Lars Holmgaard Christensen

 • Kronik
  29. februar 2016

  Kom, lad os brække os!

  Brok er ikke længere nok. I dag brækker vi os og skammer os, når vi debatterer. Men det kommer der bare ikke særlig mange konstruktive løsninger ud af
  Brok er ikke længere nok. I dag brækker vi os og skammer os, når vi debatterer. Men det kommer der bare ikke særlig mange konstruktive løsninger ud af
 • Kronik
  22. marts 2010

  'Build-A-Bear' - journalistik på Facebook?

  Flere mediehuse ansætter Facebook-reportere, hvilket er en blåstempling af de borgeraktiviteter, som foregår på Facebook. Det vil gøre nyhedshistorier til halvfabrikata og byggesten i identitetsskabende og legende forståelsesprocesser, hvor historiens 'sandhed' er til forhandling
  Med mediehusenes ansættelse af Facebook- journalister kommer historiens sandhed til forhandling. Lykkes det, kan Facebookstemmerne forbindes til den offentlige debat.
 • Kronik
  21. november 2008

  Generobring af det offentlige rum

  Massemedier har altid formået at informere, uddanne og underholde den danske befolkning i et forestillet nationalt fællesskab. Ligeledes samler massemedier forskellige grupper i samfundet og giver 'os' adgang til andres liv, oftest grupperet som 'de andre'. Massemediernes formidling af det offentlige rum er på den måde blevet synonym med offentlighedssfæren
  Den overdrevent strategiske kommunikation og vildledning i de traditionelle massemedier synes at have medført et behov hos befolkningen for at finde nye veje og ikke mindst nye medier, f.eks. Facebook, til brug for nuancerede politiske diskussioner.