opdagede "mystikken" ! En dreng spurgte engang Gud "hvor er kærligheden" Den er det sted mennesket kigger sidst. "Hvor er det spurgte drengen".
I hjertet...

Gorm Petersen

Til TM:
Du lyder lidt som Thomasevangeliet. Før ca. 150 var dette tankegods en del af Kristendommen, og har stadig støttepunkter i både Paulus-breve og Johannesevangeliet - en af de gamle biskopper siger omkring år 110 direkte: "frelse gennem at give slip på begæret" - et rimeligt buddhistisk udsagn sådan hørt med lægmandsører.

Heinrich R. Jørgensen

Thomas Meyer:
"Guds rige er jo i os"

Ikke "gud" forstået som personificering af en gammel sadistisk patriark af en gnavpot der overvåge, kontrollerer og bestemmer alt, men som et begreb. Et begreb om at kunne skelne mellem hvad der er godt og skidt, hvor "gud" står for positivlisten. Det handler om etik og "ret" levevis.

Ikke "rige", men snarere "lederskab".

Så jo - at være under etisk lederskab manifesteres i hver enkelt personer. Integritet kan ikke deponeres i andres lommer.

Heinrich R. Jørgensen

Gorm Petersen:
"en af de gamle biskopper siger omkring år 110 direkte: “frelse gennem at give slip på begæret” "

Han du en kilde på det?

Jeg kunne forestille mig, at der blev ment "frelse gennem at undlade at begære", selv om dit bud på en gengivelse også er meningsfuld. Det vil nok fremgå af konteksten (hvis der er én).

@Henreich -

Jep - det var også sådan ment :) Personligt opfatter jeg Gud som den universelle energi som vi alle rummer og dermed alle er en del af. Og overvågning og "kontrol" skal gerne ske igennem vores indre sandhed ( moral, etik, ærlighed, kærlighed etc). Jesus sagde "Faderen og jeg er eet", og desuden er vi skabt i Guds billede - ergo må vi "være Gud". Altså den guddommelige energi / universets energi. Så "mystikken" rummes nok primært i os selv som menneskehed. Og da vi fungerer som spejl for hinanden - er det så igen en god grund til at se os som sammenhængende istedet for adskilte.
Hele verden ville være bedre tjent med at vi ledte efter ligheder istedet for forskelle... :)

Heinrich R. Jørgensen

Thomas Meyer:
"Personligt opfatter jeg Gud som den universelle energi som vi alle rummer og dermed alle er en del af."

Jeg har det modsat med mystik. Enten giver noget mening, og kan forklares. Eller også skal der arbejdes med at forstå intentionerne, så det muligvis kan forstås meningsfuldt.

Kan man afkode begreber meningsfuldt, forsvinder mystikken. Der er ikke længere noget, man ikke kan forstå.

Ét er ideernes og begrebers domæne, og noget andet er de fysiske realiteter. Jeg kan ikke se nogen grund til at famle i blinde når det gælder det første -- det er selvfølgelig os selv (mennesker) der opfinder begreberne.

Vores tilgange er åbenbart meget forskellige. Men jeg er helt enig i, at de overleverede budskaber der tilskreves en "Jesus", minder påfaldende meget om ganske meget andet tankegods. Ikke mindst buddhistisk.

Jeg har dog ikke sat mig ind i buddhisme, skal jeg nævne. Mit viden dér er yderst overfladisk.

Gorm Petersen

Vi ved meget lidt om Gud.

Muligvis ikke som andet end "spøgelset i den store maskine" Universet - når vi nu kalder sjælen for "spøgelset i den lille maskine" - hjernen.

Hvad der er godt eller ondt er mere gådefuldt.

Heinrich R. Jørgensen

Gorm,

du fik et bud på en forklaring. En forklaring helt blottet for mystik, spøgelser og uforklarligheder.

@Heinrich

Jeg er ikke sikker på om du mener mystikken forsvandt i det jeg skrev ?

Mystik er der nu nok rigeligt af, når vi født som mennesker med sind, krop og ånd skal finde ind til den helhed vi reelt er, men som kan være svær nok at finde i den udadrettede verden vi lever i hvor vi snart identificerer os med alt andet end det indre.

At nå til en erkendelse af vores egen fuldkommenhed sker igennem vores ufuldkommenhed - igennem livet og vores individuelle proces vi må gå igennem for at erfare hvem vi reelt er. Den rejse kan rumme utallige spøgelser, dæmoner og mystik - men heldigvis også lys, glæde og afklaring.

@Gorm -

Gør vi nu også det ?? Det må så komme an på hvordan vi personligt identificerer Gud. Hvad Gud er for den ene er ikke nødvendigvis hvad han er for den anden.

Er vi skabt i Hans billede må vi være som ham - og da vi er milliarder af forskelligheder må han være Altet som vi så er en del af med hver vores fragment.

Gorm Petersen

Kærer HRJ. Dit indlæg tangerer da bevidst misforståelse.

Jeg forkynder netop den afmystificerede hjerne hånd i hånd med det afmystificerede univers.

Ordet "spøgelse" betyder blot de kædereaktioner af årsag-virkning der styrer såvel hjernens som Universets ageren.

Ethvert system, der har en ydre manifestation, har vel også en indre oplevelse.

Ellers måtte der jo være en eller anden "mystisk kraft" i hjernen, hvis den havde monopol på at opleve mens hele resten af Universet befandt sig i en tilstand af dyb narkose.

Heinrich R. Jørgensen

Thomas Meyer:
"Jeg er ikke sikker på om du mener mystikken forsvandt i det jeg skrev"

Jeg tænker på udtryk som "den universelle energi", som jeg ikke forstår. De, der har fundet på udtrykket, må have en forklaring på rationalet bag? Hvilket jeg formoder, der er.

Hvis det ikke kan forstås og forklares, kan jeg ikke se at det kan bruges til noget. Andet end til at forvirre folk, så de ikke ved hvad der er op og ned. Hvilket synes at være formålet med nogle af de "organisationer" der erklærer sig for at være religioner eller trossamfund.

Jeg er anti-mystiker. Der kan være megen indsigt gemt i tekster vi opfatter som mystiske og "religiøse", men kun hvis vi kan afkode det til udsagn, der bliver klare og meningsfulde.

Heinrich R. Jørgensen

Gorm Petersen:
"Dit indlæg tangerer da bevidst misforståelse."

Det var ikke intentionen.

Hvis du husker noget om kilden til det citat fra ca. 110 du erindrede, er jeg interesse i flere oplysninger :-)

Thomas Meyer

Thomas Meyer skriver:-"Personligt opfatter jeg Gud som den universelle energi som vi alle rummer og dermed alle er en del af. Og overvågning og “kontrol” skal gerne ske igennem vores indre sandhed ( moral, etik, ærlighed, kærlighed etc). Jesus sagde “Faderen og jeg er eet”, og desuden er vi skabt i Guds billede - ergo må vi “være Gud”.

Man må håbe at du selv kan se at disse ord kunne være sagt af såvel Darth Vader eller af modstanderne Jedi-ridderne...
Jeg fatter ikke at Hollywoods indoktrineringer og "godt købs" religiøse anskuelser skal præsenteres her som var de religiøse sandheder.
Skal noget kritikpunkt rejses mod dine ord må det være, at der mangler GUD i gud.

@Heinrich og Gorm, jeres citat lyder som Augustine, den liderlige biskop af Hippo, der har beskæftiget sig meget emnet. Nok mest kendt for at mene, at: "Women should not be enlightened or educated in any way. They should, in fact, be segregated as they are the cause of hideous and involuntary erections in holy men".

@Kaspar

Se nu tror jeg ikke på religionerne andet end at de er beretninger om menneskets måde at forstå skabelsen og livets mening !

Jeg kender ikke noget til Hollywoods godt købs religiøse anskuelser.

Mine anskuelser kommer efter over 35 års personlig søgen og arbejde med mig selv gennem mange spirituelle områder herunder også Buddhismen og også Kristendommen og en anden forståelse af de overleveringer og historiske beretninger.

Så - tja - jeg ved ikke rigtigt hvor dine indfald med Darth Vader kommer fra, men jeg er ret sikker på at det ikke har noget at gøre med mine anskuelser.

Thomas Meyer
Lord Darth Vader er et Hollywoodfilm- fjols der grundlæggende tror på, at Gud blot er en sammenkittende energi i Universet.
Du og Darth Vader tror derfor på præcist det samme gudsprincip ift. din tekst.
Der mangler som jeg anfører derfor GUD i dit gudsprincip .

I Hollywood filmene Star Wars belæres millionerne om at denne energi hæmningsløst kan anvendes godt af "de gode" og misbruges ondt af "de onde".
Filmene Star Wars argumenterer vel derfor reelt for ateisme.
Univers og energi og eksistens - uden Gud = Ateisme.

Heinrich R. Jørgensen

Tom Paamand:
"jeres citat lyder som Augustine"

Jeg vil blive meget overrasket, hvis et citat af en (ex-)manikæer der levede mens Theodocius var despot, ville få love til at blive erindret ;-)

Til gengæld er det muligvis bevaret i ændret form, så budskabet ikke længere er det oprindelige.En sådan smædekampagne kunne også meget vel forklare at han for eftertiden fremstår som en liderbuk. Mange andre har lidt den skæbne.

Jeg har læst hvad der er "bevaret" af mange kirkefædres udsagn, uden at erinde noget der ligner. Ærligt talt tror jeg det meste er disse fabrikationer og fordrejninger, foretaget siden. Citaterne virker mere vildledende end oplysende, en stor del af tiden.

Måske står der noget lignende i Diogenes Laërtius?

Ævl, kævl, bævl, og enorme mentale konstruktioner!

EMC har dog lavet den allerstørste konstruktion, og jeg vil råde ham til at "komme ind i kroppen" - få åndedrættet helt ned i Podagra-tæerne!

Det er en vildvej han møjsommeligt har konstrueret i alle disse år, en enorm vildfarelse vil jeg næsten kalde det.

Find dog en pioner i egen kulturkreds, Robert A. Monroe f.eks.

http://www.monroeinstitute.org/

Der er så absolut ingen som helst grund til at komplicere det hele med oldgamle mystiske ritualer og sære betragtninger...

Husk:

"Før oplysning hugger du brænde og bærer vand. Efter oplysning hugger du brænde og bærer vand”

Intet specielt i det, verden er bare forandret. ;)

@Kaspar

Jaaa, jeg ved sådan set godt HVEM Darth Vader er, da jeg også har set Star Wars :) Jeg påpegede blot at han sådan set ikke havde noget at gøre med det jeg skrev.

Jeg har også anført jeg ikke tror på religionerne, og det du kalder Gud, kalder jeg energi. Gud er menneskets betegnelse for det uforklarlige - det vi vil forstå som skaberen. Gud, Allah, eller hvad navn du ønsker- opfatter jeg som universets energi. Det er videnskabeligt bevist at vi mennesker består af energi ned til det mindste atom i kroppen. Alt består af energi på forskellige frkvenser og i forskellig fysisk tæthed. Jorden er en individuel levende organisme = energi.

Det synes ikke særligt søgt eller mystisk at Gud eller det vi ser som skabelsen er en universel energi. Og ifølge kvantefysikken er det sådan set logisk.

Ateisme betegnes som troen på fraværet af noget guddommeligt, og det er ikke min overbevisning. Jeg mener universets energi ER guddommeligt, men ikke at det er een Gud som sådan. Så du rammer ikke helt rigtigt i din vurdering af det jeg mener.

Faktisk er jeg meget troende, men ikke på den gængse definition af Gud. Det betyder ikke at det jeg tror på er hverken mere rigtigt eller forkert end det du tror på. Vi er allesammen hvert vores sted i erkendelsen af helheden, og jeg tror at vi dybest set "tror på det samme" blot med hver vores religiøse eller kulturelle baggrunde. :)

Thomas Meyer siger -"det du kalder Gud, kalder jeg energi. Gud er menneskets betegnelse for det uforklarlige - det vi vil forstå som skaberen. Gud, Allah, eller hvad navn du ønsker- opfatter jeg som universets energi."

Jeg ved, at dine ord kan opfattes på flere forskellige måder. Oftest er ord især afhængigt af hvem der udtaler dem. Børn eller voksne.

Den dårligste og nærmest katastrofale opfattelse af dine ord er nedgørelsen af Gud til at være "bare energi".

Energi bruges desværre ofte i den negative forståelse at energi blot et "medie" der kan udnyttes og misbruges til allehånde formål.

Det er ikke ideelt at bruge denne tråd til at "bekende sin personlige tro" eller "ikke tro" på en skabende Gud.
Men personligt finder jeg det svært på grund af mit erfaringsgrundlag ikke at udtrykke min totale afsky for de manipulationer som menneskeheden udsættes for - netop med basis i sådanne trosbekendelser som f. eks du via dine studer af Karma og Buddhisme bekender dig til.
Ikke at læren er helt forkert for det er netop finessen - ligesom pandekager med bladan.

However, sandsynligheden er at alle sjæle har en ægte kerne af religion som findes i det indre; omend at man i sin tænkende bevidsthed kan finde på at bekende sig til fupreligioner eller på anden måde falske religioner. En teori der indikerer en bemærkelsesværdig mangel på kontakt mellem sjæl og tanke. Et problem?!? Så afgjort !!!

Kunststykket bliver derfor at gå fra fup- og falsk religion til den ægte religion.
Dermed ikke sagt at det nytter noget at prøve at definere en evt. 100 % sand og ægte indre mystisk religion her på en tråd som denne.
Det vil bare ende som vred diskussion og argumenter fra alverdens religioner vil blive slynget af sted fra alle retninger som projektiler.

Tilbage til emnet. Problemet er at der må findes et netværk der finder fordel i at sprede misinformation om f. eks karma og religion således intenderet (såvidt min observationer) fordi dette netværk ønsker max fordel ud af dette i henhold til anden relateret viden om mennesker og deres psykologi og tankesystemer.

Tjah - jeg tror vist, at jeg lige har skrevet at den "religion" du delvist bekender dig til er at sammenligne med en computervirus.

Ikke at jeg mener dette nedsættende på nogen måde.
Men en computer der bliver overtaget af en computervirus får jo blot andre prioriteter i forhold til det oprindelige styresystems og opfatter ikke sig selv som forkert...

Millioner af mennesker der også tror på f. eks karma eller fupreligion ser heller intet forkert i dette.

At indse man er ramt af en "religiøs virus" bør blot være ekstra motiverende for at finde tilbage til det oprindelige "styresystem".
I princippet kan sådanne "religiøse virusser" være mere eller mindre farlige.
Karma og buddhisme er ikke af de værste religiøse virusser og alligevel, idet at den "forkerte" del af karma og buddhismen kan medføre at man spreder en slags religiøs forurening blandt sine medmennesker og da de jo i følge tesen kun er energi er de dermed også nemt manipulerbare af sådanne tanker- som små lam. Offerlam?
Og hvordan var det nu? Nå jo - Gud antages til også kun at være energi ? Uha Uha.
Så resultatet af sådanne religiøse "virusser" er ikke godt. Det er slet ikke godt.

Ret fristende at tro, at "virkelige eksisterende "religiøse banditter" i Lord Darth Vader klassen" har opfundet den der famøse "Gud er energi-teori". Ikke sandt ?!?

@Kaspar -

Ja, jeg havde jo glemt hvem du er. Vi har tidligere mødtes hvor jeg jo erfarede at du havde løst hvad hele karmaloven gik ud på, ligesom du mente at de eksisterende meninger var en konspiration....

Jeg har på intet tidspunkt nedgjort Gud, eller angrebet din tro - hvorimod du åbenbart ikke holder dig tilbage for at påstå at min tro er som en computer virus.

Det synes ikke særligt god tone i en seriøs debat at nedgøre eller latterliggøre andres holdninger, og er præcist det som efterlader andre uden muligheder for en fornuftig og gensidigt seriøs debat. For mig at se er din argumentering ufatteligt dogmatisk og du er meget fordømmende i forhold til andre meninger.

Men i tråd med vores forrige debat forstår jeg det nu bedre, og takker derfor af herfra, da det virker formålsløst.

Gorm Petersen

Til HRJ:

Det stammer fra "Oldkristne tekster" af Søren Giversen - jeg tror det var et af "Ignatius brevene".

Hvad der gør den afmystificerede hjerne så interessant er, at der kun er 33% chance for at menneskeheden vil overleve denne afmystificering.

Den dag i dag kan vi endnu ikke rådgive om, ved hvilken grad af lidelse det bedst kan betale sig for terminalpatienten at stoppe den livsforlængende behandling. Hvornår er døden fordelagtigt ?

Hjerneforskningen forventes at komme til at besvare spørgsmålet. Om 20-30 år kan en hjerne simuleres i fuld skala på en computer, og når sammenhængen mellem "jeg-følelse" og fysiske processer er kendt, kan det også beregnes hvordan alt muligt andet "føles".

Så kan vi for første gang besvare spørgsmålet: Ved hvilken grad af lidelse er døden et fordelagtigt alternativ til livet ? Hvornår kan det "betale sig" at begå selvmord ?

Når der er 3 svarmuligheder, og der intet kan siges, der kan gøre den ene mere sandsynlig end den anden, plejer man at give hver mulighed en sandsynlighed på 33.33 %.

De 3 mulige svar er:

1) Ikke-livet er værre end livet, når det er værst (selvmord betaler sig aldrig).
2) Ikke-livet er bedre end livet, når det er bedst (selvmord betaler sig altid).
3) Ikke-livet er bedre end livet, når det er værst, men værre end livet når det er bedst (selvmord kan betale sig nogen gange - samme rationale som når der aflives kæledyr).

Intuitivt foretrækker de fleste mulighed 3, men kan alligevel ikke sige HVOR stor smerten skal være på en skala 1-10 før døden betaler sig.

Det er også kun de 33.33 % af sandsynligheden vi finder her. De 66.66 % af sandsynligheden (ikke dyrets tal - bare rolig) fordeler sig mellem mulighed 1 og mulighed 2.

Mulighed 1 er skræmmende, men den nyvundne viden, gør det muligt at lave højteknologiske kirkegårde, hvor udvalgte dele af liget opbevares på en måde, der sikrer højt velbefindende.

Mulighed 2 - selvmord betaler sig altid - selv den lykkeligste ville få det endnu bedre ved at begå selvmord (eller endnu bedre, undgå at blive født) er den virkelige bombe under menneskeheden.

Vi ville frivilligt og med et smil på læben udrydde os selv !

Et indicie kommer fra "universet som en meget stor petriskål" tankegangen. Er vi de første ? Eller har der været mange før os, der opbyggede en civilisation, men så kom til at løse tilværelsens gåde, og sagde farvel og tak ?

Det tavse univers kan være et indicie.

Kristendommen var tidlig til at interessere sig for livets allerstørste spørgsmål: Er det hele umagen værd ?

Gnostikerne mente nej. De fandt støtte i både det relativt sene Johannes-evangelie, og de tidlige Paulus breve.

Det er hverken evolutionens eller "naturens ordens"' kop te at tænke således.

Loyaliteten - også hos mennesker af i dag - går hverken mod mest muligt afkom eller andet der kan begrundes i evolution eller naturens orden - den går mod "størst muligt velbefindende" - også hvis det betyder menneskehedens undergang !!!

En meget gammeldags form for Gud kunne måske træde frem og "vælte Babelstårnet" - d.v.s. hindre os i at afmystificere hjernen - hvis der nu rent faktisk havde været en masse ulejlighed med at fremavle mennesket, og hun ikke ønskede at vi skal gå til grunde på kun een generation.

Heinrich R. Jørgensen

Gorm,

mange tak for kilden.

Thomas Meyer skriver -"hvorimod du åbenbart ikke holder dig tilbage for at påstå at min tro er som en computer virus."

Ja - og det skriver jeg ikke fordi det er din tro - men fordi at religion som jeg beskriver det i mit indlæg fra 2:57 kan have til hensigt at manipulere og forvilde og "lamme" "den energi som du påstår vi mennesker (offerlam) blot er.

At du vælger at lade være med at forholde dig til hele mit indlæg som var det blasfemi "MOD DIN TRO" er dit problem for jeg skriver netop i mit indlæg:"Tjah - jeg tror vist, at jeg lige har skrevet at den “religion” du delvist bekender dig til er at sammenligne med en computervirus.
Ikke at jeg mener dette nedsættende på nogen måde."
Gentager;" Ikke at jeg mener dette nedsættende på nogen måde."

Skal der findes fejl i religionernes og de meget beregnede løgne de er bygget op på, så kan dette ikke gøres ved at sige pyt - og så ellers holde kæft.

Igen påstår du som i en anden tråd om spiritualitet ; -"at jeg latterliggør andres holdninger, og efterlader andre uden muligheder for en fornuftig og gensidigt seriøs debat."

Men nej. Debat handler også om at sætte spøgsmåltegn ved andres udtalelser.
Kan du ikke tåle at den tro som du har medbragt her på tråden bliver eksamineret, så burde fremover lade være med at lægge din tro ud til debat.

Men herfra tror jeg at du foretrækker at holde enetale på debatsiderne om din tro's fortræffeligheder....
Uimodsagt.... Helt uimodsagt.---

Om du frivilligt og med største glæde sidder fast i en manipulerende religion sammenlignelig med en computervirus uden at kunne komme videre er ikke for andre mennesker at vide med sikkerhed.

@Kaspar
Skal der findes fejl i religionernes og de meget beregnede løgne de er bygget op på, så kan dette ikke gøres ved at sige pyt - og så ellers holde kæft.
Tjah - jeg tror vist, at jeg lige har skrevet at den “religion” du delvist bekender dig til er at sammenligne med en computervirus.

Hvor er spørgsmålene i disse udsagn? Det er dine konklussioner, ikke seriøse spørgsmål i en debat.

Og jeg synes det er dejligt med kvalificerede modspil der afspejler at den anden part har et synspunkt - men fortsat respekterer andres. Så du tager -igen- ret grundlæggende fejl Kaspar. Du har i denne som i andre debatter en klar afgjort mening om HVAD sandheden er. Og det er så DIN sandhed, men den lægges ikke ud som til debat, men som en der er endelig og iøvrigt er andres så helt gale.

Det er så din måde at kommunikere på, og samtidig lukke tæt af til at se andre muligheder. Og det er præcist en af de ting der i tusinder af år har været galt med religionerne. En måde - en vej og de andre duer ikke, men er forkerte. Mangen en krig er skabt på den måde.

Tak for nu :)

Thomas Meyer skriver:-" Du har i denne som i andre debatter en klar afgjort mening om HVAD sandheden er. Og det er så DIN sandhed, men den lægges ikke ud som til debat, men som en der er endelig og iøvrigt er andres så helt gale.
Det er så din måde at kommunikere på, og samtidig lukke tæt af til at se andre muligheder."

Svar:
Du går galt i byen med din kritik.
Jeg forsøger netop at finde fejlene i religioner og det gerne i enhver religion der måtte eksistere.

Har man f. eks ikke kendskab til sandheden i en kriminalsag kan man begynde at demontere løgnene, hvorefter sandheden kan dukke op.

Som jeg nævner det i mit indlæg fra 2:57 er det signifikant at alle religioner er skabt som pandekager med bladan.
Sandhed blandt løgne.
Smid løgnene væk og sandheden kan afsløres.
At du ikke kan lide at der bliver stillet spørgsmåltegen til den religion du bekender dig til er dit problem.

Kritik har altid været alle løgnereligioners og deres præsters allerstørste problem.
Tænk f. eks på katolicismen og kristendommen.
Tålte præsterne kritik. Nej vel gjorde de ej, Modstanderne af katolicismen blev kaldt dæmoner og djævle og hekse og derefter brutalt aflivet.
Idag 2011 står den katolske kirke afsløret som et afgjort homopædofilt centrum under dække af at være en kirke og en religion.
Den katolske kirke er = BUSTED.
Men synd for dem der engang tog katolicismen alvorligt.

Mere kritik burde rettes mod de svage punkter i Karma og Buddhismen, men foreløbig er min kritik som beskrevet i mit indlæg fra idag kl 2:57 nok herfra.

Gorm Petersen

Det farligste virus for evolutionen er menneskets bevidsthed.

Den ville udrydde menneskeheden i samme sekund den anså det for bevist, at der er bedre på den anden side.

Med sammensmeltning af mennesker og maskiner og dermed ophævelse af forskellen på liv og død inden for en højst 50-årig tidshorisont kan vi omsider få besvaret livets store spørgsmål.

De spørgsmål der fødte religionerne for mange tusinde år siden.

State-of-the-art - den antagelse ingen kendte hjerneforskere vil tage afstand fra pr. 2011, er at hjernen kan udforskel som enhver anden kausalmaskine: "Gartnerens hjerne kunne lige så lidt som hæksaksen have valgt, ikke at klippe hækken".

Begrebet "fri vilje" accepteres kun som en slags musikalsk begreb: "I må gerne tale om det, så længe vi er enige om, at det ikke har nogen betydning."

Mennesket er således magtesløst. Universet (Gud) er almægtigt.

Anders Sybrandt Hansen

@ Gorm Petersen

Som sædvanlig har du flere interessante betragtninger..

"Loyaliteten - også hos mennesker af i dag - går hverken mod mest muligt afkom eller andet der kan begrundes i evolution eller naturens orden - den går mod “størst muligt velbefindende” - også hvis det betyder menneskehedens undergang !!!"

Det ligner i hvert fald en tanke at hele den 'naturalistiske' idé om at afkom er naturens, dyrenes og menneskenes intention er en kulturel konstruktion. Måske et bornert middel til at tæmme sexlysten (mon ikke vi er i Victorias England..)?

Men du foreslår så et andet totalt motiv: velbefindende? Hvorfor har vi så psykologi og psykoanalyse? Hvorfor gentager folk det, der skader dem?

Et interessant alternativ er Lacan/Zizeks idé om det eksistentielt traumatiske - i følge dem, er det helt store spørgsmål, det som allerede den nyfødte stiller sig selv: hvad vil 'the big other' (naturen/ gud/ min moder/ kulturen?) med mig? hvad vil 'the big other' have af mig? What do you want of me by what you say? Hvordan kan jeg tilfredsstille den andens intention, som jeg aldrig kan kende rigtigt?

De er pessimistiske, realistiske eller agnostiske i den forstand, at der ikke gives noget svar, og alt hvad vi forsøger lukke hullet med er vores hjemmebryggede fantasier.

"Hjerneforskningen forventes at komme til at besvare spørgsmålet. Om 20-30 år kan en hjerne simuleres i fuld skala på en computer, og når sammenhængen mellem “jeg-følelse” og fysiske processer er kendt, kan det også beregnes hvordan alt muligt andet “føles”."

Humbum.. hvorfor skulle maskinerne kunne beskrive (beregne) hvordan noget føles for mennesker bedre end mennesket selv kan? For øvrigt skriver du, at du vil simulere en hjerne - vil den så ikke blot give sig i kast med eksistentielle spekulationer ligesom (de andre) mennesker?

Vh
Anders

@Kaspar
Du går galt i byen med din kritik.
Jeg forsøger netop at finde fejlene i religioner og det gerne i enhver religion der måtte eksistere.

Som i tidligere debatter kan jeg så igen konkludere at det er godt DU kan se virkeligheden som den er... Gad vidst hvad du selv mener der gør at netop DU kan finde fejlene i religionerne.

Samme skarpsindighed som at du også "ved" at opfattelserne af karmaloven er konspiratorisk ??

Forøvrigt skrev jeg tydeligt jeg IKKE er religiøs. Jeg tror grundlæggende ikke på religion som en rettesnor for virkeligheden. Derimod ser jeg det som manipulation af sindet og et undertrykkelsesmiddel af rang.

Men jeg er ganske imponeret over den videnbank du må være i besiddelse af til det at du både kan afsløre karmalovens generelle forståelse som en konspiration og at du kan finde fejlene i religionerne. The force must be with you :)

Forresten hvordan skulle religionerne være skabt uden det du kalder løgne, da de alle er baseret på den menneskelige fortolkning og forståelse eller misforståelse af det mennesket siden starten har søgt en forklaring på ! Og hvem kan afdække løgne i dette virvar af fortolkninger uden blot at skabe en ny fortolkning ??

Søren Mollerup

Når Erik Meyer Carlsen siger at der ikke er nogen genvej til den mystiske oplevelse, Mener jeg det beror på et meget enøjet blik på hvad den mystiske oplevelse er, og hvordan den opnås. Jeg tror næsten jeg vil gå så langt at sige at den religiøse mystiske oplevelse på mange punkter gør brug af de samme værktøjer. Shamaner var ikke blege for at bruge stoffer for at opnå en mystisk oplevelse, mens andre personer der har haft lignednde oplevelser næsten alle sammen folk der pisker, sulter eller på anden måde påføre deres egen krop så meget skade at den ikke kan fungere normalt, og man begynder at hallucinere. Det er vel ikke tilfældigt at disse metoder eller "Genveje" der ophøjes i forskellige mystiske traditioner. Til slut Vil jeg påpege at der mangler forsøg studier på dette område, og ikke så meget teologisk tågesnak - man kan starte med at kigge på Walter Pahnke's forsøg fra '64, hvro en række kristne teologi studerende under en messe på 2 en halv time , fik flere og voldsomme mystiske oplevelser en kontrolgruppen. Samtidig skal det bemærkes at de studerende selv ikke kunne kende forskel, så hvordan adskilles disse oplevelser fra hinanden hvis du ikke kan kende forskel? Den klassiske religiøse/paranormale løsning er 'Conformation bias'.

Andreas Trägårdh

Glemsomhed er årsagen og derfor vejen til al mystik

Sider