Baggrund
Læsetid: 10 min.

DR slipper for at spare. Her er fire kenderes bud på, hvad vi så får for vores skattekroner

Med den nye finanslov går Danmarks Radio fri af den bebudede store sparerunde. Men er mediemastodonten pengene værd? Vi har bedt fire kendere evaluere DR’s virksomhed ud fra public service-virksomhedens fire formulerede formål i den seneste public service-aftale
»’Ulven kommer’ var et godt forsøg på at lave en serie, der både var spændende, og som talte ind i en aktuel samfundsproblematik på en måde, som TV 2 og Netflix aldrig ville have gjort,« siger Jacob Ludvigsen, der er film- og tv-redaktør på Soundvenue.

»’Ulven kommer’ var et godt forsøg på at lave en serie, der både var spændende, og som talte ind i en aktuel samfundsproblematik på en måde, som TV 2 og Netflix aldrig ville have gjort,« siger Jacob Ludvigsen, der er film- og tv-redaktør på Soundvenue.

Michella Bredah/DR

Kultur
8. december 2020

Søndag aftalte regeringen og støttepartierne en ny finanslov, der sløjfer anden runde af VLAK-regeringen og Dansk Folkepartis store besparelser i DR.

Redningskransen til DR sparer public service-mastodonten for sammenlagt 901 millioner kroner over de næste fem år. Den udstiller også rød og blå bloks politiske uenigheder om DR’s størrelse og funktion og rejser endnu en gang spørgsmålet om, hvorvidt DR så er alle pengene værd.

Det har vi bedt fire kendere om at forholde sig til ud fra de fire erklærede formål i DR’s public service-kontrakt 2019-2023.

Formål 1: At styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund

  • DR skal sikre befolkningen adgang til væsentlig og uafhængig samfundsinformation, debat og kultur.
  • DR skal gennem indhold og tjenester stimulere til deltagelse i den offentlige debat og den demokratiske proces.

»Man kan gøre rigtig mange forskellige ting, og det gør DR jo ikke«

Didde Elnif, journalistisk lektor ved Syddansk Universitet og medlem af Cavlingkomiteen

»Der er en helt grundlæggende barre for DR, der tilsiger, at de laver noget journalistik, som kvalificeret og begavet oplyser borgerne. Det skal de så dele på deres egne platforme og på sociale medier. Det mener jeg er den laveste barre for at opfylde det første underpunkt i formålsparagraffens punkt 1.«

»Når jeg dykker ned i DR’s produktion, så gør de det rigtig godt. Jeg ville ønske, der var mere tid til store produktioner og mere grundig hverdagsjournalistik, og jeg ville ønske, at man prioriterede hårdere at have egne dybdegående og grundige produktioner. Men som omstændighederne er nu, synes jeg klart, DR er pengene værd – selv om man altid kan ønske sig mere.«

»I forhold til at stimulere danskernes deltagelse i den offentlige debat er der flere mere eksperimenterende, digitale tilgange, de med fordel kunne bruge: Man kan moderere sine kommentarspor på de forskellige sider mere aktivt, man kan diskutere med borgerne, og man kan lave digitale foreningshuse. Man kan gøre rigtig mange forskellige ting, og det gør DR jo ikke. De har lukket debatdelen ned på deres egne sider. De kunne også have flere uddannede moderatorer og journalister til at facilitere samtalen med og mellem borgerne. Det ville være et klart plus.«

»Man kan jo altid ønske sig mere fokus på dette eller hint, alt afhængigt af hvilke interesser man har. Det sætter altid DR i en dødssyg position. Der er mange interessegrupper, som gerne vil have indflydelse på DR’s prioritering af sine midler, og for mit vedkommende synes jeg, at de bør prioritere den digitale del af DR’s virke.«

»Når det så er sagt, ville jeg ønske, at DR fokuserede flere af deres kræfter på at skabe en ordentlig samtale på sociale medier. DR skal ikke stoppe med at bruge sociale medier som platform, men sørge for, at de bliver brugt til ordentlige og konstruktive samtaler. Det kunne man for eksempel gøre ved at forsøge at byde mere ind med moderering. De kan ikke droppe sociale medier, for det er der, den offentlige samtale i høj grad foregår. Men DR er nok i en situation, hvor de gør det, de er bedst til, og laver godt indhold og så håber på, at det er så tilstrækkeligt og oplysende for borgerne på deres platforme, at det kommer til at skabe dialog.«

Formål 2: At forbinde og spejle Danmark

  • DR skal invitere borgerne ind i store og små fællesskaber med indhold, oplevelser og fælles begivenheder.
  • DR skal tilbyde en bred samfundsmæssig dækning og afspejle mangfoldigheden af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der findes på tværs af Danmark og i de forskellige rigsdele.
  • DR skal medvirke til at fremme et fællesskabsbaseret Danmark, der bygger på værdier om demokrati, ligeværd og ytringsfrihed.

»Folk i DR Byen er et lille københavnerparnas, der render rundt på Mangia og Bevi Bevi, og alle sammen kender hinanden og taler ens«

Geeti Amiri, lærer på Husum Skole, forfatter, debattør og tidligere DR-vært

»DR’s store problem er ensartetheden. Det er ikke, fordi jeg synes, man skal ansætte mennesker på baggrund af deres køn, hudfarve eller etnicitet, men hvis man vil have et godt produkt, skal man ansætte mennesker, der ikke ligner og tænker som dem, man i forvejen har. Da jeg arbejdede for DR, var jeg den eneste kvinde i hele DR Byen med anden etnisk baggrund. Et mediehus af den størrelse bør kunne indfange flere anderledes talenter. Jeg siger ikke, at jeg var et særligt talent, men pointen er, at der er langt flere af min slags derude – alligevel var det kun mig, der kom gennem nåleøjet.«

»DR producerer en hel masse tv og radio, men de producerer det for de mennesker, der i forvejen har FDB-møbler og en tre meter lang bogreol. Det ved jeg efter knap tre år som lærer på den københavnske vestegn. Vi har lige haft et tema om social kontrol, hvor jeg viste mine elever de nyeste DR-dokumentarer om emnet, som jeg forestillede mig, at de havde set. De havde aldrig hørt om det. Vi skal ikke have mere Prinsesser på blokken, (populær dokusoap om kvinder på Vestegnen, red.) det er slet ikke det, vi skal bare have indhold, der rent faktisk skildrer virkeligheden.«

»DR er en mastodont, der hviler på laurbærrene og tænker: ’Alle bruger os, alle kender os, alle læner sig op ad os’. Sådan er det ikke. Slet ikke nu, hvor de konkurrerer med unges opmærksomhed på så mange forskellige platforme og kanaler. Og er der noget, corona har lært os, er det, at vi ikke alle nødvendigvis abonnerer på samme kanaler til at holde os ajour.«

»Noget, jeg gerne vil rose DR for, er Ultra Nyt (DR’s nyhedsprogram til børn). Omend det forudsætter, at ens forældre som udgangspunkt ser TV Avisen, er det en succes, fordi det bruger et sprog, som børn kan forstå. De kender deres målgruppe. Hvis DR’s nyhedsudsendelser, temalørdage osv. skal ramme socialt belastede boligområder, skal man tale et sprog, de rent faktisk forstår. Jeg voksede bogstavelig talt op et stenkast fra DR – fra min mors altan kan jeg se DR’s logo på bygningen – men jeg så aldrig DR, da jeg voksede op. Og hvis jeg gjorde, ville jeg ikke forstå, hvad der blev sagt, selv om jeg var fremragende til dansk.«

»Jeg ved ikke, om folk inde i DR Byen selv er klar over det, men de er et lille indrekøbenhavnerparnas, der render rundt på Mangia og Bevi Bevi (restauranter på Vesterbro, red.), og alle sammen kender hinanden og taler ens, men har meget lidt føling med, hvordan andre mennesker taler og lever.«

Formål 3: At stimulere kultur og sprog

  • DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv.
  • DR skal berige dansk kulturliv med originalt indhold.
  • DR skal lægge særlig vægt på dansk sprog og aktivt medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog, herunder forskellige dialekter, så borgerne oplever et korrekt og forståeligt dansk i DR’s programvirksomhed.

»DR er stadig bange for kloge mennesker, der sidder og taler«

Jacob Ludvigsen, filmredaktør på Soundvenue

»Helt overordnet synes jeg egentlig, at DR er på rette vej, når det gælder kulturdækning. For en fem års tid siden befandt de sig et mere desperat sted. Fra den ene side presset af magtfulde dele af Christiansborg, fra den anden side af nye aktører på markedet. Da reagerede de ved at tænke: ’Nu skal det være bredt.’ De favnede alle og søgte den laveste fællesnævner. ’Hvis vi siger ordet ’kultur’, skal vi huske at sige det med et navn, som er kendt fra Vild med dans eller ugebladene.’ Det hele blev ekstremt populariseret og pakket ind i pop.«

»Efter at det er sunket ind, at konkurrencen fra de nye aktører er kommet for at blive, er DR gået i gang med en erkendelsesproces om, at de skal kunne noget andet end de store internationale selskaber, der mest fokuserer på bundlinjen. Det har udmøntet sig i, at man de seneste år er blevet stærk på kultur for unge. DR3 er blevet en relativt stor succes, og man har fundet formater, som på en vellykket måde taler til en yngre målgruppe.«

»De seneste år har vi set DR gå helhjertet ind i store dokumentarprojekter som Scandinavian Star (storstilet dansk dokumentar om skibskatastrofen, som i 2020 blev samsendt på DR, norsk NRK og svensk TV4, red.) og Muldvarpen (storstilet dansk dokumentar om en dansk mand, der infiltrerer Nordkorea, der i 2020 blev samsendt på flere udenlandske kanaler, red.), som virkelig har vist, hvad man kan, når man har musklerne.«

»Og litteratur faktisk. Nogle af formaterne har været lidt poppede, men i det mindste gør man en indsats for at løfte et område, som ingen andre store tv-aktører interesserer sig for. Der er dog stadig problemer. For eksempel et der et stort efterladenskab fra start- og midt-2010’erne, nemlig paradigmet om, at man endelig ikke må være for klog. Det spøger stadig lidt i DR’s kulturdækning.

Alle skal kunne være med. Det kan man godt ærgre sig over, når man kigger mod Sverige, som stadig tør have nogle relativt højpandede formater, der går ind i forskellige kunstarter. DR er stadig bange for kloge mennesker, der sidder og taler. Bange for at dyrke nicherne. Godt nok har man gjort noget for litteraturen (blandt andet med programmet Bøger, der gør en forskel, red.), men fra min stol er det for eksempel en skændsel, at man ikke har et filmprogram på tv.«

»Og så er der dramaområdet. Ulven kommer (DR Dramas store socialrealistiske satsning fra 2020, red.) var et godt forsøg på at lave en serie, der både var spændende, og som talte ind i en aktuel samfundsproblematik på en måde, som TV 2 og Netflix aldrig ville have gjort. Der er gode takter.

Ligesom alle andre, der agerer på nettet, kæmper DR’s kulturdækning samtidig med at lave streamingindhold, der ikke bliver for clickbait-agtigt. Nogle gange fornemmer man lidt, at ungdomsprogrammerne nærmest bliver tilrettelagt efter, at man kan se en bizar eller eksotisk titel for sig, snarere end man har tænkt på, hvad det vil sige i en bredere kontekst. DR skal turde stå fast på alt det, der ikke kan serveres i en letspiselig facebookoverskrift.«

Formål 4: At fremme viden og forståelse

  • DR skal stimulere borgernes interesse for og viden om en bred vifte af emner gennem velformidlet, engagerende og relevant indhold.
  • DR skal styrke borgernes viden om og forståelse for internationale forhold, herunder særligt europæiske forhold, samt andre kulturer og synspunkter.

»DR er blevet bedre til at fokusere på de politikker, vi rent faktisk skal tage stilling til som borgere«

Ditte Maria Brasso Sørensen, ph.d. i europæiske demokratiopfattelser

»De senere år har man kunnet mærke, at EU-dækningen på DR er blevet opprioriteret. Den har ændret karakter i en positiv retning, synes jeg. Løbende har der været opprioritering af dækningen af europaparlamentsvalgene og de store begivenheder som for eksempel forhandlinger af budgetter, og det er positivt i sig selv. Derudover er der for nylig sket det, at EU og internationale forhold har fået generelt mere dækningsflade – også på politikområder som for eksempel klima, Polen/Ungarn, retsstatsproblemer, demokratitiltag og så videre.«

»Det er en positiv udvikling, fordi DR er gået lidt væk fra ideen om, at man fokuserer dækningen på, hvorvidt Emmanuel Macron så lidt lang ud i masken, da han forlod et topmøde, eller om han og Angela Merkel er uvenner. Den slags magtspilsdynamikker er trådt lidt i baggrunden, og i stedet er politikkerne kommet frem i dækningen, altså: Hvilken konkret slags politik er det, EU fører; hvad er intentionen med den, hvor gode eller dårlige er de tiltag, EU kommer med, og hvor godt leverer de på deres erklærede intentioner? 

Det er jo klart positivt, fordi det er de politikker, som berører os som borgere, og det er de politikker, vi skal tage stilling til som borgere. Det er i kontrast ret svært for os at gøre noget ved, at Macron ikke kan lide Merkel, eller at Orbán er svær at håndtere. Det er måske underholdende, men det ligger meget langt fra noget, vi som borgere kan have indflydelse på.«

»Hvis dannelseselementet i punkt 4 i DR’s formålsparagraf skal indfries, gælder det om at gøre borgerne i stand til at tage stilling til de politiske udviklinger og politikområder, der bliver formuleret: Hvad synes man om dem, kan man danne en holdning til dem? Kan man fra DR’s side levere gode eksempler, der kan give borgerne en bedre forståelse, når EU for eksempel vil lave en ’carbon border adjustment mechanism’

»Det betyder, at vi vil lægge en told på CO2 i EU. Og her skal DR så oplyse om, hvorvidt det giver mening eller ej, om hvad de tilsvarende vil gøre i USA: Hvad vil Biden gøre? Hvilke tiltag er bedst til at indfri den intention, man har med den respektive politik? Man skal jo selvfølgelig også dække valg, og selvfølgelig er der en pointe i, at det er med til at vække interesse for store internationale politiske begivenheder at dække dem på samme måde som for eksempel det amerikanske valg, hvor det bliver noget mere spektakulært og farverigt.

Men især DR har en opgave at løfte på det andet område, altså konkret oplysning om konkrete politikker, så det er muligt for borgerne at danne sig en kvalificeret holdning til det, der påvirker deres liv.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Desværre har det jo vist sig, at det var alletiders idé at lade DR spare! De har bragt store dele af programfladen tilbage til det interessante, væsentlige og relevante, selvom der stadig er en del fredagsslik tilbage på flere dage end fredag-lørdag, hvor man godt kan unde børnefamilierne noget fælles underholdning.
Dér, hvor DR har taget fat, er i udsendelser, der formidler om kunst, kultur og videnskab, snarere end (i de to første tilfælde) at formidle kunst og kultur i sig selv. Det kan jo være, det kommer, det kan også være, at DR bliver irrelevant som en affyringsramte, fordi institutionerne begynder at formidle kunsten selv, som det nu er blevet pålagt Det Kgl. Teater (hurra!).
Men vi ser virkeligt gode, brede eksempler på den formidling - som nu serien om dansk humor, hvor der etableres længe savnede bånd mellem skuespillere og komikere.
Billedkunsten får det også bedre med f.eks. Kunstnerkolonien i Skagen - alt, hvad der ligesom kan fortælle om samarbejde, fællesskab og arv i stedet for søgte måde at konkurrere.

Birgitte Street Jensen og Anne Nielsen anbefalede denne kommentar

Jeg savner de kanaler fra DR der forsvandt pg sparerunder, og at P1 og P2 vil blive adskilt igen.

Før nedskæringen dækkede DR alles TV behov. Og de gjorde det godt og alsidigt. De gjorde det faktisk så godt, at blå blok fandt det nødvendigt at ødelægge DR for at der overhovedet skulle være et behov for privat blåt TV. Præcis som blå blok anført af Venstre i 20 år har forsøgt at ødelægge det offentlig i Danmark gennem nedskæring uden ende i lige så mange år. Det offentlige Danmark er ganske enkelt så fantastisk godt, effektivt og dedikeret, at det private slet ikke kan følge med. Kun ødelæggelse af det offentlige Danmark af ideologiske politiske årsager har skabt en kunstig vej for privatisering. Og resultatet af Ventres ødelæggelser kender vi efterhånden alt for godt.

Befolkningen har fået nok af Venstres ødelæggelse af det offentlige Danmark og splittelsen af vores fællesskab og tillidskultur. Vi skal ikke være en mini kopi af egoist USA. Vi skal være velfærdsstaten Danmark.

Kristian Spangsbo, Claus Høeg, Peter Beck-Lauritzen, jørgen djørup, Birte Pedersen, Egon Stich, Morten Reippuert Knudsen, Palle Jensen, Per Langholz og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar

Jeg er helt uenig i, at DR dækkede alles behov, der er sket en kvalitativ opgradering som direkte følge af besparelserne.
Jeg kan godt savne, at radiokanalerne bliver andet end 8 timers sløjfer, der er alt for meget, der ikke dækkes længere, f.eks. oplæsning, videnskabelige og kulturelle specialprogrammer, radiodrama m.m.m.; men den flade, der bare går ud på at få tiden til at gå som de mange livsstilsprogrammer, fylder alt for meget på tv, det gør mad iøvrigt også.

Lars Jørgensen, Per Langholz, jens peter hansen, Mathias Petersen og Carsten Munk anbefalede denne kommentar

Noget, der provokerer mig ret meget i øjeblikket, er de latterlige aldersanbefalinger, for hvis man fulgte dem, fik man godt nok en opvoksende ungdom, der intet ved og intet forstår af den virkelighed, de formodes at skulle overtage.

Jens Christian Jensen

Jeg savner i den grad DR3 og DR K i min Yousee pakke
Jeg ved godt at DR3 kan streames, men det er simpelthen for besværligt.

Per Langholz, Bent Nørgaard, Birgitte M. H., Carsten Munk og Birte Pedersen anbefalede denne kommentar
Ketilbjørn Jonsen

Det vi nu kommer til at se på DR er at de nu kan gå på jagt efter flere chefer fra de kommercielle tv stationer, afholde flere seminarer eller møder blandt cheferne om hvordan man kan konkurrere med de kommercielle tv stationer.
DRs kulturdækning er pinlig. Se på Sveriges Television, hvor man har kulturnyheder med fast plads på deres TV2.
På DR er en stor del af deres kulturdækning baseret på deres egne "børn" , som eksempelvis symfoniorkesteret. Derudover beskæftiger DR sig stort set kun med kultur ved quisser og deslige. Hvorfor er der ikke reportager fra museer i hele landet. Fra de private teatre. Fra lyrikcafeer osv?

Jacob Schønberg, Mathias Petersen, jørgen djørup, Herdis Weins, William Mannicke og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Jeg håber, de vil gøre deres hjemmeside mere overskuelig og brugervenlig. Som den er nu, er den alt for rodet og besværlig at bruge.
Jeg ser også gerne, at de fjerner deres forstyrrende videoklip, som popper op under nyhedsartiklerne.

jens peter hansen, Mathias Petersen og William Mannicke anbefalede denne kommentar

Jeg mener ikke DR er pengene værd og jeg mener det er forkert at besparelsen på DR er fjernet.

Det bliver helt grotesk når man tænker på alle de liberale erhverv, der i skrivende stund bløder penge og folk mister deres arbejde - men uha nej, vi sparer ikke på DR.

Udsendelser der er essentielle for folkestyret kunne jo formidles på eksisterende private kanaler mod en passende betaling til stationen. Underholdning mv. må overlades til de private aktører.

Jacob Schønberg

Debatprogrammer skal købes hos dagspressen og bringes i TV.
TV er forfærdelig dårlige til at lave debatprogrammer og public service. De kan hverken lave fængslende Debat-TV eller stille de rigtige spørgsmål!
Matador blev jo lavet af Nordisk Film. De virkelig gode ting bliver lavet af de folkj som teatret og filmindustrien har fundet og uddannet. Så når vi snakker underholdning så lad os købe det af de private producenter - og vise det i TV. Underholdning er noget man køber og ikke noget en statsinstitution skal stå for

jens peter hansen

Jeg mangler DRK og filmanmeldelserne. Hvem der bor og bygger og så videre er jeg træt af. P1 er stadig værd at høre og nogle gange spekulerer jeg på hvad pokker de 1000 journalister på DR laver. Det er jo de samme, sammenlagt 25 man hører eller ser .

Jacob Schønberg

Jeg synes at DR skal købe debat - TV af dagspressen! Således at dygtige journalister kan lave udsendelser af høj kvalitet.
Det er dagspressen der har de bedste journalister og jeg er også overbevist om at det er dem der kan lave det bedste public service TV

Endnu flere genudsendelser af Barnaby :-p

Ulven kommer er noget af det ringeste tv DR nogensinde har produceret. Serien skøjter hen over en lang række meget alvorlige problematikker for at underholde på niveau med en dårlig krimi. Dertil kommer at ingen forstår plottet undervejs af samme grund, for at havne i klimaks. Hvad skal vi dog bruge den slags til. Vi bliver hverken klogere på dit eller dat, og da mindst af alt hustruvold, som i denne serie bare er noget som kommer ud af det blå.

Nu kan DR lave flere folkeoplysende dokumentarudsendelser i stil med Jeppesens portræt af Martin Rossen. Den type informative udsendelser kan selv de største autokratier kun drømme om. Jeg ser frem til mere af det samme, tilsat flere ledelseslag i DR.

Foreløbig har vi fået en endnu dårligere dr-hjemmeside. Dr-lyd har fjernet muligheden for at bruge en oversigt over programmernes indhold til direkte at vælge de afsnit, man vil høre.