Lars Qvortrup

Seneste artikler af
Lars Qvortrup
 • Matisse får os til at forstå, hvordan vi ser på verden

  Information behandler mageløs udstilling om Matisse som værre end ingenting
 • Rømers afsky for metoder

 • Aarhus Universitet: Stanford eller Oxford?

  Igennem det seneste års tid har Aarhus Universitet tumlet med spørgsmålet: Hvordan indretter man et moderne universitet? Svaret kom i forgårs
 • Modet til selvkritik

  Kritikken af 70'ernes røde lejesvende risikerer at blive lige så selvretfærdig og urefleksiv som den marxisme, der er under anklage
 • Uddannelsesforskning i balance

  Nogle metoder og nogle måder at organisere undervisning på er - i en bestemt og kompleks kontekst - bedre end andre metoder. Det skal forskningen bidrage til at afklare
 • Kemps kampagne mod DPU holder ikke

  Peter Kemps påstand om, at DPU skulle være lukningstruet er allerede afvist, men han kommer med yderligere tre usande påstande, der fortjener svar på tiltale
 • Vor tids tavse idékamp

  Aarhus Universitet præsenterede i 2008 et forslag til en forskningsbaseret læreruddannelse. Det blev politisk skudt ned efter en del hurlumhej. Sådan gik det også, da Danmarks Lærerforening i dette efterår præsenterede en skitse til en femårig læreruddannelse. Skal lærerne være akademikere? Skal sygeplejerskerne, som tidligere er blevet skoset for at læse Foucault? Er velfærdsstatens fronttropper på vej på universitetet?
 • Autoritetens professionalisering

  Spørgsmålet er ikke, om folkeskolen skal bygge på autoritær pædagogik eller ej, for autoritet kan slet ikke undværes i det ulige forhold mellem lærer og elev. Spørgsmålet er, hvordan autoriteten skal udøves. Svaret er professionalisering - læreren skal generobre den faglige autoritet
 • Gør det du er bedst til

  Et moderne samfund bygger på arbejdsdeling, og arbejdsdeling forudsætter tillid. Men desværre har bankerne sat deres tillidskapital over styr

Sider

Mest læste
 1. Sangbogen 'De små synger' må fjernes fra alle offentlige institutioner, og den må forsynes med advarselsetiketter, hvis den skal ligge i private hjem
 2. Jeg vil gerne kunne skelne mellem hverdagserfaring og forskningsbaseret viden. Men samtidig går jeg ind for, at vi forstår evidens bredere, end det ofte er tilfældet. Noget kan godt være evident, selv om det ikke står i en tabel
 3. Der var enighed i det danske kritikerlaug fra Jylland til København om den store 2005-fejring af H. C. Andersen: Fiasko, skandale og dårlig smag. To medlemmer af Det kunstneriske råd for HCA-2005 tager her til genmæle mod den journalistiske 'gruppevoldtægt'
 4. Hvordan møder vi den fremmede? Med afvisning eller med anerkendelse?
 5. Jo, vi lever i skummets tidsalder: En polycentrisk, risikabel og uafgrænselig verden
 6. Os fra provinsen drager undertiden på dannelses-rejse til hovedstaden og vender hjem fyldt af nye smagsargumenter, som vi kan imponere venner og bekendte med
 7. Dette var valget, hvor noget-for-noget sejrede. Og det var samtidig det valg, hvor det selvsamme princip slog sig selv ihjel
 8. Peter Kemps påstand om, at DPU skulle være lukningstruet er allerede afvist, men han kommer med yderligere tre usande påstande, der fortjener svar på tiltale