Essay
Læsetid: 7 min.

Kvinderne er fronten mod højrepopulismen – og de har mest at tabe

Hvis en folkelig modstand mod Trumps politik skal få magt, må det være kvinderne, der fører an. Ikke alene har kvinderne mest at tabe, men de er også den eneste samlende kraft, der både har mængden og viljen
Kultur
8. marts 2017
Hvis en folkelig modstand mod Trumps politik skal få magt, må det være kvinderne, der fører an. Ikke alene har kvinderne mest at tabe, men de er også den eneste samlende kraft, der både har mængden og viljen

iBureauet/Mia Mottelson

Det er ikke uden grund, at kvinderne er fortrop i kampen mod Donald Trumps nyindsatte regime.

Det er selvfølgelig ingen overraskelse, at det er kvinder, der demonstrerer i dag, den 8. marts, på kvindernes internationale kampdag, men det var også kvinderne, der førte an, da Donald Trump blev indsat i embedet i januar, og millioner gik på gaden i Washington og andre amerikanske og europæiske storbyer.

For kvinderne ved godt, at det er dem, der bliver ramt først, hvis tilkæmpede demokratiske rettigheder rulles tilbage, og netop dette er, hvad Trump-regeringen er i fuld gang med at forsøge.

Historisk set har kvinderne skridt for skridt måttet tilkæmpe sig de samme rettigheder som mændene, og stadigvæk rettes søgelyset først og fremmest mod kvinderne, når de demokratiske rettigheder trues. Vi har før set eksempler på, hvordan reaktionære kræfter i USA specifikt går efter kvinders lønarbejde, selvbestemmelse over egen krop og egen økonomi.

Om tilbagerulningen af sådanne rettigheder lykkes, afhænger derfor i høj grad af kvindernes årvågenhed og kampgejst – internationalt, men af gode grunde ikke mindst i USA.

Demonstrationer for kvindernes rettigheder har ikke været et særsyn gennem historien. Her bliver en kvindelig demonstrant anholdt i London i 1906.

Demonstrationer for kvindernes rettigheder har ikke været et særsyn gennem historien. Her bliver en kvindelig demonstrant anholdt i London i 1906.

Ullstein Bild

En dag uden en kvinde

Heldigvis er de amerikanske kvinder på godt og ondt rustede til den kamp.

I år er de ligefrem initiativtagere til en strejke, som kvinder fra 30 forskellige lande er med til at organisere. ’A Day Without a Woman’ lyder sloganet.

Står det til The International Women’s Strike on March 8th, 2017 skal den 8. marts være »begyndelsen til en ny international feministisk bevægelse, der ikke blot organiserer modstanden mod Trump og hans kvindefjendske politik, men også imod de omstændigheder, der har skabt Trump, nemlig årtier med økonomisk ulighed, racemæssig og seksuel vold og imperialistiske krige uden for USA«.

Det er set før.

Og hvad angår årtier med ulighed og vold, har de amerikanske kvinder en pæn fond af erfaringer at trække på.

De befolkningsgrupper, der har stemt på Trump, har deres modsvar eller rødder helt tilbage til slutningen af det 19. århundrede med organisationer som den protestantiske American Protective Association; som Father Coughlins højrefløjsbevægelse i 1920’erne og i mellemkrigsårene det antikommunistiske John Birch Society.

Parallellen til Trumps vælgere består i, at deltagerne i de vekslende korstog har været grupper, som blev marginaliseret eller proletariseret på grund af den samfundsmæssige udvikling. Arbejdere og lavere middelklasse, der mistede job eller ikke kunne forsørge deres familier. Grupper, der blev truet af nye immigrationsbølger, landmænd, som gik ned.

I dag fører de grupper an, der rammes af globalisering og automatisering, men de reagerer på samme måde som tidligere: med had, hævn og opslutning om aggressive politikker, som Trumps reaktionære, xenofobiske, nationalistiske, racistiske og ikke mindst misogyne politik.

1982

1982

Charles Bennett

At skrue uret tilbage

Dertil kommer en konstant, men yderst magtfuld gruppe, som vi knap kan forestille os i Danmark, men som både tidligere og i dag vil gøre, hvad der står i dens magt for at rulle kvinders demokratiske rettigheder tilbage: den yderligtgående højrefløjs kristne fundamentalister. Hvis feminismen har en hovedfjende, er det den.

Hadet steg til tårnhøjder i 1970’erne og 1980’erne med den nye kvindebevægelses fremvækst. Det skyldtes blandt andet, at feminismen truede prædikanterne på brødet, påpegede den amerikanske feminist, Susan Faludi, i sin bog Tilbageslag fra 1991. Præsternes levebrød var afhængig af en overvejende kvindelig menighed, og med den nye kvindebevægelse svandt tilbederskaren mere og mere ind.

De kristne fundamentalister kæmpede for at kue kvinderne og »dreje uret tilbage til 1954«, som en præst i Heritage Foundation, en washingtonbaseret konservativ tænketank, ifølge Faludi, har udtrykt det.

En anden evangelisk præsts forklaring på vold mod kvinder lyder, at »hustruvold er stigende, fordi mænd ikke længere er familiens overhoved«, med tilføjelsen: »Jeg siger til kvinderne, at de skal gå hjem og være mere underdanige.«

Forstå det så, kvinder: Mænd har ret til at slå, hvis I ikke lystrer! Paulus’ brev til Efeserne om, at manden er kvindens hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved, er blevet citeret endog meget flittigt gennem årene på den kristne amerikanske højrefløj. Og så har mænd netop fået ret til at slå deres koner i Rusland. Kvindekampen er og bliver international.

Så det siger sig selv, at et vigtigt område er lovgivningen omkring vold mod kvinder. Og – ikke mindst – den særlige gren, der hedder abortlovgivningen. Vi har allerede set, hvordan Trump som en af sine første handlinger imødekom det fundamentalistiske højre med sit abortdekret, der forbød alle foreninger og ngo’er, som modtog amerikansk støtte, at oplyse om, hvor kvinder kan få abort, uddanne abortlæger eller på nogen måde hjælpe med eller medvirke til abort. Worldwide.

Suffrage Parade, 1913

Suffrage Parade, 1913

AP

Det er kvindernes skyld

Det er imidlertid heller ikke nyt, at højrefløjen bekæmper kvinderne fra den politiske magts centrale poster. I præsident Reagans regeringstid mente mændene bag Mandate for Leadership II, som var den konservative tænketank Heritage Foundations dispositionsplan for Reagans anden regeringsperiode, at »kampen imod ligeværd bør stå øverst på den nye regerings liste«.

Højreorienterede tænketanke opstillede ’farlige paralleller’ som »arbejdende hustruer og selvmorderiske ægtemænd«, »derfor medfører flere kvinder på arbejdsmarkedet, at mænd får mindre i løn«, samt »forbindelsen mellem moderdominerede familier og narkomisbrug«.

Med andre ord: Kvinder er skyld i så forskelligartede samfundsmæssige onder som selvmord, løntryk og narkotikamisbrug. Konsekvenserne ligger lige for: Kvinder skal holde op med at konkurrere med mændene, de skal holde sig ude af arbejdsmarkedet, og de skal være ydmyge og ikkedominerende i familien.

Så er rettigheder som ligeløn, faglig organisering, sygedagpenge, offentlig børnepasning og betalt barselsorlov under beskydning. I det omfang rettighederne overhovedet eksisterer. Engang havde kvinderne heller ingen ret til deres egne børn. I visse muslimske regimer har de det stadig ikke.

Uddannelse, uddannelse, uddannelse

Endelig er der hele det uddannelsesmæssige og kulturelle område. Kampen foregår på universiteterne, på kvindestudier, på jurastudiet, i talkshows på tv – og det er også kampen om skolebøger, der skildrer kvinder som selvstændige og handlekraftige.

Ikke mindst uddannelsesområdet er vigtigt. Her kan Danmark tjene som et illustrativt eksempel:

Vi lever i et land, hvor uddannelse i princippet er gratis og ens for begge køn. Og når disse betingelser er til stede, bliver det tydeligt, at kvinderne vinder indpas på lige fod med mændene.

Et af de nyere og mere slående eksempler er Forfatterskolen, fordi der ikke, før den kom til, havde eksisteret en egentlig uddannelse i at skrive. Før skolen åbnede, var overvægten af mandlige forfattere en helt naturlig ting, man kan bare prøve at tælle op i Danske Digtere i det 20. århundrede fra 1980, hvor der portrætteres 170 mandlige forfattere mod 46 kvindelige.

I dag, 30 år efter Forfatterskolens start, har 103 kvindelige og 109 mandlige forfattere gennemgået uddannelsen, altså næsten lige så mange kvinder som mænd. I det øjeblik der åbnede sig en uddannelsesmulighed, skete der præcis det samme, som der er sket med kvinders uddannelsesniveau i øvrigt: Kvinderne rykker, så snart de får chancen.

Derfor er kampen for uddannelse måske en af de allervigtigste.

1977

1977

Greg Smith

Kampen om hoderne

Ikke at kvinder derved har opnået fuld ligestilling med mænd. Så sent som i mandags kunne man her i avisen læse, at kvindelige forskere i økonomi blev stillet over for strengere krav end mændene til deres videnskabelige artikler. Og selvom kvinderne publicerede i bedre tidsskrifter end mændene, og selv om deres artikler på grund af de strengere krav var bedre redigerede, så blev de citeret mindre end mændene.

Bliver de to køn prøvet, uden at bedømmerne ved, om de er kvinder eller mænd, beviser det blot forskellen i bedømmelseskriterier: I 1970’erne og 1980’erne var kvindeandelen meget lav i amerikanske symfoniorkestre. Så indførte man, at ansøgerne skulle spille bag et tæppe. Siden er andelen af kvinder steget fra 5 til 36 procent.

Kampen imod kulturel og holdningsmæssig diskrimination er langt fra slut. Og den bølger nu som før frem og tilbage. Som at moderskabet bliver vendt imod kvinderne, hvis de kommer for godt i gang med karrieren.

Kvinderne kræver ret til seksuel og kropslig udfoldelse på deres egne præmisser, som det sker med fjerdebølge-feminismen, der ruller i disse dage. Men hvad sker? Der kommer modsigelsesfyldte og grumsede reaktioner, som når de ’gamle’ feminister føler sig kaldet til at korrekse de unges sexede fremtoning og derved leverer nyt brændstof til objektgørelsen af kvinder – som vi ellers troede, kvinder kæmpede imod.

Men det er alt sammen kampe, som det er et privilegium at udkæmpe, al den stund, at deres forudsætning er, at samfundet er åbent og demokratisk med alle borgerlige rettigheder, og at kvinder derfor nyder de samme rettigheder som mænd og kan tjene deres egne penge, leve som de vil, vælge, diskutere, forhandle og selv styre deres eget liv.

Til slut et citat, der illustrerer, hvad det betyder at »dreje uret tilbage til 1954«. Det betyder først og fremmest genoplivningen af den hjemmegående husmor – noget man faktisk hører enkelte unge kvinder drømme om i dag, i 2017. Tove Ditlevsen, der i en årrække var brevkasseredaktør i Familie-Journalen, hvor hun i ét væk modtog breve fra hjemmegående husmødre, forklarer konsekvenserne:

»Det almindeligste er, at han med en grandios mine afleverer 500 kr. om måneden som sit eneste accepterede bidrag til forsørgelse af en familie på sjældent under fem personer, ofte flere. Det hedder ’husholdningspenge’... Følgen er i sin yderste konsekvens en mand med solid, borgerlig position, omgangskreds og bankbog, men hvis familie lever i det ejendommelige, skjulte proletariat, som er langt mere belastende end reel fattigdom.«

Dét ved de allerfleste kvinder godt, så derfor er mobiliseringen også stærkere end i mange år mod de kræfter, der vil fratage kvinderne deres hårdt tilkæmpede rettigheder, og som Trump-regeringen har fået til at vejre morgenluft.

Og mon ikke kvinderne er den eneste samlende kraft, der både er mange nok, og som har viljen til at kæmpe? Hvis en folkelig modstand mod Trump virkelig skal få magt, må det være kvinderne, der fører an. Vi er stadigvæk ’halvdelen af himlen’.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anders Jensen

Hvornår går det op for folk som forfatteren af dette vrøvl at der ikke er en kønskamp.
Os almindelige mennesker er ligestillet, vi syntes endda det er en god ting.
Jer ekstreme tosser, der kun "taler" (læs; skriger) med andre tosser, har fået et helt forskruet billede af tingenes sammenhæng.
Kravl ud af dit tårn, og kom ned til os andre i den virkelige verden, der er langt større problemer end den påståede kønskamp.
Denne påståede kamp er kun med til at splitte os, så vi ikke kan stå sammen om det der er vigtigt.
(Men det er jo også planen ik? Del og hersk, og alt det der.)

Jesper Nielsen og Henrik Munk Molke Rediin anbefalede denne kommentar
peter juhl petersen

.....øhmmm !! " Kvinder til kamp mod højrepopulismen"?! Kommer da fluks i tanker om en god håndfuld af dette køn som er magtfulde og ypperlige repræsentanter på netop dette gebet !
Og jeg er endda ikke videre berejst eller belæst !
Men min intuition, en livslang erfaring,- og bare en smule research siger mig, at "klientellet" af kvinder ude på det skingre højrepopulistiske overdrev er ganske betragtelig !
Så , det var måske noget for jer medsøstre at tage fat på,- på netop sådan en kvindekampdag !

Jesper Nielsen, Flemming Berger, Henrik Munk Molke Rediin, Morten Larsen og Mogens Holme anbefalede denne kommentar

Til forsvar for artiklen så tager den da det meste af verden med eller store dele af den.
Herhjemme er problemet måske ikke så stort, men i mine øjne er det godt at få markeret at der engang og stadig er andet end den lille forskel mellem os. Her i hjemmet undrede min kone sig lige lidt om alle de kampopslag, indtil jeg som mand lige måtte gøre opmærksom på datoen :) Men som gammel pædagog i en kvindeverden har jeg lært at kende min plads: nemlig at lade konen ordne alt det der skal værktøj til og så lade mig ordne mad og indkøb.

Jeg er ikke ekspert på dette område. Men der er ingen tvivl om, at feminist-bevægelsen har en stor indflydelse i samfundene, hvis de tager initiativet. Og hvis man følger lidt med i europæisk politik, så ser man tydeligt 2 tendenser:

- At mænd udgør den absolutte hovedgruppe i de ekstreme højre-nationalistiske partier og grupperinger.
- At de ret få kvinder flygter ud af disse partier og grupperinger, når der er optræk til konfrontationer med andre anderledes tænkende.

Og så kan man jo tilføje, at i USA var det i høj grad hvide vrede mænd, der bar Donald J. Trump igennem til præsidentposten.

Endelig kan man fastslå, at da die Initiative für Deutschland blev etableret, havde det en lang række kvindelige medlemmer. Men i takt med at "initiativet" blev mere og mere ekstremt højreradikalt og fascistisk, forsvandt mange kvinder. Og da formanden for Initiative für Deutschland - Thüringen fremkom med direkte nazistiske udtalelser, tabte initiativet stort blandt de kvindelige tilhængere.

Og det samme skete for et par uger siden i Sverige. Da lederen af landets konservative parti, der i øvrigt er en kvinde, oplyste, at partiet ville arbejde sammen med Sveriges Demokraterne, mistede det konservative parti ganske omgående kvindelige tilhængere i ret stort omfang. Og denne kraftige tilbagegang for det konservative parti er nu konstateret ved flere statistisk sikre målinger.

Karsten Aaen, Rikke Nielsen, Christian Nymark, Viggo Okholm, Vibeke Hansen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Religioner har et stort ansvar for undertrykkelsen af kvinder , og religionernes uheldige kvindeopfattelse smitter sandelig også af på ikke-troende i vore dage.

Den kristne Bibel er ikke en "fiks og færdig" bog givet "fra oven", men en gennem århundrede opbygget samling af diverse skrifter udvalgt af velmenende mennesker - og de skrifter , der ikke kom med, blev ligeledes fravalgt af velmenende mennesker. Paulus' kvindesyn er ikke en "kristen Bibel-fast ting", men hans eget personlige synspunkt- så drop Paulus som ufejlbarlig autoritet , når det gælder kvinder ( og meget andet).

Muslimernes religionsbaserede endnu værre kvindeopfattelse er på samme måde en funktion af, at et såkaldt helligt skrift skabt af velmenende mennesker tillægges en ganske ufortjent autoritet.

Kvinders ligestillig kræver betydelige justeringer i vores kulturelle baggrund/adfærd/religionsopfattelse/tro/ideologier m v - justeringer, som ikke bare berører kvinder, men vedkommer os alle sammen.

Højrepopulismen, jo tak - inkl. islamismen/islam som kvindeundertrykkende system - her har kvinder garanteret mest at tabe, så derfor finder man også dem på de politiske barrikader mod det moderne barbari ...

Religioner er skabt som værdi/ moralopfattelser eller som politik, der befordrer nogle menneskers behov og ønsker om dominans og magt, ganske som politiske partier - bortset fra at de er bedre til at overbevise end de sidste...
Bare man snart glemte den evindelige kønskamp og koncentrerede sig om dem, der gerne vil skabe et godt samfund og miljø, uanset køn.

Runa Lystlund

R ikke SL
Anders Jensen
Prøv du at være kvinde for en dag. Kravl du ned fra dit mandetårn og mærk virkeligheden i verden. Når USAs øverste myndighed taler om at tage kvinder i skridtet, så er vi nok ikke kommet så langt, som vi ville. Selv er jeg en priviligeret veluddannet kvinde, jeg har ikke store problemer med ligeret, men det har millioner af verdens kvinder. Der er stadigvæk brug for Kvindernes Internationale Kampdag.

Når man går ind på Berlingskes netavis i dag, er der en en artikel om 4. Generations Feministerne, som de kalder sig, heriblandt Nikita Klæstrup, en nydelig ung kvinde, som er en af de sparsomt klædte feminister. Nikita Klæstrup, der er en konservativ politiker klager over, at hun ikke bliver lyttet til. Det kan jeg egentlig godt forstå, at mange ikke gør. Når jeg læser om disse 4. generations feminister, må jeg sige, skulle de have et uoverstigeligt problem, så må vi skillige sammen til nogle timer hos en psykolog, der har speciale i sexualitet og overdreven lyst til at vise sig nøgen. Disse unge kvinder tager opmærksomheden fra verdens fattige og uuddannede kvinders problemer og manglende rettigheder. 4. Generations Feministerne påtvinger andre deres nøgenhed.

Karsten Aaen, Rikke Nielsen og Anders Jensen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Først kan konstateres, at de fleste kommentarer til dette oplæg er skrevet af mænd.
Dernæst er, at alle fordomme om feminister bekræftes.
Kvinders modstand mod Donald Trump blev skabt på fortolkninger, som ikke havde meget med virkeligheden at gøre. Jeg er næppe eneste mand, der har erfaret det, som Donald Trump snakkede om, og som mange kvinder blev vrede over. Det mest sandsynlige er nok, at kvinderne blev vrede over, deres dobbeltspil blev offentliggjort. For mig virkede det troværdigt, at en kendt og velhavende mand som Donald Trump kunne få lov til noget, som andre, mere almindelige mænd ikke kan. Det samme er kendt fra populærmusikkens groupies, fx. https://bossip.com/1130153/bedtime-tales-groupies-telling-crazy-stories-....

Det bliver ikke bedre af, at kvinder omtales som en homogen befolkningsgruppe til trods for, intet tyder på, de skulle være det.

"(....)og stadigvæk rettes søgelyset først og fremmest mod kvinderne, når de demokratiske rettigheder trues. "

Det er også løgn. Europa-kommissærer som Federica Mogherini, Cecilia Malmström, Elżbieta Bieńkowska og Věra Jourová får ikke meget opmærksomhed i danske medier. Det gør direktør Arunma Oteh fra Verdensbanken og Lithauens præsident Dalia Grybauskaitė heller ikke.
Det gør Donald Trump derimod.

Jesper Nielsen, Henrik Munk Molke Rediin, Viggo Okholm og Vibeke Hansen anbefalede denne kommentar
Ole Christiansen

Hvor er søster-solidariteten med de vrede, frustrerede, arbejdsløse Amerikanske kvinder, der har stemt på Trump i ren afmagt?
Omkring halvdelen af hans stemmer kom jo fra kvinder. -at sige de skal gå på barrikaderne for at fjerne ham, svarer til at sige at de er for dumme til at have stemmeret.
Burde 8. marts ikke være en dag, hvor kvindekampen respekterede alle kvinder? -også dem der mener noget andet end eliten!

Egon Stich, Jesper Nielsen, Henrik Munk Molke Rediin og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

Trump er en mand, selvom han agerer som et hysterisk barn i trodsalderen...

Jo mere man stiller forskelle op, angriber og udpensler forskellene (er der virkelig så mange?) desto værre og sværere bliver det at få en naturlig udvikling og afvikling af kønskampene.
I det øjeblik man koncentrerer sig om personen, og hvad denne gør og siger, så må det være muligt at afstå for generaliseringerne.
Der er ikke ligestilling, og hverken penge eller love skal tages i brug for "overtalelse" - det skal den sunde fornuft...
Der vil altid være nogen, som har et behov for at overføre deres egne frustrationer på det modsatte køn, fred være med dem.

Poul Sørensen

Artiklen er fake news fordi den er alt for generalisernede til at være sand.
Unge kvinder var imod Trump, men kvinder over 40 år uanset etnicitet var klart for Trump.
- Flertallet af hvide kvinder var for Trump.
Check selv de overraskende tal her.
http://edition.cnn.com/election/results/exit-polls

Claus G. Jørgensen

Poul Solrart Sørensen,
Du blander tingene sammen. Der kan sagtens være et flertal af kvinder blandt dem, som stemte på Trump, samtidigt med at det var kvinder, der ledte an i kampen mod Trump. Der er nok tale om to forskellige grupper af kvinder. Det er ikke forbudt at læse ordene i kontekst.

Når det kniber lidt med 'kvindelige' kommentarer, er det måske, fordi der er grænser for, hvor meget sludder, man orker at forholde sig til.

Børge Rahbech Jensen

I forhold til EU glemte jeg bl.a. Europa-kommissær Violeta Bulc.

Jeg ved ikke, om det er off-topic, at der næppe er særlig grund til utilfredshed med, at Connie Hedegaards arbejdsområde fik lavere prioritet med den nuværende kommission. I første omgang blev klima lagt sammen med energi hos spanieren Miguel Cañete på laveste niveau i Europa-Kommissionen, men kort tid efter blev aktiviteterne uden for Europa flyttet over i udenrigstjenesten.som italieneren Federica Mogherini er ansvarlig for. Det er vist ret ligegyldigt, om rejseaktiviteten blev reduceret, da området også blev overført til EUs 139 repræsentationer i udlandet. Jeg ved ikke, hvor mange medarbejdere Connie Hedegaard havde som klimakommissær, men udenrigstjenesten har knap 1.700 medarbejdere.

Kønsbevidsthed har det med at udvikle sexistiske og ofte sociobiologiske forståelsesrammer, som udelukkende er til reel gavn for markedskræfter og (anden form for vikarierende) tanketyranni.

"Om tilbagerulningen af sådanne rettigheder lykkes, afhænger derfor i høj grad af kvindernes årvågenhed og kampgejst – internationalt, men af gode grunde ikke mindst i USA."

Og som vi ser anbringes ansvaret for menneskelige vildfarelser gerne på ét af kønnene, så alle får kvoter og beregninger på hjernen. Det er ikke sjovt. Eller hyggeligt. Eller forbindende. Eller berigende.

Maria Cariola

De 'amerikanske' (det betyder her fra USA?) er ikke, som forfatteren skriver, initiativtagere til kvindestrejken. Den er opstået i Argentina sidste år, og har bredt sig til USA. Det er rigtig ærgerligt at en ellers god artikel falder i den alt for velkendte fælde at tro, at al vigtig feministisk organisation nødvendigvis kommer fra vesten.

Børge Rahbech Jensen - det at få en omtale er ikke linket op på bestemte termer - positive eller negative.
Det er korrekt, at det har drejet sig om Trump og alle hans udgydelser - og for nuværende, stadigvæk eller endnu mere. i alle medier - underholdning? Man må sige, at mandens taktik har virket, bare kedeligt, at verden ikke er et reality-show og derfor får rigtige konsekvenser af hans "show".
Når der endelig har stået noget om modkandidaten Hillary Clinton, så er det som regel hængt op på en udtalelse fra Trump og kommentarerne har for det meste drejet sig om, Bill Clintor - parrets handlinger eller fuldstændig forskruede bebrejdelser om hendes "voldsomme skyld i krigshandlinger" i fortiden.
Havde hun været en mand, så ville det givetvis aldrig have forekommet, det sender ikke positive fremtidsperspektiver for kvinders ligeret, her den "8. marts"!

Michael Kongstad Nielsen

Kvinderne ér højrepopulisme.

Som feminist kan man åbenbart tillade sig at konkludere som man har lyst til. At kvindelige forskeres artikler citeres mindre end mænds ses således som et klart eksempel på diskrimination. Men hvad nu hvis det havde omvendt, og kvinders artikler blev citeret mere end mænds? Mon så ikke at det i stedet var blevet fortolket som et bevis på, at kvinderne skriver bedre artikler end mænd, og som et argument for flere kvindelige professorer.

Vi fik også den gamle myte om, at optagelsesprøver bag et tæppe, har ført til at langt flere kvinder blev ansat ved amerikanske symfoniorkestre. Men faktisk var erfaringen, at kvinderne klarede sig dårligere ved de anonyme prøver end ellers, i forhold til mændene. Ganske vist er det korrekt, at slutresultatet var, at langt flere kvinder blev ansat, men forklaringen herpå er nærmere den samme, som den der var årsag til at man overhovedet forsøgte sig med blinded auditons, nemlig at man havde et klart ønske om at øge andelen af kvinder. Og ingen blev ansat uden at der også fandt ikke-anonyme samtaler sted.

Anders Jensen, ulrik mortensen og Frank Hansen anbefalede denne kommentar
Anders Jensen

@Søren
Der er ikke nogen 4 bølge af feminisme. (Det er stadig den 3 bølge vi ser.)
Jeg kan godt se hvordan det er at være kvinde her i danmark. (Det er normalt en kvinde der er min leder, eller sidder i bestyrelsen, vores hovedbestyrelse hernede har alle de 4 vigtigste positioner udfyldt med kvinder, derefter kommer vi mænd ind, vi skal jo også have en plads, og vi er gode til at løfte tunge ting ;)

Er enig i at der er problemer ude i verdenen, men at splitte hjem i danmark, kan og vil da aldrig være en løsning.
Vi er alle i samme båd, jo før det går op for os, jo bedre mulighed har vi for at agere.
(At jeg så mener vi er forbi hændelses-horisonten er en anden sag.)

Poul Sørensen

Claus G. Jørgensen
Overskriften lyder at : "Kvinderne er fronten mod højrepopulismen - de har mest at tabe."
Fronten er ikke kvinderne, der var masser af kvinder til kvindeprotesten der var for Trump, men som også var for friabort.... artikelen er fake news.
- Journalisten har lavet en overskrift til at sælge avisen og så har han tilpasset indholdet så det ser ud som sandheden. Den egentlige front går et helt andet sted og består af Bernie tilhængerne, hvis kvinderne havde sluttet op om den egentlige front istedet for at stemme på Trump stort antal så havde Bernie eller Hillary været præsident..... kvinderne ville ikke engang stemme på en kvindelig præsident i flere af staterne i biblebæltet, men dem ser du også helt bort fra....
- Denne artikel er helt på månen, der burde istedet være en diskusion om kvinder romantiske forhold til den stærke mand, uniformer, autoritets figuere og institutioner, som er den virkelige front som kvinder slutter op om.