Lars Qvortrup

 • Kommentar
  25. august 2012

  Matisse får os til at forstå, hvordan vi ser på verden

  Information behandler mageløs udstilling om Matisse som værre end ingenting
 • Læserbrev
  28. april 2011
  Thomas Aastrup Rømers ønskeskole er en konservativ drøm.
 • Kommentar
  11. marts 2011

  Aarhus Universitet: Stanford eller Oxford?

  Igennem det seneste års tid har Aarhus Universitet tumlet med spørgsmålet: Hvordan indretter man et moderne universitet? Svaret kom i forgårs
 • Kommentar
  8. oktober 2010

  Modet til selvkritik

  Kritikken af 70'ernes røde lejesvende risikerer at blive lige så selvretfærdig og urefleksiv som den marxisme, der er under anklage
 • Kommentar
  30. juni 2010

  Uddannelsesforskning i balance

  Nogle metoder og nogle måder at organisere undervisning på er - i en bestemt og kompleks kontekst - bedre end andre metoder. Det skal forskningen bidrage til at afklare
 • Kommentar
  20. maj 2010

  Kemps kampagne mod DPU holder ikke

  Peter Kemps påstand om, at DPU skulle være lukningstruet er allerede afvist, men han kommer med yderligere tre usande påstande, der fortjener svar på tiltale
 • 9. januar 2010

  Vor tids tavse idékamp

  Aarhus Universitet præsenterede i 2008 et forslag til en forskningsbaseret læreruddannelse. Det blev politisk skudt ned efter en del hurlumhej. Sådan gik det også, da Danmarks Lærerforening i dette efterår præsenterede en skitse til en femårig læreruddannelse. Skal lærerne være akademikere? Skal sygeplejerskerne, som tidligere er blevet skoset for at læse Foucault? Er velfærdsstatens fronttropper på vej på universitetet?
  Forskere i egen praksis? Indvendingerne er kendte og nærliggende. Er resultatet ikke over-akademiserede lærere, pædagoger og sygeplejersker? Sådan nogle, der kan citere Habermas light, men ikke lægge en forbinding. Har lærere, der er 'forskere i egen praksis' overhovedet tid til og sans for at bevæge sig ud i klasselokalets komplekse virkelighed?
 • Baggrund
  22. august 2009

  Autoritetens professionalisering

  Spørgsmålet er ikke, om folkeskolen skal bygge på autoritær pædagogik eller ej, for autoritet kan slet ikke undværes i det ulige forhold mellem lærer og elev. Spørgsmålet er, hvordan autoriteten skal udøves. Svaret er professionalisering - læreren skal generobre den faglige autoritet
  Autoritet er et helt igennem fundamentalt aspekt ved det pædagogiske forhold, fordi målet for opdragelse og uddannelse er gennem ydre påvirkning at gøre den, der påvirkes, fri fra ydre påvirkning. Dette projekt forudsætter autoritet - men det forudsætter netop den refleksive form for autoritet, der har sin egen ophævelse for øje, skriver Lars Qvortrup.
 • Kommentar
  20. april 2009

  Gør det du er bedst til

  Et moderne samfund bygger på arbejdsdeling, og arbejdsdeling forudsætter tillid. Men desværre har bankerne sat deres tillidskapital over styr

Sider

 1. 2. januar 2006

  Anerkendelsens tre dimensioner

  Hvordan møder vi den fremmede? Med afvisning eller med anerkendelse?
 2. Kommentar
  12. marts 2008

  De små synger - om død, vold og lemlæstelse

  Sangbogen 'De små synger' må fjernes fra alle offentlige institutioner, og den må forsynes med advarselsetiketter, hvis den skal ligge i private hjem
 3. 30. april 2008

  Hvornår er noget evident?

  Jeg vil gerne kunne skelne mellem hverdagserfaring og forskningsbaseret viden. Men samtidig går jeg ind for, at vi forstår evidens bredere, end det ofte er tilfældet. Noget kan godt være evident, selv om det ikke står i en tabel
 4. 27. august 2003

  Trafikreglernes historie

  ... med skyldig tak til Lars-Henrik Schmidt
 5. 4. februar 2005

  Noget-for-noget valget

  Dette var valget, hvor noget-for-noget sejrede. Og det var samtidig det valg, hvor det selvsamme princip slog sig selv ihjel
 6. Baggrund
  22. august 2009

  Autoritetens professionalisering

  Spørgsmålet er ikke, om folkeskolen skal bygge på autoritær pædagogik eller ej, for autoritet kan slet ikke undværes i det ulige forhold mellem lærer og elev. Spørgsmålet er, hvordan autoriteten skal udøves. Svaret er professionalisering - læreren skal generobre den faglige autoritet
  Autoritet er et helt igennem fundamentalt aspekt ved det pædagogiske forhold, fordi målet for opdragelse og uddannelse er gennem ydre påvirkning at gøre den, der påvirkes, fri fra ydre påvirkning. Dette projekt forudsætter autoritet - men det forudsætter netop den refleksive form for autoritet, der har sin egen ophævelse for øje, skriver Lars Qvortrup.
 7. 26. august 2004

  Det vidende samfund

  Hvem byggede Børsen? Hvad er kvadratroden af ni? Hvor ligger Nakskov? Hvornår blev H. C. Andersen født? Statsministeren kalder det paratviden. Uden dette grundlag er der ikke meget at stille op. Den, som ikke ved noget, kan, som allerede Platon sagde, måske være vældig god til at snakke med. Men han ved ikke, hvad han taler om
 8. Kommentar
  19. december 2008

  Kald det kærlighed, kald det ...

  Sociologen Niklas Luhmann filosoferede knastørt over begrebet kærlighed. Han kom frem til, at kærlighed fungerer som en usædvanligt risikabel måde at organisere sociale systemer på