Kurt Ernst

Seneste artikler af
Kurt Ernst
  • Cevea skyder forbi målet

    Ceveas analyse er for tynd til en seriøs debat og vidner mere om en indædt politisk agenda, når den er mindst frugtbar
  • Forskere og politikere vil gøre privatskoler sociale

    Stærkt unuanceret fremkommer chefanaly-tikeren fra Cevea, Jens Jonatan Steen, med ud-sagn som, at 'vi i Dan-mark bruger fællesska-bets penge til at betale for en lukket fest, når eleverne tjekker ind på privatskolerne med en stor offentlig støtte i hånden'