Interview
Læsetid: 8 min.

Vinterbaderforeningen Det Kolde Gys er blevet en kampplads for ligestilling mellem kønnene

På badeanstalten Helgoland ville de lukke herreafdelingen og gøre den til fællesområde. Kvindeafdelingen blev bevaret, mens mændene stod til at miste deres frirum. Mændene talte om mangel på ligestilling, og under overfladen lurede tillige en mulig diskrimination af homoseksuelle. Sent tirsdag aften satte badeforeningens generalforsamling en stopper for bestyrelsens planer, og mændene får nu deres afdeling tilbage
På badeanstalten Helgoland har foreningslivet udviklet sig til en kampplads for ligestilling mellem kønnene. Hvor mænd har følt sig diskrimineret. Nu synes denne længerevarende konflikt at være løst ved kompromis. Et kompromis, som medlem Thomas Rene Kristensen er tilfreds med.

På badeanstalten Helgoland har foreningslivet udviklet sig til en kampplads for ligestilling mellem kønnene. Hvor mænd har følt sig diskrimineret. Nu synes denne længerevarende konflikt at være løst ved kompromis. Et kompromis, som medlem Thomas Rene Kristensen er tilfreds med.

Jakob Dall

Kultur
22. juni 2017

Mænd vil have lov til at være mænd på badeanstalten Helgoland. Sidde nøgne og uforstyrrede i en herresauna, traske ud på badeanstaltens træplateau og dyppe sig i vandet. Lægge sig på soldækket, når solen skinner, og kigge ud over Øresund. Nikke som hilsen til de andre mænd. Og så gentage rutinen året rundt og uden kvinder på herreafdelingen. Ligesom kvinderne gør uden mænd på dameafdelingen.

Men i vinterbaderforeningen Det Kolde Gys, der har hersket på anstalten siden 1929, har foreningslivet udviklet sig til en kampplads for ligestilling mellem kønnene. Hvor mænd har følt sig diskrimineret.

På badeanstalten blev mændenes aflukkede herreafdeling åbnet for kvinder, og mænd rejste sig fra saunabænke og havvand i protest. Mens kvinderne beholdt deres aflukkede afdeling uden mænd, blev en fællessauna i maj opført i herreafdelingen. I saunaen og i herrernes afdeling måtte kvinder komme frit, selv om mændene ikke måtte komme hos kvinderne.

»Det var hykleri, at man ville tillade kvinder på herreafdelingen, men ikke herrer på dameafdelingen. For mig at se måtte det være imod et hvert princip om ligestilling,« siger Thomas Rene Kristensen, en fast gæst på Helgolands herreafdeling.

»Det skabte en dårlig stemning derude blandt de faste gæster, at kvinderne begyndte at komme ind på herreafdelingen,« siger Thomas Rene Kristensen.

Flere af foreningens mandlige medlemmer var stoppet med at komme på Helgoland, fordi det var uden for deres komfortzone at skulle bade med nøgne kvinder – ligesom at der også er en stor del af de kvindelige medlemmer, der ikke ønsker at bade med mænd.

Men sent tirsdag aften vedtog et flertal på foreningens generalforsamling, at herreafdelingen i dagstimerne kun skal være for mænd. Forslaget var stillet og underskrevet af 50 mænd og kvinder, og den nye tilstand på Helgoland faldt igennem. I de tidlige morgentimer og efter kl. 19 vil kvinder nu kunne komme på herreafdelingen for at bruge fællessaunaen derinde.

En beslutning, som medlemmet Thomas Rene Kristensen er tilfreds med.

»Jeg synes, herrerne har strakt sig langt med dette kompromis, men jeg synes, det er et fair kompromis. De, der i sommerhalvåret har lyst til at være i sauna sammen, kan nu komme tidligt om morgenen eller om aftenen. Dermed kan de solbadende herrer være nøgne i fred i dagstimerne. Der har været en kæmpe strid i den her forening, så jeg håber, der kan blive fred nu,« siger Thomas Rene Kristensen efter generalforsamlingen.

De seneste dage har Helgoland fået uvant megen opmærksomhed i medierne. Det skyldes blandt andet bestyrelsens plan om at lukke den kommunalt ejede badeanstalt for offentligheden i sommerperioden, hvilket fik De Radikale i Københavns Kommune til at sætte anstaltens åbningsforhold på dagsordenen under Kultur-og Fritidsudvalgets møde onsdag.

Kvinder bakkede op

Den pressede stemning havde sat sit præg på medlemmet Barnaby Stig Swann Pedersens lyst til at bade. Normalt har han brugt Helgoland som et personligt frirum til at koble af, men efter at herrerne ikke kunne være herrer alene, var glæden ved Helgoland forsvundet, og han kom sjældnere på badeanstalten. Egentlig har han ikke selv noget imod at bade nøgen med kvinder, men efterhånden, som han oplevede flere og flere mænd, der følte sig trådt på og krænket, skiftede han holdning.

»Når man går ud ad broen og ind til Helgoland, så plejer man at hilse på forbigående med et nik eller spørge, om vandet er koldt. Men jeg oplevede at spørge, hvor mænd så sagde, at de ikke havde været der alligevel, fordi der var kvinder.«

Mændene på Helgoland er en minoritet, og der er over dobbelt så mange kvinder, som der er mænd. Barnaby Pedersen er blevet en engageret stemme mod bestyrelsens forslag, selv om han i begyndelsen ikke havde et problem med udviklingen. Han begyndte at debattere på badeanstalten, og for nyligt talte han også om emnet i Radio24syv.

»Jeg har også dage, hvor jeg kun har brug for at være med mænd, og der irriterede det mig, at grænsen begyndte at flyde. Jeg tog det her ståsted, fordi jeg syntes, det var paradoksalt, at mændene ikke kan få lov til at have deres eget space, hvor de kan sige, at det her er altså herrer. Hvis det var omvendt, ville der være ramaskrig,« siger han.

Da Barnaby kom til generalforsamlingen tirsdag aften, havde han ikke forventet, at et stort flertal ville stemme for at bevare herreafdelingen i sommerens dagstimer og hele vinteren.

»Og det, at der var kvinder, der bakkede op om, at selvfølgelig skal mændene have deres eget frirum i foreningen, vidner om, at man bygger bro nu. Der har helt klart været en trykket stemning, men nu er man landet på noget, som alle er enige om.«

En, der ikke er tilfreds med tirsdagens resultat, er formanden for foreningen, Kirsten Monrad.

»Det er ærgerligt, at man ikke tager hensyn til de mange medlemmer, der har ønsket at bade fælles. At man undertrykker demokratiet,« siger hun.

Hun mener, at det er en lille gruppe af medlemmer, der har trumfet beslutningen igennem, fordi dem, der var til stede til den anden generalforsamling, ikke var repræsentative for foreningen. Hele balladen kommer af, at Kirsten Monrad ikke mener, at der er tilstrækkeligt plads til nøgenbadning i København.

»Det er derfor, at den her strid er opstået. Der er nogle mænd, der bader nøgne med kvinder, og i virkeligheden er der ikke plads nok, for vi mangler et sted, hvor fællessegmentet kan bade nøgne,« siger hun.

Ligebehandlingsnævnet vurderer sager om mulig diskrimination og forskelsbehandling, hvis en klager henvender sig. Og i denne sag, som Information spurgte nævnet til inden generalforsamlingens nye beslutning, kan en klager meget vel have haft en god sag. For ligestillingsloven handler om, hvorvidt et køn bliver stillet ringere end det andet køn.

»Og det synes jeg godt, at man i den her sag kan overveje, om det var tilfældet, hvis forslaget gik igennem. Det var, fordi mænd tidligere havde haft deres afdeling, og at de var blevet frataget deres faciliteter. Ligestillingsloven siger, at man ikke må stille det ene køn ringere end det andet,« siger Susanne Fischer, chefkonsulent i Ligebehandlingsnævnet.

Eksplosiv vækst

Antallet af Helgolands badegæster er vokset enormt de seneste år. I 2008 havde badeanstalten en streng kontrol med, hvor mange medlemmer de lukkede ind i foreningen og dermed ud på badeanstalten. Der var derfor omkring 700 medlemmer for ni år siden.

Men Københavns Kommune, der ejer anstalten, pålagde foreningen Det Kolde Gys, der styrer Helgoland, at åbne for, at flere københavnere kan bruge den offentligt ejede ejendom.

Det har ført til, at der på nuværende tidspunkt er omkring 4.600 medlemmer af badeforeningen. Det udfordrer pladsen på den gamle trækonstruktion fra begyndelsen af 1900-tallet, og derfor blev den nye fællessauna opført i første omgang.

Bestyrelsens beslutning om, hvad herrerne mente var en de facto-nedlægning af herreafdelingen, havde blandt andet kastet en underskriftsindsamling og et kampvalg om formandsposten af sig.

Foreningen var splittet, og da generalforsamlingen i slutningen af maj oprandt, dukkede 585 medlemmer op. Året før var antallet af fremmødte 88. Den siddende bestyrelsesformand, Kirsten Monrad, blev genvalgt. Diskussionerne tog sådan om sig, at mødet blev halvanden time forsinket, og foreningen kun nåede syv ud af 11 planlagte punkter.

De sidste punkter blev skubbet til den ekstra generalforsamling tirsdag aften, hvor medlemmerne valgte at stemme for et forslag, hvor herreafdelingen i sommerperioden fra kl. 10-19 udelukkende er for mænd, og i vinterhalvåret er den herrernes hele døgnet. Dermed blev bestyrelsen beslutning om at åbne herreafdelingen for kvinder nedstemt.

En passage fra den første generalforsamling har vakt kritik og vrede blandt flere medlemmer. I beretningen fra den første generalforsamling skrev genvalgte Kirsten Monrad efterfølgende, at bestyrelsen ikke kunne komme i dialog med dels nogle medlemmer, der ikke ønskede en fællessauna på herreafdelingen, og dels medlemmer, der ønskede, at herreafdelingen skulle være kvindefri.

»Et medlem har efterfølgende skrevet på Facebook, at herreafdelingen på Helgoland er Københavns uofficielle homostrand om sommeren. Så det kan måske være en del af forklaringen,« skrev Kirsten Monrad.

Da formanden trak gæsternes seksualitet ind i debatten, trådte hun langt over Thomas Rene Kristensens grænse. Han er homoseksuel, og han har aldrig oplevet, at der har været de seksuelle tendenser på Helgoland, som han føler, hun hentyder til.

»Hun var klog nok til at formulere det, så det ikke decideret var homofobisk. Men der var alligevel en undertone i det,« siger han og fortsætter:

»Jeg synes, det er lidt skandaløst, at hun formulerede det, som om det er et problem, at der kommer homoseksuelle mænd der. Ærlig talt, vi er i 2017 i et rimeligt frisindet land , hvor der bør være plads til alle uanset ens seksuelle orientering.«

Ingen anerkendelse fra bestyrelsen

Kirsten Monrad fortæller, at hun forsøgte at indrette Helgoland sådan, at mænd og kvinder skulle være på herreafdelingen samtidigt, men at det stadig ville være en herreafdeling. Hun anerkender slet ikke, at herreafdelingen ville blive nedlagt, som mændene frygtede.

»Jeg kan ikke se noget problem i, at der kan ligge mænd og kvinder sammen i et område, og så mænd alene i et andet område. Vi taler om nøgenbadning, og på andre nøgenbadesteder lægger man sig sammen og med hensyn til hinanden,« siger hun.

– I beretningen skriver du, at en del af forklaringen kan være, at det er Københavns uofficielle homostrand. Hvorfor skriver du det?

»Jamen, jeg skrev, at det kan være. Normalt har der ikke været modstand fra herrerne mod, at damer kom ind. Jeg har været med i mange år, og der har ikke været problemer fra herrernes side over, at der kom damer ind. Men det er der kommet nu. Og det kan der være mange forklaringer på, og det der kan være en af forklaringerne, og der kan være ti andre forklaringer,« siger hun.

– Hvad synes du om, at det har stødt homoseksuelle brugere?

»Jeg synes ikke, at nogen skal stødes, hverken homoseksuelle eller heteroseksuelle. Vi skal behandle hinanden ordentligt og med respekt. Det er en kerneværdi, at man viser åbenhed. Vi har nogle værdier nede på badeanstalten, og vi har en værdi om, at vi er åbne, og en værdi om, at vi viser omsorg. Og jeg synes ikke, at de to værdier er blevet tilgodeset i det her forløb,« siger hun.

– Men har du selv bidraget til, at de ikke er blevet tilgodeset, når nu du har stødt de homoseksuelle?

»Det er ikke min opfattelse, at jeg har stødt de homoseksuelle. Jeg har ikke haft et ønske om at støde de homoseksuelle. Og jeg kan heller ikke se, hvordan jeg skulle have gjort det,« siger hun.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Thomas Frisendal

Uenigheden i Det Kolde Gys handler om kvadratmeter, intet andet. Jeg er medlem af bestyrelsen, og der er ingen i bestyrelsen, der har ønsket at diskriminere nogen. Tværtimod har vi forsøgt at tilgodese alle grupperinger. Bag plankeværkerne er der to adskilte områder kaldet herreafdelingen og dameafdelingen. De er næsten lige store. Foreningen består af 2/3 kvinder (godt 3000 kvinder i forhold til godt 1600 mænd). En del af vores medlemmer foretrækker at bade fælles, for eksempel fordi man gerne vil bade med sin mand / kone. Denne gruppe er noget større end gruppen af mænd, der foretrækker streng kønsopdeling.
Der er problemer for to grupper: 1. Dameafdelingen er overbelastet om sommeren. 2. Fælles nøgenbadning er vores næststørste gruppe, og fungerer fint om vinteren, fordi den sydlige del af anlægget bruges som fællesafdeling. Men om sommeren har vi ikke noget tilbud til denne vores næststørste gruppe.
Der kom knap 300 til generalforsamlingen 20 juni, altså 6 procent af de i alt godt 4600 medlemmer.
Bestyrelsen havde foreslået 3 forskellige måder at deles om pladsen på inde på herreafdelingen her i 2017 (så fællesbadning også kunne være mulig om sommeren). Men ud af de knap 300 fremmødte stemte ca. 180 for at bevare den kønsspecifikke herreafdeling.
Det, der skete, var en kamp om retten til brædderne. Og beslutningen betyder, at fælles nøgenbadning på Helgoland om sommeren kun kan finde sted inden kl 10 og efter kl 19. Min kone og jeg må ligge på hver side af plankeværket. Men vi kan da SMS-e til hinanden, når vi har lyst til en dukkert. Og så mødes i vandet øst for Helgoland. Længe leve det danske frisind!

Anders Jørgensen, Peter Ravn-Olesen, Hans Aagaard og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Undskyld men jeg kan ikke lade være med at tænke på al den ballade et par timers badning for kvinder i Århus gav - med DF og andre fremmedforskrækkede helt oppe i det røde felt. Men på denne badeanstalter - også ejet af kommunen - er der ingen forargelse over adskilt badning. Ja danskerne er "forunderlige".

Eva Schwanenflügel, Per Klüver, Anders Sørensen, Sup Aya Laya, Carsten Munk, Jens Erik Starup, Torben Pedersen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Netop, Dorte Sørensen, jeg tænkte præcis det samme. Men kønsopdelt svømning er åbenbart kun et problem, når det praktiseres af muslimer. Og dem er der nok ikke så mange af på Helgoland.

Eva Schwanenflügel, Per Klüver, Carsten Munk og Sup Aya Laya anbefalede denne kommentar
Søren Nielsen

@Dorte og Hans.
Man bader helt uden badetøj på Helgoland.

Dorte Sørensen

Ja Søren Nielsen
Men de bader separat. I Århus ville kvinderne også gerne bade separat. Er begge dele ikke af "blufærdighed" om det er af den ene eller anden grund bør der vel kunne tages samme hensyn.

Eva Schwanenflügel, Per Klüver, Carsten Munk, Sup Aya Laya, Steffen Gliese og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Lad os se det i øjnene: muslimske skikke irriterer mange danskere, ikke mindst fordi de minder om nogle af de "middelalderlige" traditioner vi selv har lagt bag os, da vi for små hundrede år siden valgte at omfavne modernismens frisind, med dens budskab om frisk luft, sol på kroppen og et moralkodeks i det store og hele baseret på den sunde fornuft (videnskab). At alt den sol så måske ikke er så sund alligevel, lad det ligge. Det giver i alt fald god mening at indlæse den modstand der opstod overfor fx muslimske kvinders krav om separat badning i Århus i forlængelse af andre krav, som muslimer fremsætter omkring fx. spisevaner, bederum, kærestemoral etc. til alle tider. Var kravet om separat badning i Århus det eneste muslimer nogensinde havde fremsat i Danmark, er jeg sikker på det ikke havde været noget stort problem at imødekomme. Bare for at sige, at hvad der tilsyneladende ligner dobbeltmoral er måske i virkeligheden tredobbelt moral og derfor tre gange så godt.

@Søren Nielsen (15:45).
Eftersom ordet 'nøgenbadning' fremgår flere steder i artiklen, havde jeg nu godt nok gættet selv, at folk nok bader uden badetøj på Helgoland. Jeg har i øvrigt været der selv.

Men tak for oplysningen, omend den forekommer helt irrelevant og overflødig.

Søren Jensen

Som noget nyt har Helgoland flere gange været i pressen med uheldige beslutninger. Måske er det der skal en ny bestyrelse.

Sup Aya Laya

Man kan bade uden og med badetøj lige præcis som man har det bedst med, også på henholdsvis dame og herre afdelingerne. På fællesbadet er ingen bundløse, men der er topløse kvinder - og mænd ;-)

@Thomas Frisendal
Det fremstår som et stort problem for dig og din kone at I ikke kan ligge nøgne sammen? Selvom I kan ligge sammen i fællesbadet ... og så ganske vist have en lille trusse på. Så hvad er vigtigst - kæreste eller nøgenhed?
Jeg oplever det som et fint helle, at der er et sted hvor jeg kun befinder mig med mennesker af samme køn.

Morten Pedersen

Jeg kan kun anbefale Århus-modellen, hvor vinterbadeklubben Jomsborgs 10.000 medlemmer bader nøgne og fremstår som vi er - tykke, tynde, gamle, etbenede, stomiramte, rynkede....... at bade og sidde i sauna sammen nøgne er sundt på mange måder, og faktisk temmelig afseksualiseret. Dertil er det en gammel tradition på disse nordiske breddegrader. Starter man først opdelingerne og laver små særregler åbner man Pandoras æske og kilden til en masse bøvl. Prøv det!

Per Klüver, Bjarke Hansen, Anders Jørgensen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Anders Jørgensen

@Sup Aya Laya: fællesbadning og fælles SOLbadning er 2 vidt forskellige discipliner - dog med et vist sammenfald ;-)

@ SørenKristense. Den gruppe, der benyttede sig af den kønsadskilte bademulighed i Gellerupbadet bestod både af muslimske og ikke-muslimske kvinder. Og ordningen har fungeret uden problemer i mange år. Nu er det desværre en mulighed, der er blevet frataget disse kvinder og et fint kvindefællesskab er blevet ødelagt af en uskøn alliance af muslimhadere og formynderiske politikere, der kun tænker på signalpolitik.

Eva Schwanenflügel, Hans Larsen og Anders Sørensen anbefalede denne kommentar