Anmeldelse
Læsetid: 4 min.

Vejviser for vildfarne socialdemokrater

David Held og Anthony McGrew indkredser et kosmopolitisk socialt demokrati i globaliseringens æra
Kultur
19. februar 2005

Ny bog
Man kunne have kaldt bogen Vejviser for vildfarne socialdemokrater. For David Held og Anthony McGrews udgivelse Globalisering/Anti-globalisering kommer på dansk på det helt rigtige tidspunkt for det store oppositionsparti, som ikke alene jager ny formand, men også – og meget vigtigere – ny eksistensberettigelse, nye politiske fikspunkter i en verden, hvor socialdemokratismen tilsyneladende har sejret ad helvede til og dermed udtømt sig selv.
David Held er professor i statskundskab ved London School of Economics, Anthony McGrew er professor i internationale relationer ved Southampton University, og sammen har de skrevet en guide til forståelse af globaliseringen og debatten om den.
Helt frem til slutningen er bogen en meget nøgtern og systematisk analyse af de positioner, forskellige aktører indtager i forhold til de processer og kræfter, der med voldsomme virkninger forandrer det internationale samfund såvel som det personlige liv.
Det er således stærkt nyttigt at få kategoriseret forståelserne af og holdningerne til globaliseringsprocessen, inficeret som debatten har været af forenklede forestillinger om enten en pro- eller en anti-holdning til globaliseringen.
Indledningsvis skelner Held og McGrew mellem ’globalister’ og ’skeptikere’. Skeptikerne ser globaliseringsdebatten som et forsøg på at retfærdiggøre og legitimere det neoliberale projekt, dvs. skabelsen af et globalt frit marked og befæstelsen worldwide af den anglo-amerikanske imperialisme. Nogle skeptikere ser dette kapitalistiske projekt som båret af en sygelig ekspansionistisk logik, hvor fastholdelsen af kapitalens afkast forudsætter bestandig udbytning af nye markeder.
Heroverfor står globalisterne, der ikke afviser, at udviklingen kan tjene magtfulde økonomiske interesser i Vesten, men samtidig ser reelle og dybe forvandlingsprocesser under udfoldelse, hvad angår de traditionelle mønstre for socio-økonomisk organisation, territorial integritet og magt. Det, der sker, er for globalisterne andet og mere end amerikanisering og vestlig imperialisme.

Større ulighed
Herefter går forfatterne i dybden med, hvordan de to positioner anskuer globaliseringens påvirkning af nationalstaten, folkeretten, kulturen, økonomien og demokratiet. Hvad økonomien og den sociale fordeling angår, fastslår Held og McGrew, at »der hersker almindelig enighed om, at svælget mellem verdens rigeste og fattigste stater nu er større end nogensinde før og stadig vokser«.
Herefter ophører enigheden imidlertid, idet de neoliberale blandt globalisterne hævder, at dette blot afspejler industrialderens mangler, samt at mange nationer endnu ikke er blevet inddraget i den økonomiske globalisering med den vækst og velstandsfremgang, det indebærer.
Mere kritiske analytikere blandt globalisterne peger på, at den økonomiske globalisering er hovedårsag til stigende ulighed mellem og internt i nationerne. Mekanismen bag er kombinationen af en mobil kapital, der omplanter job og produktion efter eget forgodtbefindende, med forstærket international handelskonkurrence og et globaliseret finansvæsen, der reducerer staternes muligheder for at føre en velfærds- og omfordelingspolitik til modvirkning af de ulighedsforstærkende processer. Dette fører ikke kun til opdeling af befolkningen i vindere og tabere, men som følgevirkning også til en marginalisering, der undergraver samfundenes sociale solidaritet, skriger de kritiske globalister.

Skeptikerne
Over for disse to tolkninger står skeptikere, der mener, at det hele ikke er nyt, men blot en forstørret effekt af gammelkendt imperialisme. Heri ligger også det skeptiker-synspunkt, at globalisterne underspiller staternes handlemuligheder, dvs. fjerner fokus fra det ansvar de nationale regeringer fortsat har og har mulighed for at udøve.
Mod bogens slutning raffinerer Held og McGrew beskrivelsen af de forskellige syn på globaliseringen med henblik på at gøre analysen mere operationel og orienteret mod at formulere nye globale politikstrategier. Deres skema rækker fra neoliberale globaliseringsfortalere på den ene fløj til radikale – marxistiske – globaliseringskritikere på den anden, men herimellem finder man bl.a. gruppen af institutionelle fornyere og af globale reformatorer.
For forfatterne mødes disse to positioner i ’kosmopolitiske sociale demokrater’. Det er her, de selv befinder sig, og det er her, de giver betrængte socialdemokrater i bl.a. Danmark en hjælpende hånd.
Foruden uligheden understreger Held og McGrew de grænseoverskridende miljøtrusler som det, der kalder på en ny type kosmopolitiske socialdemokrater. Fordi »neoliberalismen ganske simpelt viderefører eksisterende økonomiske og politiske systemer uden at tilbyde nogen ægte løsning på de problemer, der opstår, når markedet svigter«.
Og fordi »den radikale holdning (forekommer) vildt optimistisk med hensyn til mulighederne for, at de problemer, globaliseringen forårsager, kan løses på nationalt plan«.
I skemaform opregner forfatterne, hvilke nøgleværdier og hvilke foranstaltninger på kort og lang sigt, der bør præge denne kosmopolitiske, sociale demokratiske politik.
Deres fortjeneste er ikke at formulere et nyt handlingsprogram for Socialdemokraterne – det gør de ikke – men at de fokuserer på de nøgleværdier og -udfordringer, der både nødvendiggør og legitimerer et sådant projekt: en stærkere forpligtelse på social retfærdighed og ligelig fordeling af verdens ressourcer og med det for øje en tæmning af den globale økonomi og regulering af markedet. Det er ikke nyt, men det vil være nyt at vedkende sig det som selve drivkraften og eksistensberettigelsen for en social demokratisk bevægelse, der pt. har mistet orienteringen i sin paniske optagethed af, hvordan man dog brænder igennem på skærmen.

*David Held og Anthony McGrew: Globalisering/Anti-globalisering. Akademisk Forlag, 176 s., 249 kr. Er udkommet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her