Lars Andersen

Seneste artikler af
Lars Andersen
  • Efter det digitale syndefald

    Der er ikke noget, der hedder sikkert internet. For nettet er konstrueret ud fra reglen om, at alle frit skal kunne dele informationer. Vi har behov for at redesigne vores digitale verden fra bunden
  • Klassesamfundet lever i bedste velgående

    Vi tænker på Danmark som én stor middelklasse. Men vores sociale klasse er afgørende for, hvor meget vi tjener, hvor godt børnene klarer sig i skolen, vores sundhed og arbejdsmiljø – ja, selv vores valg af ægtefælle. Og klasseskellene vokser
  • Krarup, Kjærbøl og de tyske flygtninge

    Fortællingen om Danmarks behandling af tyske flygtninge efter Anden Verdenskrig skjuler omfanget af en regulær humanitær katastrofe. Ved krarup det?