Lars O. Grønborg Landsretssagfører

Seneste artikler af
Lars O. Grønborg Landsretssagfører
  • Skæbnetimen er inde

    Regeringens unionspolitik overtræder Grundloven og minder om landsskadelig virksomhed Europa De 14 statsministre, som danner Det Europæiske Råd, når bortses fra Østrig, har indført sanktioner mod Østrigs nylige regeringsdannelse, selv om et demokratisk valg har fundet sted...
  • Den gamle Grundlov er døende

    Over 80 procent af folketings medlemmerne burde straffes for overtrædelse af Grundloven JURA Forud for folkeafstemningen den 2. okt. 1972 turde Jens Otto Krag ikke fortælle sandheden om Romtraktaten...