Lars Rasborg

 • Kronik
  30. oktober 2003

  For enden af tunnelen

  Man ikke bør forvente positive effekter af børneanbringelse, men kun af anbringelse plus behandling. Anbringelse uden behandling giver tværtimod grund til at forvente ’svingdørsbørn’
 • Kronik
  24. juli 2003

  ’Dér bor min onkel’

  Vi er alle fremmed kultur. Men det er ikke altid vi opdager det. Så hjælper det at komme langt væk, kulturelt set, fra egen kultur
 • Kronik
  2. november 2002

  At ville barnet

  Sagsbehandlere vil gerne være flinke og nødig fjerne et barn, selv om omsorgssvigtet skriger til himlen. Men der er altid en løsning
 • 7. februar 1998

  Hvem er det så der prøver at ændre hvem?

  Libertinerne siger ok til at nogen er sure - men de sure, gerne vil lave om på libertinerne SEX & MORAL Kommentar-siden her er ved at blive en anderledes én med den fortsatte fortælling om sex og moral...
 • Kronik
  27. august 1997

  Lidenskaben falmer

  nSOCIALT SET Seksualiteten er idag frigjort. Frigjort fra kær-ligheden. Engang skulle man leve op til nogle krav, sat af omverdenen, før man kunne have sex. Idag er der ikke andre krav, end dem parterne selv sætter...

Sider

 1. Kommentar
  5. januar 2022

  I stedet for at tænke i psykiatriske diagnoser og medicin, skal vi se på børns miljø

  I stedet for at tænke i, hvilke diagnoser børn skal have, bør man lave en grundig afklaring af grundene til børns vanskeligheder. For diagnoserne ændrer ikke adfærden, men navngiver den, og medicinen helbreder ikke, men mildner symptomerne, skriver børnepsykolog Lars Rasborg i dette debatindlæg
  De psykiatriske diagnoser, som børn udstyrres med, ændrer ikke adfærd, men giver den blot navne, mener børnepsykolog Lars Rasborg i dette debatindlæg.
 2. Læserbrev
  17. januar 2022

  Børn i mistrivsel har tit svært ved at tale om deres problemer. Så må man gå til forældrene

  Frygt og skam kan give børn, der mistrives, mindre lyst til at snakke om deres problemer, og det kan samtaleterapi ikke altid hjælpe på. Derfor er det vigtigt, at børnene bliver hjulpet på en anden måde: ved at snakke med deres forældre, skriver børnepsykolog Lars Rasborg i dette indlæg
 3. Kronik
  24. juli 2019

  Når børn med adfærdsproblemer bliver set som psykisk syge, svigter vi dem

  Det er blevet umoderne blandt psykologer og psykiatere at lede efter forklaringer på børns problemadfærd i deres opvækstmiljø. I stedet anlægger man et rent biologisk blik på barnet, diagnosticerer dem og giver ofte medicin. Det er en stor fejl, skriver børnepsykolog Lars Rasborg i dette debatindlæg
  Det er blevet umoderne blandt psykologer og psykiatere at lede efter forklaringer på børns problemadfærd i deres opvækstmiljø. I stedet anlægger man et rent biologisk blik på barnet, diagnosticerer dem og giver ofte medicin. Det er en stor fejl, skriver børnepsykolog Lars Rasborg i dette debatindlæg
 4. Kronik
  12. juni 2017

  Omsorgssvigtet fortsætter, når et barn fjernes fra hjemmet

  Alt for mange udsatte børn fjernes alt for sent fra hjemmet og fortsætter i for vid udstrækning samværet med de forældre, der svigtede dem. Samtidig mødes de med pædagogiske metoder, der vedligeholder deres mistillid til voksne. Derfor ender mange af dem på samfundets bund som voksne
  Til trods for at man bruger enorme summer på anbringelser, viser forskningen, at en meget stor del af de anbragte børn og unge ikke får løst deres problemer. Her er vi til Børnehjælpsdag 2016 i Kongens Have i København, hvor anbragte børn sendte drømmeballoner til vejrs.
 5. Læserbrev
  9. marts 2017
 6. Kronik
  23. januar 2010

  Spejlinger giver ny indsigt

  Vi lever i en tid, hvor der er stor opmærksomhed på forstyrrelser i hjernen som årsag til børns problemer, som f.eks. ADHD eller tvangstræk (OCD). Vi forsømmer måske i nogle tilfælde at undersøge, om børns problemer faktisk kan forståes ud fra deres erfaringer, og om løsningen kan ligge i, at børnene gør nye, udviklingsfremmende erfaringer
  Vi lever i en tid, hvor der er stor opmærksomhed på forstyrrelser i hjernen som årsag til børns problemer, som f.eks. ADHD eller tvangstræk (OCD). Vi forsømmer måske i nogle tilfælde at undersøge, om børns problemer faktisk kan forståes ud fra deres erfaringer, og om løsningen kan ligge i, at børnene gør nye, udviklingsfremmende erfaringer
 7. Kronik
  15. februar 2011

  Samfundet er ramt af ADHD

  Børnepsykiatrien er blevet et enten-eller-system. Enten får problembørn en diagnose, eller også stemples de som dårligt opdragede. Man fokuserer ensidigt på, om problemerne har biologiske årsager og glemmer at se på barnets og familiens psykosociale historie og situation
  Hyperaktiv adfærd er en bivirkning ved vores hyperaktive samfund.
 8. Kronik
  17. december 2013

  Stilfærdige omsorgssvigt

  Mange børn omsorgssvigtes gennem hele deres barndom, uden at kommunerne tager affære. Mangel på ressourcer og en tendens til at undervurdere børnenes problemer er den handlingslammende cocktail
  Selv den mest velegnede skole kan ikke støtte et barns udvikling tilstrækkeligt, når barnet bor i et svigtende miljø. Arkiv