Baggrund
Læsetid: 12 min.

Vi spurgte alle 13 partier om deres kulturpolitik. Her er deres svar

Kulturpolitik fylder sjældent meget i en valgkamp. Vi har spurgt partierne, hvad de egentlig mener om kultur: Hvad er deres mærkesager? Hvad skal vi overhovedet med kultur? Og hvem har været alletiders bedste kulturminister?
Kulturpolitik fylder sjældent meget i en valgkamp. Vi har spurgt partierne, hvad de egentlig mener om kultur: Hvad er deres mærkesager? Hvad skal vi overhovedet med kultur? Og hvem har været alletiders bedste kulturminister?

Uffe Weng

Kultur
16. maj 2019

Mogens Jensen, Socialdemokratiet

– Hvad er jeres vigtigste mærkesag?

»Regeringens medieforlig betyder meget mindre dansk indhold. Det er helt forkert i en tid, hvor udenlandske medier og indhold fylder mere og mere, og hvor fake news er noget, vi skal tage meget alvorligt. Vi vil styrke public service og dansk indhold.«

– Hvad skal kulturpolitik?

»Kulturen er afgørende for, at vi ikke kun er et forbrugersamfund, men også et oplysnings- og dannelsessamfund. Derfor er kulturen rugbrød og ikke flødeskum.«

– Hvordan vil I markere jer kulturpolitisk i den kommende valgperiode?

»Vi er nødt til at tage fat om den kulturelle ulighed. Så ens adgang til kulturen og deltagelse i kultur- og fritidslivet ikke afhænger af hverken økonomi, postnummer eller social baggrund. Her skal vi nå flere, og derfor er det bl.a helt afgørende, at børnene møder kunst, kultur og idræt allerede i skolen.«

– Hvem har været den bedste kulturminister igennem tiden uden for dit eget parti?

»Marianne Jelved (R) var en flittig og respekteret minister med stor kærlighed til kunsten og kulturinstitutionerne.«

– Hvad har været det vigtigste kulturpolitiske tiltag de seneste 25 år?

»Lars von Trier og de øvrige medvirkende instruktørers produktion af af dogmefilmene, som med det samme fik økonomisk opbakning af kulturminister Jytte Hilden. Det skabte filmhistorie og gav et afgørende gennembrud for dansk film i udlandet.«

Merete Scheelsbeck, De Konservative

Philip Davali/Ritzau Scanpix

– Hvad er jeres mærkesag?

»Det har været fornuftigt, at institutionerne på kulturområdet har skullet se kritisk på deres udgifter i nogle år. Men nu er grænsen nået, og besparelserne begynder at have konsekvenser for udviklingen og fagligheden. Så vi er meget optaget af at få afskaffet omprioriteringsbidraget på kulturområdet.«

– Hvad skal kulturpolitik?

»Kulturpolitikken skal bl.a. sikre, at vi har et samfund, der hænger sammen. Hvis vi ikke har stærke kulturinstitutioner og kulturelle fællesskaber til at fortælle vores historie og give os fælles kulturelle oplevelser, bliver det langt sværere at undgå, at vores land opbrydes i polariserede befolkningsgrupper.«

– Hvordan vil I markere jer kulturpolitisk i den kommende valgperiode?

»Vi skal fortsat være den kulturpolitiske vagthund i den borgerlige lejr. Og så ville det da bestemt ikke gøre noget at få en konservativ kulturminister igen.«

– Hvem har været den bedste kulturminister igennem tiden uden for dit eget parti?

»Det må blive Bertel Haarder (V) for at være den altid historisk bevidste kulturkriger. Og så med et stort tak for Danmarkskanonen og Folkemødet.«

– Hvad har været det vigtigste kulturpolitiske tiltag de seneste 25 år?

»Vores fælles kulturkanon.«

Rasmus Nordqvist, Alternativet

Nicolai Lorenzen

– Hvad er jeres mærkesag?

»En samlet kulturlov, der kan rykke og styrke kunst og kulturpolitikken i hele landet, så vi kommer ud over grønthøsterbesparelser og kulturkannibalismen. Desuden vil vi styrke kulturen med en årlig kulturmilliard i fire år.«

– Hvad skal kulturpolitik?

»Kunst og kultur er vores kritiske eftertænksomhed og grundlaget for vores forestillingsverden. Vi skal se på kunstens og kulturens potentiale til at blive et laboratorium hvor nye, kritiske og nødvendige løsninger findes og spørgsmål stilles.«

– Hvordan vil I markere jer kulturpolitisk i den kommende valgperiode?

»Først og fremmest handler det om at sætte kunst og kultur i centrum af al politik. Vi er allerede kommet i gang med kultur på recept og har foreslået en række andre områder, eksempelvis udenrigspolitikken, hvor vi slet ikke udnytter potentialet i kunst og kultur nok.«

– Hvem har været den bedste kulturminister igennem tiden uden for dit eget parti?

»Jeg vil særligt nævne Jytte Hilden (S), fordi hun formåede at skubbe til vores forestilling om, hvad kunst og kultur er og skal.«

– Hvad har været det vigtigste kulturpolitiske tiltag de seneste 25 år?

»Huskunsterordningen, ikke fordi den er stor og prangende, men fordi den har skabt mulighed for, at børn og unge i hele landet har mødt og arbejdet med kunstnere.«

Bertel Haarder, Venstre

Sophia Juliane Lydolph

– Hvad er jeres vigtigste mærkesag?

»Vi vil slås for bedre og enklere vilkår for det danske foreningsliv. Især de mindre foreninger er plaget af massevis af krav om polititilladelser, godkendelse af relativt små telte osv.«

– Hvad skal kulturpolitik?

»Kultur er de fælles erfaringer, der er nedfældet i bøger, billeder, musik, kunst, arkitektur osv. De udgør kernen og sammenhængskraften i et folk – som det ’mørke stof’ i Stephen Hawkings univers, der ikke kan ses, men holder alting sammen.«

– Hvordan vil I markere jer kulturpolitisk i den kommende valgperiode?

»I forlængelse af Danmarkskanonen vil vi lægge vægt på kulturel tydelighed i skole- og integrationspolitikken. Vi skal aldrig udviske og udvande dansk kultur af hensyn til de udefrakommende. Tværtimod skal vi af hensyn til dem være ekstra tydelige.«

– Hvem har været den bedste kulturminister igennem tiden uden for dit eget parti?

»Per Stig Møller (K) fik oprettet Radio24syv og var dygtig til at hamle op med selvbevidste kulturfolk, der ikke altid havde hans format.«

– Hvad har været det vigtigste kulturpolitiske tiltag de seneste 25 år?

»Bruddet på Danmarks Radios monopol i slutningen af 1980’erne ændrede alt i det danske mediebillede.«

Jacob Mark, SF

Philip Davali/Ritzau Scanpix

– Hvad er jeres vigtigste mærkesag?

»SF vil tvinge en ny rød regering til at droppe grønthøsterbesparelsen på kulturområdet og investere nye penge i at skabe kultur i hele Danmark. Den økonomiske udhuling af kulturområdet gør det svært for vores kulturinstitutioner at udvikle sig og tænke nyt.«

– Hvad skal kulturpolitik?

»Vi har så travlt med at tale om det, der har økonomisk værdi – men det, der skaber liv og fællesskab, det er kulturen. SF vil indføre en ’ro på’-reform, hvor kulturen og naturen skal stå i centrum som politikområder, hvor mennesker kan få lov til at være mennesker mere end hamstere i et hamsterhjul.«

– Hvordan vil I markere jer kulturpolitisk i den kommende valgperiode?

»I dag er der en stor ulighed i, hvem der bruger kultur. Det skal vi have ændret på f.eks. ved at indføre kulturfritidspas til alle udsatte unge i Danmark.«

– Hvem har været den bedste kulturminister gennem tiden uden for dit eget parti?

»Marianne Jelved fra De Radikale havde flere gode initiativer på dagsordenen. Heriblandt at skabe en ny national vision for folkeoplysning.«

– Hvad har været det vigtigste kulturpolitiske tiltag de seneste 25 år?

»I 2006 indførte den konservative kulturminister Brian Mikkelsen gratis entré på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Det skabte stor debat, men ideen var grundlæggende god.«

Søren Søndergaard, Enhedslisten

Philip Davali/Ritzau Scanpix

– Hvad er jeres vigtigste mærkesag?

»At imødegå den stigende ulighed i samfundet, bl.a. ved at indføre et personligt kulturklippekort for børn og unge i fattige familier, som efter eget valg kan bruges til betaling for fritidsaktiviteter, undervisning og entré til teatre, udstillinger og koncerter.«

– Hvad skal kulturpolitik?

»Den skabende kunst er som en opdagelsesrejsende, der går foran, undersøger nyt land og melder tilbage. Det er ikke mindst vigtigt i den brydningstid, vi står i nu.«

– Hvordan vil I markere jer kulturpolitisk i den kommende valgperiode?

»Vi vil bl.a. kræve medieforliget opsagt og afløst af en ny aftale, som prioriterer stærke public service-medier med gode tilbud inden for nyheder, debat, udsendelser for børn, underholdning, kunst og kultur.«

– Hvem har været den bedste kulturminister igennem tiden uden for dit eget parti?

»Siden Kulturministeriet blev etableret i 1961, har posten været besat af ikke mindre end 21 forskellige personer. Til sammenligning har der været ti statsministre. Jeg har ærlig talt ingen anelse om, hvem af dem som kan siges at have været den bedste gennem tiderne.«

– Hvad har været det vigtigste kulturpolitiske tiltag de seneste 25 år?

»Etableringen af internettet. Det har fuldstændig ændret vores måde at kommunikere, indhente information og forstå virkeligheden.«

Anne Grønlund, Kristendemokraterne

Johnny Anthon Wichmann

– Hvad er jeres vigtigste mærkesag?

»I en stadig mere globaliseret tid er det afgørende at holde fokus på at fremme dansk kultur og sprog. Samtidig må dansk kultur rette sig ud mod verden og andre kulturer.«

– Hvad skal kulturpolitik?

»Fælles kulturelle værdier knytter mennesker sammen i samfundsfællesskaber. Vi mener, at en kreativ og levende kultur er forudsætningen for dialog, tolerance og mangfoldighed i samfundet.«

– Hvordan vil I markere jer kulturpolitisk i den kommende valgperiode?

»Ved at kæmpe for en alsidig og uafhængig nyheds- og kulturformidling. Desuden fri adgang til og bevarelse af Danmarks kulturarv.«

– Hvem har været den bedste kulturminister igennem tiden uden for dit eget parti?

»Både Bertel Haarder (V) og Per Stig Møller (K) havde som kulturministre interesse for den danske kristne kulturarv og højskolebevægelsen som en væsentlig grundsten i dansk kultur og samfundsliv.«

– Hvad har været det vigtigste kulturpolitiske tiltag de seneste 25 år?

»Danmarkskanonen. Fordi den handler om de samfundsværdier, traditioner og bevægelser, vi er formet af og fælles om, og som er værd at tage med ind i fremtidens samfund og dannelse.«

Marianne Jelved, De Radikale

Arthur J. Cammelbeeck/Ritzau Scanpix

– Hvad er jeres vigtigste mærkesag?

»Stoppe beskæringen på to procent af kultur og kunst (omprioriteringsbidraget). Det er et fattigt land, der ikke giver plads og mulighed for, at kunst kan skabes og være en del af vores fælles liv.«

– Hvad skal kulturpolitik?

»Først skabes kunsten, og omkring kunsten skabes der en kultur. Kulturpolitik gør det muligt at skabe fællesskaber om kunsten og dermed fælles erfaringer, fælles værdier. Kultur er en måde at være sammen på, at se den andens liv i øjnene.«

– Hvordan vil I markere jer kulturpolitisk i den kommende valgperiode?

»Vi vil give muligheder for, at alle børn møder kunst og kultur, og at unge sammen kan skabe kunst og kultur for andre unge. Derfor skal skolerne sætte den opgave forrest, og det skal aftales med kommunerne.«

– Hvem har været den bedste kulturminister igennem tiden uden for dit eget parti?

»Julius Bomholt (S). Han var den første minister for kulturelle anliggender, og han var ikke mindst ophavsmanden til kunststøtten.«

– Hvad har været det vigtigste kulturpolitiske tiltag de seneste 25 år?

»At det lille land mod nord fik et nyt skuespilhus og en opera. Der skulle flere scener til. Og Danmark kan stadig gøre sig gældende på verdensplan. Det er stort.«

Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti

Martin Lehmann

– Hvad er jeres vigtigste mærkesag?

»En ny og mere retfærdig museumstilskudsordning for de statsanerkendte museer, fordi den nuværende er uretfærdig, tilfældig og historisk betinget.«

– Hvad skal kulturpolitik?

»Kulturpolitik er værdipolitik. Kulturpolitikken skal styrke den danske og europæiske kultur.«

– Hvordan vil I markere jer kulturpolitisk i den kommende valgperiode?

»Som vi har gjort hidtil.«

– Hvem har været den bedste kulturminister igennem tiden uden for dit eget parti?

»Kan ikke pege på nogen.«

– Hvad har været det vigtigste kulturpolitiske tiltag de seneste 25 år?

»Beskæringen af DR’s økonomi med 20 pct., fordi det gør det muligt at få et mere mangfoldigt mediebillede til gavn for dansk kultur.«

Leif Mikkelsen, Liberal Alliance

Niels Ahlmann Olesen

– Hvad er jeres vigtigste mærkesag?

»Den statslige kulturstøtte skal omlægges, så flere kulturtilbud, der tiltrækker mange og derfor har gode muligheder for at finansiere sig selv, kommer til at stå på egne ben. Til gengæld skal vækstlaget med unge talentfulde kulturiværksættere have økonomisk starthjælp.«

– Hvad skal kulturpolitik?

»Kulturen i Danmark binder os sammen, bygger bro og minder os om, hvad vi er rundet af. Kulturpolitikken skal være funderet i civilsamfundet og det frie marked. Kulturstøtten skal i stigende grad tilfalde de vigtige kulturtilbud, som ellers ville forsvinde, fordi Danmark er et lille sprogområde.«

– Hvordan vil I markere jer kulturpolitisk i den kommende valgperiode?

»Vi vil fortsætte kulturminister Mette Bocks linje og prioritere de institutioner og organisationer, der har et stort frivilligt engagement og sikre et kulturliv i hele Danmark – også uden for de store byer.«

– Hvem har været den bedste kulturminister igennem tiden uden for dit eget parti?

»Ole Vig Jensen fra Det Radikale Venstre (1988-1990) under Schlüter-regeringen. Han var en folkelig kulturminister, som evnede at rumme alle sider af kulturlivet.«

– Hvad har været det vigtigste kulturpolitiske tiltag de seneste 25 år?

»Fokuseringen af Danmarks Radio har styrket det private initiativ og givet plads til flere nye og innovative medier.«

Ketil Wathne Rasmussen, Nye Borgerlige

– Hvad er jeres vigtigste mærkesag?

»Kulturminder rundt omkring i landet står og forfalder. Det skal der gøres noget ved. Vi mener også, at det er vigtigt for det danske værdifællesskab, at de nationale samlinger gøres mere tilgængelige for børn og unge.«

– Hvad skal kulturpolitik?

»Kulturpolitikken skal være med til at styrke det nationale værdifælleskab, som binder os sammen som folk og som nation.«

– Hvordan vil I markere jer kulturpolitisk i den kommende valgperiode?

»Nye Borgerlige vil have større fokus på vores fælles kulturarv. Som kultur og nationalt fælleskab skal vi have vores rødder med. Det betyder nødvendigvis samtidig en prioritering, hvor tilskud og statsfinansiering må reduceres på andre kulturområder. Blandt andet ved at sælge DR.«

– Hvem har været den bedste kulturminister igennem tiden uden for dit eget parti?

»Socialdemokraten Niels Mathiasen (1971-73 og 1975-80). Han havde en bred forståelse for det danske folk og kultur og forstod at brede det ud.«

– Hvad har været det vigtigste kulturpolitiske tiltag de seneste 25 år?

»Kulturkanonen af 2006, fordi den rammer godt ned i essensen af dansk kultur, tør tage stilling, sætter kulturen i fokus – og har bragt dansk kultur ind i folkeskolens curriculum, hvor den hører til.«

Uwe Max Jensen, Stram Kurs

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

– Hvad er jeres vigtigste mærkesag?

»At lukke Statens Kunstfond. Det giver ikke mening, at man har tre kunstnere til at vurdere om en fjerde kunstner laver god kunst. Pengene skal frigøres og bruges på noget mere fornuftigt.«

– Hvad skal kulturpolitik?

»Vi vil give billedkunstnere og forfattere mulighed for at undervise i gymnasieskolen. I øjeblikket er det kunsthistorikere, der underviser. Vi vil sikre, at billedkunstnere og forfattere, der ikke kan leve af deres frembringelser, kan få job i gymnasieskolen som undervisere.«

– Hvordan vil I markere jer kulturpolitisk i den kommende valgperiode?

»Jeg regner med at få Kristian Hornsleth til at lave en af mine valgplakater. Det er markante forslag at ville lukke Statens Kunstfond og lade forfattere og billedkunstnere undervise i gymnasieskolen. Det er epokegørende. Det er sensationelle forslag.«

– Hvem har været den bedste kulturminister igennem tiden uden for dit eget parti?

»Jeg kom lige til at tænke på Jytte Hilden (S). Hun sagde da i det mindste noget morsomt. Men der har været en række af ikke særligt interessante kulturministre.«

– Hvad har været det vigtigste kulturpolitiske tiltag de seneste 25 år?

»Jeg ved, hvilke der ikke var specielt gode. Men noget af det mest interessante var i det meget korte spand af måneder, hvor Jyllands-Posten tog kultur og kunst alvorligt. Også som en faktor, der havde en politisk betydning.«

Maria Bartholdy, partiet Klaus Riskær Pedersen

– Hvad er jeres vigtigste mærkesag?

»Vi vil sikre, at der er plads til at eksperimentere. At vi vil have et bredt og interessant kulturliv. Vi skal alle have adgang til kultur, men den behøver ikke henvende sig til alle. Vi vil sikre gode støtte-ordninger, så det smalle kunst- og kulturliv også får plads.«

– Hvad skal kulturpolitik?

»Den skal binde os sammen. Jeg mener, at kulturen er sammenhængskraften i et samfund. Derfor skal det opprioriteres noget så gevaldigt, så vi får noget, vi er fælles om. Og der, hvor vi er udenrigspolitisk udfordret, skal vi bruge kulturen til at lave diplomati. Det er f.eks. helt oplagt med Rusland.«

– Hvordan vil I markere jer kulturpolitisk i den kommende valgperiode?

»Du er den første, der spørger os til kultur. Jeg ved ikke, om det bliver mig, der skal varetage kulturpolitikken, men bliver det mig, vil jeg passe mit arbejde og få kulturen højt op på dagsordenen«.

– Hvem har været den bedste kulturminister igennem tiden uden for dit eget parti?

»Jeg synes ikke, vi har haft nogen supergode i mange år. Og hende vi har nu er absolut en af de værste.«

– Hvad har været det vigtigste kulturpolitiske tiltag de seneste 25 år?

»At der kom kunst ind på skolerne, synes jeg var rigtig interessant. Jeg ved ikke, om det er det vigtigste, men det var en god måde at lave samarbejde på tværs. Det handler om at få kunst, som er en del af vores kulturliv ud i alle kroge og hjørner af et samfund«.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Bjarne Toft Sørensen

En bedrøvelig traditionel og fantasiløs omgang læsning - viljen til at diskutere PRIORITERING er stort set fraværende.

Den eksperimenterende og nyskabende samtidskunst i forskellige former er stort set glemt i sammenhængen, både kunstnerne og de forskellige "scener", hvor kunsten gøres til begivenheder.

Hvorfor skal der være så lidt at fordele over Statens Kunstfond, og hvorfor skal de små steder, hvor kunsten udøves, år efter år slås for overlevelse med f.eks. kommunal driftsstøtte, når en række af de store mastodonter forgyldes over finansloven? F.eks teatre, symfoniorkestre, Operaen, Louisiana og Aros.

Morten Balling

Kultur er ikke det samme som hvad der går i biffen eller teatret. Det er heller ikke nok at inkludere alle malerne og performancekunstnerne.

Kultur er et begreb som dækker alle de normer et samfund har. Det er de normer vi indretter os efter, og diskuterer. Kultur dækker stort set alt, men normalt bliver emnet behandlet som det man kalder kulturliv.

Når Pia Kjærsgaard's vådeste drøm i mange år var kulturministerposten, tror folk så bare det var fordi hun så kunne lukke for tilskud til nogle udflippede kunstnere?

Daniel Joelsen

Kulturen er, hvad kulturen selv gør sig til.