Anmeldelse
Læsetid: 9 min.

Det er ikke kun underklassen, der snyder – alle snyder

Alle snyder, og det skyldes i høj grad, at snyd er så integreret en del af vores kultur, at det er næsten umuligt at lade være. Deborah L. Rhodes bog handler om, hvordan almindelige amerikanere snyder i skat, i forsikringssager, på deres arbejde, i deres ægteskab, i sport og i akademia
Deborah Rhode sætter fokus på snyd ved at gennemgå forskning om, hvordan helt almindelige amerikanere snyder i skat, i forsikringssager, på deres arbejde, i deres ægteskab, i sport og i akademia. Hun sætter fokus på en væsentlig problemstilling. Og ifølge hende koster snyd i omegnen af en billion dollar om året.

Deborah Rhode sætter fokus på snyd ved at gennemgå forskning om, hvordan helt almindelige amerikanere snyder i skat, i forsikringssager, på deres arbejde, i deres ægteskab, i sport og i akademia. Hun sætter fokus på en væsentlig problemstilling. Og ifølge hende koster snyd i omegnen af en billion dollar om året.

Timothy A. Clary

Kultur
13. april 2018

Snyd! Her er et forskningsfelt, som også bør undersøges i en dansk kontekst. Juraprofessor Deborah L. Rhode har i sin bog Cheating: Ethics in Everyday Life kulegravet omfanget af snyd i det amerikanske hverdagslivs mange sfærer. Og hendes resultat er tankevækkende: Alle lader til at snyde, og meget skyldes, at snyd er en så integreret del af den amerikanske kultur, at det er næsten umuligt at lade være.

Ved at gennemgå eksisterende forskning om, hvordan helt almindlige amerikanere snyder i skat, i forsikringssager, på deres arbejde, i deres ægteskab, og specifikt hvordan der snydes inden for sportens verden og i akademia, får Rhode sat fokus på en meget væsentlig problemstilling. Og den koster penge. Snyd koster ifølge hende i omegnen af en billion dollar om året.

Det er naturligvis ikke al snyd, der har en økonomisk omkostning. Hendes eksempler spænder således vidt – lige fra præsidenterne Clinton og Trumps snyd i golf til den omfattende dopingsnyd, der, modsat hendes golfeksempel, ikke kun er et moralsk anliggende, men i høj grad også et økonomisk. Hun konstaterer for eksempel nøgternt i sportskapitlet, at der formentlig er en god økonomisk grund til, at den mange gange vindende Tour de France-rytter Lance Amstrong efter sin dopingskandale udtalte, at han sikkert ville gøre det hele om igen, hvis han fik muligheden. For selv om hans mange priser blev annulleret, er hans formue estimeret til at være ca. 100 millioner dollar.

Hendes mere spektakulære eksempler tæller også den tidligere leder af sikkerhedsfirmaet Tyco International, der blev opkrævet en million dollar for skatteunddragelse i forbindelse med kunstindkøb, og tennisstjernen Boris Becker, der blev tvunget til at betale en bøde på næsten tre millioner dollar for skattesvindel – medmindre han ville en tur i fængsel. Trump nævnes også i skattekapitlet, da han og hans firmaer har været involveret i mere end 100 retssager om skattesvindel, forud for at han blev valgt som præsident.

Udover opsigtsvækkende sager som disse, bringer Rhode også massevis af eksempler på, hvordan helt almindelige amerikanere tages i at snyde. De anfører fradrag for plæneklipning, rensning af pool mv. på deres selvangivelser, når de opgør deres udgifter til hjemmekontoret osv. osv.

Eftersom omkostningen for at blive taget i at snyde i skat kun i gennemsnit koster skattesvindleren tre-fire procent af det snydte beløb, er det ifølge Rhode egentlig ikke så mærkeligt, at skattesvindel i USA er så omfattende, som mange undersøgelser viser, at det er. Snyd omfatter i bogen også utroskab, som antages at være en gerning, som ca. en femtedel af alle gifte mænd og kvinder har været og er skyldige i. Bogen handler med andre ord om snyd i alle tænkelige former.

Professor Rhode er imidlertid etik-forsker, og hun er derfor særligt optaget af den snyd, der ikke synes at have nogen moralsk berettigelse. Det er således ikke først og fremmest lavindkomst-moderen, der snyder i skat for at undgå, at hun og børnene bliver smidt ud af deres bolig, der er i fokus. Det er derimod den snyd, der næres af egoisme og griskhed, der har hendes primære interesse. Rhode har været igennem massevis af undersøgelser, hvilket bogens 55 siders referencer til forskning dokumenterer, og hendes store arbejde peger entydigt på, at det at snyde er blevet en hverdagsforeteelse for alle. 

Deborah L. Rhode: ’Cheating: Ethics in Everyday Life’

Urimelige krav på arbejdet skaber snyd

På de amerikanske arbejdspladser viser studier, at halvdelen af medarbejderne selv rapporterer, at de opfører sig uetisk. I mange tilfælde kan snyden skyldes urimelige bundlinjekrav, der bevirker, at medarbejdere og mellemledere er nødt til at snyde for at kunne beholde deres job. Urealistiske performancemål underminerer etikken hos medarbejderne, der kan føle sig presset til at snyde, for eksempel gennem indrapportering af forkerte tal mv.

Rhode placerer derfor et stort ansvar for den omfattende snyd, der relaterer sig til performancekrav, på ledelsens skuldre. Deres opgave må ifølge Rhode være at sikre arbejdsvilkår, der gør, at medarbejdere og mellemledere ikke tvinges til at snyde. For denne form for ’rimelig snyd’ (mit begreb), der ret beset bevirker, at medarbejderne fastholder deres arbejde, underminerer på et mere grundlæggende plan etikken på arbejdspladsen og leder derfor automatisk til en mere persondrevet ’urimelig snyd’ (også mit begreb), der kun tilgodeser den enkelte.

Ledelsen skal derfor sørge for, at det kun er den organisatorisk set etiske opførsel, der bliver belønnet, så der ikke skabes mulighed for, at den enkelte medarbejder begynder at agere efter sin helt egen retfærdighedsdagsorden, der ifølge Rhode nemlig meget ofte vil være på kollisionskurs med arbejdspladsens. Den gradbøjning af regler og krav, som den enkelte medarbejder opfatter som retfærdig, vil nemlig meget ofte af ledelsen blive betragtet som snyd og uetisk opførsel.

Og ledelsen er sat helt ud af spillet, når den ’rimelige snyd’, der sikrer organisationens målopfyldelse, udvikler sig til en persondrevet ’urimelig snyd’. Den urimelige snyd, der mest af alt ligner griskhed hos de ansatte, bliver naturligvis indimellem opdaget og kan føre til retsforfølgelse (som i skattesvindelsessagerne).

Rhode peger i den sammenhæng på forskning, der viser, at i disse tilfælde vil lovovertræderne – såfremt de er højtlønnede – dog sjældent se sig selv som de snydere og korrupte medarbejdere, de er. Disse magtfulde aktører vurderer nemlig deres handlinger ud fra egne normer og følelse af retfærdighed. Der er tilsyneladende stor forskel på for eksempel at stjæle fra en virksomhed og stjæle fra enkeltpersoner, da førstnævnte tyveri nemt kan retfærdiggøres ved henvisning til urimelige arbejdsvilkår, (for) dårlig løn, stort virksomhedsoverskud etc.

Når en magtfuld gruppe for eksempel bruger midler øremærket arbejdsformål til indkøb af malerier og andre luksusgoder til privaten, som vi også har set eksempler på i en dansk kontekst, så vil de altså retfærdiggøre deres ulovlige handlinger med henvisning til, at deres arbejde er mere værd end deres løn – og at deres snyd derfor er helt retfærdigt.

Denne form for snyd er ifølge Rhode næret af en egoistisk arbejdspladskultur, som er drevet af medarbejderes egeninteresser. Og bogens mange eksempler viser da også, at det er denne form for snyd, som Rhode er mest interesseret i at afdække. Det er derfor heller ikke overraskende, at hun bruger et helt kapitel til kun at diskutere snyd i akademia, hvor konkurrence og egoisme trives i bedste velgående.

Snyd i akademia

På universiteterne, forstår man, snydes der mere end nogensinde. Rhode har mest fokus på, hvor meget og hvordan studerende snyder, men det skyldes udelukkende, at studentersnyd er bedre dokumenteret end forskeres snyderier.

Lad mig starte med forskerne. Inspireret af Rhodes fokus på snyd er det for mig ret indlysende, at de nuværende performancemål på universiteterne fører både ’rimelig snyd’ og ’urimelig snyd’ med sig. Så lad mig tilføje lidt snyd, som ikke anføres i Rhodes bog: Der slices i akademia, dvs. et forskningsfund skæres til, så det kan publiceres i to til tre artikler fremfor – som tidligere – i en (god) artikel, CV’er boostes, dvs. bog-genudgivelser anføres i det antal oplag, en bog er trykt i – også selvom teksten stort set er den samme, forskere går sammen i forskerkollektiver og anfører alle på samtlige artikler publiceret i gruppen, også selv om det ikke er alle, der aktivt har bidraget til artiklen, forskere ’glemmer’ sidetal på korte diskussionsartikler, så de ligner en almindelig artikel, forskere anfører artikler under rubrikken peer-reviewed, også selv om artiklerne ikke har været fagfællebedømt osv. osv.

Alle disse eksempler er en art ’gråzone-snyd’, da det for eksempel ikke vil kunne afgøres entydigt, om forskning er blevet slicet, og et CV er blevet unødigt boostet. Og altså: om forskerne snyder eller ej.

Rhode fokuserer imidlertid især på den snyd i akademia, der er decideret ulovlig, og den florerer også i stor stil. Hendes eksempler drejer sig om, når forskere (som hjerneforskeren Milena Penkowa) snyder med deres forsøg, og når forskere i øvrigt lyver om deres forskningsresultater. Rhode refererer i den sammenhæng til et forskningsprojekt, der viser, at dette forekommer i en tredjedel af forskeres arbejde. Hun refererer også til forskning, der viser, hvordan såkaldte prominente forskere lægger navn til artikler udarbejdet af industrien, og dokumenterer i øvrigt, at snyd og løgn i akademia er stigende og har været det siden starten af 1990’erne.

Hun diskuterer i et særskilt afsnit, hvor meget der plagieres i dag – både afskrivning fra andre uden kildehenvisning og afskrivning fra egne tidligere publikationer (uden at tydeliggøre, at forskeren har skrevet dette før). Dertil kommer den række af henvisninger, forskeren refererer til, som er direkte kopieret fra andres publikationers referencelister, og hvor forskeren, der henviser, aldrig selv har læst de tekster, han/hun henviser til.

Snyd i akademia er interesssant, da universitetsansatte bruger det meste af deres liv på at efterleve komplicerede regelsæt, der er afgørende for, om noget er videnskab og videnskabeligt forsvarligt eller ej, og alene derfor er snyd i akademia et særligt interessant fænomen.

Snyd blandt studerende er imidlertid også interessant, da forskningen her tyder på, at mantraet »snyd eller bliv snydt«, som Rhode skriver, lever i bedste velgående. I gennemsnit fandt en undersøgelse, Rhode citeterer, at 70 procent af studerende på en række forskellige uddannelser har snydt til en eksamen, og i en landeundersøgelse i USA blandt gymnasieelever fortalte 80 procent, at de havde snydt i et eller andent omfang.

På de videregående uddannelser var dette tal noget lavere, og her spillede faget også ind. Blandt jurastuderende var det således 30 procent og blandt business-studerende 56 procent, der havde snydt. I sin konklusion efterlader Rhode ingen tvivl om, at de unge snyder til eksamen mv. i stort omfang.

Hun peger på flere faktorer, der kan forklare denne uheldige udvikling. Og i en dansk kontekst er hendes påpegning af forældrehjælp måske mest interessant. Rhode mener, at det er helt forståeligt, at de unge bliver udstyret med en forskruet opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er snyd og ikke snyd, når de vokser op med, at forældre delvist laver deres hjemmeopgaver, og at de efterfølgende afleverer dem i eget navn. Eftersom det i mange tilfælde ikke er de unge alene, der har skrevet opgaven, så bliver de qua denne type praksisser oplært i at snyde – eller værre endda: Det bliver sværere for dem at afgøre, hvad der er snyd og ikke snyd, og dermed, hvad der er etisk korrekt opførsel.

Snyd er en del af hverdagslivet

Og her er vi ved kernen i Rhodes bog. Der er ingen tvivl om, at Rhodes har skrevet Cheating: Ethics in Everyday Life, fordi hun er frustreret og irriteret over, hvor meget snyd der tilsyneladende trives i bedste velgående i det amerikanske hverdagsliv.

Efter at have læst bogen ser jeg ingen grund til at tro, at det er voldsomt anderledes i det danske samfund, omend snyden naturligvis vil have en national karakter, som på nogle områder vil adskille sig fra den amerikanske hverdagssnyd. Jeg har kun indgående berørt to af bogens syv kapitler om snyd i bestemte typer af institutioner, men de øvrige fem kapitler, der diskuterer snyd i sportens verden, i skattesystemet, i ægteskabet, i forsikringsbrancen og i forhold til copyright (f.eks. til musik) er bestemt også interessante kapitler.

Jeg er som Rhode overbevist om, at der snydes alt for meget i dag, og at det især er den snyd, som jeg har kaldt den ’urimelige snyd’ og som er næret af egoisme, der bør få vanskeligere vilkår, end den har i dag. Det er desuden befriende at læse en bog om snyd, der primært fokuserer på, hvordan middelklassen og overklassen snyder, frem for, som vi har for vane herhjemme, at være nærmest sygeligt optaget af, hvordan underklassen snyder.

Rhode er på en mission, det er der ingen tvivl om, og missionen er så vigtig, at det er mit håb, at vi vil se en ditto bog med et dansk afsæt. Allerhelst en grundig empirisk forankret sociologisk undersøgelse af snyd i samme store samfundsbærende institutioner, som Rhode har taget afsæt i. En sådan undersøgelse skulle også vise, hvordan intensiveringen af snyd hænger sammen med andre væsenlige samfundsudviklinger som for eksempel øget individualisering, digitalisering, indførelse af New Public Management etc.

Et sådant sociologiske projekt kan forventligt ikke indfries af en forfatter og forsker som Rhode med juridisk ekspertise inden for etik, men Rhodes bog bør inspirere til dette væsentlige sociologiske forskningsprojekt, der synes helt oplagt.

Deborah L. Rhode: ’Cheating: Ethics in Everyday Life’, Oxford University Press 2018.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

Spændende emne !
Jeg er SÅ imponeret over at forfatteren har kunnet få så mange på alle niveauer til at indrømme, at de snyder.

Nej, det er helt sikkert ikke anderledes i Danmark.
Oppustede CV'er for at få et job, arbejdsplaner der er lagt så stramt an at medarbejderen ikke kan nå sine opgaver uden at snyde, skattesnyd, trafikforseeleser som kun er rigtig snyd hvis de opdages, politikere som snyder deres vælgere, snyd med affaldssortering..
Snyd findes overalt, i det store og i det små.
For det gælder jo om at rage til sig.

Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Anne Mette Jørgensen, Søren Fosberg, Tue Romanow, Carsten Wienholtz og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Anders Sørensen

Det kan da ikke komme som en overraskelse, kan det? Ikke at det ikke er værd at beskæftige sig med ...

Jens Thaarup Nyberg

Hvorfor sammenligne med underklassen - hvis den snød ville den næppe være underklasse længere.

Brian W. Andersen, Karsten Lundsby, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Dorte Nielsen, Martin Madsen, Carsten Wienholtz og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Jan Henrik Wegener

Sikkert et vigtigt emne ikke mindst for økonomerne at tage op. For de fleste af disse er "incitamenter" jo noget meget vigtigt. Men incitament til hvad? "At gøre sit bedste" - f.eks at snyde godt.

Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Jens Thaarup Nyberg anbefalede denne kommentar
Bjarne Toft Sørensen

Det er urimeligt at arbejde med kategorien "rimeligt snyd" inden for akademia. I langt de fleste tilfælde er der udarbejdet detaljerede regler for alting, så enten overholder man reglerne, eller også gør man det ikke.

Noget andet er, at nogle bevidst bryder reglerne, fordi de ved, at de ikke bliver tjekket i detaljer, fordi det er utrolig bøvlet at tjekke alting, eller nogen "kommer til" at bryde reglerne, fordi de simpelt hen ikke har sat sig ordentligt ind i dem.

I stedet finder jeg det mere relevant at tale om en "bagatelgrænse", altså hvornår man i en bedømmelses - eller kritiksituation finder det nødvendigt eller rimeligt at påtale noget, fordi at "nu kan det være nok".

Tilsvarende med "gråzonesnyd". Af gode grunde forekommer undertiden gråzoner, og i de tilfælde er det vel urimeligt at tale om snyd, fordi det ikke klart kan fastlægges, om der er tale om det eller ej. Altså, er der ikke tale om snyd.

Betegnelser som "rimeligt snyd" og "gråzonesnyd" forbinder jeg med personligt - faglige legitimitets - overvejelser og ikke med overvejelser omkring, hvad der er legalt, altså hvad der er i overensstemmelse med gældende regler.

Jens Thaarup Nyberg

Leo Nygaard
Genialt.
Uden regler kan ingen snyde - den stærke vinder.

Hvis jeg fyrede en fed fredag aften, ville jeg snyde i forhold til gældende lov. Hvis ikke, ville jeg snyde mig selv for en fed oplevelse.

Steffen Gliese

Kapitalismen fremmer snyd, fordi den nivellerer alle værdier til at kunne få penge i kassen. Væk med kapitalismen, så vi igen kan skelne imellem retfærdigt og uretfærdigt, fornuftigt og ufornuftigt, nødvendigt og unødvendigt.

Torben K L Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Fra artiklen :
"En sådan undersøgelse skulle også vise, hvordan intensiveringen af snyd hænger sammen med andre væsenlige samfundsudviklinger som for eksempel øget individualisering, digitalisering, indførelse af New Public Management etc."

Just præcis.
Jo mere unfair konkurrence, 'den stærkes ret', forsøg på illegitim overvågning og kontrol, bizarre regler, jo mere snyd.

Henning Kjær

Ja alle snyder og alle lyver i et eller andet omfang. Det er en medvirkende årsag til at mange politikere og erhvervsvirksomheder/erhvervsledere, bruger/har professionelle kommunikationsmedarbejdere.

Karsten Lundsby og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Ift. snyd ved eksamen læste jeg en artikel et sted på internettet, måske i JP, måske på b.dk. måske et andet sted, om elevers snyd ved eksamen. Og jeg blev faktisk temmelig vred! Grunden til det er den:
Eleverne må til eksamen, i f.eks. matematik ikke bruge google til at finde hjemmesiden webmatematik.dk - men hvordan de skal undlade at gøre det er mig en gåde? Fordi er Google Chrome ikke en browser eller hyr? Elever der f.eks. er til engelsk-eksamen, må gerne se en youtube-video, som deres lærer har lagt op, men må ikke høre f.eks. engelsk musik, eller musik fra youtube overhovedet. Det giver jo ikke nogen mening, især fordi, når eleverne får et arbejde, eller studerer på universitet, ja så forventes det jo, at de netop bruger google mm. og mv. når de skal finde informationer mm. og mv.

Ift. artiklens emne, mener jeg bestemt ikke, at man drage hverken direkte eller indireke paralleller til DK; fordi DK er ikke USA og USA er ikke DK. Grunden til at folk snyder deres boss i USA f.eks. er jo den, at langt de fleste medarbejdere i USA aldrig ser deres boss, eller deres øverste chef; derfor har de et upersonligt forhold til chefen; en anden grund til snyd i USA er den usle lave løn, som langt de fleste medarbejdere får. Her i DK får stort set alle i arbejde en løn til at leve af - på den ene eller den anden måde - det gør man altså ikke i USA. På Facebook florerer der adskillige historier om, hvordan helt almindelige amerikanere, skolelærere, sygeplejersker mm. må have to og sommetide tre jobs bare for at overleve :( - det får folk til at snyde deres boss, gør det ...

Og så dette typisk amerikanske fokus på utroskab, fordi man er moralsk-etisk forarget over utroskab, men her i Europa burde vi altså se noget anderledes på den sag, for aldrig, nej aldrig skal USA's puritanske sex-moral komme til Europa - aldrig!

Ift, Rhodes påstand om snyd, ifølge det her citat:

"Udover opsigtsvækkende sager som disse, bringer Rhode også massevis af eksempler på, hvordan helt almindelige amerikanere tages i at snyde. De anfører fradrag for plæneklipning, rensning af pool mv. på deres selvangivelser, når de opgør deres udgifter til hjemmekontoret osv. osv."
kilde: artiklen om dette.

Så handler det jo ganske helt enkelt om at IRS (det amerikanske skattevæsen) slet slet ikke har de muskler, som det amerikanske skattevæsen har. Og at amerikanerne stadig, som min storebror gjorde i 1972 eller 1978, sveder over deres skatteopgørelse, en gang om året. Ganske enkelt fordi man i USA ikke har det cpr.nr. system som vi har i DK! Havde man det, kunne meget af den her nævnte snyd nemelig være undgået, og blive undgået, i fremtiden!

Ift. snyd mht. forsikrings-selskaber i USA er det jo fordi folk i USA alt alt for ofte oplever, at deres forsikrings-selskab snyder dem! Forstået på den måde, at de folk, der i USA har en privat sygeforsikring gang på gang oplever, at forsikrings-selskaber går endog meget langt for at forhindre, at folk får betalt, helt eller delvist, den behandling for de sygsomme, de var og er forsikret for i deres policer (aftaler) med de her private sygeforsikrings-firmaer. Hvofor? Fordi det netop er private firmaer, vi taler om! De har kun, i USA, øjne for en ting - profit, og afkast til deres aktionærer. Og derfor snyder ganske almindelige amerikanere her...

Ift, det som Rhodes (og Nanna Mik-Myer) skriver om at cvære skyldig i utroskab, så skal jeg gøre ALLE her opmærksom på, at i DK er man aldeles ikke skyldig i utroskab, da man ikke i DK, og alle andre lande i Europa, IKKE kan blive retsforfulgt, og sat i fængsel for at have begået utroskab!

Overskriften falder mig noget for brystet.
Underklassen snyder vel ud af bitter nød, og det kan aldrig blive til særligt meget, for der er ikke store muligheder for at fifle med selvangivelse, selskabsskat etc, så det kan aldrig blive til særligt meget.
Er man derimod rig, virksomhedsejer, aktieselskab, skuffeselskab whatever, så er det muligt at snyde på ganske andre niveauer.

Torben K L Jensen, Brian W. Andersen, Karsten Aaen, Eva Schwanenflügel, Ebbe Overbye og Marie Jensen anbefalede denne kommentar
Brian W. Andersen

@ Katrine Damm

Jeg føler umiddelbart samme reaktion, men jeg har efterhånden lært at vinklingen med at bruge underklassen som målestok for snyd (og for kriminalitet), er et perspektiv styret af den/de skrivendes egen socialøkonomiske klasse og opretholdelse af vedkommendes positive selvbillede (self serving bias).
Højtuddannede akademikere som Deborah L. Rhode, politikere i de lovgivende forsamlinger, erhvervsledere og mediefolk befinder sig alle generelt i det økonomiske område fra middelklassen til eliten. Dette rummer alle de mennesker, der har adgangen til at præge forskningen, debatten og lovgivningen og sætter dem i ca. samme perspektivhøjde og i ca. samme spektrum af personlige motiver, der ikke inkluderer egen økonomisk nød.

Denne begrænsning af perspektiver kan man få et ret godt billede af ved at kigge på den tidlige del af Dacher Keltners og Paul K. Piffs adfærdsforskning på Berkeley. I noget der startede som et af de lidt mere skæve eksperimenter, med udgangspunkt i den bibelske opfattelse af rig og fattig, havde holdet en forventning om at deres forsøg ville afvise denne opfattelse som rene myter. De hældte mest til følgende opfattelse, der her er sakset direkte fra "hesten egen mund":

"... lower-class individuals live in environments defined by fewer resources, greater threat, and more uncertainty . It stands to reason, therefore, that lower-class individuals may be more motivated to behave unethically to increase their resources or overcome their disadvantage." http://www.pnas.org/content/109/11/4086.full

Resultatet blev det modsatte og i en grad, der chokerede forskernes selv. Rige er ca. 4 gange så tilbøjelige til snyd, lovbrud og anden antisocial adfærd end fattige, hvilket har affødt en omfattende opfølgende forskning i hvorfor. Det gjorde det også til et af de mest medieomtalte resultater i seneste årti og en bekymret Paul Piff til en af de største forkæmpere for mere økonomisk lighed. Deborah Rhodes indgangsvinkel til emnet er igennem jura og etik, men perspektivet er også i hendes tilfælde fra en egen privilegeret position i samfundet. Nanna Mik-Meyer kommer til emnet med udgangspunkt i sociologi, men er ligeledes bundet fast i den privilegeredes perspektiv.

Dette skaber nogle uligheder i samfundsdebatten, som er svære at overvinde, og det viser meget om, hvor svært det er med selv de bedste intentioner at sætte sig i en anden persons sted. Jeg syntes faktisk at de her nævnte personer gør det så godt som det er dem muligt, samt at Deborah Rhode byder ind med et meget relevant bidrag til samfundsdebatten. http://bigthink.com/big-think-books/when-is-lying-or-cheating-justifiabl...

Marie Jensen, Karsten Aaen, Katrine Damm og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Leo Nygaard; 13. 04 - 17:45
Du skriver: "Jo mindre regulering, jo mindre snyderi ... "
Altså, ingen regler ingen snyderi - eller hur ?

Eva Schwanenflügel

@ Brian W. Andersen

Mange tak for linket til bigthink.com og Deborah Rhode's artikel.
Det er bemærkelsesværdigt når forskningen viser, at folk med masser af penge snyder 4 gange så meget som mennesker med meget beskeden indkomst..
Det underbygger da i høj grad Katrine Damms hypotese.

Iøvrigt fandt jeg på sitet også mange andre interessante artikler, bl.a. en om hvorfor arbejdet er blevet en blanding af ny religion og opfyldelse af vore ønskedrømme, (længslen efter Job Charming istedet for Prins Charming).

Har skrevet mig op til deres nyhedsbrev :-)

Brian W. Andersen

@ Eva Schwanenflügel

Jeg deler altid med glæde og håber at andre vil gøre det samme. Hvor jeg ikke er en, der har en holdning til alting, så har jeg en holdning til debat. Her mener jeg ganske klart at supplerende og/eller uddybende oplysninger spiller en vigtig rolle i at gøre en debat konstruktiv, samt at debat, der udelukkende består af retorik og argumenter (som mange foretrækker) let ender i et skadeligt vildspor.

Her gav Information os en lille bid af Deborah Rhodes arbejde set igennem danske briller af Nanna Mik-Meyer, så det forekom mig logisk at dele lidt af Deborah Rhodes egne ord, så folk kan danne sig et eget indtryk, uden at skulle fare ud og købe hendes bog for at gøre det. Relationen til Keltner og Piffs arbejde var også meget oplagt, men da jeg tidligere har linket til både artikler og TEDtalks om dette, så valgte jeg her at dele nogle af deres udgivne researchpapirer. Normalt ville man skulle betale for sådanne dokumenter, men UC-holdet har heldigvis en skarp holdning til åben videnskab og åbner op for alle de papirer de kan lige her: http://paulpiff.wixsite.com/meshlab/publications

Havde vi ikke fået det sidste nye fra Thomas Piketty i dagen avis, så havde jeg også inddraget noget af hans arbejde, der ligeledes, men måske ikke helt så åbenlyst, har en tilsvarende relation til emnet. Det samlende punkt for alle disse meget kloge menneskers arbejde er nemlig ulighed, hvordan vi skaber og øger den, samt hvilke konsekvenser den har. Deborah Rhode har undersøgt meget fra den juridiske side, Piketty fra den økonomiske og Keltner og Piff den adfærdspsykologiske side. Dean Burnett som jeg også flere gange har linket til, ser det fra neurologens side, så vi også kan få et billede af hvad der fysisk sker inde i vores hoveder i disse sammenhænge, og herover har vi lige fået et indspark fra Nanna Mik-Meyer, der ser tingene fra sociologens side.

Det er alt sammen væsentlige bidrag til at danne sig et helhedsbillede af hvad det er vi hele tiden gør galt i vores samfundsopbygning og forhåbentlig skridt på vejen til en dag at kunne gøre det lidt bedre. Det er også en modsætning til filosoffernes arbejder, der så ofte trækkes frem som argumenter i debatten. Filosofi er i høj grad teori og en afsøgning af grænserne for hvad vi kan tænke os til, hvor alle de ovennævntes arbejde i højere grad anvender videnskabelig empiri og ikke er fokuseret på hvad vi som mennesker kan tænke os til, men hvad vi rent faktisk gør.

Jeg kender ikke opskriften på en løsning af samfundets store problemer, men jeg er ret sikker på at hvis der findes en, så er det sådan her af vi finder den.

Eva Schwanenflügel

@ Brian W. Andersen
Jeg deler fuldt og helt din opfattelse.
Mange tak for nyt link :-)

Jens Thaarup Nyberg

Leo Nygaard
Ok, du vil ændre reglerne, gøre dem mere ´smidige´- ja ?

Ib Christensen

Det er altså ret uhyggeligt at vi er nået dertil, hvor folk åbenlyst undskylder deres snyd med anklager om at det gør alle andre da.

At det skulle være forældre der bringer moralen i et samfund til fald, vil jeg da også gerne argumenterer imod.
Det er ikke noget vi tror, det er noget vi ved.
Hvorefter danskerne blev snydt til at betale hvad det koster at slå en masse mennesker ihjel, for at en meget lille procentdel kunne tjene store penge.
At en statsminister mener ministrer er minstrer 24/7, men bare ikke lige ham selv.
Effekten af at embedsmænd på KBH. rådhus udtaler "skrevne regler gælder for andre" er nok heller ikke lige noget vi kan bebrejde forældre.
At sådanne eksempler på snyd, ikke får konsekvenser giver da ikke andre lyst til at være ærlige. Skrevne regler gælder trods alt for andre og ikke mig. ikke sandt.

Ib Christensen

@Leo Nygaard
Vi er ved at være nået dertil, at finder vi en der er ansat på baggrund af NPM så er det der, vi skal lede efter korruptionen.
De rette lederkvalifikationer, skrædderne render rundt og fortæller os de, og ikke vi, har kompetence til at genkende, minder meget påfaldende om det, vi har kompetence til at genkende som nepotisme.
---
Tranlampe Hvaldrabsdottir Bubber LøkkeFond
https://youtu.be/BboUVs9M-gA