Kurt Loftkjær

 • Læserbrev
  4. juli 2015

  Danmarks sidste naturbastion

  Husk at ødelæggelserne af vores natur er uoprettelige i mange generationer fremover – måske i al fremtid
 • Læserbrev
  18. marts 2013

  Folket har krav på åbenhed

  Vi bidrager alle til samfundet gennem eksempelvis betaling af skat – og bl.a. derfor har vi krav på en udvidet åbenhed
 • Læserbrev
  16. februar 2013

  Bødskov er uvidende

  Offentlighedsloven er en forudsætning for deltagerdemokratiet, som desværre i over et årti har været under pres, da nutidens politikere hellere vil have markedsdemokrati, som er nærmest det modsatte af deltagerdemokratiet
 • Kronik
  16. marts 2010

  Den ufuldendte betænkning

  En ny offentlighedslov er gennem de seneste syv år blevet udarbejdet af en såkaldt Offentlighedskommission. Lovforslaget må betegnes som Den ufuldendte betænkning, primært fordi en krigspræget kommission ikke har levet op til det udstukne kommissorium. Især kravet til en samlet lov er uopfyldt men der er mange andre alvorlige problemer i lovforslaget, som ophævet til lov med sikkerhed vil svække offentlighedsprincippet
  Ombudsmand Hans-Gammeltoft-Hansen har ledet arbejdet med en ny offentlighedslov. Han har gjort det i et lukket kommissionsarbejde, og resultatet er endt med at svække offentlighedsprincippet i Danmark.
 • Læserbrev
  23. januar 2009

  Ombudsmandens deroute

  Folketingets Ombudsmand må fare med lempe, hvis han ønsker genvalg. Det har vi set Hans Gammeltoft-Hansen gøre i en række tilfælde og herunder især sager vedrørende krigen om Irak
  Stillingen som ombudsmand er tilsyneladende blevet mere væsentlig for Hans Gammeltoft-Hansen end de retslige principper. Arkiv
 • 31. december 2008

  Med ærlighed når man længst?

  Stabsminister Anders Fogh Rasmussen er blevet opmærksom på, at en af hans seneste udviklinger inden for 'nysprog' har mistet glansen. Samtidig har hele regeringen for nylig været på et managementkursus hos den afgående amerikanske præsident George W. Bush
 • Kommentar
  2. april 2008

  Kamikazepilot fanget i spin(d)

  Sport og magt er en meget sprængfarlig cocktail, og derfor bør kronprinsen nok forblive på tilskuerpladserne
 • Kommentar
  1. december 2007

  Lars Løkke efterlader et forvaltnings-kaos

  Ved nytårsskiftet 2006-2007 trådt den såkaldte strukturreform i kraft. Reformens baggrund var et hastebehandlet (om overhovedet behandlet) over 3.000 sider stort lovforslag
 • 8. november 2005

  Den reelle trussel

  I disse tider med trusler som trænger sig på fra alle sider, bør man spørge sig selv, hvilken trussel der er den største. I et debatindlæg i Information den 3. februar 2005 beskrev jeg Åbenhedskomitéens opfattelse af vores selvudnævnte liberale statsministers forvandling fra slave til herremand...

Sider

 1. Læserbrev
  23. januar 2009

  Ombudsmandens deroute

  Folketingets Ombudsmand må fare med lempe, hvis han ønsker genvalg. Det har vi set Hans Gammeltoft-Hansen gøre i en række tilfælde og herunder især sager vedrørende krigen om Irak
  Stillingen som ombudsmand er tilsyneladende blevet mere væsentlig for Hans Gammeltoft-Hansen end de retslige principper. Arkiv
 2. Læserbrev
  4. juli 2015

  Danmarks sidste naturbastion

  Husk at ødelæggelserne af vores natur er uoprettelige i mange generationer fremover – måske i al fremtid