Anmeldelse
Læsetid: 3 min.

Kun chokterapi kan kurere kloden

Superstjerne-forfatteren Naomi Klein opfordrer til et verdensomspændende oprør fra neden i sit nye slagordsmanifest, som anviser en radikal vej mod klodens frelse
Forudsætningen for at kunne omkalfatre den globale økonomi – og udligne de ekstreme skævvridninger mellem på den ene side de jordbundne befolkninger i de fattige lande, der i stigende grad får deres økosystemer smadret, og på den anden side eliten i de rige lande, som blot ser nye forretningsmuligheder i uoprettelige naturødelæggelser – er ifølge Klein ikke længere den hidtil mislykkede grønne pragmatisme, men snarere en ny konfrontationslinje med en rødere kant.

Forudsætningen for at kunne omkalfatre den globale økonomi – og udligne de ekstreme skævvridninger mellem på den ene side de jordbundne befolkninger i de fattige lande, der i stigende grad får deres økosystemer smadret, og på den anden side eliten i de rige lande, som blot ser nye forretningsmuligheder i uoprettelige naturødelæggelser – er ifølge Klein ikke længere den hidtil mislykkede grønne pragmatisme, men snarere en ny konfrontationslinje med en rødere kant.

Chris Young

Kultur
18. november 2014

De kulsorte købmænd, der finansierer klimafornægternes effektive propaganda, trænger til at få tilbage af samme skuffe: Tiden er til radikale løsninger. Nøjagtig ligesom finanskrisen blev udnyttet af konservative politikere til at skabe en undtagelsestilstand, der kunne legitimere sociale nedskæringer og såkaldt austerity-politik, er det på høje tid at skrue hårdt op for klimaretorikken – og bruge klodens alarmerende ophedning til at mobilisere befolkninger på tværs af grænser i kampen for en ny socialt afbalanceret verdensorden.

Sådan lyder den storladne hovedpointe i den canadiske bestseller-forfatter Naomi Kleins nye bog, Intet bliver som før, en glimrende titel-oversættelse af originalen This Changes Everything: Et lettilgængeligt murstensværk, som kan blive en tiltrængt trædesten for en skarpere og mere polemisk klimakamp.

Ifølge den 44-årige forfatter er den globale opvarmning nemlig ikke kun forårsaget af vestligt overforbrug af fossile brændstoffer, men skyldes selve kapitalismens iboende og nådesløse destruktion af naturgrundlaget.

Naomi Klein bygger slagkraftigt videre på indsigterne fra sine to tidligere bøger, No Logo (2000), som handlede om varemærkernes magt, sweatshop-arbejdere og behovet for en ny modstand mod den globale forbrugerisme, og ikke mindst Chokdoktrinen (2008), som beskrev, hvordan reaktionære kræfter siden 1970’erne succesfuldt har udnyttet kriser, krige og katastrofer til at gennemtvinge privatiseringer, skattelettelser og nedskæringer. Nu vil hun vende det alt sammen på hovedet.

Klimakamp er klassekamp

I Intet bliver som før udfordrer hun præmissen for den udbredte forestilling om, at en bæredygtig såkaldt ’grøn’ omstilling vil kunne gennemføres under og forenes med de globalt deregulerede markedskræfter. Ifølge Klein er små tekniske fix tæt på ligegyldige, så længe kapitalismen skævvrider og omfordeler ressourcerne fra de allerede besiddelsesløse til klodens superrigeste.

Denne gang forsøger hun dermed at gøre alt det, som de kommercielle mørkemænd har lært hende, indirekte. I en form for politisk jiu-jitsu forsøger Naomi Klein at dreje og bruge modstandernes kraft imod dem selv, ganske enkelt ved dels at udnytte varemærke- og marketingsverdenens just do it-mentalitet til at lancere en letfattelig opsang om at turde kræve det umulige og dels ved at kopiere de multinationale koncerner og deres politiker-marionetdukkers kyniske evne til at bruge force majeure-situationer til pludselig at gennemtrumfe spareløsninger.

Én af Naomi Kleins mange overraskende, skarpe pointer er, at klimafornægterne rent faktisk har ret, når de betegner klimapolitik som socialisme i forklædning – som det senest kom til at udtryk her i weekenden, da den australske konservative premierminister Tony Abbott afviste den amerikanske præsident Obamas nye klimapakke til fattige lande med en opsigtsvækkende formulering om, at det blot var »socialisme forklædt som miljøbevidsthed«. På provokerende vis opfordrer Naomi Klein til, at skræmmebilledet ikke gendrives, men i stedet bruges til at hæve ambitionsniveauet.

Sorte penge styrer

Forudsætningen for at kunne omkalfatre den globale økonomi – og udligne de ekstreme skævvridninger mellem på den ene side de jordbundne befolkninger i de fattige lande, der i stigende grad får deres økosystemer smadret, og på den anden side eliten i de rige lande, som blot ser nye forretningsmuligheder i uoprettelige naturødelæggelser – er ifølge Klein ikke længere den hidtil mislykkede grønne pragmatisme, men snarere en ny konfrontationslinje med en rødere kant.

Bogen er båret af en kritisk optrævling af de pengeinteresser, som står bag bestræbelserne på dels at nedtone klimaforandringernes fremskredne omfang, og dels at negligere de sociale spændinger, som følger i kølvandet. Balancerende på kanten af det konspirationsteoretiske formår Naomi Klein at påvise, hvor stærke kræfter der arbejder for at forvirre debatten om de ubekvemme kendsgerninger, som forskere har fremlagt i årevis.

Folkelig mobilisering

Som mangeårigt ikon for globaliseringskritiske demonstranter, særligt i Nordamerika, nærer Naomi Klein selv store forventninger til potentialet i folkelig mobilisering, som det f.eks. er sket i Vendsyssel mod den franske energigigant Totals skifergas-projekt.

Hun beskriver en række spirende og grænseoverskridende tendenser til øget klimaengagement, som hun kalder ’Blockadia’: en ny modstandsbevægelse mod naturødelæggelse. Ligefrem optimistisk kan Naomi Kleins bog dog ikke kaldes.

Til gengæld er hendes grundpointe om at udnytte det klimatiske opbrud til at påføre verdensøkonomien en ny chokterapi, denne gang socialt progressiv, så spektakulær og umådeholden, at hun måske endnu en gang kan være med til at skabe lidt intellektuel ravage? For indtil videre synes alt at være som altid.

Naomi Klein: Intet bliver som før. Forlaget Klim, 580 sider, 349 kroner

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Simon Larsen

Det lyder som årets bog - og næste års.

Olaf Tehrani, Morten Lind, Kjeld Hansen, morten Hansen, Hanne Ribens, Rasmus Kongshøj, Torben Nielsen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Niels Møller Jensen

At dømme på antal kommentarer af dette indlæg ser det også sort ud. Men jeg vil gerne arbejde for et sådan projekt og jeg kender andre der har lyst, men hvordan, er ingen unge interesseret jeg er selv i min tredje alder men har en del ubrugt energi?

Jens Falkesgaard, morten Hansen, Torben Nielsen, Mikael Nielsen, Britta Hansen, peter fonnesbech, Kurt Nielsen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

Homo Stupidens er for ubegavet til at reagere på farer før de bliver til livsfarer.
Vi skal åbenbart have kniven på struben før vi begynder at reflektere - sad truth.
Glæder mig meget til at læse bogen.
Naomi Klein vil om 100 år blive nævnt som "en af de få der forstod og samtidigt reagerede".

Lone Christensen, Jens Falkesgaard, morten Hansen, Søren Bonke, Hanne Ribens, Rasmus Kongshøj, Britta Hansen, Lars Bo Jensen, John Fredsted, Ejvind Larsen og randi christiansen anbefalede denne kommentar

Det lyder som en spændende bog. Med fare for at misforstå/blive misforstået, så vil jeg tro at Naomi Kleins anbefalinger kan danne basis for etableringen af en fornyet respekt for det hellige ved den menneskelige tilværelse. De monoteistiske religioner er markant fraværende (som institutioner) i miljø- og økologidebatten, til trods for at de burde være frontkæmpere for helligholdelsen af livet, herunder ikke mindst naturen. Mit begrænsede kendskab til biblen tilsiger mig, at der - ikke mindst i GT - er adskillige forskrifter for behandlingen af naturen med respekt for bæredygtighed. Alt sådant er i tidens løb dog blevet overtrumfet af de (misfortolkede?) ord om mennesket som naturens behersker. Denne situation er indlysende uholdbar.

Lone Christensen, Torben Nielsen, peter fonnesbech, John Fredsted, Kim Øverup, Ejvind Larsen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Ib - i lejre økologiske kommune er der en aktiv 'grøn kirke', som de kalder sig.

Og det er da på tide, at en naomi klein og andre 'connecter the dots' - selvf er bæredygtig ressourceadministration uløseligt forbundet med fælleseje til naturgrundlaget. Uden bæredygtig socialøkonomi er ditto miljøøkonomi ikke mulig. Altså : følg pengene - find de ansvarlige og få dem til at slippe slanterne. Same old story - blot nu ud i den planetødelæggende ekstrem. Ubegribelig, hjernedød dumhed fra folk man burde kunne forvente mere af end simpelt highway robbery. Og nej, der er ingen, som fortjener mere udbytte end andre for at gøre sin pligt. Fuck den outdatede, klamme, syge reptilhjerne tankegang - kan man ikke respektere fællesskabets indlysende sociale logistik, har man i etisk forstand idømt sig selv eksil eller en behandlingsdom. Og spgsm er derfor : skal reptilhjernerne have lov at ødelægge planeten for mennesker? Det er der, vi med eksponentiel topfart er på vej hen.

Sagt fra en højsensitiv (et anerkendt begreb) bevidsthedsforsker, som i tidligere tider måske blev brændt på bålet. I disse tider og i lighed med andre humanoider ramt af mere højteknologiske og fordækte udryddelsesmetoder. Farerne træder stadig tydeligere frem og fjenden er stadig i skjul.

Jakob Silberbrandt, Jens Falkesgaard, Rasmus Kongshøj og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Hellig : hel

"... nærer Naomi Klein selv store forventninger til potentialet i folkelig mobilisering ..."

Der tror jeg, hun vil blive skuffet. Den velstillede og politisk meget magtfulde middelklasse synes ikke synderlig interesseret i hverken klimaanliggendet eller omfordeling af goder. Så længe deres ejendom og deres liv ikke bliver negativ påvirket af klimaforandringerne, så fortsætter livsstilen tilsyneladende i det store og hele upåvirket.

arne poulsen, Rasmus Kongshøj, Holger Madsen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Kapitalistisk grådighed og overproduktion skaber en urealistisk befolknings tilvækst som det allerede er svært at skaffe føde nok.
Dertil kommer ødelæggelsen af vores drivhus som vil lægge det meste af kloden ufrugtbar hen.

Så man kan spørge de borgerlige vælgere, hvorlænge de vil blive ved med at holde krampagtigt fast i den daglige flæskesteg før de forstår vigtigheden af et fællesskab som bringer os sammen igen istedet for at splitte os i fremmedgørelse overfor hinanden.

Vi sammen men alligevel alene.

Vi kan godt skabe et samfund uden politikkere som holder udsalg af vores værdier som angriber vores svageste som snyder den danske befolkning ved at varetage kommercielle interesser ( altså de meget få) .

Der er ikke noget at frygte, det kan kun blive bedre hvis vi bruger den anden vej og vores systemer er der jo, vi skal bare tage dem tilbage og lade dem virke for folket og ikke imod, og så luk ørerne for de kapitalistiske håndlangere som har ødelagt vores fællesskaber.

Niels-Holger Nielsen, Jens Falkesgaard, randi christiansen, Rasmus Kongshøj, Torben Nielsen, Britta Hansen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Mogens Christensen

Forestil dig wikipedia.
Forestil dig en anden wiki, hvor hen ad vejen flere og flere virksomheder, forretninger, finansielle virksomheder bliver beskrevet i detaljer primært med henblik på miljø, ressourceudnyttelse, social profil og ikke mindst underleverandørernes tilsvarende, så der dannes et sammenhængende billede.
Forestil dig, at disse detaljer danner grundlag for et kvalifikationssystem, der munder ud i tildeling af miljøstjerner.
Forestil dig Imdb, hvor brugerne giver stjerner til film, og hvor du vel næppe gider bruge din tid på at se en film med under 6 stjerner.
Vil du gide at handle hos en virksomhed eller købe en virksomheds produkter, hvis ikke denne virksomhed har mindst 6 miljøstjerner eller mere?
Forestil dig, at din egen virksomhed kun har 4 miljøstjerner. Vil du forbedre din miljøprofil, eller vil du leve med en voldsom omsætningsnedgang, evt. konkurs?
Vi har brug for et eller andet system, der giver os en reel og gennemsigtig mulighed for at tvinge erhvervslivet til at producere bæredygtigt.
Vote with your money.

Ib Christensen, Lone Christensen, Jens Falkesgaard, Henrik Christensen, randi christiansen, Michal Bagger, Toke Andersen, Britta Hansen, Kurt Nielsen, Laurids Hedaa, Maja Spang-Hanssen, Katrine Visby, Helge Rasmussen, Bill Atkins og Marianne Rasmussen anbefalede denne kommentar
Sabine Behrmann

Mogens Christensen: så skal det ski'sme gå lidt hurtigt.

Men det kommer det ikke til.

Vi er nødt til selv at tage hånd om de nødvendige forandringer. De fleste politikere tør ikke, fordi de er bange for at miste deres vælgergrundlag og kontakterne til alle de gode venner, de har fået på deres vej til magten.

Men hvis vi ingenting gør, så er der ingen, der om 100 år har mulighed for at udpege Naomi Klein til noget som helt.

Se så at komme i gang.

Niels-Holger Nielsen, morten Hansen, randi christiansen, Rasmus Kongshøj, Torben Nielsen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

Firmalogoet står stadig over miljøet.
Naturens ressourcer er gratis indtil nogle grådige kapitalejere rager det til sig og sælger det dyrt.
Adgangen til ressourcerne er efterhånden blevet begrænset til nogle få hænder.

Miljøforkæmperne kan stå og råbe ude på sidelinjen lige så tosset de vil, så længe pengene har magten, er det grådighed, egoisme og udnyttelse der vil styre. For det er de egenskaber, dem som har magten=pengene, er i besiddelse af. De er ligeglade med balance og bæredygtighed.
Men det lyder altid godt i en tale.

Folk er som udgangspunkt tit for magelige til at gøre en indsats, medmindre det bliver serveret i form af et girokort der dumper ind ad brevsprækken hvor man kan donere 100 kr. for klimaet, eller betale en grøn afgift. Så har man mere ren samvittighed. Men det er igen pengene, der styrer spillet, og forureningen fortsætter ufortrødent.
Folk er bevidstløse forbrugere, der ikke har overskuddet til at se igennem junglen af miljø-belastende forbrugsvarer, selvom om vi gerne vil blive mere miljøvenlige. Her er det igen de store multinationale selskaber, der bærer et tungt ansvar.

Det kan være at chokterapi bliver en nødvendighed nu.

Niels-Holger Nielsen, Jakob Silberbrandt, Rasmus Kongshøj, Britta Hansen og Lars Bo Jensen anbefalede denne kommentar
Mogens Christensen

Sabine: "Vi er selv nødt til at tage hånd" .... præcis! Det er jo også lige nøjagtig det, jeg foreslår. Wiki (uanset hvilken wiki) er "vores", ikke en eller anden statslig institution. "Se så at komme i gang" .... præcis! Det er jo sådan set også det, jeg lægger op til.
Katrine: "Folk er som udgangspunkt tit for magelige til at gøre en indsats, med mindre der bliver serveret ..... Men det er igen pengene, der styrer spillet ..." Det jeg foreslår er lige nøjagtig at gøre det nemmere at gennemskue, hvor man bør lægge sine penge, og dermed overtage styringen. Vote with your money.
Forestil dig, at alle "vi rigtige" begynder at se mulighederne, frem for at sidde på den bare og brokke os over tingenes skæve gang.
Og - Katrine - helt nøjagtig: Hvad skal en chokterapi egentlig bestå i, hvis folk som udgangspunkt er "for magelige".

Lone Christensen, Sabine Behrmann, Britta Hansen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Søren Sørensen

Og atter en godtroende hippie der blander socialisme sammen med "global opvarmning", og derfor ikke vil formå at rykke ved hverken det ene eller det andet problem.

Se blot hvor al denne "miljøbevidsthed" og "grønne tankegang" har efterladt den danske såkaldte venstrefløj, nemlig et sted hvor man for at kunne få grønne point, der åbenbart formodes at gå rent ind hos kernevælgerne, giver totalt afkald på en økonomisk politisk kurs der bare ville være moderat socialdemokratisk.

Del og hersk.
Og venstrefløjen er delt grundigt op lige nu fordi den lader sig forblænde af nogle hypotetiske trusler om jordens snarlige undergang, i stedet for at sørge for at befolkningerne har overskud til at forholde sig til de problemer der måtte opstå hen ad vejen...

Mogens Christensen

Søren: Jeg ved ikke om det er mig, du hentyder til, men af sammenhængen ser det sådan ud. Og jeg er desværre nødt til at ryste på hovedet. Vote with your money og lad virksomhederne tilpasse sig efterspørgslen eller dø, er så ærkeliberalistisk og så langt væk fra socialisme som tænkes kan.

Søren Sørensen

mogens christensen - nope, det var slet ikke dig jeg hentydede til :)

Jeg skrev om det jeg opfatter som et stort problem på venstrefløjen nemlig at den er blevet splittet af "klimaproblemet", hvilket har gjort den handlingslammet.

Den dag folk begynder at argumentere for at vi skal have en mere socialistisk fordeling af goderne uden på nogen måde at berøre klimapolitik eller økologi eller bare noget der er "grønt", så er venstrefløjen kommet et stort skridt videre.

Ikke at jeg ikke mener at disse emner ikke er vigtige, det er de da, sådan rent principielt - men så længe forhippelsen på alt det "grønne" giver sig konkret udslag i at et parti som SF accepterer neoliberale nedskæringer til gengæld for en milliard eller to til "grønne tænketanke", eller hvad ved jeg hvad østerbrofolket nu synes er dejligt, så har højrefløjen jo sejret.

For de fattige har i hvert fald ikke råd til at tænke i "klimarigtige løsninger" eller økologi.

Afskaf fattigdommen/uligheden først - og så, bagefter, og ikke før, kan vi snakke om at redde klimaet.
Både lokalt, og globalt.

Niels-Simon Larsen

Jeg tror, at Naomis bog kan gå hen og blive en folkebog. Den er ikke svær at læse, og har man fulgt med i Jørgens og Ejvinds tråde, er man godt opdateret.

Niels-Simon Larsen

@Søren: "Afskaf fattigdommen/uligheden først - og så, bagefter, og ikke før, kan vi snakke om at redde klimaet."

Man må håbe, at der bliver noget at redde til den tid. Forestiller du dig i din vildeste fantasi, at man kan afskaffe fattigdommen, før det hele brænder sammen? Men ellers skøn fantasi.

Det kunne jo også være en mulighed, at vi sigtede om ikke direkte mod fattigdom så i hvert fald mod en mere enkel levevis. Din argumentation virker gammeldags DKP-agtig, og I har jo haft jeres chance og misbrugt den.
Men ellers skal du da have lov at komme med forslag til at afskaffe fattigdommen og tag bare overbefolkningen med - men kort, tak!

peter fonnesbech

Den kollektive bevidsthed om klimaets tilstand, den skæve fordellingpolitik som favoriserer den
1 % og kapitalismens uhæmmede rov drift på naturen, bliver større og større og breder i alle lag af samfundet.

Men jeg tror , når nogle ekstreme klimakatastrofer sætter ind i en større skala, vil der opstå muligheder for at folkelige krav for alvor kan sætte sig igennem.

Om det så vil være tids nok er et åbent spørgsmål.

Jens Falkesgaard, morten Hansen og Marianne Rasmussen anbefalede denne kommentar

Mogens Christensen,
Idéen med vote with your money er god nok. Mht. wiki, ville man så kunne regne med at virksomhedernes oplysninger er helt rigtige?, der er jo tit forretningshemmeligheder, som konkurrenten ikke må vide.
Ellers kunne det være rart at vide hvilke virksomheder, der slipper giftigt spildevand ud, og hvem der bruger børnearbejdere under farlige og usunde forhold o.s.v. De oplysninger findes allerede, man skal bare lede længe efter dem.

Hvad den chokterapi skal bestå i, tja, der er sikkert mange gode bud hvis man spørger folk, men det skulle nok være en radikal ændring i det økonomiske system. Og her skulle man bl.a se på bankernes spekulation, og deres ansvarsløshed.

Niels-Holger Nielsen, Lone Christensen, morten Hansen og randi christiansen anbefalede denne kommentar

Ib Jørgensen skriver:
Det lyder som en spændende bog. Med fare for at misforstå/blive misforstået, så vil jeg tro at Naomi Kleins anbefalinger kan danne basis for etableringen af en fornyet respekt for det hellige ved den menneskelige tilværelse. De monoteistiske religioner er markant fraværende (som institutioner) i miljø- og økologidebatten, til trods for at de burde være frontkæmpere for helligholdelsen af livet, herunder ikke mindst naturen.

Den danske filosof og teolog K E Løgstrups teologi har indirekte beskæftiget sig med det og Ole Jensen en af hans elever har beskæftiget med det.

De materielt og åndeligt forarmede har ingen ideologier så længe de lader sig fodre af med brød og skuespil. Folket kan derfor ikke længere vækkes. Ak, ak!

Søren Sørensen

Niels-Simon Larsen
"Man må håbe, at der bliver noget at redde til den tid."
Se, der er problemet i en nøddeskal.
Du ser et apokalyptisk scenarie for dig, i stedet for at forholde dig til at klimaforandringer (menneskeskabte eller ej) er noget der tager lang tid og ender i ændrede livsbetingelser, men ikke er en total udslettelse af livet på kloden.
Der kræves bare noget tilpasning, så skal det nok gå, på den ene eller anden måde.

Men på baggrund af din eskatologiske forventning bruger du så en masse krudt på at være miljørigtig og glemmer fuldstændigt at den tilpasning der kræves på baggrund af klimaforandringerne altså kræver penge.

Penge der så (når forandringerne begynder at gøre ondt) ikke er der når det viser sig at de er postede ind i mere eller mindre vanvittige "grønne tiltag" der kun gavner de der ejer de teknologier de "grønne tiltag" består af.

...og nej, DKP har jeg godt nok ikke noget at gøre med på nogen måde. Ej heller de andre dogmatiske partier.

Men jeg savner godt nok et semi-socialistisk parti der arbejder for omfordeling fra de rige til de fattige i samfundet, og ikke baserer sin politik på økologi i børnehaver og grønne tænketanke.

"One of the few times where we have seen serious decline in C02 emission, was when the economies of the Soviet Union collapsed in the early 1990s. The other moment was after the financial crisis in 2008. So whether it's communism collapsing or capitalism collapsing, the planet seem to like it."

Fantastisk lille citat til folk der tror Naomi Kleins kritik kun er af kapitalisme.

Jens Falkesgaard, Torben Andersen, morten Hansen, randi christiansen, Kurt Nielsen, Lars Bo Jensen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Mogens Christensen

Katrine Visby:
Wikipedia foregår på den måde, at i princippet hvem som helst kan skrive en leksikonlignende artikel om, hvad vedkommende nu har forstand på, selvfølgelig med visse kvalitetskrav, kildehenvisninger osv. Herefter vil i princippet hvem som helst kunne gå ind og rette, hvis der er faktuelle fejl, selvfølgelig også med kildehenvisninger osv. Jeg tror, at en virksomhed vil have svært ved at skrive noget selvforherligende løwn, uden at en eller anden opdager det og retter det. Og hvilken virksomhed ønsker at blive taget i at lyve?
Med hensyn til forretningshemmeligheder, fint. Hvis der er nogen, der ikke vil rykke ud med sproget, så får de ingen stjerner, og hvem gider så at handle med dem.
Jeg nævnte Imdb. Jeg kunne også have nævnt TrustPilot som eksempel. Også her giver forbrugerne stjerner i forhold til virksomhedernes handlemåde, og de virksomheder, der opfører sig dårligst, de mister selvfølgelig også både kunder og omsætning.
Vedr. chokterapi: Hvem vil kunne have magt til at gennemtvinge ændringer fx i finansverdenen andre end netop kunder, der vender dem ryggen. Politikerne kan i hvert fald ikke.

Lone Christensen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

@Søren: Du er lidt svær at stedfæste. Jeg tvivler i øvrigt på, hvor meget du følger med i den aktuelle klima- og miljødebat.
"Der kræves bare noget tilpasning". Ja, det skal jeg love for. Her lyder det nærmest, som om du ikke har fattet en pind. Hvis EL ikke er godt nok til dig, må du vel begynde at samle nogen omkring dig med de samme anskuelser.
Apokalyptisk og eskatologisk, siger du. Prøv at se på filmlisterne, hvad der er af den slags film.
Jeg vil dog ikke tage dit gode humør fra dig, så lad dig drive af din positive holdning.

Niels-Simon Larsen

@Søren: Du er lidt svær at stedfæste. Jeg tvivler i øvrigt på, hvor meget du følger med i den aktuelle klima- og miljødebat.
"Der kræves bare noget tilpasning". Ja, det skal jeg love for. Her lyder det nærmest, som om du ikke har fattet en pind. Hvis EL ikke er godt nok til dig, må du vel begynde at samle nogen omkring dig med de samme anskuelser.
Apokalyptisk og eskatologisk, siger du. Prøv at se på filmlisterne, hvad der er af den slags film.
Jeg vil dog ikke tage dit gode humør fra dig, så lad dig drive af din positive holdning.

En Wiki, som foreslået af Mogens, ville være et stort skridt i den rette retning. Og korrekt, rigtigheden af data er et problem, der kan være vanskeligt at løses, hvilket dog skulle være en forudsætning og krav. Enkeltdata kan, som det også blev sagt, findes på nettet (se fx aktuelle DanWatch-sag om dåsetomaterne og arbejde på tomatplantagerne i Sydeuropa), men hvis organisationerne kunne samarbejde om at lægge dataene sammen ville det være et stort fremskridt. (Fx har Greenpeace Austria udgivet en omfattende oversigt over, hvilke kosmetiske produkter - shampoos, scrubs, m.v. - indeholder mikroplastik, uden at andre nationale Greenpeace grupper mig bekendt har udsendt denne (tilpasset til deres marked). (Produkter fra side 3/4 http://www.greenpeace.org/austria/Global/austria/dokumente/ratgeber/Kons...).

Naturligvis har mange miljøorganisationer allered slået sig sammen og opererer i fællesskab omkring projekter - mere af det, tak!

Søren Sørensen

Niels-Simon Larsen
Det bliver varmere, nogle steder vil det blive lidt tørrere, andre steder vil der komme mere nedbør. Havet stiger en anelse og så vil der være nogle hundrede millioner mennesker der skal flyttes i kystnære områder. Om hundrede år eller deromkring.

Det er altså ikke verdens undergang, bare nogle problemer der kan løses.

Men problemerne vil blive løst på meget dårligere måder når vi i den industrialiserede verden beholder pengene for os selv ved at udvikle "grønne teknologier" i stedet for at satse på at hjælpe de lande der vil være mest udsatte for klimapåvirkninger ved at ruste dem til at kunne forebygge de forventede skader klimaændrinerne giver.

Michael Kongstad Nielsen

"Superstjerne-forfatteren", ... og som "mangeårigt ikon" o.s.v. - ...bliver lidt træt på forhånd. Skal vi have superstjerner til at løse klimaproblemet og indføre socialismen?
Er det markedsføring? Bogen koster 349 kr., ... det skal nok give en god jul hos fru Klein.

lars abildgaard, Holger Madsen, Bo Carlsen, Jakob Lilliendahl, Per Torbensen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Michael - nu er den indtægt hende vel undt. Hun gør en fremragende indsats - men enig i at retorikken i triers anmeldelse er lidt for useriøs.

Niels-Holger Nielsen, Torben Andersen, Kurt Nielsen og Jakob Lilliendahl anbefalede denne kommentar
Mogens Christensen

Søren Sørensen
Det var dog ligegodt fanden (undskyld) til overlegen holdning at have overfor folk i Sahel-striben, folk i Stillehavsområdet, folk i Bangladesh osv. osv.
Hertil kommer, at vi hastigt nærmer os tippingpoints på flere områder, tilstande, hvor udviklingen ganske enkelt løber os af hænde uden at vi rent faktisk aner noget som helst om, hvor vi ender.
Enten må du være tilknyttet oliebranchen, eller lystprovokatør.
Over and out!

Niels-Holger Nielsen, Gaderummet Regnbuen, Jens Falkesgaard, Niels-Simon Larsen, Kurt Nielsen og Britta Hansen anbefalede denne kommentar
Jakob Lilliendahl

Before you advertise
All the fame is implied
With no fortune unseen
Sell the rights
To your blight
Time-machine

While I'm dulled by excess
And a cynic at best
My art imitates crime
Paid for by
The allies
So invest

Now I'm finding truth is a ruin
Nauseous end that nobody is pursuing
Staring into glassy eyes
Mesmerized
There's a vintage thirst returning
But I'm sheltered by my channel-surfing
Every famine virtual
Retrovertigo

A tribute to false memories
With conviction
Cheap imitation
Is it fashion or disease?
Post-ironic
Remains a mouth to feed

Sell the rights
To your blight
And you'll eat

Now I'm finding truth is a ruin
Nauseous end that nobody is pursuing
Staring into glassy eyes
Mesmerized
See the vintage robot wearied
Then awakened by revision theories
Every famine virtual
Retrovertigo

Torben Andersen

Anbefaler meget læsning/genlæsning af Naomi Kleins forrige bog "Chokdoktrinen". Som det nævnes hænger hendes nye bog i høj grad sammen med den. Temaet i "Chokdoktrinen" er at krig og katastrofer efterhånden er blevet en formidabel profit-affære for elite-kapitalen worldwide. Kleins veldokumenterede analyse rækker fra Chile-kuppet i 73 frem til og med Iraqkrig 2.
Nu er 'vi' der så igen for 3. gang - i kamp for frihed, demokrati, menneskerettigheder osv. osv. Tja joe øh? MEN helt primært er vi der for storkapitalens utæmmede profitjagt!

Naomi Klein: Chockdoktrinen, katastrofekapitalismens opkomst. På dansk 2008, Forlaget Klim.

Jens Falkesgaard, morten Hansen, randi christiansen, Mogens Christensen, Niels-Simon Larsen, Kurt Nielsen og Torben Selch anbefalede denne kommentar

.. og nu er nogen på de danske universiteter heldigvis også begyndt at røre på sig..
http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2459410/studerende-blokerer-un...
Det er de samme mekanismer og reformer der går igen. Det finansverdenen, økonomerne og det ledende erhvervsliv der dikterer retningen i den globale politik, på stort set alle områder.

Søren Sørensen

mogens christensen - Sahara har vist været grøn engang, for faktisk ikke så mange tusinde år siden igen. Ørkenen vokser og det har den gjort - altså i mange tusinde år efterhånden.
Men flyv over Saudi Arabien og se store grønne cirkler af kunstvandede områder - ørkenen kan sagtens gøres frugtbar, hvis bare man gider bruge penge på det.

Bangladesh, ja, de får det dårligt når havet stiger, men altså, kunne man flytte mange millioner muslimer og hinduer dengang ved indiens deling kan man også gøre det igen. (Hvor de så skal flyttes hen er så et godt spørgsmål - men hvad med at tænke over det i stedet for at fyre pengene af på tænketanke hvis fomidable tanker alligevel ikke gør hverken fra eller til for befolkningen dernede?)

Og korrekt, surt for stillehavsbefolkningen, som sikkert også udgør nogle millioner mennesker der skal flyttes. Men de er jo fortabte uanset hvad, hvis man tror på ipcc's skrigeri, så igen - katastrofen (enden er nær!) kan ikke forhindres, så lad os da afbøde skaderne i stedet for at kæmpe mod vindmøller.

Og lad os så få et samfund hvor de såkaldt "socialistiske partier" ikke bruger al deres kraft på at ævle løs om klimaet om hundrede år og økologi, men bestræber sig på at føre socialistisk og ikke neoliberal politik.

Der er noget der tyder på, at det bliver op ad bakke for Naomi Klein.

En netop offentliggjort undersøgelse fra Pew viser, hvor meget forskellige 'verdensdeles' befolkninger tillægger forskellige trusler. M.h.t. hvor megen vægt der lægges på trusler under emnet Pollution & Environment fandt man flg. procentsatser:

Mellemøsten 9%
Europa 14%
Asien 22%
Latin Amerika 25%
Afrika 7%
USA 15%

Men man skal jo som bekendt starte et sted.

"Klimakamp er klassekamp" ?
Den traditionelle klasse eller de mennesker der i ovenstående %andele af befolkningen. De to kan ikke være sammenfaldende. Betegnelsen må i så fald omdefineres eller slet ikke bruges.
.
"Folkelig mobilisering" ?
Borgerne er vælgere og forbrugere. En mobilisering må derfor ske på to fronter : Forbrugsomlægning og påvirkning af landenes ledere. Heri ligger en gensidighed. Omlægger staternes lederne skatter og afgifter i en hensigtsmæssig retning påvirkes forbruget via priserne.
Omlægger forbrugerne forbruget, følger produktionen automatisk efter. En vare, der ikke kan sælges, vil ikke blive produceret.
Sunde varer, som er produceret bæredygtigt, gøres billigere gennem afgifter. Og det omvendte.
Vegetabilske fødevarer contra kød. Varer produceret og forbrugt i samme område - osv.
Dette forudsætter, at jordens og den rigdomskilder tilhører fællesskabet og udnyttelsen sker mod betaling til staten.

Slutresultatet af denne vision er, at fælleskassen fyldes med naturskat i stedet for skat på arbejde. Altså - det økonomiske system støtter jordens sundhed, i stedet for som nu at skade.

Dette er min amatør måde at beskrive et meget lille hjørne af øko-økonomernes principper : Den dynamiske Ligevægtsøkonomi - Fordi den er nødvendig.

Katrine Visby, Kurt Nielsen og Mogens Christensen anbefalede denne kommentar
Mogens Christensen

Leo Nygaard.
Ingen kunne formulere det mere rigtigt og enkelt: "Omlægger forbrugerne forbruget, følger produktionen automatisk efter. En vare, der ikke kan sælges, vil ikke blive produceret."
Vi er bare selv nødt til at få det til at ske. Vi kan lige så godt opgive at vente på, at politikerne skal træffe de rigtige beslutninger. Ville de det, så ville det være sket forlængst. Det er jo ikke atomfysik. Det er jo ikke fordi, politikerne ikke kan forstå det. Det er fordi de ikke vil - åbenbart fordi de mener, at der er andre hensyn, der vægter tungere, hvad pokker det så kan være.
Din formulering ovenfor ligger helt parallel med min (som ikke er min, men som jeg har hugget et eller andet sted): Vote with your money!

Jens Falkesgaard, Katrine Visby og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

580 sider og 349 kr. for en dommedagsbog?
Mon ikke den katolske kirke aegrer sig over de afskaffede afladsbrevene?

Mogens Christensen

Hvorfor kan vi ikke vente på politikerne, og hvad er det for kræfter vi er oppe imod?

Linket virker ikke, men den kan findes her: www.dr.dk/tv/programmer/genre/dokumentar: Dokumania: Penge, magt og den amerikanske drøm.

Lone Christensen og randi christiansen anbefalede denne kommentar

Dette lille stykke musik har 33 år på bagen, men er stadig høj aktuelt.

Total petrolium - Hvem skal bestemme?
http://youtu.be/smS8LlRAyu0

Det kan ikke siges for ofte.

>>>>> SOCIALDEMOKRATIET BURDE VIRKELIG SKAMME SIG <<<<<

Med den menneske fjendske politik de har ført de seneste år.

Fagbevægelsen og hele venstrefløjen bare snork sover og lader sig frivillig underminere af den blå blok, samt globaliseringens og kapitalismens kultur og propaganda.

- Hvornår i al verden vågner den da op igen?

Hvor er ungdommens oprørskultur blevet af? Er der da slet ingen unge, som gider at protestere? Eller har hele curling kulturen gjort de unge sig selv nok?

Afgørende i en kommende omvæltning vil være, at vi formår at gå over til dyrke vores afgrøder og holde dyr i nærområderne. Selvforsyning. lokalt samarbejde osv.
Globaliseringen ( dertil hvor kapitalismen er nået nu) skal således omtænkes så vi ikke flyver og farer verden rundt ved olieforbrænding, transporterer foder og varer mv. verden rundt.
Men internettet er heldigvis opfundet og elektrisk transport vil blive forbedret. Der vil også være plads til div. opfindelser med elbiler, nogle robotter mm.
Tænk globalt - handl lokalt!

Søren Sørensen

"holde dyr i nærområderne...

Jeg gad godt se cafe-lattesegmentet vænne sig til stanken af grisefarm fra Østerbros baggårde.

Niels-Simon Larsen

Jeg er ved at læse 'Intet bliver som før'. Alle tiders bog. Er 350kr for meget? Man kan jo låne den på biblioteket. Skriv jer op, jo flere der gør det, jo flere køber de ind. Det er noget vræleri, at sige, det er for meget. Gå igennem København og se, hvad der er af folk på cafeerne, restauranterne og Købbilligtcentrene. Køerne i lufthavnene.

Lad Naomis bog blive en folkebog (meget rammende skrev min ipad nu folkevogn, for den havde aldrig set ordet folkebog før). Vi er derude, hvor kragerne vender, og nu skal vi vende med. Væksten har ført os til afgrundens rand, og den sorte økonomi støtter klimabenægterne med deres pengemaskiner. Svineri, svineri!

Niels-Holger Nielsen, Lone Christensen, randi christiansen, morten Hansen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

Jeg har læst bogen og blev endnu mere deprimeret af den...

Den er stærk tobak og selv når man tager forbehold for pædagogiske og salgsfremmende overdrivelser så tegner bogen et billede af et samfund som er totalt perverteret og gennemsyret korrupt.

Man kan kun undre sig hvordan USA stadig har succes med at markedsføre sig selv som eksponent for frihed og demokrati hvor det i virkeligheden snarere synes at være eksponent for korruption og plutokrati.

Niels-Holger Nielsen, Niels-Simon Larsen, randi christiansen, morten Hansen, Britta Hansen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

forresten kan man få den en hel del billiger hvis man kan læse bogen på originalsprog. Lix-tallet er faktisk ikke ret høj, den er skrevet for masserne ikke "eliten"

Søren Sørensen

Så kommer det store spørgsmål så - hvis samfundet er gennemført korrupt og styret af pengemændene, hvordan kan det så være der bliver skrevet så meget om global opvarmning i de medier de selvsamme pengemænd ejer eller har kontrol over via de politikere de ejer?

Er den globale opvarmning måske bare en sjov konspirationsteori der skal forhindre venstrefløjen i at arbejde sammen for et fælles mål?

Lige nu ser udviklingen til at tage den modssatte drejening, folk stuver sig sammen i storbyerne, og det tynder ud i landområderne. Det bliver nu kaldt for udkantsdanmark hvor der lukkes og slukkes.
Der er næsten kun storindustrier tilbage.
Så har vi jo den romatiske serie "Bonderøven" som danskerne elsker at se på TV´et. Men det bliver kun ved det.

Men måske man kunne have hønsegårde i baggårdene, tænk at vågne op til hanegal i det indre København..:-)

Niels-Holger Nielsen, Niels-Simon Larsen og morten Hansen anbefalede denne kommentar

Sider