Kommentar
Læsetid: 9 min.

Yahya Hassans digte passede ualmindelig godt til middelklassens fantasi om muslimsk underklasse

Som brun forfatter er man underlagt nogle vilkår, der ikke er defineret af en selv, men af det hvide majoritetssamfund. Det kan godt være, at Yahya Hassan var enestående i dansk litteratur, men det er de vilkår, han skrev og udgav under, ikke, skriver Maja Lee Langvad
Yahya Hassan.

Yahya Hassan.

Tor Birk Trads

Kultur
5. juni 2020

Det var et chok og en sorg at læse, at Yahya Hassan var død. Han var en ung, brun digter, hvis digte jeg har læst for deres leg med sproget og deres evne til at fortælle om en noget nær umulig identitet, men allervigtigst måske så har digtene hjulpet mig med at tænke over brune forfatteres vilkår i Danmark. Hans digte var med til at sætte gang i hvidhedsdebatten i 2014, der handlede om hvidhed, blinde vinkler og repræsentation i det litterære miljø. Med Hassans død er der blevet rippet op i den debat, og efter at jeg var kommet mig over chokket, tænkte jeg:

»Fuck, nu er vi en mindre!«

Hvert år når jeg er til Gyldendals efterårsreception, tæller jeg, hvor mange brune forfattere der er tilstede, og jeg kan godt hilse og sige, at vi i forvejen ikke er særlig mange. Om Hassan selv opfattede sig som en del af det ’vi’, jeg nu inkluderer ham i, ved jeg ikke, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det ville have gjort en forskel, hvis der var flere i det litterære miljø, der så ud som ham. Om han ville have følt sig bedre tilpas i de højloftede lokaler inde i Klareboderne eller på Forfatterskolen, hvor han blev optaget. Om afstanden mellem de to verdener, han befandt sig i, havde syntes mere overkommelig.

I et interview med Martin Krasnik på DR Bøger fortæller han om, hvordan Hassan stod med et ben i to verdener, og hvordan han [Krasnik] var heldig at møde ham på lige netop det tidspunkt. I stedet for at føle sig heldig over det kunne man også spørge, hvad der skal til for, at en brun mand fra underklassen ikke føler sig splittet mellem to verdener, i det øjeblik han udgiver en digtsamling.

Jeg skriver dette ikke så meget for at prøve at forstå, hvorfor Hassan døde, men mere med tanke på de brune forfattere, der vil komme efter ham. Nogle vil søge et litterært fællesskab med andre brune forfattere, mens andre vil vægre sig mod at blive indskrevet i et fælles ’vi’.

Under alle omstændigheder er man som brun forfatter underlagt nogle vilkår, der ikke er defineret af en selv, men af det hvide majoritetssamfund. For det kan godt være, at Hassan var enestående i dansk litteratur, men det er de vilkår, han skrev og udgav under, ikke, og i stedet for at fortælle endnu en anekdote om ham, vil jeg hellere tale om vilkårene for brune forfattere.

Konteksten

Ligegyldigt om man som Hassan oplevede at få stor succes, eller om man oplever at blive usynliggjort, kan man som brun forfatter ikke sige sig fri for den kontekst, man skriver ind i, og det kunne Hassan heller ikke. Hans digte passede ualmindelig godt til middelklassens fantasi om den muslimske underklasse, og det var med til at bane vejen for hans succes.

Til trods for at digtene også handler om at blive svigtet af det danske velfærdssystem, var det hans kritik af vold og hykleri i den muslimske underklasse, der gang på gang blev fremhævet i medierne.

Journalisterne stod i kø for at formidle netop den historie, der blev legitimeret af, at den kom fra en, der havde oplevet det på egen krop. Hassan sagde de ting, som middelklassen gerne ville høre, men som den ikke selv kunne sige uden at blive beskyldt for at være racistisk. Han blev meget belejligt gjort til repræsentant for den muslimske underklasse, ligesom faderfiguren i hans digte blev udråbt til at være et portræt af alle muslimske fædre.

Da jeg begyndte at skrive min bog »HUN ER VRED – et vidnesbyrd om transnational adoption« i 2007, fandtes der ikke en adoptionskritisk debat i offentligheden på samme måde, som der gør i dag. Derfor besluttede jeg mig for at forsyne bogen med et noteapparat, så der var belæg for den kritik, jeg rettede mod det transnationale adoptionssystem.

Jeg valgte også at omskrive bogen fra et personligt til et kollektivt vidnesbyrd. Fra andre koreansk adopterede kunstnere havde jeg erfaret, hvordan værker, der forholder sig kritisk til transnational adoption og dermed også til hvidhedens privilegier, blev affejet med, at kunstneren måtte have et personligt problem, at hun måtte være tidligt skadet eller tilknytningsforstyrret. Ved at omskrive bogen til et kollektivt vidnesbyrd forsøgte jeg at undgå, at bogen blev reduceret til en personlig historie, der flyttede fokus væk fra den strukturelle kritik.

I Hassans tilfælde blev de personlige erfaringer, han skrev om, generaliseret, mens jeg i mit eget tilfælde forsøgte at undgå, at de erfaringer, jeg skrev om, blev personliggjorte. I begge tilfælde tjente generaliseringen og personliggørelsen af vores forskellige erfaringer til at bestyrke og retfærdiggøre det hvide majoritetssamfund. Hvad der umiddelbart kunne synes at være to modsatrettede tendenser, havde i sidste ende det samme formål.

Ulige magtstrukturer

Når jeg har været ude for at tale om min bog på litteraturfestivaler, biblioteker, skoler m.m., er jeg ofte blevet stillet spørgsmålet:

»Men hvad så med alle de adopterede, der er glade for at være blevet adopteret?« Underforstået, at det ikke er alle adopterede, der er vrede ligesom dig og enige i din kritik af transnational adoption. Til trods for at kritikken er understøttet af fakta, betvivler spørgsmålet indirekte sandhedsværdien i min bog, og om det giver mening at sige noget generelt om transnational adoption ud fra den.

Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har svaret, at det for mig at se ikke handler om, hvorvidt man er glad eller ej for at være blevet adopteret, men om de ulige magtstrukturer, som det transnationale adoptionssystem bygger på.

Hassan derimod bliver af det overvejende hvide kulturetablissement rost for sit mod til at fortælle sandheden om den muslimske underklasse, uden at nogen betvivler sandhedsværdien i hans digte. De bliver uden videre læst som et vidnesbyrd, selv om der ikke står andet end ’digte’ på bogomslaget.

I forbindelse med udgivelsen af min egen bog gjorde jeg mig mange overvejelser om genrebetegnelse og valgte i samråd med min redaktør at give bogen undertitlen »Et vidnesbyrd om transnational adoption« for netop at understrege bogens sandhedsværdi.

Lod sig spænde for en vogn

Hvor nogle brune forfattere benytter sig af litterære strategier til enten at fremme, imødegå eller om ikke andet vanskeliggøre en bestemt fortolkning af deres bøger og person, valgte Hassan en anden strategi, hvor han udsatte sig selv og sine digte for at blive brugt i forskellige politiske dagsordener. Derfor er jeg heller ikke enig, når kulturetablissementet siger, at han ikke lod sig spænde for nogen vogn, for det var netop det, han gjorde med den strategi, han valgte. Det kostede ham dyrt. I digtet »Krydspres« fra Yahya Hassan 2 står der:

»JEG ER VED AT BLIVE MAST MELLEM TO MAGTSTRUKTURER
EN DER FUNGERER OPPEFRA OG NED
OG EN DER FUNGERER NEDEFRA OG OP
JEG STRITTER IMOD MED ARME OG BEN.«

Hassans strategi bliver af kulturetablissementet tolket som et udtryk for, at han var et modigt og frit individ, der gjorde og sagde, hvad der passede ham. I den fortælling bliver han ophøjet til noget særligt, han bliver gjort til et kunstnerisk geni, der ikke lod sig definere af nogen eller noget.

Den romantiske forestilling om kunstnergeniet ligger i forlængelse af en liberal tankegang om det frie individ, der kan gøre, hvad hun vil, og flytter fokus væk fra de undertrykkende strukturer i samfundet, som digtet »Krydspres« netop handler om. Samtidig levner fortællingen ikke plads til mere ambivalente følelser, som nogen måske kunne have.

På forsiden af dr.dk udtaler fire unge forfattere sig om den betydning, Hassan har haft for dem og for litteraturen og samfundet i det hele taget. Nogle af dem peger på den betydning, han har haft for folk med minoritetsbaggrund, men hvorfor interviewer man ikke nogen med minoritetsbaggrund i stedet for fire hvide forfattere? Hvorfor lader man ikke nogen brune forfattere udtale sig om de vilkår, de skriver og udgiver under, i stedet for at lade endnu en hvid kulturperson skrive en nekrolog over Hassan?

Ingen ambivalente stemmer

Det var en glædelig overraskelse at læse i Information om, hvilken betydning Hassans digte har haft for forfatterne Nilgün Erdem og Ahmad Mahmoud, men hvis kulturetablissementet virkelig er interesseret i at høre en mangfoldighed af stemmer, som det påstår, det er, må det også byde de mere ambivalente stemmer velkommen. I den svenske avis Kristianstadsbladet skriver digteren Segal Mohamed:

»’Yahya Hassan’
Stod der på den digtsamling jeg fik i hånden
En bog jeg skulle låne men aldrig returnerede
Et sort omslag med hvide bogstaver
Dit navn stod med fed skrift
Hver side var farvet af nådesløse versalstorme
Et vidnesbyrd som talte om afgrundens dyb
At ingen længere bekymrer sig om idealerne
At din stemme ikke havde nogen betydning
Indtil ordene du skrev blev et talerør for ødelæggelsen
Jeg vil ikke lyve og sige at jeg værdsatte dit blik
Dine tekster fik mig ofte til at føle mig udsat
Du skrev med pennen som om du holdt et maskingevær
Skød alt ned som stod i vejen
Du skød mig
Frustreret over den måde du beskrev muslimer på
Elendigheden som du skildrede som noget uundgåeligt
Du talte om de passive forældre i baggrunden som forsvandt den dag de mærkede freden
Du kaldte mødrene for spøgelser
Jeg hadede det
At blikket udefra blev bekræftet af dig
Hvordan du blev hyldet for dit mod
Fordi du solgte din skam
Hvordan du tillod din sandhed at tale for en fiasko som blev din fremgang
Jeg følte mig ofte svigtet af din tankeløshed
At du aldrig pegede på bagvedliggende faktorer
Og manglede analyser når du brændte ordene ind
Du luftede beskidte lagner foran hele Norden
Jeg hadede din modvilje mod at være loyal
At du var vred uden noget kompas
For du havde ingenting at miste
Nu har vi mistet dig

Dine ord var aldrig et hjem for mig Yahya
Alligevel kunne jeg ikke løsrive mig fra dem

Tak for at du skrev
Hvil i fred«

Udeladelsen af mere ambivalente stemmer er slående, ligesom den voldsomme kritik af Athena Farrokhzads nekrolog i den svenske avis Dagens Nyheter er det.

Kritikken går blandt andet på, at Farrokhzad bruger Hassan i sin egen politiske agenda, men man kunne med rette spørge, om kulturetablissementet ikke gør det samme, når det gang på gang sammenligner ham med hvide forfattere som Michael Strunge, Rudolf Broby-Johansen og Vita Andersen?

Jeg afviser ikke, at Hassan har ting til fælles med ovennævnte forfattere, og at det er på sin plads at sammenligne ham med dem, men det undrer mig, at så godt som ingen sammenligner ham med andre brune forfattere? Hvis det er fordi, der ikke findes nogen brune forfattere i den litterære kanon i Danmark, kunne man så ikke overveje at kigge ud over landets grænser? Hassan betegnede som bekendt sig selv som statsløs palæstinenser med dansk pas. I Sverige findes der for eksempel den palæstinensiske digter Ghayath Almadhoun og svenske Johannes Anyuru og Jonas Hassen Khemiri, de to sidstnævnte er begge oversat til dansk.

’Perkeren’ måtte udviskes

Det er flere steder blevet understreget, nu hvor kulturetablissementet har travlt med at cementere Hassans plads i litteraturhistorien, at han var en dansk digter, til forskel fra dengang han debuterede, hvor han blev betegnet som indvandrerdigter og ghettodigter.

I Danmark er danskhed og hvidhed tæt forbundne, og tanken ligger snublende nær, at for at blive optaget i den litterære kanon behøver kulturetablissementet at sammenligne ham med hvide forfattere for derigennem at gøre ham dansk. I sidste ende siger det mere om den litterære kanon end om noget andet, at Hassan først kan blive optaget i den, når ’perkeren’ er udvisket.

Hassans død har påvirket mange af os og det på forskellige måder. Alligevel er det ikke alle former for sorg, der tildeles lige meget plads i offentligheden. Den sorg, man kan føle over, at en brun digter er død, at et brunt menneske er dødt, er blevet skubbet i baggrunden i de danske medier. Det er også derfor, jeg oplever mediernes sorg som ekskluderende.

Når kulturetablissementet begræder hans tidlige død og det store talent, der blev slukket alt for tidligt, uden at nævne et ord om de vilkår, som brune forfattere skriver under, og de konsekvenser, det har for brune forfattere at skrive, bliver det umuligt for mig at tage del i sorgen. Sorgen bliver deres sorg, og min sorg bliver en sorg, jeg ikke kan dele med dem, men først og fremmest med mine brune venner og kollegaer.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeg tror, der er mange, der havde en stor bekymring for, hvordan det ville gå Yahia Hassan.
og havde stor medfølelse med ham og hans lige.
Forfattere som ham har altid eksisteret i vores land og har åbnet for en større forståelse for de grupper og de problemer, som man ikke lige selv kender.

Birte Pedersen, Tino Rozzo, Niels Johannesen og Nette Skov anbefalede denne kommentar
Bjarne Toft Sørensen

En kommentar til:
"Hvor nogle brune forfattere benytter sig af litterære strategier til enten at fremme, imødegå eller om ikke andet vanskeliggøre en bestemt fortolkning af deres bøger og person, valgte Hassan en anden strategi, hvor han udsatte sig selv og sine digte for at blive brugt i forskellige politiske dagsordener".

Betragningen virker naiv rationalistisk. I praksis vil det i mange tilfælde blive umuligt "at fremme, imødegå eller om ikke andet vanskeliggøre en bestemt fortolkning af deres bøger og person".

Hvor meget "strategi", der har været i det fra YahyaHassans side, kan det være svært at sige, men uanset hvad, vil min påstand være, at selv en stor mediepolitisk viden og en mere klar strategi ikke ville have kunnet gøre ret meget hverken fra eller til i hans tilfælde.

Især på baggrund af de samfundsmæssigt "betændte fortællinger" som hans digtsamling ramte ind i, og som var ret dominerende og styrende i mediebilledet på det tidspunkt.

Jannick Sørensen og Fødevarestyrelsen Mørkhøj anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Maja, al kunst er middelklassefantasier. Nogle er mere spoændende end andre.

Henrik Bjerre, Jannick Sørensen og Fødevarestyrelsen Mørkhøj anbefalede denne kommentar
Niels Johannesen

"Hans digte var med til at sætte gang i hvidhedsdebatten i 2014, der handlede om hvidhed, blinde vinkler og repræsentation i det litterære miljø."

Mage til navleskuende betragtning - mig bekendt handlede digtene om noget langt mere interessant end "hvidhed, blinde vinkler og repræsentation i det litterære miljø".

Fødevarestyrelsen Mørkhøj og Morten Pedersen anbefalede denne kommentar
Bjarne Toft Sørensen

En yderligere kommentar til :
"valgte Hassan en anden strategi".

Hvis Yahya Hassan havde været en helt anden type person med en helt anden personlig ballast, ville han ikke have fundet det nødvendigt at skrive netop de digte, han skrev, på netop den måde, han skrev dem på. Han ville i så fald heller ikke have reageret på modtagelsen af dem i medierne på den måde, som han reagerede på.

Betragtningerne i artiklen minder om gymnasielæreres forsøg på i nogle situationer at tale en bestemt type af elever til fornuft, for deres egen skyld, og hvor man kan sige, at projektet på forhånd vil mislykkes. Fordi det simpelt hen ikke vil være muligt at nå ind til dem på den måde.

I givet fald at skulle have fungeret som "spindoktor" for Yahya Hassan ville have været en umulig opgave, dels fordi han var den type person med den ballast, som han var, og dels fordi netop de digte, som han skrev, ramte ind i nogle bestemte dominerende fortællinger i offentligheden om de samme miljøer, han skrev om, på det pågældende tidspunkt.

Som der rigtigt står i artiklen: "Hans digte passede ualmindelig godt til middelklassens fantasi om den muslimske underklasse, og det var med til at bane vejen for hans succes".

Men det er forkert, at han valgte "en anden strategi, hvor han udsatte sig selv og sine digte for at blive brugt i forskellige politiske dagsordener".

Her var tale om en proces, der blev sat i gang, som han dårligt kunne overskue, som han havde meget lidt kontrol over, og som han ikke som kunstner kunne have forudset, fordi han var den, som han var, på det pågældende tidspunkt.

Viggo Okholm og Fødevarestyrelsen Mørkhøj anbefalede denne kommentar
Else Marie Arevad

Kan vi ikke snart holde op med at opdele folk i "brune" og "hvide"? Jeg er så træt at det!

Poul Erik Pedersen, BG. Efternavn, Jakob Knudsen, Bjørn Pedersen, Nette Skov, Jannick Sørensen, Birte Pedersen og Gert Hansen anbefalede denne kommentar

Der går lidt for meget hvid versus brun i indlægget. Er det ikke netop sådan noget, som han overskred?
Hassan og Deleuze: https://finnjanning.com/2013/12/26/hassan-for-en-mindre-litteratur/

Jeg husker ham bedst fra dette interview, som på visse måder næsten er kunst. Eller ufrivillig satire.
https://tv.tv2.dk/video/eWFoeWFoYXNzYW4wOTAyMjAxNg

Og samtidig et miniepos om senmoderne ulykke.

Bjarne Toft Sørensen

@Gert Hansen
Betragtningerne i linket henviser til et snart 40 år gammelt værk (fra midt i den postmoderne periode) om langt ældre værker af Kafka. Der er relevante betragtninger i forhold til Yahya Hassens debutdigte, men det har også noget at gøre med nogle meget traditionelle træk ved digtsamlingen og digterens forhold til sin egen digtning. I udgangspositionen.

Betragtningerne "hvid" versus "brun" tager højde for digtning i en samtidig medievirkelighed, hvad Yahya Hassans digtsamling ikke gør, som udgangspunkt. Parallellerne her til Michael Strunge, Rudolf Broby-Johansen og Vita Andersen er vel sådan set i orden, for Yahya Hassan ser sig som digter (før han ser sig som "brun"), også selv om digtsamlingen tematiserer nogle særlige kulturelle forhold, der også i et videre perspektiv får politisk karakter. Her er han traditionel, i modsætning til mange andre digtere i samtiden, der ikke sådan kan adskille det at være digter fra det at være "brun".

At digtsamlingen så fik den betydning, som den fik i relation til og med brug af tidens medier fra Yahya Hassans side, er noget andet. Værket var ikke i sig selv politisk i traditionel forstand, men det blev det, via mediernes indgriben, og ved at Yahya Hassan brugte og lod sig bruge af medierne. Værket blev sat i politisk kontekst. Det er ikke betragtninger, der er impliceret i Finn Jannings overvejelser.

Yahya Hassan skrev digte og ville tale om sine digte og sig selv som digter, men midt i den voldsomme politiske medieopmærksomhed omkring værket kan han vel siges at have mistet sin "politiske uskyld", hvilket blev efterfulgt af en periode med rodede og uklare politiske signaler fra hans side, hvor han vel til dels også lod sig udnytte af Dansk Folkeparti.

Mads Peter Holm

Man kan teoretisere og identitetsvinkle enhver kunstart ud i ekstremer.
Allerbedst lader dette sig gøre når forfatteren er død.
Selvfølgefølgelig skal man da gøre det – teoretisere – men det fjerner ikke den sandhed, at kunst, når den er bedst, har sit eget liv. Om man forstår den eller ej er ikke et resultat af akademisk eller kunstteoretisk ekspertise. Det er et spørgsmål om, hvilket hjerte kunsten møder og sekundært: hvilken hjerne den møder.
Som dansklærer på en efterskole for udsatte unge læste jeg engang op af Yahya Hassans digte. Modsat de fleste andre dansktimer var der bomstille i lokalet. Der var alene 1 indvandrer-ung på hele skolen, alle andre var etnisk danske.
Jeg ved ikke præcis, hvad stilheden og deres umiddelbare begejstring for Hassan kom af – men jeg kunne se på deres øjne, at digtene gik rent ind. Jeg havde ikke brug for at teoretisere her. Havde jeg gjort det, havde jeg ødelagt oplevelsen for mig selv. Sikkert også for dem der hørte på.

Malan Helge, Niels Johannesen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

øhh Niels, har du svært ved at forstå det du læser ? der står jo at hvidhedsdebatten handlede "om hvidhed, blinde vinkler og repræsentation i det litterære miljø." og at digtene satte gang i denne debat, hvordan du får det til at betyde at også digtene handlede om dette forstår jeg ikke, udsagnet siger jo intet om hvad digtene handlede om, så din kritiske kommentar giver absolut ingen mening.

Bjarne Toft Sørensen

@ Mads Peter Holm
Effekt og affekt hos en bestemt læsergruppe har ikke nødvendigvis noget med kvalitet at gøre, men viser noget om, at digtene har en form og et indhold, der går "rent ind" hos de pågældende. Yahya Hassan ville uden tvivl have været godt tilfreds med virkningen.

Nu er der jo også så mange andre, der læser og bruger hans digte på andre måder, og som er meget bevidste om, at de lever i en moderne medievirkelighed, og at digtene også "taler ind i" og kan misbruges? i forbindelse med de politiske fortællinger og dagsordener, der er i tilknytning til indvandrermiljøer i Danmark.

Er digtere helt uden ansvar i forhold til den måde, som deres digte kan læses på og blive misbrugt på? Er Yahya Hassan uansvarlig (trods sine kun 18 år), når han er betaget af og forstår sig selv som digter ud fra en gammeldags romantisk kunstnermyte, hvor overvejelser over de sammenhænge og de situationer, hans digte kommer til at indgå i, er helt uden betydning for ham?

De spørgsmål, som denne artikels forfatter rejser, betragter jeg som relevante, selv om jeg ikke er enig i det kulturpolitiske perspektiv i relation til identitet (identitetspolitik?), der anlægges på spørgsmålene.

Mads Peter Holm

@Bjarne Toft Sørensen
Jeg bruger helt bevidst ikke ordet kvalitet i den her sammenhæng. Havde jeg gjort det, ville det være min opfattelse af kvalitet, og den er ikke vigtig her. Der, hvor jeg er uenig med dig, er, når du fremsætter så skråsikre udtalelser som f.eks: ”mange andre, der læser og bruger hans digte på andre måder” og ”når han (Y.H.) er betaget af, og forstår sig selv som digter ud fra en gammeldags romantisk kunstnermyte”. Hvor henter du de påstande fra? hvis ikke det er bedrevidende teoretisering eller nogle højtflyvende akademiske teser, så ved jeg det ikke. Mit ærinde lige før var et kritisk input mod den megen teoretisering, der foregår – og som i mine øjne gør kunsten uret og bagatelliserer den. Jeg kan da godt se, at der foregår et sådan misbrug af kunst i en bestemt agenda – artiklen vi skriver kommentarer til er et eksempel på dette. Jeg er ikke enig i, at de spørgsmål, der rejses i artiklen, er relevante for noget – andet måske for en intern diskussion på et Kulturfakultet. De er i mine øjne selvoptagede og meget lidt brugbare. Yahya Hassan kan vi i mellemtiden lade os opsluge af, forfærdes af , begejstres m.m.,og så kan vi se om 20 år, om det holder. Og nej: Han er ikke ansvarlig for, hvad hans digte kan tolkes og misbruges til. Slet ikke nu da.

Bjarne Toft Sørensen

@Mads Peter Holm
Kunst er mange ting og i udgangspunktet bør man prøve at forstå kunst på dens egne betingelser.

På trods af en viden om, at kunst altid taler til og gennem personer og altid taler ind i bestemte situationer og sammenhænge.

For så vidt kan vi sikkert være enige.

Når du taler om "bedrevidende teoretisering" og "højtflyvende akademiske teser", vil jeg tage dig på ordet. Ja, jeg er i bogstaveligste forstand "bedrevidende" og "teoretiserende", og jeg er også "højtflyvende" og "akademisk". Af den grund er jeg også kritisk over for det modsatte, som jeg vil betegne som en dyrkelse af "uvidenhed" og "naivitet".

Prøv f.eks. at tage udgangspunkt i nogle af de udtalelser, Yahya Hassan er kommet med om sig selv som digter og om sin digtning og tilsvarende udtalelser fra hans redaktør om ham som digter og om hans digtning. Tag udgangspunkt i den måde, som det talende "jeg" positionerer sig på i digtene.

Som der meget rammende står i "YAHYA HASSAN 2": »JEG ER ET LITTERÆRT HANGARSKIB/ ET POETISK MASKINGEVÆR/ BØDE HÆFTE OG FÆNGSEL PRELLER AF PÅ MIG/ IKKE FORDI JEG ER UEGNET TIL STRAF/ MEN FORDI JEG ER FOR EGNET TIL DET«

Hvad er det for et digterideal, der udtrykkes her? Æstetisk, etisk, kulturelt og socialt? I al dets kompleksitet.

Malene Nielsen

@Bjarne Toft Sørensen du synes åbenbart det er fløjtende ligegyldigt hvordan den gruppe udsatte unge oplevede Y. H. digte - fuldstændig irrelevant i denne diskussion. Det er forfriskende ærligt på en måde, selv om jeg er 100% uenig. Du kæmper - nu som altid - indædt for at beholde retten til at definere hvad det hele handler om på universitetsuddannede akademikers side - en slags eksklusiv aftale for læsning af litteretur på den rigtige måde.

Bjarne Toft Sørensen

@Malene Nielsen
Det er da fint, at den nævnte gruppe af unge fik en god digtoplevelse, og det skal der selvfølgelig også tagets hensyn til, når man vælger digte til pædagogisk arbejde med digte.

Det er jo ikke mig, der generaliserer ud fra den situation og mener, at deres reaktion på digtene er mere ægte eller autentisk, end en anden tilgang, der også er mere teoretisk orienteret. Der er jo mange forskellige måder at beskæftige sig med digte på.

Som Mads Peter Holm skrev: "Jeg havde ikke brug for at teoretisere her. Havde jeg gjort det, havde jeg ødelagt oplevelsen for mig selv. Sikkert også for dem der hørte på".

Det udelukker jo ikke, at det også i andre sammenhænge kan være relevant for andre at læse digte med en mere teoretisk tilgang.

Mads Peter Holm

@Malene Nielsen
Tak for support.Jeg er ikke anti-akademiker som sådan. Jeg har 2 børn, der er gået den vej. De fordyber sig i meget snævre områder og opnår flotte resultater hver på deres felt. Samtidigt er der en del, de ikke ved ret meget om. Det griner vi ofte sammen af. Men jeg er imod, at akademikere overvurderer egne evner og betydning .Det gik galt for Kåre Mølbak – det kan gå galt for enhver. Faktisk vil jeg sige, at det er evnen til at begå og erkende fejl, der skiller fårene fra bukkene.Det er ved at begå fejl man lærer.