LARS MOGENSEN

Artikler
 • 31. december 1998

  Virkeligheden skal styres

  Politikere forbereder sig ofte mindst lige så godt - eller bedre - end journalister, når de skal i medierne - Det er nødvendigt, ellers overtager interviewofrene styringen, siger Profilens Kurt Strand CENTRAL MAGTEN Et godt interview skal styres med hård hånd...
 • 30. december 1998

  Forskere vil ikke styres

  Dansk Nobelpristager medunderskriver af protest mod forskningsministerens planer om en styring af forskningen - Vi skærer bare et bureaukratisk lag bort, siger Trøjborg Selv ikke 200 vrede forskere, der slutter sig sammen og går på barrikaderne, kan bevæge forskningsminister Jan Trøjborg...
 • 29. december 1998

  Politik er en udsalgsvare

  Ministerier og partier har i de senere år ansat medierådgivere, der skal gøre udspil mere spiselige for de skeptiske vælgere. Og journalisterne lader sig ofte trække rundt ved næsen, mener tidligere leder af Socialdemokratiets Nyhedstjeneste CENTRALMAGTEN Politikere og journalister har det som et gammelt ægtepar...
 • 24. december 1998

  Videnskab og politik er et farligt mix

  Politikerne forsøger i stigende grad at dække sig ind bag videnskabelige analyser. Det er en stor fare for demokratiet, mener forskningschef og økonomiprofessor CENTRALMAGTEN Den politiske debat præges i stigende grad af videnskab...
 • 23. december 1998

  Danmark på vej til nyt enevælde

  Demokratiet har fået ringere vilkår. Stadig flere lovforslag forberedes bag lukkede døre, og offentligheden har først mulighed for at blive inddraget bagefter. Hvis tendensen fortsætter er vi på vej til ekspertvælde, siger ny rapport CENTRALMAGTEN Den offentlige debat har trange kår...
 • 23. december 1998

  Slaget på Slotsholmen

  Ministerierne fører en indbyrdes kamp om at sætte dagsordenen for politikerne. De fleste embedsmænd mener simpelthen, at mange beslutninger er alt for vigtige til at kunne diskuteres offentligt, siger forsker CENTRALMAGTEN Landets ministerier er ikke længere befolket med grå og midaldrende sagsbehandlere...
 • 21. december 1998

  Jelved træt af tryghed

  Socialdemokraterne må vænne sig til, at vi som regering løbende må forandre vores systemer, siger økonomiminister Marianne Jelved Danskerne skal ikke blive for trygge. Der er problemer i farvandet for velfærdsstaten, og regeringen må fortælle folk, hvordan tingene hænger sammen, siger økonomiminister Marianne Jelved (R)...
 • 21. december 1998

  Kapløbet om fremtiden

  Ministerier og organi-sationer kæmper indædt om at sætte den politiske dagsorden. Bagtanken er enkel: Magt handler i dag også om evnen til at beskrive fremtiden FREMTIDSMUSIK Regelmæssige avislæsere kender dem med garanti...
 • 21. december 1998

  Hovedkvarteret ved skam altid bedst

  Omfattende politiske initiativer diskuteres ikke længere i en bred offentlig debat. Efterlønsreformen er blot det seneste eksempel på, at politik udformes i ministerierne, mener flere forskere MINISTERIEMAGT For bare 15 år siden ville det have været noget nær utænkeligt, at regeringen havde gennemført den nye reform af både pensionssystemet og efterlønnen i forbindelse med en finanslov...

Sider

 1. 16. august 2000

  Forsvaret opruster i Hjørring

  Forsvaret er ved at opføre en række nye radarer til global aflytning i Hjørring. De såkaldte radomer er under mistanke for at indgå i det globale aflytningsnetværk Echelon Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) arbejder mod vind og vejr for at opstille tre nye radome-radarer i Skibsbylejren ved Hjørring...
 2. 9. september 1998

  Uddannelser slås sammen

  De videregående uddannelsesinstitutioner kommer undervisningsministeren i forkøbet ved at fusionere i regionale netværk for at sikre deres fortsatte eksistens Overalt i Danmark forhandler rektorer og amtsborgmestre i disse dage om frivillige samarbejdsaftaler mellem de videregående uddannelsesinstitutioner...
 3. 24. november 1998

  Den blufærdige spejderdreng

  Det konservative folketingsmedlem Frank Dahlgaard er træt af kvindagtige pludrehoveder. Han mener ikke, at drenge skal tvinges til at snakke om deres følelser. Vi er for blufærdige, siger han DAGBOGSBLADE "Jeg ville græde, hvis min søn valgte at blive pædagog...
 4. 18. juni 2001

  Frustrationhos ATTAC efter uro

  De voldelige optøjer i Gøteborg har skabt selvransagelse blandt politiske bevægelser i Sverige. Spørgsmålet er, hvordan der igen kan skabes en dialog med såvel politiet som de autonome grupper