Læsetid: 9 min.

’Vil ministeren tage initiativer for at sikre, at gamle træskibe får samme status som veteranbiler?’

Hvert år stiller folketingets politikere en lang række § 20-spørgsmål til kulturministeren. De handler om stort og småt. Af og til meget småt. I alt 114 forskellige spørgsmål har skiftende ministre måttet svare på siden 2015. Vi har samlet otte af dem. Tilsammen giver de et lille indblik i, hvordan dansk kulturpolitik ser ud i praksis
5. maj 2017

Hvert år stiller folketingets politikere en lang række § 20-spørgsmål til kulturministeren. De handler om stort og småt. Af og til meget småt.

Som hvad kulturministeren vil gøre for de løsgående hunde i statens haver, om ministeren kan sikre gamle træskibe samme status som veteranbiler, eller hvad ministeren mener om planerne om at nedlægge et udkigstårn ved Hulknøse Plantage.

I alt 114 forskellige spørgsmål har skiftende ministre måttet svare på siden 2015. Vi har samlet otte af dem. Tilsammen giver de et lille indblik i, hvordan dansk kulturpolitik ser ud i praksis

Træskibsentusiasternes talerør

»Vil ministeren tage initiativer for at sikre, at gamle træskibe får samme status som veteranbiler?«

§ 20-spørgsmål stillet af Annette Vilhelmsen (SF) den 18. maj 2015 til kulturminister Marianne Jelved (R).

– Hvorfor stillede du spørgsmålet?

»Så vidt jeg husker, stillede jeg det på baggrund af en borgerhenvendelse, hvor nogle træskibsentusiaster gjorde mig opmærksom på, at der her var et problem i forhold til omkostningerne ved vedligeholdelse: ’Vi oplever en uretfærdighed, i forhold til hvis vi havde haft veteranbiler,’ sagde de. ’Vil du spørge til det?’ Jeg er selv vokset op – og har altid boet – kystnært, så derfor tænkte jeg: ’Det er en god sag, den vil jeg gerne gå ind i’.«

– Set fra et overordnet perspektiv kan det virke som en lidt lille sag …

»Ja, men alle de år jeg har været i politik, har jeg beskæftiget mig med sager som repræsentant for nogen. De små sager er eksempler på, at vi som politikere hverken er langt fra virkeligheden eller langt fra de borgere, som oplever små og store ting i deres hverdag, der gør, at deres livsudfoldelse på en eller anden måde ikke er så optimal, som den kunne være. Det kan handle om træskibe eller sociale forhold. Alt muligt.«

– Hvad er kulturpolitik for dig?

»Kultur er det, vi lever for. Det er det, der binder os sammen som samfund, og som også ofte er på tværs af religiøse og etniske forhold …«

– Hvor kommer træskibe så ind i ligningen?

»Den kommer ind dér, at træskibe jo er en del af vores kulturarv og dermed repræsenterer en meget stærk dansk maritim kultur og tradition.«

Status: Forslaget om at give træskibe og veteranbiler lige status blev afvist af kulturministeren

Løse hunde i Bernstoffparken

»Hvordan synes ministeren, at det kan glæde den bredest mulige gruppe ved at lave en foranstaltning, der direkte går imod ønskerne fra parkens absolut største målgruppe, nemlig de hundeejere, der går med løse hunde?«

§ 20-spørgsmål stillet af Morten Marinus (DF) til kirkeminister Bertel Haarder (V) 16. Juni 2016.

– Hvorfor stillede du spørgsmålet?

»Jeg kunne se, at man oppe i Gentofte Kommune var ved at pålægge, at man skulle gå med hunde i snor i den ellers snorfri Bernstoffpark, og jeg kender udmærket selv området, fordi jeg har været deroppe og har gået med nogle af hundelufterne. Her havde man endelig et sted, hvor man kunne gå med fritgående hunde, og jeg synes faktisk, det er godt, at der stadig er mulighed for velopdragne hunde for at boltre sig uden snor.«

– Hvordan blev du opmærksom på sagen?

»Jeg tror, det var via Facebook. Der var en heftig debat, og så havde jeg som sagt været deroppe og gå med hund uden snor. Derfor tog jeg den op.«

– Det kan virke som en lille sag at gå ind i. 

»Det tror jeg ikke, hvis du spørger de borgere, der var berørte af det. Som landspolitiker skal man heller ikke være bleg for at tage sådan nogle sager op. Det kan godt se ud, som om det kun er en sag for netop den gruppe borgere, men det er jo ikke det eneste sted, man har debat om hunde i snor. Derfor var det for mig ret principielt.«

– Hvad er kulturpolitik for dig?

»Jeg er lige ved at sige, hvad er ikke kulturpolitik. Det er svært at afgrænse. Det kan jo være alt, der berører en og har virkning på dagligdagen og livet generelt.«

Status: Slots- og Kulturstyrelsen valgte efter en høringsperiode ikke at gennemføre forslaget. De eksisterende forhold for hunde fortsatte uændret

§ 20-spørgsmål

I perioden fra 2015-2017 er der i alt blevet stillet 114 spørgsmåltil skiftende kulturministre.

De fordeler sig som følger:

  • EL: 1
  • SF: 18
  • S: 24
  • ALT: 10 (herunder 6 af Uffe Elbæk som løsgænger)
  • V: 8
  • K: 8
  • LA: 4
  • DF: 41

Flueknepperi i Hulknøse Plantage

»Er ministeren enig med formanden for Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening Claus Iversen i, at det er noget flueknepperi når Kulturstyrelsen vil have fjernet et gammelt udsigtstårn i Hulknøse Plantage og truer med politianmeldelse, hvis ikke tårnet bliver fjernet, fordi det står på en gravhøj, og at det er noget københavneri, når Kulturstyrelsen kræver et udsigtstårn, der har stået der i 70 år, fjernet?«

§ 20-spørgsmål stillet af Bjarne Laustsen (S) den 29. juli 2015 til kulturminister Bertel Haarder (V)

– Hvorfor stillede du spørgsmålet?

»Når man har at gøre med et tårn, som har stået i Hulknøse Plantage i 70 år, så synes jeg godt, at Kulturstyrelsen kunne have accepteret, at det fik lov at blive stående, indtil det faldt sammen af sig selv. I mit spørgsmål til ministeren brugte jeg præcis den ordlyd, som formanden for idrætsforeningen Claus Iversen havde brugt. Efterfølgende ringede Folketingets Lovsekretariatet til mig og spurgte, om jeg virkelig ville bruge ordet ’flueknepperi’. Men som jeg sagde til dem: ‘Det er jo med til at beskrive, hvad folk føler derude’. Og det ville jeg gerne høre ministerens holdning til.«

– Hvordan blev du gjort opmærksom på sagen?

»Den havde jeg læst om i en avisartikel i Nordjyske – jeg er jo valgt i Nordjylland – og der var også nogen deroppefra, der havde skrevet til mig.«

– Umiddelbart kan det jo lyde som en meget lille sag ...

»Det er en lille sag, men det var jo netop derfor, at det virkede så underligt, at Kulturstyrelsen valgte at bruge tid på den. Altså, har de folk til at køre rundt ude i lokalområderne for at se efter, om der er noget, de ikke bryder sig om?«

– Hvad er kulturpolitik for dig?

»Det er noget, der strækker sig lige fra Det Kongelige Teater til Hulknøse Plantage. Kultur er det, der definerer, hvem vi er som mennesker.«

Status på sagen: Bjarne Laustsen endte med at trække spørgsmålet tilbage, da Brønderslev Kommune i mellemtiden valgte at fjerne tårnet i plantagen for at undgå en politianmeldelse

Problemer med placering af mindekors i Ikast-Brande

»Er ministeren åben over for at finde en mere værdig placering af Kaj Munks mindekors, der i dag er placeret bag et autoværn, hvilket begrænser beskuerens mulighed for at mindes et af Danmarks nationalsymboler?«

§ 20-spørgsmål stillet af Mette Abildgaard (K) til kirkeminister Mette Bock (LA) 20. marts 2017

– Hvorfor stillede du spørgsmålet?

»Jeg fik en henvendelse fra en forening, der hedder Niels Ebbesens Venner, der har som erklæret mål at hylde vores modstandsfolk. De sendte mig nogle billeder af det her mindekors for Kaj Munk, som er placeret sådan lige bag autoværnet ved den her store motorvej, og de mente ikke, det var en værdig placering i forhold til hans betydning. Kaj Munk var jo en af de helt store. Jeg fik kigget på billederne og var sådan set enig i deres vurdering, så jeg kontaktede kulturministeren for at høre, om hun var villig til at gå ind i den her sag. Som politiker får man en del borgerhenvendelser. Der er desværre mange af dem, man ikke kan prioritere.«

– Hvorfor valgte du at gå ind i denne sag?

»Fordi vi som folk og nation skal være vores historie bevidst og kende de skæbner, som ofrede deres liv i Danmarks navn. Vi skylder dem større hæder og taknemmelighed, end at deres mindekors skal stå gemt bag et autoværn. Det er en lille sag, forstået på den måde at det ikke rydder sendefladen på  tv eller radio, men det er en sag, som jeg synes, har stor kulturhistorisk betydning.«

– Hvad er kulturpolitik for dig?

»Kulturen er jo det kit, der binder Danmark sammen som nation. For mig er det meget historisk betinget. Der er masser af moderne kunst, og jeg kan godt lide at gå i teatret, men for mig er kultur meget vores historie.«

Status: Spørgsmålet har ført til, at man i Ikast-Brande Kommune er i gang med at finde en løsning, fortæller Mette Abildgaard

Kulturkamp i skøjtehallen

»Finder ministeren det problematisk, at en EU-lovgivning, som kan forhindre et loft på otte udlændinge i ishockey, kan være med til at begrænse mulighederne for at stille et stærkt dansk ishockeylandshold, der kan klare sig godt internationalt?«

§ 20-spørgsmål stillet af Karin Nødgaard (DF) den 1. februar 2016 til kulturminister Bertel Haarder (V)

– Hvorfor stillede du spørgsmålet?

»Det kan lyde som et lille spørgsmål, men det er i virkeligheden principielt, for det handler om, hvor meget EU-lovgivningen skal have lov at fylde. Der var netop blevet bragt en artikel i Ugebrevet A4 om, at udlændingeloftet i dansk ishockey var i strid med EU-reglerne og derfor måtte laves om. Jeg var optaget af, om det kunne passe, og hvordan det ville påvirke talentudviklingen i Danmark, hvis udlændingeloftet blev ophævet.«

– Hvad er kulturpolitik for dig?

»Vi skal værne om den danske kultur. Vi er alle kulturforbrugere, og derfor skal der være noget kulturelt at forbruge for alle. Det betyder også, at vi må have fokus på nogle af de små områder inden for kulturpolitikken.«

– Siden 2015 er der blevet stillet 114 spørgsmål til skiftende kulturministre. DF har stået for hele 41 af dem. Hvorfor så mange?

»Fordi vi er et aktivt parti. Når jeg føler, at der er noget, jeg gerne vil have belyst fra en ministers side, så stiller jeg spørgsmål. Men jeg gør det ikke uhæmmet bare for at få mit navn på noget. Det her spørgsmål var vigtigt, fordi det er en mærkesag for Dansk Folkeparti, at EU ikke skal bestemme alt i Danmark.«

Status: Kulturministeren svarede, at udlændingeloftet rigtignok var i strid med EU-rettens krav om arbejdskraftens fri bevægelighed, og at Danmarks Ishockey Union snarest muligt ville ændre i turneringsbestemmelserne

Hestevæddeløbsspil, en kulturkamp

»Vil ministeren aktivt medvirke til, at der skabes nogle rammer for hestevæddeløbsspil i Danmark, således at hestevæddeløb, opdræt og avl fortsat kan være en del af den danske kultur- og oplevelsesøkonomi, eller vil ministeren passivt se til, at hestevæddeløb i Danmark afvikles (...) ?«

§ 20-spørgsmål stillet af Orla Hav (S) den 6. oktober 2010 til kultur- og kirkeminister Bertel Haarder (V)

– Hvad var baggrunden for spørgsmålet?

»Den tidligere kulturminister Marianne Jelved fik klinket et forslag om at ændre på vilkårene for spil på hestevæddeløb, og med mit kendskab til hestevæddeløb – og her er vi ude i det nørdede, det ved jeg godt – så kunne jeg se, at det kunne blive svært at opretholde hestesport som kulturfænomen i Danmark, hvis den nedskæring kom.«

– Hvorfor var det vigtigt for dig at bevare hestevæddeløb?

»Fordi det er en del af den danske kulturarv og en fritidsinteresse for en stor gruppe mennesker. Jeg har arbejdet i totalisatoren på Aalborg Væddeløbsbane, mens jeg læste i sin tid, og jeg siger dig, det er virkelig et bredt spektrum af mennesker, som kommer på væddeløbsbanen og har en fælles fornøjelse af at se heste konkurrere mod hinanden og holde sig ajour med, hvilke heste der nu er i fin form.«

– Hvad handler kulturpolitik om for dig?

»Det handler først og fremmest om at give borgerne nogle gode oplevelsesmuligheder og om at være med til at sikre udfoldelsesmulighed for dem, der er udstyret med evne til at formidle eller til at skabe kunst og kultur. Man skal huske, at det ikke er alle, der er interesserede i Det Kongelige Teaters repertoire.«

Status: Kulturministeren svarede, at han ville mødes med Dansk Hestevæddeløb for at drøfte sagen

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu