Interview
Læsetid: 9 min.

’Jeg er bange for, at de fleste amerikanere ikke forstår alvoren, men blot tror, at der er tale om endnu en rebelsk fase’

Kan man sammenligne Donald Trumps æra med tredivernes Tyskland? Historikeren Timothy Snyder, forfatter til to monumentale værker om Holocaust, fortæller i dette interview om uhyggelige mulige paralleller – og om hvad amerikanerne kan lære af historien
Amerikanerne har en mindre almen viden end tidligere, og derfor overser de nutidens paralleller til 1930’ernes Tyskland. Det mener den amerikanske professor og forfatter Timothy Snyder.

Amerikanerne har en mindre almen viden end tidligere, og derfor overser de nutidens paralleller til 1930’ernes Tyskland. Det mener den amerikanske professor og forfatter Timothy Snyder.

John Minchillo

Kultur
14. februar 2017

Da han erklærede sit kandidatur i 2015, føltes det urealistisk at tro på, at han kunne vinde blot et primærvalg. Nu er han blevet præsident, og det har så ført til et håb om, at embedet ville forandre og moderere ham.

Det er dog ikke tilfældet, og institutionerne ser ikke ud til at kunne tæmme Donald Trump. Det er, hvad Timothy Snyder, amerikansk professor og ekspert i Holocaust og Øst- og Centraleuropas historie, konkluderer efter den nyvalgte præsidents første uger ved magten.

»Trump ser alene institutioner og love som hindringer, der står i vejen for ham og derfor må omgås og elimineres. For ham handler alt om ham selv – ikke om USA’s borgere,« fortæller han.

Timothy Snyder er specielt kendt for sine bøger Bloodlands (2010) og Sort jord (2015), som er oversat til 20 sprog, herunder dansk. Før Donald Trump kom til magten, afholdt historikeren sig fra at kommentere aktuel amerikansk politik, men nu føler han, at han er nødt til at blande sig. I New Haven, hvor han underviser på Yale University, forklarer Snyder, hvorfor amerikanerne nu er nødt til at være uhyre vagtsomme og tage ved lære af 1930’erne.

– Du har skrevet en artikel til webmagasinet Slate, der sammenligner Donald Trumps vej til den politiske magt med Adolf Hitlers. Går det an at drage sådanne paralleller?

»Faktisk nævner jeg ikke Donald Trump i teksten, men beskriver kort, hvordan Hitler kom til magten, hvilket har fået mange læsere til at tænke: ’Det lyder bekendt’. Min artikel handler om en politiker, der bruger nye medier med stor virtuositet, og for hvem følelser er vigtigere end fakta. Jeg ved, at Hitler-sammenligninger er tabu i Tyskland, så lad mig understrege: Jeg søger ikke at provokere. Vi amerikanere mener, at vi er en ekstraordinær nation, der står uden for historien. Amerikanere har en indgroet tro på, at ’vi har frihed, fordi vi elsker frihed, og vi elsker frihed, fordi vi er frie’. Men lader vi os selv blive indfanget af den cirkelslutning, bliver vi ikke i stand til at se, at vi står i et dilemma, som har historiske fortilfælde.«

– Du tænker på Weimarrepublikken?

»Min pointe var at gøre mine medborgere opmærksomme på, at intelligente mennesker før har lidt nederlag. Vi kan lære meget af at prøve at forstå, hvorfor tyskerne i 1930’erne ikke var i stand til at forhindre tyranniet og det tab af rettigheder, som satte ind i deres samfund.«

– Men er situationen i dag som dengang?

Devin Yalkin

»Ikke alt er det samme. Man kan endda sige, at udgangspunktet er værre for amerikanske medier, fordi mediemagten er så koncentreret i USA. I Tyskland var der før regimets Gleichschaltung – ensretning – en langt større mangfoldighed i den trykte presse. Dengang havde folk også en større opmærksomhedsspændvidde. Ved siden af Tyskland er USA et geografisk meget vidtstrakt område, hvor mange områder er meget velstående. Hertil kommer, at amerikansk økonomi er langt mere forbundet til verden. Vores største fordel er, at vi ved, hvad der skete i 1930’erne. Folk dengang havde ikke et tilsvarende historisk skræmmeeksempel at holde udviklingen op imod.«

– Hvordan har du konstateret, at amerikanere i dag ikke ved meget om det 20. århundrede?

»I 2011 turnerede jeg rundt i USA med min bog Bloodlands og oplevede gang på gang, at mange ikke vidste eller også havde glemt, at der var terror under Stalin. Det overraskede mig, for under Den Kolde Krig var Sovjetunionens grusomheder et tilbagevendende samtalelemne. Dengang tænkte jeg: Hvis vi kan glemme disse millioner af døde, hvad kan vi så også glemme? Selv om amerikanerne i dag selvfølgelig kender til Holocaust, har de kun en begrænset forståelse af konteksten. Og parallellerne bliver overset. Hvis nogen taler om ​​fascister i dag, spørger folk: ’Bærer de hagekors? Har de dræbt seks millioner jøder?’ Svaret er naturligvis nej, og så kommer vi ikke længere. Fordi historien blev erklæret for overstået for 25 år siden, er der vokset en hel generation op, der mangler disse referencepunkter.«

– Men havde amerikanere denne viden tidligere?

»I USA var der før en større almen viden. Allerede i 1930’erne var der ekskommunister, i 1940’erne fik vi flygtninge fra Centraleuropa, og i 1950’erne var Cold War Liberals optagede af at analysere, hvilke udfordringer fascisme og kommunisme stillede demokratiet over for. Politisk teori var vigtig dengang, men sådan er det ikke længere. Unge amerikanere er først for ganske nylig begyndt at interessere sig for disse spørgsmål igen. Her er vi primært nødt til at beskæftige os med 1930’erne, for det er også, hvad kredsen i Det Hvide Hus gør.«

– Kigger Det Hvide Hus 80 år tilbage?

»For folk som Steve Bannon, Trumps chefstrateg, var det epoken, hvor USA forvildede sig ind på det gale spor. Amerika opbyggede en velfærdsstat og intervenerede i Europa for at stoppe fascismen. Nu ser Bannon en mulighed for at rette op på de fejl, han mener præsident Franklin D. Roosevelt begik.«

Timothy Snyder

  • 47-årig amerikansk forsker ved Yale University.
  • Fik sin doktorgrad fra University of Oxford.
  • Professor i Holocaust og Øst- og Centraleuropæisk historie.
  • Modtager af flere priser og forfatter til fem bøger, mest kendt for ’Bloodlands’ (2010) og ’Sort Jord’ (2015).
  • Taler fem og læser 10 europæiske sprog.

Kilde: Yale University

’America first’

– Bannon har sagt, at han vil gøre livet »lige så stimulerende som i 1930’erne«. Han ser ud til at være mere magtfuld end den republikanske partiformand, Reince Priebus, eller Trumps svigersøn, Jared Kushner ...

»Om kampe på de indre linjer ved jeg ikke mere, end hvad medierne skriver. Trumps indsættelsestale var imidlertid stærkt ideologisk. Da han i valgkampen brugte slagordet ’America first’ for første gang, blev han spurgt, om han da ikke var klar over, at det var et historisk belastet slagord, der engang blev brugt af politiske kræfter, som ikke ville kæmpe mod nazisme, definerede amerikanere som et hvidt folkefærd og krævede, at USA skulle isolere sig fra resten af verden. Trump sagde, at alt det var helt nyt for ham. Så når han nu alligevel insisterer på ’America first’ som fast slagord, er budskabet ikke til tage fejl af. Og Bannon ved præcis, at slagordet fremmaner forestillingen om et andet slags Amerika.«

– Når Bannon kalder sig selv for ’leninist’, forstår amerikanerne så, hvad han hentyder til?

»Det gør de næppe, frygter jeg. I USA’s historie findes der den overbevisning, at der med jævne mellemrum er brug for et oprør, der kan ruske op. Det er en tradition, som går tilbage til Thomas Jefferson og Den Amerikanske Revolution. Der bliver ikke skelnet mellem protest mod uretfærdighed og omstyrtelse af ​​det politiske system. Bortset fra sorte amerikanere har amerikanske borgere altid levet i en retsstat og antager, at sådan vil det blive ved med at være i al fremtid. De er ikke i stand til at forestille sig, hvor meget deres liv vil ændre sig, hvis despotiet pludselig sejrer. Når Bannon siger, han ønsker at smadre staten, har mange ikke blik for implikationerne. Jeg er bange for, at de fleste amerikanere ikke forstår alvoren, men blot tror, at der er tale om endnu en rebelsk fase.«

– På ’Holocaust Remembrance Day’ udsendte Det Hvide Hus en erklæring om mindedagen, hvor jøder slet ikke blev nævnt. Først lignede det en fejl, men så blev det bekræftet: Dette var præcis hensigten.

»I USA er Holocaust og de amerikanske troppers landgang i Normandiet de eneste indgange til at tale om den her fortid – og om USA’s ansvar for verden. Bannon udvander disse begivenheder, når han siger: ’Dengang var der mange mennesker, der måtte lide – ikke kun jøder’. Hvis det bliver den forståelse, som vinder frem, at i Anden Verdenskrig var der mange andre, der led, som mennesker altid og overalt nu engang må lide, mister vi et helt afgørende perspektiv.«

– Er der forskelle på den tyske og amerikanske opfattelse af Holocaust?

»Lad mig sige sådan: I interview med tyske journalister understreger jeg gerne de aspekter af Holocaust, som tyskere kan overse eller minimere – med den konsekvens, at tyske aspekter af det historiske ansvar bliver overset, eller at tyskerne drager en lære af Holocaust, der bliver for snæver. Amerikanerne kan drage andre politiske konklusioner af Holocaust, som har relevans for vores samtid. Vi må forholde os til, om dæmoniseringen af muslimer i dag er begyndt at ligne dæmoniseringen af jøderne. Trumps dekreter og politiske udmeldinger ligner her en provokation. Det er nærliggende at forestille sig, at de skal tjene til at fremprovokere en begivenhed i stil med en ung jødisk mands mord på den tyske diplomat Ernst vom Rath i Paris den 7. november 1938. Dette attentat greb det nazistiske regime som påskud for at indlede pogromer. Lighederne er uhyggelige.«

Amerikanernes ’playbook’

– Du fremhæver et rigdagsbrandscenarie som noget, vi skal frygte i fremtiden. Hvordan skal offentligheden reagere på et terrorangreb?

»Amerikanerne holder meget af udtrykket playbook, en metafor fra sportsverdenen. Og lige nu er det 1930’ernes playbook, jeg kigger på: Man udsøger sig et ufarligt, socialt integreret mindretal og udråber det til en global trussel. Hvad jøderne var dengang, kan muslimerne blive i dag. Til samme playbook hører udnyttelse af katastrofer til egen fordel, typisk som anledning til at udråbe undtagelsestilstand. Men hvis vi kender vores historie, vil vi ikke falde for den slags billige tricks, men kan sige: ’Mr. Trump, du havde lovet at forhindre den slags – du har svigtet os, og nu har vi så meget desto mere brug for vores rettigheder’.«

– Mange borgere føler sig overvældet over strømmen af nyheder i disse første uger …

»Det er også typisk for de nye autoritære: De oversvømmer os med dårlige nyheder, så vi resignerer og siger: ’Hvad stiller vi op imod den slags?’. Jeg vil tilråde alle kun at bruge 30 minutter om dagen på fokuseret nyhedslæsning. Alle, der vil være med i modstandsbevægelsen, bør vælge en sag, der står deres hjerte nær, hvor de føler, at de kan bidrage med indsigt: klimaændringer, pressefrihed, flygtninge osv. Det er også vigtigt at engagere og oplyse flere mennesker om, hvorfor det er så vigtigt, at vores demokratiske institutioner kan fungere intakt. Også de enkelte staters lokale myndigheder har en stor rolle at spille. Staterne er ekstremt vigtige. Ingen kan gøre alt, men alle kan yde sit.«

– Siden Trumps indsættelse har millioner af mennesker gået i demontrationsoptog i hundredvis af amerikanske byer. Denne stærke modstand kan dog ikke ændre på, at et lille flertal af amerikanerne støtter Trumps indrejseforbud. Er der brug for mere tålmodighed, eller er protesterne ineffektive?

»Det handler om forskellige ting. I forbindelse med Trumps muslim ban er det vigtigt, at folk viser, at vi ikke vil tillade, at en gruppe stigmatiseres og udstødes. Protesterne i lufthavnene er ikke rettet mod Trumps tilhængere, men mod Det Hvide Hus: ’Vi har gennemskuet, hvad I er ude på og går imod jeres logik’. Læren fra ​​1933 er, at for at kunne tilrane sig diktatorisk magt kræves et passivt flertal, der ikke gør oprør. At få en kommunikation i stand til Trumps tilhængere bliver svært og vil tage tid. Det er kun tre måneder siden, der var præsidentvalg, og de ser stadig verden i perspektivet fra løfterne fra dengang og håber på et bedre liv. Jeg vil tage til Ohio og tale om spørgsmål som dette. Vi er nødt til at gøre op med det politiske livs stærke polarisering, som forstærkes af internettet. Alle har meninger om alt, men ingen taler længere med hinanden.«

– På Facebook støder man ofte på indlæg fra folk, der længes efter afslutningen på ​​Trumps embedstid – ’nu er der kun tre år, elleve måneder og to uger tilbage’. Hvad skal vi håbe på?

»Vi bliver nødt til selv at indgyde os mod, for der kommer ikke positive signaler fra hverken Det Hvide Hus eller republikanerne. De konservative politikere bliver nødt til at hjælpe til med at forsvare republikken, men kun få synes at have viljen til det. Det amerikanske civilsamfund har dog reageret hurtigere, end jeg troede. Hvis protesterne fortsætter, vil Trump blive nødt til at lytte. Du efterlyste positive tegn, men lige nu spidser situationen til. Vi har højst et år til at forsvare USA’s demokrati.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

Det er set før.

"Men i sidste ende er det et lands fører, som bestemmer politikken, og det er altid let at få folket med sig, hvad enten det nu er i et demokrati, et fascistisk diktatur, et parlament eller et kommunistisk diktatur. (...)også med stemmeret kan folket bringes til at følge førerens befaling.

Det er ganske let.
Man behøver ikke at gøre andet, end at fortælle folket, at det bliver angrebet, og at udstille pacifisternes mangel på patriotisme og hævde, at de bringer landet i fare.
Disse metoder fungerer i ethvert land."

Hermann Göring, den 18. april 1946
Kilde: Gustave Mark Gilberts Nürnberger Tagebuch.

Søren Roepstorff, Egon Stich, Ivan Breinholt Leth, Morten Larsen, Allan Stampe Kristiansen, Robert Ørsted-Jensen, leif voetmand, Anders Reinholdt, Kirsten Kjellerup, Karsten Aaen, Torben K L Jensen, lars søgaard-jensen, Peter Jensen, Mihail Larsen, Carsten Mortensen, Kurt Loftkjær, Niels Duus Nielsen og john andy houbo Pedersen anbefalede denne kommentar

Selektiv erindringskultur.

Når selv historikere, der formodes at have læst bøger, falder i den grøft, at foretage selektive sammenligninger med tidligere tildragelser, som er forankrede i en specifik historisk kontekst på et helt andet geografisk adskilt kontinent, bør de være forsigtige …

Timothy Snyder, en Holocaustekspert og forsker fra Yale, har her åbenbart kun interesseret sig for europæiske politiske forhold i 1930-ernes Tyskland og fundet mulige analoge tilløb til dagens situation i USA, velvidende, at der næppe findes nogen kausalitet mellem politikken dengang og nu …

Større interesse ville en sammenligning mellem forholdene dengang i USA og nu have været på sin plads og have oplyst om langt flere interne lighedspunkter ved bare at udskifte begrebet ’jøder’ med ’muhamedanere’ – begrebet ’rabiat islamisme’ ser overhovedet ikke ud til her at være et aktuelt emne ligesom det er i Europa, en højst aktuel situation med f.eks. Frankrig i en længerevarende undtagelsestilstand, som ikke finder nogen sammenlignelig eller dræbende europæisk parallel i et luftkastel, man kunne kalde ’rabiat zionisme’ …

Amerika og Holocaust har sin helt egen kedelige historie, hvor man kan finde langt flere interessante historiske lighedspunkter med dagens ’Muslim Ban’ end i en historiske set helt anden kontekst ’over there’ – nemlig den amerikanske form for antisemitisme mellem 1933 og 1941, hvor mange jøder på flugt fra Europa havde svært ved at komme forbi immigrationsmyndighederne og blev beskyldt for at tage jobs fra amerikanske arbejdere – og det synspunkt var alment accepteret i befolkningen ligesom med muslimerne i dag …

Den amerikanske antisemitisme toppede omkring 1944 og var særlig fremherskende i storbyerne – selv præsident Franklin D. Roosevelt viste under hele krigen ingen vilje til at lette adgangen til USA for forfulgte jøder helt frem til 1945 – men da havde russerne overløbet dødslejrene i Østeuropa på deres vej til Berlin …

Men måske gøres der uret mod Timothy Snyder, måske har han allerede skrevet en pendant til bogen – stadig et betændt emne i Amerika –

David S. Wyman:
The Abandonment of the Jews. America and the Holocaust 1941-1945. Pantheon Books, New York, 1984.

Skulle man endelig prøve at finde lighedspunkter, så må det være det sociologiske samfundsfænomen, at middelklassen igen møder mere end bare trusler om at ’falde ned’ i ’underklassen, blive ramt på deres pengepung af arbejdsløshed og for de fleste truende fremtidsudsigter med tydelig adresse til et mindretal – Adolf Trump: Dein bester Freund und Helfer zu Diensten … ;-)

Per Torbensen, Britt Kristensen, Michael Friis, Morten Clausen, Bill Atkins og Ervin Lazar anbefalede denne kommentar
Kurt Loftkjær

America First Committee (AFC)

Læs evt. det der synes at være en del af mr. Trumps verdensbillede. En række personer, som deltog i det politiske liv efter 2. verdenskrig, var medlemmer af komitéen.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/America_First_Committee

Min opmærksomhed på AFC opstod da jeg genså Oliver Stones "The Untold History of the United States.

Robert Ørsted-Jensen, Karsten Aaen, Trond Meiring og Mihail Larsen anbefalede denne kommentar

Kurt Loftkjær,
dit link vedrørende - America First Committee - dokumenterer netop ét enkelt eksempel på den organiserede amerikanske antisemitisme på den tid, som beskrevet af David S. Wyman (se ovenfor) …

Uanset om den historiske parallel holder eller ej, er der rigeligt i den nuværende situation, der er foruroligende.
Jeg tror ikke Trump har en 'masterplan' for afviklingen af det amerikanske demokrati. Hans tanker er næppe så sammenhængende. Det mere foruroligende er de personer, han har knyttet til sig, og som har deres mere eller mindre fordækte dagordner. Hvor stor indflydelse vil de få over præsidenten?

Robert Ørsted-Jensen, Britt Kristensen, Ole Frank, Ib Christensen, Randi Christiansen, Vibeke Rasmussen, Maria Dam, lars søgaard-jensen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Steve Bannon White House Chif Strategist's metoder er ikke exceptionelle, men genkendelige ondskabsfulde, grænseoverskridende og totalt uacceptable.

'Feltherrekunst'
Verdens ældste taktik, nederdrægtige kujoner og opportunister beskytter deres politiske position, ved at spille de udsatte ud imod de fattige for, at opnå underliggende politiske mål.

Hvad er det så, at USA vil med et focus på, at spille de udsatte hvide i befolkningerne, ud imod de fattige ikke hvide i befolkningerne i Europa?

I USA udgør privatforbruget 69 procent af bruttonationalproduktet (BNP).
I Danmark udgør privatforbruget 50 procent af bruttonationalproduktet.

Svaret er:
"United States may become net energy exporter by 2026, EIA reports"
Link: http://www.cnbc.com/2017/01/05/united-states-may-become-net-energy-expor...

Danmark kan muligvis komme med på den nye verdensorden, som en af de 'særligt udvalgte', hvis vi er gode venlige naboer og så udnytter de nye isfrie områder i nord.

Donald Trump mente under valgkampen, at USA burde have beholdt oliefelterne i Irak og tilføjede, at det muligvis ikke var for sent, hvilket var et vink med en vognstang.

Ingen kan efter at have læst ovenstående artikel være i tvivl om at Timothy Snyder er Holocaustekspert, og har skrevet flere bøger om emnet, som han gerne vil sælge nogle flere af, men...

Jødespørgsmålet var ikke et hovedspørgsmål for Hitler og reelt ikke inde som et selvstændigt nazistisk situationsbillede før krystalnatten 1938. Fra 1933 - 38 fungerede det jødiske samfund som beskatningsobjekt for den nazistiske oprustning af Tyskland. Indtil 1938 var koncentrationslejrene i Tyskland hovedsagelig brugt til internering af politiske modstandere, kommunister og socialdemokrater, homoseksuelle og udviklingshæmmede, men efter krystalnatten november 1938 blev 30.000 prominente jøder, rabbinere, tidligere politikere og intellektuelle også sendt i lejre. Og "die Endlösung der Judenfrage" blev lanceret endnu senere, nemlig fra 31. Juli 1941. (Görings og Heydrich).

Fra start, 1924 (Mein Kampf), og frem var det primært kommunismen og Sovjetunionen, der var fjenden, og erobring af "Østrummet" der var målet.

Studiet af pengemagtens involvering i Hitlers og nazisternes forberedelser kan måske trække paralleller til i dag. Men Trumps rolle og situation sammenholdt med det historiske billede 1923-1939 kan meget dårligt sammenlignes.

Trump kan ikke regne med, at USA kan klare genopbygning af infrastruktur, jobskabelse, oprustning, og en global krigsførelse, med den gæld USA har i dag. Han må vælge. Og i øvrigt er vi mennesker siden 1914, 1939, og Nakasaki/Hirosima 1945, blevet mindre og mindre tilbøjelige til for alvor at gå i krig. Jeg tror ikke Trump kaster sig ud i en krig i Ukraine selv om Porosjenko lige nu kører missilerne i stilling i Donbas.

Derimod tror jeg, at den finansielle cyklus er rigtig meget mere deterministisk end den politiske cyklus, og Trumps situation er mere at sammenligne med præsident Hoovers lige inde det store børskrak 1929.

Søren List, Per Torbensen, Søren Roepstorff, Flemming Berger, Jan Weis, Torben K L Jensen og Jacob Jensen anbefalede denne kommentar

See you in court.
Hvis sammenligningen med 1930-ernes Tyskland overhovedet skal give nogen som helst mening, må Trump hellere se at få meldt sig ud af FN, stampet noget SA og SS op ad jorden, etableret nogle KZ-lejre, arresteret alle politiske modstandere, forbudt alle fagforeninger, planlagt erobringen af noget ’Lebensraum’ (Canada og Mexico?), flyttet nogle grænsepæle, så småt kaste sig over en total ’Gleichschaltung’ af alle samfundets funktioner, etablere sine egne villige institutioner, og, som kronen på værket, afholde nogle årlige partidage – dette bare som minimum – man får se … ;-)…

Per Torbensen, Søren Roepstorff, Britt Kristensen, Flemming Berger, Hans Aagaard, Kim Houmøller, Bill Atkins og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Jan Weis,
Alt dette står der ikke noget om på mine, eller andre (be-)kendtes nazi- og Trump-kort.

Med til historien om Hitler hører at han bl.a. blev rigskansler fordi han af de etablerede, tyske magtpartier skulle bruges til at holde truslen om en venstreorienteret magtovertagelse i Rigsdagen fra døren; ræsonnementet var at Hitlers primitive tag i arbejderne ville kunne bidrage taktisk, hvis man gav ham magt og ære, mens det forekommer usandsynligt at der var bred forventning om at han ville initiere en omsiggribende verdenskrig. Hitler nød bred støtte hos nationalkonservative, i militærkredse og tysk/europæisk kapital - og blev iøvrigt udpeget til kansler af Hindenburg, som mange europæiske socialdemokratier, herunder det danske, støttede ved rigspræsidentvalget i 1932.

Per Torbensen, Egon Stich, Kirsten Kjellerup, Karsten Aaen, Bill Atkins og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

...måske skal Trump også have et folk som var så autoritært opdraget som det tyske i mellemkrigsårene.

Timothy Snyder forsøger med noget der ligner en folkefornærmelse:
Unge amerikanere er først for ganske nylig begyndt at interessere sig for disse spørgsmål igen. Her er vi primært nødt til at beskæftige os med 1930’erne, for det er også, hvad kredsen i Det Hvide Hus gør.«

Vi ser den ene ungdomsbevægelse dukke op efter den anden. Vi ser at mindst 13 mio. amerikanere stemmer på den erklærede socialist Bernie Sanders. New York har en venstreorienteret borgmester De Blasio.

Timothy Snyder er ude i et andet ærinde, end at levere et bidrag til den polititiske navigation.

Per Torbensen, Britt Kristensen, Henrik Munk Molke Rediin, Michael Friis, Hans Aagaard, Peter Jensen og Jan Weis anbefalede denne kommentar

Og hvis ikke Capitol futter af inden for den næste, lad os sige, måned, falder professorens ærinde, hvad det så end er, til jorden med et brag ... ;-)

Per Torbensen, Hans Aagaard og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Philip B. Johnsen, g.d. 21:48,
genbrug af kommentarer er da sikkert som regel prisværdigt, hvis de da er dækkende, men i denne forbindelse står det mere klart, at fænomenet Trump netop ikke har folket med sig, men måske er det bare i dine øjne en mindre ’bygningsfejl’ …

Man skal være blændet af et privat drømmesyn, hvis ikke man ser nutiden i Europa som en parallel til tiden efter anden verdenskrigs udbrud. Begge scenarier handler om en centralisering af magten i Europa og en opløsning af medlemsstaterne. En krig mellem demokrati og diktatur. Dengang sejrede demokratiet efter 5 år. Hvor lang tid skal der gå denne gang ?

Hvis man har tid til at konsultere denne kildetekst, er der måske flere informationer at hente - artikelforfatteren, hr. Matthias Kolb, har åbenbart arbejdet freelance for Süddeutsche Zeitung -
http://international.sueddeutsche.de/post/157058066625/we-have-at-most-a...

Vibeke Rasmussen

"… det har så ført til et håb om, at embedet ville forandre og moderere ham."

Som Donald Trumps Demokratiske modkandidat med Maya Angelous ord igen og igen mindede om gennem hele valgkampen, noget de etablerede medier – de danske inklusive – i sørgelig grad negligerede:

"When someone shows you who they are believe them; the first time."

Men nej, de amerikanske medier (og i forlængelse deraf også de danske?) forventer stadig, at han skal "pivot"! De kommer til at vente forgæves. Som Timothy Snyder ganske rigtigt påpeger: 'For Donald Trump handler alt om ham selv – ikke om USA’s borgere.'

Og egentlig burde der vel også i 'ligningen' være plads til at nævne mexicanerne? De udokumenterede fremmede, der "tager vores job" – selv om det ofte viser sig, at de tværtimod tager de job amerikanerne ikke selv vil ha' – som pt i store tal bliver jagtet og deporteret.

Jan: Jeg synes du gør Timothy Snyder dummere end han er.
Hans ærinde er i følge ham selv at:
'prøve at forstå, hvorfor tyskerne i 1930’erne ikke var i stand til at forhindre tyranniet og det tab af rettigheder, som satte ind i deres samfund'
Selvom historien ikke gentaget sig betyder det jo ikke, at vi ikke kan lære noget af historien.
Trump er ikke nazist, men nogle af dem han omgiver sig med, er ikke meget bedre end nazister
Så spørgsmålet er, om det bliver deres agenda, der kommer til at præge Trump's politik.
Jeg ser faren for en slags borgerkrig nærme sig. Der er jo mange bevæbnede grupperinger blandt hans tilhængere, som ikke vil gå i vejen for brug af vold og trusler mod andreledes tænkende, hvis de få grønt lys eller blot mere de har fået det fra Trump eller hans folk.
Tingene kører i øjeblikket op i en spids, og hvis ingen formår at ændre den udvikling, kan det ende i en 'eksplosion'

Robert Ørsted-Jensen, Egon Stich, Anders Reinholdt, Ole Frank, Flemming Berger og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Ole: Pas nu på, at du ikke falder for et nyt dommedagsscenarie i lighed med klimahysteriet ...

Philip B. Johnsen

Der er ikke 'kun' dårlige sider af globalisering, med Donald Trump i det hvide hus, er der god grund til at se på en positive side af globalisering 'spredning af ucensureret information'.

’Fossile brændstoffer og fossile brændsler er en energireserve’, det er fortsat den officielle virkelighedsfjerne fortælling i de såkalte udviklede lande, men globalisering er bl.a. spredning af ucensureret information om de menneskeskabte klimaforandringer, det er begyndt at skabe panik i kølvandet på bl.a. tørken i Mellemøsten og bl.a. den deraf medvirkende årsag til borgerkrig i Syrien.

NASA
Link: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/nasa-finds-drought-in-eastern-...

The Center for American Progress The Arab Spring and Climate Change.
Link: http://climateandsecurity.org/2012/02/29/syria-climate-change-drought-an...

Det er med at komme i arbejdstøjet, før migration bliver en uoverskuelige opgave, det handler om, at skabe tillid til en fremtid i Mellemøsten og Nordafrikansk, afspejlet i en fremtidssikret og realistisk politisk vision for omstilling og politisk veldefineret strategi for realisering, i modsætning til Donald Trump's virkelighedsfjerne tro på fossile brændstoffer og fossile brændsler er en energireserve, denne virkelighedsfjerne politik viser at Donald Trump er en fantast, der ikke skal have lov til at sætte dagsordnen, han har ikke befolkningens interesser for øje, men kun 'alternative fakta' eller kortsigtede økonomiske interesser, om man vil, for en lille udvalgt skarre af despoter.

Touhami Bennour

Det glader mig at høre i debatten her, ifølge smørbrød ideologer, folket i dag kan ikke sammenlignes med krigsårenes, de går ikke i krig mere men de holder ikke med at spise mere og bedre ( det vil frelse muslimer for holokaust). At folk spiser mere og bedre fører dem ikke til at blive pacifister. Mine erfaring, og de er nye, siger mig noget andet, det blev sagt til mig: vi er rede at kempe med våben in hånden for fædrelandet, og de ved godt med hvem de talte. De er utroværdigt at sprede den propaganda at europeere og Amerikaner er blevet pacifister, især efter Irak og syrien og libyen krig, for ikke at tale om "Sebreniza"og Bosnia krig. Historien går fremad i Cyclusser siger Bannon, det betyder at det skal ajourføres hvergang. Det er sket allerede lige efter WW2 en ajourføring da Foster Dulles førte en strategi der byggede på i fælleskab med Europa at styre verden, men med svækkelse af den Franskolonialism og krig i Algeriet, fik Kennedy at sadle om,. Han holdt en berømt tale i senatet, der fik klokken at ringer for at kun USA alene skal styre verden. Hesteskovendig skete ved tab af nord afrika af Frankrig. Debattører interessere sig kun for interne konflikter, mellem lønmodtager og arbejdesgivere.
Altså smørbrødideologi og glemmer Imperialisme, der bragte mange rigdomme hjem. Det er det nu der er i scene i Washington.

Touhami Bennour, er det mit indlæg du kommentere på? ...for så er der noget du har misforstået.

Når jeg siger at vi "er blevet mindre og mindre tilbøjelige til for alvor at gå i krig" Så skulle jeg nok have understreget, at det er "den hvide mand" jeg taler om. Det er underforstået, men ok, det er ikke tydeliggjort.

I dag sidder den hvide mand i sit kontrolrum mange tusind kilometer væk med kontakt til droner, eller i sit cockpit i 8 km højde og sender smartbombs ned i boligområder eller mod identificerede køretøjer - og har meget svært ved at skelne civile fra rebeller. Det er ikke krig for alvor. Der skal støvler på jorden for at vinde en krig - så det de vestlige koalitionerne udfører er primært "terror".

Men nu brugte jeg jo absolut ikke ordet "pacifist", idet den type krigsførelse - eller ihjelslåning gå hen og bliver et fast indslag i aftennyhederne - sådan som også Vielnamkrigen blev det. Men den hvide mand er bange for sit skid - så derfor går vi ikke i krig for alvor

Det undrer mig i øvrigt, at du med din baggrund og ballast, Touhami Bennour, ikke kan komme med nogle mere systemkritiske analyser en den med smørrebrødsdanskerne. Jeg føler at du har svært ved at se den større sammenhæng, og ikke mindst de undertrykte klassemodsætninger i de nordafrikanske/arabiske/persiske folk, der gør at krigene er blevet nærmest permanente?

Jan: Klimahysteriet? Det kender jeg ikke noget til

Robert Ørsted-Jensen, Ole Frank og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Touhami Bennour

Jeg det var noget med det i dine kommentarer, og Weis, der stikker bare blår i øjne. Og især fordi det har at gøre Med noget alvorligt som White Supremacy og dens konsekvenser for muslimer og andre. Du ved mere end det du siger. Du siger i de fleste tilfælde dårligt, specielt i udenlands afdeling. Om Arabien, bortset fra at vesten sætter bare ilden der og flygter, der en orden jeg skal følge, nogle stedet som Marocco og Tunesien er det valg periode man skal respekterer,( folk skal vænne sig til valg) andre steder har at gøre med preoriteringer . Generelt jeg blander mig ikke i intern dansk politik, kun når det har gøre med indvandre problemer. Det er ren vrøvl ønsker om Saudi Arabien. Du kende ikke, Saudi sarabien er ikke 15 eller 20 millioner mennesker, Saudi arabien er 1.6 milliarder menneske. Hele sunni islam er med saudi Arabien, forstået med landet og ikke specielt med den konge familie. Udover det har Saudi Arabien ført en modig politik og af international niveau, Du kan måske ikke se det men saudi er det eneste land i den tredje verden, der har formået og gøre selvstændig(det har gavne også Norge, selvom det vil ikke være med i kartellet) olie sektor og dannet en kartel der bestemmer markedspris i verden. Og vel at mærke har brugt olie politisk og især mod USA. Jeg tror ikke du som vestlig mand du kan
være tilfreds med, Mest på grund af NATO ellers bliver det bare ord. Det er mit indtryk, det er bedre at ´hele den arabisk verden går ad helvede til, og først og fremmest Saudi arabien. Vi er ikke dumme.

Hr. Touhami Bennour bedes holde min person uden for sine skriv, da jeg ikke fatter en hujende fis af, hvad han fabler om ...

Touhami Bennour

J.Weis
OK men du skal også holde op med at sætte mig indenfor,. det har du gjort adskille gange. Du har måske problemer med hukommelse. Og du skal tale ordentlig til mig, vel.

Robert Ørsted-Jensen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Nej, I er da ikke dumme, Touhami Bennour.

Peter Jensen

"Med til historien om Hitler hører at han bl.a. blev rigskansler fordi han af de etablerede, tyske magtpartier skulle bruges til at holde truslen om en venstreorienteret magtovertagelse i Rigsdagen fra døren; ræsonnementet var at Hitlers primitive tag i arbejderne ville kunne bidrage taktisk"

DF?

Hr. Touhami Bennour - 'sat indenfor' hvor? - dit navn er da aldrig blevet nævnt ...

Bare fint, om de uklædelige stridigheder her i miljøet kan sublimeres til humor, og således fordufte.

Britt Kristensen, Peter Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Et citat i artiklen er »Trump ser alene institutioner og love som hindringer, der står i vejen for ham og derfor må omgås og elimineres. For ham handler alt om ham selv – ikke om USA’s borgere,«
Jeg er meget uenig i dette statement. Jeg TROR, at Trump er oprigtigt, og ikke gør noget for egen økonomiske vindning. Dette er temmeligt skræmmende og gør ham endnu mere farlig som systemnedbryder. En fanatisk modvijle overfor systemet.
Systemet har givet plads til ham og hans lige. I DK har vi en Martin Krasnik, en Klemens Kjærsgaard og en Kristian Sloth m.fl. der (dygtigt?) bruger metoder, der udstiller deres "ofre" for egen vindnings og berømmelse/berygtelse.
I deres verden er det en biting er at befolkningen mister tilliden til de folkevalgte m.fl. og de dermed at med til at nedbryde vores demokrati.
Tilsvarende finder jeg det dybt bekymrende at nogle kan sige at de dumme stemmer "forkert".
Trump er et spejlbillede på det amerikanske samfund.
Meget kritik over Trump minder fejlagtigt om debatten da G.W. Bush blev valgt.
Hvorfor var (min favorit) Bernie Sander populær? Forandring.
Hvorfor er Alternativet populær? Forandring.
Omaba blev valgt at en befolkning der ville tro "Yes we can" og med bred opbakning. Men han leverede ikke varen.

@ Jan Weis.

Og det tror du ikke på sker allerede nu!

se f.eks. her:

"Numerous cases emerged where foreign nationals who were not from the seven countries listed in the order were nevertheless barred from entry because of it. It was also confirmed that Mexican nationals were detained under its aegis. The former prime minister of Norway was detained because he’d made an official visit to Iran while in office. A Canadian citizen was refused entry because CBP said that videos of Islamic prayer she’d viewed on social media were “against us.” Her family’s ancestry could be traced back to Morocco — again, not one of the seven countries listed in the ban. Ibtihaj Muhammad, an Olympic fencer who won bronze for the U.S. in Rio, was detained at the border; she is an American citizen who was born in the U.S. Meanwhile, confusion reigned in Canada and the UK as their governments scrambled to offer advice to their permanent residents and dual citizens who might have been affected by the ban."
kilde:
https://theestablishment.co/the-disastrous-terroristic-rollout-of-trumps...

Her er et andet eksempel på, hvordan Trump-administrationen i USA forsøger at skræmme folk:

"Last week, Hina Shamsi, the director of the ACLU’s National Security Project, and a US permanent resident, was flying back from the Dominican Republic when she was taken aside by border patrol and questioned extensively about her activities and what she was doing outside the country. Why would someone working for an organization with “American” in its name not be a US Citizen? Why would someone whose job supposedly has to do with the Constitution be traveling so much outside the country?The extensive questioning while not free to leave and without counsel is hardly unusual; CBP has long had essentially unlimited powers at the border. What’s important about this story is that the CBP agents immediately recognized her as an ACLU lawyer. That’s the biggest part of this story. For this to have happened at all, the CBP needed to have a list of potential “anti-American” actors which flagged Shamsi’s name, as well as enough details about those individuals to support an interrogation on the spot. And it’s very clear that no amount of power is likely to protect you from such a list; Shamsi literally represents a building full of angry lawyers, and if you are willing to poke at that, there isn’t much that wouldn’t make sense to poke."
kilde:
https://medium.com/@yonatanzunger/ive-got-a-little-list-9acf9129f5a5#.ns...

Hvorfor? Fordi hvis folk ikke ved, hvilke regler, der gælder, er det meget nemmere at få dem til at gøre, som myndighederne beder dem om at gøre - også selvom det er imod amerikansk lov!

Og en ting til som er mere end skræmmende:

"The second story this week was that Secretary of Homeland Security John Kelly told Congress that he would like to demand passwords from all visa applicants. In parallel, the government has subpoenaed Facebook for access to the accounts of people rounded up in D.C. during Inauguration Day protests. Police already can, and do, demand these — and citizens at the border are no exception, as US-born NASA scientist Sidd Bikkanavar found a few days ago.To understand how these two items are related, ask yourself what information you get from accessing someone’s social media accounts, or by getting the passwords to their phone or accounts.You get people’s private messages and photos. If you do this by demanding someone’s password (and suggesting that they will be deported, their visa revoked, etc., if they don’t comply), then you can do this without having to go through Facebook’s, Google’s, Apple’s, Snapchat’s, or Twitter’s lawyers — another set of buildings full of angry lawyers that you don’t necessarily want to poke. Done this way, you also get SMS messages, Signal messages, and so on, all straight from the phone.You get people’s complete social graph: their contacts (on the phone plus on all the various social services). That’s especially juicy if the person is a journalist or a lawyer (“hey, look, here are this person’s sources / clients!”).
The first thing lets you find out what people have been talking about. This is useful in the context of ambiguous orders — like when Canadian citizen Fadwa Alaoui was turned back at the border (after a password search) because they “found videos on [her] phone which are against us.” The videos in question were simply Muslim prayers, but CBP has effectively unreviewable discretion — and now her DHS record includes that she has been “previously denied access to the United States,” a major red mark."
Kilde: som ovenfor.

Og allerede nu 100vis af mennesker, bosat i USA, begyndt at blive indfanget, mennesker som ikke er kriminelle udlændinge, men bare er helt almindelige undocumented immigrants:

"Threat Model #2: Roundup Ready
This week, ICE agents have engaged in a stream of raids across at least six states, charging into workplaces, laying in wait for parents outside schools, and going door-to-door in neighborhoods, demanding proof of citizenship. Hundreds of people were arrested and are being deported. Here’s a key line from the news story: A DHS official confirmed that while immigration agents were targeting criminals, given the broader range defined by Trump’s executive order, they also were sweeping up noncriminals in the vicinity who were found to be lacking documentation. “Noncriminals in the vicinity who were found to be lacking documentation” means that people were asked to show their papers, and if they couldn’t do so, were arrested. I leave it as a question for the reader whether (a) any of the people asked to show their papers had last names like Schmidt or Andersen and (b) whether you, if asked on the spot, could provide proof of your legal right to be inside the US."
kilde: som ovenfor

Robert Ørsted-Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Trump vil måske ikke indføre fascisme lige med det samme, men for mig er det helt klart, at Trump sammen med Bannon, og Mike Pence (en kristen fanatisk fundamenlist) drømmer om at skabe et teokratisk styre i USA, hvor the religous right's fortolkning af Bibelen er den eneste korrekte og tilladte - og dertil, under dette teokrati, indføre et autoritært styre, hvor Fader Trump, ikke tillader, at der bliver sagt grimme ting om ham, eller at folk siger ham imod. Folket skal følge Fader Trumps Vilje - gør folket ikke det, så vil de få fars hammer at føle!

En anden måde autoritære ledere styrer på er gennem at styre pressen - bestemme, hvem der skal have adgang til informationer, og hvornår de skal have adgang til informationer mm. Trump har allerede givet medier fra det mest ekstreme højre i USA adgang til presserummet i Det Hvide Hus -
se f.eks. her:
https://www.nytimes.com/2017/02/13/business/the-gateway-pundit-trump.htm...

Og pressesekretæren Sean Spicer udpeger, til at starte med, næsten kun mennesker fra det man kunne kalde alt-right-medier, til at stille spørgsmål. Sådan styrer en autoritær person - leder og præsident - i et land - pressen!

Robert Ørsted-Jensen, Niels Duus Nielsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

@ Mikkel Friis

Beklager meget, men jeg tror du tager fejl her. Trump er in it for the money! Og han han er in for det her:

"But despite these differences, there are ideas in common between not only these senior leaders, but the bulk of ordinary believers in Trumpism. It’s a vision of an America which is wealthy and powerful, in which the government has a duty to help and protect Americans, but has no such duty to anybody else; it can and should help Americans at the expense of others whenever possible. But importantly, Trumpism also has very specific ideas about who is a “real American.”
First and foremost: Immigrants — including permanent residents, naturalized citizens, and even second-generation immigrants — are not Americans in Trumpism. You can only become American over a period of several generations, and even that may be limited by how “American” you look. While “illegal immigrants” are a popular campaign slogan, it’s no coincidence that the Muslim Ban began by barring permanent residents as well. Second, Muslims are never Americans. Period, no matter how long your family has been in the country.

Third, certain groups are conditionally American: that condition is based on their playing their appropriate roles in the American drama. In particular, Black people’s role is subservience: taking menial jobs, being sexually available for white needs, being cheated and exploited, and above all, never rocking the boat. (Trump’s long history of lawsuits for very explicit racial discrimination in housing is not coincidental; games with housing have been one of the core ways money was extracted in bulk from Black communities in the 20th century.)
For Jews and the LGBTQ community, different parts of the Trumpist coalition disagree. Trump himself is quite fine with Jews: they’re “the only kind of people I want counting my money.” But Bannon and his friends in the alt-right definitely consider Jews beyond the pale; Bannon himself considers the American Jewish community, together with universities and the media, to be a sort of Muslim fifth column. Trump himself seems indifferent to the LGB community, and his daughter and son-in-law are rumored to be willing to stand up for them; but Trump is also quite willing to sell them down the river to secure the backing of Pence and his ideological wing, with everything from laws to lawsuits to executive orders institutionalizing discrimination against them. The trans community, on the other hand, is entirely un-American in the Trumpist view: social roles, including gender roles, are absolutely immutable.(I have no idea where Native Americans fit into this story. I suspect strongly that they are simply not American in Trumpism, which would make my head explode if it didn’t want to make me spit even more)

For the rest of the public, Americanism is conditional on your loyalty. People who are actively trying to thwart the vision of Trumpism are traitors, and profoundly un-American. This includes the entire state of California, the media, academia, anyone who has spoken against him, and (importantly) anyone who has attempted to “rock the boat” of appropriate social limits of different groups.
To understand Trumpism, you must understand this combination: Nationalism (that the government should take active measures to protect and support the people of the nation, including measures to ensure that everyone has jobs and so on; and the government’s only responsibility to people not part of the nation is to use them to maximize the nation’s wealth) combined with “I decide who’s part of the nation.”"
kilde:
https://medium.com/@yonatanzunger/ive-got-a-little-list-9acf9129f5a5#.ns...

Og det præcis det som man forventer af en autoritær præsident, der, i USA, forsøger at lave 2017 USA om til 1957 USA. Må det aldrig lykkes for ham!

Jeg har helt ærligt svært ved at se Trump som en kristen fundamentalist -når man ser på det levnet han har ført. Han har ikke før han opstillede som præsidentkandidat vist nogen synlig interesse for den kristne tro. Hans alliance med de kristne fundamentalister er ren taktisk (ligesom deres med ham) .De har skaffet han de fornødne stemmer. Om han nu formår at styre dem, eller om de vil styre ham, er det spændend spørgsmål. Vi må se

Robert Ørsted-Jensen og Britt Kristensen anbefalede denne kommentar

Jeg har helt ærligt svært ved at se Trump som en kristen fundamentalist -når man ser på det levnet han har ført. Han har ikke før han opstillede som præsidentkandidat vist nogen synlig interesse for den kristne tro. Hans alliance med de kristne fundamentalister er ren taktisk (ligesom deres med ham) .De har skaffet han de fornødne stemmer. Om han nu formår at styre dem, eller om de vil styre ham, er det spændend spørgsmål. Vi må se

David Henriksen

Hvordan kan det at fortælle tingenes sande tilstand være at udvande historien? Det kræver vidst en uddybning. Vi har haft 70 år med kostant holocaust-bombardement til det punkt at man skulle tro at det var den centrale begivenhed i menneskets historie og også den centrale del af 2. Verdenskrigs krigsscenarie. Holocaust værende det term der bruges til at frasortere ikke-jøder fra jødiske ofre i lejre som Auswitz og henkaste disse til glemslen. Auswitz ofte beskrevet som værende bygget til jøder havde kun et lavt antal jøder indtil 1942 hvor masse-deportationer så småt begyndte. Lyder det som en alt-right neo-fascistisk løgn så hold på hat og briller for det kommer fra Auswitz-museet selv. Hvad med om vi begynder at tale omdet langt større antal kinesere der døde som følge af krigen, 15-20.000.000? Eller de 26.27.000.000 sovjet-borgere der omkom? Hvad med de 7.000.000 tyskere der også døde (tabu) som følge af terror-bombninger, udsultning og forfølgelser/fordrivelse under og efter krigen? Det jødiske holocaust har vi vidst hørt nok omkring og set rigeligt med oscars generøst kastet efter film bygget på mange følelser men få fakta. Giv mig en film der omhandler de store masse-fordrivelser i øst- og centraleuropa efter krigen i jagten på at skabe etniske homogene stater og giv mig dernæst en film der beskriver den polske fortvivlelse over at blive glemt af det Storbritannien der havde gået i krig på Polens forsvar men endte med at vende ryggen til det og lade Stalin flytte Polen til Preussen og inddæmme det i Moskvas indflydelses-sfære.

Niels Duus Nielsen, Karsten Aaen, Egon Stich, Per Torbensen, Peter Jensen, Iben Kjærgaard og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

@Karsten Aaen. Det er ganske muligt at jeg tager fejl men er vi uenige?
Jeg TROR ikke Trump er efter PERSONLIG formueforøgelse men han mål er at USA bevare/genvinde sin position som verdens absolute nummer 1.
Der er mange der drømmer om de gode gamle dage også på disse sider med forskellige argumenter. (f.eks. køb lokalt) Udviklingen er svær at stoppe (fx indenfor teknologi) men det er en regerings opgave at søge at styre udviklingen.

David Henriksen, god opdatering af de vildfarelser vi alle er blevet hjernevasket med, siden vi kunne holde et legetøjsgevær i hånden, og læse tegneserier. Mit eget barnebarn på 6 år har lige fået øje på anden verdenskrig (computeren?) og for ham er det ultimative og eneste slag: D-dag 6. juni 1944 - 11 mdr. inden tyskerne overgav sig. ....hvilket slaget jo også er for flertallet af de voksne, der aldrig har interesseret sig for krigens historie. Mange danskere anser også russernes befrielse af Bornholm fra en krigsgal tysk øverstkommanderende, som en krigsforbrydelse.

Per Torbensen, Peter Jensen og David Henriksen anbefalede denne kommentar

Jeg mener at de der tillægger Trump fascistiske tilbøjeligheder overser det faktum, at USA trods alt ikke behøver den slags afkobling af det amerikanske demokratiet for at få gennemført de drømme kapitalismen kan have for det amerikanske samfund.

Personligt anser jeg Trump, som en typisk repræsentant for realkapitalen, der - med baggrund i den nok mest brutale del af realkapitalen - stor-entreprenørerne - har udfordret Wall-Streets finanskapitaister og deres neoliberale politikere. Paladsrevolution.

En situation hvor socialisterne får alle muligheder for at politisere omkring afsløringerne af et malfungerende kapitalistisk system. I første omgang selve valgsystemets skævheder, mediernes udemokratiske indflydelse på kandidaternes valgkamp, efterretningstjenesterne som 'stater i staten', arbejdsløsheden, fattigdommen, løntrykkerne, frihandelsaftalernes skævvridning af erhverv og industri osv. osv. Hver gang et af de reelle politiske emner dukker op, skal socialisterne bakke op om diskussionen og undgå vandenes forplumring med ligegyldigt personfnidder.

Per Torbensen, Niels Duus Nielsen, Peter Jensen og David Henriksen anbefalede denne kommentar

PS til David Henriksen, Pointen er jo at Timothy Snyder har været en villig skriverkarl i denne forvanskning af krigshistoriens faktiske forhold, og hvorfor skal vi nu stole på ham i kampen mellem realkapitalen og finanskapitalen?

David Henriksen

Trump er for mig en anormalitet. En person der tordner mod regering og statsapperat (med vanlig flair for at undgå elefanten i rummet, nemlig at det elskede militær er landets suværent største udgift i stats-regi) men med det samme han sætter sig i stolen fylder han godt op med familie og venner i alle regeringens centrale administrationer. Burde han ikke nærmere nedlægge stillinger hvis han virkelig vil have en mindre regering? Nåøøh nej han vil jo kun have en mindre regering der er styret af andre end ham selv. Den del han kontrollere og udnævner må velsagtens gerne vokse. Typisk populistisk hykleri krydret med lidt diktatoriske ambitioner.

Bill det er synd og skam at 2. Verdenskrig i dag bliver fortalt fra Hollywood og at dit barnebarn får et billede af krigen udelukkende fra amerikansk synspunk. Amerikanerne der jo igen igen ankom sent til festen og var forskånet for at have krigen på deres egen jord. Krigen burde blive fortalt fra østfronten hvor det rigtige scenarie udspillede sig. Hitler anså russerne for at være sin primære fjende og tilbragte meget af sit liv som anglofil og drømte tilmed om end Tysk-britisk alliance. Det kunne man godt bruge mere tid på at fortælle eleverne i dag. Jeg mener også man kunne bruge mere tid på at fortælle at Stalin også var diktator og muligvis endnu mere brutal og kynisk end Hitler. Dernæst kunne man fortælle at sorte i USA ikke havde stemmeret i to årtier efter krigen og stille spørgsmålstegn ved amerikanernes evige fremstilling af nazisterne som det ultimative indenfor racisme. Churchill var også antisemitisk i sine udtalelser, amerikanerne ville ikke modtage jødiske flygtninge, de internerede japansk-amerikanere og brugte Hiroshima og Nagasaki (i et 99% besejret Japan) som forsøgskaniner for deres A-bomber osv osv. Der er nok at tage fat på.

Supplerende til David Henriksens opregning kunne også nedenstående være væsentlig for vor (altså danskernes) historiske selvforståelse jævnligt at blive mindet om:

"Jødeforfølgelserne i Tyskland

Den tyske aktion mod jøderne har ikke alene forbløffet verden ved sin ukloge udfordring på et tidspunkt, da der syntes at være alle muligheder for en ordning i fuld forståelse af de storpolitiske mellemværender; den har også forfærdet verden ved de brutale metoder, der er bragt i anvendelse - udskrivningen af den kæmpemæssige mandebod og måske især forordningen om, at jøderne selv skal erstatte den skade, som er anrettet på deres forretninger og ejendomme.

Vi skal ikke i denne forbindelse spilde mange ord på den unge tyske jødes morddåd i Paris; det var et fejt snigmord, som overhovedet ikke kan undskyldes.

Men Tysklands reaktion overfor mordet kan nok give anledning til kommentarer. Gøbbels siger, at hærværket og brandstiftelserne ikke var planlagt fra regeringens eller det nationalsocialistiske partis side. Men hvem har så planlagt aktionen? Alt tyder jo på, at der blev handlet efter en ganske bestemt parole. Det viser sig i tidspunktet, og det viser sig endnu tydeligere i den omstændighed, at der på få undtagelser nær ikke blev øvet personlig overlast mod jøderne eller forøvet direkte plyndring.

Endnu et dunkelt punkt er myndighedernes holdning. Fra alle sider erkendes det, at nationalsocialismen har skabt ro og orden i Tyskland - men, spørges der, hvordan kan det så gå til, at sådanne optøjer uhindret kan finde sted? Er det tyske politi virkelig ude af stand til at forhindre noget sådant? Og hvis det var tilfældet, kunne så ikke partiorganisationer og eventuelt rigsværn række det en hjælpende hånd? Skulle det ikke kunne lade sig gøre uden direkte at "skyde på folket", som Gøbbels udtrykte det?

Og hvordan skal man forstå Gøbbels udtalelse i søndags: "Sådanne aktioner vil ikke mere blive tålt"? Blev de da "tålt" forleden?

Når man har fulgt jødespørgsmålet i Europa i årtier, kan man til en vis grad forstå Tyskernes animositet overfor jøderne, også hvis man ser bort fra de raceteorier, der betyder så meget i den nationalsocialistiske verdensopfattelse.

Selv herhjemme, hvor jøderne aldrig har nået en så dominerende stilling som i de mellemeuropæiske lande, har man i de senere år bemærket deres uheldige egenskaber. Der er mange jøder, som har vist sig at være gode danske mænd, der er utallige jøder, som stille og hæderligt passer deres dont uden at gå nogen for nær – men der er også påfaldende mange jøder, som på en lidet tiltalende måde er blevet forgrundsfigurer i svindelaffærer og måske ikke mindst i de uappetitlige pornografi- og fosterdrabsaffærer, som er forekommet i de senere år. Også indenfor dansk forretningsliv optræder der jøder, hvis metoder ikke er nogen pryd for standen.

Men det, som vi herhjemme har set af jødernes uheldige sider, er kun en svag afglans af deres virke i de mellemeuropæiske og østeuropæiske lande. Også der må man naturligvis gøre undtagelser for de utallige jøder, der opfylder ethvert rimeligt etisk krav og derfor står i skærende modsætning til de racefæller, som har ført an i det tvivlsomme forretningsliv, i den tvivlsomme forlystelsesindustri og måske navnlig i de politiske bevægelser yderst til venstre. Det var ikke russere, men jøder med russiske navne, som druknede Rusland i blod. Det var ikke en ungarer, men en jøde, som ledede den kortvarige, blodige rådsrepublik i Budapest. Det var ikke en tysker, men en jøde, som på samme måde gjorde Munchen til et slagtehus.

Vi ved, at titusinder af jøder fordømmer de jødiske forretningshajer, de jødiske pornografispekulanter og de jødiske terrorister. Men alligevel kan det ikke benægtes, at de erfaringer, som tyskerne - sammen med andre fastlandsfolk - har gjort med hensyn til jøderne, danner en vis basis for deres følelser.

De meget hårdhændede regeringsforanstaltninger, der fulgte ovenpå "folkets spontane hævnaktion", har i korthed sagt det formål at sulte og fryse jøderne ud af Tyskland. Men dermed er det tyske jødespørgsmål også blevet et europæisk spørgsmål. Europa og den øvrige verden kan ikke stiltiende se på, at 750,000 mennesker skal gå til grunde, heller ikke kan den øvrige verden påtage sig nogen pligt til at skaffe disse mennesker underhold og arbejde. Man kan indrømme Tyskland, at det har ret til at skille sig af med sine jøder. Men til gengæld kan man stille det krav, at det sker på anstændig vis.

Den svenske professor Böök udkaster den tanke, at der må anvises jøderne "et sted, hvor de må være". Og hvorfor ikke forfølge denne tanke videre?

Man står overfor en løsning af kolonispørgsmålet. Ville det være ganske urimeligt om et af de koloniområder, som nu kommer på auktionsbordet, blev sat til side som et fristed for jøderne? Her kunne de få det "nationale hjem", som Palæstina alligevel aldrig kan blive for dem, her kan de udvikle deres egen stat, her kan de pleje deres traditioner og den kultur, som de ønsker at rendyrke.

Det måtte ret naturligt blive et af de koloniområder, som ellers skulle gå tilbage til Tyskland; det ville være et offer for Tyskland at give afkald på det, men man kan vel heller ikke fra tysk side forlange, at andre skal påtage sig byrden ved at "udskille jøderne af det tyske folkelegeme". På lignende vis kunne Tyskland deltage i de direkte etableringsomkostninger, f.eks. ved at forpligte sig til at tilskyde et ligeså stort beløb, som ved indsamling udenfor Tyskland - måske navnlig blandt velhavende jøder i andre lande – blev tilvejebragt til konsolidering af det nye "jødeland".

Dette er naturligvis kun et tankeeksperiment, men vi nærer ikke tvivl om, at en løsning af denne art ville være nær det ideelle.

I alle tilfælde er det ikke nok, at Tyskland skiller sig af med jøderne. Det må gøres på en sådan måde, at menneskehedens samvittighed ikke belastes for hårdt, og således, at Tyskland ikke taber noget af den respekt, som det havde vundet i alle lande og alle kredse.

Som forholdene er nu, kan Tyskland løse sit jødespørgsmål og endda beholde sin stormagtsstilling på basis af frygt. Men verden ønsker ikke at frygte Tyskland, den ser langt hellere et Tyskland, som den i et og alt kan respektere, fordi der kun på den måde kan skabes muligheder for en fortsættelse af Munchen-afspændingen."

Leder i Jyllands Posten, 15/11 1938.

Robert Ørsted-Jensen, Niels Duus Nielsen, Egon Stich, Grethe Preisler og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Bill Atkins:
For mig at se, har Touhami Bennour betydeligt bedre greb om virkeligheden, end du har.

Philip B. Johnsen

Fra link:
"Embedsmændenes syn på jødiske flygtninge i 1930erne
Lone Rünitz, projektforsker (Dansk flygtningepolitik 1933-45) Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier.

"Dansk flygtningepolitik i 1930erne var ikke lagt an på at afhjælpe et humanitært problem. Det var en politik, som indtil 1938 tog sigte på at undgå, at et større antal tyske jøder tog permanent ophold i Danmark, og fra sommeren 1938, at forhindre at de kom ind i landet.

Herom var der bred politisk konsensus.

Politikerne ønskede at undgå, at der også her skulle opstå et "jødespørgsmål", der ville vække den latente antisemitisme til live, som man som en selvfølge syntes, at gå ud fra fandtes i det danske samfund.

Dette til trods for, at man bekræftede hinanden i, at Danmark ikke havde problemer med sine jøder."

Link: http://docplayer.dk/8403681-Embedsmaendenes-syn-paa-joediske-flygtninge-...

Ole Arne Sejersen

I de indædte bestræbelser på at lukke munden på the deplorables og deres oprør mod eliterne tages alle midler i brug. Kolporteret af SZs USA-korrespondent føres her en so-called historiker frem. Iflg. Kolb er Timothy Snyder ophavsmand til "monumentale" værker. Ja, men han er osse en uhyggelig klon af den tyske historiker Ernst Nolte, hvis hovedtema var den groteske tese, at Sovjetunionen i en direkte kausal nexus fremkaldte Nazismen og alle dens forbrydelserr.
Under den store Historikerstreit i 1986 tog et stort antal af hans fagfæller og akademiske kolleger (bla. Habermas) kraftigt afstand fra Nolte, og da han tonede rent flag som Holocaustbenægter, blev han frosset ud af Akademia og valgte at forlade Tyskland.
Snyder har behændgt undgået den fælde, men fortsætter i Noltes spor. Under dække af at bedrive objektiv historieforskning fabrikerer han propagandstisk fiktion i bestsellerformat. (Som et friskt exempel på fraværet af videnskabelig balast i Snyders forskning kan jeg henvise til hans fremstilling af Ukraines nyere historie). Nej, Snyders knalden Hitlerkortet i katederet i forbindelse meds valget af Trump hare ingen værdi. Osse her forvexler han sin politiske propaganda med historievidenskab.

Mikael Velschow-Rasmussen, Bill Atkins og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar