Baggrund
Læsetid: 8 min.

Hvorfor venter vi stadig på p-pillen til mænd?

Efter snart 50 år med p-piller til kvinder er der endnu ikke kommet en til mænd på markedet. Det handler mere om kultur end tekniske udfordringer, at den aldrig er blevet færdigudviklet. Det er ærgerligt, for den kunne bidrage sundt til en genforhandling af mandens rolle og ansvar, mener eksperter
Efter snart 50 år med p-piller til kvinder er der endnu ikke kommet en til mænd på markedet. Det handler mere om kultur end tekniske udfordringer, at den aldrig er blevet færdigudviklet. Det er ærgerligt, for den kunne bidrage sundt til en genforhandling af mandens rolle og ansvar, mener eksperter

Marie Boye Thomsen

Kultur
27. januar 2014

Kære heteroseksuelt aktive mandlige læser: Forestil dig aldrig længere at skulle være bekymret for at gøre en kvinde gravid. Der behøves intet gummi, du kan komme lige, hvor det skulle være, og din eventuelle kvindelige kæreste kan blive fri for de hormonforstyrrede humørsvingninger, hun tidligere har skullet leve med. Det er nemlig din krop, hvis fertilitet er sat på pause. Hver dag har du taget en lille pille, der gennem dit system smugler små molekyler hen til dine testikler. Her trænger de ind og lammer muskelcellerne rundt om dine sæddelere, og når du får udløsning ser det ud og føles som altid, men der er ingen sædceller med. Lyder det som en drøm? Lyder det mærkeligt? Smart? Grænseoverskridende?

»Umiddelbart lyder det rigtig praktisk,« siger Andreas.

Han og Emil sidder tilbagelænede i sofaen i en dæmpet belyst Nørrebro-lejlighed hjemme hos vennen Anders. De tre unge mænd, der alle er sidst i 20’erne og har kendt hinanden siden skoletiden, er alle i udgangspunktet positivt indstillede over for ideen om at skulle tage en pille, der kunne gøre dem midlertidigt sterile. Men ikke uden visse bekymringer.

»Jeg kunne godt se mig selv som bruger,« fortsætter Andreas, »men jeg ville satme gå til lægen jævnligt for at teste, hvordan kroppen reagerede på det.«

Scenariet kan blive virkelighed, hvis udviklingen går, som en række australske forskere håber. I december offentliggjorde de et forsøg med en ny teknologi, som skulle udmærke sig ved markant færre bivirkninger, end hvad der tidligere har været under udvikling. Der er imidlertid et stykke vej endnu. I første omgang er der kun tale om forsøg med mus, og forskerne vurderer, at der stadig vil gå 10 års tid, før en pille vil være klar.

Kvindens ansvar er en vane

Mere end 50 år efter den blev udviklet til kvinder, kunne det undre, at vi ikke allerede for længst har fået pillen til mænd. Forklaringen handler om andet og mere end bare tekniske udfordringer. Det mener Christian Graugaard, læge og professor i sexologi på Aalborg Universitet.

»Forskningen og teknologien har ikke interesseret sig synderligt for problemstillingen,« siger han.

»Det er en kulturelt defineret sag. Historisk har vi i århundreder opfattet det reproduktive område som et kvindeligt monopol og tillagt kvinden ansvaret for forplantningen og dens regulering.«

Og efter udbredelsen af den kvindelige pille, der herhjemme blev frigivet i 1966, er det blot kommet til at fremstå endnu mere givent, at det er i hendes krop svangerskabsforebyggelsen skal finde sted.

»Vi er blevet vant til p-pillen,« siger Christian Groes-Green, antropolog og kønsforsker på Roskilde Universitetscenter.

»Nu har den været på markedet så mange år, at vi er blevet vant til, at det er sådan, det foregår. Vi er vokset op med, at det er kvinden, der har lige præcis det ansvar, selv om drenge og mænd jo lige så godt kan tage ansvar ved at bruge kondom.«

Frygten for bivirkninger

For nylig blev efterlysningen af den mandlige p-pille fremført af Lisa Holmfjord fra Dansk Kvindesamfund i forbindelse med diskussionen om såkaldt juridisk abort. En p-pille, der kunne tages af mænd, kunne være med til at sikre, »at kvinder ikke længere betragtes som hovedansvarlige for beskyttelse under akten,« sagde hun til Berlingske.

Ideen om også at lave et præparat, der skulle kunne gøre mænd midlertidigt sterile, har været diskuteret løbende siden slutningen af 1960’erne.

Dengang blev den søgt fremmet af en interessant blanding af vestlige feminister, der i kølvandet på frigivelsen af p-pillen til kvinder ønskede et delt ansvar for forhindringen af uønskede graviditeter, og politiske ledere fra Kina og Indien, der ønskede flere midler til befolkningskontrol.

Siden dengang har flere forskellige teknologier været under udvikling, men indtil nu er de alle blevet droppet igen, enten fordi de ikke har været sikre nok, eller fordi bivirkningerne har været for omfattende.

Det er ofte blevet fremført, at det skulle være langt sværere at finde en måde at stoppe 20-60 millioner sædceller på end at deaktivere et enkelt æg, og det er derfor, det endnu ikke er lykkedes at lave pillen til mænd. Det er på grund af biologiske og tekniske vilkår blevet kvindens byrde at være den, der med hormoner skal have sin ægløsning sat ud af kraft, har opfattelsen været.

Men ifølge Christian Graugaard kunne en tilstrækkeligt intensiv forskningsindsats sagtens have virkeliggjort en medicinsk gangbar pille til mænd. Der har dog været mangel på medicinalfirmaer, som har vurderet det rentabelt at lægge de investeringer, der kunne have udgjort det nødvendige finansielle grundlag for projektet. Ligesom det har været svært at finde villige forsøgspersoner til de præparater, der nåede til testfasen. Noget, der beror på en berøringsangst over for indgreb i mandekroppens kønslige funktion.

»Hvis det handler om at modificere noget ved kroppen, som ændrer den reproduktive fysiologi og indebærer potentielle bivirkninger, så har vi mænd en forventning om, at det påtager kvinder sig gerne, mens vi nødigt selv vil underlægge os en lignende risiko,« siger Christian Graugaard.

En del af den hidtidige modvilje mod den mandlige p-pille har således handlet om, at de teknologier, man har testet, har haft en del bivirkninger, blandt andet har de påvirket lystfølelsen hos mænd.

Den hollandske teknologihistoriker Nelly Oudshoorn har beskrevet, hvordan det er blevet en præmis for diskussionen af forskningen, at ingen risici eller bivirkninger er acceptable, hvis en p-pille til mænd skal blive en succes. Det skal ses i kontrast til de eksisterende hormonbaserede p-piller til kvinder, der ved siden af en række andre bivirkninger, også kan påvirke både lyst og humør.

Kønsorganers arbejdsdeling

Anders skænker te. Han fortæller, at han ville værge sig ved at skulle bruge første generation af pillerne. De andre har det på samme måde. Det er ikke et sted, man har lyst til at tage chancer.

»Potentielt fucker det med noget, man virkelig ikke vil have fucket op,« siger Emil, der sammen med de to andre også godt kan undre sig over, hvorfor så mange kvinder tør tage p-piller hele tiden.

I det hele taget er spørgsmålet om bivirkninger et ret afgørende forbehold.

»Det er jo fedt med den ideelle pille, som man bare tager, så ens sæd bliver totalt steril, og ellers kører alting som business as usual. Men hvis der begyndte at ske kropslige forandringer, ville jeg synes, det var underligt. Hvis man også tog fem kilo på, ville der virkelig blive nogle overvejelser,« griner Anders.

Men selv i en situation, hvor det lykkes at lave en pille med minimale bivirkninger, tvivler Christian Graugaard på, at den ville slå bredt igennem. Der er simpelthen så meget kulturel symbolik investeret i de mandlige kønsorganer, at det vil føles som en trussel. Han trækker paralleller til mænds oplevelser af sterilisering, som på trods af, at det ikke påvirker seksualfunktionen og kun sjældent har komplikationer, alligevel kan virke truende for maskuliniteten.

»Der findes studier, som peger på, at selv om det ikke påvirker ejakulationen, lysten, orgasmen eller noget andet, så oplever nogle mænd alligevel, at det er en slags symbolsk kastration, som på en eller måde krænker deres maskulinitet. Så jeg tror faktisk, det vil volde problemer,« siger han.

På et bredere plan kan denne oplevelse grunde i en kulturarv, der har etableret en art symbolsk arbejdsdeling mellem genitalierne.

»Traditionelt set har mænds kønsorganer været anset som seksuelle, mens kvinders helt overvejende var reproduktive. Tanken om at påvirke kvindens kønsorganer i et reproduktivt øjemed ligger ikke så fjernt, mens tanken om at påvirke mandlige kønsorganer, som primært har med lyst og liderlighed at gøre, fremkalder kulturelt ubehag,« siger Christian Graugaard.

Manden som den skabende kraft

Christian Groes-Green pointerer, at der også for heteroseksuelle mænd kan være en kobling mellem fertilitet og seksualitet. Der kan være noget seksuelt stimulerende i selve risikoen for at kunne gøre en kvinde gravid.

»Der er en symbolik i det med at overskride sig selv. Der ligger en fantasi i sexakten om muligheden for, at man kan skabe noget, der rækker ud over en selv. Ikke nødvendigvis de konkrete konsekvenser ved at få et barn, men bevidstheden om, at det kan ske, kan for mange være central,« siger han.

»For nogle mænd består følelsen af maskulinitet i at være den skabende kraft, og det vil derfor føles ubehageligt selv at være med til at undertvinge denne kraft. Det kan gå ud over følelsen af tilfredsstillelse hos nogle mænd,« siger Christian Groes-Green og tilføjer, at en mand på p-piller også i nogle kvinders øjne kunne komme til at fremstå impotent i overført betydning.

I en bredere sammenhæng vurderer Christian Groes-Green dog, at pillen godt ville kunne finde en vis udbredelse, forudsat at der er sikkerhed for, den ikke nedsætter lystfølelsen, og at det stadig er muligt for manden at ejakulere. Og måske ville dens tilstedeværelse og gradvise udbredelse også kunne skubbe i retning af en omdefinering af en række forståelser af maskulinitet og manderoller.

»I parforhold kunne man forestille sig, at det ville give manden en stærkere rolle og en bevidstgørelse om sit ansvar som sexpartner,« siger Christian Groes-Green.

En lignende betragtning har Christian Graugaard: »Jeg tror godt, det kunne blive et yderligere skridt på den lange kønsligestillingsrejse.«

»Hvis der var et godt produkt på markedet, så ville det jo give anledning til en helt konkret diskussion i de enkelte heteroseksuelle parforhold om, hvem der nu skulle påtage sig det ansvar. Skulle man for eksempel som et godt senmoderne og kønsdemokratisk par lave en turnusordning, så man i ulige år brugte mandepillen og i lige år kvindepillen? Det kunne man sagtens forestille sig, at nogle ville gøre.«

Christian Groes-Green tror især, det vil være singlefyre, der i første omgang vil tage pillen til sig og derfor potentielt blive mindre tilbøjelige til at bruge kondom – med den forøgede risiko for spredning af kønssygdomme til følge.

Den vurdering deler Christian Graugaard ikke nødvendigvis. Allerede i dag bruger de fleste unge mænd kondom for at beskytte sig mod seksuelt overførte sygdomme. I modsætning til de unge kvinder er de sjældent særligt optagede af en mulig uønsket graviditet, vurderer han.

Her vil eksistensen af en p-pille til mænd imidlertid kunne være med til at flytte fokus og få det faktum, at mænd også er reproduktive væsner, til at træde mere frem.

»Det vil måske kunne være med til at bevidstgøre mænd om, at de er akkurat lige så reproduktive som kvinder – som til gengæld er akkurat lige så seksuelle som dem.«

Og måske har nogle mænd allerede et ønske om at kunne tage en større del af ansvaret.

Anders, Andreas og Emil har alle faste kærester, som enten er eller på et tidspunkt har været på p-piller. Mændene, som dog selv påpeger, at de nok er i et relativt progressivt segment af befolkningen, synes egentlig kun, at det ville være fair, hvis det var muligt at dele byrden.

»Det ville være lækkert for det enkelte parforhold, at man havde muligheden for at vælge, hvem der bedst kunne varetage den,« siger Emil.

Anders ville egentlig helst være fri for at skulle tage piller, »men hvis min kæreste bragte det op, så ville vi tage snakken«, siger han.

– Har I slet ikke en følelse af, at det ville gøre jeres maskulinitet mindre at skulle tage sådan en pille?

»Slet ikke. Snarere tværtimod. Jeg synes faktisk, at det er vældig maskulint at tage medansvar for den del af parforholdet.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ockhams ragekniv

Anders Sørensen

"I modsætning til de unge kvinder er de sjældent særligt optagede af en mulig uønsket graviditet, vurderer han"

Vurderer han? Jeg vil vurdere, at den primære grund til fyres brug af kondom ikke er kønssygdomme, men frygten for at gøre pigen/kvinden gravid. For når hun først ER blevet gravid, så har fyren jo altså intet at skulle have sagt. Så er det op til pigen, hvorvidt han bliver far eller ej. Hvilket også, i moralsk henseende, gør det helt naturligt, at det er pigen, der med p-pille beskytter sig mod graviditet.

Kim Houmøller

Mænd kan ikke blive gravide - Derfor!

Steffen Sørensen

Mand - bliv steriliseret, og tag kontrollen over hvornår og med hvem du vil have børn.

Hvorfor er der ikke nogle af de sikkert mange dygtige feministiske biologer, læger osv., som ser at få opfundet den pille, i stedet for at brokke sig over, at andre ikke har gjort det?

Morten P. Nielsen, Anders Jensen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

Man kan også komme ind i det 21. århundrede og få lavet en vasektomi (som næsten altid er reversibel). Og evt få sæd deponeret i en sædbank.
ikke mere ups, kondomet sprang/pillen glemt (og ikke noget homonforstyrende stof fra medicinalindustrien)

Majbritt Nielsen, Christian Harder og Carsten Svendsen anbefalede denne kommentar
Carsten Svendsen

Med flere og flere hormonforstyrrende stoffer og deraf dalende sædkvalitet løser problemet vel efterhånden sig selv...

Måske kunne "det gyldne snit" foretages på en mere rafineret måde, så "vasectomy reversal" kunne foretages med noget nær 100% succesrate.
http://www.youtube.com/watch?v=U9YkDxwrOrs

Anders Jensen

*SUK*
Jeg bliver så træt af feministisk propaganda.
Er der ikke en lakridspibe eller en negermaske fra Haribo i kan fokusere jeres sygelige energi på?
For guds skyld, så lav dog den pille, snit sædstrengen over på alle emaskulerede drenge. Jeg er da lige glad, bare jeg kan få noget fred!

Troels Ken Pedersen

Nic, jeg tror desværre at rygterne om feministiske aktivisters kontrol over medicinalindustrien er stærkt overdrevne.

Er der i øvrigt nogen der kan forklare mig, hvad Ockham har at gøre med det her? Det forekommer ikke intuitivt at et køn, der traditionelt har stresset ganske meget over kvinders kontrol over reproduktionen, skulle have en åbenlys interesse i at afskrive sig en mulighed for øget indflydelse på processen.

Troels Ken Pedersen

Anders Jensen, du er tydeligvis *SÅ* ligeglad, at du bliver nødt til at kommentere det offentligt... ;-)

Anders Jensen

Hvad er din pointe Troels? Dit overlegene intellekt overstiger tilsyneladende min forstand.

Troels, du tror med andre ord ikke på eksistensen af dygtige feministiske læger og biologer med forretningstalent?

Troels Ken Pedersen

Nic, sådan fungerer branchen ganske enkelt ikke. Det er ikke noget, en eller anden håndfuld plucky entreprenører kan smække sammen i deres baghave for et par hundrede tusinde kroner.

Hvordan kan det være at lige så snart talen kommer på mænds del af ansvaret for graviditeter, så er der straks nogle mænd som hyler: Feminisme!!! Og her fornemmer jeg ikke at værdiladningen er positivt ment...

Med fare for at blive slået i hartkorn med de argeste skrigeskinke-feminister, vover jeg dog at mene at det da er en genial idé at give mænd mulighed for helt og aldeles selv at beslutte hvornår de er klar til at være medskaber af et barn og til at tage det efterfølgende ansvar. Slut med at tage chancer sammen med sin skrukke kæreste. Hvis jeg var en mand ville jeg ånde lettet op med adgang til sådan en pille.

Jakob Silberbrandt, Lise Lotte Rahbek, Dana Hansen og Majbritt Nielsen anbefalede denne kommentar
Anders Jensen

Hvem hyler June?
Hvorfor kan man ikke tage ansvar uden at skulle fylde sig med kemikalier eller skære i sig selv fysisk?
Kunne det være at det var "summen" der fik nogen af os op på barrikaderne?
Kunne det tænkes at man ikke nødvendigvis mente at P-pillen til kvinder var guds gave til folket?
Projicer mindre, reflekter mere tak.

Troels, branchen, som de fleste brancher, fungerer sådan at, hvis der kan tjenes penge, skal man nok være med på ideen.
Og det kan godt være, at GoldmanSachs m.fl. er nogle dumme svin. Men ikke så dumme, at de ikke kan kende en guldgrube som en p-pille til mænd.
June Beltoft ovenfor har jo fuldstændig ret i sin vurdering af markedspotentialet.

I denne korte tråd er ordet i en eller anden form dukket op mindst tre gange, Anders Jensen. Og hele den generelle kønsdebat taget i betragtning, så kan der lynhurtigt gå hyleri i den. Men man kan da håbe at hyleriet ikke også går i selvsving her ;-)

Og om man vil fylde sig med kemikalier er jo op til den enkelte mand eller kvinde. Alt i livet har en risiko. Vil man undgå at gøre/blive gravid, så er det altid op til hver enkelt at tage sine forholdsregler og det medfølgende ansvar, skulle graviditeten alligevel opstå. Og hvis man som mand får mulighed for at slippe for gummiet og allgevel have kontrol, det kan jeg da kun se som et fremskridt. Det giver ham et valg han ikke havde før.

Så hvad er egentlig problemet?

Anders Jensen

Så hvad er egentlig problemet?
Tja, hvad ved jeg. Du kender tilsyneladende alt til de langsigtede virkninger ved brug af disse piller og indgreb.
Hvad folk frivilligt proper i sig er deres egen sag, bare vi andre ikke skal hæfte kollektivt for folks hedonistiske tendenser.
Jeg har brugt periodisk afholdenhed som en metode og den har virket fint for mig og mine partnere. (Jeg prædiker ikke at andre skal bruge den metode, men det er som om vi fralægger os ethvert ansvar, og lægger det direkte over i videnskabens hænder.)

Troels Ken Pedersen: Hvilken forklaring virker mest logisk
1) Medicin industrien fravælger at fremstille en piller der potentielt er flere miliarder værd, alene fordi man kulturelt ikke mener det er mænds ansvar at stå for prævention.
2) De hidtidige forsøg med at fremstille en p-pille til mænd har ikke ikke båret frugt, men der arbejdes stadig på sagen.
Hvilken af de to muligheder tror du er mest sandsynlig?

Jamen så har du jo fundet en løsning der virker for dig, Anders. Og al respekt for det.

Jeg påstår ikke at det er uproblematisk at tage diverse medikamenter, hverken for mænd eller kvinder. Men det er jo heller ikke uproblematisk med uønskede graviditeter. Man må opveje fordele og ulemper og så træffe sit valg ud fra disse overvejelser. Og her burde en p-pille som en MULIGHED for mænd da blive hilst velkommen af de som ikke ser sig i stand til at gøre på samme måde som du. Ingen tvinger hverken dig eller andre til at sluge piller.

Hanne Ribens, Thomas Aniss og Christian Pedersen anbefalede denne kommentar
Majbritt Nielsen

Det ville da være rart med en p-pille til mænd. Så har de muligheden frem for at håbe på juridisk abort.
Så har han flere muligheder for som mand, at tage ansvar for sit eget liv og de børn han vil og ikke vil sætte i verden.
For selv kondomer kan fejle, så det da rart at have endnu en sikkerhed.

Stærkt.

Majbritt Nielsen

Anders Jensen
Hvis du vil have fred. Så sluk pc og lad være med at poste indlæg på en side der muliggør debat på den ene eller den anden måde.

Troels Ken Pedersen

Alexander Nørup:

Markedsevaluering kommer FØR de alvorlige penge bliver smidt efter udvikling. Derfor siger Ockham, for så vidt han siger noget som helst om dette her, mulighed 1. ;-)

Troels Ken Pedersen

...og marketing-branchen er ikke kendt for sit talent for objektiv sandhedssøgen og generelt høje grad af ubundethed af stereotyper og fordomme, for nu at sige det mildt.

Anders Jensen

Rannveig, du læser mit indlæg som satan læser biblen.
Jeg kræver netop ikke at kvinden skal ødelægge hendes krop med medikamenter.
At det var et nødvendigt onde i forbindelse med frigørelsen acceptere jeg. Det gav kvinden kontrollen over hendes krop tilbage. I dag mener jeg dog at den har tjent sin "værnepligt" og jeg ser det mere som en "løsning" til hedonisme, ansvarsfralæggelse, og skulle uheldet alligevel være ude, kan man bare tage en bonus pille som på "magisk" vis skaffer sig af med barnet, nå nej... Jeg mener fosteret.

Troels Ken Pedersen:. Men så er vi jo tilbage ved Ockham
1) Markedetsanalysen viste at produktets ønskede effekt på ingen måder stod til måls for produktets bivirkninger, specielt taget i betragning af at der allerede findes et ligende og udbredt produkt på markedet.
2) Man foretog ikke rigtig en markedetsanalyse fordi man mente at mænd har et ansvar for forhindre uønsket graviditet, dog uden at tage i betragning at det mest udbredte middel, på verdens plan(kondomet), til at forhindre uønsket graviditet netop er hviler på mandes ansvar, og det selvom mange mænd føler ubehag ved at benytte dette middel.

Troels Ken Pedersen: En ting er marketing, anden ting er lægemiddelindustrien.

Torben Knudsen

Antallet af samlejer for mænd med kvinder i den fødedygtige alder ligge på omkring 4635,5. incl. afbrudte.
Da der fødes 1,5 barn i snit viser det ,at resten er spild af kræfter og tid i forhold til menneskets oprindelige situation med 10-15 børn, hvoraf halvdelen døde.
Det helt sindsyge bolleri i stedet for at løbe sig en tur, det efterhånden har udviklet sig til, står ikke for en nærmere vurdering.
Skulle mænd desuden tage p-piller, forsvinder det sidste incitament, mulighed for at blive far, helt uventet.
Har man flere partnere med forskellige behov, er klappen jo desuden faldet ned.
Sindsygt forslag

»Det er en kulturelt defineret sag. Historisk har vi i århundreder opfattet det reproduktive område som et kvindeligt monopol og tillagt kvinden ansvaret for forplantningen og dens regulering.«

Set ud fra en sådan historiefortolkning burde opfindelsen af kondomet jo aldrig være forekommet. Graugaard og Groes-Greens maskulinitetsfortolkning synes primært at være spekulativ. Og det ville ikke undre mig hvis andre i en tilsvarende kønspolitisk korrekt, men ellers helt omvendt fortolkning, kunne finde på at beskrive kondomet (og for den sags skyld, en evt. fremtidig mandlig p-pille) som noget mænd netop har opfundet, for at kunne fornøje sig, frigjorte fra det reproduktive ansvar.

Uden at have nogen speciel tillid til medicinalvirksomhederne i øvrigt, er jeg ret sikker på, at deres motivationsfaktorer er noget der kan aflæses på et regneark. Og i en sådan sammenhæng er medicinske og tekniske udfordringer noget mere håndgribelige, end spekulative kønsfortolkninger.

Hvad angår abort, så vil en mandlig p-pille vel ikke skulle have en større indflydelse på debatten om juridisk abort, end den kvindelige p-pille i forvejen har det, angående abort i almindelighed.

Morten P. Nielsen og Peter Have Markussen anbefalede denne kommentar
Peter Have Markussen

"Kære heteroseksuelt aktive mandlige læser: Forestil dig aldrig længere at skulle være bekymret for at gøre en kvinde gravid. Der behøves intet gummi, du kan komme lige, hvor det skulle være" - i disse sætninger opsummeres hele artiklen spekulative natur. Ikke blot ignorere den de biseksuelle mænd, den forsømmer også at rettet opmærksomhed til det forhold at kønssygdomme stadigt eksistere, og i bedste velgående. Tvivler på at en såkaldt præventionspille til mænd kan forhindre en svidende gonorré i at trænge op i kvindens underliv, eller en fertilitetsnedsættende klamydia for ikke at nævne herpes og syfilis. Den kære syfilis der blev Nietzches ærgelse. Jeg kender mange mænd for hvem en bekymring mere går på risikoen for at få en kønssygdom end et band er større. Og hvis man "kan komme lige, hvor det skulle være", så kunne man overveje alle andre steder end oppe i skeden på kvinden og dermed sikre sig en 99,99999 % chance for ikke at undfange et barn. Plat artiklen med tvivlsomme præmisser.

Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid:
Nu blev gummi kondomet jo først opfundet i 1855 og blev derfor også først udbredt blandt den brede befolking i slutningen af 1800tallet. Ja folk havde forsøgt sig med dyretarme mm. før gummiet, men nej det var ikke ikke en udbredt praksis.
Men ganske rigtig så var maskuline selvbillede i Ægypten et andet end idag. For som jeg husker det, så skyldtes ægyptiske mænds brug af kondom, frygten for en eller anden guds forbandelse der, skulle forvandle deres sæd til skorpioner, og dermed dræbe deres partner.

At nogle mænd forsøger at tale sig fra at bruge kondom, hænger for mig at se mere sammen med det fysisk ubehag, en del mænd oplever ved at benytter disse. Hvorfor en mandlig p-piller højst sandsynligt vil blive vel modtaget.

Michael Bruus

Jeg formoder at forslaget om p-piller til mænd udspringer af debatten om den bedrageriske elskerinde som snyder sig til en graviditet og 18 års børnepenge.
Jeg tror det bliver meget svært for Danske kvinder efter 50 år med ligestilling kun til dem, at skulle omstille sig til det faktum at ligestilling nu også er noget de skal til at give.
Men som tingene er i dansk retspraksis anno 2014, har kvinden fuld fortrydelsesret, først med fortrydelsespillen senere med abort og endelig med bortadoption, medens manden ingen fortrydelsesret har overhoved. Eller vendt den anden vej, hvis han ønsker barnet og hun ikke gør. Det smager sgu dårlig.

I samspillet med den kærlige partner betyder det mindre, at han ingen valg har og at hun taler for dem begge, det ligner den situationen hvor han valgte for hende før hun fik stemmeret, men den situation er der vel ingen som ønsker sig tilbage til.
Og p-piller til mænd ændrer ikke på det.

Nu vi er ved erfaringer og anekdoter om bl.a. krumspring og kondomer, så kommer jeg til tænke på en "erfaring", som da hun venligt blev adspurgt om der burdes anvendes kondom, svarede:
"Nej, det er så ufedt. Det skal du ikke tænke på. Jeg er gift!"

Jeg vil dog i modsætning til andre kommentatorer undlade at generalisere om et helt køn. Så det er muligvis ikke "enhver" mand, som har hørt lignende.

Jeg er ligeglad med det hinsides, men ansvaret, det bør man tage.

Jeg synes p-piller til maend er en fremragende ide, og jeg forstaar overhovedet ikke de mavesure indlaeg i denne traad?! Der er jo ikke tale om tvang af nogen art, men blot en MULIGHED man kan vaelge eller fravaelge. Laengere er den ikke...

Naar det saa er sagt saa vil jeg medgive Peter Have Markussen i at sandsynligheden for at goere en kvinde gravid hvis man ikke kommer inden i hende er EKSTREMT lav.

Personligt kan jeg ikke fordrage kondomer og har kun gennemfoert meget faa samlejer med dem. En af disse gange sprang kondomet hvorefter hun blev gravid.

Til gengaeld har jeg dyrket sex nogle tusind gange uden kondom og uden efterfoelgende graviditet, simpelthen fordi jeg ikke kom inden i hende.

(Dette boer ikke laeses som nogen anbefaling. Jeg deler blot min personlige mening og mine oplevelser)

@Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

mange er vist de krumspring enhver kvinde kan skrive under på at have bevidnet i mandlige seksualpartneres forsøg på at slippe for at bruge det/forsøge at liste til fadet uden/forsøge at liste det af under akten.

Ok jeg har end aldrig hoert om nogen der har forsoegt at "liste det af under akten". Det maa altsaa vaere nogle ekstremt klamme, usympatiske og egocentriske maend du har valgt at gaa i seng med :-/

Josephine Lehaff

Jeg ville ikke sætte min lid til en preventionsmetode med en effektivitet på 73% til 96% (coitus interruptus).
Personligt ville jeg synes det var ekstremt grænseoverskridende at give ansvaret for prævention fra mig, men alle de skrækhistorier jeg har hørt om kvinder der punkterer kontomer og lyver om pillen kunne tyde på, at mange mænd også finder det grænseoverskridende ikke selv at kunne tage det ansvar. En pille til mænd lyder som et win/win scenarie.

@Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

Yeah right! Jeg har altsaa en hel del veninder og mindes ikke at nogen af dem nogensinde har naevnt den finte. Jeg koeber simpelthen ikke den der med "naesten alle andre kvinder".

Der er en del milliarder mennesker i verden og en del af dem (m/k) er da bestemt nogle roevhuller. Men det kan man naturligvis ikke generalisere ud fra.

I det hele taget vildt nuttet som du forsøger at gøre disse mænds handlinger til deres partners ansvar ('hun valgte forkert').

Ja naturligvis er det ens eget ansvar hvem man gaar i seng med. Det gaelder baade maend og kvinder. Jeg har da ogsaa valgt forkert et par gange, men det gaar jeg altsaa ikke rundt og bebrejder alle verdens kvinder for :-/

Og på sin vis enormt fint i tråd med emnet. Mænds handlinger, seksualitet og fertilitet er kvinders ansvar. Gotcha.

Nej emnet er p-piller til maend.

Alternativt må du meget gerne forklare mig hvordan man kan kende en kondomsniger, for det har du tilsyneladende fuldt styr på.

Da jeg aldrig har moedt eller hoert om en saadan kan jeg naturligvis ikke hjaelpe dig her, og maa desuden konkludere at disse er EKSTREMT sjaeldne...

"Alternativt må du meget gerne forklare mig hvordan man kan kende en kondomsniger, for det har du tilsyneladende fuldt styr på."

Det var ikke pænt sagt, nu havde jeg gjort DET! :)

Lennart Kampmann

Hvorfor omtales pillen som kvindens byrde - det er jo kvindens frigørelse, der findes i den lille pille.

Med venlig hilsen
Lennart

Jamen, en velfungerende p-pille også til mænd ER da en win-win-win ting for begge køn (selv ekstremisterne) og sågar for den investerende stor- og småkapital, som medicinalindustrien aldrig ville kunne modstå!
Hvor svært kan det være?
Kom med den!
Melder mig gerne som både bruger og investor (efter bedste formåen i begge sammenhænge)
Men at et så indlysende genialt og profitabelt produkt skulle være holdt tilbage af "kulturelle" eller andre fortænkte grunde er konspirationsvrøvl af værste skuffe.
Hvis menneskers sexlyst og pengelyst kan arbejde sammen, så kan selv ikke paver, ayatollaher eller guder stoppe den trend!

Så det ER nok alligevel tekniske vanskeligheder, som gør at produktet desværre endnu ikke findes.
Hvilket de adspurgte "eksperter" her ud fra titlerne så netop heller ikke er eksperter i!
(men hvad f...., man skal jo skrive noget, hvis man får løn for det!? og emnet giver helt sikkert nogle "besøg")

ellen nielsen

Meget enkelt:
Mænd vil naturligvis ikke lægge krop og psyke til p-pillers bivirkninger!
Dét burde kvinder heller ikke gøre!
Der er andre muligheder, som måske er lidt mere besværlige!

Både kvinder og mænd råder jo dog selv over, hvad de vil lægge krop og psyke til, udover det af naturen givne.
Der er ikke noget "naturligvis" for mænd her mere end for kvinder. Det er ren sexisme/chauvinisme!
Prøv blot påstanden om, at kvinder "naturligvis" lægger krop og psyke til en pille. Absurd, ikke sandt?
Der er tale om et valg med forhåbentlig oplyste fordele og ulemper mht. medicin som alle sandelig har krav på, uanset køn eller anden "lidelse".

Flemming Scheel Andersen

Måske er der bare ikke nogen der vil ofre penge på at opfinde det samme to gange??

Det er absolut ikke"det samme," når vi taler fysiske/medicinske løsninger!
Der er mænd og kvinder (hanner og hunner) meget ulige og forskellige, hvad ideerne end måtte sige.

Så meget har jeg dog forstået. Selv uden at være hverken biolog eller antropolog!
(like it or not!)

Flemming Scheel Andersen

Opgaven er vel at undgå uønsket graviditet med en p-pille??

ja, målsætningen er den samme. Midlerne ikke. Derfor vanskelighederne!
Som at sabotere en motor (i dette tilfælde motoren Forplantning).
Det kræver andre midler at lamme stemplerne end tændrørene. Disse midler bliver man nødt til at finde!
Forstår du mig nu? ;-)

Flemming Scheel Andersen

Jeg forstår udmærket at man må bruge andre midler.
Men målsætningen er stadig den samme og opfindelsen er gjort og virker.
Derfor er der ikke mange penge eller prestige i at opfinde en løsning mere til samme opgave.

Ikke forstået!
Opfindelsen som kan sabotere mændenes del er da netop ikke gjort!
(og jeg står ved mit investorløfte! Så er pensionen sikret)

Sider