LARS MOGENSEN

Seneste artikler af
LARS MOGENSEN

Sider

Mest læste
  1. Forsvaret er ved at opføre en række nye radarer til global aflytning i Hjørring. De såkaldte radomer er under mistanke for at indgå i det globale aflytningsnetværk Echelon Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) arbejder mod vind og vejr for at opstille tre nye radome-radarer i Skibsbylejren ved Hjørring...
  2. I 1989 blev Torkil Lauesen arresteret som medlem af Blekingegadegruppen og idømt 10 års fængsel. Nu har han skrevet en bog om hverdagen i fængslet og de strategier, fangerne må udvikle for at overleve Torkil Lauesen ligner ikke en mand, nogen ville mistænke for at være terrorist...
  3. Billedhuggeren Jens Galschiøt er med til at stifte ATTAC på Fyn sammen med en broget flok af præster og fagforeningsfolk
  4. I Norge har sammenlægningen af de videregående uddannelser ført til mærkbare forringelser. Holland har dog positive erfaringer Regeringens planer om at lægge de videregående uddannelser sammen i væsentligt færre institutioner kan give en lang række problemer, hvis man skal tro erfaringerne fra Norge...
  5. Akademikere, folke-skolelærere og de fleste andre læsere af Information, kan godt nedtone drømmen om et tidligt otium som efterlønner men også ufaglærte arbejdere har fået forringede vilkår for at gå tidligt på efterløn Alle danske borgere kan i fremtiden gå på folkepension allerede, når de fylder 65 år...
  6. Medieverdenen er under lup for tiden. Forskere fra Institut for Journalistik ved Odense Universitet er ved at kortlægge den såkaldte journalistiske fødekæde Næsten alle danske dagblade, elektroniske medier og en række lokalaviser er ved at blive endevendt og gennemanalyseret af en række forskere ved det nyoprettede Institut for Journalistik ved Odense Universitet...
  7. Det radikale Venstres udenrigsudvalg kræver et dansk nej til USA's planer om nyt raketskjold Flere medlemmer af Det radikale Venstres udenrigsudvalg er stærkt utilfredse med regeringens afventende holdning til de amerikanske planer om at genoplive præsident Reagans stjernekrigsprojekt...