Anmeldelse
Læsetid: 4 min.

Alt det Islam også er

Jørgen Bæk Simonsen fører sine læsere ind i islams forunderlige historie og ruster dem med argumenter mod demagogerne
Kultur
29. maj 2008
Fjendebillede. Islam er en langt mere kompleks religion, end mange tror, understreger Jørgen Bæk Simonsen i sin nye bog.

Fjendebillede. Islam er en langt mere kompleks religion, end mange tror, understreger Jørgen Bæk Simonsen i sin nye bog.

La Imagen

Det kristne Europas to store fjendebilleder, jødedommen og islam, har jævnt hen i historien konkurreret om førstepladsen i de politiske demagogers arsenal af ukvemsord mod det såkaldt fremmede. I århundreder for ikke at sige årtusinder var jøderne de nemt identificerbare fremmedelementer, ydermere i testamentarisk forstand af kirkefolkene udstyret med den kollektive skyld for at have myrdet de kristnes gudssymbol i menneskeskikkelse og under periodisk mistanke for at drikke til dystre formål så som den jødiske gudstjeneste (eller afgudstjeneste) indfangne kristne drengebørns blod.

Nogen reel trussel for stambefolkningerne var jøderne aldrig, og de oftest vilde forestillinger om deres dominerende stilling i samfundene dementeredes af den armod, hvorunder de fleste jøder henslæbte tilværelsen i de europæiske storbyghettoer.

Uanset jødernes lange europæiske diaspora, og uanset deres integration og ofte assimilering i samfundene, forblev de for flere landes vedkommende uvelkomne fremmedelementer - ofte i den folkelige opfattelse indskærpet af opinionsdannere med skumle motiver - styret af ondsindede underliggende kræfters ambition om verdensherredømmet.

Historien gentager sig ikke. Ikke desto mindre anes fælles træk i den europæiske reaktion over for indvandrere af den muslimske tro i det 20. århundredes anden halvdel.

En af nationens mest indsigtsfulde kendere af islam, professor Jørgen Bæk Simonsen, som blot ved sin ekspertise på et mistænkeliggjort stofområde ofte søges stigmatiseret af Dansk Folkepartis ihærdige ideologer, har bedrevet et storværk om denne den tredje af de store monoteistiske verdensreligioner, hvis udspring for resten har al verden til fælles med både jødedom og kristendom.

Uden at lefle for en lavere fællesnævner eller prætendere lettilgængelighed fører Jørgen Bæk Simonsen sine læsere ind i islams forunderlige og bevægende historie og ekstremt rige tankeverden. Mere end syv gange understreger forfatteren komplicertheden og mangfoldigheden i denne religiøse verden, der ikke på nogen måde - hvis man da er til det gudelige, og også når man ikke er - står tilbage for kristendom og jødedom i dybsindighed og raffinement. Dertil kommer de muslimske lærdes respekt for andres opfattelser, samt middelaldermuslimernes ansvarsfølelse over for den lærdom og de skrifter, de tog i arv fra grækerne, og som de overleverede så smukt til europæiske kristne kolleger.

De muslimske højkulturer beviste samtidig deres evne og vilje til at leve i fred med andre ideer, convivencia som man kaldte det i Spanien, og som var en uskik, de katolske inkvisitorer ikke ulig de moderne hjemlige korsriddere fik sat en brutal stopper for. Ikke at islamiske herskere ikke kunne være brutale, det kunne de; understregningen af at kristendommen ikke har patent på næstekærlighed og tolerance er her pointen.

Den moderne afsky

Den moderne islamskepsis - eller afskyen kan man vist godt kalde det - bunder selvsagt også i den relativt store indvandring af i øvrigt indbudt arbejdskraft fra muslimske lande fra omkring 1960 og frem. En række forhold i forbindelse med indvandringen udløste sociale problemer i flere lande. Sigende for de klassiske diskriminationsmekanismer blev den islamiske tro og kultur først rigtig skydeskive for forvrængninger af motiver og andre fordomme, da indvandrerne var blevet nationaliserede. Det er jo ikke længere fremmede, der ifølge de nidkære ikke må bære tørklæde i retten og på plejehjemmene, men danskere der ikke må!

Jørgen Bæk Simonsen analyserer uhyre grundigt de utallige udviklingslinjer, man kan følge i islams historie - også som her antydet de nyere og nyeste træk.

En stærk mand kan blive svag i koderne ved gennemgangen af islams indre kriser og modsætninger og de retninger, der herved udvikledes fra tidligste tid i øvrigt. Anmelderen fik under læsningen mareridt om at være til eksamen i bogens grundige afsnit om disse modsætninger. Det er i den forbindelse værd at bemærke at en redegørelse for kristendommens mange forskellige tolkninger og heraf udsprungne sekter og grupperinger ikke er mindre udfordrende. Hvad virkelig kan pisse folk af, er som bekendt diskussioner om profeternes skæg.

Jørgen Bæk Simonsens bog er en bedrift af præsenteret og struktureret indsigt og viden. Hvem ved for eksempel hvad om noget for danskere så fjernt som islam i Afrika? Det gør Bæk Simonsen.

Påhører man de mange hidsige debatter om islam som regel ført i ignoranters navn her til lands, er den mere eller mindre villede uvidenhed slående. Over for det afskyede, stiller den hidsige sig ofte nedladende an og fornægter kompleksiteten. En undskyldning for at gøre noget sådant, gives ingen længere med Bæk Simonsens bog i hånd.

Det kunne i denne meget intense bog have været kønt med en slags skematisk kronologisk oversigt og struktur af islams historie og udvikling. Bæk Simonsens værk er, som det sikkert fremgår her, ikke just en håndbog for begyndere. Forlaget kunne have gjort kampen mod uoplystheden på området en tjeneste ved at have insisteret på et sådant forsøg med et skematisk overblik.

Under alle omstændigheder beskæmmes man over den vulgariet hvormed dette store emne i al almindelighed behandles her i landet. Læs denne bog og få argumenter imod demagoger som Krarup og Kjærsgaard.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Per Thomsen

Metz:

"Det kunne i denne meget intense bog have været kønt med en slags skematisk kronologisk oversigt og struktur af islams historie og udvikling.(...) Under alle omstændigheder beskæmmes man over den vulgariet hvormed dette store emne i al almindelighed behandles her i landet."

Ja, mon ikke!

Jørgen Bæk Simonsen er ikke en objektiv forsker, selvom han tydeligvis har dyb indsigt i islam.

I Kim Møllers bog ”Vejen til Damaskus” spiller en omvendelse også en betydelig rolle. Kolossalt vigtigt er det nemlig, siger Møller, at den fremtrædende islamforsker og historiker Jørgen Bæk Simonsen fra Københavns Universitet i sine unge år beskrev muslimernes sharia som en ensartet lov, mens han på sine nu lidt ældre dage er begyndt at betegne sharia som en vej, som forskellige muslimer vandrer vidt forskelligt ad.

Dette nye syn på sharia kæder Møller retorisk behændigt sammen med, at Bæk Simonsen i 2001 rejste til Damaskus, hvor han i en periode på fire år var direktør for Det Danske Institut. Med store armbevægelser påpeger Møller, at mens tidligere islamforskere afkristnede dansk orientalistik, så ”har Jørgen Bæk Simonsen på sin vis påbegyndt en islamisering, og mentalt set har dansk islamforskning i perioden fra 1885 til 2005 foretaget en rejse fra København til Damaskus”.

Jørgen Bæk Simonsens forvandling fra ”strammer” til ”slapper” i forhold til sharia kommer dermed til at stå som selve symbolet på det samlede danske universitetssystems eftergivenhed over for islam.

Kommende arrangement på Juridisk Institut, Aarhus Universitet.
Dato: 4. juni 1429 (2008).
Sharia-ret og dansk ret. Kan islamiske retsregler indføres i Danmark?
Jørgen Bæk Simonsen: Fordele ved muligheden for sharia i dansk ret.

Ingen tvivl om, at Bæk Simonsen ved meget om islam, men objektiv er han ligeså lidt som pave Benedikt er objektiv, når det gælder katoliscismen og de uhyrligheder, der er blevet begået og som bliver begået i dén religions navn ...

Jacob Schmidt-Rasmussen har lige så meget forstand på videnskab som han har på islam.

Vi er flere der stadigvæk med en vis munterhed tænker tilbage på dengang Schmidt Rasmussen i dette forum gennem en længere periode hårdnakket blev ved med at påstå, at han kunne føre videnskabeligt bevis for at BBC er en venstreorienteret propagandasender…

Jeg synes faktisk tit at Goerg Metz siger noget fornuftigt.
Når han nu roser denne bog vil jeg overveje at læse den. Indsigt skader selvfølgelig ikke.
Men jeg ved ikke om jeg har "disciplin" til at læse den. Det lyder som om det er lidt tung læsning.

Men Metz' syn på islam i Danmark deler jeg ikke.

I øvrigt igen et godt indlæg af Jakob Schmidt-Rasmussen. Tak for det.

Allah’u akbar – Metz har skruet helt op for apologien.

Vi andre husker islams mange ansigter fra f.eks. profet- og pavekrise, fra OIC-landenes mange angreb på ytringsfriheden, senest med vedtagelsen af FNs Orwellske resolution 7/19, den 27. marts 2008, om forbud mod religionskritik – af islam (og kun af islam).

Vi husker islamiske kræfters dødstrusler – og i nogle tilfælde effektuering af truslerne mod medie og kulturpersonligheder – f.eks. Günther Walraff, Robert Redeker, Stefan Herre, Ibn Warraq, Wafa Sultan, Dr. Yavuz Özguz, Hirsi Ali, Ehsan Jami, Mariwan Halabjaee, Ralph Giordano, Mina Gabriel, Vebjørn Selbakk, Ekin Deligöz, Gisela Zapka, Claudia Dantschke, Mark Gabriel, Dr. Younus Shaikh, Terence McNally, Gert Vilks, Taslima Nasreen, biskop dr. Michael Nazir-Ali, Ahmed Aboutaleb, Nezla Kelek, Mina Ahadi, Kurt Vestergaard – m.fl., ArzuToker, Sooreh Heram, Ayaan Hirsi Ali, Gert Wilders, Van Gogh, John Latham, Naser Khader, Magdi Allam, Mohammed Sifaoui, Salman Rushdie og drab og drabsforsøg på hans japanske oversætter og Hitoshi Igarashi og italienske oversætter Ettore Capriolo og norske forlægger William Nygaard
Van Gogh og Hitoshi Igarashi blev dræbt – Kurt Vestergaard skulle dræbes og andre danske tegnere, skrivende folk og politikere (Khader) har fået deres liv og mulighed for personlig udfoldelse stærkt begrænset.

Intet af ovenanførte er forvoldt af dem Metz beskriver som ” ignoranter her til lands”, men af folk der bekender sig ” til islams forunderlige og bevægende historie og ekstremt rige tankeverden”, som Metz formulerer sig.

Bæk Simonsen er en mand, der har slidt enormt på sin troværdighed via sine (tidligere) særdeles talrige ekspert-udtalelser i medierne. Han er også manden, der 13. maj 2006 i Bella Center, uden at gøre indsigelse eller udvandre påhørte (til lejligheden importerede) muslimske sheikers uartigheder. F.eks. kravet om censur og krav til indhold af danske skolebøger. Om skolebøgerne i disse sheikers islamiske ”ekstremt rige tankeverden” også skulle indeholde materiale, der betegner jøder og kristne som ”aber og svin” fremgik ikke klart - og Bæk Simonsen undlod at spørge. Men kendsgerning er, at sådanne skolebøger er konstateret i brug i såvel England som i USA.

Lad bare Bæk Simonsen og Metz svømme hen i begejstring over en politisk-religiøs-isme, hvis kendemærke er, at den altid har haft utrolig svært ved at omgås ikke-muslimer og muslimer med en afvigende tilgang til profeten og hans lære. Læs f.eks. denne aktuelle beretning http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2455869.ece om islams (in-) tolerance og ”ekstremt rige tankeverden” – og tænk et øjeblik på Martin Krasniks isnende beretninger fra sin rejse rundt i flere af ”islams forunderlige lande med deres ekstremt rige tankeverden.”
Eller tænk på, hvordan denne ”ekstremt rige tankeverden” kan producere og fortsat acceptere sådanne tanker: ”Alle kvinder, der begås æresdrab imod, er prostituerede. Jeg mener, at prostituerede fortjener at dø”, sagt af fhv. jordansk justitsminister (side138, Problemet med Islam, v/Irshad Manji).”

Med tanke på en del danske universitetsmennesker- og intellektuelles ”grusomme fejltrin” i vurderingen af politiske ”religiøse” ideologier i de sidste 8-årtier, må jeg anbefale, at man fravælger apologeters anbefalinger og stoler på sin egen sunde fornuft.

Rigtig meget tyder på, at apologeterne har betydeligt mindre ret i deres underdanige vurderinger end f.eks. manden, der kom med denne bedømmelse af situationen (længe før profetkrise i øvrigt.).

”Så har I jo et kolossalt problem. Det er folk, som ikke bare kommer fra en anden kultur, men som er aktivt fjendtlige over for jeres civilisation og politisk vil forsøge at underminere den. De kommer ikke for at blive en del af jeres land, men for at ødelægge det samfund, som tager imod dem. Det er misforstået frisindethed at lade så mange muslimer komme ind i så lille et land… (Interview i Jyllands-Posten 8/4 2004 - Nobelpristager i litteratur V. S. Naipaul).

A. Damsgård:

Bæk Simonsen er en mand, der har slidt enormt på sin troværdighed via sine (tidligere) særdeles talrige ekspert-udtalelser i medierne.

Ja, hvis man mener at det slider på troværdigheden, når nogen har personlig integritet samt mod og mandshjerte til at tale magten midt imod.

Vivi Andersen

Per Thomsen

HVORDAN giver Bæk Simonsens
personlige integritet ,
mod og
mandshjerte til at tale magten midt imod sig udtryk ?

ER det f.eks. som A.Damsgaard i sii velskrevne indlæg beretter om, når Bæk Simonsen valgte IKKE at tale imod Imamerne og Sheikerne på mødet d. 13.maj 2006 i Bella Centret ?

Eller er det at han - måske ukorrekt påstået af mig - er med-idemand til det møde, der skal afholdes på Århus Uni. i juni om mulighederne for Shariaens, eller dele af denne, implementering i den Danske Retsplejelov - naturligvis under henvisning til hensynet til de muslimer, der lever her i landet ?

Ingen tvivl om hvor Bæk Simonsen holdningsmæssigt står i denne forbindelse - for han er for vi implementerer dele af Sharian.

Bæk Simonsen har selv benægtet han er konverteret, men ikke des mindre agerer han som om han er.

Han er ikke - og har ikke længe - været en objektiv forsker inden for området Islam.

Og derfor er han ikke den bedste til at vejlede Kafir i forbindelsen Islam / hvad og hvordan med Danmark og Danskerne .

Vivi Andersen:

"HVORDAN giver Bæk Simonsens personlige integritet ,
mod og mandshjerte til at tale magten midt imod sig udtryk ?"

Simonsen siger ting der af magthaverne bliver opfattet som meget ubehagelige og meget politisk ukorrekte. Erfaringen viser at den slags ikke er specielt godt for karrieremulighederne og jobmulighederne...

Vi er nogle der stadigvæk kan huske at Ander Fogh Rasmussen startede sin regeringstid med den helt store udrensning af alle de "smagsdommere", der var ansat i det offentlige, og som havde en anden holdning end regeringen. De blev ersattet af Lomborg og den slags typer..

Ok.. Information... At lade Georg Metz anmelde en islambog af Jørgen Bæk Simonsen.. Hvor forudsigeligt kan udfaldet være??? Igen skal vi høre den samme sang.. Islam er god god god.. Og alle os 'kristne europæere' bærer rundt med et fra middelalderen nedarvet had til alt jødisk og muslimsk..
Er selv historiker.... Og disse 'lange linier' Georg tegner er ganske ubrugelige.. De fleste danskere er som Metz. ganske sikkert ved.. meget lidt religiøse.. Og derfor er der mange danskere som ikke klapper i begejstring over at mange muslimer mener at samfundet skal tilpasses religionen og ikke at de skal tilpasse sig samfundet…Vi er også mange som ikke har en drøm om et dansk Libanon, hvor hver etnisk/religiøs gruppe lever i hver sin verden….Vi er faktisk en del.. der ønsker et rummeligt Danmark, hvor menneske kommer før religion og hvor vi ikke i ’multikulturalismens hellige navn’ går på kompromis med en hårdt tilkæmpet ligestilling mellem kønnene og mellem seksuelle minoriteter. G. Metz. Hvem er det du i din begejstring for Islams fantastiske tanker hjælper her til lands??? Jeg har flere venner af bosnisk og iransk herkomst.. Venner som ikke har nogen men’er… Dvs. de kan svare klart på loyalitet mellem en religion og en stat.. De kan uden at blinke med øjnene sige.. at den danske kultur er bedre end den kultur som deres forældre er frygtet fra når det kommet til tolerance, frisind, samfundssind og respekt for individet (modsat respekten for kulturen og religionen som Metz og Bæk er fanebærere for). Mine venner frygter udviklingen i Danmark mht. islamisering lige så meget som jeg.. (grisefarvet dansker). Ved godt I mener, at Pia og fætrene er ondskaben selv. Jeg er selv meget kritisk overfor DF….Men er jeres fjenders fjender.. nødvendigvis jeres venner? Og hvornår skal patriarkalske religiøse fanatikere have samme omgang som I ville give grisefarvede danskere med samme holdninger?? Prøv lige at vågn op Metz og Simonsen.. Der er efterhånden en hel del... danskere (lyse.. brune.. kulturkristne, kulturmuslimer eller ateister som jeg selv) som er ganske kritiske overfor en ideologi/religion som islam, men som snart ikke tager det seriøst, at vores standpunkter bliver kaldt racistiske eller 'andetshedshad fra middelalderen'. Men kan være man ikke kan lære gamle hunde nye tricks.... Multikulturalisterne Bæk og Metz. er så forblændet af deres ideologi, at få efterhånden tager dem seriøst..