Anmeldelse
Læsetid: 3 min.

Godt liv uden Gud

Amerikansk forsker er himmelfalden over danskeres og svenskeres lykkelige ugudelighed
Kultur
16. august 2008

Verdenshistorisk interessante. Den ære tillægger den amerikanske sociolog Phil Zuckerman de nuværende befolkninger i Danmark og Sverige. Han udnævner dem til: "Den eneste kultur i verden (eller måske endda i verdenshistorien?), hvor flertallet ikke tror på et liv efter døden."

Zuckerman har under et 14 måneders Skandinaviens-ophold foretaget 150 samtaler med danskere og svenskere om deres tro og opfattelse af religion, og resultatet er nedfældet i bogen Samfund uden Gud.

Zuckerman finder en påfaldende modsætning til resten af kloden, hvor religion er på aggressiv fremmarch:

"Midt i al denne aktive, globale fromhed - oven på det enorme hav af hellighed - flyder Danmark og Sverige af sted som små tilfredse, vedholdende nøddeskaller af verdsligt liv, hvor de fleste folk er irreligiøse og hverken tilbeder Jesus eller Vishu, ikke nærer ærbødighed for hellige tekster, ikke beder."

Zuckerman citerer 71-årige Bente for: "Jeg interesserer mig ikke for Gud eller for, om han findes eller ej."

'Gud er noget ævl'

Mange af Zuckermans samtalepartnere har ingen overvejelser gjort sig om Gud, før han spørger dem.

Andre har overvejet sagen og aldeles forkastet et højere væsen. I en samtalerunde på et plejehjem i Aalborg spurgte Zuckerman, hvorfor ingen havde lyst til at sige noget om Gud. En gammel mand svarede:

"Fordi det er noget ævl."

Zuckerman bad ham uddybe:

"Religion er noget ævl, eller mener du, at når man snakker om det, så ævler man bare?"

Den gamle mand svarede:

"Begge dele."

75 procent af amerikanerne siger i rundspørger, at de tror på, at helvede findes. I Danmark og Sverige er det tilsvarende tal 10 procent. I den forbindelse finder Zuckerman det slående, at Danmark og Sverige i det dennesidige liv fremstår som paradis:

"... velfungerende demokratier, kriminaliteten er blandt verdens laveste, korruptionsniveauet er verdens laveste, fremragende uddannelsessystemer, nyskabende arkitektur, stærk økonomi, velfinansieret kunst, opfindsom iværksættervirksomhed, rene sygehuse, velsmagende øl, gratis sundhedsvæsen."

Den manglende tro på helvede hænger sammen med det faktisk forekommende paradis, fremhæver Zuckerman: Når folk har det godt, og samfundet fungerer, er der intet behov for at søge trøst i religionen. Modsat i USA, hvor der ikke er offentlig sygesikring, og hvor god uddannelse er forbeholdt de velhavende, og hvor kriminaliteten er høj. Her er der brug for at bede om Guds hjælp.

Dovent monopol

Et andet særpræg, der betinger den manglende religiøsitet i Danmark/Sverige er de statsstøttede kirker med monopolstilling. Præsterne har ikke følt behov for at markedsføre sig - i modsætning til USA, hvor myriaden af kirker benhårdt konkurrerer.

Zuckerman mener, at den høje jobfrekvens hos danske og svenske kvinder har bidraget til religionens retur. Det er kvinderne, der har taget sig af børns religiøse opdragelse og af at hive dem og manden med i kirke. Zuckerman noterer:

"Da først kvinder blev optaget af lønarbejdets pligter og bekymringer, aftog deres interesse for - og energi til - religion. Og deres mænd og børn fulgte trop."

Endnu en årsag til den manglende religiøsitet er ifølge Zuckerman, at Danmark og Sverige ikke er truet som kultursamfund. I modsætning til polakkerne, der i den katolske tro har søgt værn mod fjendtlige naboer.

Zuckerman forudser:

"Denne situation kan vel ændre sig i de kommende årtier med den stadigt stigende tilstedeværelse af dybt religiøse muslimske indvandrere i Danmark og Sverige. Deres tilstedeværelse kunne tænkes at føre til en stigning i luthersk fromhed som et nutidigt udtryk for skandinavisk kulturforsvar."

Men, tilføjer Zuckerman:

"Det er lige så vel muligt - og måske mere sandsynligt - at hvis skandinaverne føler et behov for en form for kulturforsvar over for de nye indvandreres stærke, islamiske religiøsitet, vil det vise sig i form af en større tilslutning til og lovprisning af den rationelle, demokratiske verdslighed - mere end den traditionelle kristne tro og dens ritualer."

Zuckerman morer sig over, at så gudløse, som danskerne og svenskerne erklærer sig, vil de alligevel have sig frabedt at blive kaldt 'ateister'.

Frederik, en 70-årig pensioneret litteraturprofessor, bemærker: "En ateist er Guds personlige fjende."

Og så engagerede i sagen er danskere og svenskere overhovedet ikke.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ole E. Mikkelsen

Jeg vil beskrive bogen (jeg har ikke læst den, og ud fra ovenstående vil jeg anse den for gabende uinteressant) som endnu et forsøg på at beskrive begrebet gud og begrebet tro ved hjælp af sociologi. Og det er jo ikke så mærkeligt når nu manden er sociolog. Men det er og bliver noget ævl.

Når en person citeres for at sige religion er noget ævl, så fortæller det noget om mandens definition på religion, ikke om hvad han inderst inde tror på. Og derfor fortæller det intet om religiøstet.

Men kan simpelthen ikke slutte ud fra sociologiske observationer omkring mangel på hvad man normal kalder religiøs praksis, at så er danskerne ikke religiøse.

Man kan slutte at danskerne ikke praktiserer religion på samme måde som den definition på religion som Zuckerman antager. Og man kan slutte at de påstande om f.eks. liv efter døden, guds eksistens, helvede som Zuckerman antager som dækkende for at være religiøs er anderledes for danskere end for andre.

Påstandene om mangel på religiøsitet hænger tæt sammen med den definition på religiøsitet som han antager.

Gud slipper vi aldrig af med. Derimod slipper vi af med afguder hvis vi vil det . Derfor har den gamle mand helt ret i at religion er noget ævl. Religion er noget ævl når det ikke handler om gud. Og det har det tilsyneladende ikke gjort da Zuckerman lavede sine undersøgelser.

At drøfte liv efter døden, guds eksistens, helvede, helligånd m.v. på fra sociologiske præmisser, dvs. ud fra praktiserede handlinger, såsom bøn m.v. er noget ævl.

Bogen handler ikke om religion, men derimod om sociologi. Bedøm bogen som sådan i stedet for at kæde den sammen med gud og med religiøsitet.

Det er noget ævl at kalde en bog for 'Samfund uden Gud'.

Zuckerman burde have opdaget sit ævl, da han konstaterer at danskerne sociologisk beskrevet ikke vil kaldes ateister. Det fortæller at danskerne er kloge nok til at forstå at ateismen er en tro på linie med al anden tro.

Du har ret, Ole: Begrebet Gud er noget ævl.

Ole E. Mikkelsen

Ja, selvfølgelig har jeg ret :-) Begrebet Gud som forstået af Zuckerman er noget ævl.

Heinrich R. Jørgensen

Phil Zuckerman:
"... velfungerende demokratier, kriminaliteten er blandt verdens laveste, korruptionsniveauet er verdens laveste, fremragende uddannelsessystemer, nyskabende arkitektur, stærk økonomi, velfinansieret kunst, opfindsom iværksættervirksomhed, rene sygehuse, velsmagende øl, gratis sundhedsvæsen."

Måske skulle Zuckerman have konkludere, at når en dansker er sammen med udlændinge, om emnet er Danmark, erstatteres vanlige kritiske sans og realitetsfornemmelse med galoppere nationalforherligende jubelidioti.

Hvis en sociolog gerne vil undersøge interessante sociologiske fænomener, burde vedkommende undersøge, hvorfor en danske der blandt andre danskere i Danmark måske ville omtale sit lands indretning i vendinger der ikke står tilbage fra Buster Larsens "Lortelands" monologer, og blandt udlændige udenfor Danmark kan levere en idylliseret beskrivelse, ofte skåret over læsten "jeres er ikke så godt som mit".

Phil Zuckerman:
"Da først kvinder blev optaget af lønarbejdets pligter og bekymringer, aftog deres interesse for - og energi til - religion. Og deres mænd og børn fulgte trop."

Det er muligt, at den spirituelle interesse aftog i samme periode som kvindernes indtog på arbejdsmarkedet steg voldsomt, men at påstå at der er en umiddelbar sammenhæng, forekommer ikke troligt. Og at påstå, at kvinderne mistede interessen for religion først, og trak resten af familien med sig, forekommer endnu mindre troligt.

Phil Zuckerman:
"Det er lige så vel muligt - og måske mere sandsynligt - at hvis skandinaverne føler et behov for en form for kulturforsvar over for de nye indvandreres stærke, islamiske religiøsitet, vil det vise sig i form af en større tilslutning til og lovprisning af den rationelle, demokratiske verdslighed - mere end den traditionelle kristne tro og dens ritualer."

Det ville være ønskeligt, men desværre er der mange der tror, at det bedste bolværk skal findes i at mobilisere "danskhed", den kristne tro og ritualer, i en absurd antagelse om, at påkaldes danernes traditionelle dyder og guder, vil disse kunne besejre de tilrejsendes ditto. Enhver der er så naiv og tror på noget så irrationelt, kan næppe betegnes som andet end drevet af religiøs overbevisning.

Jeg er ganske enig med Ole E. Mikkelsens betragtninger vedr. Zuckerman og hans makværk...

Inger Sundsvald

I lighed med folk der kun retter sig efter de love som de selv finder fornuftige, har jeg et forhold, som ’kulturkristen’, hvor jeg har lavet min egen tro. Tro er tro, og ikke viden, så min tro ser sådan ud:

Når jeg dør, indgår jeg i en fælles ’sjæl’. I denne sjæl møder jeg min afdøde mand og min datter, mor og far – og i øvrigt alle mine højt elskede afdøde katte. Hvad der derefter sker på ’dommens dag’ er ikke mit problem. Måske bliver jeg bare ved med at være død.

Min mor var en smule overtroisk. To knive overkors betød alverdens ulykker og dødsfald i den nærmeste familie. Den dag i dag gibber det i mig, hvis jeg på køkkenbordet kommer til at skubbe til nogle knive, så de ligger over kors, og skynder mig at rette dem – for en sikkerheds skyld!
Og jeg er naturligvis ikke overtroisk. Fredag den 13. har jeg gjort til min specielle lykkedag, og sorte katte over vejen er bare et yderligere tegn på sikkerhed. Hvorfor så denne frygt i en voksen kvinde? Jeg mener, Julemanden er jeg jo kommet over.

Hvis man er muslim, er der ingen grænser for alt det onde der kan ske med én efter døden, hvis man ikke opfører sig ’rigtigt’. Man får af og til et glimt i tv, af det pres en ung kvinde uden tørklæde er udsat for fra sine tørklædebærende veninder. Hun ’planlægger’ selv at tage tørklædet på en dag, men hun er ikke helt ’parat’ til det endnu. Men en dag vil hun gøre det, for veninderne siger, at det er bedst for hende.
Jeg gyser, når det af og til begrundes med, at håret er ’en kvindes skønhed’ og kun bestemt for hendes mand at nyde.

Min 14-årige 3.-generations dansk/tyrkiske ven siger: ”Hvad kan det egentlig gøre med det tørklæde?” Hans mor går med tørklæde. Hans ene søster er netop blevet gift i Tyrkiet og er i den anledning begyndt at gå med tørklæde. Hans anden søster gør det ikke – endnu. Men de gør det frivilligt, siger han. Jeg kan kun svare: ”Hvad kan det egentlig gøre, at nogen ser en kvindes hår?” Og fortælle ham om min mors overtro og om små børns påvirkelighed.

Det bedste man kan gøre for sine børn er, at tage frygten fra dem og lade være med at true dem til noget (selv om de ikke har været helt søde, får de alligevel julegaver). Tørklædet i sig selv generer mig ikke (så meget), og jeg kan også leve med at blive kaldt vantro. Derimod kniber det mere med accepten af at blive betragtet som uren, og at en mand ikke vil sige goddag ved at, se mig i øjnene og give hånd, ligesom jeg synes at det er utroligt, at danske muslimer i 3. og 4. generation stadigvæk mener, at det værste en ung muslim kan gøre, er at få en dansk kæreste/ægtefælle.

I bund og grund handler det jo ikke om tørklæder (eller burkaer?) selv om de på mig virker ubehagelige. Men når man er troende muslim, og tror på Sharia, så tror jeg ikke på at man kan gå helhjertet ind for fuld ligestilling mellem kønnene, homoseksuelles rettigheder, afstandtagen fra dødsstraf under alle omstændigheder, fri abort m.v. Dertil er frygten for Helvedes pinsler alt for stor – samt frygten for en del andre muslimer, som ikke tillader en ’frafalden’. Det er jo forbudt ifølge Koranen og kan medføre drab.

For mig som ’kulturkristen’, kræves det bare at jeg ”tror”, og så vidt muligt overholder De 10 Bud – og det kunne jeg jo også gøre uden at være religiøs. Der er ingen trusler eller krav om en bestemt personlig opførsel eller påklædning, men dog en advarsel om, at en dag vil både levende og døde blive (be)dømt. Om de ’skyldige’ bliver straffet på en eller anden måde, eller om de bare får lov til at fortsætte med at være døde, er lidt uklart, og afhænger til dels af hvilken gren af Kristendommen man er vokset op med. Gad vide hvor mange kulturkristne, der sender en bøn til vejrs – for en sikkerheds skyld? Måske er der bare graden til forskel på frygten.

Jeg synes at der er rigtig meget religions- og præstefætterstof i medierne, men jeg ville nødigt undvære det. Selv om det også løber mig koldt ned ad ryggen ved diverse ’artigheder’ fra Dansk Folkeparti, så kan jeg da i det mindste holde mig orienteret om hvad der foregår i hovedet på dem.

Jeg holder Information og Politiken. Og hvis jeg skal (yderligere) hjernevaskes i resten af mit liv, vil jeg i det mindste selv have indflydelse på i hvilken retning det skal foregå. Lidt ateistisk kan man vel altid være/blive

Det ville være en stor gevinst, hvis kristendomskundskab ikke i skolerne var forkyndende, og det ville være en gevinst, hvis alle former for tro og overtro var en privat sag, evt. forbundet med en jordisk straf, hvis det udbredes.
Om den holdning er speciel dansk/svensk ved jeg ikke, men den er min.

Heinrich R, Zuckermans beskrivelse af Danmark er faktisk korrekt. At hysteriske demagoger søger at bilde os ind, at vi er ved at drukne i vold og kriminalitet, gør det ikke til sandhed.

Heinrich R. Jørgensen

Per Vadmand,

du har ret i, at Danmark ikke er ved at drukne i vold og kriminalitet, og jeg mener heller ikke på noget tidspunkt at have givet næring til den myte.

Mht. Zuckermans samlede beskrivelse af Danmark, mener jeg de er meget overdrevne og langt fra at være sande.

Velfungerende demokrati?
Snarere dysfunktionelt parti- og embedsvælde, der ikke levner megen plads til befolkningens indsigt i statens forhold, eller plads til demokratisk diskussion og indflydelse.

Kriminaliteten er blandt verdens laveste?
Ja, men langtfra verdens laveste. Vi kunne gøre utroligt meget for at gøre det langt bedre, bl.a. mht. forebyggelse og resocialisering.

Korruptionsniveauet er verdens laveste?
Ja bestemt, hvis vi taler om de gængse former for korruption. Vi oplever bl.a. i det politiske system og i embedsappararet, en enorm inerti og uvilje mod rationelle ændringer, der er til befolkningens og nationens bedste, aht. egne interesser, og dette er lige så bekymrende som korruption.

Fremragende uddannelsessystemer?
De er gode, men selv at kalde dem "meget gode" er en klar overdrivelse. At tale om, at de generelt er fremragende, er decideret usandt.

Nyskabende arkitektur?
Jo, der sker da spændende ting - f.eks. kan man fra København kigge over på Malmö's Turning Torso ;-)

Stærk økonomi?
Vi er sluppet af med udlandsgælden og har en udmærket infrastruktur på mange områder, så jo.

Velfinansieret kunst?
Jo, selv om "velfinancieret" nok betyder noget andet i amerikansk optik end i dansk.

Opfindsom iværksættervirksomhed?
Njah, at der findes mange små virksomheder er ikke et udtryk for hverken opfindsomhed eller en udpræget iværksætterånd; men jeg tror til gengæld at der i Danmark er et kæmpe potentiale, pga. en udbredt fandenivoldsk holdning.

Rene sygehuse?
Jo, men det burde prioriteres højere - hygiejne er for vigtigt på hospitaler, til at det kan overlades til ikke-specialister, f.eks. rengøringsselskaber.

Velsmagende øl?
Det er muligt, men da jeg har ikke prøvet mange af mikrobryggeriernes produkter kender jeg ikke noget til det. Hvis der tales om de gængse pilsnerprodukter, kan de sagtens drikkes med velbehag, men "velsmagende" er nok at stramme superlativerne lidt for langt...

Gratis sundhedsvæsen?
Jo, men det hører med til billedet, at 20% af befolkningen har valgt at kunne gøre brug af et parallelt private sundhedsvæsen.

Det vigtige for et samfund med en høj grad af sekularitet, er ikke så meget fraværet af gud og religion i den enkeltes liv, men fraværet af alle de plattenslagere, der via religionen har hævet sig over demokrati og retstilstand. Disse millioner af Præster, Imamere, Rabbinere og mange flere prædiker over alt på jorden udfra såkaldte hellige bøger - som naturligvis er menneskeskabte - om det rigtige i at lide afsavn og indordne sig de siddende magthavere. De prædiker mistro mod udvikling, videnskab og fremmede. De prædiker mod uddannelse og prævention, men for magthavernes magtanvendelse. De prædiker om gudsfrygt, når uretfærdighederne hagler ned over de svageste i samfundet. De opildner til heksejagt hvis nogen i landsbyen finder på, at ville leve deres eget liv, fri af religionernes riter og bånd. I deres bestræbelser på at holde på deres magt forpester disse Præster, Imamere og Rabbinere tilværelsen for millioner af mennesker verden over. Disse plattenslagere er vi fri for i Danmark – næsten.

Heinrich R. Jørgensen

Bill H:
"Disse plattenslagere er vi fri for i Danmark – næsten."

Fremragende opsang.

Og lad os håbe, vi snart kan slippe af med de sidste plattenslagere og deres bastioner - jeg frygter dog, at det kommer til at tage megen tid...

Igen kort og gopdt fra Bill. Hvorfor vil du egentlig ikke lægge navn til dine fremragende indlæg, Bill? De er da for gode til at være anonyme.

Ole E. Mikkelsen

@Bill H
'Disse millioner af Præster, Imamere, Rabbinere og mange flere prædiker over alt på jorden udfra såkaldte hellige bøger - som naturligvis er menneskeskabte - om det rigtige i at lide afsavn og indordne sig de siddende magthavere'

Ja og de der er endnu værre er dem, som ikke engang benævner sig som præster, imamer, rabbinere osv. De nævnte kender vi vel, og generelt synes jeg ikke man kan beskylde præster i den danske folkekirke for noget i den retning, men de værste er dem som har ganske almindelige titler, universitetsuddannelse, ideologer, spindoktorer, trendsættere, kunstnere, erhvervsfolk osv., - folk der indgår i det almindelige pulserende verdslige samfund. De prædiker religion, de prædiker moral uden at vedkende sig deres tro.

Ole E. Mikkelsen

@Inger Sundsvall
'Det ville være en stor gevinst, hvis kristendomskundskab ikke i skolerne var forkyndende'

Hvis du kender til eksempler på dette i folkeskolen, så vil du have kendskab til ulovligheder, som bør anmeldes til ansvarlige. Kristendomskundskab i fokeskolen må ikke være forkyndende, men kun 'kundskabsmeddelende'.

Heinrich R. Jørgensen

Kristendomskundskab har ikke være forkyndende i Danmark siden 1975. Men faget handler stadig hovedsageligt om kristendom, og ikke om andre spændende emner eller synsvinkler, såsom religion, filosofi, etik, idehistorie eller andet..

Se evt. en kommentar herom i en anden tråd: http://www.information.dk/163717#comment-65903

Det sjove ved det er, at da jeg gik i skole i 50'erne HED faget faktisk "religion" - men var langt mere forkyndende end i dag.

Heinrich R. Jørgensen

Hvis man gerne ville give poderne indblik i bibelhistorierne, vil jeg varmt anbefale http://www.thebricktestament.com/

Bibelhistorierne er genskabt i LEGO tableauer, med skriftstederne som eneste tekst, og mange af beretningerne er udgivet i bogform, i øvrigt også på dansk.

Da et af mine børn blev nonfirmeret, fik han flere bøger til muligt selvstudie om bl.a. religiøse emner, bl.a. flere bøger skrevet af Brendan Powell Smith, ophavet til The Brick Testament. Aldrig har jeg oplevet en fest, hvor så mange børn og også nogle voksne følte en ubændig trang til bibellæsning.

PS: Bøgerne kan også købes som klassesæt, så de kan bruges i undervisning

Gorm Petersen

I en samtalerunde på et plejehjem i Aalborg spurgte Zimmermann, hvorfor ingen havde lyst til at sige noget om Markedsøkonomi. En gammel mand svarede:

"Fordi det er noget ævl."

Zimmermann bad ham uddybe:

"Markedsøkonomi er noget ævl, eller mener du, at når man snakker om det, så ævler man bare?"

Den gamle mand svarede:

"Begge dele."

Den gamle mand kunne hertil tilføje: "Kapitalister er sgu da lige så kloge som mennesker. De giver sig da ikke til at konkurrere indbyrdes til glæde for forbrugerne - de mødes på golfbanerne og bliver enige om priserne - en gentleman-agreement er der ikke en djævel, der kan bevise"

Se den gamle mand havde en pointe - og kunne begrunde den !!!

Forøvrigt havde Zimmermann lært sig dansk til lejligheden - så hans udspørgen ikke fik slagside i forhold til folk, der ikke kunne engelsk.

Forøvrigt har en vis hr. Zuckerman (ikke at forveksle med Zimmermann) for kun et par år siden kåret Danmark som et af de mest religiøse lande, hvis man ser bort fra organiseret religion og i stedet ser på økologi, astrologi, naturlægemidler (hvor producenten endda skal kunne dokumentere produktets uvirksomhed), kapitalisme, marxisme, numerologi, meditation og alverdens former for okkultisme.

Hovedskylden for dette (hvor vi langt overgår svenskerne) skulle være den kvindelige halvdel af den såkaldte "hippie-generation" - de skulle ofte have henna i håret.

Gorm Petersen

19. aug. 2008 10.58 Politik Opdat.: 19. aug. 2008 11.04

Siden 1990 er antallet af selvmordsforsøg blandt de helt unge TREDOBLET. Det er beskæmmende og uforståeligt, mener De Radikale, som vil arbejde målrettet på at få halveret antallet af selvmord inden 2015.

GP: Lad os ikke håbe Hr. Zuckerman læser denne nyhed !!!

Ole E. Mikkelsen

@Heinrich R
'Kristendomskundskab har ikke være forkyndende i Danmark siden 1975. Men faget handler stadig hovedsageligt om kristendom, og ikke om andre spændende emner eller synsvinkler, såsom religion, filosofi, etik, idehistorie eller andet..'

Den lærer der kan undervise i kristendom uden at få det til at handle om religion, filosofi, etik, idehistorie eller andet har ikke selv forstået sit stof. Det ville svare til at en lærer i matematik ikke underviste matematik.

Den lærer der kan undervise i kristendom uden at undervise i islam, hinduisme, buddhisme, jødedom osv. har ikke selv forstået sit stof. Det ville svare til at en lærer i matematik ikke underviste i matematik.

Heinrich R. Jørgensen

Ellers også svarer det til at man har et fag kaldet "regning", men hvor den gode lærer også underviser i matematik?

Min anke er, at det er for usselt og enøjet at satse på at undervise i "regning" - hvorfor ikke stile højere?

Men hvad, vi når næppe helt til enighed (heller ikke denne gang).

PS: Nogen mening om The Brick Testament?

The Brick Testament burde være obligatorisk læsning for alle, der tror, Koranen er ene om at prædike had og intolerance.

Heinrich R. Jørgensen

Ganske enig, Per Vadmand.

Ole E. Mikkelsen

@Heinrich R
1) 'Ellers også svarer det til at man har et fag kaldet "regning", men hvor den gode lærer også underviser i matematik?'

Ja netop, en lærer der underviser i kristendomskundskab kan ikke undgå at undervise i etik, religion, filosofi osv. Det er jo det kristendom handler om.

2) Men hvad, vi når næppe helt til enighed (heller ikke denne gang).

Vi er, - så vidt jeg kan læse i dit indlæg kun uenige om hvad kristendom er. Men vi er ikke uenige i hvad der skal undervises i.

Du mener ikke kristendom omhandler (lige præcist hvad du skriver) etik, filosofi, religion, menneskesyn, videnskab, psykologi, historiesyn m.v. Det mener jeg. Og her er vi så uenige, tilsyneladende.

Jeg vil fortsat gerne mødes med den lærer i kristendomsundervisning der kan undervise heri uden at det omhandler disse emner. For han/hun er ikke kvalificeret til at undervise i kristendomskundskab efter min mening. Men naturligvis skal undervisning rettes mod en given aldersklasse, det siger sig selv...

3) PS: Nogen mening om The Brick Testament?

Nej, desværre, jeg har ikke studeret det nærmere endsige stødt ind i det før. Jeg har set et par billeder og noteret mig at det måske kunne være interessant, manden er jo i hvertfald spændende alene på basis af det engagement han har lagt.

Måske en anden gang..

Ole E. Mikkelsen

I øvrigt bifalder jeg g.petersens sædvanligvist velovervejede og ironiske omskrivning til Zimmermann(ikke at forveksle med Zuckerman)'s spørgsmål om markedsøkonomi.

Quod est demonstrandum (eller hedder det quid est...?). Nå ikke mere om det, - pinligt :-)

Ole E. Mikkelsen

I øvrigt mener jeg at bibelen burde være obligatorisk læsning for alle der tror at det kun er krimier hvori der foregår mord og opklaringen heraf er hovedemnet.

1) Hvad var motivet?
2) Hvad var mordvåbenet?
3) Hvem var morderen?

Specielt spørgsmål 1 samt 3) har overordentlig stor filosofisk interesse. For det er som om morderen ikke giver sig til kende. Og motivet er i særdeleshed svært at gennemskue. Det er som om begge dele bevidst holdes hen til læserens overvejelse.

Mordvåbenet, - et kors (det kan jeg godt røbe) , er bestemt heller ikke uden interesse. Hvorfor i aller hede hule helvede et kors, og hvorfor de der to røvere ved siden af?

Jeg giver den 5 stjerner i forhold til de andre krimier jeg har læst (det er, - indrømmet) godt nok ikke så mange, men alligevel..:-)

At læse Bibelen fra ende til anden - hvis man orker det, for kors hvor er 90% af den røvkedelig - er den bedste vaccine mod kristendommen.

Hvis flere læste de "hellige" bøger ordentligt, ville der være færre religiøse tåber.

Nicolai Hansen

@Ole E. Mikkelsen:

Det er ganske morsomt at læse hvor mange kommentarer du har til en bog du åbent indrømmer du ikke har læst, og samtidig allerede udviser en negativ tendens i din vurdering. Det må siges at være en fallitagtig indgangsvinkel til en diskussion. Det svarer til at du anmelder en film du ikke har set. Det er nok grunden til at dine indlæg bliver intetsigende.

Fra artiklen: ...flyder Danmark og Sverige af sted som små tilfredse, vedholdende nøddeskaller af verdsligt liv, hvor de fleste folk er irreligiøse og hverken tilbeder Jesus eller Vishu, ikke nærer ærbødighed for hellige tekster, ikke beder.”

---------------

Det er vel i virkeligheden også den almindelige menneskelige tilgang til de sager - at der jo næppe
findes nogen mennesker der har overbevisende sanseerfaringer modsigende ( kontraindikerende ) at monistisk materialisme gælder. At der jo så i hvert fald ikke er nogle gode grunde til FORUD at antage andet end den gyldighed.

Tilføjelse: At når man - i fravær af andre "tegn" forudantager at monistisk materialitet almentgælder : At alment råder netop kun_moderligheden -

må bla.a. Protagorismen jo - i de omfange Protagorismen gælder - jo så også "kun" : FORUDSAT Rent indenfor kun_moderligheden.

At også Protagorismen derfor bør fremstå som en åbenlyst monistisk materialistisk lære, altså som:

Den Protagoristiske kun_moderlighedsrettede lære.

I øvrigt er det mildest talt stærkt tvivlsomt: Om billedet af udlandet som befolket af (ny)religiøse bevægelser - passer særligt godt. Snarere end nogen (ny)religiøsitet - er der dér nok mere tale om en nu mere å' mere omsiggribende (skabs)kommunistisk bevægelse.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Ole E. Mikkelsen:
Jeg tror du har fat i forkerte bog, var det ikke i fortsættelsen, Det ny testamente, at korset kom til at indtage så betydende en rolle?
Bare sådan for en god ordens skyld.

Parafrase:

F. Engels: Det er OS der er idealisterne - vi tror nemlig at det er de andre der ( i også andet end: På skæmt ) tror på idealismen.