Anmeldelse
Læsetid: 3 min.

Jesus som original

Var Guds enbårne søn original?
Kultur
5. maj 2012

En af de berømteste bøger inden for Jesus-forskningen er den tyske teolog og læge Albert Schweitzers Geschichte der Leben Jesu Forschung, udgivet 1906. Schweitzer ville vise, hvorledes samtidens bestræbelse på at finde tilbage til en af kirkens forkyndelse uafhængig historisk Jesus i virkeligheden afspejlede samtidens egne idealer, som man så projicerede over på Jesus. Mere nuanceret gik argumentationen på, at når Jesus hørte til i en anden verden end vores, umulig at overtage for vores samtids bevidsthed, så blev de tolkninger, som søgte at gøre ham ’overtagelig’ som regel selv udtryk for nogle i samtiden accepterede forestillinger og idealer. Jesus blev eksponent for sine fortolkeres idealer, vel nok fordi, som Villy Sørensen engang skal have sagt, at alle helst vil finde, hvad de søger.

Det særlige ved Jesus

Men kan man så ikke komme frem til en ’objektiv’ viden om Jesus? Mange teologer mener nej, fordi de eneste kilder, vi har, for stort set alles vedkommende er skrevet ud fra den opfattelse, at Jesus ville forkynde det gudsrige, som kildernes forfattere mente, han bragte. Mens nogen mener, at længslen efter den ’menneskelige’ Jesus er umulig at opfylde, mener andre, at det er muligt at gå bag om kildernes egne tolkninger. En af dem, som arbejder ud fra den holdning, er den nu pensionerede Århus-teolog Per Bilde, som er kommet med en bog med den lidt pudsige titel Hvor original var Jesus? Bilde vil beskrive det »særlige, egenartede og muligvis enestående ved Jesus’ budskab og projekt«.

Bildes nyeste bog bæres af det synspunkt, at Jesus ikke brød med sin samtids jødedom, men at han ville forny den, idet han med stor sandsynlighed opfattede sig selv som en profet, der fremtrådte ved de sidste tider.

Således kan Jesus næppe have ønsket at medvirke til at danne en anden religion. Han troede på, at Jahves dom var nær, og da denne dommedag udeblev, forlod Jesus på et tidspunkt den etablerede gruppe af disciple, som hørte til Johannes Døberen, for at danne sin egen gruppe af tilhængere, nemlig Jesus-bevægelsen.

Som den jødiske profet, Bilde ser ham som, var Jesus ikke original i en absolut forstand, men der kan godt fremdrages træk, som er særlige for ham. Bilde peger på sammenkædningen af forventningen om gudsrigets nærhed med virksomheden som helbreder og undergører som et af trækkene, der var særlige for Jesus i forhold til de andre profetskikkelser i samtiden. Bilde er ofte ganske bastant i sine teorier og ikke mindst i sin gengivelse af dem, han er uenig med. Her er der ikke megen vilje til at forstå. I al fald holder han sig ikke for god til at udføre motivanalyse, som når han bestemmer nogle teologers opfattelse af, at det ikke er muligt med vores nuværende kilder at nå frem til en tilgang til den historiske Jesus, som værende »ikke alene ideologisk, men også teologisk apologetisk«.

Kendsgerninger?

Et andet sted omtaler han det samme forhold som en »logisk kortslutning«, drevet af »religiøs ønsketænkning”. Samme tur får de (ikke så få) dele af forskningstraditionen, der ikke ser nogen afgørende divergens mellem evangeliernes skildringer af Jesus og den historiske Jesus. De afvises med ordene om, at de ikke »kan tages alvorligt i den fremtidige Jesusforskning«, fordi deres opfattelse er »ganske enkelt ukritisk og uhistorisk«. At Bilde selv repræsenterer en tolkning og en teori er ikke noget, der umiddelbart præger fremstillingen. Her er det, som om »historiske kendsgerninger« (Bilde) møder ’ønsketænkning’, og det er ærgerligt for den mulighed for dialog, der godt kunne have været til stede. Rent ud imponerende er til gengæld Bildes indblik i den omfattende mængde litteratur om den videnskabelige forståelse af Jesus. Man får en flot oversigt over emnet fra de første tiltag til en kritisk tilgang til temaet i slutningen af 1700-tallet og frem til i dag. Videre udfolder Bilde bogen igennem et fantastisk overblik over den jødiske samtid, Bilde i højere grad end mange andre teologer ser Jesus som en integreret del af.

Uanset om man deler Bildes synspunkter og konklusioner, er der megen viden at hente i hans omfattende studier om Jesus i forhold til samtidens øvrige profetiske skikkelser.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her