Lasse Folke Henriksen

Seneste artikler af
Lasse Folke Henriksen
 • Beskatning af bevægelige formuer bliver sværere

  Multinationale selskaber benytter i stigende grad komplekse virksomhedsstrukturer, som gør det sværere for skattemyndigheder at finde ud af, hvem der har tjent hvad og hvornår. Over tid betyder det, at almindeligt lønarbejde bliver presset af større direkte beskatning og stagnerende lønninger
 • Markedets endelige slag mod staten

  Den vordende Transatlantiske Handels- og Investeringsaftale mellem EU og USA (TTIP) er endnu et forsøg på at sparke væksten i gang gennem mindre regulering af markederne – på bekostning af demokratiet. Den stat, der tidligere dannede rammen for markedet, opfattes som den sidste spændetrøje, der skal sprænges
 • Spareiver skader CBS

  CBS, verdens eneste ’Business University’, er gået forrest og har realiseret en progressiv uddannelsesvision. Alligevel vælger man at skære ned
 • Global ulighed gemt i skattely

  Når en stigende del af verdens formuer gemmes væk i skattely, sløres udviklingen i den globale ulighed
 • Vismændene – elitens finanspolitiske vagthund

  De økonomiske vismænds gennemslagskraft bygger bl.a. på stor kontakt med den danske magtelite. Deres anbefalinger er både udtryk for elitens opfattelse af den økonomiske virkelighed og et fingerpeg om, hvor de gerne ser økonomien bevæge sig hen
 • Markedet tænker ikke på klimaet

  Den største trussel mod en bæredygtig fremtid for natur og mennesker er troen på, at markedsmekanismer kan løse klima- og miljøproblemerne. Målrettet og stærk politisk regulering er den eneste vej uden om katastrofen
 • Kan andelstanken skabe nybrud i finanssektoren?

  Coops nye bankinitiativ åbner mulighed for en demokratisering af kredittagningen. Men den tager ikke et opgør med det grundlæggende samfundsøkonomiske problem, at vækstøkonomien bygger på gæld