Læsetid: 4 min.

Trap på Trap

Den klassiske danmarksbeskrivelse i ny flot udgave men med alvorlige mangler
Mærkeligt nok nævner Trap under kirkebygninger i regionen ikke Strandby Kirke, Jacob Blegvads dybt originale modernistisk men raffineret traditionsbårne bykirke, en mellemting mellem et skib og en middealderlandsbykirke med et utroligt tag og et hovedværk i nyere dansk arkitektur

Mærkeligt nok nævner Trap under kirkebygninger i regionen ikke Strandby Kirke, Jacob Blegvads dybt originale modernistisk men raffineret traditionsbårne bykirke, en mellemting mellem et skib og en middealderlandsbykirke med et utroligt tag og et hovedværk i nyere dansk arkitektur

Kultur
4. januar 2017

Kabinetssekretær J.P. Trap (1810-85) var en driftig herre, der dels tjente den overskuelige Frederik 7. i de daglige forretninger, dels blandt meget andet skabte den første omfattende, systematiske Danmarkstopografi i flere bind: Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark.

Det skete mellem krigen i 1848 og den genoptagne krig i 1864, da nationalfølelsen for alvor satte sig fast i danskerne.

Landet var med den frie forfatning omsider lirket ud af enevælden. Kongen betød trods Frederiks drukkenskab og åbenlyst mentale begrænsninger fortsat uigendriveligt meget som levende nationalt symbol.

Men andre mere rustfri og nyttige behov for at skabe og styrke det danske og sammenhængskraften trængte sig på.

Juristen, kabinetssekretær Trap, hvis personlige karakter og adfærd i øvrigt ikke var til pænt brug, gjorde paradoksalt nok, mens han ivrigt dyrkede fædrelandet, sit til at undergrave det kongelige par. Trap lagde systematisk gift ud for kongens gemalinde til venstre hånd, grevinde Danner, og intrigerede i øvrigt og bagtalte og løj, hvor han kunne komme til det. Men det er en anden historie.

Det skal her dreje sig om Trap revisited, det vil sige 6. udgave af den omfangsrige klassiker. Det første bind af i alt 34 på hver godt 300 sider, bind 3 omhandlende Frederikshavn, Hjørring, Læsø, det vil sige nordkalotten af Jylland, er netop udsendt.

Dertil kommer den digitale opfølgning, som vi vender tilbage til senere. Heri ligger selvsagt den største fornyelse siden 5. udgaven på i alt 14.000 sider mod den nu påbegyndte sjette på 9.000 sider.

Ligesom forgængerne og i overensstemmelse med Traps originale koncept beskrives landet kommune for kommune, egn for egn topografisk, geografisk, erhvervsmæssigt, historisk, etc.

Og flot er den i udstyret. Fine overskuelige diagrammer, knivskarpe fornyede kort. God og gedigen tekst, det kan man konstatere ved vilkårlige opslag. I de gamle værftshaller i den traditionelt socialdemokratiske kommune, Frederikshavn, produceres Body Bike motionscykler: 12.000 om året.

Dansk Folkeparti fik i kommunevalget 2013 fire mandater, langt under Socialdemokratiet på godt 14 mandater og Venstres 10. Det forholder sig anderledes ved Folketingvalg, hvor Socialdemokratiet i 2015 fik 31,9 procent af stemmerne mod DF’s 26,8 og Venstres 22,1. Det er værd at vide.

Også at Danish Crown i Sæby ved udgivelsen af det nye Trap beskæftigede 800 medarbejdere på virksomhedens fjerdestørste slagteri i Danmark med 50.000 svineslagtninger om ugen(!) Det kan selvfølgelig ændre sig. Men sådan ser det ud i Traps redegørelse for 2016 og er dermed en god sekundær kilde til landets tilstand.

Mærkeligt nok nævner Trap under kirkebygninger i regionen ikke Strandby Kirke, Jacob Blegvads dybt originale modernistisk men raffineret traditionsbårne bykirke, en mellemting mellem et skib og en middealderlandsbykirke med et utroligt tag og et hovedværk i nyere dansk arkitektur.

Alt kan ikke komme med, men alligevel. Ved den strandbyske udeladelse spekulerer man over: Hvad er så heller ikke nævnt eller beskrevet? Her kan forklaringen naturligvis ligge i netdelen, men det er så i givet fald uklart disponeret.

Hvad angår billedstoffet, som rejser visse problemer, kan man ikke nægte, at de nye fotos produceret specielt til den nye udgave er flotte. Få dumper i kvalitetsvurderingen. Men mange er billederne. Og store. Adskillige helsides og mere end det og flere dobbeltopslag. Er det nu klogt i et bogværk, som man forventer er proppet til bristepunktet med oplysninger?

Dertil kommer en mere principiel eller alvorlig indvending i forbindelse med billeddateringerne, en indvending denne anmelder indtrængende vil anbefale redaktionen at tage op til revision.

Det forholder sig således, at alle ældre fotos og billeder i det hele taget er daterede korrekt og omhyggeligt. Sådan skal dét være. Omvendt er fotos, bortset fra dem, der dateres ved en begivenhed eller lignende, ikke daterede. Helt konsekvent.

Det vil sige, sådan fremgår det, at alle fotos bestilt til værket forbliver uden årstal. Læseren må gætte sig til, at de jo nok stammer fra udgivelsesåret eller umiddelbart deromkring. Det er til at overkomme nu, men hvad om 30 år eller mere? Ja, så sker der det og allerede inden da, at den kritiske læser –  som denne – med rette må undre sig over den mærkelige mangel på spredning af illustrationsmaterialet.

Enten er det gamle billeder, hvilket vil sige højst op til 1960’erne, fortrinsvis før, eller billederne kun er de nyeste – så at sige ingen fra 1970’erne eller 80’erne osv. Det er ikke godt og næppe heller forsvarligt. Meget kunne være illustreret bedre ved en sådan spredning, hvordan kan man udelukke flere årtiers fænomener? Hvad skyldes denne disposition?

Den forklares ingen steder. Ej heller i det medfølgende udgivelsesmateriale. Fremtidens læsere må tro, at der i Danmark – i Nordjylland i det mindste – har været sprængt en neutronbombe og fjernet menneskene i en godt 60-årig periode – i hvert fald nordenfjords.

Og når låget nu er om billedstoffet, er det kritisabelt i et sådant værk at vise et foto, her undtagelsesvist dateret 1974, af Hjørring Revyens stab, kun at navngive tre af de tilstedeværende syv kunstnere. Det kan man da ikke.

Det kan heller ikke være umuligt at datere et portræt af en malende Asger Jorn. Spørg i Silkeborg.

Over en så lang udgivelsesperiode, som der her er tale om, må der være tid til at foretage omvurderinger af de redaktionelle beslutninger. Her er som antydet en, der kan og bør tages, hvis værket skal have varig betydning som Traps sjette.

Trap Danmark. Red. Niels Elers Koch. Bd.3. 304 s. Ill. TrapDanmark.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Et nyt ’Lademanns Leksikon’ mest for folket, turister og elskere af kulørte billedblade uden al denne krævende tekst, kan man forstå, komplet utilstrækkelig for historikere og aneforskere, der stadig vil ty til 5. udgave på papir (efterhånden sjælden i antikvariaterne) eller den digitale udgave på nettet mod betaling, naturligvis, men ikke mindst den reprografisk genudgivne J.P. Trap: ’Hertugdømmet Slesvig’ (1975), stadig en guldgrube for folk med aner nede fra syd for Skelbækken - og så med de gamle danske stednavne …