Baggrund
Læsetid: 8 min.

’Jeg har bevist, at under de nuværende omstændigheder kan kapitalismen simpelthen ikke fungere’

Den unge franske økonom Thomas Piketty er med sin nye bog udråbt til en økonomisk superstjerne – ’det 21. århundredes Tocqueville’ – der vender op og ned på alt det, økonomer har antaget om ulighedens væsen, ved at stille det oplagte spørgsmål: Er der egentlig fakta, der understøtter alt det, vi troede, vi vidste om økonomi?
Kultur
16. april 2014
Thomas Piketty.

Ed Alcock

Ecole d'économie de Paris ligner et hvert andet fransk universitet: gråt, kedeligt og nedslidt. Det er i disse rammer, at jeg møder Thomas Piketty, en beskeden ung franskmand i starten af 40’erne, som har brugt det mest af sin korte karriere på at indsamle og arkivere data, men er på vej til at blive den vigtigste tænker i sin generation. Som Yale-professoren Jacob Hacker har beskrevet ham: En fritænker og en demokrat, som tegner til at blive, ikke mindre end »det 21. århundredes Tocqueville«, mens Branko Milanovic, tidligere ledende økonom med Verdensbanken, har kaldt hans nyeste værk »et definerende øjeblik i den økonomiske tænkning«, og den amerikanske nobelpristager Paul Krugman har beskrevet bogen som »episk« med et »fejende udsyn«. Og Pikettys indflydelse rækker langt ud over det lukkede mikrosamfund af akademiske økonomer. Efter sigende er bogen en favorit i Milibands inderkreds – et sted hvor man traditionelt er fløjtende ligeglade med franske professorer i økonomi.

Det er værket, der bærer titlen Capital in the Twenty-First Century, der har skaffe ham den sammenligning. 700 sider lang, fyldt med fodnoter, grafer og matematiske formularer er den ved første øjekast både skræmmende og ufremkommelig. Men i løbet af de seneste par måneder har bogen alligevel afstedkommet en intens debat om kapitalismens dynamik. Og ikke mindst om bogens hovedpointe: At der er en tilsyneladende grænseløs succes for en lillebitte elite, som kontrollerer en stadig større del af verdens rigdomme. På blogs og hjemmesider over hele USA har bogen rejst spørgsmål om magt og penge og inspireret til at stille spørgsmål ved selve kernen i den amerikanske drøm: At kapitalismen forbedrer livskvaliteten for alle. For sådan forholder det sig slet ikke, hvis man da tror på fakta, siger Piketty.

Alle tager fejl

En skribent ved magasinet Economist skrev i seneste nummer, at Piketty var i gang med at »omskrive 200 års økonomisk tænkning i ulighed«. Kort fortalt har forklaringerne hidtil indtaget to hovedpositioner: I den ene ende af spektret Karl Marx, der mente, at kapitalismen ville undergrave sig selv i sin endeløse jagt på profit. I den anden økonomer som Simon Kuznets, der vandt Nobelprisen i 1971 og slog et slag for, at den økonomiske ulighed automatisk ville blive mindre, efterhånden som økonomierne voksede i størrelse og sofistikeringsgrad.

Ifølge Piketty fejler begge forklaringsmodeller, når man holder dem op imod de data, han har indsamlet. Med udgangspunkt i big data fra to århundreder påviser Piketty, at der ikke er nogen som helst grund til at tro, at kapitalismen nogensinde vil løse problemet med ulighed, som han understreger kun bliver værre. Fra det finansielle kollaps i 2008 til Occupy Wall Street har dette været en intuitiv fornemmelse hos almindelige mennesker. Hvis man kun skulle nævne én årsag til denne bogs vigtighed, er det, at dens videnskabeligt beviser den intuition som fakta. Derfor står et svært videnskabeligt værk til at blive allemandseje: Den slår to tykke streger under, hvad så mange folk allerede tænker.

»Jeg har bevidst rettet bogen mod den almindelige læser,« siger Piketty indledningsvis. »Selvom det også er en bog, der med fordel kan læses af specialister, ville jeg gøre informationerne tilgængelige for alle.«

Og Capital in the Twenty-First Century er overraskende letlæst. Den er pakket med anekdoter og litterære referencer, der driver fortællingen fremad. Men forudsætningsløse folk som mig har alligevel brug for lidt hjælp, så jeg stiller ham det oplagte spørgsmål: Hvad er den grundlæggende idé bag bogen?

»For et par år siden begyndte jeg at søge efter de konkrete data, der understøttede den økonomisk tænkning fra Marx over Ricardo til de mere nutidige tænkere. Jeg lagde ud med Storbritannien og USA, og jeg fandt ud af, at data var en slående mangelvare. Dernæst opdagede jeg, at det datamateriale, der trods alt eksisterede, faktisk modsagde alle disse teorier – inklusive Marx’ og Ricardos. Dernæst begyndte jeg at se på andre lande og konstaterede, at der begyndte at tegne sig et mønster: At kapital og de penge, som den producerer, akkumuleres hurtige end vækst i kapitalistiske samfund. Og at dette mønster er blevet stadig mere tydeligt siden 1980’ernes dereguleringsbølge i de rige lande.«

Pikettys empirisk baserede tese er, at den økonomiske ulighed i det 21. århundrede konstant er steget og nu accelererer med en alarmerende hast. Vi må ændre den måde, vi har anskuet historien, mener han. For ifølge Pikettys data var det kun de store kriser – selvfølgelig primært de to verdenskrige – der forhindrede en konstant vækstrate i det 20. århundrede. Derfor holdt de kunstigt ulighedskløften fra at udvide sig. Hvis man korrigerer for denne dæmpende effekt, fremstår det, som vi ellers har anset som den tidsalder hvor ulighedens kode blev knækket, som 100 år, hvor uligheden konstant steg.

I det 21. århundrede er dette ikke bare tilfældet i de såkaldt rige lande, men også i Rusland, Kina og andre nyligt udviklede økonomier. Den sande fare er, at hvis denne udvikling ikke stoppes, vil fattigdommen stige i samme hast og – mener Piketty – gøre det 21. århundrede mere ulige end det 19. århundrede.

Med social uro som følge.

Vi bliver – næsten – alle fattigere

Mens han ivrigt fremlægger sine analyser med formler og kurver, fremstår det stadig en smule for teknisk for en journalist, der kæmpede sig igennem matematik på B-niveau. Men hvis man lytter nøje til Piketty – han er tydeligvis en god og tålmodig lærer – og tager det bid for bid, begynder det hele at give mening.

Til denne begynder udi makroøkonomi forklarer han, at indkomst er et flow, en bevægelse, der forandre sig afhængigt af output. Kapital derimod er en beholdning, hvis værdi afhænger af, hvad der akkumuleres gennem årene. Det er lidt ligesom forskellen på et overtræk og et afdrag på et boliglån, og hvis du aldrig kommer til at eje dit eget hus, vil du altid være fattig. Med andre ord, siger Piketty, at dem, der har kapital og ejendom, der genererer rigdom, altid vil være rigere end den iværksætter, som arbejder hårdt for at skabe kapital. Det er den tendens i kapitalismen, der koncentrerer stadig mere velstand på stadig færre hænder.

– Men vidste vi ikke allerede det? At de rige bliver rigere, mens de fattige bliver fattigere?

»Faktisk vidste vi det ikke. Vi antog måske, at det hang sådan sammen,« siger Piketty. »Det her er første gang, at nogen har akkumuleret de data, der skal bevise sammenhængen. Og – lad mig understrege, at jeg ikke er politiker – det er helt oplagt at denne bevægelse, der nu tager til, vil få politiske implikationer. Vi vil alle blive fattigere i fremtiden i enhver forstand, og det vil skabe krise. Jeg har bevist, at under de nuværende omstændigheder kan kapitalismen simpelthen ikke fungere.«

Vidunderbarnet

Pikettys data stammer primært fra den anglosaksiske verden. Men han er helt igennem fransk, hvilket værkets væld af franske referencer aldrig lader læseren glemme. Han voksede op i et overvejende arbejderklassekvarter i Clichy som barn af to militante medlemmer af Lutte Ouvriere (arbejdernes kamp) – et trotskistisk parti, der stadig har et betydeligt antal medlemmer i Frankrig. Ligesom for mange andre i deres generation blev euforien i maj ’68 efterfulgt af skuffelse. Hans forældre tog konsekvensen, stod af ræset og begyndte at opdrætte geder i Aude. Den unge Piketty knoklede i skolen, endte med at få en ph.d. fra London School of Economics i en alder af blot 22 og rykkede videre til Massachusetts Institute of Technology (MIT), hvor han var kendt som et vidunderbarn.

Hans egne politiske vækkelse skete, fortæller han, ved Berlinmurens fald i 1989. Han rejste gennem hele det tidligere Østeuropa og var fascineret af kommunismens ruiner. Det var dem, der førte ham til økonomien. Og så Golfkrigen.

»Jeg kunne jo se politikere tage så mange dårlige beslutninger, fordi de ikke forstod økonomi. Men jeg er ikke ude i et politisk ærinde. Det er ikke min opgave. Men jeg ville da blive glad, hvis politikerne ville læse min bog og drage deres egne konklusioner,« siger Piketty, der dog ikke er mindre politisk engageret, end at han arbejdede som rådgiver for den socialistiske kandidat, Ségolène Royal, i 2007.

Nåh, skidt med det. Hvad har vi lært? Kapitalismen er dårlig! Hurra! Hvad er svaret? Socialisme?

»Det er ikke så simpelt,« siger han. »Jeg vil argumentere for en progressiv skat, en global skat, baseret på beskatning af privat ejendom. Det er den eneste civiliserede løsning. Den eneste løsning, der ikke er barbarisk.«

Det lyder fornuftigt, næsten snusfornuftigt. Men der er da ikke et eneste parti i Europa eller USA, til højre eller venstre, der tør gå til valg på et så idealistisk grundlag.

»Det er sandt,« siger Piketty. »Selvfølgelig er det sandt. Men det er også sandt, hvad mine kolleger og jeg har demonstreret i den her bog, nemlig at den nuværende konstruktion ikke kan overleve meget længere. Det er ikke nødvendigvis en apokalyptisk forudsigelse. Jeg har stillet diagnoser af fortiden og nutiden og jeg er overbevist om, at der er løsninger at finde. Men før vi når til dem, må vi forstå situationen. Da jeg begyndte at samle data, var jeg oprigtig overrasket over, hvad jeg fandt. At uligheden vokser så stærkt, og at kapitalismen tilsyneladende ikke løser problemet med tiden. Mange økonomer begynder omvendt ved at undersøge roden til fattigdom. Men jeg ville vide hvordan rigdom – ja, super-rigdom – skaber ulighed,« siger han. »Man må spørge, hvad det her kommer til at betyde for almindelige mennesker, dem, der ikke er rige og aldrig bliver det. Jeg tror, at vi vil se en erodering af kollektivets økonomiske velstand, altså en nedbrydelse af velfærdsstaterne. Du behøver bare at se på, hvad Obama-regeringen prøvede, nemlig at udligne uligheden gennem sygeforsikring, og at det næsten var umuligt at opnå, for at forstå, hvor vigtigt det er,« siger Piketty. »Der er en dyb tro hos kapitalisterne på, at kapital vil redde verden, men det har bare vist sig ikke at være sådan. Ikke af de grunde Marx, påpegede, de interne modsætninger i kapitalismen, men simpelthen på grund af kapital. Som sådan.«

©The Guardian & Information. Oversat af Anna von Sperling

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ole Vagn Christensen

Karsten tak for din analyse, men lad os slå fast vi fik aldrig løst tingene efter oliekrisernes stiende arbejdsløshed.
Det skyldes efter min mening at vi ikke fik gennemført økonomisk demokrati, som ville have videreført Thomas Nielsens slogan. Hvad være var at der skete et brud mellem de Socialliberale og socialdemokraterne om den fælles linje som var skabt i lige linje fra Stauning til Anker Jørgensen. Først i 80erne.
Men er det ikke på tide vi igen for løst 70 ernes krise.
Landbruget må skabe nye andelsforetagender arbejderbevægelsen må give disse nye andelsforetagender nyt liv
Der hvor viden blæser er der hvor husdyrene skider altså her kan man gøre landbruget ikke bare energi forbruger men også til Energi skaber. Var de ikke et projekt, der kan løse vores alt for gamle krise. Vi burde interessere os for.

Bill Atkins,
problemet med at regulere kapitalismen er der kun er politisk vilje for det når tingene går enten rigtig godt eller rigtig skidt. Og så kommer der altid en tid, som den vi nu er i, og som begyndte omkring 80, hvor alle fremskridt med regulering opnået gennem de foregående 100 år blev rullet tilbage, og man skal begynde forfra. endda går man så vidt som at tilsidesætte mange landes grundlove, så jeg tror ikke rigtig på regulering, selv om det selvfølgelig i en periode hjzlper lidt, eller afbøder lidt. ikke helt sikker på hvad jeg tror på i stedet

Randi 14.27 - Jeg kunne nøjes med henvise til rette sted on Retsstaten og Restforbundet - Danmarks Bæredygtige Parti.
Men du - og alle andre interesserede - skal ha` nogle personlige betragtninger .

Jorden burde være fælleseje, men er beskyttet af den private ejendomsret (Grundloven).
Personlig indsats burde være beskyttet, men det er den ikke.
Flyttes beskatningen betales for rådighedsretten til en del af den fælles jord, men lønnen for din personlige indsats beholder du selv. Ejeren vil sige : Jeg har købt min jord - jeg vil ikke betale en gang til.
Vi svarer : Ja, men til gengæld skal du ikke betale for at eje dit hus og tjene din løn.
Det offentlige vurderer grunden efter beliggenhedsværdien og fastsætter afgiften (grundskyld). Alle betaler grundskyld, direkte eller indirekte, som lejer.

Jordens resurser burde være fælleseje, men nu er de beskyttet af den private ejendomsret.
Erhverves en resurse, betales afgift til fællesskabet. Derfor ingen selskabsskat.

Jeg kalder jordafgiften og resurseafgiften for - Naturskatten.
Jordafgiften kan vi indføre uden problemer her i landet.
Resurseafgiften fra indførte råvarer og for forarbejdede varer ved grænsen skaber problemer med EU, medmindre alle lande er enige. Eller medmindre vi melder os ud.

Naturskatten støtter den store omstilling og fjerner jordspekulationen og boligbobler.
De nuværende skattesystemer modarbejder naturen, belønner spekulanten og straffer den flittige.
Naturskatten belønner sparsommelighed - vi er medbestemmende om størrelsen på den del af skatten.

Andre forhold :
Intet sort arbejde - Tilskyndelse til mindre materialisme - Fordyret transport og turisme - Nul skattespekulation - Ingen detailmoms - Ingen belønning for bilkørsel - Den grådige betaler mest - Forenklet administration - ingen vurdering af bygninger.
Dyrk og sælg dine kartofler uden statens indblanding, Randi.

Og meget mere.
Og forestil jer at, alle lande indførte samme samfundsmodel ! ! !

Bob, personligt tror jeg at omfordeling af fællesskabets værdiskabelse via beskatning er på vej ud af det politiske billede, og det fordi den europæiske (inkl. den russiske) arbejderbevægelse tabte på den lange bane. Et samfundssikret værdigt liv til alle, var en arbejderskabt smuk tanke.

Det er smertefuldt at læse det her. Vi analyserer og undersøger og prøver ihærdigt at nå frem til "sandheden", mens folk vi er oppe imod bruger en simpel løgn til at dække over handlinger der smadre alt vores fædre har kæmpet for at opbygge.

Det eneste vi skal lære er at tage det første skridt imod aktivt at bruge den helt almindelige common sense vi har med fra fødslen. Alt andet kan vente indtil vi har lært at stå på egne ben. Vi kan roligt droppe alle nye fine teorier, indtil vi når op til knæene på de illitterære bønder i Bolivien, når det kommer til evnen til at agere. En gang vi er klar til at knække nogle politistave med ryggen og har prøvet at afsætte en premierminister lidt før tid pga. en krig eller lign., kan det være vi kan lære noget fra universiteterne der kan omdannes til handling. Indil da er vi bare veltrænede idioter.

Philip B. Johnsen

Trans-Pacific Partnership (TPP) en kriminel handling, en forbrydelse mod menneskeligheden.

Denne verdens største regulerings og frihandelsaftale mellem USA og Asien, nærmer sig underskrivelse, med de budskabet i 2014 rapporten fra FN's Klimapanel der lyder:

"Op mod tre fjerdedele af verdens kul- og oliereserver skal forblive i undergrunden, hvis vi vil holde klodens temperaturstigning under to grader og undgå katastrofale ændringer af klimaet."

Med andre ord vækst er en fejl, hvis ikke der er tale om reduktion i forbruget af verdens kul- og oliereserver, det er et overgreb på verdens befolkninger, man vil ikke kunne undgå, katastrofale ændringer af klimaet.

randi christiansen

Leo - du har stadig ikke løst problemet med habitatens hensigtsmæssige ressourceadmnistration og efterfølgende fordelingsnøgle. Hvis systemet skal nulstilles, må
fællesejet defineres. Derefter opnås enighed om, hvad hensigtsmæssig ressourceadm vil sige.
Jeg mener, at det første og afgørende parameter må være habitatens output >
overlevelsesressourcer, og vi vil efterfølgende kende fordelingsnøglen. I et retfærdigt samfund
er dovenskab og asocial adfærd sjældne sygdomme, som kan behandles. Samtidig vil grænsen
imellem det private og det fælles blive tydelig. Vi deler denne biotop. At privatprofitere på og
konkurrere indbyrdes om overlevelsesressourcer er en dumhed og forbrydelse af enorme
dimensioner. Det fysiske rum er målbart, og en retfærdig og dermed hensigtsmæssig fordelingsnøgle derfor mulig at beregne - og en absolut forudsætning for ægte frihed i det private rum.

Randi - Jeg må tilstå, at jeg ikke forstår, hvad du mener.
Vi må skelne mellem, hvad Danmark kan gøre, hvad verden gør og hvordan vi forholder os til, det verden gør.
Med biotopen mener du åbenbart hele kloden ?
Vi bestemmer selv prisen på vores jord og resurser, men har ingen afgørende indflydelse på verden.
Vi kan deltage i internationale aftaler og det har sin begrænsning.
Derfor må vi starte selv, og gå så langt vi kan. Det stiller verdens- og EU økonomien sine grænser for.
Du kan kalde det dumhed og forbrydelse, men det er en realitet.
Privat profit er i orden, når du har betalt din fulde grundskyld. Du bestemmer over din kartoffelavl.

Den historiske udvikling i Nordsø olie og gas er et skoleeksempel på en nation, der ikke turde tage risikoen selv og afgav profitten til private, endda til udlændinge. (ikke at jeg er hjemme i den sag)

randi christiansen

Leo - Selvf bestemmer du over din kartoffelavl - hvis præmissen er i orden. Vi kan ikke lege palle alene i verden, men det skal ikke afholde os fra at formulere det rette pejlemærke, ret handlen,
og afstikke kursen herudfra.
Det nytter ikke noget, at indføre grundskyld, hvis adgang til grunden er bestemt af ulige
adgangsforhold > er der jord og overlevelsesressourcer til alle? Biotopens output - helst hele planetens, men ellers i det område hvor det er muligt - må defineres. Derefter kan vi snakke hensigtsmæssig ressourceadministration ifht overlevelse og fordelingsnøgle.

Al udvikling starter nu. Vil du nationalisere jorden ? Vil du revidere grundloven ?
Og hvad så derefter.
Ulige adgangsforhold ? : Når grundskylden (og resurseafgiften) er betalt til den fælles kasse, følger en stillingtagen til fordelingsnøglen overfor borgerne gennem diverse politikområder - f.eks basisindkomst contra børnecheck og folkepension, osv - alle samfundsfunktioner.
Jeg savner, at du forholder dig til alt det, jeg har beskrevet. Men du forstår måske heller ikke rigtigt mig.

Niels Duus Nielsen

@randi og Leo

Jeg er enig i randis principielle kritik af georgismen: Så længe ejendomsretten til jorden (som produktionsmiddel) er uantastet, vil der kun være tale om en anden måde at omfordele goderne på, og ikke den radikale forandring af samfundet, som der reelt er brug for.

Men, som Leo påpeger, en radikal forandring af samfundet og afskaffelse af den private ejendomsret til produktionsmidlerne vil nok kræve en ny grundlov.

I mine øjne kan georgismen være et konkret skridt på vejen mod et bedre samfund, på samme måde som den oprindelige socialdemokratiske ide blot var et skridt på vejen, og ikke løsningen på alle problemer.

Måske er georgismen bare at pisse i bukserne for at holde sig varm. Måske er det bedre end at blive pisset på af de neoliberale.

Personligt bliver jeg aldrig medlem af Retsforbundet, jeg faldt i den røde gryde som ung. Men jeg kan godt forestille mig et praktisk samarbejde mellem socialister og georgister. Min fjendes fjende og alt det der...

Niels - Georgister / retsliberale / Retsforbundet er liberale mennesker, der bare erkender alles ret til den fælles natur.
Det er det der er så svært at forstå for en socialist, der vil gå hele vejen og lade staten bestemme over Randis kartofler.

Sider