Anmeldelse
Læsetid: 4 min.

Bogen som kunst

Vellykket udstilling demonstrerer, at kunstnerbøger er fleksible værker, der kan åbne indre såvel som ydre rum og nysgerrigt udvide ideen om, hvad et kunstværk kan være
Per Højholt: ‘Volumen’

Per Højholt: ‘Volumen’

Det Kongelige Bibliotek

Kultur
11. november 2016

Der er åbenlyse grunde til at vise en udstilling med kunstnerbøger på Den Sorte Diamant.

Som Det Kongelige Biblioteks hovedsæde rummer institutionen allerede talløse bøger, og fra næste år bliver Danmarks Kunstbibliotek indlemmet i nationalbiblioteket, hvorved den største samling af kunstnerbøger i landet også kommer til at høre under den samme institution.

Det er derfor, der er en god og aktuel anledning til at sætte fokus på emnet kunstnerbøger, sådan som udstillingen OPSLAG NEDSLAG – Danske kunstnerbøger gør det hen over efteråret.

Derudover er emnet glødende varmt og omgivet af en intensiv interesse i den internationale kunstverden, hvor den særlige genre – bogen som kunst, frem for bogen om kunst – de seneste år har haft stor bevågenhed.

Udstillingen på Den Sorte Diamant er kurateret af den førende ekspert på området i Danmark, Thomas Hvid Kromann, som tidligere har skrevet en ph.d.-afhandling om emnet. At det er en indsigtsfuld og videnstung udstilling, ser man i det kvalificerede og dristige udvalg af bogværker, som er medtaget – i alt omkring 100 værker af 68 kunstnere.

Her er både ældre værker med klassikerstatus og helt nye værker, der knap nok er tørre fra trykpressen, men som tydeligt viderefører kunstnerbogens stolte tradition for radikale og grænsesprængende eksperimenter.

Periodemæssigt afgrænser udstillingen sig til primært at fremdrage eksempler fra 1960 og fremefter. Det sker ud fra ideen om, at kunstnerbogens identitet har sine historiske rødder i 1960’ernes idealer om demokratisering af kunsten – en præmis, som kan diskuteres, men som fungerer som en udmærket indsnævring af et omfattende materiale.

Men det er ikke kun et velvalgt og spændende værkudvalg, udstillingen præsenterer publikum for. Det er også en original og kreativ kuratering, som strækker sig vidt for at formidle mere end værkerne selv som genstande.

Udstillinger med kunstnerbøger har der været flere af i de senere år, men de har ofte lidt under en håndsky fremvisning af værkerne, der typisk er blevet sikret i utilgængelige montrer, hvori publikum blot har fået en forside eller et enkelt opslag at se. Den måde at udstille kunstnerbøger på, bliver udfordret på udstillingen OPSLAG NEDSLAG.

Bjørn Nørgaard: ‘I anledning af...’

Bjørn Nørgaard: ‘I anledning af...’

Det Kongelige Bibliotek

Afvekslende udstillingsrum

I udgangspunktet anskuer udstillingen kunstnerbogen som et medie, der er nøje forbundet med den kunstneriske arbejdsproces og derfor også kan ses i sammenhæng med andre værktyper, som en kunstner har skabt. Kunstnerbøgerne bliver perspektiveret gennem malerier, eksperimentalfilm og skulpturer, som man kender fra billedkunsten eller gennem forfatteroplæsninger, som man kender fra litteraturen.

Selv om det altoverskyggende centrum i udstillingen er selve kunstnerbøgerne, så bidrager disse velvalgte perspektiveringer til at forankre bøgerne i en større kunstnerisk sammenhæng.

Når det gælder Per Kirkeby, får man således både fire kunstnerbøger fra sidste halvdel af 1960’erne at se, men også et maleri og en skulptur, som på tværs af medier demonstrerer Kirkebys optagethed af minimalistiske problemstillinger i perioden.

Og når det gælder Lene Adler Petersen, så bliver hendes kunstnerbøger suppleret af film og fotografier, der ligeledes belyser kunstnerens arbejdsmetode i et tværæstetisk lys. Denne uortodokse tilgang løfter kunstnerbogen ud af dens mediebundne niche og viser dens organiske sammenhæng med hele den kunstneriske proces.

Samtidig er supplementet med andre værker end de deciderede bøger med til at skabe et afvekslende udstillingsrum, der også peger på det spatiale som en kunstnerisk interesse. Bøgerne kan så at sige folde sig ud i rummet i form af skulpturer og malerier, men de kan også selv anskues som fleksible og mobile rum, hvori udstillinger kan indlejres på siderne.

Eller det hele kan befinde sig et umuligt sted midt imellem, som det for eksempel gør i tilfældet Ordapotek af Morten Søndergaard fra 2010. Ordapotekets medicinske emballager med pronominer, konjunktioner, adverbier med videre er en slags beholdere for konceptuel poesi, men som en akut bivirkning åbner de for et stort mentalt rum, der aftvinger én refleksioner over sproget som hverdagsmedicin.

Læseoplevelsen som performance

Men OPSLAG NEDSLAG udvider også på andre måder bogens rum. Jesper Fabricius’ værksted er for eksempel genskabt i en stor glasmontre, mens en video på væggen bag den viser kunstneren på arbejde. På væggene nærved finder man Fabricius’ kunstnerbøger udstillet, eksempelvis hans pornocollager fra serien af Kunsthæfter.

De fleste Kunsthæfter er forsvarligt beskyttet bag glas, mens nogle få er frit tilgængelige for publikum, som dermed får mulighed for at bladre i dem. Udstillingen lever med andre ord op til sin titel og tilbyder både publikum at slå op i bøgerne, bladre i deres sider, og at slå ned på de steder, der drager dem mest.

Udvidelser af bogens rum kan man også tale om i forbindelse med Tal R’s værk Garbage Man fra 2014, som både bliver udstillet som originalværk og i form af en film, hvor kunstneren selv bladrer i bogen og ledsager de enkelte billeder på siderne med ord. Her er læseoplevelsen gjort til en form for performance, der bringer stemmen og kroppen i spil og åbner for nye associative forståelseshorisonter.

Det samme kan man sige om Martin Larsens Monogrammer fra 2008, der ikke kun vises som bogobjekt, men også som filmet oplæsning, hvor kunstneren selv læser op fra det monstrøse værk.

OPSLAG NEDSLAG er i kraft af disse åbninger af bogen mod andre medier, og mod den kunstneriske proces generelt, en sjældent vellykket udstilling af kunstnerbøger. Det er en nørdet udstilling, som generøst og smittende formidler en begejstring for sit emne.

Men først og fremmest viser udstillingen en stor mængde væsentlige kunstnerbøger frem – fra en pioner som Asger Jorn over en klassiker som Sven Dalsgaard og frem til en samtidskunstner som Lea Porsager – og formår at vise dem både som selvstændige værker og som processuelle undersøgelser med udspring i de respektive kunstneres æstetiske interesser.

Den eneste virkelige mangel er et tykt katalog – gerne udformet som en slags kunstnerbog – der kunne forlænge udstillingens levetid ud over dens begrænsede periode.

’OPSLAG NEDSLAG’ –Danske kunstnerbøger. Den Sorte Diamant. Søren Kirkegaard Plads 1. København. Indtil den 11. marts 2017.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her