En ekshibitionist kan også være privat

Selvom hun øser af sit eget liv og indvier offentligheden i selv meget intime ting, så er hun en meget privat person, billedkunstner og forfatter Iben Mondrup. Her er hemmeligheden om hendes liv og lyst til at bruge sig selv
Det er blevet sværere for folk at skelne mellem det offentlige og det private, mener forfatter Iben Mondrup. Det oplever hun blandt andet, når hun har brugt sig selv som eksempel i en debat om sex og kvindetyper og derefter får henvendelser fra mænd, der gerne vil tale videre helt privat.

Jakob Dall

Kultur
1. august 2014

At skrive er for forfatteren Iben Mondrup en undersøgelse af relationer og dermed også af hende selv i forhold til verden.

»Helt grundlæggende er der en selvoptaget åre i mig, som handler om at kunne forstå mig selv og forstå, hvordan jeg placerer mig over for andre mennesker. Det rum mellem mit jeg og verden uden for mig har voldt mig både store glæder og problemer.«

Hun kommer egentlig fra billedkunsten og fotografiet, hvor hun også har været styret af den samme undersøgelse. For eksempel har hun ofte brugt sig selv som model, når hun fotograferede.

»Det er ikke bare et forsøg på at kredse kroppen ind, men også et ønske om at se, hvordan den her krop, med al sin gestik og alle sine udtryk, virker på verden. Måske er det i virkeligheden et forsøg på at forstå, hvordan mennesker virker på hinanden. Det er jo dét, jeg skriver om i mine bøger. Men hvor de billeder, jeg har arbejdet med, har en ganske kort levetid, så har det at lave bøger en helt anden tid. Når man endelig er færdig med en bog, er den alt andet end flygtig. Jeg har lige nu mere end 400 bøger stående rundt omkring på bibliotekerne. Det gør mit tilsyneladende så selvoptagede arbejde mere forpligtende. Det potentielt narcissistiske værk udvider sig og kan, hvis værket er godt, blive til noget alment.«

Iben Mondrup takkede begejstret ja til interview i denne serie om hemmeligheder og grænserne mellem det private og offentlige. Men hun er alligevel åbenlyst beklemt ved situationen. Hun har lige lagt sidste hånd på sin nye roman, Godhavn, der udkommer til efteråret. I den trækker hun ligesom i sine tidligere romaner på sin opvækst i Grønland.

Vi sidder i et arbejdsværelse. I det ene hjørne har hun sit skrivebord. Foran står fotografier af familien i lag. Og så hænger på væggen fotografiet af det hus i Godhavn, hun boede i, da hun var mellem 7 og 11 år. Huset spiller en stor rolle i den nye roman.

– Har der konkret været ting, du har taget ud af din nye bog?

»Jeg har virkelig tænkt meget over de personer, som jeg skriver om. Mine forældre bor stadig i Grønland, hvor folk naturligt vil læse min bog, så jeg har ikke kunnet lade være med at overveje, hvordan også de ville forstå fortællingen. Jeg vil uendelig nødig gøre nogen kede af det. Men der er en grænse for hensynet. Så jeg må svare nej. Men jeg får da sug i maven, når du spørger, for der er ting, jeg følte mig ansporet til at tage ud.«

– Hvad er du bange for?

»Bange for, at nogen skulle tænke noget om de mennesker, som personerne i min roman ligner, helt konkret min familie. Men jeg har ladet alt stå.«

– Det er hensyntagen og etik?

»Hvis jeg skulle have andres blikke med, når jeg skrev, så kunne jeg slet ikke skrive. Heller ikke selv om nogen ville kunne føle sig ramt. Virkeligheden er mangfoldig, og udlægningerne af den er uendelige. At skrive om virkeligheden er at sammenligne med en familiemiddag. Hvis du dagen efter beder hver enkelt fortælle, hvad der skete, vil der komme lige så mange versioner, som der var gæster. Det er præcis det samme i min bog. Jeg skriver jo ikke sandheden. Jeg skriver på noget, jeg har oplevet, og samtidig på et større projekt, som er romanværket. Romanen er hellig, den eliminerer alle hensyn, også til ting, der måske gør ondt. Derfor er det vigtigt for mig at understrege, at heller ikke denne her bog er selvbiografisk, selv om det måske ser sådan ud. Eventuelle mellemmenneskelige opgør bør man tage i det private og ikke i det offentlige rum, sådan som det skete i for eksempel miseren om den svenske børneguru Anna Wahlgreen, hvis datter skrev en rasende polemisk bog mod sin mor.«

Det private

Iben Mondrup er ikke kendt for at værne om sit privatliv. I offentlige debatter om emner som køn og seksualitet bruger hun ofte egne erfaringer, og på sin profil på Facebook er hun ikke karrig med selvbilleder, der kan virke intime.

»Fordi jeg bruger mit privatliv offentligt, vil mange mene, at jeg ikke er det, men jeg er faktisk ganske privat. Jeg er ekshibitionist på flere niveauer. Det har jeg måttet deale med, for jeg møder jo omverdenen ret konkret, når jeg skriver om personen Iben Mondrup. Paradoksalt nok har jeg det ofte svært med det sociale. Det er en af de største kilder til problemer for mig, hvordan jeg placerer mig.«

– Er det fordi, du ikke kender koderne for det sociale?

»Nej, det handler mere om, at jeg kan have svært ved at holde det sociales udstrækning ud. Altså, hvornår starter det, og hvornår er det slut? Selv om jeg kan være meget støjende og påkalde mig en masse opmærksomhed, har jeg også svært ved at holde det ud.«

– Du er bange for det penetrerende blik?

»Ja, måske. Jeg føler altid et stærkt behov for at markere mig. Jeg er gerne den, der råber højt og diskuterer. Den slags aggressiv udadvendthed genererer et stort behov for bare at være alene. Hvad der jo er et dilemma. Jeg plejer at bruge forskellige billeder til at hjælpe mig i sociale sammenhænge. Som at tegne en fiktiv dør på væggen, som jeg ved, at jeg kan gå ud ad, og på den anden side af den dør, er der en baghave, og når jeg går ud af den, er der en skov, og der er jeg alene. Det er en ven, som har givet mig den dør, og den er helt nødvendig. Det kan lyde en smule hjælpeløst, men det virker. For øvrigt har jeg opdaget, at den dør også fører ind i tekstens rum. At åbne døren kan sammenlignes med at åbne computeren og mit manuskript. Her går jeg helt konkret ud af jeres verden og ind i min egen.«

– Det handler om at beskytte det private rum?

»Ja, det gør det.«

– Du vil ikke kunne skrive uden at værne om det?

»Hvis jeg ikke havde behovet for det private rum, så ville jeg sikkert ikke skrive. Så ville jeg måske være skolelærer eller noget andet, hvor jeg kunne være noget for andre mennesker. Men det dur simpelthen ikke for mig. Jeg bliver skør af for mange mennesker.«

’Måske lyver jeg’

At Iben Mondrup flere gange har ytret sig offentligt om kvinder og seksualitet og brugt sig selv som eksempel, har ført til, at hun har fået endog meget private henvendelser fra mænd.

»Når man beskæftiger sig med kvinden, og særligt den erotiske kvinde, så har hun gerne en bestemt karakter. Hun er passiv og modtagende. Det har altid undret mig, og derfor har det været oplagt for mig at give andre kvindetyper, særligt den dominerende og den udadvendte, en form for stemme. Men når man fortæller ting om sig selv, der handler om sex, så bliver det betragtet som noget meget privat og selvudleverende, også selvom man gør et nummer ud af, at man taler på vegne af flere kvinder. For mit vedkommende har det affødt, at jeg i en efterfølgende periode har fået henvendelser i min indbakke fra især mænd, der gerne vil tale videre med mig om mit syn på mænd og sex. De vil måske også gerne vise mig deres pikke. Men altså, når jeg ytrer mig i det offentlige rum, ytrer jeg mig som offentlig person; det er ikke engang sikkert, at det, jeg siger, er helt korrekt. Måske lyver jeg endda for at tydeliggøre mit budskab – husk på, at jeg er forfatter. Man er naturligvis velkommen til at skrive en kommentar eller et modsvar til det, jeg siger – ikke direkte til privatpersonen Iben Mondrup, men netop og selvfølgelig i det offentlige rum. Men det er blevet sværere for folk at skelne mellem privat og offentligt, måske fordi vi er bundet sammen af diverse sociale medier, hvor alle kan komme til orde og mene noget lige op i ansigtet på hinanden. Det giver altså nogle problemer.«

Iben Mondrup er ikke er ked af at vise billeder fra sine private rum, billeder af sine børn og i det hele taget skrive åbent om sit liv. Hvordan hænger den halvoffentlige profil sammen med at værne om det private?

»Det er et godt spørgsmål. Igen er det komplekst. Jeg har brug for blikket. Jeg har både brug for blikket og ikke brug for blikket. Og det behov kan jeg blandt andet få dækket af de kommunikationsmuligheder, som ligger i de halvoffentlige rum, som for eksempel de sociale medier. De giver en praktisk distance, som gør det muligt for mig at lege med ideerne om selvbilledet, men i allerhøjeste grad også at få sagt de ting, jeg synes er vigtige, om kvinders seksualitet eksempelvis.«

– Men du viser eksempelvis billeder af dine helt private arbejdsrum?

»Det er bare billeder. Igen: jeg er jo kunstner og forfatter. Der er tale om fremstillinger. Mit allerinderste af mit private viser jeg alligevel ikke. Det ligger lige derovre i en hemmelig mappe på computeren. Det er mit skabelsesrum; dér hvor de første forsøg ud i en tekst finder sted, de helt pinlige ting, ting som aldrig må komme på tryk. Gud bedre det, at nogen skulle komme til at åbne det dokument, der hedder »Godhavn 1«. Se, dét er pinligt! Dét er privat for mig, det sted, hvor jeg har blottet mig i et forsøg på at skabe noget. Der er ikke noget mere ynkeligt end en kunstner, der er i gang med at prøve på at skabe. Det kan sammenlignes med at gå på toilettet. Så intimt og hjælpeløst til en begyndelse. I det offentlige rum kan jeg måske virke som en, der kan klare alt muligt, men det er ikke hele sandheden.«

Kunsten er at afdække

– Har du mange hemmeligheder?

»Det har jeg. Og det er vigtigt, for hemmeligheden er et sted, som man som hemmelighedens indehaver kan trække sig tilbage til, et sted, der er urørligt, og som ingen har adgang til. Det giver en god følelse, at der er noget, som er eksklusivt mit. At have hemmeligheder er en slags lykkepiller. At vide, at det her tager jeg med mig i graven, lyder måske højstemt, men ikke desto mindre er det frydefuldt. Mine hemmeligheder skal plejes. I ensomhed eller sammen med den, jeg eventuelt deler hemmeligheden med – det kan man nemlig også.«

– Hvad er din hemmelighed til mig?

»Åh, jeg tror, at jeg i virkeligheden har sagt det på forskellige måder allerede: Jeg kan føle mig som et flakkende og rodløst menneske. Måske er det derfor, jeg bliver ved med at kaste billeder og tekst ud i verden. For at samles. For at kunne mærke mig selv. Det er en underlig hemmelighed, men den er sand. Jeg behøver ikke uddybe, vel?«

– Hænger hemmeligheder sammen med det at skabe kunst?

»Når man skaber kunst, så forsøger man også at afdække noget, og det, man forsøger at afdække, kan være så svært tilgængeligt, at det kan forekomme hemmelighedsfuldt. Det at arbejde med en roman kan sammenlignes med at prøve at tilegne sig romanens hemmelighed, at forsøge at blotlægge den. Det opleves nogle gange, som om teksten begynder at skrive sig selv. Når det sker, ved jeg, at jeg er tæt på, at jeg er ved at være trængt igennem tekstens forsvarsværk. Der er noget allerede helt, noget helligt derinde, som jeg kan omslutte i tekstens krop.«

Iben Mondrup er ikke bange for med Per Højholts ord ’at tage af hovedstolen’, altså at komme til at bruge sit personlige stof op.

»Jeg tror ikke, jeg kan blive færdig med det. Jeg tænker også på, at de forfattere, jeg holder af, eksempelvis Tomas Espedal, bliver ved med at kredse om det samme. Jeg tror, der er uendelige historier i et menneskes bevidsthed. Man kan ikke bruge hovedstolen op, stoffet bliver ved med at forgrene sig og antage nye former.«

– Så ikke bare en hemmelighed, der bliver brugt op?

»Nej, det er en meget materialistisk måde at betragte det på. Historien forandrer sig hele tiden, og det er vigtigt, når vi taler om det selvbiografiske. Det kan godt være, at Knausgård har skrevet Min kamp for nogle år siden, men hvis han skulle skrive den igen, ville den se anderledes ud. Vi er ikke statiske væsener. Der kommer hele tiden nye fortællingsniveauer til, historien bliver ved med at udvide og transformere sig.«

Blå Bog: Iben Mondrup

Iben Mondrup, f. 1969 i Grønland

Prosaforfatter, oprindelig uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Debuterede med romanen ’Ved slusen’ i 2009 efterfulgt af ’En to tre – Justine’ og ’Store Malene’ på Gyldendal. Hendes nye roman, ’Godhavn’, udkommer til oktober.

Hemmeligheder

Seneste artikler

  • For meget privat stof forvandler den forheksede skov til Amager Fælled

    28. juli 2014
    Julie Nords billeder viser indestængte pigefigurer, nuttede, groteske dyr og den krakelerede bagside af enhver familieidyl. Selv er kunstneren meget privat, næsten hemmelig. Og hun køber ikke forestillingen om, at vi i de sociale mediers tidsalder har åbnet mere op. ’Jeg tror ikke nødvendigvis, folk blotlægger mere i dag, for jo mere du blotlægger, desto mere kan du også holde skjult’
  • ’Jeg tager mig en frihed i forhold til sandheden’

    18. juli 2014
    Hun forklæder sig i sin egen by og fortæller heller ikke altid, hvor hun er. Mød en hemmelighedskunstner, videokunstneren Sidsel Becker, der for at værne om det private og sin kunst ikke kan leve uden hemmeligheder
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Helene Nørgaard Knudsen

derfor har jeg det fint med nettet som filter. jeg ved at når jeg har trykket send kan hele verden se det så beslutningen om privatliv skal tages inden. at jeg ikke kunne drømme om at udlevere mig selv på samme måde hvis jeg bliver spurgt og slet ikke i realspace er noget andet. forskellen er at jeg vælger hvad jeg vil dele og det andet er at folk mener jeg skal dele noget jeg ikke har lyst til at dele for så havde det været delt allerede :-)

det må jeg sandelig læse engang når jeg får tid............

Jørgen Malmgren

Det her kan jeg relatere til som forfatter, jeg bruger i høj grad min eks, børn og øvrige familie samt kolleger, når jeg skriver, men jeg ønsker ikke, at de skal føle sig som en del af det. Jeg tro,r at der er stor forskel på skandinaviske forfattere og amerikanske, for de bruger alt uden smålig skelen til genkendelsen.

Jeg ville blive flov, hvis min familie og gamle kollegaer kunne genkende sig selv, i det jeg skriver. Selv om jeg henter inspirationen fra virkelige mennesker, i mit liv. Balancen er hårfin, tag det du kan bruge og så ændre på rammen og situationen.