Anmeldelse
Læsetid: 3 min.

På sporet af magten?

Teorierne om magt bliver mere og mere avancerede. Men bliver det nemmere at undersøge magtudøvelse i praksis? Ny bog spørger og svarer
Kultur
7. juli 2003

Ny bog
Magt er på mode. Det vil sige: Berlusconi er ikke på mode, og det er ikke moderne at stille sig op som den, der ved bedre. Men analysen af magtudøvelse og magtfulde teknikker er på akademisk mode.
De, der gerne vil kritisere magten, forsøger at afklare hvor og med hvilke teknikker magt udøves i liberale demokratier. Men den samme afklaring søger de politikere, der mener at have den legitime ret til at udøve magt.
Som lektor Jørn Loftager skriver i På sporet af magten, der er den seneste udgivelse i den fortløbende magtudredning:
»Den politiske beslutning om gennemførelse af en undersøgelse af magten i Danmark blev da også angiveligt truffet med baggrund i en bekymring for, at magten var ved at glide Folketinget af hænde.«
Siden 1999 er der kommet det ene bind efter det andet som afdækker og undersøger beslutningsprocedurer, politisk forbrug, politisk kultur, unge kvinders politiske engagement, mødet mellem det sociale system og klient etc.
Professor Lise Togeby udlægger i forordet til På sporet af magten magtudredningens metodiske fællesnævner:
»I dag har vi en mere ydmyg tilgang til analyser af magten. Vi har ikke en forestilling om, at det vil være muligt at finde ud af, hvem der har magten. Tværtimod er vores udgangspunkt, at magten ikke er placeret noget bestemt sted, men at der er magtforskelle indbygget i alle sociale relationer.«
Der er en tendens til ikke at anskue magtudøvelse som begrænsning af frihed, men også som produktive procedurer. Man udlægger med en populær formulering ikke magtudøvelse som et forsøg på styre andre, men derimod på at styre andres selvstyring. Det er blevet kompliceret at bedrive magtanalyse. Både for dem, der vil udfolde modmagten og dem, der vil udøve magt.
Togeby udhævet i indledningen På sporet af Magten et praktisk problem ved den avancerede magtanalytiske teoridannelse:
»Det blev nemlig efterhånden klart, at ingen konkrete forskningsprojekter ville være i stand til at honorere alle de krav, som anvendelsen af et teoretisk tilfredsstillende magtbegreb ville stille. Jo klogere vi er blevet på magtens mange ansigter, jo mindre forskning er der gennemført ud fra et eksplicit magtperspektiv.«

Appel til egennytte
På sporet af magten er en samling af tekster skrevet af forskellige forskere tilknyttet magtudredningen.
Det er refleksioner efter teorierne har været udfoldet i praksis og som sådan er det en overordentligt interessant bog.
Lektor ved Institut for Folkesundhed Signild Vallgårda har undersøgt hvorledes man kan anskue styring i sundhedssektoren under Michel Foucaults magtanalytiske perspektiv. Det drejer sig om at afdække hvorledes magtudøvelsen kan skabe folks behov og kvaliteter således at de gør ’de styrendes ideer til deres egne’. Hvordan man kan respektere dominerende idealer om ’frit valg’ og ’selvansvarlighed’ og alligevel påvirke omstændighederne for det frie valg. Hun konstaterer kort, men ganske afslørende:
»Der er forskel på de styringsteknikker, der kunne bruges i 1930’erne, hvor man kunne appellere til en pligtfølelse over for fædreland og slægt og i dag, hvor det oftere er folks egennytte, der bliver appelleret til.«

Krisen kræver sin ret
Martin Marcussen som er lektor ved Institut for Statskundskab i København, leverer en fremragende analyse af de meningsdannelsesprocesser, der bestemmer, hvilke systemer, der er legitime i den offentlige debat. Han skematiserer den komplekse proces hvor det, der er konsensus, pludselig sættes til forhandling. Man kan eksempel konstruere en krisestemning for at sætte en ny politisk dagsorden. Krisen kræver sin ret: konsensus bliver til interessekonflikt og nye holdninger institutionaliseres. Marcussen bemærker i den anledning:
»I denne situation finder der ofte en kollektiv erindringsforskydning sted, hvilket indebærer, at ingen længere tænker på, at virkeligheden og den kollektivt delte viden engang har været til forhandling.«
Den nye konsensus om eksempelvis at kalde økonomisk motiverede flygtninge for ’bekvemmelighedsflygtninge’ præsenteres som en naturlig og indiskutabel betegnelse.
Der er interessante analyser af mødet mellem teori og praksis i På sporet af magten. Men det er især spredningen mellem vidt forskellige videnskabers tilgang til magtanalyser, der kvalificerer bogen en enestående åbning til forståelse af magtudøvelse i et lille liberalt demokrati som Danmark.

*Lise Togeby og Peter Munk Christiansen (red.): På sporet af magten. Aarhus Universitetsforlag. 232 s., 228 kr. ISBN 8779340695

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her