Baggrund
Læsetid: 6 min.

Negativt kropsbillede begrænser unge kvinder i alt hvad de gør

Kvinder holder sig tilbage i klasseværelser, sociale relationer og på arbejdspladsen af frygt for at lede opmærksomheden hen på deres udseende, viser en britisk undersøgelse af kvinders selvbillede ikke bare i Storbritannien men hele verden. Konsekvensen er færre kvindelige ledere og iværksættere. Helt op til 40.000 færre alene i Storbritannien i 2050
Kvinder holder sig tilbage i klasseværelser, sociale relationer og på arbejdspladsen af frygt for at lede opmærksomheden hen på deres udseende, viser en britisk undersøgelse af kvinders selvbillede ikke bare i Storbritannien men hele verden. Konsekvensen er færre kvindelige ledere og iværksættere. Helt op til 40.000 færre alene i Storbritannien i 2050

Sofie Holm Larsen/iBureauet

Kultur
13. januar 2015

Hvorfor er der ikke flere kvinder i samfundets top? Er kvinder ofre for diskrimination? Skal kvinder bare tage sig sammen? Har kvinder i virkeligheden slet ikke lyst? Debatten har været tilspidset i ord mod ord både i Danmark og udlandet. Nu viser det sig, at en del af forklaringen måske findes i det, kvinderne ser i spejlet.

En sammenstilling af forskning fra hele verden påviser, at et negativt billede af ens krop påvirker både kvinders selvtillid på arbejdspladsen, i skolen og i intime relationer.

Emma Halliwell, der er en af de tre forskere bag projektet, fremhæver vigtigheden af de nye opdagelser:

»Rapporten beviser, at et negativt kropsbillede har omfattende negative konsekvenser både for pigers akademiske præstationer og deres sociale liv.«

Problemet ligger ifølge Halliwell i høj grad i vores forhold til kropslig skønhed.

»Det er integreret i vores samfund, at kvinder burde se ud på en bestemt måde, og det er ikke den måde, de fleste kvinder faktisk ser ud på. Det er en del af den måde, vi taler om udseende på, den måde vi giver komplimenter på, og den måde vi taler om velbefindende«.

Omfattende empirisk materiale

Rapporten er udarbejdet ved University of West England for den britiske stats ligestillingskontor. Materialet, der både tæller interviews, statistik og eksperimenter fra fem kontinenter og mere end 49.000 kvinder, stiller skarpt på sammenhængene mellem mange kvinders problematiske forhold til deres egen krop og udseende, og deres valg og prioriteringer i dagligdagen.

Rapportens mest omfattende delundersøgelse kommer fra Finland, 30.000 piger mellem 14 og 16 blev spurgt om deres grad af tilfredshed med sig selv og egen krop. Der forekom utilfredshed med egen krop i alle vægtgrupper: 68 pct. af undervægtige piger, 42 pct. af normalvægtige og 87 pct. af overvægtige udtrykte en helt fundamental frustration over deres fysiske fremtoning. Uanset hvilken kropsstørrelse viste undersøgelsen, at det at have det dårligt med sin krop var direkte relateret til dårlige karakterer. Følelsen af udseendemæssig utilstrækkelighed havde – justeret for alle andre faktorer – en negativ indvirkning på skolepræstationen.

Burde, kan og skal

Forfatterne til rapporten understreger i introduktionen, at »skønhed er blevet et mål, en konstant stræben«. At hige efter at være så smuk som muligt anses som en central del af det levede kvindelige liv og sender også signaler udadtil om vores succes på andre områder.

Denne stræben følger kvinder overalt, og de kan ikke vælge den fra:

»Jeg vil gerne tage afstand fra ideen om, at kvinder som individer kan droppe skønhedsidealer. Oveni er det at være attraktiv tæt knyttet til vores forståelse af velbefindende og succes,« siger Halliwell.

Bevidstheden om det vurderende blik udefra kalder forskerne »selv-objektificering«. Det vil sige, at idealet bliver så integreret i ens selvbillede, at man til sidst pålægger sig selv hele dette pres.

Det kan blive så stærkt og konstant, at kvinder allerede fra puberteten opfatter andres bekræftende øjne på dem som en accept af hele deres person.

Opfatter kvinden blikket som negativt, ser hun sig selv som en fejltagelse. Denne følelse af utilstrækkelighed har vidtrækkende konsekvenser.

»Det her handler ikke bare om, hvordan du ser ud. Når samfundet konstant fælder domme over kvinder og piger baseret på deres udseende, så bruger de en masse tid og plads til at tænke på den måde, de præsenterer sig selv. Det forventes, at man bruger tid på det,« betoner Emma Halliwell.

Dårligt selvbillede leder ikke nødvendigvis til, at kvinder oplever at være en fiasko – det kan vi se i samfundet, at de fleste kvinder ikke gør. Dér, hvor selvtilliden rammer, er, når kvinder skal bedømme, hvad de er i stand og berettiget til.

En rundspørge blandt 500 unge britiske kvinder mellem 11 og 17 viste, at kun én ud af tre piger, der var utilfredse med egen krop, forventede, at de ville få en succesfuld karriere. Ni ud af ti piger med høj kropslig selvtillid var sikre på, at det ville gå dem godt. De piger, der var mest påvirkede af dårligt selvbillede, var dem, der klarede sig godt i skolen. Trods akademisk succes og bekræftelse på andre områder end udseendet opvejer det altså ikke et negativt kropsligt selvbillede. At være smuk er at opnå, fortjene, forvente og udstråle succes.

The new normal

Det er ikke kun, når der skal præsteres, det dårlige kropsbillede hærger og ødelægger. Også i forbindelse med venner, kærester og familie kan et problematisk selvbillede være en hindring.

Forfatterne gør opmærksom på, at millioner af kvinder verden over har en relation til sin egen krop, der for 20 år siden ville være blevet betegnet som sygelig.

Der er sket en normalisering af dårligt kropsbillede, og det lægger skygger over de faktiske følger. Samtalekulturen og psykiatrien har vænnet sig til, at kvinder har det dårligt med deres krop.

»Det var meget vigtigt for os at inddrage samfundets strukturer og sætte dem i fokus,« uddyber Halliwell.

Kropsdysmorfi er en af de diagnoser, der har set en stigende normalisering. Kropsdysmorfi er en psykisk lidelse, der indebærer en ekstrem optagethed af eget udseende og et forvrænget billede af, hvordan man bør se ud. Før blev lidelsen behandlet som et klart tegn på en spiseforstyrrelse. Dens symptomer noteres knap nok i dag.

Følgerne af kropsdysmorfi er veldokumenterede og tæller bl.a. både depression og angst. Den stigende sociale accept af alvorlig utilfredshed med eget udseende gør også, at mange af følgesygdommene opleves af kvinden som direkte følge af, at man er grim og dermed en fejltagelse i alle andres øjne.

Halliwell forklarer, at vores forståelse af, hvad skønhed signalerer, er så fastlåst, at vi knap nok opdager det. Halliwell tillægger vores idé om, hvad der er smukt som værende dybt indlejret i os: »Der er forskning, der viser, at kommentarer om udseende næsten er ubevidste. Vi er ikke fuldstændig klar over, hvad det er, vi siger, når vi udtaler dem.«

En ond cirkel

Halliwell understreger, at meget af forklaringen har at gøre med det samfund, der omgiver kvinderne, specielt når de stadig er unge piger.

»De visuelle medier er så overfyldte med billeder af idealiseret skønhed, at vi forventer og indoptager dem som vores personlige målestok. Det ændrer på, hvad vi er opmærksomme på i verden, og hvordan vi opfatter den information.«

Ifølge rapporten begynder den negative relation til kroppen allerede, mens vi er babyer. Har vi en mor med et dårligt selvbillede, vil hendes evne til at forme det, der af forskeren Susie Ohrbach kaldes »tryg tilknytning« til barnet blive sværere. Denne manglende evne til at finde ro og tilfredshed med sig selv sendes videre til barnet.

Ohrbach understreger, at denne stræben efter idealet forekommer i alle sociale lag og i alle typer kvinder, og i høj grad er påvirket af samfundets forventninger.

»Presset, som er hæftet til udseende og kropsangst, går fra samfundets pres til mor, til baby, til barn, til kvinde, til mor og gentager sig igen,« beskriver rapporten.

Omfattende konsekvenser

Udover den smerte som et dårligt selvbillede påfører den enkelte kvinde, vil det også have en mere omfattende betydning for samfundsøkonomien. Rapporten understreger, at dette er et område med alt for lidt forskning, men henviser til tal fra The Future Foundation.

Deres skøn er, at det britiske erhvervsliv vil være blevet snydt for 200.000 højt placerede ansatte i 2050. Det store tal beror blandt andet på, at de piger, der føler sig mest tynget af deres selvbillede, oftest er piger, som klarer sig meget godt i skolen. Deres manglende ambitioner på egne vegne bliver en enorm stopklods. De får aldrig realiseret deres sande potentiale.

Hvad man kan gøre ved så omfattende et problem er stadig svært at sige, konkluderer forfatterne. Problemerne befinder sig både på sociale, samfundsmæssige og kommercielle niveauer og har mange år på bagen. Den manglende opmærksomhed om de faktiske konsekvenser af kvinders dårlige selvbillede har gjort, at dette er et overset område. De håber, at rapporten vil skabe grobund for nye større undersøgelser, der sætter fokus på emnet.

I England har man med nogen succes eksperimenteret med såkaldte kropspositive programmer i skolerne, der giver børn og unge en bevidsthed om idealer og virkelighed. Det er dog stadig på en lille skala.

Trods det er Halliwell optimistisk og mener, at en god, bred offentlig debat, der tager situationen alvorligt, vil kunne få en stor betydning.

»Vi er nødt til at give mennesker andre måder at tale og andre måder at tænke krop. Det åbner en mulighed for at se ting på en anden måde.«

Artiklen tager afsæt i rapporten: ’Costing the invisible: a review of the evidence examining the links between body image, aspirations, education and workplace confidence’ af E. Halliwell, P. C. Diedrichs og S. Ohrbach S. (2014)

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Har mange kvinder i virkeligheden slet ikke lyst til at blive voksne? ...

Morten Balling

"Trods det er Halliwell optimistisk og mener, at en god, bred offentlig debat, der tager situationen alvorligt, vil kunne få en stor betydning."

Det prøvede man også at lære os, der var børn i 70'erne. "Det er det indre og ikke det ydre der tæller", sagde min klasselærer f.eks. og senere den dag så jeg en pige i skolegården, som var et par år ældre end mig, og som var så smuk at jeg fik fysisk ondt i kroppen, bare ved at kigge på hende.

På et tidspunkt opfandt jeg et relativt sexistisk udtryk jeg benyttede blandt nogle af mine mandlige venner, som jeg kaldte"Jamen-Jeg-Er-Jo-Lækker-Tøserne". Altså dem som kunne tillade sig hvad som helst, og som regel kunne slippe godt fra det, fordi de var smukke og sexuelt tiltrækkende, i en grad som fik vores fornuft til at slå fra, og vores indbyggede mandlige trang til at sprede vores DNA til at tage over. Vi fik nu sjældent spredt vores gener...

Fedt nok, at man kan forske i den slags. Nu tror jeg på menneskeheden igen! :)

olivier goulin

@Jan

Har mange kvinder i virkeligheden slet ikke lyst til at blive voksne? ...

Givetvis. Det har i hvertfald længe været en tese hos mig.

Men til artiklens problematik: Det er muligt, at vi ser det her som et psykisk, socialt eller endog økonomisk problem - men det er og bliver spirituelt i sin grundessens.

Fænomenet kaldes 'kropsbevidsthed' i en spirituel parlør, og det er en fejlagtig identifikation med kroppen, som de fleste lever med uden de store problemer, men som potentielt kan føre til invaliderende personlighedsforstyrrelser.

Løsningen er ganske radikal: Pigerne (og drengene) må lære at forstå sig selv som primært åndelige væsner, og forstå at al skønhed i sidste ende er af åndelige natur. Og dette er ikke blot en floskel, eller et selvbedrag, der skal trøste det selvhadende individ. Vi mennesker har en instinktiv sjette sans for skønhed, og den opfanger vi gennem sanserne, fra andres kroppe - men det er altid en animeret krop og et ansigt, der formes af og afspejler sjælenes åndelige tilstand. Alt det der ligger bag det diffuse begreb 'sexet' eller karisma handler i sidste ende om den åndelige udstråling, og ikke kroppens eller ansigtets geometri.

Allerede på dette perceptionsniveau ligger vi under for en massiv illusion, som har flyttet fokus eensidigt over på det fysiske. Men det dementeres konstant af den banale virkelighed. Vi forstår bare ikke, hvad der foregår bag facaden.

/O

Niels Duus Nielsen

På mit lokum har jeg en stak dameblade, så jeg kan følge lidt med i, hvad der rører sig hos det smukke køn.

Det sjove er, at det kan være svært under læsningen at gætte, hvilken publikation, jeg faktisk læser. Er artiklen om rynkecreme, som jeg læser, fra Vi Unge, der henvender sig til unge piger, er det fra Alt for Damerne, der henvender sig til den voksne middelklassekvinde eller er det fra et af reklamebladene fra Matas, der henvender sig til enhver, der har et så negativt selvbillede, at de er parat til at bruge svimlende mange penge på drømmen om en virksom creme mod rynker?

Ud fra min begrænsede forskning vil jeg tentativt konkludere, at der er i det mindste anekdotisk belæg for et affirmativt svar på Jan Weis' spørgsmål: Mange kvinder har i virkeligheden slet ikke lyst til at blive voksne!

Morten Balling

@Olivier

Måske skulle man hellere prøve at opfatte os som biologiske væsener, i stedet for at prøve at rode så diffuse emner som spiritualitet ind i det hele.

Det er korrekt at vi oplever virkeligheden via vores sanser, men det med at vi har en sjette sans for skønhed, er noget som stikker tilbage til bla. Kant, og selv folk som har papir på at de ved noget om emnet (hej Torben ;), mener at den idé er forældet. Prøv istedet at læse om den nye videnskab kaldet "neuroæstetik" eller den minimalt ældre "evolutionspsykologi".

Det med ordet "sexet" er derimod ikke så pokkers diffust. Det drejer sig (for mænd) helt basalt om det jeg skriver længere oppe: At evolutionen har "lært" os, helt instinktivt at kunne se på en kvinde om hun er fertil, og dermed i stand til at føre vores gener videre. Dét i en grad så både mænd og kvinder f.eks. kan lugte om en potentiel partner har gener, som passer med deres egne. Et andet eksempel er at mænd kan vurdere kvinders østrogenindhold i blodet, bare ved at kigge på det, man med et sobert udtryk kalder "hofte/talje forholdet". Det kalder man det sjældent på et motorcykelværksted ;)

Jeg kan også godt forklare dig, hvad kvinder tænder på, men så mener moderatoren, som sidder og censurerer tråden her i ytringsfrihedens navn, sikkert at jeg er sexistisk...

"Hvorfor er der ikke flere kvinder i samfundets top? Er kvinder ofre for diskrimination? Skal kvinder bare tage sig sammen? Har kvinder i virkeligheden slet ikke lyst? Debatten har været tilspidset i ord mod ord både i Danmark og udlandet. Nu viser det sig, at en del af forklaringen måske findes i det, kvinderne ser i spejlet."

Hvorfor har vi en top og en bund i vore samfund? Hvorfor er nogle ofre for diskrimination? Hvorfor skal nogen bare tage sig sammen? Hvorfor skal nogen have lyst til magt og et liv på toppen af samfundet? Debatten har været tilspidset i køn mod køn både i Danmark og udlandet. Kunne forklaringen måske findes i at vi ser os for meget i spejlet og for lidt på hinanden og vore relationer, vore vilkår for genuin sameksistens og fællesskabsudvikling?

"I England har man med nogen succes eksperimenteret med såkaldte kropspositive programmer i skolerne, der giver børn og unge en bevidsthed om idealer og virkelighed. Det er dog stadig på en lille skala."

Virkeligheden hér er vist at børnene og de unge (ligesom voksne og ældre) skal lære ideale måder at begå sig på, ideale måder at se og forstå sig selv på; adskilte af køn, klasse, interesser og social habitus - i en verden, hvor konkurrencen aldrig stopper og intet alternativ gives.

Carsten Mortensen, Nille Torsen, Lise Lotte Rahbek og lars abildgaard anbefalede denne kommentar
olivier goulin

@Morten

Problemet med en biologisk vinkel er jo, at her bliver kønnet allerede en integreret faktor.
Nej, vi har brug for en selvforståelse, og ikke mindst en selvoplevelse, der transcenderer kroppen og kønnet.

En reduktionistisk forståelse af æstetik til biologi alene er en grov forenkling, som slet ikke levner plads til den kompleksitet æstetikken rummer. Jeg ville kunne nævne mange eksempler på æstetiske prioriteringer, som modsiger den tese.

/O

/O

Må et hunkønsvæsen give sit besyv med...
Det kunne hænge sammen med at mode - og underholdningsbranchen ikke tillader at kvinder ser andet end godt ud!

Dana Hansen, Lilli Wendt, Heidi Larsen, Carsten Mortensen, Sabine Behrmann, Mette Olesen, Tove Lodal, Marianne Rasmussen, Morten Balling og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
ulrik mortensen

Interessant artikel. Men er det kun noget kvinder bliver ramt af? (kropsdysmorfi). Tænk f.eks. på mandlige bodybuildere osv. osv ...

Morten Balling

@Olivier

"Problemet med en biologisk vinkel er jo, at her bliver kønnet allerede en integreret faktor."

Nu er jeg af natur skeptisk overfor ord som holisme, spiritualitet, transcenderer og frem for alt ord som begynder med Meta.

" Jeg ville kunne nævne mange eksempler på æstetiske prioriteringer, som modsiger den tese."

Du behøver ikke nævne mange, men du kunne godt komme med bare ét, som giver mening? :)

Morten Balling

@Anne

Ja, der er meget mode forbundet med nogle af de her ting. Igår sad jeg og kiggede på billeder af Anita Ekberg, og hun er et rigtigt godt eksempel på en "smuk" kvinde, som ville falde udenfor nutidens "moderne" normer. Alligevel tror jeg mange yngre mænd vil finde hende sexet. Bag moden fungerer de mekanismer jeg nævner i høj grad, og hvor moden skifter hurtigt, går det lidt mere trægt med evolutionen.

Uha uha, lad os straks ansätte to dusin konsulenter og give Emma Halliwell 30 Mkr til videre studier af problemet. Så kan det väre det ender med en lille refereegransket artikel eller to og ikke som nu et politisk bestillingsarbejde. Og så har man jo samtidigt köbt aflad for sit misbrug af hjernedöde dameblade. Som på et eller andet niveau vel nok er en medvirkende årsag til problemet.

@Morten
Det var naturligvis letkøbt af mig med den bemærkning, men det var fristende efter så mange mandlige indlæg.
Vi er meget biologiske, mere end vi tænker over til daglig. Så spiller kultur og kønsroller og dertil - økonomi en rolle. Lad for h. skyld ikke spore os ind på diskussioner om feminisme osv. denne gang...
Det kan ofte undre mig, hvad sådanne dyre skrifter og f.eks psykologiske diagnoser kan bruges til - og hvem der bruger dem?

Morten Balling

@Anne

Jeg synes ikke din kommentar var letkøbt. Du har helt ret.

Et eksempel er "score-reality" programmerne. Det undrer mig at de er så populære. Og så måske alligevel ikke. En kommentar som Anders' viser at de måske har en "oplysende" funktion, og samtidig bygger de i høj grad på at mænd primært tænder på noget visuelt (prove me wrong guys), og at kvinder tænder på det jeg sikkert ikke må skrive for moderatoren. Jeg ved godt at jeg generaliserer helt absurd her, men det gør jeg i et forsøg på at trænge igennem noget af al "tågesnakken".

Både kønsroller og økonomi er iøvrigt dybest set også kultur, hvis "kultur" betyder noget ala "det vi plejer at gøre". Det samme gælder for det med at "spore os ind på diskussioner om feminisme osv.". Kultur er sådan et dejligt ord, man egentlig kan bruge for det meste af de mere eller mindre tossede ting vi mennesker går rundt og foretager os ;)

Karsten Aaen, Carsten Mortensen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
ellen nielsen

Jeg gider ikke - som kvinde - være hverken madonna eller luder
er vokset op blandt køns-respektfulde forældre og brødre (efterkristiden), senere (begyndende i 60erne) respektfulde kollegaer og ægtefælle med fuld kønsligestilling!

Jeg ville nødig være ung pige/kvinde i dag! De skal virkelig ha' selvtillid og kunne lukke for reklamemagtens indflydelse!

Dana Hansen, Niels Duus Nielsen, Mette Olesen og Morten Balling anbefalede denne kommentar

Når mænd i almindelighed skal prøve at sætte sig ind i det at være kvinde, har de fra starten et forkert udgangspunkt - de er vokset op som drenge og mænd. Det er så tydeligt, at de føler sig berettiget til at kommentere, vurdere, analysere, dømme, destillere, simplificere..mm...hvad en kvinde er, hvordan hun burde være, om hun er smuk, om hun er barnlig osv osv. Bør hun få børn, er hun en god mor, er hun klog, er hun dum? Hvordan kan det da være svært at forstå at kvinder STADIG IDAG har glæden af at være det primært objektificerede køn, både af sig selv og alle omkring dem. Kommentarerne fra mænd OM dette emne taler for sig selv.
At denne tendens har bredt sig til mænd i de seneste 20-30 år er yderst beklageligt, men så er der også kun 500+ års forspring, hvor kvinder KUN er blevet anset for at være mandens objekt/objekt for videreførsel af racen osv osv...i forhold til idag.
Det er skidt for alle unge nu om dage, at de primært ses som tomme, glatte overflader...Med eller uden bryster.

Fam. Tejsner, Dana Hansen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Harald Johansen

Måske er det en evolutionær begivenhed, vi observerer: Hvor overfloden af vor art skaber fordrejede selvbilleder omkring kunsten at finde en at parre sig med.

I virkeligheden er det ikke kun de unge kvinder, der udvikler sindsyge; de unge mænd er godt med...

Det hele ordner sig hen ad vejen, og planeten overlever med garanti,- hvis nogen skulle være bange for det.

At homo sapiens dør i processen er en biting.

At kvinder reagerer tøsefornærmet mod naturens hensigtsbestemte konstruktion som 'biokemiske reaktorer' for evolutionens højere fornuft, udelukkende med henblik på produktionen af nyt liv, er fuldt forståeligt og har min fulde sympati, men det kan vi begrænsede og udelukkende 'klatleverende mænd' vel næppe gøres ansvarlige for - og så er den vel ikke længere ... ;-)

Morten Balling

@Mette

Tillad mig at citere en kvinde fra andetsteds her på hjemmesiden:

"I februar gik jeg fra min eks. Vi havde været sammen i fire år, og i starten var jeg vildt forelsket i ham. Han var klog, flot, veltrænet og ambitiøs."

og

"Et år efter mødte jeg så en gammel flamme. Han var fuldstændig modsat min eks. Sød, omsorgsfuld, kærlig og kunne lide mig, som jeg var. Jeg blev vildt forelsket..."

og

"Men nu er mine følelser for den nye kæreste langsomt forsvundet. Han er sød og kærlig, men giver mig ikke modspil. Jeg bliver irriteret på ham og føler, at jeg skal tage alle beslutninger og initiativer."

Pass the beer nuts :)

Gert Selmer Jensen, Carsten Mortensen, Nic Pedersen og Mette Olesen anbefalede denne kommentar

@Morten Balling
Ja idag gælder det desværre begge veje...Helt enig, men sådan har det vist kun været de sidste max 50 år og det gør altså en forskel :-)

olivier goulin

@Morten

Et eller andet sted synes jeg jo, der burde være helt overflødigt at skulle uddybe - men lad mig nu gøre det alligevel:

Både mænd og kvinder tiltrækkes af en lang række helt specielle og undertiden mærkværdige træk ved hinanden, som ofte intet har at gøre med reproduktive anlæg, men er forskellige personlighedstræk, formidlet af gestik, adfærd, mimik. etc. Og herunder er måske det mest subtile og direkte udtryk for, hvad der gemmer sig bag masken og makeup'en - blikket.

Det første sted vi kigger hen, når vi skal afkode et andet menneskes indre kvaliteter, er øjnene. De kaldes ikke uden grund Sjælens Spejl. For en trænet person, siger dit blik alt. Er blikket søgende eller flakkende? Er det hungrende eller mæt? Er det en person med naturligt selvværd eller en, der søger anerkendelse og bekræftelse. Er hun mild eller manisk? osv. osv. Når personen så begynder at tale, afdækkes an lang række yderligere karakteristika.

Intet af alt dette handler om hofternes svaj eller brysternes størrelse, eller andre biologiske markører for fertilitet. Ikke desto mindre er det alle disse faktorer, som ubevidst får mennesker til at tiltrækkes hinanden og giver følelsen af bånd og tilhørsforhold. Det er dem, ihvertfald nogenlunde intelligente mennesker pejler efter, for de er bestemmende for de langsigtede konsekvenser ved at indlede et forhold med vedkommende, Det er det jeg mener med, at den banale virkelighed her, som i så mange andre spørgsmål, dementerer de reduktionistiske teorier - selv i reduktionisternes eget liv. Din tese gælder ikke engang for dig selv, hvis du kigger nærmere efter. Den gælder ingen mennesker.

Din biologiske tilgang til menneskets åndsliv er, undskyld mig, forankret i en naiv positivisme fra et andet århundrede. Den tilhører et paradigme, som kommer helt til kort her. Den kan muligvis anvendes på dyr, men der er stadig et kollosalt abstraktions- og kompleksitetsspring mellem mennesket og selv de nærmeste primater.

/O

Morten Balling

@Olivier

Hvis du slår ordet "love" op på den engelske Wikipedia, vil du for det første se at der står ret lidt om et emne som vi ellers allesammen er "eksperter" i, og som vi allesammen har et forhold til, og en mening om. Der står f.eks. langt mere om biologi, evolution og kønsdebat. I store træk står der mest at kærligheden er lidt uforståelig, og at der er skrevet en masse sange om den.

Jeg skal ærligt indrømme at jeg ikke altid vurderer kvinder på deres øjne, men jeg ved qua mit arbejde, at når man viser et billede på en skærm, med et ansigt som kigger på kameraet og dermed den som kigger på skærmen, kan du have 17 kænguruer i gorillakostymer til at danse tango i baggrunden uden at særligt mange skærmbeskuere opdager dem :)

Min biologiske tilgang, går som du skriver langt tilbage. Men personligt har jeg ofte svært ved at se, at de ting menneskeheden siden har fundet ud af istedet er de sande og rigtige. Det paradigmeskift du omtaler ser jeg dybest set ofte som en form for kollektiv massepsykose.

Og før du tænker at jeg er helt blæst, vil jeg gerne indrømme at jeg også har lagt mærke til at det ikke kun er min reptilhjerne som styrer mig når jeg kigger på evt. kommende partnere. Selvfølgelig er jeg også styret af den kultur jeg er vokset op med, og har levet i, men da jeg engang sad og brokkede mig over at jeg altid forelskede mig i femme fatale agtige, fyrrige kvinder med gnister i øjnene, foreslog en af mine venner, om ikke bare jeg skulle finde en sød solid pige fra Jylland, som kunne lave god mad ;)

"Kvinder holder sig tilbage i klasseværelser, sociale relationer og på arbejdspladsen af frygt for at lede opmærksomheden hen på deres udseende[...]"

Det er derfor, at kvinder render rundt i høje hæle, nedringede bluser, næsten gennemsigtige bukser, og ansigtet fyldt med make-up?
Jeg ved godt, at det er yderst politisk ukorrekt dels at pointere, at feministerne er dobbeltmoralske; dels at forholde sig kritisk til de herskende, middelalderlige, kulturelle kønsroller. Men man kan heller ikke snakke for vegetarisme, mens man spiser makrel...

Oscar Ibrahim

Der var på et tidspunkt en kammerat der spurgte mig, hvordan min drømmekvinde egentlig så ud. Ærlig talt, så kunne jeg simpelthen ikke hive et svar op af ærmet. Selvfølgelig skulle hun leve sundt osv. men et kropsideal, kunne jeg ikke umiddelbart komme i tanke om.

Og så var det jeg tænkte hvad det egentlig er, der særligt kan tiltrække mig fra det modsatte køn. Hvilke særlige egenskaber/karakter kan lede min opmærksomhed mod det modsatte køn.
Og der var det, at jeg nået frem til den konklusion, at de indre værdier simpelthen bare betyder meget mere end de ydre. Det var nemlig lige præcis dét, jeg særligt blev tiltrukket af. Du kan sagtens se køn ud uden på. Men er dine indre værdier ikke kønne, jamen så kan man jo ikke rigtig få gang i en korrespondance og så kan udseendet alt andet lige være ligegyldigt.

Så til de kvinder der frygter for folks meninger om deres udseende: Drop de tossede kropssidealer. Være jer selv. Alle mennesker er smukke, hvorfor I bør tænke, at der ikke er nogen særlige krav vedrørende jeres udseende, som I bør leve op til. Fra I er født har I automatisk levet op til de idealer vi ellers måtte have.

Niels Duus Nielsen, Lise Lotte Rahbek og olivier goulin anbefalede denne kommentar
Morten Balling

@Oscar

Specielt dit sidste afsnit er jeg enig i, men...

Du nævner begrebet "indre værdier". Bare sådan en detalje som at ordet "værdi" har en positiv værdiladning er lidt forvirrende, og frem for alt er værdi noget meget subjektivt i en masse sammenhænge.

Lidt ala sætningen "denne sætning er usand", er de ord vi allesammen bruger om begreberne, helt uden at reflektere over dem længere, ofte fyldt med paradokser, når man begynder at studere dem nærmere.

Jeg ved selvfølgelig også godt, hvad du mener med "Indre", men hvor sidder det indre f.eks. rent fysisk? I hovedet, i brystet eller i maven?

;)

Minna Conradsen

Et billed af et degenereret samfund tegner sig. Vi har alle muligheder for at udvikle os som menneskehed, men holder fast i antikverede biologiske strukturer, af frygt for det nærvær en værdibaseret udvikling fordre.

Maria Daugaard

Det er skønt, at der er så mange mænd, som vil debattere denne artikel og dens vigtige problemstillinger. Det må være fordi man kerer sig om kvinders psykiske velbefindende og gerne ser, at alle lever op til deres fulde potentiale, om det så er på direktørgangen eller i hjemmet.

Jeg tror ikke, at det udelukkende er mænds skyld, at kvinder har en sygelig opfattelse af egen krop. En dejlig mand, følelsen af at høre til og hans ubetingede accept af ens krop, kan være et selvtillidsboost og en mulighed for nye perspektiver på kroppen. Dog bevirker det desværre ikke en revolution for kvindens opfattelse af sig selv i andres øjne end hendes skønne mands.

Når man engang imellem lader sig "være grim" og går i Netto efter mælk uden makeup, så åbner der sig en verden af ligegyldighed overfor en, som er så befriende. Nok bliver udseendet bedømt, men man har selv valgt, at kvinderne og mændene i supermarkedet ser en "grim", og man har dermed allerede devalueret sig selv overfor dem. Man er fri for deres bedømmelser og kan købe mælk i fred. Denne følelse ville være skøn at have med sig alle vegne, men den medfører også en værdisætning af en person som værende "grim", og dermed bruges samme diskurs, som medfører de samme problemer.

Jeg kender udmærket følelsen af at være så usikker over egen krop, at man ikke vil henlede opmærksomheden på sig selv. Hele ens liv kan føles værdiløst på trods af, at man har opnået en stor del af det man ville, at man i sin hverdag er dybt lykkelig og har mange mennesker i sit liv, som man elsker. Men man er "bare" pæn og ikke super smuk og ens liv har dermed ikke samme værdi. Det er sørgeligt, men sandt for mange kvinder, og muligvis for mange mænd. Vores kropsidealer er gået amok i en præstationskultur, hvor man både skal skille sig ud og passe ind. Hvad andre ser, når de beskuer ens krop er blevet vigtigere end, hvad de hører, når man taler. Det er så utroligt nemt at nedgøre andres fysiske udseende, da vi der stadig er forskellige og ikke en del af den homogene, arbejdende masse med samme holdninger og mål i livet.

Dana Hansen, Karsten Aaen, Heidi Larsen, Anne Eriksen og Margareta Dahlström anbefalede denne kommentar
Minna Conradsen

...godt illustreret i din sidste kommentar Morten. Subjektivitet og paradokser vækker forvirring...det er godt! du skal tænke subjektivt og handle involverende. Hvor sidder det hele?...endelig et åbent spørgsmål.

Kvinder vil hellere være smukke end grimme.
De vil hellere være rige end fattige.
De vil hellere have succes end fiasko.

Det sjove er, at mænd har det lige sådan.

Margareta Dahlström

@Maria Daugaard
Fin kommentar, som fanger essensen.
Rigtig mange (mænd) i denne tråd synes at misforstå emnet. Artiklen handler jo ikke om attraktion i det modsatte køns øjne med henblik på at finde partner. Men om at mange piger/kvinder med negativt fysisk selvbillede "ikke giver sig selv lov" til at deltage fuldt ud i forskellige sammenhænge.

@Dennis Baggers Laursen
"Det er derfor, at kvinder render rundt i høje hæle, nedringede bluser, næsten gennemsigtige bukser, og ansigtet fyldt med make-up?" Ja, det kan det godt være. Hvis de føler, at det der står i vejen for dem, er deres udseende, så er en naturlig reaktion, at "gøre lidt mere ud af sig selv". Og jeg er sikker på, at mange kvinder oplever, at det rent faktisk virker som en slags adgangsbillet i forskellige sammenhænge.

hurra for kvinder og mænd, som gider gøre noget ud af sig selv.

Jeg vover påstanden at, I denne fedme ramte verden, der er det I den grad fornuftigt at mennesker går op I deres udseende ikke mindst vægtmæssigt. England og USA som de 2 største !! skræk eksempler.

Men klart for meget af altid kan være skadeligt, især mad

Host, host - der er i øjeblikket nogle danske mænd i TV, som træner deres mavemuskler?
En pendant til de engelske kvinder...

Per Nielsen - jeg kan kun se DR og hader reality - både i tv og uden for f.eks på en arbejdsplads!
I virkeligheden skal man ikke kritisere hverken mænd eller kvinder - det hjælper ikke rigtig på noget.
At leve sundt kan man forsøge på og nyde livet.

at blive fed som livsnyder er ufattelig dyrt for samfundet og for den enkelte.

Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér

Jeg synes påfaldende ofte, jeg hører kvinder kritisere kvinders fysik - det hører jeg ikke mænd gøre.

Morten Balling

@Minna

Problemet er lidt, at det du kalder biologiske strukturer, i virkeligheden er biologiske mekanismer, som ligger så dybt i os, at vi har svært ved at kontrollere dem. Mekanismerne er udviklet, bogstavelig talt over milliarder af år, af evolutionen. Selv en baby lider af højdeskræk. Det tænker babyen ikke over.

I mange år har jeg levet af at skulle lave noget som "så fedt ud". En dag begyndte jeg at spørge mig selv, hvad det egentlig betød, og min umiddelbare tanke var at det vidste ingen i virkeligheden noget om. Idealer om skønhed har f.eks. ændret sig meget gennem historien, så det lod til at der ikke var noget man kunne kalde universel skønhed. Men så stødte jeg på nogle få forskere, som begik helligbrøden at prøve at undersøge, om det skønne kunne sættes på formler.

Helt ærligt bliver den slags narrestreger ikke vel modtaget af f.eks. den kreative verden. Her er man vant til at det smukke er sådan noget udefinerbart, som nogen kan, og andre ikke kan. Spørger du folk i min branche, hvad der får noget til at være "smukt" eller "se fedt ud", får du typisk svaret at "Det kan jeg ikke forklare, men jeg ved det godt selv". Meget få reflekterer dybere over det, og hvis man gør, bliver man hurtigt upopulær.

Endnu værre bliver det hvis du bevæger dig væk fra den kreative verden. Udenfor den, har folk den tro at dem som lever af at lave smukke ting, må have forstand på den slags, nu når de lever af det.

På samme måde kan vi kun forholde os til f.eks. kropsidealer, hvis vi først forstår de biologiske mekanismer. Dem kan vi ikke springe over, selvom vi allesammen er enige om, at de skaber nogle syge forestillinger. Alt i alt giver den manglende refelktion, og den manglende vilje til reflektion, det du kalder et degenereret samfund, hvor vi f.eks. tror at hvis vi ikke er smukke nok, så kan vi heller ikke præstere noget. Og så kunne man begynde at undre sig over hvad det egentlig vil sige at præstere, og hvorfor det er så vigtigt for de fleste mennesker.

@Tino mfl.

Ja, det er meget få mænd, der ikke også kigger kritisk på dem selv, når de ser sig i spejlet. Da mine tindinger begyndte at blive høje, vidste jeg godt at det var "bare ærgerligt Sonny Boy". Så prøvede jeg at fokusere på alle de mænd, som kvinderne var vilde med, selvom de var skaldede. Men jeg har aldrig helt lært at acceptere at jeg ikke længere kan få hestehale eller sideskilning. Det på trods af, at jeg godt ved at det kan være flintrendende ligemeget.

@Per

Det med at du har det svært med at se på overvægtige mennesker, burde du arbejde lidt med. Du kunne starte med at prøve at forstå, hvad det er Oscar så smukt kaldte de "indre værdier" længere oppe. ;)

Det med at præstere er egentlig sundt nok?
Det kan være som en leg - faktisk på samme måde som det vi ser dyrene sætter pris på (når de ikke slås).
Det er Konkurrencestaten, som er usund...

Morten. Når man ved hvad fedme koster og er et udtryk, ligeglydighed, samt at børn I den grad risikerer at blive stigmatiserer, på trods af alle anstrengelser og intentioner.

Ved sgu godt at der er et mennesker bagved.

Men uanset hvad, så er du altså bagud på point, hvis du er fed, som jeg ser det.

Morten Balling

@Per

Men kan du ikke også se, at grunden til at man er "bagud på point", netop er fordi folk glemmer at der er mennesker bagved?

uanset hvor meget mennesker, der er bagved.
Så er fedme usundt og koster kassen for samfundet.

Jeg anser det som enhver borgers pligt at undgå fedme for sig selv og I den grad for sine børn.

Det er sgu ikke raket videnskab at leve sundt og dyrke motion

Morten Balling

@Per

Koster har noget med penge at gøre, og for at citere en gammel sang: "Penge er kun papir". Idag er penge så mere noget med chipkort og smartphones, men sangen er stadig sand. Det som reelt betyder noget er, hvad noget er værd. Penge kan man ikke rigtigt bruge til noget i sig selv (der er ikke meget næring i en pengeseddel) , men man kan købe noget for dem, f.eks. mad.

Hvis vi lever sundt bliver vi ældre. Hvis vi stadig føder børn, bliver vi dermed endnu flere mennesker på Jorden. I forvejen er vi enige om at Jorden er ved at blive overbefolket (i øjeblikket fødes der to, hver gang én dør), og kloden har en øvre grænse for, hvor mange den kan brødføde.

Så hvis vi lever sundt er der derfor ikke rigtigt plads til at få børn på længere sigt. Og børn er jo dejlige, så måske er det ikke så slemt at leve lidt usundt, hvis man kan acceptere, at man dermed ikke bliver helt så gammel, men til gengæld giver plads til at nye mennesker kan få plads til at leve.

Kvindens manglende lyst til top stillinger, skyldes deres bekvemmeligs instinkt, som overlader det grove til manden. Kvinden kan til syvende og sidst ikke trodse sin natur. Ligestilling eller ej.

per nielsen
14. januar, 2015 - 14:24

Du er det perfekte menneske "nyttige Per"...

Tobias Petersen

Det er påfaldende, at Information ikke forholder sig kritisk til rapportens påstand om de samfundsøkonomiske konsekvenser af lavt selvværd hos piger; en påstand, rapporten fremfører med udgangspunkt i én undersøgelse, som baserer sig på pigers selvvurderinger i forhold til egnethed på arbejdsmarkedet.

Sagt anderledes: Rapportens konklusion er gætværk baseret på gætværk.

Torsten Jacobsen

@Tobias Petersen

Lavt selvværd, hos kvinder og mænd, er vel et problem, uanset om det har samfundsøkonomiske konsekvenser eller ej?

Det var dog noget skrækkeligt vrøvl!
Der er forskel på stenalder og nutid, udover de krav vi p.t. lever under i vores kultur.
Det er præmisserne både for mænd og kvinder udover den biologiske forplantning.
Indentiteten vil derfor være betinget af den udvikling individet gennemgår under de givne forhold.

Tobias Petersen

@Torsten Jacobsen

Naturligvis. Men når rapportens fokus er de samfundsøkonomiske konsekvenser, er det rimeligt at kritisere dens dokumentation og argumentation desangående.

Margareta Dahlström

Kunne forresten være interessant at se undersøgelsen med modsatte kønsfortegn: Hvor mange drenge/mænd holder sig tilbage på grund af dårlig kropslig selvværd? Garanteret ikke så mange som piger/kvinder, men alligevel.
@Tobias Petersen Det kan vel ikke undgås, at et fænomen som påvirker hvordan en betydende del af befolkningen, gebærder sig i samfundet, har samfundsøkonomiske konsekvenser? (Og, lad os huske: økonomi er i sin natur mere gætværk end videnskab...)

@ Anne Eriksen
”Må et hunkønsvæsen give sit besyv med...
Det kunne hænge sammen med at mode - og underholdningsbranchen ikke tillader at kvinder ser andet end godt ud!”

Det er efterhånden desværre en slidt kliche.
Selvfølgelig har underholdnings/reklamebranchen et stort ansvar for det negative kropsbillede, men med Instagram-generationen, er det snarere andre peers der sætter dagsordenen i dag end medierne.
Lige nu er ”trenden” blandt piger/kvinder, nærmest at leve af fitness centre og protein shakes, målet er six packs, store overarme + ryg (læs. signalere feministisk power ved ironisk nok at have en maskulin krop), før dette var det ”thigh gap” der var idealet blandt unge piger der nærmest sultede sig ihjel, og før det et helt tredje ideal. Allesammen syge kropsbilleder hvis du spørger mig. Mange af førnævnte trends/idealer opstår i dag på Instagram og personlige blogs. Altså de steder hvor narcisesterne hænger ud og inspirerer hinanden. Desværre er brugere af sådanne sider hovedsageligt piger/kvinder.

Jeg har ikke løsningen på dette problem, men i min optik bør disse piger/kvinder få et realistisk billede af sig selv og omverdenen, i stedet for deres bidrag til flere psykiske syge piger der hader sig selv.

narcissisterne skulle der stå