Anmeldelse
Læsetid: 6 min.

Onkel Bill viser vejen ud af klimakrisen

Den grønne omstilling skal gennemføres, samtidig med at vi skal tredoble den globale klimaproduktion – og den opgave er større end noget, menneskeheden hidtil har løst. Men Gates forklarer overbevisende, at det både er helt nødvendigt og faktisk muligt
Let forenklet skal vi – for både at bekæmpe fattigdom og undgå klimakatastrofen – tredoble den globale energiproduktion, samtidig med at vi inden 2050 holder op med at bruge fossile brændstoffer. Den opgave er større end noget, menneskeheden hidtil har løst. Men Bill Gates forklarer i bogen overbevisende, at det både er helt nødvendigt og faktisk muligt.

Let forenklet skal vi – for både at bekæmpe fattigdom og undgå klimakatastrofen – tredoble den globale energiproduktion, samtidig med at vi inden 2050 holder op med at bruge fossile brændstoffer. Den opgave er større end noget, menneskeheden hidtil har løst. Men Bill Gates forklarer i bogen overbevisende, at det både er helt nødvendigt og faktisk muligt.

PR-foto

Kultur
5. marts 2021

Bill Gates er nok den af verdens multimilliardærer, der bruger sin formue mest målrettet til at forstå og imødegå de udfordringer, menneskeheden står over for. Han har satset snesevis af milliarder dollar på at forbedre sundhed for verdens fattige. Mens Trump trak USA ud af Verdenssundhedsorganisationen, var de private bidrag fra Gates-fonden større end noget enkelt andet lands!

Konspirationsteoretikere på den ekstreme højrefløj lægger Gates for had og påstår, at han vil plante en chip i os, der kan styre vores adfærd. Det nærmeste, disse vilde påstande kommer virkeligheden, er, at Gates nu har sammenfattet sin forståelse af klimakrisen i en letlæst, meget pædagogisk bog på 250 sider om, hvordan katastrofen undgås. Den vil han helt sikkert gerne have, vi indprenter os.

Gates beretter, hvordan han blev bevidst om den truende klimakatastrofe, da han forstod modstriden mellem det svimlende behov for at levere meget mere strøm for at skabe udvikling i de fattige dele af verden og konsekvenserne af at løse problemet ved at anvende fossile brændstoffer.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Morten Gjeddebæk

Jeg så ikke i Bill Gates bog nogen beskrivelse af, hvor det radioaktive affald skal hen. Heller ikke mængden af arbejde med at bryde uranmalmen og deraf følgende ulemper.
Heller ikke gør Bill Gates rede for at også uranmalm brugt i termiske reaktorer er en begrænset ressource på linje med olie. Brugt i formeringsreaktorer kan kernekraft holde længe, men hvordan kan man sikre reaktorer nedgravet i jorden mod terrorisme og fjendtlig indtrængen?
Halveringstiden for plutonium-239 er 24.110 år og Plutonium-239 er velegnet til atombomber og er i øvrigt giftigt. Bill Gates giver flere tekniske "løsninger" end han foreslår samfundsmæssige strukturer af mennesker. Man fjerner ikke olie i indtægtsgivende hurtig transport og kampkraft i F35 og kampvogne uden, at "de andre" også gør det.
I 2019 var den samlede udledning af CO2 på 42 milliarder tons, mens Bill Gates anslår den til 51 milliarder tons og det er den, som skal ned på nul.
Heri er jeg enig, for mennesker har anbragt ca. 1100 milliarder tons CO2 i atmosfæren ud over de ca. 2200 milliarder tons CO2, der var der i forvejen før industrialiseringen. Og det er den ekstra mængde luftart, som i højere grad bremser udstråling af energi fra jorden og får temperaturen til at stige.
Godt at nogen foreslår en helhedsløsning, men helst uden a-kraft, som Bill Gates har aktier i og støtter i https://www.terrapower.com/

Jørgen Larsen, Karen Grue, Alvin Jensen, Bent Gregersen og Olaf Tehrani anbefalede denne kommentar
Thomas Tanghus

Lad nu være med, at være benovet over Gates bare fordi han har penge. Han er *ikke* ekspert!
Gates har gennem sit liv været en ubønhørlig "forretningsmand", som bevidst har kørt mindre firmaer ud af markedet, for selv at kunne dominere det.
Kändiseffekt, penge og en opskruet mening om sit eget værd er en farlig blanding - det er set før.
De nemme "løsningers" regering her til lands skulle nødigt blive solgt til blålys som thorium reaktorer eller lignende nukleart fantasteri.

Arne Albatros Olsen, Jørgen Larsen, Karen Grue, Alvin Jensen og Michael Waterstradt anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Tak til onkel Bill for de faderlige ord. Men resten af verden forstod klimafaren langt før Bill Gates kom i tanke om dem i sin bjælkehytte ved Hood Canal, hvor han flyver hen i sin vandflyver, når han skal tænke sine store tanker. Desværre for onkel Bill kom tankerne til ham alt alt for sent. For grundlaget, udledningen af drivhusgasser, til de skader på klimaet, som vi kan bevidne nu blev skabt for mere end 25 år siden. Siden er der bare blevet fyldt oven i et i forvejen fyldt badekar.

Så onkel Bill's bog omhandler ikke, hvad vi skal gøre. Men hvad vi skulle have gjort for 40 år siden. Hvis ikke før - Det kan du, Bill, jo så tænke videre over i din bjælkehytte.

Hvis Bill Gates havde taget kampen op mod klimaforandriger for 40 år siden sammen med f.eks. Greenpeace med alle sine milliarder i ryggen ville jeg have klappet i mine små hænder. Nu kan jeg bare trække på mine skuldre med et skævt smil.

Jeppe Lindholm

Men Bill. Noget kan du nå at gøre. Stødt Bernie Sanders bevægelse for et Socialdemokratisk USA med alle dine milliarder.

Det ville da altid være noget.

Jens Ole Mortensen

Og skal det hele finansieres af short-selling ?
Økonomien fungerede, i sin begyndelse og renhed, sådan. Driver man handel . F.eks. kvæg. Skaber det job. Slagtere får arbejde Distributører, kvægfarme skal bruge redskaber osv.
Det skaber dynamik. Er et råstof knapt. Vil det stige i pris. Driver man rovdrift vil det forplante sig i økonomien. I dårlige tider vil der være negativ vækst og mindre dynamik. Bliver en aktie overvurderet vil boblen springe. Tulipanerne i Holland var slet ikke så meget værd. Krige, naturkatastrofer ol. vil altid brede sig i økonomien. Og man vil prøve at opnå balance.
Men man opfinder , omkring midt 90erne, short-selling. Så i krisetider - låner man, køber og når aktien falder. Betaler man lånet tilbage.
Disse head-fonde er eksklusive klubber. Hvor kun meget rige, instutioner og politikkere (sandsynligvis) optages. Var golfkrigen blevet indledt, hvis der ikke blev shortet i olie umiddelbart inden krigen blev erklæret. Der blev shortet af foreninger som Bush familien var involveret i.
På den måde kan den vestlige verden holde sig skadesløs og økonomien , endda, vokse. Men nu er vores økonomi så overvurderet at man kan sammenligne det med tulipanerne i Holland. Og nu rammer short kulturen også de vestlige lande. Virksomheder lukker, arbejdsløsheden stiger. Små forretninger går ned og kulturen lider og statskasser drænes. Uden at det har den store effekt på aktier. Klimakrise og biodiversitets krise er måske ikke så påtrængende en katastrofe som et kollaps af økonomien. Det er jo stadig en boble, selvom den bredes ud over hele aktiehandlen. Der må opstå et tipping-point for hele økonomien. Det enes der skal til, er at folk ikke længere tror på det er reelle penge. Jeg kan ikke se , hvorfor der ikke kan opstå lange køer for at omsætte sine penge til f. eks. kryptovaluta eller varer. Som i Tyskland før krigen. Men nu , især, i hele den vestlige verden.
Vil Bill Gates redde klimaet og økosystemet. Kunne han starte at oprette en head-fond med sloganet- Shorting for alle. Har du en virksomhed, butik eller bare kan undvære et par hundrede kr. om måneden. Kan du shorte. Pengende og midlerne kan bruges på at støtte de udsatte katastrofe, sult og krigsområder.
Ja man behøves jo slet ikke spørge det politiske system om lov. Alle kan vel starte head-fonde . Det kaldes konkurrence.

Ingen tvivl om, at Bill Gates er en kynisk forretningsmand, at han har samarbejdet med Monsanto om genmodificerede afgrøder i u-landene mm.
Og at han hiver atomkraft op af hatten uden på nogen måde at have styr på affaldsproblemet.
Det konstruktive i hans tiltag kunne være, at han måske når ud til dem, der ikke lige støtter Greenpeace m fl.
Mogens Lykketofts ærinde kunne være at dæmme lidt op for de omsiggribende konspirationsteorier., som optager lidt for mange mennesker.

Nils Lauritzen

Det er som om, der holdes fast i illusioner.
1,5˚ målet er historie.

Den globale gennemsnitstemperatur er steget 1,1˚ (mindst) og med de allerede udledte klimagasser ved vi, at temperaturen vil stige yderligere ca. 0,5˚
Dvs. at stopper vi al udledning af klimagasser i dag, vil temperaturen fortsat stige til minimum 1,6˚ over førindustrielt niveau.
Heri er ikke indregnet feed-back fra f.eks. reduceret albedo pga. smeltende og mørke iskalotter eller reduceret co2 optag pga. fældning af skove.

Klimakampen er vigtig og ressourcerne skal sættes ind, men målene skal også være realistiske. 2,5˚ over førindustrielt niveau kan måske nåes, hvis vi lægger os hårdt i selen. Nu!

John Jørgensen

Både jordbrug og forskning har vist at der kan trækkes mængder af CO2 ned i jorden. Vores herlige klima blev skabt af plantevækst der bredte sig ud og landmasserne globalt. Samtidig har disse teknikker en lang række bivirkninger, alle positive. For samfund, sundhed og natur. Plus det er løsninger der virker for rig og fattig. EU har fattet det med projekt 4p1000. Dansk og udenlandsk landbrug er begyndt at se det. Forbruget af gødning, diesel,sprøjtemidler og vanding falder gradvist. Win-Win. Hvorfor forskes der ikke massivt i den side af arbejdet?

John Jørgensen

Kommentar fortsat: Man ser heller ikke Information eller andre progressive omtale disse naturlige mekanismer?