Anmeldelse
Læsetid: 3 min.

Verden kalder på konstruktive pessimister

Et historisk og filosofisk forsvar for magtpolitik á la George W. Bush
Kultur
31. marts 2003

Mandagsbog
Robert D. Kaplan, anerkendt amerikansk udenrigskorrespondent og forfatter med konservative inklinationer, er blevet kaldt ’realpolitikkens forsvarer’. Før Irak-krigens start har han – der selv har rapporteret fra Irak – f.eks. anbefalet, at USA efter Saddams fald installerer ’et midlertidigt, verdsligt diktatur’ i erkendelsen af, at irakerne ikke har mindste tradition for eller erfaring med demokrati.
Kaplan foreslår samtidig, at USA i fremtiden forflytter tyngdepunktet for sin militære tilstedeværelse i den arabiske region fra Saudi-Arabien til Irak, fordi Saudi-Arabien er for ustabilt et land at være bundet til.
Kaplan er så vidt vides ikke på listen over præsident Bushs officielle rådgivere, men han er bestemt én, man lytter til i Det Hvide Hus, ligesom man lytter til ham i bredere politiske cirkler.
I bogen Warrior Politics, skrevet før krigen, bruger Kaplan ikke selv udtrykket realpolitikkens forsvarer.
»Jeg er ikke optimist, og jeg er ikke idealist. Amerikanere har råd til optimisme, fordi deres institutioner – herunder konstitutionen – blev skabt af mænd, der tænkte tragisk,« skriver han og citerer USA’s fjerde præsident, James Madison:
»Hvis mænd var engle, ville ingen regering være nødvendig.«
USA’s »grundlæggere var konstruktive pessimister i den forstand, at de vedvarende bekymrede sig om, hvad der kunne gå galt i menneskelige relationer,« skriver Robert Kaplan og bekender sig til samme position. Ifølge bogen bl.a. med baggrund i, hvad han som journalist har oplevet af barbari og nedrighed i en lang række af verdens konflikt- og krigszoner.

Krig er ikke en fejl
Warrior Politics er en bog, der har som ambition at drage tidligere tiders filosoffer og historikere i leding for at sikre et bedre grundlag for realpolitisk navigering i dagens komplekse og politisk ustabile verden.
Det duer ikke at forholde sig naivt til verden, men det duer så sandelig heller ikke at forholde sig arrogant til historien, når man former og praktiserer dagens politik, påpeger Kaplan.
Han bruger tænkere som den kinesiske statsmand Sun-Tzu (der levede i det fjerde århundrede f.Kr., hvis han da overhovedet levede og ikke bare er en syntese af mange samtidige tænkeres værker), den græske filosof Thucydides, Machiavelli, Hobbes, Kant, Clausewitz, Churchill og andre.
Med støtte i de to førstnævnte argumenterer Kaplan for, at civilisering af mennesker i form af f.eks. opbygning af en demokratisk civilisation nok kan holde barbariet på afstand, men ikke fjerne det. Hvorfor krig må forstås som en uundgåelig del af den menneskelige sameksistens og ikke en ’fejl’, der kan elimineres.
Robert Kaplan har et ganske klart øje for det globaliserede samfunds mangler, uretfærdigheder, uligheder og økologiske trusler. Men han gør sig ikke forestillinger om, at menneskelig samvittighedsfuldhed, solidaritet og altruisme kan rydde disse problemer af vejen. Med sit – nogle ville sige; fatalistiske – syn på den menneskelige natur og støttet til sit korps af ’realpolitiske’ tænkere, historikere og politikere peger han på magtpolitik som den nødvendige tilgang til håndtering af det globale samfunds problemer og konflikter. Hvad der er brug for, er en Leviathan, en godhjertet diktator, en ’George W. Free-the-Wealthy-Enron-Faith-Based Bush’, som en af Kaplans kritikere har udtrykt det.
Selv siger forfatteren:
»Ved indgangen til det 21. århundrede udviser de globale medier meget lidt forståelse for de udfordringer og frygtelige dilemmaer, som de, der udøver magt, er stillet overfor. De holder sig i stedet til den mere komfortable dyd kun at sympatisere med de magtesløse. Men vore største præsidenter vidste, at den vise anvendelse af magt var den sikreste vej til fremskridt.«
Kaplan sætter trumf på med et Churchill-citat: »Aggressiv kamp for det rette er den mest ædle sport, verden kan tillade sig.«
Det kunne ligne et forord til præsident Bushs krigserkæring for nylig, og man kan mene, at Robert Kaplans bog blot er Rumsfelds og Wolfowitz vulgære magtbrynde iklædt et intellektuelt og delvist humant ansigt. Og at hans budskab og analyse ingen steder holder, fordi selv godhjertede diktatorer savner den tillid nedefra, som er forudsætningen for langsigtet at forblive i lederpositionen.
Måske er det tilfældet, men Warrior Politics er samtidig et overordentlig velskrevet indblik i tænkningen hos en mand, der har været på nærmeste hold af denne verdens nedrigheder og fallitspil for de gode viljer og de gode løsninger. som sådan er Kaplan interessant at lade sig anfægte af.

Magtpolitik
*Robert D. Kaplan:Warrior Politics – Why Leadership
Demands a Pagan Ethos. Vintage Books 2003, 198 s., 154 kr. ISBN 0-375-72627-6

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her