Lars Rasborg

 • Læserbrev
  5. juni 2014

  Børn med ADHD skal stresstestes

  Der er grund til at undersøge, om det lynhurtige samfund potentielt lokker og presser os alle til at blive hyperaktive, impulsive og uopmærksomme
 • Kronik
  17. december 2013

  Stilfærdige omsorgssvigt

  Mange børn omsorgssvigtes gennem hele deres barndom, uden at kommunerne tager affære. Mangel på ressourcer og en tendens til at undervurdere børnenes problemer er den handlingslammende cocktail
  Selv den mest velegnede skole kan ikke støtte et barns udvikling tilstrækkeligt, når barnet bor i et svigtende miljø. Arkiv
 • Kronik
  15. februar 2011

  Samfundet er ramt af ADHD

  Børnepsykiatrien er blevet et enten-eller-system. Enten får problembørn en diagnose, eller også stemples de som dårligt opdragede. Man fokuserer ensidigt på, om problemerne har biologiske årsager og glemmer at se på barnets og familiens psykosociale historie og situation
  Hyperaktiv adfærd er en bivirkning ved vores hyperaktive samfund.
 • Kommentar
  19. marts 2010

  Hvis svigtede børn skal hjælpes

  Stramninger af Serviceloven ændrer tilsyneladende ikke på, at der igen og igen dukker sager op om børn og unge, der i årevis har været udsat for omsorgsvigt. Derfor må løsningerne søges på anden vis
 • Kronik
  23. januar 2010

  Spejlinger giver ny indsigt

  Vi lever i en tid, hvor der er stor opmærksomhed på forstyrrelser i hjernen som årsag til børns problemer, som f.eks. ADHD eller tvangstræk (OCD). Vi forsømmer måske i nogle tilfælde at undersøge, om børns problemer faktisk kan forståes ud fra deres erfaringer, og om løsningen kan ligge i, at børnene gør nye, udviklingsfremmende erfaringer
  Vi lever i en tid, hvor der er stor opmærksomhed på forstyrrelser i hjernen som årsag til børns problemer, som f.eks. ADHD eller tvangstræk (OCD). Vi forsømmer måske i nogle tilfælde at undersøge, om børns problemer faktisk kan forståes ud fra deres erfaringer, og om løsningen kan ligge i, at børnene gør nye, udviklingsfremmende erfaringer
 • Kommentar
  26. april 2008

  Problemet er administration

  Der er ikke brug for en ændring af Serviceloven. Hvad, der er brug for, er, at kommunerne i alle børnesager bygger på erfaringer, og at de taler rent ud til forældrene
 • Kommentar
  1. april 2008

  Hvor er meningen i den meningsløse vold?

  Pædagogik dur kun til børn og unge, som har udviklet tillid til voksne. For pædagogik vil forandre, og børn og unge kan kun forandre sig, når det sker i forhold til voksne, som de har tillid til vil hjælpe dem
  Omkring 1.000 mennesker gik torsdag aften markerede i sidste uge under et fakkeltog i København deres protest mod vold. Demonstrationen var arrangeret som en reaktion på drabet på det 16-årige avisbud, der blev slået ihjel på Amager i sidste uge.
 • Kronik
  25. januar 2005

  Stress – når opskriften ikke virker

  På samme måde som feber er et tegn, der kan vise hen til mange slags sygdomme, skal stress-tegnet også afkodes, før man kan vide, hvad det tilgrundliggende problem er
 • Kronik
  14. januar 2004

  Når psyken forstyrrer

  Når nogle læger og psykologer er tilbøjelige til at overse psykosociale faktorer i børns adfærdsproblemer, kan det spille ind, at de, lige som nogle forældre, beskytter sig selv mod at se det psykiske i øjnene

Sider

 1. Kommentar
  5. januar 2022

  I stedet for at tænke i psykiatriske diagnoser og medicin, skal vi se på børns miljø

  I stedet for at tænke i, hvilke diagnoser børn skal have, bør man lave en grundig afklaring af grundene til børns vanskeligheder. For diagnoserne ændrer ikke adfærden, men navngiver den, og medicinen helbreder ikke, men mildner symptomerne, skriver børnepsykolog Lars Rasborg i dette debatindlæg
  De psykiatriske diagnoser, som børn udstyrres med, ændrer ikke adfærd, men giver den blot navne, mener børnepsykolog Lars Rasborg i dette debatindlæg.
 2. Læserbrev
  17. januar 2022

  Børn i mistrivsel har tit svært ved at tale om deres problemer. Så må man gå til forældrene

  Frygt og skam kan give børn, der mistrives, mindre lyst til at snakke om deres problemer, og det kan samtaleterapi ikke altid hjælpe på. Derfor er det vigtigt, at børnene bliver hjulpet på en anden måde: ved at snakke med deres forældre, skriver børnepsykolog Lars Rasborg i dette indlæg
 3. Kronik
  24. juli 2019

  Når børn med adfærdsproblemer bliver set som psykisk syge, svigter vi dem

  Det er blevet umoderne blandt psykologer og psykiatere at lede efter forklaringer på børns problemadfærd i deres opvækstmiljø. I stedet anlægger man et rent biologisk blik på barnet, diagnosticerer dem og giver ofte medicin. Det er en stor fejl, skriver børnepsykolog Lars Rasborg i dette debatindlæg
  Det er blevet umoderne blandt psykologer og psykiatere at lede efter forklaringer på børns problemadfærd i deres opvækstmiljø. I stedet anlægger man et rent biologisk blik på barnet, diagnosticerer dem og giver ofte medicin. Det er en stor fejl, skriver børnepsykolog Lars Rasborg i dette debatindlæg
 4. Kronik
  12. juni 2017

  Omsorgssvigtet fortsætter, når et barn fjernes fra hjemmet

  Alt for mange udsatte børn fjernes alt for sent fra hjemmet og fortsætter i for vid udstrækning samværet med de forældre, der svigtede dem. Samtidig mødes de med pædagogiske metoder, der vedligeholder deres mistillid til voksne. Derfor ender mange af dem på samfundets bund som voksne
  Til trods for at man bruger enorme summer på anbringelser, viser forskningen, at en meget stor del af de anbragte børn og unge ikke får løst deres problemer. Her er vi til Børnehjælpsdag 2016 i Kongens Have i København, hvor anbragte børn sendte drømmeballoner til vejrs.
 5. Læserbrev
  9. marts 2017
 6. Kommentar
  6. maj 2021

  Vent med store ændringer på anbringelsesområdet, til vi har et ordentligt vidensgrundlag

  Der er stor diskussion om, hvorvidt flere anbringelser er en god eller en dårlig idé. Men grundlæggende mangler der kreativ og modig forskning på området, før vi kan tage beslutninger om omfattende ændringer i anbringelsessystemet, skriver klinisk børnepsykolog Lars Rasborg i dette debatindlæg
 7. Læserbrev
  27. juli 2020

  Her er fem råd til, hvordan socialrådgivere skal tage de svære samtaler med udsatte unge

  Sagsbehandleres samtaler med udsatte unge er vanskelige, men børnene er blandt andet præget af omsorgssvigt, en loyalitet med deres forældre og en mistillid til systemet. Denne viden om de udsattes udfordringer er en del af løsningen på de svære samtaler, skriver klinisk børnepsykolog i dette debatindlæg
 8. Kronik
  17. december 2013

  Stilfærdige omsorgssvigt

  Mange børn omsorgssvigtes gennem hele deres barndom, uden at kommunerne tager affære. Mangel på ressourcer og en tendens til at undervurdere børnenes problemer er den handlingslammende cocktail
  Selv den mest velegnede skole kan ikke støtte et barns udvikling tilstrækkeligt, når barnet bor i et svigtende miljø. Arkiv