Lars Hem

Artikler
  • Kommentar
    28. september 2007

    Om snyd og videnskab

    Uredelighedsudvalget, den offentlige vagthund vedrørende snyd i videnskabeligt arbejde, frikendte i sommer Helmuth Nyborg for anklager om videnskabelig uredelighed i forbindelse med hans rapporter om kønsforskelle i intelligens. Men udvalgets afgørelse i Nyborgsagen er uansvarlig