Læsetid: 5 min.

10 år efter Muhammed-tegningerne: Fundamentalisme og krænkelseskultur

Fronterne er stadig skarpt trukket op i debatten om ytringsfrihed og krænkelse. Information har bedt en række debattører give deres bud på, hvor Muhammed-tegningerne har efterladt os
Fronterne er stadig skarpt trukket op i debatten om ytringsfrihed og krænkelse. Information har bedt en række debattører give deres bud på, hvor Muhammed-tegningerne har efterladt os

Pernille Sloth/iBureauet

Kultur
30. september 2015

I dag for præcis 10 år siden fandt en skelsættende begivenhed sted i Danmark. Jyllands-Posten bragte de berømte Muhammed-karikaturer med en ledsagende tekst om, at enhver måtte tåle »hån, spot og latterliggørelse«.

Publiceringen var en replik til, hvad Jyllands-Posten opfattede som en forskrækkelse for at kritisere islam. Ingen kunne dog have forestillet sig, hvilke konsekvenser tegningerne ville få, både i Danmark og på internationalt plan, eller at tegningerne i dag, 10 år senere, stadig ville kunne bringe sindene i kog.

Spørgsmålet er, om debatten om ytringsfrihed har rykket sig siden 2005, eller om fronterne blot er blevet trukket endnu skarpere op.

Information har spurgt fem debattører om, hvor Muhammed-tegningerne har efterladt os:

Hvad er det bedste eksempel på, hvor kampen om ytringsfrihed står nu, 10 år efter Muhammed-krisen?

Frederik Stjernfelt »Det bedste eksempel er desværre årets to terroranslag, Paris og København, mod et frit magasin og et ytringsfrihedsmøde. Men at islamistisk terror fører an i kampen mod ytringsfrihed, bør ikke skygge for, at et lige så stort problem er Vestens egen opgivelse af egne principper. Skræmmende aktuelle eksempler er mangfoldige. Tag amerikanske universiteter, hvor studenter under overskriften ’No platform’ forhindrer foredrag og debat om emner som abort, Israel, islam og meget andet – eller kræver at litterære tekster, der behandler ukorrekte emner, bliver udstyret med trigger warnings. Eller tag Sveriges forsøg på at rense litterære klassikere for ord, som nogle mener bør opfattes som krænkende. Hele fremvæksten af en krænkelseskultur, hvor folk aktivt søger efter krænkelser, som de kan bruge til at styrke deres identitet – det er et problem, der ikke kun angår fundamentalister.«

Rune Engelbreth Larsen: »Jeg vil nævne to eksempler. Negativt: Dan Park viste, at ytringsfrihedsdebatten også kan afspores af snotdum minoritetsforagt. Kriminaliseringen af Park var grotesk og gavnede kun kunstnerens egomasturbation, hvis racistiske udløsning bl.a. fandt velvillige hænder i DF*. Positivt: Principiel dom mod Aarhus’ havneledelse gavner medarbejderes ret til ledelseskritik uden efterfølgende ledelsessnagen i private sms’er.«

Stig Dalager: »Der er for meget tilbageholdenhed blandt offentligt ansatte og for lidt mod til en whistleblower-mentalitet, når det gælder. Samtidig er repressalierne fra det offentlige også for hårde, hvis en offentlig ansat tillader sig at have kontroversielle synspunkter. Blandt forskere, der i givne tilfælde kunne yde et vigtig bidrag til temaer i den offentlige debat, findes der af og til en selvpålagt og karrierebetonet ’selvcensur’. Blandt journalister på de store og afgørende medier er der ligeledes for mange karrierehensyn og for lidt mod til kontroversielle synspunkter og reel dybdeborende kritisk journalistik. Det har naturligvis også noget med den redaktionelle linje på medierne at gøre.«

Jacob Mchangama: »Kampen er i virkeligheden global, respekten for ytringsfrihed er på sit laveste niveau i mere end 10 år, og kun 14 pct. af verdens befolkning lever med en fri presse. Derfor er det så vigtigt, at vi i verdens frie lande står fast på ytringsfriheden og ikke internaliserer regressive staters og ideologers røde linjer.«

Jodie Ginsberg: »Kampen for ytringsfrihed forbliver global og manifesterer sig forskelligt i forskellige sammenhænge: Angreb på medierne, terrorhandlinger, overvågning. De lande, som er hårdest ramt af censur og undertrykkelse af folks ytringer, er Eritrea og Nordkorea, men vi ser også øget vold mod dissidenter i lande som Aserbajdsjan, Bangladesh og Tyrkiet såvel som i Mellemøsten.«

Hvad er efter din opfattelse den største misforståelse i debatten om ytringsfrihed?

Stig Dalager: »At den så at sige kun – i kølvandet på Muhammed-tegningerne – handler om ytringsfrihed, og at ytringsfrihed er demokratiets eneste væsentlige byggesten. Tolerance – forstået i dens klassiske udformning, f.eks. hos Spinoza eller Descartes – er også en væsentlig byggesten for det moderne vestlige samfund.«

Rune Engelbreth Larsen: »At karikaturdebatten handler om for og imod ytringsfrihed. Ytringsfrihed er at tolerere og tillade ytringer, man ikke nødvendigvis bifalder. F.eks. håndhæve retten til at trykke dæmoniserende Muhammed-karikaturer og samtidig kunne kritisere en propagandistisk og dæmoniserende iscenesættelse heraf.«

Jodie Ginsberg: »En af de store udfordringer er at gå op imod ’ytringsfrihed, men’-tanken – den misforståelse at ytringsfrihed kun har værdi og bør forsvares, hvis du er en enig i ytringen. Folk bekender sig ofte til ytringsfriheden, men putter så alle mulige vurderinger på de ytringer, der bør beskyttes. Ytringsfrihed betyder også, at man tillader chokerende og krænkende ytringer.«

Jacob Mchangama: »Det virker, som om mennesker nærmest er programmeret til at sætte lighedstegn mellem ytringsfrihed og sympati for den relevante ytring. Muhammed-krisen er skoleeksemplet på dette.«

Frederik Stjernfelt: »Der er flere centrale misforståelser. En af dem er, at ytringsfrihed skulle være en højrefløjssag. Lige siden sin oprindelse i 1600-1700-tallet har ytringsfriheden været på oplysningens side – i opgøret med fyrste og kirke og i grundlæggelsen af den moderne offentlige sfære, hvor alle problemer er til debat – også dem, nogle tager anstød af. Man kan også bemærke, hvordan DF svigter ytringsfriheden, lige så snart det angår deres modstandere, og man f.eks. overvejer forbud mod parabol-tv hos indvandrere. Men ytringsfrihedens prøvesten er altid, om man forsvarer den for sine værste modstandere. Det er jo ingen stor kunst at forsvare sine venners ytringsfrihed.

Nævn et konkret initiativ, som vil kunne styrke ytringsfriheden fremover?

Jodie Ginsberg: »Afskaf blasfemi­paragrafferne.«

Jacob Mchangama: »Afskaf blasfemiparagraffen, rul ændringerne i offentlighedsloven tilbage, begræns racismeparagraffens omfang, ophæv kriminaliseringen af ’billigelse af terror’ og gør injuriesager til et civilretligt snarere end strafferetligt spørgsmål.«

Frederik Stjernfelt: »Koordineret optryk af kontroversielle ting samtidig i mange aviser og medier – det burde f.eks. ske her på 10-årsdagen. Hvis alle trykker solidarisk, er der ikke nogen, der i særlig grad bringer sig i terroristernes søgelys. Det nytter ikke noget bare at sige: ’Vi er alle Charlie’ – det nytter kun, hvis man også handler som Charlie. (Læg i øvrigt mærke til, at når Charlie Hebdo tegner Muhammed, så er han altid en sympatisk figur i kamp mod fundamentalister!). Men det er jo notorisk svært at kræve mod af andre.«

Rune Engelbreth Larsen: »Jeg vil svare mere generelt: Mere kritisk fokus på følgerne af dødstrusler mod hele spektret i den offentlige debat og på fremtvungen selvcensur blandt offentligt ansatte. Og større accept af at ytringsfrihed og tolerance er forbundet, og at kritik af hårdkogt dæmonisering er en afgørende del af ytringsfriheden.«

Stig Dalager: »At man ikke blot indfører, men også praktiserer whistleblowerordninger især i de offentlige institutioner. Samtidig er det afgørende, at man i hele skolesystemet i læring og indlæring i højere grad end nu tager udgangspunkt i den afgørende betydning, den fri, kritiske tanke har for både individet og samfundet.

* Dan Park svarer på kritikken fra Rune Engelbreth Larsen, der kalder hans kunst racistisk: ’Min kunst er ikke racistisk. Den behandler racisme og taler det politisk korrekte imod. Når folk ser en sort mand og ordet ’neger’, så tænker de racisme, men de ved ikke, hvilke tanker der ligger bag. Det er de politisk korrekte, der føler sig krænket. Den gennemsnitlige indvandrer føler sig ikke krænket af det. Man skal behandle etniske minoriteter, som man behandler alle andre. Det er nærmere racistisk, hvis der er nogen særlige minoriteter, man ikke kan lave sjov med.’

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hvis jeg har ret til at gå på en sti, men opdager der står en gal tyr længere fremme, går jeg en anden vej, eller venter med at gå turen en anden dag, hvor tyrens vrede har lagt sig.
Der findes ingen ret, der kan overtrumfe værdien af omtanke og fornuftig adfærd.

olivier goulin, Ole Frank og Sven Elming anbefalede denne kommentar

Lad det blive gentaget højt og klart: Blasfemiparagraffen er uforenelig med oplyst pluralistisk demokratisk tradition. Den skal fjernes og det kan ikke gå for hurtigt !

Dertil må Muhammed & Co, samt eventuelt andre grupper med lignende selvhøjtidelige forestillinger, lære at leve med det som andre skriver, tegner eller ytrer.
I den udstrækning de ikke selv synes i stand til at forstå dette grundkrav for civiliseret sameksistens, må de hjælpes.
Det kan umuligt komme på tale at vi andre underkastes deres religiøse(eller ideologiske) regler.

Ethvert forsøg på at gøre sådanne religiøse eller ideologiske begrænsninger gældende for ikke- eller andet troende og tænkende, må imødegås med systematisk nul-tolerance.
Der burde stå adskillige printere i Danmark og andre civiliserede lande, der konstant sprøjter forbudte billeder og tekster ud.
Samtlige medier burde dagligt vise forbudte billeder og tekster. Det kunne være en betingelse for at for adgang til diverse støtteordninger mv.
Emnet bør kontinuerligt behandles i skolerne så børn kan lære hvor tåbelige, arrogante og uacceptable den slags krav er.
Dansk diplomati må få sine prioriteter i orden igen og fokusere på udbredelsen af disse demokratiske principper i stedet for som nu, villigt at svigte disse hver gang det synes at have økonomiske konsekvenser.

Som et lille sjovt PS kan det nævnes at den absolut eneste, kun begrænset stupide ting, Fogh gjorde i sin ellers katastrofale tid som Statsminister, var håndteringen af Muhammedkrisen - tænk engang. ;)

Robert Ørsted-Jensen, Preben Haagensen og Troels Ingvartsen anbefalede denne kommentar
Frede Andressen

Tegningerne blev bragt af JP for at starte en diskussion om selvsencur i medier og kultur-kredse som følge af berøringsangst overfor islam.
Det må man sige lykkedes over al forventning.
Jeg selv og mange andre mente ikke dengang at det var en berettiget diskussion.
Begivenhederne dengang og siden har vist at denne tankegang var forkert og at det at bringe tegningerne var ikke blot berettiget, men helt nødvendigt.
Så tak til JP for en øjenåbner.
Har tegningerne så hjulpet i at mindske selvsencuren??
Nej, på ingen måde.
Men det kan man ikke klandre JP for, men alene de der forsøger at påtvinge andre deres syn på "religiøse helligdommes ukrænkelighed".
Man kan så derfor kun frygte at den udvidede selvsencur kun opfattes som en sejr af disse middelalderligt tænkende og som et nederlag af de mere sekulære og rettigheds-kærlige.
Der er derfor fortsat grund til at eksercere ytringsfriheden, for at den ikke skal blive slap og forskrækket, for til sidst at løbe forskrækket ned i et musehul sammen med åbenhed og debat, så mørket igen kan sænke sig over vore samfund og efterlade demokrati og åbenhed som parenteser i historien.

Robert Ørsted-Jensen, Preben Haagensen, Mihail Larsen og Troels Ingvartsen anbefalede denne kommentar

"Et berømt citat, som en engelsk bog fra 1906 har lagt i munden på Voltaire, udtrykker ytringsfrihedens og demokratiets essens: "Jeg foragter Deres mening herom, men jeg vil med mit liv forsvare Deres ret til at ytre den". Det er jo ikke de "stuerene" og politisk korrekte meninger, som har behov for beskyttelse af princippet om ytringsfrihed. Beskyttelsen er i sig selv ikke ensbetydende med en slap og holdningsløs tolerance." (hapset fra fra Gyldendals Store Danske)

I forhold til ytringsfriheden og den selvpålagte censur, som disse tegninger har bevirket for danske journalister, tegnere og debattører, så må jeg sige, at vi bevæger os som samfund mod et oplysningsmæssigt forfald uden respekt for ytringsfrihedens grundessens.

Om man sympatiserer med tegningerne eller ej, så må det være samfundet som helhed, der står sammen om at bevare ytringsfriheden som en af de søjler, som vort demokrati er bygget på.

Så uanset om vi synes om tegningerne eller ej, så må vi som samfund stå sammen og fastholde retten til at bringe dem, herunder sørge for beskyttelse for de mennesker, som kan komme i fare pga. voldsudøvere, som ikke forstår den reelle betydning af et demokratisk samfund, og sikre at disse voldsudøvere bliver straffet.

Det påhviler os også som demokratisk land at sikre at den opvoksende ungdom samt ikke-demokratiske voksne forstår baggrunden for, og nødvendigheden af , at vi i landet har ytringsfrihed.

Der mangler tilsyneladende basis forståelse for filosofi og historie hos mange mennesker, og derfor er der brug for både europæisk historiefortælling via fjernsyn og film, såvel som grundig demokratilæring i skolerne.

Totalitære tankegange, som kræver censur mod kritik, er farlige og skal bekæmpes med oplysning.

Og tænk så lige over hvorfor nazisterne blev så vrede over illegale blade og satiretegninger under 2. verdenskrig. Et vigtigt våben mod totalitære systemer er latteren.

Robert Ørsted-Jensen, Preben Haagensen, Mihail Larsen, Anne M. Lassen, Troels Ingvartsen, Bo Johansen og Frede Andressen anbefalede denne kommentar

Lilli Wendt -
præcist.

Dan Parks tegning er først og fremmest dum og hamrende talentløs.

Eller muligvis genial og langt forud for sin tid - det er det der er så herligt med kunst, man må danne sin egen mening og smag ;)

Måske skulle vi i stedet udfordre vores egen ytringsfrihed og trykke en masse Tibetanske flag ? Udfra devisen :"Ser du splinten i din broders øje, men ej bjælken i dit eget"

Måske skulle vi i stedet udfordre vores egen ytringsfrihed og trykke en masse Tibetanske flag ? Udfra devisen :"Ser du splinten i din broders øje, men ej bjælken i dit eget"

Nu er det hverken forbudt at trykke eller vifte tibetanske flag, i Danmark i hvert fald.

Problemet i den sag var at politiet, enten i malplaceret loyalitet til regeringens og den fremmede stats ønsker eller som udtryk for afgrundsdyb inkompetence(sagens videre forløb indikerer en kombination) valgte at knægte dansk ytringsfrihed.
At dette kunne ske i moderne Danmark er rystende, og politiets efterfølgende forsøg på at bortforklare og aflede fra skandalen med direkte løgn og latin føjer spot til skamme.

Rigets tilstand er i bekymrende forfald. Hvor skal det ikke ende?

Robert Ørsted-Jensen og Morten Larsen anbefalede denne kommentar

enig med Gorm. væk med blasfemiparagraffe. Kom i tanke om det flyvende spaghettimonster, som vist nok har 10mio følgere? Nudelvedhæng. Blev lavet af lærer mod kreationisme, hvilket havde overtaget pensum i skoler. Personligt synes jeg, at man må lave satiretegninger mod dem begge. Det sjove er, at det flyvende spaghettimonster nu, om godkendt, kommer under blasfemilovgivningen...eller skal man egentlig godkendes for det? Her har vi jo også problemet at alle ikke godkendes, og ud fra subjektive kriterier.
Hvis jeg lavede en ny religion i morgen som kom med pendanter til jomfrufødsler, Noahs ark, deling af have, vand til vin.....så ville jeg nok, udover en spændetrøje, få nogle satiretegninger smidt i hovedet. Vil tro der også har været nogle mod Scientology- rumstørrelser eller Moon bunkebryllup etc.
Norge har droppet blasfemilovgivningen, både fordi andre love sikrer offentlig orden, men også fordi den er en svær størrelse sprogligt set m.m.. Den er svær at definere præcist, og kan kollidere eller række over i andre lovgivninger og overlappe. Hvis een er blevet dårligt behandlet og forlader religionen, så kan denne jo brænde skrifter af. Man har privat ejendomsret over disse skrifter ifølge grundloven, men vi har så samtidig blasfemiloven.
Under en vis synsvinkel er der blasfemi mod andre religioner i selve de religiøse skrifter. Pointen er, at den er galt besværlig at håndhæve realt.....så afskaf den.

Hvis ord og billeder betyder ufred og lidelser bør de overvejes.
Den berygtede tegning med bomben i turbanen udsiger intet, absolut intet om de muslimske troende.
Den siger til gengæld meget om et herrefolks syn på sig selv og på laverestående folks religioner.
En Akari kunne ikke uden store personlige konsekvenser udtale, hvad han mente om de gode flæskesvælgende danskere.
Hykleri?

Ak, jeg husker stadig Dave Allens satireprogrammer over den katolske tro, Trilles sang, Monty Python's Life of Brian, Thorsens Jesusfilm, Charlie Hebdo's satiretegniner over den katolske kirkes handlinger, etc.

Nej, der er gennem tiderne skrevet meget satire over kristendommen og de steder, hvor kristendommen opfører sig absurd og bør kritiseres.

Robert Ørsted-Jensen, Merethe Hansen, Mihail Larsen og Anne M. Lassen anbefalede denne kommentar
Morten Pedersen

Peter Knap:"En Akari kunne ikke uden store personlige konsekvenser udtale, hvad han mente om de gode flæskesvælgende danskere. Hykleri?"
De store personlige konsekvenser for Akari er fra islamisternes dødstrusler, ikke de flæskesvælgende danskere. Derfor er det en hyklerisk kommentar.

Anders Sørensen

Morten Pedersen, Akari modtog masser af trusler fra "flæskesvælgende danskere".

Selvsagt er der forskel på trusler; hvis man er af muslimsk overbevisning, er trusler langt mere alvorlige, end hvis man bare er et almindeligt menneske, der truer. Thi så er man blot fuld og dum og nåhja, who cares.

Morten Pedersen

Anders, Akari blev mødt af megen vrede over sit bidrag til krisen. Men ingen vold. Da han skrev sin bog om sit møde med islamisterne var PETs vurdering at han skulle beskttes 24/7. Alle personer i DK, der er mandsopdækkede af PET er det udfra kritik af islam.

Anders Sørensen

Morten Pedersen, jeg har ikke den fulde liste over PET-beskyttede personer, som du naturligvis heller ikke har, men en simpel google-søgning leder mig til at tro, at dit sidststående udsagn er det, man høfligt ville kalde "en smule for kategorisk".

God dag.

skal vi så samle alle plader, bøger , tegneserier, film etc. sammen fra de sidste 300år som indeholder religiøs satire og brænde dem?

"Hvis jeg har ret til at gå på en sti, men opdager der står en gal tyr længere fremme,"

Hvis du mener at den er til fare for dig og andre mennesker og at i ikke er i stand til at sameksistere vil du lave tyren om til pølser og hakkebøffer. Er det hvad du foreslår vi skal gøre med andre mennesker?

Hvis nogen stadig skulle være i tvivl, så er importeret 'fundamentalisme og krænkelseskultur' en sand berigelse af vor egen fattige åndelige verden ...

Niels Bøjden. Nej, jeg vil ikke slagte hverken tyr eller mennesker.
Min holdning er, at vi i sprog og gerninger skal bestræbe os på at lave en "vi" verden og ikke fremprovokere en dem og os verden.
Der er tit god fornuft i ikke at stå fast på sine rettigheder, men at forliges med andre.
Stadig er bomben ikke på nogen måde en satire af almindelige muslimers handlemønster.

Morten Pedersen

Peter, for mig er problemet af en gruppe muslimer angriber retten til at kritisere politiske og religiøse overhoveder. Jeg kunne bøje mig for kravet, men hvad er det så vi skal give afkald på næste gang?

Peter knap så skrap. Take the bull by the horn, men DU tør ikke eller hvisk med den ligesom the horsewhisperer eller hold dig fra stier med stimænd.

Steen. Nu har jeg haft dagligt arbejde med flere tyre end du drømmer om i dine marr-eridt, hvis det ellers er sagen vedkommende.
Morten. Du skal ikke give afkald på noget, og der har været voldsom kritik af det muslimske verdensbillede både før og efter tegningerne.
Når kritikken får en form, så de kritiserede føler sig moppet, er der vel grund til at spørge, om det vi ønsker, er at ændre noget, vi finder urimeligt, eller om vi ønsker at starte et slagsmål.

Frede Andressen

Tegningerne var ikke en kritik, men en satire.
En helt anderkendt udtryksform i vort samfund, brugt i århundreder, uden at den før har generet andre mennesker i lande langt herfra i den grad.
Men de er nok blevet bedre til dansk i mellemøsten, så de kan føle sig moppet over indholdet i danske aviser.
Eller er det os der moppes til vi opgiver vore rettigheder og vor sædvanlige adfærd??

I disse dage hvor samtlig medier går i selvsving over 10 års dagen for Muhammedtegningerne er det vigtigt at erindre sig hvordan det begyndte sidste gang. Og hvis man har glemt det kan man læse om det hos Sebastian Haffner, Victor Klemperer og Primo Levy . Muhammedtegningerne var og er sammenlignelige med Julius Streicher's antisemitiske naztiske svineri i 'Der Stürmer' . Man hyler om 'ytringsfrihed' ( der i praksis er blevet et privilegium for højst et par hundrede evigt kæftende mennesker her i dette land) og lukke øjnene helt i for den snigende fascisme, som vi efterhånden ser overalt.

Niels Duus Nielsen, Tino Rozzo, Keld Sandkvist og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Frede Andressen, tegninger var den direkte anledning til, at vi i 1938 fra diskriminationsparagraffen 266b.
Danskere synes vel, at det er mærkeligt, at muslimer står og smider sten på "Djævelen" under deres pilgrimsfærd til Mekka. Men det er jo nøjagtigt det samme, vi gør med disse tegninger, der håner et symbol for andres tro, som ikke er andet end det, han ses som symbol på. Det er en mærkelig skik, som ligger langt fra satiren, der altid handler om at ramme internt i ens egen lejr. Når man vender grebet udad, er det ikke længere et kritisk blik, men en krigserklæring.

I øvrigt er der ikke tale om at bøje sig for et krav, men om at tiltage sig en ret.

Peter,

du forstår fortsat ikke en brik. Ingen - ingen - i Danmark gider bruge tid på at 'kritisere' eller satirisere over, at muslimer smider med sten mod djævlen. Det må de selv om.

Men vi vil gerne have lov til at ytre os i vores eget land om problemer, der kommer os ved. Og den notorisk islamistisk dominerende terror i verden i dag er også et problem for danskere, der på mangfoldige måder skal sikkerhedscheckes her og der og alle vegne, fordi der render nogle sindsforstyrrede islamister rundt og kræver hævn for ditten og datten.

Du forstår fortsat ikke, at det er islamisterne, der hårdhændet håndhæver et 'dem og os', og som kræver nultolerance over for kritik. Det er muslimer i forskellig afskygning, der ikke vil integreres i det danske samfund, men kræver ret til at beholde parallelsamfund, hvor f.eks. ægteskab med etniske danskere kun kan foregå på islamiske betingelser. Og det er muslimer, der scorer tårnhøjt på listen over internationale terrorister.

Hvis man ikke må have lov til at kritisere dette ved at lave en satirisk tegning, der viser, hvordan nogle afsporede individer i Muhammeds navn smider bomber her og der og alle vegne, så har man lagt sig fladt ned for den islamistiske intimidering.

Robert Ørsted-Jensen, Preben Haagensen, Frede Andressen, Henrik Bjerre, Kim Hansen og Morten Pedersen anbefalede denne kommentar

Man ser det for sig ...

Hvis kritikken af de kristne kirkers forbrydelser i fortid og nutid ikke må kritiseres eller endog angribes med hån, spot og latterliggørelse - som det er sket i rigt mål i den vestlige litteratur og filosofi - så ville vi fortsat i Europa befinde os i et middelaldersamfund med en teokratisk styreform.

Er denne kritik og satire rettet mod de almindelige kristne? Nej, den er rettet mod dem, der i religionens navn vil lukke munden på andre, hæve sig op til en illegitim autoritet og true sig til dominans.

Det samme før sig gældende med tegningerne. De er IKKE rettet mod den almindelige, fromme muslim, der udviser alle de sympatiske karaktertræk, som man også finder lovprist i islam. De er derimod rettet mod teokraterne - dem, der vil bruge religionen som magtmiddel, f.eks. ved at terrorisere anderledes tænkende med bomber.

Man skal døv, stum og blind for ikke at se, at der findes den slags muslimer i verden i dag. Og det er DEM - ikke den almindelige, sympatiske muslim - satiren er rettet imod. Der er ingen, absolut ingen racisme i dette (selv om Curt Sørensen igen går i Streicher-selvsving), men en sund ideologikritik (som Marx i øvrigt var talsmand for).

PS. Curt Sørensen argumentationsform er fuldkommen analog med den, som zionister bruger, når de vil forhindre kritik af staten Israel ved at kalde den 'anti-semitisk'. Hensigten er også den samme: At lukke munden på kritikerne.

Robert Ørsted-Jensen, Preben Haagensen, Frede Andressen, Henrik Bjerre, Kim Hansen og Morten Pedersen anbefalede denne kommentar
Curt Sørensen

Til Mikhail : Det er selve den etablerede dagsorden der er forkert. I stedet for at diskute de store poblemer som vi står midt ,så som kapitalakkumulation og krisefænornent, demokratiets forfald , etableringen af et 'post-demokrati' ,økologiske og klimatiske problemer, spændingen mellem deltagelse og legitimitet på den ene side og planlægning og ledelse på den anden, den folkelige deltagelses svækkelse, forholdet mellem poliltik og økonomi og ikke mindst problemet med den opstigende højreradikalisme og neonazisme.Alle disse virkelige problemer og spørgmål fejes tl side til fordel for en 'diskussion' om horvidt muslimer skal kunne tåle spot og hån og det der er værre Det hele er en stor afledningsmanøvre dirigeret af den yderste højrefløj og ivrigt bistået af landets duknakkede medier. Manøvren er klasssik og velkendt fra Europas nyere historie,

Morten Pedersen

Curt, du trækker nazi-kortet og glemmer, at balladen dengang også startede fordi en håndfuld danske imamer tog ned og boostede krænketheden - bl.a. med falske billeder. Sjovt at det skulle være nazi-stil at tillade krtik og satire ift politiske og religiøse overhoveder. Og ang. teorien om at
balladen om tegningerne skyldes at muslimer føler sig racistisk behandlet, så stemmer det dårligt overens med, at den største ballade var i rent muslimske lande, som feks Bangladesh. Der er egentlig ingen grund til at såre folk uden grund, og derfor er jeg ikke entydigt glad for tegningerne. Men ligesom min kone skal bære tørklæde i muslimske lande, ligeledes burde muslimer i Vesten tillade almindelig satire. Det er et skråplan at give køb på satire pga vold og trusler.

Både-og

Curt. det er altså ikke de vestlige medier, der booster satiretegningerne, så de skygger for alle de andre fortrædeligheder, du taler om, og som vi er enige om kræver mere kritisk opmærksomhed. Når satiretegningerne fylder så meget i mediebilledet er det ALENE p.gr. af de reaktioner, de fremkalder blandt islamister, der ved deres voldsomhed gør det nødvendigt ikke blot at skrive om det, men også at ændre vores egen infrastruktur med indbygning af en masse personlig sikkerhedscheck.

Du ignorerer tilsyneladende, hvad alle og enhver nu ved - ikke mindst efter Akaris indrømmelser - at balladen om tegningerne kom som en appelsin i turbanen for de kræfter i mellemøsten, der havde brug for at aflede befolkningernes vrede over de elendige forhold dér. Det var magthaverne i disse reaktionære, despotiske regimer, der i klassisk stil brugte religionen som afledningsmanøvre fra deres egne fejl og mangler og aktivt hidsede befolkningerne op. Det er DEM, der misbruger religionen i politiske øjemed. Det er DEM, der ønsker at puste til ilden. Det er DEM, der udsteder fatwaher og ikke viger tilbage med trusler og vold. Det er DEM, der skygger for, at vi kan bruge mere tid og opmærksomhed på de andre problemer, som du peger på.

Robert Ørsted-Jensen, Preben Haagensen og Frede Andressen anbefalede denne kommentar

Og Curt,

det er DEM, der prøver at bilde enhver ind, at tegningerne er rettet mod den almindelige muslim. Det gør de, for at skjule, at tegningerne i virkeligheden er rettet mod DEM, altså dem, der i religionens navn begrænser menneskers ret til at tænke, tro og tale frit.

Tegningerne er således også et forsvar for den almindelige muslims ret til at tænke, tro og tale frit - og det er præcis dette, der gør dem så farlige for de islamistiske mørkemænd.

Men det er også det, der gør, at dine og andres forsøg på at defamere tegningerne udgør et svigt i forhold til de muslimer, der også gerne vil tro, tænke og tale frit.

Robert Ørsted-Jensen, Preben Haagensen, Frede Andressen og Merethe Hansen anbefalede denne kommentar

"Men det er jo nøjagtigt det samme, vi gør med disse tegninger, der håner et symbol for andres tro, som ikke er andet end det, han ses som symbol på." Nej, det er ikke det, som vi gør - vi forholder os kritisk til noget, som er i vores eget land: et religiøst dikteret eller fortolket billedforbud, som vi ALDRIG skal underlægge os.

"Det er en mærkelig skik, som ligger langt fra satiren, der altid handler om at ramme internt i ens egen lejr. Når man vender grebet udad, er det ikke længere et kritisk blik, men en krigserklæring." - Peter, det er netop satire at påpege "bjælken i folks øje" for nu at bruge et andet udtryk fra overtroens rækker. Ingen vender grebet udad - de bor her i landet og er danske statsborgere som mig selv. Og når blindheden er kommet her til lands med fortsat forældet ortodoksi i form af et billedforbud, stigmatisering og sygeliggørelse af homoseksuelle:

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE2864496/hver-tredje-...

Citat fra den del:
»Det er et ret stort mindretal, der har en negativ holdning. Vi ser en stærk sammenhæng mellem en høj grad af religiøsitet og negative holdninger til LGBT-personer blandt nydanskere«, siger Bjarke Følner.

Så lige nu er der ikke brug for Muhammed-tegninger, men tegninger af en flok mørkemænd i skabet, der har deres forbudte mandesex!

Hvis folk vil dyrke deres overtro og internt have deres egne regler med billedforbud o.lign., så fint med mig - med de skal ikke påtvinge andre det eller andre af deres ortodokse leveregler.

Og ja, jeg ville have det på samme måde med folk fra Indre Mission, jøder o.a., som har brug for at fortælle mig, hvad jeg må og ikke må efter deres overtro!

Preben Haagensen, Frede Andressen, Morten Pedersen og Merethe Hansen anbefalede denne kommentar

"Min holdning er, at vi i sprog og gerninger skal bestræbe os på at lave en "vi" verden og ikke fremprovokere en dem og os verden."

Jeg er fuldstændig uenig med. Som også Mihail påpeger ville konsekvensen af manglende satire i forhold til kristendommen have stoppet en del af den udvikling vi i Europa han gennemgået i forhold til frigørelse fra det kristne tyranni.

Men jer ser da gerne at du forsøger at prædike din filosofi om ikke at provokere over for de religiøse samfund. Du skal starte med at få dem til at stoppe med den stærkt krænkende ide om en skabende og moralsk bestemmende gud som kan og skal styre min hverdag. Det finder jeg stærkt provokerende og en ide der skaber en "de og vi" verden. Du må godt melde tilbage om hvordan det gik med at omvende de religiøse.

Preben Haagensen, Frede Andressen og Morten Pedersen anbefalede denne kommentar
Merethe Hansen

hvad er egentlig verdens første religiøse satiretegning? Jeg nævnte i en tidligere kommentar, at religiøse tegnede Darwin som abe, men givetvis ikke den første satiretegning.....og jo også lidt den anden vej. I det gamle Rom lavede man graffiti, men sikkert mere vendt mod magthavere.

Merethe Hansen

egentlig fortæller det noget negativt om selve det kognitive koncept religion generelt, at det kan bruges indenrigspolitisk inflammatorisk m.m. Og alle religiøse gør sig implicit skyldige i konceptet religion, og alle religiøse har deraf alle religiøses gerninger på samvittigheden....også fra dem fra andre retninger.
Det jeg har svært ved at godtage ved religion er f.eks., at man udover vrangforestillinger præger syndsbevidsthed på børn, som de så fremdeles må slås med i baghovedet. Én ting er sekulariseret etik m.m., noget andet er, at få børn til at tro, at de f.eks. kan komme i helvedet. Det er et decideret overgreb. Og jeg vil sgu have lov til at kritisere og lave satire, hvis jeg tror, at det vil udvirke noget godt at påpege....

Merethe Hansen

muligvis var grækeren Menippos 200fvt den første med religiøs satire............

Curt Sørensen

Til Mihail Larsen,

Vi tale stadig om to forskellige dagsordener: Du og medierne og alt hvad der kan krybe og stå af dansk selvhellighed ( og den er stor) taler om truslen fra Islam. Jeg taler om en langt, langt større trussel, nemlig truslen fra den fremadskridende fascicering af vores samfund. Næste gang kommer fascismen til magten indhyldede sig selv i en demokratisk retorik og med en udtrykt bekymring for 'ytringsfriheden' ( som den så iøvrigt på alle andre felter gør alt for at undertrykke). Medierne og de forkælede højrefløjdebattører ser simpelthen ikke hele denne udvikling, som vi er langt inde i. Derfor udeblev den rensende debat efter Breivik massemordene også. En sådan debat var nemlig ikke ønskelig i vores almindelig jubel over egen fortræffelighed og evige snak om 'faren fra de andre'. Men, som Primo Levy , Victor Klemperer og Sebastian Haffner kunne se det og som underbygget af nyere forskning på feltet ( Michael Mann, Zygmunt Baumann, Christian Gerlach, Robert Naimark o.a.) , så ligger faren desværre i os selv, dybt i vores egen moderne civilisations- og statsbygning.

Morten Pedersen

Curt - du deltager i en diskussion om islam og Danmark, og når dine argumenter er pillet fra hinanden viser det sig, at du taler om noget helt andet....? Lidt dårlig stil, men jeg skal da nok undlade islamdebatten i en tråd om interne fascisme.

Så vidt det har kunnet konstateres, så optrådte Victor Klemperer med sin bog LTI efter 'Die Machtergreifung' - og han kan derfor vel næppe tages til indtægt for advarsler om det kommende diktatur - men derfor er hans bog da alligevel aktuel uden at man dog hele tiden bør gøre anskrig om, at ulven kommer, det ved vi sku da godt, Curt - vi lever under et kapitalistisk herredømme ...

Steffen Gliese

Jeg tror ikke, at det for alvor har ramt den danske debat, at det 1) vist ikke på noget tidspunkt har været andre end Westergaards tegning, der har været genstand for forargelse (bortset fra nogle manipulerede i den ophidsede debat), 2) at det, der vist først og fremmest har ramt muslimer så hårdt, er, at der reelt er tale om en kristen forhånelse. Det skal nok blive anfægtet af nogle af de mange teologisk blinde, men det er ikke til at komme udenom, at alle de mange ophævelser overfor muslimer bygger på en kristen tankegang, som blot ikke erkendes af de stadigt mere ignorante borgere, der ikke har nogen idé om, hvor indsyltede de er i kristen stillingtagen til verden.
Så for muslimer betyder Westergaards tegning først og fremmest, at kristne håner muslimer for ikke at som dem.

"Så for muslimer betyder Westergaards tegning først og fremmest, at kristne håner muslimer for ikke at som dem."

Men muslimer der har det sådan er da velkomne til at fortsætte deres liv i vildfarelse. Det har de jo sådan set allerede gjort ved at tro på en skabende gud. Det kan vi jo ikke rigtigt gøre noget ved.

Frede Andressen

Peter Hansen

Kunsten er ikke at fornærme eller at blive fornærmet, men at undgå at blive fornærmet.
Folks tro kan og bør man ikke ændre på, derimod kan deres viden godt tilpasses.
Så hvad muslimer vælger at tro i andre lande, må de jo lidt selvom, hvis de ikke VIL basere den på viden??

Steffen Gliese

Vås og sludder, Frede Andressen, folk ændrer og udvikler sig hele tiden, tilpasser sig, og det ofte umærkeligt. Det kan ske som med indvandrere over tid, eller det kan ske som med danskerne over de sidste 10-15 år, hvor et ellers roligt og besindigt folkeslag er blevet radikaliserede i deres foragt for andre menneskers levevis og tankegang, selvom de burde, nåja, blande sig udenom, når ingen stiller krav til dem selv om andet end at acceptere, at andre mener, tror og gør noget andet.

Steffen Gliese
Frede Andressen

Peter Hansen

Er det ikke snarere den danske venlige nabosjæl, der er blevet undervist i at det stadig ikke er ligegyldigt hvem dine sengekammerater er.
Erfaringer har det mere end noget andet med , at få ændret "folks" overbevisning.
Vore erfaringer med både fremmede i andre lande og de der føler sig fremmede her i landets reaktioner på udførslen af vore rettigheder har sikkert , helt sikkert , åbnet op for mere realistiske syn på mulighederne for indvandringens velsignelser.
På en helt besinding form for eftertanke.
At kalde andre for radikaliserede fordi man ike kan lide at de tænker anderledes, er måske moderne, men i mine øjne dårlig stil. Selvfølgelig lettere at bruge end tidligere tiders indoktrinering, men ligeså nedladende og ligeså grundløst.
Og at ønske at disse udskilte med nedladende tillægord skal blande sig udenom når de udøver deres rettigheder, er rent ud sagt en flabethed.

Steffen Gliese

Frede Andressen, i 20 år har diskussionen bølget frem og tilbage imellem to grupper danskere: de, der synes, at indvandringen udgør et uoverstigeligt problem, og de, der mener, at den ikke gør det. De, der mener, at den udgør et uoverstigeligt problem har haft magten, og derfor er der sør'me ikke sket noget, der kunne bringe løsninger.
For mig er det værste ved denne debat, at den er foregået henover hovedet på dem, den handler om! På intet tidspunkt har der været gjort forsøg på at indlede en dialog, der havde kunnet bringe os tættere på de fremmede, og som er basis for et samfundsmæssigt fællesskab.

Frede Andressen

Peter Hansen

For mig er det værste ved denne debat, at den er foregået henover hovedet på dem, den handler om!

Du kan have meget ret i at det er et problem, dog ser jeg det ikke som det største.
For mig er det helt overskyggende problem, netop hvad indvandringen kommer til at betyde for den danske "folkesjæl" og vor åbenhed overfor andre.
Med tiden og erfaringen er jeg blevet overbevist om at det er nødvendigt at stille krav og forventninger til de tilkomne, så de har en bevisthed om hvad der skal til for at de kan begå sig i deres ny samfund.
Samtidig er jeg helt klar over at integration ikke kan lykkes, hvis ansvaret alene ligger hos tilflytterne.
Men rammerne og de givne forhold bør være taget af det bestående samfund og ikke tilflytternes.
Gennem mit erfaringsgrundlag kan jeg så godt betvivle om store dele af nydanskerne overhovedet er interesseret i at deltage i en dialog om noget så diffust og fjernt fra deres daglige verden, som faktisk er ret snæver som jeg opfatter det.

En lille del af disse rammer er så den ytringsfrihed vi har i vort samfund, som ikke eksisterer for at genere muslimer selvom de fejlagtig måtte have den forestilling, men faktisk har vigtige funktioner i vort samfund som vi har sværere ved at undvære end tilflytterne.

Sværere behøver vi altså ikke gøre valget.

Og sværere behøver det ikke vær efor muslimerne.
Undlad at blive fornærmet over de grundliggende regler, love og normer i dit nye land, selvom de ikke følger din religion eller dine tidligere normer, eller find et sted du har lettere ved at tilpasse dig, for reglerne vil ikke ændre sig.
Det er ikke samfundet der skal tilpasse sig, det er indbyggerne efter deres samlede vilje.

Robert Ørsted-Jensen og Preben Haagensen anbefalede denne kommentar

Sider