Lars-Henrik Schmidt

 • Kronik
  27. marts 2012

  Vælg din fangevogter med omhu

  For ikke så længe siden skulle man passe sig selv, nu skal man drage omsorg for sig selv. Staten kræver nemlig, at vi skal være kompetente modtagere af dens service. I den proces taber både civilsamfund og marked terræn, mens samspillet mellem staten og den enkelte bliver samfundets nye dynamik
  Skolebørn i gang med en lektion i hvordan man drager omsorg for sig selv ved skolernes motionsløb
 • Kronik
  5. maj 2009

  Mønsterbrydere - fra helte til ligegyldigheder

  Den klassiske mønsterbryder møder stolthed, når han fortæller om sit heroiske brud med sit opvækstmiljø. Den moderne mønsterbryder er derimod et ensomt menneske, der er os ligegyldig og halvpinlig at høre på
  Det uddannelsesmæssige gennembrud blev sikret i anden halvdel af århundredet via ungdomsuddannelserne og med udbredelsen og skabelsen af masseuniversitetet.
 • Kommentar
  16. maj 2008

  Hjernen går på nerverne

  Der er mange neuro-bindestreger i universitetsverdenen for tiden. Men det er tid til besindelse
 • Kommentar
  19. marts 2008

  Det passer skam!

  Der er udsigt til at evidensbasering og formidlingen af samme kan vinde over forskningen
 • Kommentar
  23. januar 2008

  Gammelt godt

  Vi har et perverst forhold til fortiden, til det forgangne. Vi er den første kultur i verdenshistorien, der ærer det gamle, blot fordi det er gammelt
  Vi har et perverst forhold til fortiden, til det forgangne. Vi er den første kultur i verdenshistorien, der ærer det gamle, blot fordi det er gammelt
 • Kommentar
  7. november 2007

  Forskel på gavtyven og lurendrejeren

  Alle svarer med tal i dag i håb om, at de afspejler en slags realitet. Men den moderne verden er båret af et illusionsprincip: Hvad kan jeg slippe af sted med at mene? Den grumme pointe er, at realitetsprincippet er en illusion
 • Baggrund
  25. august 2007

  Fra velfærdsstat til velværestat

  Folkeskolens primære formål er blevet at skabe trygge rammer. Men erkendelse og udvikling har også brug for realitetschok og fiaskoer
  Lykke i onkelskolen. Lærerens job er blevet at tage ansvaret for at give eleven mulighed for at realisere sig selv som en tryg helhed. Det sker ved, at det enkelte barns positive selvfølelse ikke brydes af en krævende læringsproces. Problemet med den rare onkelskole og idealiseringen af denne trygge helhed er bare, at den ikke rummer forståelse for, at erkendelse og udvikling har brug for realitetschok, fiaskoer og skuffelser.
 • 15. februar 2006

  Hjælp - endnu en transfusion!

  Det tager 25 lange år, inden bredden skaber en elite, så vi føler os henvist til at koncentrere indsatsen om eliten nu. For vi lever i sikker forventning om, at globaliserings-tsunamien er over os. Vi har opgivet dannelsen af det livsduelige individ til fordel for uddannelsens marked
 • 12. april 2006

  Videnspolitik for den rastløse elite

  Det er ikke let at forene videnspolitik og solidarisk velfærdspolitik

Sider

 1. 2. maj 2007

  Led efter viden!

  Viden er som en bro; man kan diskutere navnet, men den hviler på piller - og så vil den gerne have nogen støtter