Anmeldelse
Læsetid: 4 min.

Liberalisme som afpolitisering

'Politisk teologi' er et fint sted at starte, når der skal stiftes bekendtskab med Carl Schmitts univers, og derfor er det fint, at skriftet nu ligger i en kompetent dansk oversættelse
Kultur
22. august 2009
'Politisk teologi' er et fint sted at starte, når der skal stiftes bekendtskab med Carl Schmitts univers, og derfor er det fint, at skriftet nu ligger i en kompetent dansk oversættelse

Visionen om den evige fred har været en levende utopi i humanismen og liberalismen siden den tyske filosof Immanuel Kant formulerede den i 1795. Men som Kant også gjorde opmærksom på, går demokratier gerne i krig for at virkeliggøre visionen.

Tilsidesættelse af krigens love med indførelse af såkaldt torture light og Guantanamo er sket i frihedens, demokratiets og de universelle humanistiske værdiers navn: Det er nødvendigt i en overgang at svække de grundlæggende værdier og slække på kravene til menneskerettigheder og retssikkerhed når den frie verden er konfronteret med en fjende, der direkte truer friheden, demokratiet og retssamfundet. Når friheden er konfronteret med en fjende, der er hinsides humanismen og derfor påhæftes betegnelsen 'fjende af menneskeheden'.

Loven bøjes

Sådan som vi hørte begrundelsen for det, der indtil for nylig stadig hed 'krigen mod terror', og som netop af mange af de vestlige ledere blev fremstillet som en krig mellem den frie verden mod fjender af menneskeheden, dvs. de islamistiske terrorister fra al-Qaeda og deres allierede i konfliktzonerne rundt om på kloden.

Gang på gang blev denne fjende fremstillet som nihilistisk, apokalyptisk og som uden nogen som helst politisk hensigt, og gang på gang blev vi belært om, at forsøg på forstå al-Qaeda-terrorismen i politiske sammenhænge var det samme som at gå terroristernes ærinde. Denne krig var nemlig ikke en politisk krig, men en overlevelseskamp på værdier og dette legitimerede, at såvel international ret som krigens love om end ikke sættes ud af kraft så dog bøjes til det ukendelige begrundet akkurat i forsvaret for international ret og krigens love.

Afpolitisering

Denne måde at argumentere for krig og magt på er lige præcis udtryk for det, den tyske retsfilosof Carl Schmitt betegnede som afpolitisering og som han igennem hele sit forfatterskab var stærkt kritisk overfor. Mest tydeligt og klart i bogen om det Det politiskes begreb, der kom i dansk oversættelse i 2002, men filosofisk mere grundlæggende i det lille skrift Politisk teologi, der første gang udkom i 1922 og nu sammen med essayet Romersk katolicisme og politisk form for første gang udgives på dansk på Informations Forlag.

Som jeg læser det lille skrift, er det først og fremmest et polemisk skrift, der nogle steder retorisk elegant og med stort vid, andre steder hidsigt og skingert dekonstruerer ethvert forsøg på at afpolitisere retten og juraen: For Schmitt er det ikke muligt at adskille værdi og politik - i Schmitts formulering: ret og politiske interesser - og de mange forsøg, der alligevel gøres, bl.a. i retsfilosofien, er ideologisk tågesnak.

Suveræn

I Schmitts diagnose af såvel samtiden som de historiske perioder er der en nødvendig indre sammenhæng mellem værdi, retsorden og magt eller for nu mere at tale med hans egne ord metafysik, jura og politisk magt. Dette indebærer, at der i enhver samfundsformations juridiske begreber kan aflæses en metafysik og at begge dele legitimerer den herskende orden. For Schmitt er denne orden indstiftet, efter middelalderen af staten, der imidlertid ikke er en abstrakt størrelse, men ledet af personer, hvilket stærkest kommer til udtryk i hans måske mest berømte slogan: »Suveræn er den, der træffer afgørelse om undtagelsestilstanden,« der indleder stridsskriftet Politisk teologi.

Det er ikke i normaltilstanden, men i undtagelsen, at den politiske magt i form af afgørelsen over netop undtagelsestilstanden viser sig og træder i karakter. Mens dette er tydeligt i den autoritære stat, som Schmitt hylder, er forholdet tilsløret - afpolitiseret - i den liberale og demokratiske stat.

Vigtig introduktion

Derfor er Schmitt sammen med mange af sine samtidige og fortidige inspirationskilder, som f.eks. danske Søren Kierkegaard, en arg kritiker af liberalismen og demokratiet. Netop fordi begge i Schmitts perspektiv afpolitiserer magten og dens fjender. Som i krigen mod terror, hvor de universelle frihedsværdier relativeres og bøjes netop med henblik på at fastholde dem som universelle.

Det er dette blik for afpolitisering og de indre modsætninger, liberalismen og demokratiet rummer, der har ført til en ny interesse for Carl Schmitt, der ellers i en årrække bl.a. på grund af hans medlemskab af det nazistiske parti, har været gemt noget af vejen. I nyere tid er hans analyser taget op af nogle af samtidens fremmeste analytikere som Derrida, Habermas og italienske Giorgio Agamben. Men det er hans blik for de vestlige samfunds indre modsætninger, der inspirerer, og ikke hans egne løsningsforslag, der både virker antikverede og frastødende: Ligeså forfriskende og tankevækkende, det er at læse Schmitts kritikker, ligeså usammenhængende og tåget synes hans egen position at være - i hvert fald for mig.

Politisk teologi er et fint sted at starte, når der skal stiftes bekendtskab med Carl Schmitts univers og derfor er det fint, at skriftet nu ligger i en kompetent dansk oversættelse. Kompetent er også den introduktion, oversætteren Lars Christiansen har forsynet bogen med: Det er faktisk imponerende hvor klart Christiansen får redegjort både for skrifternes indhold, Schmitts position generelt og baggrunden for den nye Schmitt-interesse.

Carl Schmitt: Politisk teologi. Romersk katolicisme og politisk form. Forord og oversættelse fra tysk af Lars Christiansen. 120 sider, kr. 199. Informations Forlag

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Da ingen endnu har gjort indvendinger over for fremstillingens mangel på Schmitts store betydning for nazismen, vil jeg her gentage noget af det, som jeg sendte debatredaktionen i et indlæg, for ganske vist kom Schmitt fra et strækt katolsk miljø (hvilket også påvirkede Hitler), men jeg mener, at man må forstå, at både liberalisme og katolicisme findes i mange udgaver. Den politiske liberalisme indeholder også stærke elementer af konfessioner, f.eks. troen på økonomisk målestok.
Schmitt formulerede på grundlag af Weimarrepublikkens politiske forvirring og tilsyneladende (moralske og økonomiske) forfald tesen om 'suverænen og undtagelsen', hvilket dannede et statsteoretisk grundlag for Hitler som samfundets redningsmand, ikke ulig aktuelle tankegange om den stærke mand (også i demokratier) Teorien dannede et teoretisk grundlag for nazismens uhyrligheder og for opbygningen af det statslige system, hvor Føreren var lovgivende, udøvende og dømmende magt i én person, og hvor ingen som bekendt turde sige Føreren imod.
Som på andre fronter undsiger vi for tiden vores forsøg på at indføre demokratiske tilstande, hvis vi kritikløst tager Schmitts 'propaganda for et afpolitiseret samfund' til os uden at sidestille hans NSDAP-indflydelse i 1930-33-35-38!

Steen Erik Blumensaat

Danmark i politi-undtagelses tilstand, nu mangler vi bare den militære-undtagelses-tilstand, så har de konservative monarkister nået deres mål.

Gorm Petersen

Har måske noget at gøre med, at da Fogh sagde "Religionen ud af det offentlige rum" mente han med religion selve dette: At stille spørgsmålstegn ved liberalismen.

Tiden er måske løbet fra de forskellige ideologier. Politik er ikke længere et spørgsmål om tro, men om viden.

I hvert fald indeholder økonom-uddannelsen en solid inddoktrinering i, at partiet Venstres ideologi er den eneste rigtige (tænk bare på CEPOS).

(Jeg taler ikke om den førte DF-politik men om Venstres ideologi).

Folketingsvalg må med tiden blive som folkekirken om søndagen. I princippet holder valgstederne åbent - der kommer bare ikke et øje.